Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FF FBUKSpH Ukrajinská studia
Název anglicky: Ukrainian Studies
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-UKS_ Ukrajinská studia

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Krobzk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 2/0/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II L. Václavíkzk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II M. Ševečkovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UJA312bSeminář k bakalářské diplomové práci P. Kalinaz 0/2/09 6P
FF:UJA333Bakalářská diplomová práce P. Kalinaz 0/0/0- 6P
FF:UJS307Projekt diplomové práce P. Kalinaz 0/0/0 jednorázově.1 5P
10 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UJA101Jazyková cvičení I P. Kalinaz 0/4/04 1P
FF:UJA103Jazyková cvičení II J. Gazdazk 0/4/04 2P
FF:UJA201Jazyková cvičení III P. Kalinaz 0/4/04 3P
FF:UJA204Morfologie ukrajinštiny P. Kalinak 1/1/03 3Z
FF:UJA206Jazyková cvičení IV J. Gazdazk 0/4/04 4P
FF:UJA301bJazyková cvičení V P. Kalinaz 0/4/04 5P
FF:UJA306bJazyková cvičení VI O. Čmelíkováz 0/4/04 6P
FF:UJA_41bCvičení z ukrajinského pravopisu I P. Kalinaz 0/2/03 1-
FF:UJA_42bCvičení z ukrajinského pravopisu II P. Kalinaz 0/2/03 2-
FF:UJA_56bCvičení z ukrajinského pravopisu III P. Kalinaz 0/2/03 3-
FF:UJA_57bCvičení z ukrajinského pravopisu IV H. Myronovaz 0/2/03 4-
FF:UJS101bDějiny Ukrajiny I P. Kalinaz 2/0/05 1P
FF:UJS102bDějiny Ukrajiny II P. Kalinazk 2/0/05 2P
FF:PJN101Úvod do studia jazykovědy R. Madeckizk 2/0/05 1-
FF:RSb040Úvod do studia literární vědy I. Pospíšilzk 1/1/05 1Z
FF:UJ_03bKonverzační cvičení z ukrajinštiny I P. Kalinaz 0/2/03 1-
FF:UJ_12bKonverzační cvičení z ukrajinštiny II H. Myronovaz 0/2/03 2-
FF:UJ_13bKonverzační cvičení z ukrajinštiny III P. Kalinaz 0/2/03 3-
FF:UJ_16bKonverzační cvičení z ukrajinštiny IV H. Myronovaz 0/2/03 4-
FF:UJ_60bDomácí a zahraniční politika současné Ukrajiny P. Kalinaz 2/0/05 4-
FF:UJS103Praktická fonetika ukrajinštiny H. Myronovaz 0/2/02 2P
FF:UJS201bDějiny ukrajinské literatury I P. Kalinaz 1/1/03 3P
FF:UJS204bDějiny ukrajinské literatury II P. Kalinazk 1/1/03 4P
FF:UJS302bDějiny ukrajinské literatury III P. Kalinaz 1/1/03 5P
FF:UJS303bDějiny ukrajinské literatury IV P. Kalinazk 1/1/03 6P
90 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UJ_43bKonverzační cvičení z ukrajinštiny V O. Čmelíkováz 0/2/03 5-
FF:UJ_44bKonverzační cvičení z ukrajinštiny VI O. Čmelíkováz 0/2/03 6-
FF:UJS203bUkrajinská klasická a lidová hudba P. Kalinazk 2/0/05 3-
FF:UJS206bDuchovní a materiální kultura Ukrajinců P. Kalinaz 2/0/05 4-
16 kreditů

Další aplikace