FF FNLLSpH Latinský jazyk a literatura středověku
Název anglicky: Medieval Latin Language and Literature (maior)
navazující prezenční hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-LLS_ Latinský jazyk a literatura středověku

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty

Je nutné získat všech 52 kreditů ze všech uvedených povinných předmětů.
Studenti musí také během studia přečíst vybraná díla v originále a v překladu. Schopnost porozumět originálním textům, správně je číst a interpretovat i znalost děl přečtených v překladu se ověřuje v rámci příslušných povinných předmětů (samostatné četby) nebo u státní magisterské zkoušky.

Četba v originále (celkový přehled za jednotlivá kolokvia a předměty):
Vulgáta: Genesis, Psalmi 1–41, Isaias 6–12, 56–66, evangelium dle vlastního výběru, Epistula I ad Cor.; sečtělost v celém textu Bible, dobrá orientace ve Vulgátě a znalost pořadí biblických knih
Augustinus, De civitate Dei I; II; V, 1–8; VI; VIII; XXII, 30; Confessiones I; VIII; IX (státní závěrečná zkouška)
Filozofické a teologické texty: Boethius, De consolatione philosophiae – I,1 – carm.V; III, carm. IX; Seneca, Ad Luc. 1, 16, 47; Petr Lombardský, Super IV Sent. l. 3 d. 34 c. 4; Tomáš Akvinský, Summa theologiae p. 1, q. 1; Roger Bacon, Opus maius, p. VI, De scientia experimentali (c. 1), p. VII, Moralis philosophia (p. 1)
Evropská a česká středověká poezie: Carmina Burana 11, 16, 17, 41, 42, 44, 51, 74, 75, 100, 117, 123, 130, 131a, 136, 138, 143, 191, 196, 211, 219; Carmina Cantabrigiensia: 14, 23, 27; Gualterus de Castellione – Alexandreis I, 1–202
Evropská a česká historiografie: Cosmae Pragensis Chronica Bohemorum I; Beda Venerabilis, Historia ecclesiastica gentis Anglorum I, 1; II, 9, 12–16; III, 13; IV, 1718, 22; Einhard, Vita Caroli Magni; Petr Žitavský, Chronica Aulae regiae I, 94–100
Evropská a česká hagiografie: Christiani monachi Vita et passio sancti Venceslai et sanctae Ludmilae avae eius; Legenda aurea 22 (De sancto Nicolao), 87 (De Epiphania Domini), 662 (De sancto Francisco)
Humanistická literatura: J. A. Komenský, Schola infantiae, kap. 4, 6-8, 11, 12; Bohuslav Hasištejnský, Carmina 83, 200, 316; Matouš Collinus, De peste; Jan Campanus Vodňanský, De exundatione Vultavae, In ventrem, Anni 1601 descriptio; Alžběta Johanna Westonia, De inundatione Pragae
 
Četba v překladu:
Seneca, Výbor z listů Luciliovi; Plinius Starší, Kapitoly o přírodě; Lucanus, Farsalské pole (1. a 6. kniha); Martialis, Posměšky a jízlivosti; Quintilianus, Základy řečnictví (1., 2. a 10. kniha); Statius, Thebais, kniha 12 (v anglickém překladu); Silvae (ukázky ze Stiebitzovy Římské lyriky); Marcus Aurelius, Hovory k sobě; Macrobius, Saturnálie.
 
Zjevení Janovo; Augustinus, Křesťanská vzdělanost; Jeroným, Výbor z dopisů; Hrotsvita z Gandersheimu, Duchovní dramata; Dětmar z Merseburku, Kronika; Zlatá legenda (100 stran); Klaret, Ptačí zahrádka; M. Koronthályová. Vexilla regis. Výbor z latinské duchovní poezie; Helena Businská, Renesanční poezie (Praha: Academia, 1975); Erasmus Rotterdamský, Chvála bláznivosti; Bohuslav Balbín, Krásy a bohatství české země (kniha 1, s. 49-119); Apoštol míru J. A. Komenský (1949, ca. 200 stran).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJMedA01Úvod do studia středověké latiny P. Mutlováz 1/1/04 1Z
FF:LJ153Středověká a humanistická latina I D. Stehlíkovák 1/1/04 1Z
FF:LJ154Středověká a humanistická latina II P. Mutlovázk 1/1/04 2P
FF:LJMedA02Českolatinská středověká literatura - přemyslovské Čechy P. Mutlovák 1/1/04 2Z
FF:LJMedA03Českolatinská středověká literatura - lucemburské Čechy P. Mutlovázk 1/1/04 3P
FF:LJMedA10Textověkritický seminář P. Mutlováz 1/1/04 3P
FF:LJMedA07Interpretační seminář středověké latiny I D. Stehlíkovák 0/2/04 3P
FF:LJ252Magisterský interpretační seminář II D. Urbanovák 0/2/04 2-
FF:LJ351Římská literatura císařství a pozdní antiky K. Petrovićovázk 1/1/04 1-
FF:LJ253Četba a metrický rozbor Horatia D. Urbanovák 0/2/04 1-
FF:LJMedA09Biblický seminář (Vulgáta) P. Mutlováz 1/0/02 4-
FF:LJ156Test z latinské normativní gramatiky D. Urbanovázk 0/0/0 0.2 4-
FF:LJMedC11Samostatná četba: Evropská a česká hagiografie P. Mutlovák 0/0/02 --
FF:LJMedC12Samostatná četba: Evropská a česká historiografie P. Mutlovák 0/0/02 --
FF:LJMedC16Samostatná četba: Humanistická literatura D. Stehlíkovák 0/0/02 --
FF:LJMedC17Samostatná četba: Filozofické a teologické texty L. Mazalovák 0/0/02 --
52 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1

Nutné je získat 8 kreditů z následujících předmětů:

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJMedA08Interpretační seminář středověké latiny II P. Mutlovák 0/2/04 --
FF:LJMedA11Pomocné vědy historické pro medievisty P. Mutlováz 1/1/0 0.4 --
FF:LJMedB24Digital Humanities v medievistice P. Mutlovák 1/1/04 --
FF:LJMedB06Středověké encyklopedie D. Stehlíkováz 0/2/0 0.4 --
FF:LJMedB28Četba latinských textů ke středověké eschatologii L. Mazalováz 0/2/0 0.4 --
FF:LJMedB31Textová kultura české reformace P. Mutlováz 1/1/04 --
FF:LJMedB32Latin Manuscripts and Medieval Literature P. Mutlovák 2/0/05 --
FF:LJMedB33Czech Reformation and the History of Ideas P. Mutlováz 2/0/05 --
FF:AR1A311Latinské písmo a knižní kultura ve středověku I (800-1200) D. Havelk 1/1/03 --
FF:AR1A312Latinské písmo a knižní kultura ve středověku II (1200-1500) D. Havelzk 1/1/04 --
FF:CJLB200Starší česká literatura pro bakalářské studium - přednáška I M. Soleiman pour Hashemiz 2/0/03 --
FF:HIAb06bStředověké dějiny českých zemí L. Janz 0/0/03 --
FF:MEDMgr01Vybrané literární teorie a metody interpretace textu K. Petrovićovák 1/1/04 --
FF:LJ152Pozdní latina J. Mikulovázk 1/1/04 --
FF:LJ251Magisterský interpretační seminář I K. Petrovićovák 0/2/04 --
FF:LJ453Expert lectures D. Urbanovák 0/0/04 --
63 kreditů

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Je nutné úspěšně absolvovat všechny tři uvedené předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJMedD01Magisterská diplomová práce P. Mutlováz 0/0/0 Individuální konzultace.- 4-
FF:LJMedD02Seminář k magisterské diplomové práci I P. Mutlováz 0/2/010 3P
FF:LJMedD05Seminář k magisterské diplomové práci II P. Mutlováz 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací v individuálním rozsahu.10 4P
20 kreditů