FF FDDSkJ Dějiny starověku
Název anglicky: Ancient History
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: FF D-DST_ Dějiny starověku

Metodologická příprava

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSD01Obecná metodologie - Dějiny starověku M. Habajz 0/0/010 2-
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 6x2 hodiny.10 1-
20 kreditů

Odborná příprava

Nutno splnit všechny předměty odborné přípravy.

Předmět Zahraniční studijní stáž lze po dohodě s oborovou radou absolvovat formou konzultací se zahraničním/i odborníkem/-y.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSD02Kolokvium I J. Bednaříkovák 0/0/020 6-
FF:DSD03Kolokvium II M. Habajk 0/0/020 7-
FF:DSD04Odborná publikace M. Habajz 0/0/020 5-
FF:DSD05Odborný referát M. Habajz 0/0/020 4-
FF:DSD06Pramenné studium, výzkum I M. Habajz 0/0/05 1-
FF:DSD07Pramenné studium, výzkum II M. Habajz 0/0/05 2-
FF:DSD08Pramenné studium, výzkum III J. Bednaříkováz 0/0/05 3-
FF:DSD09Pramenné studium, výzkum IV J. Bednaříkováz 0/0/05 4-
FF:DSD10Textová příprava I L. Pechaz 0/0/05 4-
FF:DSD11Textová příprava II M. Melounováz 0/0/05 5-
FF:DSD12Textová příprava III J. Bednaříkováz 0/0/05 6-
FF:DSD13Textová příprava IV J. Bednaříkováz 0/0/010 7-
FF:DSD15Zahraniční studijní stáž M. Habajz 0/0/020 3-
145 kreditů

Výuka

Doktorský student má podle čl. 30 odst. 4 d) studijního a zkušebního řádu MU povinnost podílet se na výuce v bakalářských nebo magisterských studijních programech. Minimální rozsah této výuky je pro obor Dějiny starověku jeden semestr přednáškového nebo seminárního kurzu. Studenti kombinovaného studia mohou po dohodě s oborovou radou nahradit povinnost výuky jiným adekvátním způsobem (vedení bakalářské práce, oponování nejméně dvou bakalářských prací, příprava studijních materiálů pro kurz vedený odborným asistentem/docentem/profesorem).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSD16Výuka - Dějiny starověku M. Habajz 0/2/09 --
9 kreditů

Jazyková příprava - moderní jazyk

Nutno absolvovat jeden předmět podle výběru studenta.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_FFrancouzský jazyk pro doktorské studium L. Václavíkzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_NNěmecký jazyk pro doktorské studium P. Chládkovázk 0/0/05 --
FF:CJV_D_RRuský jazyk pro doktorské studium J. Mikešovázk 0/0/05 --
FF:CJV_D_SŠpanělský jazyk pro doktorské studium V. De Azevedo Camachozk 0/0/05 --
FF:DSD17Cizí jazyk M. Habajz 0/0/05 6-
30 kreditů

Povinně volitelné předměty

Za povinně volitelné předměty mimo pramenný jazyk je nutné získat nejméně 15 kreditů.

Studenti doktorského studia Dějiny starověku mají dále povinnost absolvovat 4 semestry výuky pramenného jazyka podle vlastní volby (latina/klasická řečtina/akkadština; celkem 16 kreditů), viz další pokyny v příslušné úrovni šablony.

Studenti kombinovaného studia mohou po dohodě s oborovou radou splnit předměty Speciální přednáška formou jedné publikace nebo aktivní účasti na konferenci (domácí nebo zahraniční).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSD18Speciální přednáška I L. Pechak 0/0/05 1-
FF:DSD19Speciální přednáška II M. Habajk 0/0/05 2-
FF:DSD20Speciální přednáška III M. Melounovák 0/0/05 5-
FF:DSD21Speciální přednáška IV J. Bednaříkovák 0/0/05 7-
FF:DO1Společné přednášky P. Kyloušekz 2/0/05 --
FF:DO2Společné přednášky P. Kyloušekz 2/0/05 --
FF:DSD14Textová příprava V J. Bednaříkováz 0/0/020 --
50 kreditů

Jazyková příprava - pramenný jazyk

Studenti doktorského studia Dějiny starověku mají povinnost absolvovat 4 semestry výuky pramenného jazyka podle vlastní volby (latina/klasická řečtina/akkadština). Povinnost absolvovat kurzy pramenného jazyka neplatí pro absolventy klasické filologie, hebraistiky a orientalistiky a pro ty, kdo splnili alespoň 4 semestry jednoho z nabízených pramenných jazyků v rámci předchozího studia na Masarykově univerzitě. V těchto případech si doktorští studenti zapisují podle potřeby doktorské práce (po dohodě se školitelem) buď jiný pramenný jazyk, anebo předmět DSDPJ Pramenný jazyk - komentovaný překlad.

Latina
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ601Latina pro nelatináře I T. Weissark 1/1/04 --
FF:LJ602Latina pro nelatináře II T. Weissarzk 1/1/04 --
FF:LJ603Latina pro nelatináře III T. Weissark 1/1/04 --
FF:LJ604Latina pro nelatináře IV P. Ševčíkzk 1/1/04 --
16 kreditů
Klasická řečtina
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KR013Klasická řečtina pro neoborové studenty I J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR014Klasická řečtina pro neoborové studenty II J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR015Klasická řečtina pro neoborové studenty III J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR016Klasická řečtina pro neoborové studenty IV J. Steklázk 0/2/04 --
16 kreditů
Akkadština
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PAPVB_47 -- 0/0- --
FF:PAPVB_48 -- 0/0- --
FF:DSMB16Akkadština I L. Pechazk 0/4/04 --
FF:DSMB17Akkadština II L. Pechazk 0/4/04 --
8 kreditů
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSD22Pramenný jazyk - komentovaný překlad I. Radováz 0/0/016 --
16 kreditů

Doktorská práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSDTDTeze disertační práce M. Habajz 0/0/05 8-
FF:DSDDPDoktorská práce M. Habajz 0/0/025 8-
30 kreditů