FSS MVEB11 Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Název anglicky: International Relations and Energy Security
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FSS N-MVEB Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MEBn4500Diplomový seminář F. Černochz 0/2/020 4P
20 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MEBn4001Bezpečnost: teorie a koncepty B. Dančákzk 1/1/08 3P
FSS:MEBn4002Energetická bezpečnost a geopolitika B. Dančákzk 1/1/08 2Z
FSS:MEBn4003Metodologie sociálních věd J. Osičkazk 1/1/08 2P
FSS:MEBn4004Energetická politika EU F. Černochzk 1/1/08 3P
FSS:MEBn4005Energetická bezpečnost ČR T. Vlčekzk 2/0/08 4Z
FSS:MVZn4003Úvod do kvantitativních metod P. Kaniokzk 2/1/08 1P
48 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MEBn5011Energetická bezpečnost USA B. Dančákzk 1/1/05 1-
FSS:MEBn5012Technicko-ekonomické aspekty energetiky II T. Vlčekzk 2/0/04 2-
FSS:MEBn5014Energetické politiky v Asii B. Dančákzk 1/15 3-
FSS:MEBn5015Environmentální aspekty energetiky F. Černochzk 1/1/05 1-
FSS:MEBn5016Technicko-ekonomické aspekty energetiky I J. Osičkazk 1/1/05 1-
FSS:MEBn5021Vybrané metody výzkumu mezinárodních vztahů B. Dančákzk 1/15 --
FSS:MEBn5025Vnější dimenze energetické politiky EU V. Zapletalovázk 1/1/04 4-
FSS:MEBn5026Carbon Capture & Storage: Lessons Learned and the Prospects J. Osičkaz 2/0/01 --
FSS:MEBn5032Energetické vztahy Ruska a střední a východní Evropy T. Vlčekzk 1/1/05 2-
FSS:MEBn5033Introduction to quantitative data analysis B. Dančákzk 1/1/06 3-
FSS:MEBn5034Social Network Analysis in R B. Dančákzk 1/1/06 1-
FSS:MEBn5035Introduction to Economics F. Černochz 2/0/03 --
FSS:MEBn5036Energy in International Law B. Dančákz 2/0/03 1-
FSS:MEBn5037Getting Employed in the Energy Sector B. Dančákz 1/1/01 3-
FSS:MEBn5038Energy Law B. Dančákz 2/0/03 2-
FSS:MEBn5039Economics of Energy Corporations I. F. Černochzk 2/0/03 1-
FSS:MEBn5040Contemporary Trends I. - Energy Poverty B. Dančákz 1/1/03 4-
FSS:MEBn5041Contemporary Trends II. V. Zapletalováz 0/2/02 --
FSS:MEBn5042Economics of Energy Corporations II. J. Osičkazk 2/0/03 4-
FSS:MEBn5902Firemní praxe – energetická bezpečnost J. Osičkaz 0/2/04 --
FSS:MVZn5013Vybrané problémy dějin mezinárodních vztahů ve 20. století Z. Křížz 1/1/04 --
FSS:HMV422Mezinárodní obchodní režim O. Krpeczk 1/1/04 --
FSS:HMV423Evropa v mezinárodní ekonomice O. Krpeczk 2/0/04 --
FSS:MVZn5069Vojenské aliance v mezinárodních vztazích P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZn5028Kvalitativní metodologie výzkumu mezinárodních vztahů M. Kořanzk 0/0/06 --
FSS:MVZn5092Introduction to research design and analysis Z. Ringlerovázk 1/1/06 3-
FSS:MVZn5097Introduction to linear models Z. Ringlerovázk 1/1/07 --
111 kreditů

Blok 2 -Praktické předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSS410Zahraniční výjezd A. Souralováz 0/0/04 --
FSS:FSS490Zahraniční pracovní pobyt A. Souralováz 0/0/020 --
FSS:MEBn5900Stáž Z. Křížz 0/0/05 --
FSS:MVZn5901Letní/Zimní škola Z. Křížz 0/0/03 --
32 kreditů

Blok 3 - Minimální jazyková kompetence

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence v angličtině (úroveň C1 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v rozsahu 4 ECTS

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA401Academic Writing and Other Study Skills J. Lennonzk 0/2/02+2 2-
FSS:CJVA402Academic Presentations and Other Study Skills P. Trávníkovázk 0/2/02+2 --
8 kreditů