FSpS BTVSv Tělesná výchova a sport
Název anglicky: Physical Education and Sport
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FSpS B-TVS Tělesná výchova a sport

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Student si zapisuje předmět Antropomotorika a biomechanika se zakončením kolokviem a kreditovou hodnotou 5 kr.
Student si zapisuje předmět Zdravotní tělesná výchova se zakončením zkouškou a kreditovou hodnotou 4 kr.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:bp4009Plavání 1 D. Hlavoňováz 0/1/02 1P
FSpS:bp4008Anatomie M. Gimunovázk 1/1/04 1P
FSpS:bp4010Volejbal T. Vencúrikz 0/1/02 2P
FSpS:bp4013Fyziologie M. Bernacikovázk 1/2/05 2Z
FSpS:bp4014Plavání 2 D. Hlavoňováz 0/1/02 2P
FSpS:b4011Lyžování J. Ondráčekz 0/0/0 kurz 4+5 dní.2 1P
FSpS:b4016Turistika a sporty v přírodě S. Hřebíčkováz 0/0/0 kurz 3+5 dní.2 2P
FSpS:bp4015Basketbal T. Vencúrikz 0/1/02 2P
FSpS:bp4018Antropomotorika a biomechanika M. Zvonařk 2/2/05 3Z
FSpS:bp4019Sportovní gymnastika P. Hedbávnýz 0/1/02 3P
FSpS:bp4020Atletika 1 Z. Hlavoňováz 0/1/02 3P
FSpS:bp4021Bruslení J. Nykodýmz 0/1/02 3P
FSpS:bp4025Pohyb a zdraví J. Vomelak 1/0/02 4P
FSpS:bp4026Atletika 2 Z. Hlavoňováz 0/1/02 4P
FSpS:bp4027Průpravné úpoly J. Čihounkováz 0/1/02 4P
FSpS:bp4028Fotbal D. Bokůvkaz 0/1/02 4P
FSpS:bp4031Zdravotní tělesná výchova K. Kapounkovázk 1/1/03+1 5P
FSpS:bp4032Teorie sportovního tréninku J. Nykodýmzk 1/1/04 5Z
FSpS:bp4034Florbal a softbal T. Vencúrikz 0/1/02 6P
FSpS:bp4035Dějiny sportu M. Strachovázk 1/1/04 6P
FSpS:bp4037Gymnastická příprava P. Vaculíkováz 0/1/02 2P
FSpS:np4123Didaktika gymnastiky L. Svobodovázk 1/2/04 6P
60 kreditů