FF FBIJpH Italský jazyk a literatura
Název anglicky: Italian Language and Literature
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-IJ_ Italský jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Student programu Italský jazyk a literatura (hlavní) [F22603] nemusí absolvovat povinně volitelné předměty. Celkově získá 15 povinných kreditů za společný univerzitní základ, 10 povinných kreditů za předměty spojené s vypracováním bakalářské diplomové práce, 95 kreditů za povinné předměty vyučované v rámci tohoto hlavního programu a dalších 60 kreditů v rámci svého vedlejšího programu, tj. celkem 180 kreditů.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II A. Suchomelová-Polomskazk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Povinné předměty

Doporučená posloupnost povinných předmětů: 1. semestr: IJ1A001 Jazykový seminář I, IJ1A011 Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie I, IJ1A031 Italská lingvistika I, ROM1A001 Úvod do jazykovědy; 2. semestr: IJ1A002 Jazykový seminář II, IJ1A012 Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie II, IJ1A032 Italská lingvistika II, ROM1A002 Úvod do studia literatury; 3. semestr: IJ1A003 Jazykový seminář III, IJ1A021 Italská literatura I, IJ1A033 Italská lingvistika III, IJ1A035 Aplikovaná lingvistika I; 4. semestr: IJ1A004 Jazykový seminář IV, IJ1A022 Italská literatura II, IJ1A034 Italská lingvistika IV, IJ1A036 Aplikovaná lingvistika II, IJ1A038 Semantica e lessico; 5. semestr: IJ1A005 Jazykový seminář V, IJ1A023 Italská literatura III, IJ1A025 Authorial Philology; 6. semestr: IJ1A006 Jazykový seminář VI, IJ1A024 Italská literatura IV, IJ1A054 Závěrečná práce z jazyka, IJ1A055 Státní závěrečná zkouška bakalářská.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ1A001Jazykový seminář I E. Mocciarozk 2/6/07 1P
FF:IJ1A002Jazykový seminář II E. Mocciarozk 2/6/08 2P
FF:IJ1A003Jazykový seminář III E. Mocciarozk 0/4/02 3P
FF:IJ1A004Jazykový seminář IV E. Mocciarozk 0/2/03 4P
FF:IJ1A005Jazykový seminář V E. Mocciarozk 0/2/02 5P
FF:IJ1A006Jazykový seminář VI E. Mocciarozk 0/2/03 6P
FF:IJ1A011Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie I P. Dytrtzk 2/0/05 1Z
FF:IJ1A012Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie II P. Dytrtzk 2/0/05 2Z
FF:IJ1A021Italská literatura I P. Diviziazk 1/1/05 3Z
FF:IJ1A022Italská literatura II P. Diviziazk 2/2/05 4Z
FF:IJ1A023Italská literatura III P. Diviziazk 2/0/04 5Z
FF:IJ1A025Filologia d'autore P. Diviziaz 2/0/01 5Z
FF:IJ1A024Italská literatura IV P. Diviziazk 2/0/05 6Z
FF:IJ1A031Italská lingvistika I E. Mocciarozk 1/1/05 1Z
FF:IJ1A032Italská lingvistika II E. Mocciarozk 2/0/05 2Z
FF:IJ1A033Italská lingvistika III E. Mocciarozk 1/1/05 3Z
FF:IJ1A034Italská lingvistika IV E. Mocciarozk 2/0/05 4Z
FF:IJ1A035Aplikovaná lingvistika I E. Mocciarozk 2/0/05 3Z
FF:IJ1A036Aplikovaná lingvistika II E. Mocciarozk 2/0/04 4Z
FF:IJ1A038Semantica e lessico E. Mocciarozk 0/0/21 4Z
FF:ROM1A001Úvod do jazykovědy I. Buzekzk 2/0/45 1Z
FF:ROM1A002Úvod do studia literatury P. Dytrtzk 1/1/45 2Z
95 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ1A054Závěrečná práce z jazyka E. Mocciarozk 0/0/0- 6P
FF:IJ1A055maiStátní závěrečná zkouška bakalářská (maior) P. DiviziaSZk 0/0/0- 6-
0 kreditů

Bakalářská práce (10 kr.)

Bakalářskou diplomovou práci student píše v průběhu 5. a 6. semestru studia. Zaměření práce může být buď jazykovědné, nebo literárněvědné. Práce se píše italsky. V 5. semestru student absolvuje předměty IJ1A051 Seminář k bakalářské diplomové práci I, ROM1A003 Akademické psaní pro romanisty; v 6. semestru Seminář k bakalářské diplomové práci II, IJ1A053 Bakalářská diplomová práce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ1A051Seminář k bakalářské diplomové práci I P. Diviziaz 0/0/04 5P
FF:IJ1A052Seminář k bakalářské diplomové práci II P. Diviziaz 0/0/04 6P
FF:IJ1A053Bakalářská diplomová práce P. Diviziaz 0/0/0- 6P
FF:ROM1A003Akademické psaní pro romanisty P. Dytrtz 1/1/02 5P
10 kreditů