FF FNZApJ Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-ZA_ Učitelství základů společenských věd pro střední školy

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Pedagogicko-psychologický základ

Pedagogicko-psychologická a obecně didaktická část učitelského studia je realizována společně pro celou fakultu. Výuku zajišťuje Ústav pedagogických věd FF MU a Psychologický ústav FF MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUP001Psychologie pro učitele I I. Burešovázk 1/1/04 1P
FF:SUP002Školní pedagogika K. Šeďovázk 1/1/04 1P
FF:SUP003Školní didaktika K. Šeďovázk 1/1/04 2P
FF:SUP004Psychologie pro učitele II I. Burešovázk 1/1/04 2P
FF:SUP005Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika K. Šeďovázk 1/1/04 3P
FF:SUP006Kompendium pro učitele K. Šeďovázk 1/1/04 3P
24 kreditů

Předměty k diplomové práci

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHUZPDProjekt magisterské diplomové práce R. Brázdaz 0/0/02 2P
FF:PHUZSD1Seminář k magisterské diplomové práci I R. Brázdaz 0/0/07 3P
FF:PHUZSD2Seminář k magisterské diplomové práci II R. Brázdaz 0/0/07 4P
16 kreditů

Povinné předměty

Praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHUZPP1_1Pedagogická praxe I pro jednooborové studenty J. Vojtaz 0/0/08 3P
FF:PHUZPP2_1Pedagogická praxe II pro jednooborové studenty J. Vojtaz 0/0/010 4P
FF:PHUZPP3_1Seminář k pedagogické praxi pro jednooborové studenty J. Vojtazk 1/1/06 4P
24 kreditů

Didaktika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHUZDD1_1Didaktická dílna I pro jednooborové studenty J. Krobk 1/1/010 1P
FF:PHUZDD2_1Didaktická dílna II pro jednooborové studenty R. Brázdak 1/1/010 2P
FF:PHUZDF1_1Didaktika filozofie a základů společenských věd pro jednooborové studenty J. Vojtaz 1/1/04 3P
24 kreditů

Oborové předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHUZZLZáklady logiky a kritického myšlení R. Bělohradz 0/0 komb. studium: e-learning + prezenční výuka dvakrát za semestr.2 1P
2 kredity

Povinně volitelné předměty

Student musí získat minimálně 30 kreditů za povinně volitelné předměty. 15 kreditů z bloku Základů společenských věd, 15 kreditů z bloku Filozofie.

Blok Základů společenských věd

Student musí získat minimálně 15 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BPP_ZAPRZáklady práva P. Dvořákovázk 1/2/04 1P
FF:PHV152Základy religionistiky D. Lužnýk 1/1/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 1P
ESF:BPE_ZEKOZáklady ekonomie M. Jandovázk 2/0/04 2P
FF:PHV151Základy sociologie D. Lužnýk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 4P
FF:PHV133Úvod do rétoriky M. Pichazk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHBAArgumentace M. Pichazk 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 3P
FF:PHBL1Logika I J. Raclavskýzk 1/1/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 3P
29 kreditů

Blok Filozofie

Student musí získat minimálně 15 kreditů. Vybírá z nabídky povinných předmětů programu Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHBSSociální a politická filozofie R. Bělohradzk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 2P
FF:PHNASoudobá anglo-americká filozofie R. Bělohradzk 0/2/05 3P
FF:PHNCČeská filozofie D. Pichovázk 2/0/05 3P
FF:PHV437Filozofie umění: vybrané kapitoly D. Pichovák 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 1P
FF:PHNESoudobá etika R. Brázdazk 1/1/05 2P
FF:PHNNSoudobá německá filozofie R. Brázdazk 2/0/05 3P
29 kreditů