Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. SUQUET, Petra. Analýza digitálních vzdělávacích zdrojů DIKOBRAZ pro vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace v souvislosti s cíli RVP ZV. In Magnanimitas. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2022. Hradec Králové: Magnanimitas, 2022. s. 837-846. ISBN 978-80-87952-37-5.
 2. SUQUET, Petra. DIKOBRAZ parle le français : soutien au développement des compétences numériques. In Další vzdělávání učitelů francouzského jazyka. 2022.
 3. SUQUET, Petra. Jazykové digitální vzdělávací zdroje DIKOBRAZ a cíle RVP ZV. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2022. 2022.
 4. 2021

 5. SUQUET, Petra. ICT a přístupy SERRJ. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2021. 2021.
 6. SUQUET, Petra. ICT ve výuce a učení se jazykům. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2021. 2021.
 7. SUQUET, Petra. Informační a komunikační technologie a přístupy Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. In Magnanimitas. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2021. Hradec Králové: Magnanimitas, 2021. s. 757-764. ISBN 978-80-87952-35-1.
 8. SUQUET, Petra. Informační a komunikační technologie ve výuce a učení se cizím jazykům. In Magnanimitas. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2021. Hradec Králové: Magnanimitas, 2021. s. 750-756. ISBN 978-80-87952-35-1.
 9. SUQUET, Petra. Odborná recenze publikace: Kubíková Kateřina, Pešková Michaela. Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků IV. Západočeská univerzita v Plzni, 2021.
 10. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Petr SVOJANOVSKÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Blanka DVOŘÁKOVÁ, Johana FIALKOVÁ, Martina GRYCOVÁ, Hana HORKÁ, Marta KUCHAŘÍKOVÁ, Olga NOVOTNÁ, Hana PRACHAŘOVÁ, Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ, Petra SUQUET, Lucie TEŠNAROVÁ, Jitka TICHÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Standard kvality profesních kompetencí studenta učitelství. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 24 s. ISBN 978-80-210-9581-6.
 11. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Petr SVOJANOVSKÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Blanka DVOŘÁKOVÁ, Johana FIALKOVÁ, Martina GRYCOVÁ, Hana HORKÁ, Marta KUCHAŘÍKOVÁ, Olga NOVOTNÁ, Hana PRACHAŘOVÁ, Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ, Petra SUQUET, Lucie TEŠNAROVÁ, Jitka TICHÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Standard kvality profesních kompetencí studenta učitelství. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 24 s. ISBN 978-80-210-9581-6.
 12. 2020

 13. SUQUET, Petra. Compte rendu : Le français pour les étudiants en économie. Bulletin SUF. Praha: SUF, 2020, roč. 30, 99-100, s. 31. ISSN 2464-6474.
 14. SUQUET, Petra. Enseigner et apprendre – comment s’y prendre ? In Další vzdělávání učitelů francouzského jazyka. 2020.
 15. SUQUET, Petra. Posudek disertační práce "Využití multimédií k posilování řečové dovednosti poslechu s porozuměním u studentů francouzského jazyka". Gallica, 2020.
 16. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Petr SVOJANOVSKÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Blanka DVOŘÁKOVÁ, Johana FIALKOVÁ, Martina GRYCOVÁ, Hana HORKÁ, Marta KUCHAŘÍKOVÁ, Olga NOVOTNÁ, Hana PRACHAŘOVÁ, Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ, Petra SUQUET, Lucie TEŠNAROVÁ, Jitka TICHÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Standard kvality profesních kompetencí studenta učitelství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 24 s. ISBN 978-80-210-9581-6.
 17. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Petr SVOJANOVSKÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Blanka DVOŘÁKOVÁ, Johana FIALKOVÁ, Martina GRYCOVÁ, Hana HORKÁ, Marta KUCHAŘÍKOVÁ, Olga NOVOTNÁ, Hana PRACHAŘOVÁ, Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ, Petra SUQUET, Lucie TEŠNAROVÁ, Jitka TICHÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Standard kvality profesních kompetencí studenta učitelství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 24 s. ISBN 978-80-210-9581-6.
 18. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Petr SVOJANOVSKÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Blanka DVOŘÁKOVÁ, Johana FIALKOVÁ, Martina GRYCOVÁ, Hana HORKÁ, Marta KUCHAŘÍKOVÁ, Olga NOVOTNÁ, Hana PRACHAŘOVÁ, Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ, Petra SUQUET, Lucie TEŠNAROVÁ, Jitka TICHÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Standard kvality profesních kompetencí studenta učitelství. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 24 s. ISBN 978-80-210-9582-3.
 19. SUQUET, Petra. Sylva Nováková, Jana Kolmanová, Daniele Geffroy-Konštacký, Jana Táborská: Le francais entre nous plus 3. Cizí jazyky. Praha: Univerzita Karlova, 2020, roč. 63, číslo 4, s. 48-52. ISSN 1210-0811.
 20. SUQUET, Petra. Učebnice francouzštiny v kontextu současných podmínek vyučovacího a učebního procesu. In Magnanimitas. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2020. Hradec Králové: Magnanimitas, 2020. s. 880-885. ISBN 978-80-87952-33-7.
 21. SUQUET, Petra. Učebnice francouzštiny v kontextu současných podmínek vyučovacího a učebního procesu. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2020. 2020.
 22. 2019

 23. SUQUET, Petra. La chaîne culturelle francophone TV5Monde. In Další vzdělávání učitelů francouzského jazyka. 2019.
 24. SUQUET, Petra. Lektorování publikace. Fraus, 2019.
 25. SUQUET, Petra. Manuels de FLE et leur contenu linguistique. In Studentská konference Katedry francouzského jazyka a literatury PdF MU. 2019.
 26. SUQUET, Petra. Oponentský posudek disertační práce. Univerzita Karlova, 2019. 3 s.
 27. 2018

 28. SUQUET, Petra. Le contenu linguistique des manuels de français pour les apprenants du college. Synergies Europe. Gerflint, 2018, roč. 13, č. 2018, s. 139-146. ISSN 1951-6088.
 29. 2017

 30. SUQUET, Petra. La pédagogie de projet en classe de FLE. In Motivační setkání vyučujících cizího jazyka. 2017.
 31. SUQUET, Petra. Le contenu linguistique des manuels du français pour débutants. In 10ème Forum Mondial HERACLES. 2017.
 32. SUQUET, Petra. Utilisation de multimédia en classe de FLE. In Motivační setkání vyučujících cizího jazyka. 2017.
 33. SUQUET, Petra. Utilisation de TV5Monde en classe de FLE. In Motivační setkání vyučujících cizího jazyka. 2017.
 34. SUQUET, Petra. Utilisation du réseau social IF profs. In Formation continue – kurz CŽV 2016/17. 2017.
 35. 2016

 36. SUQUET, Petra. Jazykový obsah učebnic francouzštiny pro začátečníky a referenční úroveň A1. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 194 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe. ISBN 978-80-210-8457-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8466-2016.
 37. SUQUET, Petra. Jazykový obsah učebnic francouzštiny pro začátečníky a referenční úroveň A1. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 194 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 1. ISBN 978-80-210-8457-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8466-2016.
 38. SUQUET, Petra. Úroveň jazykového obsahu učebnic francouzštiny pro základní školy. In Učebnice v oborovědidaktických souvislostech: tvorba - hodnocení - používání. 2016.
 39. 2015

 40. SUQUET, Petra. Francouzština pro hospodářskou a administrativní činnost: odborná slovní zásoba a možnosti e-learningu. In Magnanimitas. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2015. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. s. 420-428. ISBN 978-80-87952-11-5.
 41. SUQUET, Petra. Francouzština pro specifické účely: analýza diskursu televizního zpravodajství a rozvoj dovednosti poslechu s porozuměním. In Magnanimitas. Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy Konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2015. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. s. 1545-1552. ISBN 978-80-87952-12-2.
 42. 2014

 43. SUQUET, Petra. Jazykový obsah a učebnice francouzštiny. In V. Janíková, M. Píšová, S. Hanušová (eds.). Výzkum výuky cizích jazyků III. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 20-36. ISBN 978-80-210-7704-1.
 44. SUQUET, Petra. Jazykový obsah učebnic francouzštiny a SERRJ. In Výzkum v oblasti učení a vyučování cizích jazyků. 2014.
 45. 2013

 46. SUQUET, Petra. Alternativní směry ve výuce cizích jazyků. In Systémová podpora trvalého profesního rozvoje (CPD) pedagogických pracovníků propojením pedagogické fakulty se školami na Jižní Moravě – EDUCOLAND. 2013. 7 s.
 47. SUQUET, Petra. Analýza učebnic francouzského jazyka. In Systémová podpora trvalého profesního rozvoje (CPD) pedagogických pracovníků propojením pedagogické fakulty se školami na Jižní Moravě – EDUCOLAND. 2013. 6 s.
 48. SUQUET, Petra. Hodnocení a výchovné souvislosti. In Systémová podpora trvalého profesního rozvoje (CPD) pedagogických pracovníků propojením pedagogické fakulty se školami na Jižní Moravě – EDUCOLAND. 2013. 7 s.
 49. SUQUET, Petra. Jazykový obsah učebnic francouzštiny a referenční úroveň A1. In Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II. 2013.
 50. SUQUET, Petra. Pomůcky pro výuku - Autoevaluační materiál. In Systémová podpora trvalého profesního rozvoje (CPD) pedagogických pracovníků propojením pedagogické fakulty se školami na Jižní Moravě – EDUCOLAND. 2013. 2 s.
 51. SUQUET, Petra. Pomůcky pro výuku - Několik důvodů proč se učit francouzštinu. In Systémová podpora trvalého profesního rozvoje (CPD) pedagogických pracovníků propojením pedagogické fakulty se školami na Jižní Moravě – EDUCOLAND. 2013. 2 s.
 52. SUQUET, Petra. Pomůcky pro výuku - Poznáváme učebnici. In Systémová podpora trvalého profesního rozvoje (CPD) pedagogických pracovníků propojením pedagogické fakulty se školami na Jižní Moravě – EDUCOLAND. 2013. 3 s.
 53. SUQUET, Petra. Pomůcky pro výuku - Procvičování řečových dovedností A1. In Systémová podpora trvalého profesního rozvoje (CPD) pedagogických pracovníků propojením pedagogické fakulty se školami na Jižní Moravě – EDUCOLAND. 2013. 3 s.
 54. SUQUET, Petra. Pomůcky pro výuku - Projekt – naše představy o Francii a Francouzích. In Systémová podpora trvalého profesního rozvoje (CPD) pedagogických pracovníků propojením pedagogické fakulty se školami na Jižní Moravě – EDUCOLAND. 2013. 3 s.
 55. SUQUET, Petra. Problémy spolupráce rodičů s učiteli, školy s rodinou. In Systémová podpora trvalého profesního rozvoje (CPD) pedagogických pracovníků propojením pedagogické fakulty se školami na Jižní Moravě – EDUCOLAND. 2013. 8 s.
 56. SUQUET, Petra. Referenční nástroje pro výběr jazykového obsahu učebnic cizích jazyků. In Systémová podpora trvalého profesního rozvoje (CPD) pedagogických pracovníků propojením pedagogické fakulty se školami na Jižní Moravě – EDUCOLAND. 2013. 6 s.
 57. SUQUET, Petra. Slovní zásoba učebnic francouzštiny a referenční úroveň A1. In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. (Eds.). Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 205-223. Spisy Pedagogické fakulty MU 165. ISBN 978-80-210-6682-3.
 58. SUQUET, Petra. Učebnice francouzského jazyka a obecná doporučení Společného evropského referenčního rámce. In Magnanimitas. Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů Quaere 2013. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 1864-1872. ISBN 978-80-905243-7-8.
 59. JANÍKOVÁ, Věra, Brigitte SORGER, Simona KORYČÁNKOVÁ, Karla ONDRÁŠKOVÁ, Petra SUQUET a Radek VOGEL. Vícejazyčná lingvistická terminologie. 1. vyd. Praha: Národní institut pro další vzdělávání, 2013. 78 s. ISBN 978-80-86956-70-1.
 60. 2012

 61. SUQUET, Petra. NIVEAU A1 POUR LE FRANÇAIS A SLOVNÍ ZÁSOBA V UČEBNICÍCH FRANCOUZSKÉHO JAZYKA. In Magnanimitas. Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy Konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 2565-2571. ISBN 978-80-905243-3-0.
 62. SUQUET, Petra. Profily referenčních úrovní pro francouzštinu a jazykové funkce. In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. (Eds.). Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 121-131, 10 s. Spisy Pedagogické fakulty MU 159. ISBN 978-80-210-6109-5.
 63. SUQUET, Petra. SLOVNÍ ZÁSOBA A POPISY REFERENČNÍCH ÚROVNÍ PRO FRANCOUZŠTINU. In Magnanimitas. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2012. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 195-202. ISBN 978-80-905243-2-3.
 64. 2011

 65. SUQUET, Petra. ANALÝZA JAZYKOVÉHO OBSAHU UČEBNIC FRANCOUZŠTINY PRO VZDĚLÁVACÍ OBOR DALŠÍ CIZÍ JAZYK. In Magnanimitas. Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2011. Hradec Králové: Magnanimitas, 2011. s. 511-519. ISBN 978-80-904877-2-7.
 66. SUQUET, Petra. JAZYKOVÉ FUNKCE A JAZYKOVÁ ÚROVEŇ A1 PRO FRANCOUZŠTINU. In MAGNANIMITAS. Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2011. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. s. 342-349. ISBN 978-80-904877-6-5.
 67. SUQUET, Petra. OSVOJOVÁNÍ GRAMATIKY CIZÍCH JAZYKŮ A VÝBĚR GRAMATICKÝCH JEVŮ. In Magnanimitas. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů QUAERE 2011. Hradec Králové: Magnanimitas, 2011. s. 624-633. ISBN 978-80-904877-3-4.
 68. SUQUET, Petra. Osvojování gramatiky francouzského jazyka a profily referenčních úrovní. In Janíková,V., Píšová, M., Hanušová, S. a kol. Metodologické otázky výzkumu výuky cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 101-113. Spisy Pedag. fakulty Masarykovy univerzity 155. ISBN 978-80-210-5718-0.
 69. 2010

 70. SUQUET, Petra. Analýza jazykového obsahu učebnic pro vzdělávací obor Další cizí jazyk v porovnání s Niveau A1 pour le francais. In Janíková, V., Hanušová, S. (eds.). Cizí jazyky ve výzkumu. První vydání. Brno: Masarykova univerzita., 2010. s. 43-54, 11 s. ISBN 978-80-210-5377-9.
 71. SUQUET, Petra. K projektu lingvodidakticky zaměřené závěrečné práce. In Literární téma v bakalářských a diplomových pracích. první. Brno: Muni press, 2010. 3 s. ISBN 978-80-210-5208-6.
 72. SUQUET, Petra. Les contenus grammaticaux de manuels pour les débutants dans le contexte scolaire en République tcheque et le Niveau A1 pour le français. In Parenté/s Actes de la XIVe École doctorale. první. Prešov: Université de Prešov, 2010. s. 272-284. ISBN 978-80-555-0195-6.
 73. 2009

 74. SUQUET, Petra. Učebnice Le français entre nous a RVP ZV. In Kurikulum a výuka v proměnách školy. 2009. ISBN 978-80-210-4927-7.
 75. SUQUET, Petra. Výběr a zpracování témat diplomových prací z didaktiky francouzského jazyka. In Studentská konference Katedry francouzského jazyka a literatury PedF MU: Aplikace didaktických zásad v závěrečných písemných pracích z cizího jazyka. Brno: Masarykova Univerzita, 2009. s. 15-17. ISBN 978-80-210-4860-7.
 76. 2008

 77. PLCHOTOVÁ, Petra. Analýza verbálního obsahu učebnic francouzštiny pro jazykovou úroveň A1. In Bulletin centra pedagogického výzkumu PdF MU 2008. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. 3 s. ISBN 978-80-210-4753-2.
 78. GEFFROY, Daniele a Petra PLCHOTOVÁ. Kyloušková, H.: Jak využít literární text ve výuce cizích jazyků. Plzeň: Fraus, 2008. ISSN 1210-0811.
 79. PLCHOTOVÁ, Petra. Projekt disertační práce na téma: Analýza učebnic francouzského jazyka pro vzdělávací obor Další cizí jazyk z hlediska kulturní a interkulturní dimenze. In Studentská konference Katedry francouzského jazyka a literatury PedF MU: K metodologické problematice psaní disertačních a diplomových prací. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. s. 28-31. ISBN 978-80-210-4660-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 31. 3. 2023 05:51