FF FBREpH Novořecký jazyk a literatura
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-RE_ Novořecký jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II A. Suchomelová-Polomskazk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:REBc38aSeminář k bakalářské diplomové práci I K. Bočková Loudováz 0/2/03 --
FF:REBc38bSeminář k bakalářské diplomové práci II K. Bočková Loudováz 0/2/07 --
FF:REBc39Bakalářská diplomová práce K. Bočková Loudováz 0/0/0- 6-
10 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED02Úvod do jazykovědy V. Bočekk 1/1/04 2Z
FF:MED09Úvod do teorie literatury B. Fořtk 1/1/04 3Z
FF:MED11Řecká literatura středověku a novověku K. Petrovićovázk 1/1/04 4P
FF:REBc01Úvod do studia novořečtiny K. Bočková Loudovázk 1/1/04 1Z
FF:REBc02Řecké dějiny 19.-20. st. K. Bočková Loudovázk 2/0/04 2P
FF:REBc03Novořecká mluvnice I N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 1P
FF:REBc04Novořecká mluvnice II N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 2P
FF:REBc05Novořecká mluvnice III K. Bočková Loudováz 1/3/05 3P
FF:REBc06Novořecká mluvnice IV K. Bočková Loudováz 1/3/05 4P
FF:REBc07Askisis me lektora I K. Bočková Loudováz 0/2/03 1P
FF:REBc08Askisis me lektora II K. Bočková Loudováz 0/2/03 2P
FF:REBc09Askisis me lektora III K. Bočková Loudováz 0/2/03 3P
FF:REBc10Askisis me lektora IV K. Tsivosz 0/2/03 4P
FF:REBc11Askisis me lektora V K. Bočková Loudováz 0/2/03 5P
FF:REBc12Askisis me lektora VI P. Marazopoulosz 0/2/03 6P
FF:REBc13Klasická řečtina pro neogrecisty I J. Stekláz 1/1/04 3-
FF:REBc14Klasická řečtina pro neogrecisty II J. Steklázk 1/1/04 4-
FF:REBc15Novořecká syntax I K. Bočková Loudovázk 1/1/04 5P
FF:REBc16Novořecká syntax II K. Bočková Loudovázk 1/1/04 6P
FF:REBc17Řecká literatura 19. století N. Votavová Sumelidisovák 2/0/04 5P
FF:REBc18Řecká literatura 20.-21. st. N. Votavová Sumelidisovázk 2/1/05 6P
83 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student si volí předměty podle svého zájmu tak, aby získal alespoň 8 kreditů. Kredity získané navíc lze započítat jako volitelné.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR011Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi I. Radovák 2/0/04 --
FF:KR012Antická řecká literatura: attická próza a helénistické období I. Radovák 2/0/04 --
FF:MED59Urban Farming and the Environmental History of Istanbul D. Čižmíkovák 1/1/04 --
FF:MED71Turecko po roce 1980 K. Petrovićovázk 1/1/04 --
FF:REBc19Novořecké reálie I N. Votavová Sumelidisovázk 0/2/04 4-
FF:REBc20Neoellinikos politismos II K. Bočková Loudovázk 0/2/04 5-
FF:REBc21Logotechniko seminario I N. Votavová Sumelidisovázk 0/2/04 5-
FF:REBc22Literární seminář II P. Marazopouloszk 0/2/04 6-
FF:REBc23Tutorium I N. Votavová Sumelidisováz 0/1/01 1-
FF:REBc24Tutorium II N. Votavová Sumelidisováz 0/1/01 2-
FF:REBc25Tutorium III K. Bočková Loudováz 0/1/01 3-
FF:REBc26Tutorium IV K. Bočková Loudováz 0/1/01 4-
FF:REBc27Novořecká ortografie S. Sumeliduz 0/2/0 0.4 3-
FF:REBc28Četba novořeckých textů N. Votavová Sumelidisováz 0/2/0 0.4 4-
FF:REBc29Překladatelský seminář pro Bc. N. Votavová Sumelidisováz 0/2/0 0.3 5-
FF:REBc30Písemný projev pro Bc. K. Bočková Loudováz 0/2/0 0.4 6-
FF:REBc31Kulturněhistorický vývoj řeckých regionů I N. Votavová Sumelidisovák 2/0/04 --
FF:REBc32Kulturněhistorický vývoj řeckých regionů II M. Meškok 2/0/04 --
FF:REBc33Vybrané kapitoly z dějin Řecka 20. století N. Votavová Sumelidisovák 2/0/04 --
FF:REBc34Vybrané kapitoly z dějin Řecka 20. století II K. Tsivosk 2/0/04 --
FF:REBc35Fenomén Byzanc: od romantismu po postmodernu M. Kulhánkovák 2/0/04 --
FF:REBc36Studijní soustředění N. Votavová Sumelidisováz 0/30/04 --
FF:REBc37Pracovní stáž N. Votavová Sumelidisováz 0/0/06 5-
FF:REBc40„Rozdělený ostrov“: Dějiny Kypru po druhé světové válce v mezinárodních souvislostech K. Bočková Loudováz 2/0/04 --
FF:REBc41Úvod do studia řecké hudby: od antiky po současnost K. Bočková Loudováz 1/1/03 --
FF:REBc42Kalvos kai Solomos: dyo poiites anamesa stin Ellada kai Italia K. Bočková Loudovázk 1/1/06 --
94 kreditů

Volitelné předměty

Student si zapisuje volitelné předměty tak, aby získal alespoň 4 kredity. Lze mezi ně započítat i přebývající kredity za povinně volitelné předměty. Předměty si vybírá libovolně z fakultní nabídky, doporučují se předměty z blízkých oborů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ401Antická mytologie: bohové I. Radovák 2/0/03 --
FF:LJ402Antická mytologie: hrdinské mýty I. Radovák 2/0/03 --
FF:MED03Nejstarší dějiny Středomoří (Přední východ, Egypt, Řecko) K. Petrovićovák 2/0/03 --
FF:MED55Geografie Středomoří V. Herberk 1/1/03 --
FF:MED56Politický vývoj ve východním a jižním Středomoří M. Macurazk 2/0/04 --
16 kreditů