FF FNETpJ Etnologie
Název anglicky: Ethnology
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-ET_ Etnologie

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Student zapsaný v jednooborovém studiu musí získat v souhrnu nejméně 120 kreditů.

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Student si zapisuje předměty vztahující se k magisterské diplomové práci.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETMA100Seminář k magisterské diplomové práci I M. Pavlicováz 0/2/06 2P
FF:ETMA101Seminář k magisterské diplomové práci II M. Pavlicováz 0/2/06 3P
FF:ETMA102Magisterská diplomová práce M. Pavlicováz 0/0/020 4P
32 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90 kr.)

Student si postupně zapisuje všechny povinné předměty, jejichž obsah je prostřednictvím definovaných tematických okruhů zahrnut do Státní závěrečné zkoušky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETMA103Pramenné studium a terénní výzkum I M. Pavlicováz 0/2/04 -Z
FF:ETMA104Pramenné studium a terénní výzkum II A. Křížováz 0/2/04 -Z
FF:ETMA105Odborná exkurze D. Drápalaz 0/2/04 2Z
FF:ETMA106Analýza a zpracování kvalitativních dat D. Drápalazk 1/1/04 1Z
FF:ETMA107Kapitoly z dějin antropologických výzkumů R. Doušekzk 1/1/04 4P
FF:ETMA108Exkurs do kultury a historie Romů J. Polákovázk 2/0/04 4P
FF:ETMA110Slovesná folkloristika M. Pavlicovázk 2/0/04 3P
FF:ETMA112Exkurs do kultury dětí a mládeže M. Maňákovázk 2/0/04 3P
FF:ETMA113Lidová výtvarná kultura A. Křížovázk 2/0/04 1P
FF:ETMA115Muzea v přírodě D. Drápalazk 2/0/04 2P
FF:ETMA116Současný folklor P. Janečekzk 2/0/04 2P
FF:ETMA118UNESCO a ochrana kulturního nehmotného dědictví D. Drápalazk 2/0/04 1P
FF:ETMA119Kultura vesnice v 18. století R. Doušekzk 1/1/04 1P
FF:ETMA124Kapitoly z každodennosti Balkánu B. Navrátilovázk 2/0/04 3P
FF:ETMA125Dějiny scénického folklorismu M. Pavlicovázk 2/0/04 4P
FF:ETMA127Textilní materiály a výzdobné techniky P. Mertovázk 2/0/04 3P
FF:ETMA129Anthropology of Contemporary W. Kuligowskizk 2/0/04 2P
FF:ETMA25Státní závěrečná zkouška magisterská M. PavlicováSZk 0/0/0- 4P
68 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student musí z nabídky povinně volitelných předmětů absolvovat předměty v hodnotě minimálně 16 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETMA109My a Oni: sociální konstrukce menšin M. Pavlásekzk 2/0/04 3-
FF:ETMA111Narativní kultura E. Šipöczovázk 2/0/04 3-
FF:ETMA114Etnografie a film: způsoby vidění za objektivem M. Pavlásekzk 2/0/04 2-
FF:ETMA117Vybrané profesní a sociální skupiny D. Drápalazk 2/0/04 2-
FF:ETMA120Slováci M. Válkazk 2/0/04 4-
FF:ETMA121Pramenné studium a terénní výzkum III E. Kuminkováz 0/2/04 --
FF:ETMA122Životní příběh a etnologie J. Noskovázk 1/1/04 1-
FF:ETMA123My a ti Druzí: trampoty s multikulturalismem M. Pavlásekzk 2/0/04 4-
FF:ETMA126Dvojí tvar magie.Vybrané kapitoly z duchovní kultury D. Dobšovičovázk 2/0/04 1-
FF:ETMA128Tramping jako subkultura K. Altmanzk 2/0/04 2-
FF:ETMA130Sondy z etnologických výzkumů I M. Pavlicovázk 0/2/04 2-
FF:ETMA131Sondy z etnologických výzkumů II M. Pavlicovázk 0/2/04 3-
FF:ETMA132Etnologie v praxi M. Pavlicovázk 0/2/03 2-
FF:ETMB100Kapitoly z dějin uměleckého řemesla A. Křížovázk 2/0/04 --
FF:ETMB101Teorie a praxe konstrukce skupinových identit M. Pavlásekzk 2/0/04 --
FF:ETMB105Armáda jako nástroj socializace K. Altmanzk 2/0/04 --
FF:ETMB115Hudební projevy každodennosti M. Pavlicovázk 2/0/04 --
FF:ETMB116Etnologie východních Slovanů B. Navrátilovázk 2/0/04 --
71 kreditů

Volitelné předměty

Student si dle svých preferencí volí v této kategorii takovou skladbu předmětů z celouniverzitní nabídky volitelných kurzů, tak aby získal v kategirii volitelných předmětů nejméně 4 kredity.