PdF BTE3Svp Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Technology and IT for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PdF B-TE3S Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:TI1001Technická grafika Z. Hodiszk 1/2/0 12 h. konz./sem. (komb. stud.).5 1P
PdF:TI1002Materiály a technologie – dřevo, plasty P. Vybíralzk 1/2/0 12 h. konz./sem. (komb. stud.).5 1P
PdF:TI1003Zpracování dat a informací J. Strachz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 1P
PdF:TI1004Cvičení z technické grafiky - CAD Z. Hodisz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 2P
PdF:TI1006Úvod do elektrotechniky a měření J. Hrbáčekz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 2P
PdF:TI1007Aplikace počítačové grafiky M. Dosedlaz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 2P
PdF:TI1008Materiály a technologie - kovy P. Sládekzk 1/2/0 12 h. konz./sem. (komb. stud.).5 3P
PdF:TI1009Elektrotechnika J. Hrbáčekzk 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).4 3P
PdF:TI1010Základy informačních technologií a počítačových sítí M. Dosedlaz 0/3/0 12 h. konz./sem. (komb. stud.).3 3P
PdF:TI1011Design a konstruování Z. Hodisz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 4P
PdF:TI1013Elektronika J. Hrbáčekz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 4P
PdF:TI1014Digitální technologie a architektura počítačů J. Strachzk 2/0/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).4 4P
PdF:TI1017Stroje a zařízení P. Sládekz 2/0/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 5P
PdF:TI1018Elektronické systémy a digitální technika J. Hrbáčekzk 1/2/0 12 h. konz./sem. (komb. stud.).5 5P
PdF:TI1019Algoritmizace a programování pro ZŠ M. Dosedlaz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 5P
PdF:TI1020Oborová praxe K. Pickaz 0/0/0 2 h. konz./sem. + praxe.2 5-
PdF:TI1024Aplikace výpočetní techniky na ZŠ M. Dosedlaz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 6-
51 kreditů

Povinně-volitelné předměty

2 předměty za studium

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:TI1015Aplikace 3D grafiky na ZŠ - SketchUp Z. Hodisz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 4-
PdF:TI1016Speciální praktikum P. Vybíralz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 4-
PdF:TI1021Technika a technické vzdělávání Z. Hodisz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 5-
PdF:TI1022Strojní obrábění Z. Hodisz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 5-
8 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:TI1012Didaktika praktických činností P. Vybíralz 0/3/0 12 h. konz./sem. (komb. stud.).3 4Z
PdF:TI1023Svět práce a didaktika techniky P. Hlaďoz 2/0/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 6Z
5 kreditů