FF FBDISdJ Design informačních služeb
Název anglicky: Information Services Design
bakalářský distanční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-DIS_ Design informačních služeb

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Předměty celouniverzitního základu/Common University Courses

Jazyky/Languages

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:cjva2pOnline anglický jazyk pro akademické účely II E. Juhasovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II N. Mojžíšovázk 0/2/04 --
FF:cjvn2pOnline německý jazyk pro akademické účely II P. Chládkovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

Filozofie/Philosophy

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHK0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 0/0/0 6 hodin konzultací za semestr.4 --
4 kredity

Povinné předměty/Compulsory courses

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DESB01Studijní seminář I S. Kramosilováz 0/1/02 1-
FF:DESB02Studijní seminář II S. Kramosilováz 0/1/02 2-
FF:DESB03Studijní seminář III S. Kramosilováz 0/1/02 3-
FF:DESB04Studijní seminář IV L. Zbiejczuk Sucház 0/1/02 4-
FF:DESB05Studijní seminář V L. Zbiejczuk Sucház 0/1/02 5-
FF:DESB06Studijní seminář VI L. Zbiejczuk Sucház 0/1/02 6-
FF:DESB11Praxe I L. Zbiejczuk Sucház 0/0/25 1P
FF:DESB12Úvod do designového přemýšlení L. Zbiejczuk Sucházk 1/1/05 1P
FF:DESB13Role designéra v organizacích R. Sellner Novotnýk 1/1/14 1P
FF:DESB14Citlivost k důležitým otázkám dneška R. Hřebeckýk 1/0/04 1P
FF:DESB15Základy psychologie pro designéry L. Zbiejczuk Sucházk 1/1/14 1P
FF:DESB16Úvod do informační vědy J. Šlerkak 1/1/14 1P
FF:DESB17Virtuální realita: teorie a praxe A. Šašinkováz 0/1/12 1P
FF:DESB21Praxe II L. Zbiejczuk Sucház 0/0/25 2P
FF:DESB22Úvod do uživatelského výzkumu T. Kosnarová Venerovázk 2/0/05 2P
FF:DESB23Kvalitativní výzkum pro design služeb L. Zbiejczuk Suchák 1/1/04 2P
FF:DESB24Data pro design služeb T. Marekk 1/1/04 2P
FF:DESB25Inkluzivní design R. Osmank 1/1/05 2P
FF:DESB26Sociální interakce ve virtuální realitě A. Šašinkováz 0/1/14 2P
FF:DESB31Praxe III L. Zbiejczuk Sucház 0/0/25 3P
FF:DESB32Service Design: Mapping Experiences M. Štetiarovázk 1/1/05 3P
FF:DESB33Digitální přístupnost R. Pavlíčekz 1/1/14 3P
FF:DESB34Interakční design L. Zbiejczuk Sucházk 1/1/04 3P
FF:DESB35Komunikace v týmu L. Zbiejczuk Suchák 0/1/14 3P
FF:DESB41Projektový management M. Antolzk 1/1/05 4P
FF:DESB42Práce s daty: Jak porozumět světu dat T. Marekk 1/1/14 4P
FF:DESB43Design Management & Leadership MasterClass L. Zbiejczuk Suchák 1/1/14 4P
FF:DESB44Praxe IV L. Zbiejczuk Sucház 0/0/25 4P
FF:DESB45Budoucnost práce: technologie, komunikace, kooperace L. Zbiejczuk Suchák 1/1/04 4P
FF:DESB50Praxe V L. Zbiejczuk Sucház 0/0/25 5P
FF:DESB51Obchodní aspekty designu služeb P. Pouchlýzk 1/1/15 5P
FF:DESB52Marketingová komunikace T. Kosnarová Venerovák 0/1/14 5P
FF:DESB53Leadership P. Škyříkk 1/1/14 5P
FF:DESB54Learning design M. Černýk 1/1/04 5P
FF:DESB55Informační služby pro společnost P. Kutálkovák 1/1/14 5P
FF:DESB61Service Design Project L. Zbiejczuk Sucház 0/0/210 6P
FF:DESB62Design in complex systems L. Zbiejczuk Suchák 1/1/05 6P
152 kreditů

Povinně volitelné předměty/Selective Courses

Z povinně volitelných předmětů je nutné získat minimálně 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ARTS020Digitální humanitní vědy M. Lorenzk 2/0/06 --
FF:CORE053Kurz práce s informacemi M. Černýk 2/0/03 --
FF:DESB72Design uživatelských rozhraní pro virtuální realitu L. Zbiejczuk Sucház 0/2/04 --
FF:DESB73Service Design Workshop L. Zbiejczuk Sucház 0/0/25 --
FF:DESB74Účast na konferencích L. Zbiejczuk Sucház 0/0/0 podle zvolené kreditové hodnoty (viz metody hodnocení).4 --
FF:DESB75Zahraniční stáž L. Zbiejczuk Sucház 0/0/0 2 - 6 měsíční pracovní pobyt v zahraniční.4 --
FF:DESB76Research through design: Interventions for information science L. Zbiejczuk Sucházk 0/2/05 --
FF:DESB85Design VR služeb ve VR Č. Šašinkaz 1/1/04 --
FF:DESB86Eye tracking pro základní i aplikovaný výzkum Č. Šašinkaz 0/2/03 --
FF:ENTRE01Od UČO k IČO: Úvod do podnikání P. Škyříkz 2/0/03 --
FF:ISKB44Knižní exkurze P. Mazáčovák 0/2/0 součástí bude exkurze.4 --
FF:ISKB45Účast na konferencích P. Vizváryz 0/0/0 podle zvolené kreditové hodnoty (viz metody hodnocení).4 --
FF:ISKB65Blok expertů P. Škyříkk 2/0/04 --
FF:ISKM44Eye-tracking v humanitních vědách I P. Škyříkk 0/2/05 --
FF:ISKM57Reading Seminar: Educational Technology and Learning Society M. Černýk 0/0/25 --
FF:ISKM61MOOC: learning online M. Černýk 1/1/0 konzultace, MOOC kurz.5 --
FF:ISKM64Informační společnost P. Škyříkz 1/1/05 --
FF:ISKM71Co říkají obrazy? Čtení a tvorba vizuálních informací P. Škyříkk 0/0/04 --
FF:KPI22Kreativní práce s informacemi M. Černýk 0/0/0 celý předmět je formou eLearningu.5 --
FF:KPI55DigCompEdu: Technologie ve vzdělávání M. Černýk 0/0/05 --
87 kreditů