Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. GRŮZOVÁ, Lucie a Zora SYSLOVÁ. Childcare for Children under Three Years of Age from Mothers’ Point of View within the International Context. Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2020, roč. 70, č. 4, s. 533-552. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2020.1725.
 2. HUBER, Hadas, Zora SYSLOVÁ a Lucie GRŮZOVÁ. Reflection in the Pre-service Education of Preschool Teachers: A Comparison of the perceptions of Czech and Israeli students. Multi Colors: An International Journal of Educational Research and Theory. Izrael, 2020, roč. 2, č. 1, s. 37-52. ISSN 2663-3353. doi:10.33496/multicolors0204.
 3. 2019

 4. SLEZÁKOVÁ, Katarína a Lucie GRŮZOVÁ. Current Issues of Early Childhood Education and Care in the Czech Republic. In ICERI - International Conference of Education, Research and Innovation. 2019. ISBN 978-84-09-14755-7. doi:10.21125/iceri.2019.1235.
 5. GRŮZOVÁ, Lucie, Veronika NAJVAROVÁ, Veronika RODOVÁ, Zora SYSLOVÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Jak a o čem přemýšlejí? In Výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2019.
 6. SYSLOVÁ, Zora, Lucie GRŮZOVÁ, Veronika NAJVAROVÁ, Veronika RODOVÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Jak a o čem přemýšlejí studenti učitelství v začátcích svého studia? In Výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2019. ISBN 978-80-7494-475-8.
 7. SYSLOVÁ, Zora a Lucie GRŮZOVÁ. Jak se promítá diverzita rolí učitele mateřské školy do přípravného vzdělá. In PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D.; doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. Škola pro všechny aneb Interdisciplinarita ve školní edukaci a pedagogických vědách. Česká pedagogická společnost,, 2019. s. 99-106, 7 s.
 8. GRŮZOVÁ, Lucie, Lucie JARKOVSKÁ a Martina KAMPICHLER. Kam s dvouletými dětmi? Jsou prázdné mateřské školy tím správným místem? In CELOSTÁTNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE APV A UK S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ: Jaká byla, je a bude česká mateřská škol. 2019.
 9. SYSLOVÁ, Zora, Lucie GRŮZOVÁ a Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ. Podpora vedení studentů na praxi v mateřské škole. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 124 s. ISBN 978-80-210-9527-4.
 10. SYSLOVÁ, Zora, Lucie GRŮZOVÁ a Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ. Podpora vedení studentů na praxi v mateřské škole. První elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 124 s. ISBN 978-80-210-9527-4. doi:1558.
 11. HAVEL, Jiří, Lucie GRŮZOVÁ, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Veronika RODOVÁ, Zora SYSLOVÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Stávání se učitelem pohledem absolventů Učitelství pro MŠ a pro 1. stupeň ZŠ. In Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D., PaedDr. Zbyněk Prokeš, Ph.D., Mgr. Vilém Valkoun, PhDr. Věra Vykoukalová, Ph.D. Prostor pro primární a preprimární pedagogy. Liberec: KPV FP TUL, 2019. s. 27-36. ISBN 978-80-7494-404-8.
 12. 2018

 13. GRŮZOVÁ, Lucie, Petra VYSTRČILOVÁ a Veronika RODOVÁ. Play - children under three years in non-formal education. In 70th OMEP World Assembly and Conference. 2018.
 14. SYSLOVÁ, Zora, Michaela PÍŠOVÁ, Veronika RODOVÁ, Monika ČERNÁ, Lucie GRŮZOVÁ, Eva NOVÁKOVÁ a Hana STADLEROVÁ. Podpora tvorby profesního portfolia v přípravném vzdělávání učitelů mateřských a 1. stupně základních škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9177-1.
 15. SYSLOVÁ, Zora, Michaela PÍŠOVÁ, Veronika RODOVÁ, Lucie GRŮZOVÁ a Hana STADLEROVÁ. Profesní portfolio v přípravném vzdělávání učitelů mateřských a 1. stupně základních škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 48 s. ISBN 978-80-210-9059-0.
 16. SYSLOVÁ, Zora, Lucie GRŮZOVÁ a Veronika NAJVAROVÁ. Stávání se učitelem pohledem absolventů učitelství pro mateřské školy. In Prostor pro primární a preprimární pedagogy. 2018.
 17. GRŮZOVÁ, Lucie, Zora SYSLOVÁ a Veronika NAJVAROVÁ. Uchazeči o studium učitelství pro mateřské školy: předběžné výzkumné sdělení. In Transdisciplinarita v pedagogických vědách. 2018.
 18. 2017

 19. GRŮZOVÁ, Lucie a Zora SYSLOVÁ. Adaptation of two years old children in Czech preschool education. International Journal of Learning and Teaching. 2017, roč. 9, č. 1, s. 349-356. ISSN 2377-2891. doi:10.18844/ijlt.v9i1.
 20. GRŮZOVÁ, Lucie a Zora SYSLOVÁ. Jak se promítá diverzita rolí učitele mateřské školy do přípravného vzdělávání. In Konference ČPdS Škola pro všechny aneb Interdisciplinarita ve školní edukaci a pedagogických vědách. 2017.
 21. 2015

 22. SYSLOVÁ, Zora a Lucie GRŮZOVÁ. Adaptation of two years old children in Czech pre-school education. In the 6th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. 2015.
 23. GRŮZOVÁ, Lucie a Zora SYSLOVÁ. Dvouleté dítě v předškolním vzdělávání. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 64 s. ISBN 978-80-210-8114-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8114-2015.
 24. GRŮZOVÁ, Lucie a Zora SYSLOVÁ. Dvouleté dítě v předškolním vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 64 s. ISBN 978-80-210-8114-7.
 25. SYSLOVÁ, Zora, Alexandra DOBROVOLNÁ, Lucie GRŮZOVÁ, Egle HAVRDOVÁ, Lucie CHALOUPKOVÁ, Dušan KOSTRUB, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Veronika NAJVAROVÁ a Libuše PARMOVÁ. Rozvoj profesních a mentorských dovedností učitelů mateřských škol. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 130 s. ISBN 978-80-210-7881-9.
 26. 2014

 27. GRŮZOVÁ, Lucie. Early Educational Activities in the Czech Republic. In Laborda, JG. 4TH WORLD CONFERENCE ON LEARNING TEACHING AND EDUCATIONAL LEADERSHIP (WCLTA-2013). AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2014. s. 697-701. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2014.05.122.
 28. GRŮZOVÁ, Lucie. NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI DO TŘÍ LET V ČESKÉ REPUBLICE A JEHO VLIV NA RODINNOU KULTURU. In Syslová, Z., Rodová, V. Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 8 s. ISBN 978-80-210-7370-8.
 29. SYSLOVÁ, Zora a Lucie GRŮZOVÁ. Příprava studentek na roli herního partnera. In Hornáčková Vladimíra. Hra je krásnou přípravou k vážným věcem. Hradec Králové: PdF Hradec Králové, 2014. s. 282-292. ISBN 978-80-7435-390-1.
 30. GRŮZOVÁ, Lucie. Připravenost předškolních dětí na vstup do základního vzdělávání v mezinárodním kontextu. 2014.
 31. HORKÁ, Hana, Zora SYSLOVÁ a Lucie GRŮZOVÁ. Reflexe zkušeností studentů v přípravném vzdělávání učitelů mateřských škol. In Zkušenost-reflexe-učení v pedagogické teorii a praxi. 2014.
 32. HORKÁ, Hana, Lucie GRŮZOVÁ a Zora SYSLOVÁ. Stimulace k cílené reflexi zkušeností studentů v přípravném vzdělávání učitelů mateřských škol. Acorát. Brno: Akademické centrum osobnostního rozvoje při Ústavu pedagogických věd FF MU, 2014, roč. 1/3, 1/2014, s. 3-9. ISSN 1803-0823.
 33. SZIMETHOVÁ, Monika, Adriana WIEGEROVÁ, Hana HORKÁ, Petra KOVALOVÁ, Lucie GRŮZOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Vysokoškolský učitel - pozicia medzi vyučováním a výskumom. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 70 s. Pedagogika, svazek 1. ISBN 978-80-7454-408-8.
 34. 2013

 35. GRŮZOVÁ, Lucie. Kvalita vzdělávacích aktivit pro děti do tří let. Zlín, 2013. s. 52-61. ISBN 978-80-7454-293-0.
 36. GRŮZOVÁ, Lucie. Možnosti nestátního předškolního vzdělávání. In Školní vzdělávací programy a evaluace v mateřské škole. Praha: Danshöfer Holding, Ldt., 2013. ISSN 1802-4130.
 37. GRŮZOVÁ, Lucie. (Ne)jistoty při přechodu z 1. na 2. stupeň. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 2013/138, č. 01, s. 60. ISSN 0323-0449.
 38. GRŮZOVÁ, Lucie. Quality of Early Education in the Czech Republic. In 4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. 2013.
 39. GRŮZOVÁ, Lucie. Supporting social and emotional development of pre-school children. In Supporting social and emotional development of pre-school children. 2013.
 40. GRŮZOVÁ, Lucie. Veřejné vzdělávání dětí do šesti let v Evropě. Verlag Danshöfer. Praha: Dashöfer Holding, Ltd., 2013, roč. 2013, 5 s. ISSN 1802-4130.
 41. HORKÁ, Hana, Jana KRATOCHVÍLOVÁ a Lucie GRŮZOVÁ. Vnímání profesní role vysokoškolského učitele experta a začátečníka. In Vysokoškolský učitel´ - pozícia medzi vyučovaním a výskumom. 2013.
 42. 2012

 43. GRŮZOVÁ, Lucie. Vzdělávací aktivity pro děti do tří let. In Študentské fórum. 2012.
 44. 2011

 45. GRŮZOVÁ, Lucie. Preschools and their approach to health. In Řehulka, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21. Health Literacy through Education. Brno: Masaryk University, 2011. s. 65-75, 9 s. ISBN 978-80-210-5720-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 10. 2021 07:24