Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. ŠIMÁNĚ, Michal. České menšinové školství v Československé republice : Ke každodennosti obecných škol v politickém okresu Ústí nad Labem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 218 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity; 495. ISBN 978-80-210-9410-9.
 2. ZOUNEK, Jiří a Michal ŠIMÁNĚ. Hidden curriculum and everyday life of socialist primary schools in Czechoslovakia. In Conference hidden curriculum, University of Latvia, Riga (June 19-20, 2019). 2019.
 3. ŠIMÁNĚ, Michal a Jiří ZOUNEK. Mezi autoritářským a demokratickým režimem : Historické milníky základního školství v Československu ve druhé polovině 20. století. In 27. ročník konference České asociace pedagogických výzkumu : Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie, 11.–13. září 2019, Liberec. 2019.
 4. ZOUNEK, Jiří a Michal ŠIMÁNĚ. Milestones in the History of Czechoslovak Education in the Second Half of the 20th Century. In European Conference on Educational Research (ECER) : Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future, Hamburg, 2 – 6 September 2019. 2019.
 5. ŠIMÁNĚ, Michal a Jiří ZOUNEK. Persecution of believers through the view of primary school teachers in socialist Czechoslovakia. In 61st International Scientific Conference of Daugavpils University, Daugavpils, Latvia, April 11 - 12, 2019. 2019.
 6. ZOUNEK, Jiří a Michal ŠIMÁNĚ. Possibilities of Research of Primary and Secondary Technical Education in Socialist Czechoslovakia. To the Sources of Knowledge and their Study. In Education in Totalitarian Ideologies of the 20th Century (Výchova a vzdelávanie v totalitných ideológiách 20. storočia), Smolenice, 17 – 18 October 2019. 2019.
 7. ZOUNEK, Jiří a Michal ŠIMÁNĚ. Primary Education and Teaching Profession in Czechoslovakia between the Prague Spring and the Velvet Revolution. In Moulding Democratic Citizens : Democracy and Education in Europe’s Twentieth Century, 7.-9.11.2019, Halle. 2019.
 8. 2018

 9. ZOUNEK, Jiří a Michal ŠIMÁNĚ. Formation of the “New Teacher” in socialist Czechoslovakia. In International Standing Conference for History of Education (ISCHE) 40 - Education and Nature, August 29, – September 1, 2018, Berlin. 2018.
 10. ZOUNEK, Jiří a Michal ŠIMÁNĚ. Rok 1968: Zmařená očekávání a začátek „éry strachu“ pohledem učitelů základních škol. 2018.
 11. ZOUNEK, Jiří, Dana KNOTOVÁ a Michal ŠIMÁNĚ. “You have betrayed us for a little dirty money!” The Prague Spring as seen by primary school teachers. Paedagogica Historica. International Journal of the History of Education. Belgie, 2018, roč. 54, č. 3, s. 320-337. ISSN 0030-9230. doi:10.1080/00309230.2017.1394884.
 12. 2017

 13. ZOUNEK, Jiří a Michal ŠIMÁNĚ. Náboženská víra a učitelé základních škol v komunistickém Československu (pohledem pamětníků). 2017.
 14. ZOUNEK, Jiří, Dana KNOTOVÁ a Michal ŠIMÁNĚ. Normální život v nenormální době : základní školy a jejich učitelé (nejen) v období normalizace. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 192 s. ISBN 978-80-7552-709-7.
 15. ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. O vstupování na tenký led. Orální historie ve výzkumu soudobých dějin školství. In Mnoho tváří orální historie. Od teorie a metodologie k výzkumné praxi, výuce i popularizaci, 15.-16. 2. 2017, Brno. 2017.
 16. ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Primary school teachers as a tool of secularisation of society in communist Czechoslovakia. History of education. Taylor&Francis, 2017, roč. 46, č. 4, s. 480-497. ISSN 0046-760X. doi:10.1080/0046760X.2016.1276970.
 17. ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Socialistická základní škola pohledem pamětníků : sonda do života učitelů v Jihomoravském kraji. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 201 s. ISBN 978-80-7552-493-5.
 18. ŠIMÁNĚ, Michal, Jiří ZOUNEK a Dana KNOTOVÁ. Učitelé základních škol v období pražského jara a počátku normalizace. In Mnoho tváří orální historie. Od teorie a metodologie k výzkumné praxi, výuce i popularizaci. 2017.
 19. ZOUNEK, Jiří, Dana KNOTOVÁ a Michal ŠIMÁNĚ. Život Karla – příběh učitele v socialistickém Československu. Orbis Scholae. Karolinum, 2017, roč. 11, č. 1, s. 31-52. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2018.56.
 20. 2016

 21. ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Cesta k učitelství v socialistickém Československu pohledem pamětníků. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 3, s. 131-159. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2016-3-7.
 22. ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Diktafon a/nebo dokument/historický pramen? Orální historie a archivní materiály ve výzkumu dějin socialistického školství. In Mücke, P.; Brychta, M. Na hranicích mezi minulostí a přítomností. Současné perspektivy orální historie. Vydání první. Praha: Česká asociace orální historie, 2016. s. 83-96. ISBN 978-80-7464-880-9.
 23. ZOUNEK, Jiří a Michal ŠIMÁNĚ. Life Story of a Teacher in Socialist Czechoslovakia. At an Intersection of Oral History, Life History and Traditional History Sources. In The Eleventh European Social Science History conference in Valencia (Spain), 30th March - 2nd April. 2016.
 24. ZOUNEK, Jiří a Michal ŠIMÁNĚ. Metoda orální historie ve výzkumu dějin soudobého školství (i digitálních technologií). In Cyklus přednášek České pedagogické společnosti: Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum. 2016.
 25. ZOUNEK, Jiří a Michal ŠIMÁNĚ. „Musí ten váš chlapec navštěvovat výuku náboženství?“ Náboženská víra ve škole pohledem učitelů v komunistickém Československu. In XV. setkání historiků a příznivců orální historie hrad Sovinec, 10. – 12. 6. 2016. 2016.
 26. ŠIMÁNĚ, Michal, Jiří ZOUNEK a Dana KNOTOVÁ. Učitelé základních škol jako nástroj ateizace společnosti v komunistickém Československu. In XXIV. výroční konferenci České asociace pedagogického výzkumu s tématem "Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu", České Budějovice, 15.-16. září 2016. 2016.
 27. ŠIMÁNĚ, Michal. Všeobecný školní řád Marie Terezie a jeho dopady na vývoj českého školství. In Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 12-17. ISSN 0323-0449.
 28. KNOTOVÁ, Dana, Jiří ZOUNEK a Michal ŠIMÁNĚ. Vzdělávání učitelů základních škol v socialistickém Československu (1948-1989). In XXIV. výroční konferenci České asociace pedagogického výzkumu s tématem "Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu". České Budějovice, 15.-16. září. 2016.
 29. ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Život a práce učitele v (post)socialistickém Československu. In XXIV. výroční konferenci České asociace pedagogického výzkumu s tématem "Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu". České Budějovice, 15.-16. září 2016. 2016.
 30. 2015

 31. ŠIMÁNĚ, Michal. České obecné menšinové školy a jejich učitelé v období první Československé republiky. In Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 26-30. ISSN 0323-0449.
 32. ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Dějiny socialistického školství : terra inkognita historicko pedagogického výzkumu? K problematice zdrojů poznání minulosti. Pedagogická orientace. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 25, č. 3, s. 319-344. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2015-3-319.
 33. KNOTOVÁ, Dana, Michal ŠIMÁNĚ a Jiří ZOUNEK. K problematice zdrojů poznání soudobých dějin školství v Československu. In IV. konference České asociace orální historie: "Na hranicích mezi minulosti a přítomností. Perspektivy orální historie." Ostrava, 19.-20. března 2015. 2015.
 34. ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Oral history in researching socialist education in the Czech Republic. In Oral history in Central-Eastern Europe: Current research areas, challenges and specificity, University of Lodz, 17-18 September, 2015, Lodz, Poland. 2015.
 35. ŠIMÁNĚ, Michal a Jiří ZOUNEK. Orálně-historická témata z oblasti dějin školství na mezinárodních konferencích. In Pedagogická orientace. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 495-496. ISSN 1805-9511.
 36. ZOUNEK, Jiří, Dana KNOTOVÁ a Michal ŠIMÁNĚ. Resources mediating the history of primary schooling during the normalization period in the Czech Republic (1969-1989). In ECER 2015 : Education and Transition. Contributions from Educational Research, Corvinus University, 7.-11. 9. 2015, Budapest, Hungary. 2015.
 37. ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Soudobé dějiny školství jako výzva pro historicko-pedagogický výzkum i výuku (dějin pedagogiky). In Aktuální situace a perspektivy dějin pedagogiky jako vědního oboru a jako vyučovacího předmětu. Katedra pedagogiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 4. února, 2015, Praha. 2015.
 38. ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Teoretické ukotvení výzkumu životních příběhů učitelů a možnosti jejich analýzy. In XIV. mezinárodní setkání historiků a příznivců orální historie, 10.-12. 6. 2015, hrad Sovinec. 2015.
 39. ZOUNEK, Jiří, Dana KNOTOVÁ a Michal ŠIMÁNĚ. Výzkum soudobých dějin pedagogiky a školství : k metodologickým otázkám historicko-pedagogického výzkumu. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 3, s. 89-112. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2015-3-6.
 40. 2014

 41. ZOUNEK, Jiří a Michal ŠIMÁNĚ. Everyday life at primary school through the prism of teachers in the era of so called normalization in Czechoslovakia (1969-1989). In Power aDemocracy. XVIII. International Congress of Oral History, Barcelona, 9-12 July 2014. 2014.
 42. ZOUNEK, Jiří a Michal ŠIMÁNĚ. Everyday life in primary schools as seen by teachers in the so-called Normalization period in Czechoslovakia (1969-1989). In The many voices of oral history. Power and democracy. XVIII. International Congress of Oral History. Barcelona 9-12 July, 2014. Barcelona: University of Barcelona, 2014. s. 1057-1067. ISBN 978-84-393-9167-8.
 43. ZOUNEK, Jiří a Michal ŠIMÁNĚ. Metodologické otázky výzkumu každodenního života základní školy v období normalizace (s využitím orální historie). In Škola a vzdělání v soudobých dějinách, Praha, 29. 10. 2014. 2014.
 44. ZOUNEK, Jiří a Michal ŠIMÁNĚ. Teachers in Totalitarian Regime – Life and Work of Teachers in Czechoslovakia in the Era of so called Normalization (1969-1989). In The Tenth European Social Science History Conference in Vienna. 2014.
 45. ZOUNEK, Jiří, Dana KNOTOVÁ a Michal ŠIMÁNĚ. The primary school teacher in socialist Czechoslovakia in the era of normalization (1969-1989). In European Conference on Educational Research: The Past, Present and Future of Educational Research in Europe, Porto, Portugal, 1-6 September 2014. 2014.
 46. ZOUNEK, Jiří, Dana KNOTOVÁ a Michal ŠIMÁNĚ. Učitel v době normalizace. In XXII. ročník konference České asociace pedagogického výzkumu. Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí, 8.-10. září, Olomouc. 2014.
 47. ŠIMÁNĚ, Michal. Učitelé menšinových škol pohledem dějin každodennosti. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 19, č. 3, s. 89-122. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2014-3-6.
 48. ZOUNEK, Jiří, Dana KNOTOVÁ a Michal ŠIMÁNĚ. Učitelé v totalitním režimu – život a práce učitelů v Československu v letech 1969-1989. In Současná škola - "Dílna lidskosti"?, Uherský Brod, 27.-28. března 2014. 2014.
 49. ZOUNEK, Jiří a Michal ŠIMÁNĚ. Úvod do studia dějin pedagogiky a školství. Kapitoly z metodologie historicko-pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 89 s. ISBN 978-80-210-6944-2.
 50. 2013

 51. ŠIMÁNĚ, Michal. Everyday life in Czech elementary minority school in the First Czechoslovak Republic in 1918-1938. In The European Conference on Educational Research ECER 2013 "Creativity and Innovation in Educational Research", Istanbul, Turkey, 9-13 September 2013. 2013.
 52. ŠIMÁNĚ, Michal. Každodennost české obecné menšinové školy v období první Československé republiky. In XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu "Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti", 16.-18. září 2013, Ústí nad labem. 2013.
 53. ZOUNEK, Jiří a Michal ŠIMÁNĚ. Orální historie jako výzva pro výzkum soudobých dějin pedagogiky a školství. In XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu "Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti", 16.-18. září 2013, Ústí nad Labem. 2013.
 54. 2012

 55. KUČEROVÁ, Silvie a Michal ŠIMÁNĚ. Birth and death of Czech elementary schools during the 20th century in border region – The common features of two stages of evolutional continuum. In XV. International Conference of Historical Geographers, August 6–10, 2012, Prague, Czechia. 2012.
 56. ŠIMÁNĚ, Michal a Jiří ZOUNEK. České obecné menšinové školství ve světle vybraných česky psaných pedagogických časopisů z let 1918-1938. In Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu (Prezentace školství a vzdělanosti). Praha, 25. října 2012. 2012.
 57. ŠIMÁNĚ, Michal a Jiří ZOUNEK. Metelkův zákon a jeho uplatnění při zřízení německé obecné menšinové školy v Roudníkách v letech 1918-1938. In Ježková, Věra. Kvalita ve vzdělávání: XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu: Praha, 10.-12. září 2012: sborník příspěvků [CD-ROM]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. s. 648-654. ISBN 978-80-7290-620-8.
 58. ŠIMÁNĚ, Michal a Jiří ZOUNEK. Metelkův zákon a jeho uplatnění při zřízení německé obecné menšinové školy v Roudníkách (1918-1938). In Kvalita ve vzdělávání : XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, Praha, 10.-12. září 2012. 2012.
 59. 2011

 60. ŠIMÁNĚ, Michal. Czech elementary minority education in the Czechoslovak Republic in northern Bohemia on the example of Ústí nad Labem from 1918 to 1938. In Emerging Researchers’ Conference ECER 2011 “Urban Education”, Berlin, Germany. 2011.
 61. ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Hana ZUKALOVÁ. ICT v českých základních školách – ohlédnutí za vývojem v poslední dekádě. In Škola - statický element v sociálnej dynamike. 2011.
 62. ŠIMÁNĚ, Michal. Německé školské stávky jako projev nesouhlasu s českým menšinovým školstvím v prvních letech existence ČSR. In Konference Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů IX. Olomouc. 2011.
 63. ŠIMÁNĚ, Michal. Postoje a projevy německého obyvatelstva k československému menšinovému školství v ČSR na příkladu soudního okresu Ústí nad Labem. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 521-525. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-57.
 64. ŠIMÁNĚ, Michal. Postoje a projevy německého obyvatelstva k československému menšinovému školství v ČSR na příkladu soudního okresu Ústí nad Labem. In Konference ČAPV 2011. 2011.
 65. ŠIMÁNĚ, Michal. Zřizování českých obecných menšinových škol v soudním okrese Ústí nad Labem v období Československé republiky (1918-1938). In Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata - ideje - realizace. Sborník z 18. výroční konference České pedagogické společnosti konané ve dnech 16.-17. února 2011 v Praze. Brno: Tribun EU, 2011. s. 21-26. ISBN 978-80-263-0064-9.
 66. ŠIMÁNĚ, Michal. Zřizování českých obecných menšinových škol v soudním okrese Ústí nad Labem v období Československé republiky (1918-1938). In Konference ČPdS. Místo vzdělávání v současné společnosti: Paradigmata - ideje - realizace, Praha. 2011.
 67. 2010

 68. ŠIMÁNĚ, Michal. E-learning - součást našeho života? Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 15, č. 2, s. 187-192. ISSN 1803-7437.
 69. ŠIMÁNĚ, Michal. K problematice zřizování českých menšinových obecných škol na Ústecku v letech 1867-1918. E-Pedagogium. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, roč. 2010, č. 4, s. 83-92. ISSN 1213-7499.
 70. 2009

 71. ŠIMÁNĚ, Michal. K problematice zřizování českých menšinových obecných škol na Ústecku v letech 1867-1918. In Konference Tradice veřejného demokratického vzdělávání v českých zemích, Olomouc. 2009.
 72. ZOUNEK, Jiří a Michal ŠIMÁNĚ. Reflexe oslav J. A. Komenského v roce 1892 v dobovém pedagogickém tisku. In 120 let Muzea Komenského v Přerově a oslavy Komenského v roce 1892 ve střední Evropě. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově, 2009. s. 128-141, 13 s. ISBN 978-80-87190-04-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 5. 2022 23:18