FF FBAJpH Anglický jazyk a literatura
Název anglicky: English Language and Literature
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-AJ_ Anglický jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
16 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJL19800Seminář k bakalářské diplomové práci I J. Smithz 0/0/05 5P
FF:AJL19801Seminář k bakalářské diplomové práci II M. Horákováz 0/0/05 6P
FF:AJL19850Bakalářská diplomová práce M. Horákováz 0/0/0- 6P
10 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJL01001Anglický jazyk I S. Kalováz 0/2/03 1Z
FF:AJL01002Anglický jazyk II S. Kalovázk 0/2/03 2Z
FF:AJL02003Anglická mluvnice I (přednáška) J. Pelclováz 1/0/01 1Z
FF:AJL02004Anglická mluvnice I (seminář) J. Pelclováz 0/1/02 1Z
FF:AJL02001Úvod do lingvistiky J. Chovaneczk 2/0/06 1Z
FF:AJL02002Úvod do fonetiky a fonologie M. Ježekzk 2/0/06 2Z
FF:AJL02005Anglická mluvnice II (přednáška) J. Pelclováz 0/1/01 2Z
FF:AJL02006Anglická mluvnice II (seminář) J. Pelclováz 0/1/02 2Z
FF:AJL04000Úvod do literatury I (přednáška) M. Horákováz 1/0/01 1Z
FF:AJL04001Úvod do literatury I (seminář) M. Horákovázk 0/2/05 1Z
FF:AJL04002Úvod do literatury II (přednáška) M. Horákováz 1/0/01 2Z
FF:AJL04003Úvod do literatury II (seminář) M. Horákovázk 0/2/05 2Z
FF:AJL06001Úvod do studia kultury Velké Britanie I M. Kaylorzk 0/2/03 1Z
FF:AJL06002Úvod do studia kultury Velké Britanie II S. Hardyzk 0/2/03 2Z
FF:AJL07001Úvod do studia kultury USA I T. Pospíšilzk 0/2/03 1Z
FF:AJL07002Úvod do studia kultury USA: Kapitoly z kultury T. Pospíšilzk 0/2/03 2Z
FF:AJL11010Zkouška z anglického jazyka L. Nepivodovázk 0/0/0- 4P
FF:AJL11020Ústní zkouška z angličtiny - mluvený projev L. Nepivodovázk 0/0/0- --
FF:AJL11501Mluvená angličtina S. Kalovázk 0/2/06 3P
FF:AJL13001Akademické psaní Ch. Rancezk 0/2/05 3P
FF:AJL19000Úvod do překladu J. Rambousekzk 0/2/06 4P
65 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student si z nabídky povinně volitelných kurzů volí 2 kurzy týkající se lingvistiky, 1 kurz zaměřený na kulturní studia a 2 kurzy literatury (1 na americkou a 1 na britskou).

Literatura

Britská literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJL14101Anglická literatura 500-1700: od středověku po raný novověk F. Krajníkzk 0/2/06 3P
FF:AJL14102Anglická literatura 1700-1830: od augustovců po romantismus M. Kaylorzk 0/2/06 4P
FF:AJL14103Anglická literatura 1830-1920: od viktoriánského období po modernismus S. Hardyzk 0/2/06 5P
FF:AJL14104Anglická literatura: 1920-2020: od pozdního modernismu dále T. Kačerzk 0/2/06 4P
24 kreditů
Americká literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJL15101Americká literatura 1: počátky do 1890 J. Smithzk 0/2/06 3P
FF:AJL15102Americká literatura 2: 1890 do 1960 T. Pospíšilzk 0/2/06 4P
FF:AJL15103Americká literatura 3: 1960 do současnosti M. Horákovázk 0/2/06 5P
18 kreditů

Kulturní studia

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJL16059Britská poezie, společnost a kultura po roce 1945 S. Hardyzk 0/2/06 5P
FF:AJL16064Aspekty novověké irské literatury a kultury S. Hardyzk 0/2/06 4P
FF:AJL16071Seventeenth Century Poetry, Thought, and Culture S. Hardyzk 0/2/06 6P
FF:AJL16072British Empire and Imperialism: Narratives S. Hardyzk 0/2/06 3P
FF:AJL16073The North: Cultural Representations of Northern England, Scotland and Wales S. Hardyzk 0/2/06 6P
FF:AJL16171Queer studia M. Kaylorzk 0/2/06 6P
FF:AJL16172Contemporary Issues in US and UK Culture and Politics J. Smithzk 0/2/06 3P
FF:AJL17050Etnografie severoamerických Indiánů T. Pospíšilzk 0/2/06 6P
FF:AJL17051Úvod do afroamerické historie a kultury T. Pospíšilzk 0/2/06 4P
FF:AJL17053Americký vědecko-fantastický film T. Pospíšilzk 0/2/06 5P
FF:AJL17057Afroameričané v americkém filmu M. Horákovázk 0/2/06 6P
FF:AJL17059Americké zeměpisy J. Smithzk 0/2/06 4P
FF:AJL18083Australská literatura a kultura M. Horákovázk 0/26 5P
78 kreditů

Lingvistika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJL12070Úvod do sociolingvistiky J. Chovaneczk 0/2/06 3P
FF:AJL12071Úvod do sémantiky N. Kudrnáčovázk 0/2/06 4P
FF:AJL12102Úvod do funkční syntaxe J. Chamonikolasovázk 0/2/06 5P
FF:AJL12103Úvod do morfologie a lexikologie N. Kudrnáčovázk 0/2/06 3P
FF:AJL12104Úvod do stylistiky J. Pelclovázk 0/2/06 4P
30 kreditů