Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. KREMSER, Klemens, Sophie THALLNER, Dorina STRBIK, Sabine SPIESS, Jiří KUČERA, Tomáš VACULOVIČ, Dalibor VŠIANSKÝ, Marianne HABERBAUER, Martin MANDL a Georg M. GUEBITZ. Leachability of metals from waste incineration residues by iron- and sulfur-oxidizing bacteria. Journal of Environmental Management. London: Academic Press Ltd-Elsevier Science Ltd, 2021, roč. 280, February, s. "111734-1"-"111734-8", 8 s. ISSN 0301-4797. doi:10.1016/j.jenvman.2020.111734.
 2. 2020

 3. KUČERA, Jiří, Jan LOCHMAN, Pavel BOUCHAL, Eva PAKOSTOVA, Kamil MIKULÁŠEK, Sabrina HEDRICH, Oldřich JANICZEK, Martin MANDL a D. Barrie JOHNSON. A Model of Aerobic and Anaerobic Metabolism of Hydrogen in the Extremophile Acidithiobacillus ferrooxidans. Frontiers in Microbiology. Lausanne: Frontiers Media SA, 2020, roč. 11, November 2020, s. 610836-610849. ISSN 1664-302X. doi:10.3389/fmicb.2020.610836.
 4. 2019

 5. MANDL, Martin a Jiří KUČERA. Acidofilní sirné bakterie v biotechnologii a biogeochemii. Bulletin Československé společnosti mikrobiologické. Praha: ČSSM, 2019, roč. 61, č. 2, s. 46-57. ISSN 0009-0646.
 6. KUČERA, Jiří, Pavel BOUCHAL, Oldřich JANICZEK a Martin MANDL. Proteomic response to hydrogen peroxide-induced oxidative stress in pyrite-grown Acidithiobacillus ferrooxidans. In 23rd International Biohydrometallurgy Symposium. 2019.
 7. MANDL, Martin, Eva PAKOSTOVÁ, Simona SIDOROVÁ a Jiří KUČERA. Total organic carbon and biomass determination of bioleaching bacteria. In XX. setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2019. ISBN 978-80-210-9420-8.
 8. MANDL, Martin, Eva PAKOSTOVÁ, Simona SIDOROVÁ a Jiří KUČERA. Total organic carbon measurements and biomass quantification of bioleaching bacteria. In 23rd International Biohydrometallurgy Symposium. 2019.
 9. 2018

 10. GAJDOŠÍK, Martin, Jiří KUČERA, Jan LOCHMAN, Oldřich JANICZEK a Martin MANDL. A flexible genome of the extreme acidophile Acidithiobacillus ferrooxidans. In XIX. setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2018.
 11. BOŘILOVÁ, Šárka, Martin MANDL, Josef ZEMAN, Jiří KUČERA, Eva PAKOSTOVÁ, Oldřich JANICZEK a OH TUOVINEN. Can Sulfate Be the First Dominant Aqueous Sulfur Species Formed in the Oxidation of Pyrite by Acidithiobacillus ferrooxidans? Frontiers in Microbiology. Lausanne: Frontiers Media SA, 2018, roč. 9, December, s. 3134-3146. ISSN 1664-302X. doi:10.3389/fmicb.2018.03134.
 12. 2017

 13. GAJDOŠÍK, Martin, Jiří KUČERA, Jan LOCHMAN, Oldřich JANICZEK a Martin MANDL. Comparative genome analysis of extremophile Acidithiobacillus ferrooxidans grown on different substrates. In XVIII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2017. ISBN 978-80-210-8765-1.
 14. MANDL, Martin, Eva PAKOSTOVÁ a Šárka BOŘILOVÁ. Defining the oxygen limitation and optimum aeration conditions in bioreactors. In International Conference on Advances in Biotechnology. 2017.
 15. KUČERA, Jiří, Oldřich JANICZEK, Jan ŠMOLDAS a Martin MANDL. Proteins binding to immobilized rusticyanin detected by affinity chromatography. In Sand W.,Rubberdt K.,Glombitza F.,Sand W.,Veliz M.V.,Willscher S.,Hedrich S.,Schippers A. Solid State Phenomena. 262. vyd. Zurich (Switzerland): Trans Tech Publications Ltd, 2017. s. 344-349. ISBN 978-3-0357-1180-6. doi:10.4028/www.scientific.net/SSP.262.344.
 16. KUČERA, Jiří, David POTĚŠIL, Oldřich JANICZEK a Martin MANDL. Studium vzájemných interakcí proteinů u extrémně acidofilních bakterií. In XVIII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2017. ISBN 978-80-210-8765-1.
 17. KUČERA, Jiří, Pavel BOUCHAL, Oldřich JANICZEK a Martin MANDL. Využití komparativní proteomiky při studiu adaptace chemolitotrofních acidofilních bakterií na změny vnějšího prostředí. In 5. Neformální proteomické setkání. 2017.
 18. 2016

 19. KUČERA, Jiří, Eva PAKOSTOVÁ, Oldřich JANICZEK a Martin MANDL. Anaerobní oxidace síry u extremofilních bakterií. 2016. ISSN 2336-7202.
 20. KUČERA, Jiří, Eva PAKOSTOVÁ, Jan LOCHMAN, Oldřich JANICZEK a Martin MANDL. Are there multiple mechanisms of anaerobic sulfur oxidation with ferric iron in Acidithiobacillus ferrooxidans? Research in Microbiology. Amsterdam: Elsevier, 2016, roč. 167, č. 5, s. 357-366. ISSN 0923-2508. doi:10.1016/j.resmic.2016.02.004.
 21. KUČERA, Jiří, Ondrej ŠEDO, David POTĚŠIL, Oldřich JANICZEK, Zbyněk ZDRÁHAL a Martin MANDL. Comparative proteomic analysis of sulfur-oxidizing Acidithiobacillus ferrooxidans CCM 4253 cultures having lost the ability to couple anaerobic elemental sulfur oxidation with ferric iron reduction. Research in Microbiology. Amsterdam: Elsevier Science, 2016, roč. 167, č. 7, s. 587-594. ISSN 0923-2508. doi:10.1016/j.resmic.2016.06.009.
 22. MANDL, Martin a Eva PAKOSTOVÁ. Limitace kyslíkem v biooxidaci železa(II) a síry. In 27. Kongres Československé společnosti mikrobiologické. 2016. ISBN 978-80-270-0136-1.
 23. KUČERA, Jiří, Eva PAKOSTOVÁ, Oldřich JANICZEK a Martin MANDL. Mechanismus anaerobní oxidace síry acidofilními bakteriemi. In 27. Kongres Československé společnosti mikrobiologické. 2016. ISBN 978-80-270-0136-1.
 24. 2015

 25. KUČERA, Jiří, Eva PAKOSTOVÁ, Oldřich JANICZEK a Martin MANDL. Changes in Acidithiobacillus ferrooxidans ability to reduce ferric iron by elemental sulfur. In M. Zaki Mubarok, Siti Khodijah Chaerun, Wahyudin Prawira Minwal, Fadhli Muhammad and Killang Pratama. Biotechnologies in Mining Industry and Environmental Engineering. Adv Mater Res Vol. 1130. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 97-100. ISSN 1662-8985. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1130.97.
 26. 2014

 27. KUČERA, Jiří, Eva PAKOSTOVÁ, Oldřich JANICZEK a Martin MANDL. A model of anaerobic dissimilatory iron reduction in the biomining extremophile. In BioTech 2014 and 6th Czech-Swiss Symposium. 2014. ISBN 978-80-7080-887-0.
 28. MANDL, Martin a Eva PAKOSTOVÁ. Bioprocesy a limitace kyslíkem. In XVI. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2014. ISBN 978-80-210-7340-1.
 29. MANDL, Martin, Eva PAKOSTOVÁ a Lenka POSKEROVÁ. Critical values of the volumetric oxygen transfer coefficient and oxygen concentration that prevent oxygen limitation in ferrous iron and elemental sulfur oxidation by Acidithiobacillus ferrooxidans. Hydrometallurgy. Amsterdam: Elsevier, 2014, roč. 150, December, s. 276-280. ISSN 0304-386X. doi:10.1016/j.hydromet.2014.09.009.
 30. KUČERA, Jiří, Eva PAKOSTOVÁ, Oldřich JANICZEK a Martin MANDL. Gene regulation during ferric iron reduction coupled to sulfur metabolism in biomining bacteria. In XVI. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2014. ISBN 978-80-210-7340-1.
 31. MANDL, Martin, Eva PAKOSTOVÁ a Lenka POSKEROVÁ. Impact of oxygen demand on aeration in Acidithiobacillus ferrooxidans cultures: biotechnological implications. In Kaduková Jana, Luptáková Alena, Velgosová Oksana. Biotechnology and Metals. 3rd International Conference on Biotechnology and Metals. Košice: Faculty of Metallurgy of Technical University in Košice and Institute of Geotechnics of Slovak Academy of Sciences., 2014. s. 66-69. ISBN 978-80-553-1786-1.
 32. KAŠPAROVSKÁ, Jitka, Ludmila KŘÍŽOVÁ, Tomáš KAŠPAROVSKÝ a Martin MANDL. PHYTOESTROGENS IN FEED AND FOOD. In XVI.Setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2014. ISBN 978-80-210-7340-1.
 33. MANDL, Martin, Eva PAKOSTOVÁ a Lenka POSKEROVÁ. The parameters of oxygen demand and minimum aeration in a bioreactor to avoid oxygen limitation during substrate oxidation. In BioTech 2014 and 6th Czech-Swiss Symposium. 2014. ISBN 978-80-7080-887-0.
 34. 2013

 35. PAKOSTOVÁ, Eva, Martin MANDL a Blanka OMESOVÁ POKORNÁ. A bioluminescent assay for monitoring substrate oxidation in Acidithiobacillus ferrooxidans. In 26. kongres Československé společnosti mikrobiologické. 2013. ISBN 978-80-260-4507-6.
 36. PAKOSTOVÁ, Eva, Martin MANDL a Olli H TUOVINEN. Cellular ATP and biomass of attached and planktonic sulfur-oxidizing Acidithiobacillus ferrooxidans. Process Biochemistry. Oxford, England: ELSEVIER SCI LTD, 2013, roč. 48, č. 11, s. 1785-1788. ISSN 1359-5113. doi:10.1016/j.procbio.2013.07.026.
 37. PAKOSTOVÁ, Eva, Martin MANDL, Blanka OMESOVÁ POKORNÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ a Antonín LOJEK. Cellular ATP changes in Acidithiobacillus ferrooxidans cultures oxidizing ferrous iron and elemental sulfur. Geomicrobiology Journal. PHILADELPHIA, USA: TAYLOR & FRANCIS INC, 2013, roč. 30, č. 1, s. 1-7. ISSN 0149-0451. doi:10.1080/01490451.2011.636790.
 38. PAKOSTOVÁ, Eva, Martin MANDL a Blanka OMESOVÁ POKORNÁ. Cellular ATP of iron-and sulfur-oxidizing bacteria as an indicator of cell energetics and growth. In FEBS Congress. 2013. ISSN 1742-464X.
 39. PAKOSTOVÁ, Eva a Martin MANDL. Differences in cellular ATP levels in Acidithiobacillus ferrooxidans oxidizing ferrous iron and elemental sulfur. In BioMicroWorld 2013. 2013.
 40. KUČERA, Jiří, Pavel BOUCHAL, Jan LOCHMAN, David POTĚŠIL, Oldřich JANICZEK, Zbyněk ZDRÁHAL a Martin MANDL. Ferrous iron oxidation by sulfur-oxidizing Acidithiobacillus ferrooxidans and analysis of the process at the levels of transcription and protein synthesis. Antonie van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology. Dordrecht: Springer, 2013, roč. 103, č. 4, s. 905-919. ISSN 0003-6072. doi:10.1007/s10482-012-9872-2.
 41. KUČERA, Jiří, Jan LOCHMAN, Oldřich JANICZEK a Martin MANDL. Gene regulation during adaptation of a sulfur-oxidizing acidophile to iron oxidation. In 26. kongres Československé společnosti mikrobiologické. 2013. ISBN 978-80-260-4507-6.
 42. MANDL, Martin, Eva PAKOSTOVÁ a Lenka POSKEROVÁ. Minimum aeration in Acidithiobacillus ferrooxidans cultures required to maintain substrate oxidation without oxygen limitation. In 20th International Biohydrometallurgy Symposium, IBS 2013. Switzerland: Trans Tech Publication, 2013. s. 414-417. ISBN 978-3-03785-891-2. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.825.414.
 43. 2012

 44. PAKOSTOVÁ, Eva, Martin MANDL, Blanka OMESOVÁ POKORNÁ a Eva DIVÍŠKOVÁ. ATP assay for monitoring metabolic activity of acidophilic bacteria. In 15th European Congress on Biotechnology. 2012. ISSN 1871-6784.
 45. PAKOSTOVÁ, Eva, Martin MANDL, Blanka OMESOVÁ POKORNÁ a Eva DIVÍŠKOVÁ. ATP assay for monitoring metabolic activity of acidophilic bacteria. 2012. ISSN 1871-6784. doi:10.1016/j.nbt.2012.08.660.
 46. PAKOSTOVÁ, Eva, Martin MANDL a Blanka OMESOVÁ POKORNÁ. ATP measurements in acidophilic bacteria oxidizing iron(II) and elemental sulfur. In XIII. biochemický sjezd ČSBMB. 2012. ISBN 978-80-86313-34-4.
 47. KUČERA, Jiří, Pavel BOUCHAL, Hana ČERNÁ, David POTĚŠIL, Oldřich JANICZEK, Zbyněk ZDRÁHAL a Martin MANDL. Kinetics of anaerobic elemental sulfur oxidation by ferric iron in Acidithiobacillus ferrooxidans and protein identification by comparative 2-DE-MS/MS. ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY. DORDRECHT (NETHERLANDS): Springer, 2012, roč. 101, č. 3, s. 561-573. ISSN 0003-6072. doi:10.1007/s10482-011-9670-2.
 48. KUČERA, Jiří, Josef ZEMAN a Martin MANDL. Reaction modelling of anaerobic elemental sulfur oxidation in biomining bacteria. In XIII. biochemický sjezd ČSBMB. 2012. ISBN 978-80-86313-34-4.
 49. KUČERA, Jiří, Josef ZEMAN, Martin MANDL a Hana ČERNÁ. Stoichiometry of bacterial anaerobic oxidation of elemental sulfur by ferric iron. Antonie van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology. Dordrecht (Netherlands): Springer, 2012, roč. 101, č. 4, s. 919-922. ISSN 0003-6072. doi:10.1007/s10482-012-9699-x.
 50. 2011

 51. KUČERA, Jiří, Pavel BOUCHAL, Oldřich JANICZEK a Martin MANDL. Anaerobic ferric iron reduction by acidophilic biomining bacteria. In Biotech 2011 and 5th Czech-Swiss Symposium. 2011. ISBN 978-80-7080-782-8.
 52. KUČERA, Jiří, Pavel BOUCHAL, Oldřich JANICZEK a Martin MANDL. Anaerobic oxidation of elemental sulfur in the chemolithoautotrophic bacterium Acidithiobacillus ferrooxidans. 2011. ISBN 978-80-210-5594-0.
 53. PAKOSTOVÁ, Eva, Martin MANDL, Blanka OMESOVÁ POKORNÁ a Eva DIVÍŠKOVÁ. Application of a bioluminescent ATP assay for monitoring growth of acidophilic bacteria. 2011. ISBN 978-80-7080-782-8.
 54. MANDL, Martin, Jiří KUČERA, Pavel BOUCHAL a Oldřich JANICZEK. Biodegradation of iron sulfides by acidophilic bacteria and effects of released iron on the environment. In XIII International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology. 2011.
 55. PAKOSTOVÁ, Eva, Martin MANDL, Blanka OMESOVÁ POKORNÁ a Eva DIVÍŠKOVÁ. Bioluminescent assay as a tool for monitoring metabolic activity of acidophilic bacteria. 2011. ISBN 978-80-210-5594-0.
 56. 2010

 57. MANDL, Martin. Acidophilic bacteria in oxidation of elemental sulfur and iron sulfides, environmental impacts. In Special seminar at Department of Geoscience, University of Wisconsin, Madison. 2010.
 58. BARTON, Larry, Martin MANDL a Alexander LOY. Geomicrobiology: Molecular and Environmental Perspective. Dordrecht: Springer, 2010. 435 s. ISBN 978-90-481-9203-8.
 59. KUČERA, Jiří, Martin MANDL, Oldřich JANICZEK a Pavel BOUCHAL. Metabolic changes in sulfur- and iron-oxidizing Acidithiobacillus ferrooxidans. In XIV. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2010. ISBN 978-80-210-5164-5.
 60. MANDL, Martin, Eva PAKOSTOVÁ, Jiří KUČERA, Iva BARTÁKOVÁ, Pavel BOUCHAL a Oldřich JANICZEK. Mobilization and phytotoxicity of iron under conditions of bacterial oxidation of iron sulfides. In Biometals 2010. 2010.
 61. 2009

 62. MANDL, Martin, Romana MARKOVÁ a Antonín LOJEK. ATP measurements in iron-oxidizing Acidithiobacillus ferrooxidans. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publication, 2009, roč. 71-73, č. 6, s. 275-278. ISSN 1022-6680.
 63. LEDEREROVÁ, Jaroslava, Ivana CHROMKOVÁ, Martin MANDL, Hana ŠTEGNEROVÁ, Ivo HARTMAN, Libuše ĎURĎOVÁ, Hana ZEZULOVÁ, Marie KARÁSKOVÁ, Pavel LEBER, Sylva MODRÝ, Miroslav SVOBODA a Michaela SUCHARDOVÁ. Biokorozní vlivy na stavební díla. První vydání. Praha: Silikátový svaz, 2009. 276 s. ISBN 978-80-86821-50-4.
 64. 2008

 65. MANDL, Martin, Blanka OMESOVÁ POKORNÁ, Pavel BOUCHAL a Oldřich JANICZEK. Acidofilní sirné a železité bakterie v ekologii sulfidů. In XII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2008. ISBN 978-80-210-4526-2.
 66. MANDL, Martin, Blanka OMESOVÁ POKORNÁ a Oldřich JANICZEK. Growth kinetics of sulfur-oxidizing bacteria and kinetic models. In XXI. biochemický sjezd ČSBMB a SSBMB. 2008. ISBN 80-86313-21-2.
 67. MANDL, Martin, Blanka OMESOVÁ POKORNÁ a Oldřich JANICZEK. Impacts of growth kinetics of sulfur-oxidizing Acidithiobacillus ferrooxidans on kinetic models. 2008.
 68. 2007

 69. MANDL, Martin, Blanka OMESOVÁ POKORNÁ, Pavel BOUCHAL a Oldřich JANICZEK. Acidophilic bacteria in oxidation of iron sulfides. Is iron toxicity an environmental problem? In 4th Symposium on Biosorption and Bioremediation. 2007. ISBN 978-80-7080-025-6.
 70. MANDL, Martin, Blanka POKORNÁ a Pavla GAVLASOVÁ. Bacterial oxidation of elemental sulfur: Changes in oxidation kinetics. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publication, 2007, roč. 20-21, č. 6, s. 477-480. ISSN 1022-6680.
 71. POKORNÁ, Blanka, Martin MANDL, Šárka BOŘILOVÁ, Pavla ČEŠKOVÁ, Romana MARKOVÁ a Oldřich JANICZEK. Kinetic constant variability in bacterial oxidation of elemental sulfur. Applied and Environmental Microbiology. Washington DC, USA: American Society for Microbiology, 2007, roč. 73, č. 11, s. 3752-3754. ISSN 0099-2240.
 72. JANICZEK, Oldřich, Jana ZEMANOVÁ a Martin MANDL. Purification and some properties of thiosulfate dehydrogenase from Acidithiobacillus ferrooxidans. Preparative Biochemistry & Biotechnology. Philadelphia: Taylor & Francis, 2007, roč. 37, č. 4, s. 101-111, 10 s. ISSN 1082-6068.
 73. 2006

 74. MANDL, Martin, Blanka OMESOVÁ POKORNÁ, Šárka BOŘILOVÁ, Pavla ČEŠKOVÁ, Oldřich JANICZEK a Romana MARKOVÁ. Acidophilic bacteria in sulfuric acid formation: Variability of metabolic parameters. In The Seventh European Meeting on Environmental Chemistry. 2006. ISBN 80-214-3320-5.
 75. POKORNÁ, Blanka, Martin MANDL, Šárka BOŘILOVÁ, Pavla ČEŠKOVÁ, Oldřich JANICZEK a Romana DOHNALOVÁ. Biooxidation of elemental sulfur and its impacts on metabolic parameters in Acidithiobacillus ferrooxidans. In X. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 123-125, 2 s. ISBN 8021039426.
 76. JANICZEK, Oldřich, Blanka POKORNÁ a Martin MANDL. Enzymes of sulfur metabolism in Acidithiobacillus ferrooxidans. In XX. Biochemický zjazd. Bratislava: Institute of Molecular Physiology and Genetics, Slovak Academy of Sciences, 2006. s. 158. ISBN 80 969532 6 5.
 77. MANDL, Martin, Blanka OMESOVÁ POKORNÁ, Šárka BOŘILOVÁ, Pavla ČEŠKOVÁ, Oldřich JANICZEK a Romana DOHNALOVÁ. Changes of kinetic parameters in bacterial oxidation of elemental sulfur. In XX. Biochemický zjazd. 2006. ISBN 80-969532-6-5.
 78. BOUCHAL, Pavel, Zbyněk ZDRÁHAL, Šárka HELÁNOVÁ, Oldřich JANICZEK, Kevin B. HALLBERG a Martin MANDL. Proteomic and bioinformatic analysis of iron- and sulfur-oxidizing Acidithiobacillus ferrooxidans using immobilized pH gradients and mass spectrometry. Proteomics. Weinheim: Wiley-VCH, 2006, roč. 6, č. 15, s. 4278-4285. ISSN 1615-9853.
 79. 2005

 80. MANDL, Martin, Blanka POKORNÁ, Šárka HELÁNOVÁ, Pavla ČEŠKOVÁ, Oldřich JANICZEK a Romana DOHNALOVÁ. Bacterial oxidation of elemental sulfur: changes in metabolic parameters. In 9th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2005. s. 123-125. ISBN 8024807874.
 81. MANDL, Martin a Hana ŠTEGNEROVÁ. Bakteriální produkce síranů ve vztahu k biokorozi betonu. In IX. konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: VUSTAH, 2005. s. 143-147. ISBN 8023949055.
 82. POKORNÁ, Blanka, Martin MANDL, Šárka HELÁNOVÁ, Pavla ČEŠKOVÁ a Oldřich JANICZEK. Kinetic constant variability of bacterial oxidation of elemental sulfur. In BioMicroWorld-2005. Badajoz: Formatex Research Center, Badajoz, Spain, 2005. s. 753.
 83. MANDL, Martin, Šárka HELÁNOVÁ, Iva BARTÁKOVÁ a Josef ZEMAN. Mechanismus bakteriální oxidace pyritu, dopady v ekologii a biohydrometalurgii. In IX. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita v Brně a Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, 2005. s. 10. ISBN 8021036354.
 84. BOUCHAL, Pavel, Zbyněk ZDRÁHAL, Oldřich JANICZEK, Šárka HELÁNOVÁ, Kevin B. HALLBERG a Martin MANDL. Proteomic analysis of iron and sulfur oxidizing Acidithiobacillus ferrooxidans using immobilized pH gradients and mass spectrometry. In Molecular & Cellular Proteomics 4, 8 (Suppl. 1). 2005. ISSN 1535-9476.
 85. JANICZEK, Oldřich, Blanka POKORNÁ, Jana ZEMANOVÁ a Martin MANDL. Use of immobilized cytochrome c as a ligand for affinity chromatography of thiosulfate dehydrogenase from Acidithiobacillus ferrooxidans. Journal of Biotechnology. Amsterdam: Elsevier, 2005, roč. 117, č. 1, s. 293-298. ISSN 0168-1656.
 86. 2004

 87. MANDL, Martin, Blanka POKORNÁ, Pavla GAVLASOVÁ, Šárka HELÁNOVÁ, Pavel BOUCHAL, Oldřich JANICZEK a Kevin HALLBERG. Arsenic toxicity in bacterial oxidation of elemental sulfur. In Biometals 2004. Lubeck: University of Lubeck, 2004. s. 153.
 88. HELÁNOVÁ, Šárka, Martin MANDL, Oldřich JANICZEK, Kevin HALLBERG, Pavel BOUCHAL a Alena ŠPANOVÁ. Bacterial pyrite oxidation under different metabolic states of bacteria. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Olomouc, 2004, roč. 43S, 3.9.2004, s. 165-165. ISSN 0232-0061.
 89. MANDL, Martin. Člen oborové komise. Grantová agentura České republiky, 2004.
 90. POKORNÁ, Blanka, Martin MANDL a Pavla GAVLASOVÁ. Effects of arsenic on elemental sulfur oxidation in Acidithiobacillus ferrooxidans. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Olomouc, 2004, roč. 43S, 3.9.2004, s. 163-163. ISSN 0232-0061.
 91. POKORNÁ, Blanka, Martin MANDL a Pavla GAVLASOVÁ. Inhibition of elemental sulfur oxidation by arsenic in Acidithiobacillus ferrooxidans. In VIII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita v Brně a Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, 2004. s. 34. ISBN 8021033215.
 92. MANDL, Martin, Šárka HELÁNOVÁ, Iva BARTÁKOVÁ a Josef ZEMAN. Mechanismus biodegradace pyritu, ekologické souvislosti. In 23. kongres Československé společnosti mikrobiologické. Praha: ČSM, 2004. s. 72. ISBN 9788021048300.
 93. HELÁNOVÁ, Šárka, Alena ŠPANOVÁ, Martin MANDL a Pavel BOUCHAL. Vztah bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans oxidující anorganické sirné látky k biooxidaci pyritu. In VIII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita v Brně a Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, 2004. s. 47. ISBN 8021033215.
 94. 2003

 95. MANDL, Martin. Invited lecture "The oxidation of elemental sulfur and metal sulfides by acidophilic bacteria and its environmental consequences", 1st FEMS Congress of European Microbiologists, 2003. 2003.
 96. MANDL, Martin, Iva BARTÁKOVÁ a Marie KUMMEROVÁ. Phytotoxicity of pyrite and arsenopyrite biodegradation products. In 7th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2003. s. 193-198. ISBN 80-248-0247-3.
 97. MANDL, Martin. The oxidation of elemental sulfur and metal sulfides by acidophilic bacteria and its environmental consequences. In 1st FEMS Congress of European Microbiologists. Delft, Netherlands: Elsevier, 2003. s. 21-21. ISBN 0378-1097.
 98. 2002

 99. ČEŠKOVÁ, Pavla, Zdirad ŽÁK, Barrie JOHNSON, Oldřich JANICZEK a Martin MANDL. Acidofilní chemolithoautotrofní bakterie oxidující síru tvoří iodinin. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2002, roč. 96, č. 6, s. 430. ISSN 0009-2770.
 100. HELÁNOVÁ, Šárka, Martin MANDL a Pavla GAVLASOVÁ. Bakteriální oxidace síry ve vztahu k mechanismu biodegradace pyritu. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2002, roč. 96, č. 6, s. 489. ISSN 0009-2770.
 101. MANDL, Martin, Mária KUŠNIEROVÁ, Richard TICHÝ a Peter FEČKO. Biotechnologický výzkum sirných bakterií v Československu. In Kapitoly z historie československé mikrobiologie 2. Bratislava-Praha: Československá společnost mikrobiologická, 2002. s. 124-130. ISBN 80-968712-8-5.
 102. ČEŠKOVÁ, Pavla, Zdirad ŽÁK, Barrie D. JOHNSON, Oldřich JANICZEK a Martin MANDL. Formation of Iodinin by a Strain of Acidithiobacillus ferrooxidans Grown on Elemental Sulfur. Folia Microbiologica. Prague: Czechoslovak Society for Microbiology, 2002, roč. 47, č. 1, s. 78-80. ISSN 0015-5632.
 103. HELÁNOVÁ, Šárka, Martin MANDL a Josef ZEMAN. Iron- and sulfur-oxidizing activities of Acidithiobacillus ferrooxidans and their relation to the mechanism of pyrite biooxidation. In Zborník, XVIII. biochemický zjazd. Bratislava: SAV, 2002. s. 285.
 104. ČEŠKOVÁ, Pavla, Martin MANDL, Šárka HELÁNOVÁ a Jitka KAŠPAROVSKÁ. Kinetic studies on elemental sulfur oxidation by Acidithiobacillus ferrooxidans: Sulfur limitation and activity of free and adsorbed bacteria. Biotechnology and Bioengineering. New York: Wiley, 2002, roč. 78, č. 1, s. 24-30. ISSN 0006-3592.
 105. MANDL, Martin, Pavla ČEŠKOVÁ a Šárka HELÁNOVÁ. Kinetické modely v biooxidaci síry. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2002, roč. 96, č. 6, s. 485. ISSN 0009-2770.
 106. MANDL, Martin, Pavla ČEŠKOVÁ, Šárka HELÁNOVÁ a Oldřich JANICZEK. Mechanism of elemental sulfur oxidation by acidophilic bacteria. In Zborník, XVIII. biochemický zjazd. Bratislava: SAV, 2002. s. 276.
 107. DRÁBKOVÁ, Lenka, Oldřich JANICZEK, Ivana DAVIDOVÁ a Martin MANDL. Oxidation of tetrathionate in Acidithiobacillus ferrooxidans. In Zborník, XVIII. biochemický zjazd. Bratislava: SAV, 2002. s. 116.
 108. MANDL, Martin, Iva BARTÁKOVÁ a Šárka HELÁNOVÁ. Sulfide mineral biodegradation and phytotoxicity of the resulting products. In 12th Int. Biodeterioration and Biodegradation Symp. Prague: Int. Biodeterioration Society, 2002. s. 115. ISBN 80-86313-08-5.
 109. DRÁBKOVÁ, Lenka, Oldřich JANICZEK a Martin MANDL. Využití preparativní isoelektrické fokusace s imobilizovaným gradientem při purifikaci proteinů. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2002, roč. 96, č. 6, s. 427-428. ISSN 0009-2770.
 110. 2001

 111. MANDL, Martin, Pavla ČEŠKOVÁ a Šárka HELÁNOVÁ. Acidophilic bacteria in oxidation of elemental sulfur. In New trends in mineral processing IV. Ostrava: Institute of Environmental Engineering, Technical University Ostrava, 2001. s. 43-49. ISBN 80-7078-885-2.
 112. BOUCHAL, Pavel, Zdeněk GLATZ, Oldřich JANICZEK a Martin MANDL. Application of Capillary Zone Electrophoresis to Study the Properties of Rhodanese from Acidithiobacillus ferrooxidans. Folia Microbiologica. Praha: Institute of Microbiology of AV ČR, 2001, roč. 46, č. 5, s. 385-389. ISSN 0015-5632.
 113. ČEŠKOVÁ, Pavla, Zdirad ŽÁK, Jan HAVLIŠ, Barrie JOHNSON, Oldřich JANICZEK a Martin MANDL. Partial characterisation of a colored metabolite of Acidithiobacillus ferrooxidans grown on elemental sulfur. In Biohydrometallurgy: Fundamentals, Technology and Sustainable Development. Amsterdam: Elsevier, 2001. s. 363-367. ISBN 0 444 50623 3.
 114. BARTÁKOVÁ, Iva, Marie KUMMEROVÁ, Martin MANDL a Michal POSPÍŠIL. Phytotoxicity of iron in relation to its solubility conditions and the effect of ionic strength. Plant and Soil. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2001, roč. 235, č. 1, s. 45-51. ISSN 0032-079X.
 115. 2000

 116. MANDL, Martin, Josef ZEMAN, Iva BARTÁKOVÁ a Šárka HELÁNOVÁ. Iron-oxidizing activity of Thiobacillus ferrooxidans during pyrite oxidation. In Biotechnology 2000. The World Congress on Biotechnology. Frankfurt am Main: Dechema e.V., 2000. s. 591.
 117. ČEŠKOVÁ, Pavla, Martin MANDL a Jitka HUBÁČKOVÁ. Kinetic quantitation of sulfur-oxidizing bacteria adsorbed on sulfur. Biotechnology Letters. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2000, roč. 22, č. 8, s. 699-701. ISSN 0141-5492.
 118. HELÁNOVÁ, Šárka, Martin MANDL a Iva BARTÁKOVÁ. Kinetická analýza chemické a bakteriální oxidace pyritu. Chemiské listy. Praha: Česká společnost chemická, 2000, roč. 94, č. 8, s. 730. ISSN 0009-2770.
 119. ČEŠKOVÁ, Pavla, Martin MANDL, Jitka HUBÁČKOVÁ a Šárka HELÁNOVÁ. Oxidace síry acidofilní bakterií Thiobacillus ferrooxidans. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2000, roč. 94, č. 8, s. 730-731. ISSN 0009-2770.
 120. JANICZEK, Oldřich, Jana ZEMANOVÁ a Martin MANDL. Stabilita periplazmatických enzymů sirného metabolismu bakterie Thiobacillus ferrooxidans. Chemiské listy. Praha: Česká společnost chemická, 2000, roč. 94, č. 8, s. 588. ISSN 0009-2770.
 121. BOUCHAL, Pavel, Zdeněk GLATZ, Pavla ČEŠKOVÁ a Martin MANDL. Využití kapilární zónové elektroforézy ke stanovení enzymové aktivity a dalších vlastností rhodanasy z bakterie Thiobacillus ferrooxidans. In Biochemie a molekulární biologie na prahu nového tisíciletí. první. Brno: MU, Brno, 2000. s. 5-6. ISBN 80-210-2266-3.
 122. 1999

 123. MANDL, Martin, Josef ZEMAN a Iva BARTÁKOVÁ. Biodegradace pyritových odpadů: mechanismus tvorby kyseliny sírové. In Biodegradace III a Biosorpce a mikrobní degradace VI. Praha: Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, 1999. s. 11. ISBN 80-902013-2-6.
 124. GLATZ, Zdeněk, Pavel BOUCHAL, Oldřich JANICZEK, Pavla ČEŠKOVÁ a Martin MANDL. Determination of rhodanese enzyme activity by capillary zone electrophoresis. Journal of Chromatography A. Netherlands: Elsevier, 1999, roč. 838, (1+2), s. 139-147. ISSN 0021-9606.
 125. MANDL, Martin, Josef ZEMAN, Iva BARTÁKOVÁ a Šárka HELÁNOVÁ. Indirect mechanism of bacterial pyrite oxidation, biotechnological and environmental consequences. In 1st Czech-Swiss Symposium on Advanced Biotechnology. Praha: Biotechnologická společnost, 1999. s. 71. ISBN 80-7080-351-7.
 126. MANDL, Martin, Josef ZEMAN, Iva BARTÁKOVÁ a Helena VESELÁ. Pyrite biooxidation: Electrochemical and kinetic data. In Biohydrometallurgy and the Environment Toward the Mining of the 21st Century. Amsterdam: Elsevier, 1999. s. 423-429. ISBN 0 444 50193 3.
 127. MANDL, Martin, Josef ZEMAN, Iva BARTÁKOVÁ a Šárka HELÁNOVÁ. The role of iron-oxidizing activity of acidophilic chemolithotrophic bacteria in pyrite waste biodegradation and environmental acidification. In 1st Meeting on Chemistry & Life. Brno: Brno University of Technology, 1999. s. 141-143. ISBN 80-214-1371-9.
 128. 1998

 129. GLATZ, Zdeněk, Pavel BOUCHAL, Oldřich JANICZEK, Pavla ČEŠKOVÁ a Martin MANDL. Determination of Enzyme Activity and other Properties of Rhodenase from Thiobacillus ferrooxidans. In Book of Abstract, International Symposium on Capillary Electrophoresis, ITP 98. Venezia: Emmezeta Congressi Milano Italy, 1998. s. 78.
 130. MANDL, Martin, Vít PRUDIL a Josef ZEMAN. Electrochemical parameters of pyrite (bio)oxidation. Brno: Masaryk University, 1998. 46 s. ENVIWEATH 96. Proceedings of an International Conf. ISBN 80-210-1906-9.
 131. MANDL, Martin, Josef ZEMAN, Iva BARTÁKOVÁ a Helena VESELÁ. Indirect role of bacteria in pyrite oxidation. Hradec Králové (Czech Republic): Czechoslovak Society for Microbiology, 1998. 359 s. 21st Congress of the Czechoslovak Society for Micr.
 132. JANICZEK, Oldřich, Martin MANDL a Pavla ČEŠKOVÁ. Metabolic activity of Thiobacillus ferrooxidans on reduced sulfur compounds detected by capillary isotachophoresis. Journal of Biotechnology. Amsterdam: Elsevier, 1998, roč. 61, č. 2, s. 225-229. ISSN 0168-1656.
 133. JANICZEK, Oldřich, Pavla ČEŠKOVÁ, Martin MANDL a Jitka KLICNAROVÁ. Oxidation of thiosulfate by Thiobacillus ferrooxidans. In 21st Congress of the Czechosloval Society for Microbiology. Prague: Czechosloval Society for Microbiology, 1998. s. 358.
 134. MANDL, Martin, Josef ZEMAN a Iva BARTÁKOVÁ. Pyrite oxidation by Thiobacillus ferrooxidans grown on ferrous iron and sulfur substrates. Bratislava: Slovart, 1998. 554 s. Chem. Papers 52. ISBN 0366-6352.
 135. JANICZEK, Oldřich, Pavla ČEŠKOVÁ a Martin MANDL. Study on sulfur metabolism in Thiobacillus ferrooxidans. Chemical Papers. Bratislava: Slovak Academic Press, 1998, roč. 52, č. 3, s. 403. ISSN 0366-6352.
 136. MANDL, Martin, Josef ZEMAN a Iva BARTÁKOVÁ. The role of Thiobacillus ferrooxidans in oxidation of pyrite wastes and mobilization of heavy metals. Prague: Czech Society for Biochemistry and Molecular Biology, 1998. 13 s. 2nd Int. Symp. Biosorption and Bioremediation. ISBN 80-902013-1-8.
 137. 1997

 138. MANDL, Martin, David HRBÁČ, Oldřich JANICZEK a Pavla ČEŠKOVÁ. Effects of arsenic on iron oxidation in Thiobacillus ferrooxidans. In International Biometals Symposium, Book of Abstracts. Calgary: University of Calgary, 1997. s. 59.
 139. HAVLIŠ, Jan, Oldřich JANICZEK a Martin MANDL. Influence of protein-bound copper(II) on properties of bovine serum albumin-tryptophan complex. In International Biometals Symposium. Calgary: University of Calgary, 1997. s. 25.
 140. ČEŠKOVÁ, Pavla, Oldřich JANICZEK a Martin MANDL. Isotachophoretic study of the long-term oxidation of pyrite and sulfur by Thiobacillus ferrooxidans. In Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk Brun. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 39-42. ISBN 80-210-1576-4.
 141. MANDL, Martin a Iva BARTÁKOVÁ. Laboratory investigation of pyrite waste (bio)oxidation as a weathering process in sulfide deposits. In Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk Brun. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 143-147. 39. ISBN 80-210-1576-4.
 142. 1996

 143. MANDL, Martin a David HRBÁČ. Arsenic(III) inhibits more metabolic steps of iron (II) oxidation system in Thiobacillus ferrooxidans. Mineralia Slovaca. Bratislava: Geocomplex, 1996, roč. 28, č. 5, s. 385-387. ISSN 0369-2086.
 144. MANDL, Martin a Josef ZEMAN. Arsenopyrite biohydrometallurgy. Ostrava: Faculty of Mining and Geology, Technical University Ostrava, 1996. 263 s. 3rd Conference on Environment and Minereal Process.
 145. MANDL, Martin a Iva BARTÁKOVÁ. Biodegradation of pyrite wastes. In Environmental Aspects of Weathering, IGCP UNESCO Project No. 405. Brno: Masaryk University, 1996. s. 51.
 146. MANDL, Martin, Vít PRUDIL a Josef ZEMAN. Electrochemical parameters of pyrite (bio)oxidation. In Environmental Aspects of Weathering, IGCP UNESCO Project No. 405. Brno: Masaryk University, 1996. s. 52.
 147. ZEMAN, Josef, Martin MANDL, Vít PRUDIL a Milan PALUŘÍK. Electrochemical study of inorganic and bacterial pyrite oxidation mechanism. Bratislava: Geocomplex, 1996. 399 s. Mineralia Slovaca 28. ISBN 0369-2086.
 148. MANDL, Martin, David HRBÁČ a Hana DOČEKALOVÁ. Inhibition of iron (II) oxidation by arsenic (III,V) in Thiobacillus ferrooxidans. Biotechnology Letters. Hull: Elsevier, 1996, roč. 18, č. 3, s. 333-338. ISSN 0141-5492.
 149. JANICZEK, Oldřich, Martin MANDL a Pavla ČEŠKOVÁ. Isotachophoretic analysis of sulfate and thiosulfate. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 1996, roč. 90, č. 5, s. 728. ISSN 0009-2770.
 150. ČEŠKOVÁ, Pavla, Oldřich JANICZEK a Martin MANDL. Isotachophoretic investigation of pyrite oxidation. In Environmental Aspects of Weathering, IGCP UNESCO Project No. 405. Brno: Masaryk University, 1996. s. 26.
 151. ZEMAN, Josef a Martin MANDL. Study of the mechanisms of pyrite biooxidation using mineral electrodes. Prague: Česká společnost chemická, 1996. 714 s. Chem. Listy 90. ISBN 0009-2770.
 152. 1995

 153. MACHOLÁN, Lumír, Renata DOFFKOVÁ, Ivo PLUHÁČEK a Martin MANDL. An improveved biosensoric assay of sulfite in fruit products. In Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun. Brno: Masaryk University, 1995. s. 11-20. ISBN 80-210-1298-6.
 154. MANDL, Martin, Josef ZEMAN a David HRBÁČ. Bioextraction of arsenic by Thiobacillus ferrooxidans and its relation to the electrochemical investigation and to the toxicity of arsenic (III,IV). In Beijerinck Centennial; Microbial Physiology and Gene Regulation: Emerging Principles and Applications. Delft: Delft University Press, 1995. s. 241-242. ISBN 90-407-1213-1.
 155. ZEMAN, Josef, Martin MANDL a Pavla MRNUŠTÍKOVÁ. Oxidation of arsenopyrite by Thiobacillus ferrooxidans detected by a mineral electrode. Biotechnol Technique. 1995, roč. 9, č. 1, s. 111-116. ISSN 0951-208X.
 156. 1994

 157. MANDL, Martin a Martin VYŠKOVSKÝ. Bacterial leaching of arsenopyrite: arsenic oxidation. In IUMS Congresses 1994. Prague: International Union of Microbiological Societies, 1994. s. 288.
 158. ZEMAN, Josef, Martin MANDL a Martin VYŠKOVSKÝ. Biooxidation of pyrite detected by pyrite electrode. Košice: Institute of Hydrometallurgy, 1994. 10 s. Biohydrometallurgy III.
 159. MANDL, Martin, Josef ZEMAN a Pavlína MRNUŠTÍKOVÁ. Electrochemical detection of arsenopyrite oxidation. Prague: IUMS, 1994. 288 s. IUMS Congresses '94.
 160. ZEMAN, Josef a Martin MANDL. Elektrochemická detekce oxidace arzenopyritu, ekologické a biohydrometalurgické důsledky. Ostrava: University of Mining and Metallurgy, 1994. 79 s. Environment and Mineral Processing, Part II.
 161. MANDL, Martin a Josef ZEMAN. Elektrochemické sledování anorganické a bakteriální oxidace arzenopyritu. Prague: Czech Geological Survey, 1994. 105 s. Geol. výzkumy na Moravě a ve Slezsku. ISBN 0514-8057.
 162. JANICZEK, Oldřich, Martin MANDL, Zdeněk GLATZ, Michaela WIMMEROVÁ a Jitka PSOTOVÁ. Isocitrate Dehydrogenase from Paracoccus denitrificans. In Book of Abstract, International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology. Prague: FEMS, 1994. s. 254.
 163. MANDL, Martin. K problému meze stanovitenosti ve spektrofotometrii. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 1994, roč. 88, č. 1, s. 198-199. ISSN 0009-2770.
 164. MANDL, Martin a M. VODIČKOVÁ. Metabolic activity of submerged and surface culture of Coprinus sp. Biologia. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 1994, roč. 49, č. 1, s. 329-331. ISSN 0006-3088.
 165. MANDL, Martin a Martin VYŠKOVSKÝ. The kinetics of arsenic(III) oxidation by iron(III) catalysed by pyrite in the presence of T. ferrooxidans. Biotechnology Letters. 1994, roč. 16, č. 1, s. 1199-1214. ISSN 0141-5492.
 166. MANDL, Martin a Hana DOČEKALOVÁ. Využití ultrafialové absorpce Fe(III) v biohydrometalurgii. In Environment and Mineral Processing. Ostrava: Czech Society for Science and Technology, 1994. s. 77-78.
 167. 1993

 168. MANDL, Martin a Olga NOVÁKOVÁ. An ultraviolet spectrophotometric method for the determination of oxidation of iron sulphide minerals by bacteria. Biotechnology Techniques. London: Chapman and Hall, 1993, roč. 7, č. 1, s. 573-574. ISSN 0141-5492.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 13. 6. 2021 15:28