FF FBDISdJ Design informačních služeb
Název anglicky: Information Services Design
bakalářský distanční jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-DIS_ Design informačních služeb

Předměty celouniverzitního základu/Common University Courses

Jazyky/Languages

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II E. Dudeškovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

Filozofie/Philosophy

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
4 kredity

Povinné předměty/Compulsory courses

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DESB01Studijní seminář I L. Zbiejczuk Sucház 0/1/02 1-
FF:DESB02Studijní seminář II L. Zbiejczuk Sucház 0/1/02 2-
FF:DESB03Studijní seminář III L. Zbiejczuk Sucház 0/1/02 3-
FF:DESB04Studijní seminář IV L. Zbiejczuk Sucház 0/1/02 4-
FF:DESB05Studijní seminář V L. Zbiejczuk Sucház 0/1/02 5-
FF:DESB06Studijní seminář VI L. Zbiejczuk Sucház 0/1/02 6-
FF:DESB11Praxe I: Designové experimenty L. Zbiejczuk Sucház 0/0/25 1P
FF:DESB12Úvod do designového přemýšlení L. Zbiejczuk Sucházk 1/1/05 1P
FF:DESB13Role designéra v organizacích R. Novotnýk 1/1/14 1P
FF:DESB14Citlivost k důležitým otázkám dneška R. Hřebeckýk 1/0/04 1P
FF:DESB15Základy psychologie pro designéry Č. Šašinkazk 1/1/14 1P
FF:DESB16Informace, informační služby a technologie L. Zbiejczuk Suchák 1/1/14 1P
FF:DESB17Virtuální realita: teorie a praxe A. Šašinkováz 0/1/12 1P
FF:DESB21Praxe II: Výzkumný projekt L. Zbiejczuk Sucház 0/0/25 2P
FF:DESB22Úvod do uživatelského výzkumu L. Zbiejczuk Sucházk 2/0/05 2P
FF:DESB23Kvalitativní výzkum pro design služeb T. Kosnarová Venerovák 1/1/04 2P
FF:DESB24Kvantitativní výzkum pro design služeb T. Kosnarová Venerovák 1/1/04 2P
FF:DESB25Inkluzivní design R. Osmank 1/1/05 2P
FF:DESB31Praxe III: Design studio P. Kosnarz 0/0/25 3P
FF:DESB32Teorie a metody designu služeb L. Zbiejczuk Sucházk 1/1/05 3P
FF:DESB33Digitální přístupnost R. Pavlíčekz 1/1/14 3P
FF:DESB34Service Design Mapping for Analysis L. Zbiejczuk Suchák 1/1/04 3P
FF:DESB35Komunikace v týmu A. Šašinkovák 0/1/14 3P
FF:DESB41Projektový management P. Škyříkzk 1/1/05 4P
FF:DESB42Agilní řízení P. Škyříkk 1/1/14 4P
FF:DESB43Inovace veřejných služeb L. Zbiejczuk Suchák 1/1/14 4P
FF:DESB44Praxe IV: Řízení inovací L. Zbiejczuk Sucház 0/0/25 4P
FF:DESB45Budoucnost práce: technologie, komunikace, kooperace Č. Šašinkak 1/1/04 4P
FF:DESB50Praxe V: Obchodní modely L. Zbiejczuk Sucház 0/0/24 5P
FF:DESB51Obchodní aspekty designu služeb P. Pouchlýzk 1/1/15 5P
FF:DESB52Efektivní komunikace P. Pouchlýk 0/1/14 5P
FF:DESB53Vedení týmu P. Škyříkk 1/1/14 5P
FF:DESB54Tržní data a analýza L. Zbiejczuk Suchák 1/1/04 5P
FF:DESB55Informační služby pro společnost M. Černýk 1/1/14 5P
FF:DESB61Service Design Project L. Zbiejczuk Sucház 0/0/210 6P
FF:DESB62Design in complex systems L. Zbiejczuk Suchák 1/1/05 6P
147 kreditů

Povinně volitelné předměty/Selective Courses

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ARTS020Digitální humanitní vědy M. Lorenzk 2/0/05 --
FF:DESB71MOOC: learning online H. Tulinskák 1/1/05 --
FF:DESB73Service Design Workshop L. Zbiejczuk Sucház 0/0/25 --
FF:DESB74Účast na konferencích L. Zbiejczuk Sucház 0/0/0 podle zvolené kreditové hodnoty (viz metody hodnocení).4 --
FF:DESB75Zahraniční stáž L. Zbiejczuk Sucház 0/0/0 2 - 6 měsíční pracovní pobyt v zahraniční.4 --
FF:DESB82Learning Design H. Tulinskáz 0/2/05 --
FF:DESB85Design VR služeb ve VR Č. Šašinkaz 1/1/04 --
FF:DESB86Eye tracking pro základní i aplikovaný výzkum Č. Šašinkaz 0/2/03 --
FF:ENTRE01Od UČO k IČO: Úvod do podnikání P. Škyříkz 2/0/03 --
FF:ISKM54Digitální design bez bariér P. Škyříkz 1/0/05 --
FF:ISKM64Informační společnost P. Škyříkz 1/1/05 --
48 kreditů