FF FBPOpJ Portugalský jazyk a literatura
Název anglicky: Portuguese Language and Literature
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-PO_ Portugalský jazyk a literatura

Společný univerzitní základ (15 kr.) Common university courses (15 credits)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Výuka jazyků bude zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II E. Dudeškovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.) Bachelor Final Thesis (10 credits)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PO1A051Seminář k bakalářské diplomové práci I S. Špánkováz 0/1/24 5P
FF:PO1A052Seminář k bakalářské diplomové práci II S. Špánkováz 0/1/24 6P
FF:PO1A053Bakalářská diplomová práce S. Špánkováz 0/0/2- 6P
FF:ROM1A003Akademické psaní pro romanisty P. Vurmz 1/1/02 5P
10 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.) (Obligatory courses)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PO1A001Jazykový seminář I I. Svobodovázk 0/4/27 1P
FF:PO1A002Jazykový seminář II I. Svobodovázk 0/6/28 2P
FF:PO1A003Jazykový seminář III I. Svobodováz 0/2/12 3P
FF:PO1A004Jazykový seminář IV I. Svobodovázk 0/2/13 4P
FF:PO1A005Jazykový seminář V I. Svobodováz 0/2/12 5P
FF:PO1A006Jazykový seminář VI I. Svobodovázk 0/2/13 6P
FF:PO1A011Úvod do dějin, kultury a reálií lusofonních zemí I P. Dytrtzk 2/0/05 1Z
FF:PO1A012Úvod do dějin, kultury a reálií lusofonních zemí II P. Dytrtzk 2/0/05 2Z
FF:PO1A021Portugalská literatura I S. Špánkovázk 2/2/15 3P
FF:PO1A022Portugalská literatura II S. Špánkovázk 2/2/15 4P
FF:PO1A023Brazilská literatura I S. Špánkovázk 1/1/25 5P
FF:PO1A024Brazilská literatura II S. Špánkovázk 1/1/25 6P
FF:PO1A031Portugalská lingvistika I I. Svobodovázk 2/2/15 1P
FF:PO1A032Portugalská lingvistika II I. Svobodovázk 1/1/25 2P
FF:PO1A033Portugalská lingvistika III I. Svobodovázk 1/1/15 3P
FF:PO1A034Portugalská lingvistika IV I. Svobodovázk 1/1/25 4P
FF:PO1A041Témata portugalské lingvistiky I I. Svobodovázk 1/1/15 3P
FF:PO1A042Témata portugalské lingvistiky II I. Svobodovázk 1/1/25 4P
FF:PO1A054Závěrečná práce z jazyka S. Špánkováz 0/0/0- 6-
FF:PO1A055Státní závěrečná zkouška bakalářská S. ŠpánkováSZk 0/0/0- 6-
FF:ROM1A001Úvod do jazykovědy I. Buzekzk 2/0/45 1Z
FF:ROM1A002Úvod do studia literatury P. Dytrtzk 1/1/45 2Z
95 kreditů

Povinně volitelné předměty (Optional courses)

Jazykové předměty Language courses

Student jednooborového programu musí absolvovat minimálně 12 kreditů z těchto předmětů. Tyto předměty je vhodné si zapisovat v 3. až 6. semestru. Student of one-field study needs at least 12 credits.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PO1B001Jazyková cvičení I M. Baptista Nery Plchzk 0/2/14 3-
FF:PO1B002Jazyková cvičení II M. Baptista Nery Plchzk 0/2/14 4-
FF:PO1B003Jazyková cvičení III M. Baptista Nery Plchzk 0/2/14 5-
FF:PO1B004Jazyková cvičení IV M. Baptista Nery Plchzk 0/2/14 6-
FF:PO1B005Ústní a poslechová cvičení I M. Baptista Nery Plchzk 0/2/14 3-
FF:PO1B006Ústní a poslechová cvičení II M. Baptista Nery Plchzk 0/2/14 4-
FF:PO1B017Práce s portugalskými texty S. Špánkovázk 0/2/14 4-
28 kreditů

Literární předměty Literary Courses

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PO1B010Portugalská povídka S. Špánkovázk 1/1/14 5-
FF:PO1B011Africké lusofonní literatury S. Špánkovázk 1/1/14 3-
FF:PO1B014Portugalská fantastická povídka S. Špánkovázk 1/1/14 6-
FF:PO1B015Portugalská literatura a film S. Špánkováz 1/1/03 4-
FF:PO1B018Četba afrických lusofonních autorů. S. Špánkovázk 1/1/04 6-
19 kreditů

Kulturní předměty Cultural courses

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PO1B012Kulturní proseminář I S. Špánkováz 0/1/23 5-
FF:PO1B013Kulturní proseminář II S. Špánkováz 0/1/23 6-
FF:PO1B016Portugalské reálie S. Špánkovázk 2/0/14 4-
10 kreditů

Společné jazykové předměty Common language courses

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ROM1BFR01Francouzština I (pro nefrancouzštináře) P. Dytrtz 0/2/04 --
FF:ROM1BFR02Francouzština II (pro nefrancouzštináře) P. Dytrtzk 0/2/05 --
FF:ROM1BFR03Francouzština III (pro nefrancouzštináře) P. Dytrtz 0/2/04 --
FF:ROM1BFR04Francouzština IV (pro nefrancouzštináře) P. Dytrtzk 0/2/05 --
FF:ROM1BIJ01Italština I (pro neitalštináře) P. Dytrtz 0/2/04 --
FF:ROM1BIJ02Italština II (pro neitalštináře) P. Dytrtzk 0/2/25 --
FF:ROM1BIJ03Italština III (pro neitalštináře) P. Dytrtz 0/2/04 --
FF:ROM1BIJ04Italština IV (pro neitalštináře) P. Dytrtzk 0/2/25 --
FF:ROM1BKA01Katalánština I (pro nekatalánštináře) L. Kuzmováz 0/2/04 --
FF:ROM1BKA02Katalánština II (pro nekatalánštináře) L. Kuzmovázk 0/2/25 --
FF:ROM1BKA03Katalánština III (pro nekatalánštináře) L. Kuzmováz 0/2/04 --
FF:ROM1BKA04Katalánština IV (pro nekatalánštináře) L. Kuzmovázk 0/2/25 --
FF:ROM1BSJ01Španělština I (pro nešpanělštináře) I. Buzekz 0/2/24 --
FF:ROM1BSJ02Španělština II (pro nešpanělštináře) I. Buzekzk 0/2/05 --
FF:ROM1BSJ03Španělština III (pro nešpanělštináře) I. Buzekz 0/2/04 --
FF:ROM1BSJ04Španělština IV (pro nešpanělštináře) I. Buzekzk 0/2/05 --
72 kreditů

Ostatní společné předměty Other common courses

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ROM1B133Minority Languages in Europe Ch. Cusimanozk 0/2/25 --
FF:ROM1B140Czech Queer History J. Seidlzk 1/1/05 --
FF:ROM1B143Rozvojová antropologie v latinskoamerickém areálu A. Alchaziduzk 1/1/25 --
FF:ROM1BBA01Baskický jazyk I D. Almandoz Irigoyenz 0/2/04 --
FF:ROM1BBA02Baskický jazyk II D. Almandoz Irigoyenzk 1/3/05 --
FF:ROM1BBA03Baskický jazyk III D. Almandoz Irigoyenz 1/2/24 --
FF:ROM1BBA04Baskický jazyk IV P. Dytrtzk 1/3/05 --
FF:ROM1BBA11Baskická literatura A. Amezaga Etxebarriazk 1/2/25 --
FF:ROM1BBA12Baskický film D. Almandoz Irigoyenzk 0/2/25 --
43 kreditů

Volitelné předměty (Other optional courses)