Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Jiří ŠÁNA, Marek VEČEŘA, Tomáš KAZDA, Martin SMRČKA, Ondřej SLABÝ, Z ČERMÁKOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Chirurgická léčba mozkových metastáz – prognostické skórovací systémy a role mikroRNA. In Klinická onkologie. 2019. ISSN 0862-495X.
 2. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Jakub STULÍK, Marek DOSTÁL, Matyáš KUHN, Jan LOŠÁK, Petra PRAKSOVÁ, Monika HULOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. Structural and functional MRI correlates of T2 hyperintensities of brain white matter in young neurologically asymptomatic adults. European Radiology, New York: Springer, 2019, roč. 29, č. 12, s. 7027-7036. ISSN 0938-7994. doi:10.1007/s00330-019-06268-8.
 3. 2018

 4. PAŠA, Libor, J. KUZMA, R. HERUFEK, J. PROKES a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Artroskopická terapie chronické retrokalkaneární burzitidy - endoskopická kalkaneoplastika. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca, Praha: Galén, 2018, roč. 85, č. 3, s. 209-215. ISSN 0001-5415.
 5. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Jiří ŠÁNA, Ivana ROŠKOVÁ, Marek VEČEŘA, Tomáš KAZDA, Martin SMRČKA, Ondřej SLABÝ, Zdena ČERMÁKOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Chirurgická terapie mozkových metastáz – prognostické skórovací systémy a role mikroRNA. In Brněnské neurochirurgické dny, 29. 11. – 30. 11. 2018, Velké Bílovice, Sborník abstrakt, s. 11-12. 2018.
 6. SEIDLOVÁ, Dagmar, Petr ŠTOURAČ, Martina KLINCOVÁ, Jozef KLUČKA, Ivo KŘIKAVA, Michaela RICHTROVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Dagmar ŠTĚPÁNKOVÁ, Roman ŠTOUDEK, Alena ŠTOURAČOVÁ a Michaela ŤOUKÁLKOVÁ. Perioperační medicína nejen pro praktické lékaře. Druhé vydání. Praha: Mladá fronta, 2018. 251 s. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-4857-6.
 7. NĚMEC, Petr, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Zdeněk ŘEHÁK. Polymyalgia rheumatica. Vnitřní lékařství, Brno: Facta Medica, 2018, roč. 64, č. 2, s. 173-183. ISSN 0042-773X.
 8. KOCANDA, Jan, Milan FILIPOVIČ, Martin REPKO, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Miroslav NÝDRLE. RŮSTOVÉ TYČE V LÉČBĚ RANÉ SKOLIÓZY: RETROSPEKTIVNÍ STUDIE DVOU SKUPIN Z LET 1981 - 2015. Ortopedie (Praha), Česko: Mladá fronta a.s., 2018, roč. 12, č. 2, s. 55-63. ISSN 1802-1727.
 9. REPKO, Martin, Milan FILIPOVIČ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Petr ŠTOURAČ. Scheuermannova hyperkyfóza - operační léčba solitárně zadním přístupem s využitím Smith-Petersenových osteotomií. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca, Praha: Galén, 2018, roč. 85, č. 6, s. 392-397. ISSN 0001-5415.
 10. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Petr VALIŠ a Martin REPKO. Současné možnosti a význam zobrazování hyalinní chrupavky kolenního kloubu před operačním zákrokem - rozdílný pohled ortopeda a radiologa. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca, Praha: Galén, 2018, roč. 85, č. 5, s. 366-369. ISSN 0001-5415.
 11. OTAŠEVIČ, Tomáš, Petr VALIŠ, Martin REPKO, Marek ROUCHAL, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Srovnání klinických, morfologických a biochemických výsledků při použití solidního chondrograftu a návrtů spodiny při ošetření defektů kloubní chrupavky kolenního kloubu. Ortopedie, Praha: Mladá fronta a.s., 2018, roč. 12, č. 5, s. 210-216. ISSN 1802-1727.
 12. REPKO, Martin, Milan FILIPOVIČ, Martin PRÝMEK, M. LATALSKI, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Jan HOŘÁK. Systémy usměrňovaného růstu v léčbě raných dětských skolióz. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca, Praha: Galén, 2018, roč. 85, č. 2, s. 89-93. ISSN 0001-5415.
 13. REPKO, Martin, Milan FILIPOVIČ, M. LEZNAR, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Jan HEGER. S2 alar-iliac šrouby při fixaci a korekci kombinovaných neuromuskulárních deformit páteře a pánve. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca, Praha: Galén, 2018, roč. 85, č. 3, s. 194-198. ISSN 0001-5415.
 14. MACÍČEK, Ondřej, Radovan JIŘÍK, Jan MIKULKA, Michal BARTOŠ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Zenon STARČUK, Karel BARTUŠEK a Torfinn TAXT. Time-Efficient Perfusion Imaging Using DCE- and DSC-MRI. Measurement Science Review, WARSAW: UM SAV, 2018, roč. 18, č. 6, s. 262-271. ISSN 1335-8871. doi:10.1515/msr-2018-0036.
 15. MECHL, Marek, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Jakub FOUKAL, Miriama ŠMAJEROVÁ, Šárka BOHATÁ a Vlastimil VÁLEK. Ultrazvukové vyšetření s kontrastní látkou. Časopis lékařů českých, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 2018, č. 4, s. 175-180. ISSN 0008-7335.
 16. STARÝ, Karel, Marcela LINHARTOVÁ, Hana MUNTEANU, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a H. KAŠPÁRKOVÁ. Využití F-CH PET/MR v diagnostice primární hyperparatyreózy. In Endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou. 2018.
 17. VLČKOVÁ, Eva, Blanka ADAMOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Tomáš HORÁK, Magda HORÁKOVÁ, René JURA, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Adéla MITÁŠOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Martin PAIL, Hana PETRÁŠOVÁ, Jana RAPUTOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Michaela TOMEČKOVÁ. Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. In Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. Brno: Centrum biostatistiky a analýz MU, 2018. ISSN 1801-6103.
 18. ADAM, Zdeněk, Karel STARÝ, K. ZAJÍČKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Miroslav TOMÍŠKA, Martina DOUBKOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Martin ŠTORK, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Aleš ČERMÁK a Luděk POUR. Zvýšená hladina kalcia může být prvním příznakem mnohočetného myelomu, ale může mít i jiné příčiny. Transfúze a hematologie dnes, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2018, roč. 24, č. 4, s. 238-252. ISSN 1213-5763.
 19. 2017

 20. LOBELLO, Cosimo, Andrea JANÍKOVÁ, Leoš KŘEN, Markéta HERMANOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Jan KREJČÍ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Robert PYTLÍK, Michaela HAMOUZOVÁ, David BELADA, Vit PROCHAZKA, Juraj DURAS, Heidi MÓCIKOVÁ a Marek TRNĚNÝ. An anaplastic cardiac large cell lymphoma: A case report and analysis of cardiac involvement in newly diagnosed nonHodgkin’s lymphoma from the Czech Lymphoma Study Group (CLSG) database. Journal of Cancer Research & Therapy, Manchester: NobleResearch Publishers Limited, 2017, roč. 5, č. 10, s. 66-71. ISSN 2052-4994. doi:10.14312/2052-4994.2017-13.
 21. ŘEHÁK, Zdeněk, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Tomáš KAZDA, Zdeněk FOJTÍK, Lenka VARGOVÁ a Petr NĚMEC. F-18-FDG PET/CT in polymyalgia rheumatica-a pictorial review. BRITISH JOURNAL OF RADIOLOGY, LONDON: BRITISH INST RADIOLOGY, 2017, roč. 90, č. 1076, s. 1-6. ISSN 0007-1285. doi:10.1259/bjr.20170198.
 22. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Jakub STULÍK, Ivana OBHLÍDALOVÁ, Petra PRAKSOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Marek DOSTÁL, Matyáš KUHN, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. Moderní techniky MR zobrazení u roztroušené sklerózy. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Brno: Ambit Media, 2017, roč. 80, č. 6, s. 647-657. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2017647.
 23. ŘEHÁK, Zdeněk, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Zdeněk FOJTÍK, Tomáš KAZDA, Marek JOUKAL, R. KOUKALOVÁ, J. VASINA, J. EREMIASOVA a Petr NĚMEC. PET/CT imaging in polymyalgia rheumatica: praepubic F-18-FDG uptake correlates with pectineus and adductor longus muscles enthesitis and with tenosynovitis. RADIOLOGY AND ONCOLOGY, LJUBLJANA: ASSOC RADIOLOGY & ONCOLOGY, 2017, roč. 51, č. 1, s. 8-14. ISSN 1318-2099. doi:10.1515/raon-2017-0001.
 24. ŘEHÁK, Zdeněk, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Zdeněk FOJTÍK, Tomáš KAZDA, Marek JOUKAL, Renata KOUKALOVÁ, Jiří VAŠINA, Jana EREMIÁŠOVÁ a Petr NĚMEC. PET/CT imaging in polymyalgia rheumatica:praepubic 18F-FDG uptake correlates withpectineus and adductor longus musclesenthesitis and with tenosynovitis. Radiology and Oncology, 2017, roč. 51/2017, č. 1, s. 8-14. doi:10.1515/raon-2017-0001.
 25. ADAM, Zdeněk, Jana SKŘIČKOVÁ, Milan KRTIČKA, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Zdenka ADAMOVÁ, Eva POUROVÁ a Zdeněk KRÁL. Remise steroid-rezistentní Stillovy nemoci při léčbě anakinrou dokumentovaná FDG-PET/CT vyšetřením. Kazuistika. Vnitřní lékařství, Praha: Facta Medica, 2017, roč. 63, č. 12, s. 984-994. ISSN 0042-773X.
 26. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Josef BEDNAŘÍK, Barbora JUROVÁ, Ladislav DUŠEK, Zdeněk KADAŇKA, Zdeněk KADAŇKA, Martin NĚMEC, Ivana KOVAĽOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. Spinal Cord MR Diffusion Properties in Patients with Degenerative Cervical Cord Compression. Journal of Neuroimaging, Hoboken: Wiley-Blackwell, 2017, roč. 27, č. 1, s. 149-157. ISSN 1051-2284. doi:10.1111/jon.12372.
 27. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Petr VALIŠ a Marek MECHL. Zobrazování hyalinní chrupavky pomocí magnetické rezonance. Česká radiologie, Galén, 2017, roč. 2017/17, č. 4, s. 291-295. ISSN 1210-7883.
 28. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Petr VALIŠ a Marek MECHL. ZOBRAZOVÁNI HYALINNÍ CHRUPAVKY POMOCÍ MAGNETICKÉ REZONANCE. Česká radiologie, Praha: Galén, 2017, roč. 71, č. 4, s. 287-290. ISSN 1210-7883.
 29. 2016

 30. FILIPOVIČ, Milan, Martin REPKO, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Jan CIENCIALA a Radim GROSMAN. Agresivní hemangiom páteře. In Metastatické postižení skeletu u onkologických diagnóz. Praha: Current Media, s.r.o., 2016. s. 45-50, 6 s. ISBN 978-80-88129-05-9.
 31. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Marek MECHL, Miloš KEŘKOVSKÝ a Alena ŠTOURAČOVÁ. Diagnostika nádorových lézí ve skeletu páteře - základní přehled. In Metastatické postižení skeletu u onkologických diagnóz. Praha: Current Media, s.r.o., 2016. s. 16-20, 5 s. ISBN 978-80-88129-05-9.
 32. VYBÍHAL, Václav, George HANOUN, Marek SOVA, Ondřej NAVRÁTIL, Lednová MONIKA, Martin SMRČKA a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Komplikace ventrikuloperitoneálních shuntů po abdominálních operacích - kazuistiky. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2016.
 33. OTAŠEVIČ, T., P. VALIŠ, Marek ROUCHAL, Jan NOVÁK, Martin REPKO, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a M. KRBEC. Léčba osteochondrálních lézí hlezenního kloubu metodou implantace autologních chondrocytů. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca, Praha: Galen, 2016, roč. 83, č. 3, s. 169-174. ISSN 0001-5415.
 34. OTAŠEVIČ, Tomáš, Martin VALIŠ, Marek ROUCHAL, Jan NOVÁK, Martin REPKO, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Martin KRBEC. Léčba osteochondrálních lézí hlezenního kloubu metodou implantace autologních chondrocytů. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca, Praha: Galén, 2016, roč. 83, č. 3, s. 169-174. ISSN 0001-5415.
 35. ŠTOURAČOVÁ, Alena, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, I. ČIŽMÁŘ, Jana PROCHÁZKOVÁ, Eva JANOUŠOVÁ a Petr VALIŠ. MR vyšetření skafolunátního vazu ve vysokém rozlišení s použitím mikroskopické cívky: srovnání s přímou MR artrografií a artroskopickými nálezy. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca, Praha: Galén, 2016, roč. 83, č. 5, s. 327-331. ISSN 0001-5415.
 36. SOVA, Marek, Eduard NEUMAN, Tomáš SVOBODA, Miloš DUBA, Marián SANDECKÝ, A DOLEŽALOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Martin SMRČKA. Resekce difuzního low grade gliomu mozku v awake kraniotomii s ohledem na funkční hranici danou průběhem fasciculus fronto-occipitalis inferior. Anatomicko funkční korelace poruch řeči. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2016.
 37. ŠTOURAČOVÁ, Alena, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Igor ČIŽMÁŘ, Jana PROCHÁZKOVÁ, Jiří KUCHARSKÝ, Jan NOVÁK a Petr VALIŠ. Zobrazování scapholunátního vazu. Česká radiologie, Praha: Galén, 2016, roč. 70, č. 1, s. 32-39. ISSN 1210-7883.
 38. 2015

 39. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Jana ZITTERBARTOVÁ, Luděk POUR, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. Diffusion Tensor Imaging in Radiation-Induced Myelopathy. Journal of Neuroimaging, Hoboken: Wiley-Blackwell, 2015, roč. 25, č. 5, s. 836-840. ISSN 1051-2284. doi:10.1111/jon.12187.
 40. SOVA, Marek, Miloš DUBA, K SVOBODA, Eduard NEUMAN, P SMEJKAL, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Leoš KŘEN a Martin SMRČKA. Foudroyantní klinický průběh maligního melanomu u pacienta s diseminací do mozku při vrozené koagulopatii s deficitem koagulačního faktoru VII. In XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2015.
 41. VYBÍHAL, Václav, George HANOUN, Pavel FADRUS, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Leoš KŘEN a Jiří ŠÁNA. Chirurgická terapie mozkových metastáz. In XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2015.
 42. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Miloš KEŘKOVSKÝ, Jan KOCANDA, René JURA, Tomáš SVOBODA a Radek PEJČOCH. Kraniocervikální pneumatizace provázená neurologickou symptomatikou - kazuistika. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 6, s. 700-704. ISSN 1210-7859.
 43. VYBÍHAL, Václav, Marek SOVA, Eduard NEUMAN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Mnohočetné gliomy mozku. In Brněnské neurochirurgické dny. 2015.
 44. VYBÍHAL, Václav, Marek SOVA, Eduard NEUMAN, Pavel FADRUS, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Mnohočetné gliomy mozku. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Olomouc, 2015. s. 58-58, 1 s. ISBN 978-80-87562-39-0.
 45. SOVA, M., E. NEUMAN, Václav VYBÍHAL, Pavel FADRUS, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Naše zkušenosti s chirurgickou léčbou tumorů periferních nervů. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 6, s. 694-698. ISSN 1210-7859.
 46. JURA, R., Iva ŠROTOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Petr JANKŮ a Josef BEDNAŘÍK. PRES (Posterior reversible encefalopathy syndrome) doprovázející preeklampsii u ženy s dvoj četným těhotenstvím - kazuistika. Anesteziologie & intenzivní medicína, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 26, č. 3, s. 156-160. ISSN 1214-2158.
 47. 2014

 48. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, George HANOUN, Marek SOVA, Eduard NEUMAN, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Možnosti chirurgické terapie u rekurentního multiformního glioblastomu. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII.konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.
 49. ČIŽMÁŘ, Igor, Pavel DRÁČ, Alena ŠTOURAČOVÁ a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Scapho-trapezio-trapezoidnf artróza jako důsledek midkarpalní nestability. Ortopedie, Praha: Mladá fronta, 2014, roč. 8, č. 6, s. 296-299. ISSN 1802-1727.
 50. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Miloš KEŘKOVSKÝ, Alena ŠTOURAČOVÁ a Jana PROCHÁZKOVÁ. Ultrazvuk měkkotkáňových nádorů muskuloskeletárního systému. In Kurz UZ techniky - Ultrazvukový kongres. 2014. ISBN 978-80-905078-5-2.
 51. VYBÍHAL, Václav, Andrej MRLIAN, E. NEUMAN, R. UHMANNOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Martin SMRČKA. Využití telemetrického monitorování intrakraniálního tlaku v diferenciální diagnostice idiopatické nitrolební hypertenze - kazuistika. Rozhledy v chirurgii, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 93, č. 2, s. 82-86. ISSN 0035-9351.
 52. 2013

 53. SMRČKA, Martin, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL, Jaroslav SEDMÍK a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Arteriovenózní malformace conus medullaris - kazuistika. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 76, č. 4, s. 508-511. ISSN 1210-7859.
 54. ADAM, Zdeněk, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Richard CHALOUPKA, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Atypická fraktura metatarzální kosti u pacienta s mnohočetnym myelomem, který byl dlouhodobě léčen bisfosfonáty. Vnitřní lékařství, Brno: Ambit Media a.s., 2013, roč. 59, č. 11, s. 1022-1026. ISSN 0042-773X.
 55. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Jozef MICHALKA, Lenka ŠMARDOVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, Martina LENGEROVÁ a Jiří MAYER. Castlemanova choroba: Retrospektivní studie léčebných výsledků u 10 pacientů z jednoho centra. Klinická onkologie, Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2013, roč. 26, č. 2, s. 124-134. ISSN 0862-495X.
 56. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Josef BEDNAŘÍK, Barbora JAKUBCOVÁ, Zdeněk KADAŇKA, Zdeněk KADAŇKA, Martin NĚMEC, Ivana KOVAĽOVÁ a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Cervical spinal cord compression: prevalence and diffusion tensor imaging data analysis. In 37th ESNR Annual Meeting. 2013.
 57. ŠKORŇA, Miroslav, Josef BEDNAŘÍK, Martin SMRČKA, Pavel ŠTOURAČ, Ctirad MACHÁČEK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a P. KRUPA. Gliom vyššího stupně kaudální oblasti míchy imitující myelitidu – kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 76, č. 1, s. 104-109. ISSN 1210-7859.
 58. HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Pavel VENTRUBA, Romana GERYCHOVÁ, Vít WEINBERGER, Marcela PASTORČÁKOVÁ a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Inkarcerace dělohy v graviditě. Úskalí diagnostiky, klinického průběhu a terapie: dvě kazuistiky. Česká gynekologie, Mladá fronta a.s., 2013, roč. 78, č. 5, s. 427-431. ISSN 1210-7832.
 59. CHARVATOVÁ, Marcela, Renata FABEROVÁ, Ladislav PLÁNKA, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Magnetická rezonance v diagnostice syndromu Klippel-Trenaunay. Česká radiologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 67, č. 4, s. 296-302. ISSN 1210-7883.
 60. VYBÍHAL, V, M SOVA, Pavel FADRUS, George HANOUN a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Možnosti využití peroperačního ultrazvuku v neurochirurgii při resekci nádorů. In Sborník abstrakt - XXXVII. Brněnské onkologické dny. 2013.
 61. PETRÁŠOVÁ, Hana a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. MR placenty. In 11. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie. 2013.
 62. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Ondřej MACÍČEK. MR zobrazení difuze a perfuze v neuroonkologii. In 17. zasedání MR sekce RS ČLS JEP. 2013.
 63. VYBÍHAL, Václav, Miloš DUBA, Pavel FADRUS, Marek SOVA, V MUŽÍK a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Poúrazový hydrocefalus u pacientky s polytraumatem - kazuistika. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti - Kniha abstrakt. 2013.
 64. VYBÍHAL, V, K SVOBODA, George HANOUN, O NAVRÁTIL, V JURÁŇ, M SMRČKA a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Shunt-dependentní hydrocefalus jako následek subarachnoidálního krvácení u dospělých. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti - Kniha abstrakt. 2013.
 65. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Josef BEDNAŘÍK, Barbora JAKUBCOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. Spondylogenní komprese krční míchy: prevalence a analýza dat MR-DTI zobrazení. In V. český neuroradiologický kongres. 2013.
 66. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Martin SMRČKA a Marek MECHL. Význam MR zobrazení difuze míchy v diferenciální dia­gnostice míšních lézí. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE, Ambit Media a.s., 2013, roč. 76, č. 4, s. 477-481. ISSN 1210-7859.
 67. 2012

 68. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Miloš KEŘKOVSKÝ, Josef BEDNAŘÍK, Miroslav ŠKORŇA, Martin SMRČKA a Ondřej NAVRÁTIL. Anaplastický astrogliální tumor s rysy glioblastomu míchy – kazuistika. In 16. vědecké zasedání MR sekce. 2012. ISBN 978-80-905078-0-7.
 69. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea a Miloš KEŘKOVSKÝ. Anaplastický astrogliální tumor s rysy glioblastomu míchy – kazuistika. Škorňa Miroslav, Navrátil Ondřej. In BEDNAŘÍK, Josef a Martin SMRČKA. 16.vědecké zasedání MR sekce. 2012. ISBN 978-80-905078-0-7.
 70. VALIŠ, Petr, Jan KOMÁREK, Martin REPKO, Richard CHALOUPKA a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Aseptic necrosis of capitulum of humerus (Panner disease) solved by transplantation of autolog chondrocytes. Slovenia, Portorož, 2012. s. 181-182, 189 s.
 71. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea. CEUS - musculoskeletal system. In Symposium Symposium CEUS 2012 - Contrast Enhanced Ultrasound and New Technologies - 20.-22.4.2012. 2012.
 72. KAŠPÁREK, Tomáš, Jitka ŘEHULOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Marek MECHL a Michal MIKL. Cortico-cerebellar functional connectivity and sequencing of movements in schizophrenia. BMC Psychiatry, London: Biomed Central, 2012, roč. 12, Mar, s. "nestránkováno". ISSN 1471-244X. doi:10.1186/1471-244X-12-17.
 73. PAVELKA, Zdeněk, Andrea BOBEKOVÁ, Olga MAGNOVÁ, Leoš KŘEN, Tomáš SVOBODA, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Eva BRICHTOVÁ, Karel GOLDEMUND, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Germinom mozku produkující choriogonadotropin jako příčina předčasné pseudopuberty u dítěte. In Edukační sborník : XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav Brno, 2012. s. 249 - 251, 3 s. ISBN 978-80-86793-23-8.
 74. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Josef BEDNAŘÍK, Ladislav DUŠEK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Igor URBANEK, Marek MECHL, Vlastimil VÁLEK a Zdeněk KADAŇKA. Magnetic Resonance Diffusion Tensor Imaging in Patients With Cervical Spondylotic Spinal Cord Compression Correlations Between Clinical and Electrophysiological Findings. SPINE, 2012, roč. 37, č. 1, s. 48-56. ISSN 0362-2436. doi:10.1097/BRS.0b013e31820e6c35.
 75. VYBÍHAL, Václav, Marek SOVA, George HANOUN, Pavel FADRUS a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Možnosti využití peroperačního ultrazvuku v neurochirurgii. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti ČLS - Abstrakta. 1. vyd. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika LF UK v Hradci Králové, 2012. s. 67-67, 1 s. ISBN 978-80-260-3111-6.
 76. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea a Marek MECHL. MR loketního kloubu. In XI MR kurz. 2012. ISBN 978-80-905078-1-4.
 77. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea a Alena ŠTOURAČOVÁ. MR temporomandibulárního kloubu. In KEŘKOVSKÝ, Miloš a Ondřej LIBERDA. XI MR kurz. 2012. ISBN 978-80-905078-1-4.
 78. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Eduard NEUMAN, Václav VYBÍHAL, M KOŠŤÁLOVÁ a Marek MECHL. MR traktografie jako předoperační vyšetření u pacientů s mozkovým nádorem. In 16. vědecké zasedání MR sekce. 2012.
 79. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Eduard NEUMAN, Václav VYBÍHAL, Milena KOŠŤÁLOVÁ a Marek MECHL. MR traktografie jako předoperační vyšetření u pacientů s mozkovým nádorem. In 16. vědecké zasedání MR sekce. 2012.
 80. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea a Petr VALIŠ. MR zápěstí. In ČIŽMÁŘ, Igor. XI MR kurz. 2012. ISBN 978-80-905078-1-4.
 81. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea a Alena ŠTOURAČOVÁ. MRI Examination of the Temporomandibular Joint Using a Microscopy Coil. In KEŘKOVSKÝ, Miloš a Ondřej LIBERDA. ESSR 2012. 2012.
 82. SMIRG, O., Ondřej LIBERDA, Z. SMÉKAL a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. MRI Slice Segmentation and 3D Modelling of Temporomandibular Joint Measured by Microscopic Coil. Measurement Science Review, Bratislava: Institute of Measurement Science SAS, 2012, roč. 12, č. 3, s. 74-81. ISSN 1335-8871. doi:10.2478/v10048-012-0018-5.
 83. SMRČKA, Martin, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Vladimír SMRČKA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Problems of indications of operative treatment in intramedullary lesions. In 7th Central European Neurosurgical Society Meeting. 2012.
 84. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Alena ŠTOURAČOVÁ a Marek MECHL. Rameno. In XI. Kurz magnetické rezonance. 2012.
 85. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea a Alena ŠTOURAČOVÁ. Ultrazvuk ramenního kloubu. In Kurz UZ techniky - Ultrazvukový kongres. 2012.
 86. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Alena ŠTOURAČOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Ondřej LIBERDA, Vojtěch PEŘINA, Karel BARTUŠEK, Zdeněk SMÉKAL a Ondřej ŠMIRG. Ultrazvukové vyšetření a magnetická rezonance čelistních kloubů. Česká radiologie, Praha: Galén, 2012, roč. 2012/66, č. 4, s. 424-429. ISSN 1210-7883.
 87. MECHL, Marek, Vlastimil VÁLEK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Šárka BOHATÁ a Jakub FOUKAL. Ultrazvukové vyšetření s kontrastní látkou – indikace a klinické zkušenosti. Slovenská radiológia, Bratislava: Slovenská rádiologická spoločnosť, 2012, roč. 19, č. 2, s. 5–9. ISSN 1335-0625.
 88. 2011

 89. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Tomáš KAŠPÁREK, Petr BEDNAŘÍK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Jitka ŘEHULOVÁ a Marek MECHL. Abnormality bílé hmoty motorické sítě u pacientů se schizofrenií. In Neurovědní workshop 2011. 2011.
 90. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Tomáš KAŠPÁREK, Petr BEDNAŘÍK, Jitka ŘEHULOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. Abnormality bílé hmoty motorické sítě u pacientů se schizofrenií. In 15. vědecké zasedání MR sekce. 2011.
 91. BURGET, Radim, Ondřej ŠMIRG, Miloš KEŘKOVSKÝ, Zdeněk SMÉKAL a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Automatic segmentation of focal lesions in the brain, using artificial intelligence methods. In Kamil Vrba, Jaroslav Koton, Ondřej Krajsa. 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies 2011. 1.vyd. Brno: Brno University of Technology, 2011. s. 179-182, 4 s. ISBN 978-80-214-4283-2.
 92. ŠMIRG, Onřej, Ondřej LIBERDA, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Zdeněk SMÉKAL. Creating a 3D model of the temporomandibular joint disc on the basis of segmented MRI slices. In 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Budapest, HUNGARY: IEEE, 2011. s. 369-375, 7 s. ISBN 978-1-4577-1410-8. doi:10.1109/TSP.2011.6043707.
 93. BEDNAŘÍK, Josef, Miloš KEŘKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Zdeněk KADAŇKA a Igor URBÁNEK. Diferenciace symptomatické a asymptomatické komprse krční míchy pomocí zobrazení tenzorů difuze. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
 94. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. DWI a DTI míchy. In X. kurz magnetické rezonance 2011. 2011.
 95. ŠKORŇA, Miroslav, Josef BEDNAŘÍK, Pavel ŠTOURAČ, Ctirad MACHÁČEK a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. High-grade gliom kaudální oblasti míchy imitující myelitidu – kazuistika. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
 96. KAŠPÁREK, Tomáš, Jitka ŘEHULOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Marek MECHL a Michal MIKL. Kortiko-cerebelární funkční konektivita a řazení pohybů u schizofrenie. In 25.Český a slovenský neurologický sjezd. 2011. ISSN 1210-7859.
 97. VYBÍHAL, Václav, P HLAVÁČOVÁ, Karel SVOBODA, Tomáš SVOBODA, George HANOUN a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Lumboperitoneální shunty v terapii idiopatické a sekundární intrakraniální hypertenze. In Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2011. s. 13-14, 2 s.
 98. BEDNAŘÍK, Josef, Miloš KEŘKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Igor URBÁNEK. Magnetic resonance diffusion tensor imaging in patients with cervical spondylotic spinal cord compression: correlation between clinical and electrophysiological findings. In Journal of Neurology. 2011. ISSN 0340-5354.
 99. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Tomáš SVOBODA, Eduard NEUMAN, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Mnohočetné gliomy mozku. In Brněnské neurochirurgické dny. Abstrakta. Brno: Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2011. s. 6-6, 1 s.
 100. ŠTOURAČOVÁ, Alena, Marek MECHL, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Daniel SCHWARZ a Jan BURDA. Možnosti zobrazení artikulární chrupavky včetně volumetrických měření. Česká radiologie, Praha: Galén, 2011, roč. 65, č. 1, s. 61-69. ISSN 1210-7883.
 101. ADAM, Zdeněk, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ, Petr SZTURZ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Libor ČERVINEK, Leoš KŘEN, Mojmír MOULIS, Markéta HERMANOVÁ, Marek MECHL, Jiří PRÁŠEK, Roman HÁJEK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Parciální regrese ložisek Erdheimovy-Chesterovy nemoci v CNS po léčbě 2-chlorodeoxyadenosinem a jejich kompletní vymizení při léčbě lenalidomidem. Klinická onkologie, 2011, roč. 24, č. 5, s. 367-381. ISSN 0862-495X.
 102. VYBÍHAL, Václav, Tomáš SVOBODA, Eduard NEUMAN, Pavel FADRUS, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Problematika mnohočetných gliomů mozku. In Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2011. s. 12.
 103. VALIŠ, Petr, Richard CHALOUPKA, Martin REPKO, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Barbara KUBEŠOVÁ a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Současná implantace solidního chondrograftu a plastika LCA s využitím kadaverózního štěpu. In Bioimplantologie 2011. 2011. ISBN 978-80-7392-156-9.
 104. ADAM, Zdeněk, R. KOUKALOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Z. ŘEHÁK, Libor ČERVINEK, Petr SZTURZ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Mojmír MOULIS, Jiří PRÁŠEK, Richard CHALOUPKA, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Úspěšná léčba Erdheimovy-Chesterovy nemoci chemoterapií obsahující 2-chlorodeoxyadenosin. Popis dvou případů a přehled literatury. Vnitřní lékařství, 2011, roč. 57, č. 6, s. 576-589. ISSN 0042-773X.
 105. NEUMAN, Eduard, Tomáš SVOBODA, Pavel FADRUS, Miloš KEŘKOVSKÝ a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Využití traktografie začleněné do neuronavigace při operacích intraaxiálních tumorů mozku uložených v těsné blízkosti kortikospinální dráhy. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2011, roč. 74, č. 6, s. 675-680. ISSN 1210-7859.
 106. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Martin SMRČKA a Marek MECHL. Význam MR zobrazení difuze míchy v diferenciální diagnostice míšních lézí. In 25. český a slovenský neurologický sjezd. 2011.
 107. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Tomáš KAŠPÁREK, Petr BEDNAŘÍK, Jitka ŘEHULOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. White matter abnormalities of the motor network in schizophrenia. In European Congress of Radiology 2011. 2011. doi:10.1594/ecr2011/C-1946.
 108. 2010

 109. BEDNAŘÍK, Josef, Miloš KEŘKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Zdeněk KADAŇKA a Igor URBÁNEK. Diferenciace symptomatické a asymptomatické komprese krční míchy pomocí zobrazení tenzorů difuze. In Česká a slovenská neurologie a neurochirgie. 2010. ISSN 1210-7859.
 110. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Pavel FADRUS, Marek MECHL a Vlastimil VÁLEK. Diffusion tensor imaging - současné možnosti MR zobrazení bílé hmoty mozku. Česka a slovenská neurologie a neurochirugie, 2010, roč. 73, č. 2, s. 136-142. ISSN 1210-7859.
 111. KEŘKOVSKÝ, Miloš a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. DTI zobrazení míchy: praktické aplikace. In Kniha abstrakt 14. vědeckého zasedání MR sekce ČRS. 2010.
 112. VYBÍHAL, Václav, Petra HLAVÁČOVÁ, Tomáš SVOBODA, Pavel FADRUS, Miloš DUBA a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Lumbo-peritoneální shunty v léčbě idiopatické a sekundární intrakraniální hypertenze. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2010.
 113. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Tomáš SVOBODA, Eduard NEUMAN, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Mnohočetné gliomy mozku. In Edukační sborník - XXXIV. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2010. s. 74-75, 2 s.
 114. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Miloš DUBA, Milan VIDLÁK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Morbus Lhermitte-Duclos - kazuistika. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 73, č. 5, s. 563-567. ISSN 1210-7859.
 115. LIBERDA, Ondřej, Oliver BULIK, Milan MACHÁLKA, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Karel BARTUSEK a Zdenek SMEKAL. Mr Imaging Of Temporomandibular Joint - Data Processing. In Abstracts from XXth Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery,P2311,s.1269,Bruges,Belgium,14.-17.9.2010. 2010.
 116. SMRČKA, Martin, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Vladimír SMRČKA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Problematika indikace operační léčby u intramedulárních lézí. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 73, č. 4, s. 393-397. ISSN 1210-7859.
 117. VALIŠ, Petr, Richard CHALOUPKA, Martin REPKO, Luděk RYBA, B KUBEŠOVÁ a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Replastika LCA pomocí kadaverozního štěpu z ligamentum patellae. In Brno Bioimplantologie. 2010.
 118. SMRČKA, Martin, Vladimír PŘIBÁŇ, Soňa KRYŠTOFOVÁ, Leoš KŘEN a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Schwannoma of the third ventricle - a case report. Asian Journal of Neurosurgery, Japan, 2010, roč. 4, č. 1, s. 83-86. ISSN 1793-5482.
 119. VALIŠ, Petr, Jan PEŠEK, M REPKO, Richard CHALOUPKA, Luděk RYBA a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Současná plastika LCA a LCP. In 14. národní kongres ČSOT, Praha. 2010.
 120. VALIŠ, Petr, Jan PEŠEK, Martin REPKO, Richard CHALOUPKA, Luděk RYBA a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Současná plastika LCA a LCP. In VII. národní kongres SSTA, Brno. 2010.
 121. VALIŠ, Petr, Jan PEŠEK, Martin REPKO, Richard CHALOUPKA, Luděk RYBA a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Současná plastika LCA a LCP. Ortopedie, Praha, 2010, s. 54. ISSN 1802-1727.
 122. SOVA, Marek, Miloš DUBA, Václav VYBÍHAL, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a L. JUŘÍČEK. Střelná poranění hlavy a mozku. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 73, č. 5, s. 547-551. ISSN 1210-7859.
 123. BEDNAŘÍK, Josef, Miloš KEŘKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Zdeněk KADAŇKA a Igor URBÁNEK. Zobrazení tenzorů difuze v magnetické rezonanci u pacientů se spondylogenní kompresí krční míchy a jejich korelace s rozvojem klinicky manifestní kompresivní myelopatie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010. ISSN 1210-7859.
 124. 2009

 125. MECHL, Marek, Jana SEDLÁKOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Pavel KREJČIŘÍK. Celotělové MR vyšetření u mnohočetného myelomu. In XXXVI. Slovenský rádiologický kongres. 2009.
 126. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Ondřej SLABÝ, Radek LAKOMÝ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Cerebelární a temporální gangliogliom - 2 kazuistiky. Neurologie pro praxi, Olomouc: SOLEN s.r.o., Lazecká 297/51, 2009, roč. 10, Suppl. B, s. 11-11. ISSN 1213-1814.
 127. LIBERDA, Ondřej, Milan MACHÁLKA, Zdeněk SMÉKAL, Karel BARTUŠEK a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Data processing in studying the temporomandibular joint using MR imaging. In Proceedings of ESMRMB 2009 Congress, October 1-3, 2009, Antalya / Turkey, 26th Annual Scientific Meeting. 2009.
 128. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Ondřej SLABÝ, Radek LAKOMÝ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Dysplastický gangliocytom mozečku - kazuistika. Neurologie pro praxi, Olomouc: SOLEN s.r.o., Lazecká 297/51, 2009, roč. 10, Suppl. B. ISSN 1213-1814.
 129. LIBERDA, Ondřej, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Jan ŠMIRG a Zdeněk SMÉKAL. Enhancement of Sonographic Images of Temporomandibular Joint Using Wavelet Transform. In Proceedings of the national conference "New Information and Multimedia Technologies NIMT 2009". 2009. ISBN 978-80-214-3930-6.
 130. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Radek LAKOMÝ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Gangliogliom: 2 kazuistiky s výsledky MR a PET vyšetření. In XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2009. s. 229-229, 1 s. ISBN 978-80-86793-12-2.
 131. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Radek LAKOMÝ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Eva LŽIČAŘOVÁ. Gliomatosis cerebri: stereobioptická diagnostika a léčba radioterapií. In Edukační sborník - XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2009. s. 231-232, 2 s. ISBN 978-80-86793-12-2.
 132. VALIŠ, Petr, Miloslav MARŠÁLEK, Richard CHALOUPKA, M REPKO, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a A KUBEŠOVÁ. Implantace solidního chondrgráftu při řešení osteochondrálních defektů nosných kloubů a sledování kvality vhojení. In Dny sportovní medicíny. 2009.
 133. JURÁŇ, Vilém, Martin SMRČKA, Karel SVOBODA, Pavel FADRUS, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Roman GÁL. Indikace dekompresivní kraniektomie u traumat mozku. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 72/105, č. 5, s. 439-445. ISSN 1210-7859.
 134. FADRUS, Pavel, Václav VYBÍHAL, Tomáš SVOBODA, Eduard NEUMAN, Martin SMRČKA, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Morbus Lhermitte-Duclos - kazuistika. In Edukační sborník - XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2009. s. 324-324, 1 s. ISBN 978-80-86793-12-2.
 135. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Josef BEDNAŘÍK a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. MR diffusion tensor imaging in spondylotic cervical spinal cord compression. In ECR2009, European Radiology (2009) vol. 19, supp. 1. 2009. ISSN 1432-1084.
 136. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Josef BEDNAŘÍK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Igor URBÁNEK a Marek MECHL. MR diffusion tensor imaging of the cervical spinal cord: correlation with clinical and electrophysiology findings in patients with spondylotic spinal cord compression. In ESNR 2009, Neuroradiology (2009), vol. 51 Supp. 1. : Springer, 2009. ISSN 0028-3940.
 137. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Marek MECHL. MR zobrazení tenzorů difuze u spondylogenní komprese krční míchy. In Kniha abstrakt k 13. Vědeckému zasedání MR sekce ČRS. 2009. ISBN 978-80-254-4123-7.
 138. VALIŠ, Petr, Jan NOVÁK a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Poranění ligamentózního aparátu hlezna a jejich řešení. In XIII.Národní kongres ČSOT. 2009.
 139. SMÉKAL, Zdeněk, Jiří PŘINOSIL, Ondřej LIBERDA a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Postprocessing of Sonographic and MR Images of Temporomandibular Joint. In Proceedings of the 8th European Conference TRANSCOM 2009, June 22-24, Žilina / Slovak Republic, pp. 151-154. 2009. ISBN 978-80-554-0039-6.
 140. MECHL, Marek a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Ramenní kloub. In Muskuloskeletální aparát. 2009. vyd. Praha: RS ČLS JEP, 2009. ISBN 978-80-254-3886-2.
 141. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Petr BEDNAŘÍK, Tomáš SVOBODA, Pavel FADRUS a Milena KOŠŤÁLOVÁ. Využití funkční MR v předoperačním mapování řečových funkcí. In VIII. afaziologické sympozium, abstrakt: Česk. a slov.Neurol N 2009; 72/105 (2) :194. 2009. ISBN 978-80-904020-0-3.
 142. 2008

 143. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Karel ZITTERBART, Karel SVOBODA, Jana ZITTERBARTOVÁ, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. Central neurocytoma: the neuroradiological perspective. Child's nervous system, Germany: Springer Verlag, 2008, roč. 24, č. 11, s. 1361-1369. ISSN 0256-7040.
 144. REPKO, Martin, Martin KRBEC, Richard CHALOUPKA, Petr MESSNER a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Diagnostic and treatment methods of spondylolisthesis in young athletes. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, Praha: Česká společnost tělových. lékařství, 2008, roč. 17, č. 1, s. 18-23. ISSN 1210-5481.
 145. KEŘKOVSKÝ, Miloš a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Difuzně vážené MR zobrazování míchy. In 12. Vědecké zasedání MR sekce ČRS. 2008. ISBN 978-80-254-1691-4.
 146. FADRUS, Pavel, Eduard NEUMAN, Tomáš SVOBODA, Václav VYBÍHAL, Martin SMRČKA a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Gliomatosis cerebri - a Report Cases Treated Stereo Biopsy and the Radiation Therapy. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, Suppl. 2, s. 64-64. ISSN 1210-7859.
 147. FADRUS, Pavel, Tomáš SVOBODA, Martin SMRČKA, Josef MUSIL, Eduard NEUMAN a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Gliomatosis Cerebri: A Report of Cases Treated Stereobiopsy and the Radiation Therapy. Journal für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie, Gablitz: Krause und Pachernegg GmbH, 2008, roč. 9.Jahrgang, Sonderh. 1, s. 29. ISSN 1608-1587.
 148. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Marek MECHL, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Adéla HALUZOVÁ a René JURA. Hypertenzní encefalopatie v MR obraze - kazuistika. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 71/104 (Suppl). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008. s. S65, 1 s. ISSN 1210-7859.
 149. JURÁŇ, Vilém, Martin SMRČKA, Karel SVOBODA, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Roman GÁL. Indikace dekompresivní kraniektomie u traumat mozku. In Brněnské neurochirurgické dny - Abstrakta - čtvrtek. Brno: Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU, 2008. 1 s.
 150. SMRČKA, Martin, Jaroslav SEDMÍK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. Koincidence adenomu hypofýzy a aneuryzmatu a. carotis - kasuistika a rozbor literatury. In Kuncův memoriál 2008. Praha: Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze, 2008. s. 14-14, 1 s.
 151. VALIŠ, P, P MESSNER, JUN a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Ligamentózní poranění hlezna a jejich řešení. In VI. národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP, Plzeň. 2008.
 152. REPKO, Martin, Martin KRBEC, Richard CHALOUPKA, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Vladimír TICHÝ. Neuromuskulární deformity pánve a jejich možné operační řešení. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čhechoslovakia, 2008, roč. 75, č. 2, s. 117-122. ISSN 0001-5415.
 153. REPKO, Martin. Neuromuskulární deformity páteře. Praha: Galén, 2008. 123 s. ISBN 978-80-7262-536-9.
 154. LIBERDA, Ondřej, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Oliver BULIK, Karel BARTUŠEK a Zdeněk SMÉKAL. Post-processing of TMJ MR images. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, Oxford: Elsevir Science, 2008, s. 277-277. ISSN 1010-5182.
 155. BARTUŠEK, Karel, Z. SMÉKAL, Ondřej LIBERDA a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Processing of MG Images in Temporomandibular Joint Examination. In Piers 2008 Cambridge: Progress in Electromagnetics Research Symposium. Cambridge, USA: The Electromagnetic Academy, 777 Concord Avenue, Suite 207, Cambridge, MA 02138, 2008. s. 769-772, 4 s. ISSN 1559-9450.
 156. VALIŠ, P, M REPKO, J BURDA, Martin KRBEC a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Simultánní plastika LCA s implantací solidního chondrograftu u kombinovaných poranění kolene. In XII. národní kongres ČSOT, Praha. 2008.
 157. VALIŠ, Petr, Martin REPKO, Jan BURDA, Martin KRBEC a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Simultánní plastika LCA s implantací solidního chondrograftu u kombinovaných poranění kolene. Sborník přednášek a posterů., Praha: Galen, 2008.
 158. LIBERDA, Ondřej, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Milan MACHÁLKA, Zdenek SMEKAL a Karel BARTUSEK. Sonographic evaluation of TMJ in comparison to MRI. In Abstracts from the XIXth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery,Bologna,Italy,9.-12.9.2008. 2008. ISSN 1010-5182.
 159. LIBERDA, Ondřej, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Milan MACHÁLKA, Zdeněk SMÉKAL a Karel BARTUŠEK. Sonographic evaluation of TMJ in comparison to MRI. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, Oxford: Elsevir Science, 2008, s. 278-278. ISSN 1010-5182.
 160. FADRUS, Pavel, Tomáš SVOBODA, Eduard NEUMAN, Martin SMRČKA, Pavel ŠLAMPA a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Současné možnosti léčby low grade gliomů mozku. In Edukační sborník - XXXII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 213-214, 2 s. ISBN 978-9780-86793-11-5.
 161. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Miloš KEŘKOVSKÝ, Igor ČIŽMÁŘ, Daniel IRA a Petr VALIŠ. Triangulární fibrokartilaginózní komplex - možnosti jeho zobrazení. Česká radiologie, Praha: Galén, 2008, roč. 62, č. 3, s. 309 -312. ISSN 1210-7883.
 162. REPKO, Martin, Martin KRBEC, Richard CHALOUPKA, Vladimír TICHÝ a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Výsledky operační léčby neuromuskulárních deformit páteře. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2008, roč. 2008, č. 4, s. 472-477. ISSN 1802-4041.
 163. ŠTOURAČOVÁ, Alena a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Vyšetření muskuloskeletálního systému. In XXXVI.Český radiologický kongres. 2008.
 164. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Tomáš UHER, Pavol VOJTANÍK a Marek ROUCHAL. Význam UZ vyšetření v diagnostice poranění ramenního kloubu. Acta Chirurgiae orthopaedicae et Traumatologiae čechoslovaca, Praha: Galén, 2008, roč. 75, č. 3, s. 167-172. ISSN 0001-5415.
 165. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Miloš DUBA, Milan VIDLÁK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Vzácné nádory mozečku - kazuistiky. In Edukační sborník - XXXII. Brněnské onkologické dny. 2008.
 166. 2007

 167. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Marek MECHL, Milan MACHÁLKA, Ondřej LIBERDA a Daniel BARTUŠEK. .: Intrakapsulární onemocnění tempromandibulárního kloubu – ultrazvukové a MR vyšetření s následným zpracováním dat. In Sborník abstrakt, II. Český neuroradiologický kongres. : Galén, 2007. s. 57. ISBN 978-80-7262-515-4.
 168. NÁDENÍČEK, Petr a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Akutní intracerebrální krvácení v netypické lokalizaci. In Sborník abstrakt - 11. vědecké setkání MR sekce ČRS. 2007. s. 13. ISBN 978-80-239-8983-0.
 169. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Marek MECHL, Ondřej LIBERDA, Milan MACHÁLKA a Karel BARTUŠEK. Intrakapsulární onemocnění temporomandibulárního kloubu - ultrazvukové a MR vyšetření s následným zpracováním dat. In II. Český neuroradiologický kongres, Srní, Česká republika. 2007.
 170. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Marek MECHL, Miloš KEŘKOVSKÝ, Petr VALIŠ, Martin REPKO a Tomáš UHER. Magnetická rezonance a přímá MR artrografie ramenního kloubu. In Moravské ortopedické dny II. Přerov. 2007.
 171. NEUBAUER, Jiří a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Mnohočetný myelom - úskalí diagnozy. In Sborník abstrakt - 11. vědecké setkání MR. Harrachov, 2007. s. 16. ISBN 978-80-239-8983-0.
 172. MECHL, Marek, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, A STRNADOVÁ, Jiří TESAŘ, Petr VALIŠ a Martin REPKO. MR zobrazení chrupavky – sledování pacientů po implantaci chondrograftu. Kniha abstrakt, Brno: Galén, 2007.
 173. MECHL, Marek, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, A STRNADOVÁ, Jiří TESAŘ, Petr VALIŠ a Martin REPKO. MR zobrazení chrupavky – sledování pacientů po implantaci chondrograftu. In XI. národní kongres ČSOT, Brno. 2007.
 174. MECHL, Marek, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Alena STRNADOVÁ, Jiří TESAŘ, P. VALIŠ a Martin REPKO. MR zobrazení chrupavky- sledování pacientů po implantaci chondrograftu. In Sborník abstrakt - XI. Národní kongres ČSOT. 2007. s. 88. ISBN 978-80-7262-479-9.
 175. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Marek MECHL, Miloš KEŘKOVSKÝ a Tomáš UHER. Přímá MR artrografie. Česká radiologie, Praha: Galén, 2007, roč. 61, č. 1, s. 54-62. ISSN 1210-7883.
 176. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Marek MECHL, Miloš KEŘKOVSKÝ, Martin REPKO, Igor ČIŽMÁŘ, Jaroslav PILNÝ a Tomáš UHER. Přímá MR artrografie. In XI.národní kongres ČSOT. Brno, 2007. s. 90. ISBN 978-80-7262-479-9.
 177. VALIŠ, Petr, Martin REPKO, Richard CHALOUPKA, Marek MECHL a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Sledování kvality chondrograftu při ošetření osteochondrálních defektů nosných kloubů. In XI. národní kongres ČSOT, Brno. 2007.
 178. VALIŠ, P, M REPKO, R CHALOUPKA, M MECHL a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Sledování kvality chondrograftu při ošetření osteochondrálních defektů nosných kloubů. Kniha abstrakt, Brno: Galén, 2007.
 179. LIBERDA, Ondřej, Milan MACHÁLKA, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. Srovnání ultrazvukového vyšetření čelistního kloubu s magnetickou rezonancí (MR). In 8. Konference maxilofaciální dny, Bratislava. 2007.
 180. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Jiří NEUBAUER, Tomáš UHER a Pavol VOJTANÍK. The role of ultrasound examination in shoulder trauma diagnostics. In Skeletal radiology. Vol. 36, Number 6 / June, 20. 2007. s. 561–604. ISSN 0364-2348.
 181. LIBERDA, Ondřej, Milan MACHÁLKA, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. Ultrazvukové vyšetření dislokace disku čelistního kloubu ve srovnání s magnetickou rezonancí (MR). In IV. Česko-polsko-slovenské trilaterální sympozium maxilofaciální chirurgie. 2007. s. 28-28, 1 s.
 182. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Tomáš UHER a Martin REPKO. Význam UZ vyšetření v diagnostice poranění ramenního kloubu. In XI.národní kongres ČSOT. Brno, 2007. s. 91. ISBN 978-80-7262-479-9.
 183. REPKO, Martin, Martin KRBEC, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Richard CHALOUPKA a Jiří NEUBAUER. Zobrazovací metody při vyšetření skoliotických deformit páteře. Česká Radiologie, Praha: Galén, 2007, roč. 61, č. 1, s. 74-79. ISSN 1210-7883.
 184. 2006

 185. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea a Marek MECHL. MRI vyšetření urogenitálního systému – nové postupy a jejich využití. Urologické listy, 2006, roč. 4. ISSN 1214-2085.
 186. MECHL, Marek, Jiří NEUBAUER, Petr NÁDENÍČEK a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Panoramatický ultrazvuk a jeho využití v klinické praxi. Česká radiologie, Praha: Galén, 2006, roč. 60, č. 6, s. 228-233. ISSN 1210-7883.
 187. MECHL, Marek, Jiří NEUBAUER, Petr NÁDENÍČEK a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Panoramic ultrasound and its clinical use. In Ultrasonografia. Zamosc (Poland), 2006. s. 21. ISSN 1429-7930.
 188. IRA, Daniel, Igor ČIŽMÁŘ, Michal MAŠEK, J BUČIL a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Poranění skafolunátního vazu - skafulunátní disociace. Časopis lékařů českých, Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2006, roč. 145, č. 6, s. 460-463. ISSN 0008-7335.
 189. ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Andrea, Marek MECHL, Miloš KEŘKOVSKÝ a Vladimír MACHOŇ. Vyšetření temporomandibulárního kloubu pomocí ultasonografie. Česká radiologie, Praha: Galen, 2006, roč. 60, č. 6, s. 453-458. ISSN 1210-7883.
 190. 2005

 191. VALIŠ, Petr, Martin REPKO, Martin KRBEC, Richard CHALOUPKA, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Jiří ADLER a Miroslav NÝDRLE. Ošetření defektu chrupavky hlezna solidním chondrograftem – první informace. Acta chir. orthop. traum. čech., Praha: Galén, 2005, s. 52 – 56. ISSN 0001-5415.
 192. 2004

 193. REPKO, Martin. Možnosti léčení vrozené skoliózy s diastematomyelií. Acta Spondylologica, Nitra, SR: Sloven spondylochir spol., ČSCHS, 2004, č. 2, s. 10-14. ISSN 1336-121X.
 194. NEUBAUER, Jiří, Marek MECHL, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Petr VALIŠ. Poranění zadního zkříženého vazu - úloha MR. In VII. Liberecké osteologické dny. 2004.
 195. NEUBAUER, Jiří, Marek MECHL, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Petr VALIŠ. The role of MR imaging in treating the acute knee and talocrural joint skeletal injury. In Evropský kongres muskuloskeletální medicíny. Augsburg, SRN. 2004.
 196. NEUBAUER, Jiří, Marek MECHL, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Petr VALIŠ. The role of MR imaging in treating the acute knee and talocrural joint skeletal injury. Bolest-sborník abstrakt, Augsburg, SRN, 2004. ISSN 1212-0634.
 197. NEUBAUER, Jiří, Marek MECHL, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Petr VALIŠ. Úloha MR při poranění skeletu kolenního kloubu. In Celostátní konference členů MR sekce Radiologické společnosti. Harachov. 2004.
 198. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Šárka BOHATÁ, Petr NÁDENÍČEK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Vlastimil VÁLEK a Marek MECHL. Ve hře je láhev vína. Kasuistiky. In 2. valtické kurzy s mezinárodní účastí. Valtice. 2004.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 5. 2020 08:44