FF FBIJpH Italský jazyk a literatura
Název anglicky: Italian Language and Literature
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-IJ_ Italský jazyk a literatura

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II E. Dudeškovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ1A001Jazykový seminář I E. Mocciarozk 2/6/07 1P
FF:IJ1A002Jazykový seminář II E. Mocciarozk 2/6/08 2P
FF:IJ1A003Jazykový seminář III E. Mocciarozk 0/4/02 3P
FF:IJ1A004Jazykový seminář IV E. Mocciarozk 0/2/03 4P
FF:IJ1A005Jazykový seminář V E. Mocciarozk 0/2/02 5P
FF:IJ1A006Jazykový seminář VI E. Mocciarozk 0/2/03 6P
FF:IJ1A011Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie I P. Dytrtzk 2/0/05 1Z
FF:IJ1A012Úvod do dějin, kultury a reálií Itálie II P. Dytrtzk 2/0/05 2Z
FF:IJ1A021Italská literatura I P. Diviziazk 2/2/05 3Z
FF:IJ1A022Italská literatura II P. Diviziazk 2/2/05 4Z
FF:IJ1A023Italská literatura III P. Diviziazk 2/0/04 5Z
FF:IJ1A025Filologia d'autore P. Diviziaz 2/0/0 due lezioni in presenza, il resto in autoapprendimento.1 5Z
FF:IJ1A024Italská literatura IV P. Diviziazk 2/0/05 6Z
FF:IJ1A031Italská lingvistika I E. Mocciarozk 1/1/05 1Z
FF:IJ1A032Italská lingvistika II E. Mocciarozk 2/0/05 2Z
FF:IJ1A033Italská lingvistika III E. Mocciarozk 1/1/05 3Z
FF:IJ1A034Italská lingvistika IV E. Mocciarozk 2/0/05 4Z
FF:IJ1A035Aplikovaná lingvistika I E. Mocciarozk 2/0/05 3Z
FF:IJ1A036Aplikovaná lingvistika II E. Mocciarozk 2/0/04 4Z
FF:IJ1A038Semantica e lessico E. Mocciarozk 0/0/21 4Z
FF:ROM1A001Úvod do jazykovědy I. Buzekzk 2/0/45 1Z
FF:ROM1A002Úvod do studia literatury P. Dytrtzk 1/1/45 2Z
95 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ1A054Závěrečná práce z jazyka E. Mocciarozk 0/0/0- 6P
FF:IJ1A055maiStátní závěrečná zkouška bakalářská (maior) P. DiviziaSZk 0/0/0- 6-
0 kreditů

Bakalářská práce (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ1A051Seminář k bakalářské diplomové práci I P. Diviziaz 0/0/04 5P
FF:IJ1A052Seminář k bakalářské diplomové práci II P. Diviziaz 0/0/04 6P
FF:IJ1A053Bakalářská diplomová práce P. Diviziaz 0/0/0- 6P
FF:ROM1A003Akademické psaní pro romanisty P. Vurmz 1/1/02 5P
10 kreditů