FF FNLLSApH Medieval Latin Language and Literature
Název anglicky: Medieval Latin Language and Literature
navazující prezenční hlavní, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: FF N-LLSA_ Medieval Latin Language and Literature

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJMedA01Úvod do studia středověké latiny P. Mutlováz 1/1/04 1Z
FF:LJ153Středověká a humanistická latina I D. Stehlíkovák 1/1/04 1Z
FF:LJ154Středověká a humanistická latina II P. Mutlovázk 1/1/04 2P
FF:LJMedA02Českolatinská středověká literatura - přemyslovské Čechy P. Mutlovák 1/1/04 2Z
FF:LJMedA03Českolatinská středověká literatura - lucemburské Čechy P. Mutlovázk 1/1/04 3P
FF:LJMedA10Textověkritický seminář P. Mutlováz 1/1/04 3P
FF:LJMedA07Interpretační seminář středověké latiny I D. Stehlíkovák 0/2/04 3P
FF:LJ252Magisterský interpretační seminář II D. Urbanovák 0/2/04 2-
FF:LJ351Římská literatura císařství a pozdní antiky K. Petrovićovázk 1/1/04 1-
FF:LJ253Četba a metrický rozbor Horatia D. Urbanovák 0/2/04 1-
FF:LJMedA09Biblický seminář (Vulgáta) P. Mutlováz 1/0/02 4-
FF:LJ156Test z latinské normativní gramatiky D. Urbanovázk 0/0/0 0.2 4-
FF:LJMedC11Samostatná četba: Evropská a česká hagiografie P. Mutlovák 0/0/02 --
FF:LJMedC12Samostatná četba: Evropská a česká historiografie P. Mutlovák 0/0/02 --
FF:LJMedC16Samostatná četba: Humanistická literatura D. Stehlíkovák 0/0/02 --
FF:LJMedC17Samostatná četba: Filozofické a teologické texty L. Mazalovák 0/0/02 --
52 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJMedA08Interpretační seminář středověké latiny II P. Mutlovák 0/2/04 --
FF:LJMedA11Pomocné vědy historické pro medievisty P. Mutlováz 1/1/0 0.4 --
FF:LJMedB24Digital Humanities v medievistice P. Mutlovák 1/1/04 --
FF:LJMedB06Středověké encyklopedie D. Stehlíkováz 0/2/0 0.4 --
FF:LJMedB28Četba latinských textů ke středověké eschatologii L. Mazalováz 0/2/0 0.4 --
FF:LJMedB31Textová kultura české reformace P. Mutlováz 1/1/04 --
FF:LJMedB32Latin Manuscripts and Medieval Literature P. Mutlovák 2/0/05 --
FF:LJMedB33Czech Reformation and the History of Ideas P. Mutlováz 2/0/05 --
FF:AR1A311Latinské písmo a knižní kultura ve středověku I (800-1200) D. Havelk 1/1/03 --
FF:AR1A312Latinské písmo a knižní kultura ve středověku II (1200-1500) D. Havelzk 1/1/04 --
FF:CJLB200Starší česká literatura pro bakalářské studium - přednáška I M. Soleiman pour Hashemiz 2/0/03 --
FF:HIAb06bStředověké dějiny českých zemí L. Janz 0/0/03 --
FF:MEDMgr01Vybrané literární teorie a metody interpretace textu K. Petrovićovák 1/1/04 --
FF:LJ152Pozdní latina J. Mikulovázk 1/1/04 --
FF:LJ251Magisterský interpretační seminář I K. Petrovićovák 0/2/04 --
FF:LJ453Expert lectures D. Urbanovák 0/0/04 --
63 kreditů

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJMedD01Magisterská diplomová práce P. Mutlováz 0/0/0 Individuální konzultace.- 4-
FF:LJMedD02Seminář k magisterské diplomové práci I P. Mutlováz 0/2/010 3P
FF:LJMedD05Seminář k magisterské diplomové práci II P. Mutlováz 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací v individuálním rozsahu.10 4P
20 kreditů