FF FBFJpV Francouzský jazyk a literatura
Název anglicky: French Language and Literature
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-FJ_ Francouzský jazyk a literatura

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ1A001Jazykový seminář I P. Vurmzk 0/3/07 1P
FF:FJ1A002Jazykový seminář II P. Dytrtzk 4/4/08 2P
FF:FJ1A003Jazykový seminář III P. Vurmz 1/2/02 3P
FF:FJ1A004Jazykový seminář IV P. Dytrtzk 0/2/03 4P
FF:FJ1A011Úvod do dějin a kultury Francie I P. Vurmzk 2/0/05 1P
FF:FJ1A012Úvod do dějin a kultury Francie II P. Dytrtzk 2/0/05 2P
FF:FJ1A021Francouzská literatura I P. Dytrtzk 1/1/05 1Z
FF:FJ1A022Francouzská literatura II P. Kyloušekzk 1/1/05 2Z
FF:FJ1A023Francouzská literatura III P. Dytrtzk 1/1/05 3Z
FF:FJ1A024Francouzská literatura IV P. Kyloušekzk 1/1/05 4Z
FF:FJ1A031Francouzská fonetika a fonologie A. Polickázk 1/1/05 3Z
FF:FJ1A032Francouzská morfologie P. Vurmz 1/1/05 4Z
FF:FJ1A053mStátní závěrečná zkouška - minor P. DytrtSZk 0/0/0- 4-
60 kreditů

Povinně volitelné předměty