PdF NPR2vp Učitelství přírodopisu pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PdF N-PR2 Učitelství přírodopisu pro základní školy

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:BIp024Systém vyšších rostlin pro učitele N. Čeplováz 0/2/02 1P
PdF:BIp025Základy genetiky a buněčných dějů M. Jančovák 1/2/04 1P
PdF:BIp027Antropologie pro učitele M. Jančovázk 1/2/04 2P
PdF:BIp028Biological and geological field practice A. Žákovskáz 0/2/0 5 dní + 2 dny cesta.3 2-
PdF:BIp029Pěstitelské práce pro učitele K. Ševčíkováz 0/2/02 2-
PdF:BIp030Zoologie strunatců pro učitele R. Smolinskýz 1/1/02 3P
PdF:BIp031Neživá příroda pro učitele J. Štelclz 1/1/02 3P
PdF:BIp034Zoologie bezobratlých pro učitele R. Vlkz 1/1/0 Vzhledem k zařazení předmětu do zkráceného období bloková výuka.2 4P
21 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Pravidla pro výběr: 1 předmět za studium

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:BIp036Základy zahradnictví a pěstitelství K. Ševčíkováz 1/1/02 1-
PdF:BIp038Systém a evoluce řas a hub pro učitele B. Brabcováz 1/1/02 2P
4 kredity

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:BIp023Didaktika přírodopisu 1 A. Žákovskáz 1/1/02 1Z
PdF:BIp026Didaktika přírodopisu 2 A. Žákovskázk 1/2/04 2Z
PdF:BIp032Školní biologické pokusy A. Žákovskáz 0/2/02 3Z
PdF:BIp033Integrované terénní cvičení A. Žákovskáz 0/2/0 4 dny.2 3Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6093Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6094Seminář k učitelské praxi P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1 1P
PdF:Bi6002Učitelská praxe 2 L. Vodováz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:Bi6003Učitelská praxe 3 L. Vodováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů