Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FSS MVEB11 Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Název anglicky: International Relations and Energy Security
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FSS N-MVEB Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MEB4090Diplomový seminář F. Černochz 0/2/020 4P
20 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZ406Úvod do kvantitativních metod P. Kaniokzk 2/1/08 3P
FSS:MEB427Bezpečnost: teorie a koncepty B. Dančákzk 1/1/08 1P
FSS:MEB428Energetická politika EU B. Dančákzk 1/18 3P
FSS:MEB429Energetická bezpečnost a geopolitika B. Dančákzk 1/1/08 2Z
FSS:MEB430Energetická bezpečnost ČR B. Dančákzk 1/18 4Z
FSS:MEB431Metodologie sociálních věd B. Dančákzk 1/1/08 2P
48 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MEB411Energetická bezpečnost USA B. Dančákzk 1/16 1-
FSS:MEB412Technicko-ekonomické aspekty energetiky II B. Dančákzk 1/1/05 2-
FSS:MEB414Energetická bezpečnost Ruska a Asie B. Dančákzk 1/1/06 3-
FSS:MEB415Environmentální aspekty energetiky F. Černochzk 1/1/05 1-
FSS:MEB416Technicko-ekonomické aspekty energetiky I B. Dančákzk 1/1/05 1-
FSS:MEB433Introduction to quantitative data analysis B. Dančákzk 1/1/06 3-
FSS:MEB434Social network analysis B. Dančákzk 1/1/06 1-
FSS:MEB435Introduction to Economics F. Černochzk 2/0/03 --
FSS:MEB436Energy in International Law F. Černochz 2/0/03 1-
FSS:MEB437Getting Employed in the Energy Sector F. Černochz 1/1/01 3-
FSS:MEB439Economics of Energy Corporations I. F. Černochz 2/0/03 1-
FSS:MEB443Introduction to fundamentals of energy regulation F. Černochz 0/0/02 --
FSS:MVZ413Vybrané problémy dějin mezinárodních vztahů ve 20. století Z. Křížz 1/1/04 --
FSS:EVS440Vzdělávací a výzkumná politika M. Pitrovázk 1/1/06 --
FSS:HMV422Mezinárodní obchodní režim O. Krpeczk 1/14 --
FSS:HMV423Evropa v mezinárodní ekonomice O. Krpeczk 2/04 --
FSS:HMV424Evoluční přístup k mezinárodní ekonomice O. Krpeczk 1/14 --
FSS:MEB419Firemní praxe – energetická bezpečnost B. Dančákz 0/24 --
FSS:MVZ469Vojenské aliance v mezinárodních vztazích P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MEB425Vnější dimenze energetické politiky EU V. Zapletalovázk 1/1/04 4-
FSS:MEB432Energetické vztahy Ruska a střední a východní Evropy B. Dančákzk 1/1/06 2-
FSS:MEB438Energy Law F. Černochz 2/0/03 2-
FSS:MEB440Contemporary Trends I. - Energy Poverty F. Černochz 0/2/03 --
FSS:MEB441ContemporaryTrends II. F. Černochz 0/2/02 --
FSS:MEB442Economics of Energy Corporations II. F. Černochzk 2/0/03 --
FSS:MVZ428Kvalitativní metodologie výzkumu mezinárodních vztahů M. Kořanzk 0/0/06 --
FSS:MVZ492Introduction to research design and analysis Z. Ringlerovázk 1/1/06 3-
FSS:MVZ497Introduction to linear models Z. Ringlerovázk 1/1/07 --
121 kreditů

Blok 2 -Praktické předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSS410Zahraniční výjezd A. Souralováz 0/0/04 --
FSS:FSS490Zahraniční pracovní pobyt A. Souralováz 0/0/020 --
FSS:MEB422Stáž P. Suchýz 0/0/0- --
FSS:MVZ500Letní / zimní škola P. Suchýz 0/0/03 --
27 kreditů

Blok 3 - Minimální jazyková kompetence

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence v angličtině (úroveň C1 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v rozsahu 4 ECTS

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA401Academic Writing and Other Study Skills P. Trávníkovázk 0/2/02+2 2-
FSS:CJVA402Academic Presentations and Other Study Skills P. Trávníkovázk 0/2/02+2 --
8 kreditů

Další aplikace