Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FF 4 Zemské jazyky
Název anglicky: Historical Languages of the Czech Lands
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FF D-GEJA_ Germánské jazyky

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJDSJ41Odborná publikace Z. Masaříkz 0/020 --
FF:NJDSJ411Odborný referát Z. Masaříkz 0/020 --
FF:NJDSJ412Zahraniční semestrální studijní pobyt Z. Masaříkk 0/020 --
FF:NJDSJ414Speciální přednáška Z. Masaříkz 0/010 --
FF:NJDSJ4_01Pramenný výzkum a metodologie II J. Maláz 0/0/0 blok.5 4-
FF:NJDSJ4_02Pramenný výzkum a metodologie IV J. Maláz 0/0/0 blok.5 6-
FF:NJDSJ4_1Technika vědecké práce I Z. Masaříkz 0/05 3-
FF:NJDSJ4_12Kapitoly z kontrastivní lingvistiky I Z. Masaříkk 0/010 5-
FF:NJDSJ4_20Teze (autoreferát) Z. Masaříkz 0/05 8-
FF:NJDSJ4_21Doktorská disertace Z. Masaříkz 0/025 6-
FF:NJDSJ4_22Doktorská zkouška Z. Masaříkz 0/0- 8-
FF:NJDSJ_1Doktorský seminář I I. Zündorfz 0/05 1-
FF:NJDSJ_2Doktorský seminář II J. Munzarz 0/05 2-
FF:NJDSJ_3Doktorský seminář III J. Munzarz 0/05 3-
FF:NJDSJ_4Doktorský seminář IV J. Munzarz 0/05 4-
FF:NJDSJ_5Doktorský seminář V J. Munzarz 0/05 5-
FF:NJDSJ_6Doktorský seminář VI J. Munzarz 0/05 6-
FF:NJDSJ_7Dizertační práce (PhD.) J. Munzarz 0/050 7-
FF:NJDSJ_8Doktorský seminář VIII J. Maláz 0/0/0 blok.5 8-
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 3x2 hodiny.5 1-
FF:PHDZ2Filozofie pro doktorské studium 2 J. Krobk 0/0/0 3x2 hodiny za semestr.5 2-
220 kreditů

Povinné předměty - cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_FFrancouzský jazyk pro doktorské studium L. Václavíkzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_RRuský jazyk pro doktorské studium M. Ševečkovázk 0/0/05 --
FF:CJV_D_SŠpanělský jazyk pro doktorské studium V. De Azevedo Camachozk 0/0/05 --
FF:NJDS_CJCizí jazyk (DS) - publikace a referát J. Maláz 0/0/0 blok.5 --
25 kreditů

Povinné specializační předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LMD_001Textová kritika I P. Kosekk 0/0/015 3-
FF:LMD_002Textová kritika II J. Nechutovák 0/0/015 4-
30 kreditů

Povinně volitelné specializační předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJDSM001Stará čeština P. Kosekz 1/0/0 probíhá formou blokových přednášek.15 4-
FF:CLDS_a33Česká středověká literatura H. Bočkovák 0/0/0 blok.15 5-
FF:LMD_003Středověká latina J. Nechutovák 0/0/0 blok.15 4-
FF:LMD_004Středověká latinská literatura J. Nechutovák 0/0/0 blok.15 5-
FF:NJDS_001Středověká němčina S. Stanovskák 0/0/0 blok.15 4-
FF:NJDS_002Německá středověká literatura S. Stanovskák 0/0/0 blok.15 5-
90 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJDSJ4_10Textová příprava I Z. Masaříkz 0/05 --
FF:NJDSJ4_11Textová příprava II Z. Masaříkz 0/05 --
FF:NJDSJ4_50Jiná činnost v oboru J. Maláz 0/0/0 blok.5 --
FF:NJDSJ412Zahraniční semestrální studijní pobyt Z. Masaříkk 0/020 --
35 kreditů

Další aplikace