Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. PEŠKOVÁ, Klára, Petr ŠTOURAČ, Dagmar SEIDLOVÁ, Lukáš HRUBAN a Karolína HURDÁLKOVÁ. Dynamics of Selected Serum Immunological Markers During Caesarean Section. Neuroendocrinology Letters. Munsbach: MAGHIRA & MAAS PUBLICATIONS, 2021, roč. 42, č. 1, s. 48-54. ISSN 0172-780X.
 2. KEMPNÝ, Tomáš, Filip HAIDUK, Jakub HOLOUBEK, Marek JOUKAL, Martin KNOZ, Břetislav LIPOVÝ, Roman MADEJA, Zuzana MUSILOVÁ, Jan NEISER, Petr REIMER, Dagmar SEIDLOVÁ a Petr ŠTOURAČ. Rekonstrukce končetin vaskularizovanými laloky. Praha: Grada Publishing, 2021. ISBN 978-80-271-1199-2.
 3. 2020

 4. BLÁHA, Jan, Antonín PAŘÍZEK, Petr ŠTOURAČ, Dagmar SEIDLOVÁ, Pavlína NOSKOVÁ a Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ. Perioperační péče o pacientky podstupující císařský řez. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2020, roč. 31, 1-2, s. 51-52. ISSN 1214-2158.
 5. ŠTOURAČ, Petr, Jan BLÁHA, Martina KOSINOVÁ, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Pavlína NOSKOVÁ, Hana HARAZIM a Dagmar SEIDLOVÁ. Rok 2020 v přehledu - Porodnická anestezie. Anesteziologie a intenzivní medicína. Olomouc: Solen, 2020, roč. 31, č. 6, s. 299-304. ISSN 1214-2158. doi:10.36290/aim.2020.062.
 6. 2019

 7. NOSKOVA, P., J. BLAHA, J. MANNOVA, Dagmar SEIDLOVÁ a Petr ŠTOURAČ. Aplikace epidurální analgezie v porodnictví. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 30, č. 1, s. 9-13. ISSN 1214-2158.
 8. ŠTOURAČ, Petr, J. BLAHA, P. NOSKOVA, R. KLOZOVA, Dagmar SEIDLOVÁ, M. GROCHOVA, Martina KOSINOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Hana ZELINKOVÁ, Daniel SCHWARZ, Michal SVOBODA, S. RICHTEROVA, Olga SMÉKALOVÁ, B. ZAORALOVA, Z. MROZEK, Z. KRUPKOVA, L. VECERA, H. IVANKOVA, A. MAGYAROVA, J. SIMONOVA a J. FIRMENT. Časná poporodní anestezie v České a Slovenské republice z pohledu studie OBAAMA-INT – prospektivní observační studie. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 30, č. 2, s. 72-79. ISSN 1214-2158.
 9. SEIDLOVÁ, Dagmar a Alena BULIKOVÁ. Hemoragický šok a léčba masivního krvácení. Vnitřní lékařství. Praha: Česká internistická společnost J.E. Purk, 2019, roč. 65, č. 3, s. 211-218. ISSN 0042-773X.
 10. ŠTOURAČ, Petr, Martina KOSINOVÁ, Jan BLAHA, Monika GROCHOVA, Radka KLOZOVA, Pavlina NOSKOVA, Dagmar SEIDLOVÁ, Stanislava RICHTEROVA a Jozef FIRMENT. Changes in caesarean section anaesthesia between 2011 and 2015 Czech and Slovak national surveys. European Journal of Anaesthesiology. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2019, roč. 36, č. 10, s. 801-803. ISSN 0265-0215. doi:10.1097/EJA.0000000000001063.
 11. GROCHOVÁ, Monika, Petr ŠTOURAČ, Jan BLÁHA, Jana ŠIMONOVÁ, Jozef FIRMENT, Stanislava RICHTEROVÁ, Radka KLOZOVÁ, Pavlína NOSKOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Daniel SCHWARZ, Martina KOSINOVÁ, Jaroslava MACKOVÁ, Lucia VÁROŠOVÁ, Renáta TOBOLÁKOVÁ, Jakub HLOŽNÍK, Hedviga IVANKOVÁ, Viera LESNÁ, Alžbeta MAGYAROVÁ a Ján SLÁVIK. Peripartálna anestézia a analgézia na Slovensku a v Českej republike z ohľadu štúdie OBAAMA - INT. Anestéziológia a intenzívna medicína. Bratislava: Solen, s.r.o., 2019, roč. 8, č. 1, s. 16-22. ISSN 1339-0155.
 12. SEIDLOVÁ, Dagmar. Peripartální anemie. In XXVI. Kongres ČSARIM, 2.–4. října 2019, Brno. 2019.
 13. ŠTOURAČ, Petr, J. BLAHA, Martina KOSINOVÁ, J. MANNOVA, P. NOSKOVA, Hana HARAZIM a Dagmar SEIDLOVÁ. Rok v přehledu - anesteziologie a intenzivní péče v gynekologii a porodnictví. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 30, č. 6, s. 254-259. ISSN 1214-2158.
 14. HARAZIM, Hana, Petr ŠTOURAČ, Jan BLÁHA, Monika GROCHOVÁ, Radka KLOZOVÁ, Pavlína NOSKOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Stanislava RICHTEROVÁ, Michal SVOBODA, Jiří JARKOVSKÝ, Xénia SILOVÁ, Božena JEŽOVÁ, Jiří STEINBACH, Martin ZEMÁNEK, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ján SLÁVIK, Zuzana NOVÁKOVÁ, Ľuba MIŠÁKOVÁ a Jozef FIRMENT. The influence of mode of anaesthesia for caesarean delivery on neonatal Apgar scores in the Czech Republic and Slovakia: secondary analysis of the results of an international survey in 2015. Biomedical Papers. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, roč. 163, č. 2, s. 147-154. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2019.008.
 15. 2018

 16. BLÁHA, J., V. ČERNÝ, Petr JANKŮ, M. KAMENÍKOVÁ, Z. KOKRDOVÁ, M. KORBEĹ, P. NOSKOVÁ, A. PAŘÍZEK, P. PAŘÍZKOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Petr ŠTOURAČ a Š. TRENKLER. Analgezie u vaginálního porodu. Anesteziologie & intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 29, č. 4, s. 230-234. ISSN 1214-2158.
 17. BLÁHA, Jan, Vladimír ČERNÝ, Petr JANKŮ, Miloslava KAMENÍKOVÁ, Zuzana KOKRDOVÁ, Miroslav KORBEĹ, Pavlína NOSKOVÁ, Antonín PAŘÍZEK, Petra PAŘÍZKOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Petr ŠTOURAČ a Štefan TRENKLER. Analgezie u vaginálního porodu. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2018, roč. 83, č. 2, s. 145-149. ISSN 1210-7832.
 18. PAŘÍZEK, Antonín, Tomáš BINDER, Jan BLÁHA, Jan BLATNÝ, Martin BURŠÍK, Jaroslav FEYEREISL, Petr JANKŮ, Zuzana KOKRDOVÁ, Petr KŘEPELKA, Jan KVASNIČKA, Marek ĽUBUŠKÝ, Dagmar SEIDLOVÁ, Ondřej ŠIMETKA, Petr ŠTOURAČ a Vladimír ČERNÝ. Diagnostika a léčba peripartálního život ohrožujícího krvácení. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2018, roč. 83, č. 2, s. 150-157. ISSN 1210-7832.
 19. PARIZEK, A., T. BINDER, J. BLAHA, Jan BLATNÝ, M. BURSIK, J. FEYEREISL, Petr JANKŮ, Z. KOKRDOVA, P. KREPELKA, J. KVASNICKA, M. LUBUSKY, Dagmar SEIDLOVÁ, O. SIMETKA, Petr ŠTOURAČ a V. CERNY. Diagnostika a léčba peripartálního život ohrožujícího krvácení - Česko-slovenský mezioborový konsenzus. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 29, č. 5, s. 284-291. ISSN 1214-2158.
 20. BLÁHA, J., Petr ŠTOURAČ, M. GROCHOVÁ, R. KLOZOVÁ, S. RICHTEROVÁ, P. NOSKOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, V. ZENKNER, A. NOVOTNÝ, Daniel SCHWARZ, J. SCAMBUROVÁ, Martina KOSINOVÁ, C. KUFA, M. KIRCHNEROVÁ, J. MACKOVÁ, L. VAROSOVÁ, R. TOBOLAKOVÁ, J. CEPÁK a J. FIRMENT. Labor analgesia in Czech Republic and Slovakia: a 2015 national survey. International journal of obstetric anesthesia. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2018, roč. 35, AUG 2018, s. 42-51. ISSN 0959-289X. doi:10.1016/j.ijoa.2018.04.001.
 21. SEIDLOVÁ, Dagmar, Petr ŠTOURAČ, Martina KLINCOVÁ, Jozef KLUČKA, Ivo KŘIKAVA, Michaela RICHTROVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Dagmar ŠTĚPÁNKOVÁ, Roman ŠTOUDEK, Alena ŠTOURAČOVÁ a Michaela ŤOUKÁLKOVÁ. Perioperační medicína nejen pro praktické lékaře. Druhé vydání. Praha: Mladá fronta, 2018. 251 s. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-4857-6.
 22. MEIXNEROVÁ, Ivana, Martin HUSER, Dagmar SEIDLOVÁ, Petr JANKŮ, Petr ŠTOURAČ a Roman GÁL. Porovnání incizionální a epidurální analgezie v léčbě pooperační bolesti po císařském řezu. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2018, roč. 83, č. 3, s. 182-187. ISSN 1210-7832.
 23. 2017

 24. KOSINOVÁ, Martina, Petr ŠTOURAČ, Milan ADAMUS, Dagmar SEIDLOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Petr JANKŮ, Ivo KŘIKAVA, Zdeněk MROZEK, Martin PROCHÁZKA, Jozef KLUČKA, Roman ŠTOUDEK, Ivana BÁRTÍKOVÁ, Hana HARAZIM, Hana ROBOTKOVÁ, Karel HEJDUK, Zuzana HODICKÁ, Martina KIRCHNEROVA, Jana FRANČÁKOVÁ, Lenka OBARE PYSZKOVÁ, Jarmila HLOŽKOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. Rocuronium versus suxamethonium for rapid sequence induction of general anaesthesia for caesarean section: influence on neonatal outcomes. International Journal of Obstetric Anesthesia. Oxford: Elsevier Science, 2017, roč. 32, NOV 2017, s. 4-10. ISSN 0959-289X. doi:10.1016/j.ijoa.2017.05.001.
 25. WEINBERGER, Vít, Luboš MINÁŘ, Michal FELSINGER, Dagmar SEIDLOVÁ, Petra OVESNÁ, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Eva JANDÁKOVÁ a Ivo ROVNÝ. Vliv pooperačního podání oktreotidu na redukci lymforey a následně vzniku lymfocyst, lymfedému a lymfatického ascitu po lymfadenektomii u gynekologických malignit. Česká gynekologie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2017, roč. 82, č. 2, s. 92-99. ISSN 1210-7832.
 26. ŠTOURAČ, Petr, Jan BLÁHA, Pavlína NOSKOVÁ, Radka KLOZOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ a Antonín PAŘÍZEK. Vybrané aspekty mezioborové spolupráce na porodním sále. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 28, č. 3, s. 148-153. ISSN 1214-2158.
 27. 2016

 28. ŠTOURAČ, Petr, Milan ADAMUS, Dagmar SEIDLOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Petr JANKŮ, Ivo KŘIKAVA, Zdenek MROZEK, Martin PROCHÁZKA, Jozef KLUČKA, Roman ŠTOUDEK, Ivana BÁRTÍKOVÁ, Martina KOSINOVÁ, Hana HARAZIM, Hana ROBOTKOVÁ, Karel HEJDUK, Zuzana HODICKÁ, Martina KIRCHNEROVA, Jana FRANČÁKOVÁ, Lenka OBARE PYSZKOVA, Jarmila HLOZKOVA a Pavel ŠEVČÍK. Low-dose or high-dose rocuronium reversed with neostigmine or sugammadex for cesarean delivery anesthesia: A randomized controlled non-inferiority trial of time to tracheal intubation and extubation. Anesthesia and Analgesia. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2016, roč. 122, č. 5, s. 1536-1545. ISSN 0003-2999. doi:10.1213/ANE.0000000000001197.
 29. NOSKOVÁ, P., J. BLÁHA, R. KLOZOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ a Petr ŠTOURAČ. Novinky v kardiopulmonální resuscitaci v porodnictví. Anesteziologie & intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 27, č. 4, s. 222-225. ISSN 1214-2158.
 30. ŠTOURAČ, Petr, J. BLÁHA, P. NOSKOVÁ, R. KLOZOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Petr JANKŮ, Martin HUSER, Hana HARAZIM a Martina KOSINOVÁ. Vybrané aspekty anestezie u operačních výkonů z neporodnické indikace v těhotenství. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 27, č. 5, s. 294-301. ISSN 1214-2158.
 31. 2015

 32. ŠTOURAČ, Petr, J. BLÁHA, P. NOSKOVÁ, R. KLOZOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ a Hana ZELINKOVÁ. Analgezie u porodu v České republice v roce 2011 z pohledu studie OBAAMA-CZ – prospektivní observační studie. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2015, roč. 80, č. 2, s. 127-134. ISSN 1210-7832.
 33. ŠTOURAČ, Petr, Jan BLAHA, Radka KLOZOVA, Pavlina NOSKOVA, Dagmar SEIDLOVÁ, Lucie BROŽOVÁ a Jiří JARKOVSKÝ. Anesthesia for Cesarean Delivery in the Czech Republic: A 2011 National Survey. Anesthesia and Analgesia. Cleveland: Lippincott Williams & Wilkins, 2015, roč. 120, č. 6, s. 1303-1308. ISSN 0003-2999. doi:10.1213/ANE.0000000000000572.
 34. NOSKOVÁ, P., J. BLÁHA, R. KLOZOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Petr ŠTOURAČ a Antonín PAŘÍZEK. Děložní hypotonie a přístup anesteziologa. Anesteziologie & intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 26, č. 3, s. 145-149. ISSN 1214-2158.
 35. ŠTOURAČ, Petr, Martina KOSINOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Milan ADAMUS, Hana HARAZIM a Tomáš PAVLÍK. Does anaesthetic approach for caesarean section with a combination of rocuronium and sugammadex confers any benefit over suxamethonium, rocuronium and neostigmine? A prospective single blinded randomized study. In Euroanaesthesia 2015. 2015. ISSN 0265-0215.
 36. HARAZIM, Hana, Petr ŠTOURAČ, Martina KOSINOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Milan ADAMUS, Tomáš PAVLÍK, Roman ŠTOUDEK a Ivo KŘIKAVA. Does Anesthetic approach for Cesarean Section With a Combination of Rocuronium and Sugammadex Confer Any Benefits Over Suxamethonium, Rocuronium and Neostigmine? A Prospective Single Blinded Randomized Study. In ASA Annual Congress 2015, San Diego, USA. 2015.
 37. KOSINOVÁ, Martina, Petr ŠTOURAČ, Dagmar SEIDLOVÁ, Milan ADAMUS, Roman ŠTOUDEK a Tomáš PAVLÍK. Does sugammadex shorten recovery time of rocuronium induced neuromuscular blockade for caesarean section in comparison to neostigmine: randomised single blinded controlled trial. In Euroanaesthesia 2015. 2015. ISSN 0265-0215.
 38. KOSINOVÁ, Martina, Petr ŠTOURAČ, Milan ADAMUS, Dagmar SEIDLOVÁ, Ivo KŘIKAVA a Tomáš PAVLÍK. Porovnání vlivu rokuronia a sukcinylcholinu v rámci bleskového úvodu do celkové anestezie u akutních a plánovaných císařských řezů na parametry poporodní adaptace novorozence - randomizovaná jednoduše zaslepená prospektivní intervenční studie. In Kongres ČSARIM. 2015. ISSN 1214-2158.
 39. WEINBERGER, Vít, Luboš MINÁŘ, Dagmar SEIDLOVÁ, Michal FELSINGER, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Eva JANDÁKOVÁ a Ivo ROVNÝ. Postoperative administration of Octreotide to reduce lymphorrhea after lymphadenectomy in gynecological malignancies. In ESGO 2015, Nice, Francie. 2015.
 40. HARAZIM, Hana, Petr ŠTOURAČ, Petr JANKŮ, Dagmar SEIDLOVÁ, Milan ADAMUS a Tomáš PAVLÍK. Použití rokuronia a aktivní reverze neuromuskulární blokády sugammadexem v anestezii pro císařský řez vede ke snížení výskytu myalgie v časném pooperačním období - prospektivní randomizovaná multicentrická intervenční studie. In Anestezie a intenzivní medicína. 2015, 26, č. 1. 2015. s. 58-9. ISSN 1214-2158.
 41. BLÁHA, Jan, Radka KLOZOVÁ, Pavlína NOSKOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Petr ŠTOURAČ a Antonín PAŘÍZEK. Současné postupy v porodnické anestezii V. – pooperační péče po císařském řezu. Anesteziologie & intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 26, č. 2, s. 87-98. ISSN 1214-2158.
 42. HARAZIM, Hana, Martina KOSINOVÁ, Petr ŠTOURAČ, Dagmar SEIDLOVÁ, Milan ADAMUS, Roman ŠTOUDEK, Tomáš PAVLÍK a Ivo KŘIKAVA. Sugammadex Shortens Recovery Time of Rocuronium Induced Neuromuscular Blockade for Cesarean Section in Comparison to Neostigmine: Randomised Single Blinded Controlled Trial. In ASA Annual Congress 2015, San Diego, USA. 2015.
 43. 2014

 44. ŠTOURAČ, Petr, Jan BLÁHA, Pavlína NOSKOVÁ, Radka KLOZOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ a Hana ZELINKOVÁ. Časná poporodní anestezie z pohledu studie OBAAMA-CZ – prospektivní observační studie. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 25, č. 5, s. 341-347. ISSN 1214-2158.
 45. KOSINOVÁ, Martina, Petr ŠTOURAČ, Dagmar SEIDLOVÁ, Milan ADAMUS, Ivo KŘIKAVA a Tomáš PAVLÍK. Effect of rapid sequence induction for caesarean section in general anaesthesia with rocuronium versus succinylcholine on neonatal outcome: prospective randomised interventional multicentric trial. In Euroanaesthesia 2014. 2014. ISSN 0265-0215.
 46. SEIDLOVÁ, Dagmar a Vít WEINBERGER. Metody bezkrevní péče v gynekologii a onkogynekologii. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2014, roč. 79, č. 6, s. 493-498. ISSN 1210-7832.
 47. NOSKOVÁ, Pavlína, Jan BLÁHA, Radka KLOZOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Petr ŠTOURAČ a Antonín PAŘÍZEK. Postpunkční cefalea v porodnictví. Anesteziologie & intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 25, č. 3, s. 194-202. ISSN 1214-2158.
 48. BLÁHA, Jan, Pavlína NOSKOVÁ, Radka KLOZOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Petr ŠTOURAČ a Antonín PAŘÍZEK. Současné postupy v porodnické anestezii III. – regionální anestezie u císařského řezu. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: ČLS JE Purkyně Praha, 2014, roč. 25, č. 1, s. 29-39. ISSN 1214-2158.
 49. ŠTOURAČ, Petr, Jan BLÁHA, Pavlína NOSKOVÁ, Radka KLOZOVÁ a Dagmar SEIDLOVÁ. Současné postupy v porodnické anestezii IV. – anesteziologické komplikace u císařského řezu. Anesteziologie & intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 25, č. 2, s. 123-134. ISSN 1214-2158.
 50. ŠTOURAČ, Petr, Dagmar SEIDLOVÁ, Ivana BÁRTÍKOVÁ, Eliška KUCHAŘOVÁ, Petr JANKŮ, Ivo KŘIKAVA, Martin HUSER, Kristýna WÁGNEROVÁ, Olga HAKLOVÁ, Lubomír HAKL, Roman ŠTOUDEK, Martina KOSINOVÁ, Daniel SCHWARZ, Hana ZELINKOVÁ, Pavel ŠEVČÍK a Roman GÁL. Srovnání opioidní a neopioidní analgezie po císařském řezu v celkové anestezii – prospektivní observační studie. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: ČLS JE Purkyně Praha, 2014, roč. 25, č. 1, s. 8-16. ISSN 1214-2158.
 51. HARAZIM, Hana, Petr ŠTOURAČ, Dagmar SEIDLOVÁ, Milan ADAMUS, Ivo KŘIKAVA a Tomáš PAVLÍK. Use of rocuronium and active reversal of neuromuscular blockade with sugammadex in anaesthesia for caesarean section led to reduction of myalgia incidence in early postoperative period: prospective randomised interventional multicentric trial. In European Journal of Anaesthesiology. 2014. ISSN 0265-0215.
 52. 2013

 53. ŠTOURAČ, Petr, Jan BLÁHA, Radka KLOZOVÁ, Pavlína NOSKOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ a Hana ZELINKOVÁ. Obstetric Anaesthesia and Analgesia Month Attributes in Czech Republic 2011 ‐ prospective national observational survey. 2013. ISSN 0265-0215.
 54. KOSINOVÁ, Martina, Petr ŠTOURAČ, Milan ADAMUS, Dagmar SEIDLOVÁ, Ivo KŘIKAVA, Iva BÁRTÍKOVÁ, Jozef KLUČKA, Roman ŠTOUDEK, Petr JANKŮ, Karel HEJDUK, Tomáš PAVLÍK a Roman GÁL. Porovnání vlivu použití rokuronia a sukcinylcholinu v rámci bleskového úvodu do celkové anestezie u císařského řezu na parametry poporodní adaptace novorozence - randomizovaná jednoduše zaslepená prospektivní intervenční studie. In XX. kongres ČSARIM 2013. 2013. ISSN 1214-2158.
 55. NOSKOVÁ, Pavlína, Radka KLOZOVÁ, Jan BLÁHA, Dagmar SEIDLOVÁ a Petr ŠTOURAČ. Preeklampsie, eklampsie, HELLP syndrom z pohledu anesteziologa. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 24, č. 5, s. 350-356. ISSN 1214-2158.
 56. BLÁHA, Jan, Pavlína NOSKOVÁ, Radka KLOZOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Petr ŠTOURAČ a Antonín PAŘÍZEK. Současné postupy v porodnické anestezii I. – peroperační péče u císařského řezu. Anesteziologie & intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 24, č. 2, s. 91-101. ISSN 1214-2158.
 57. BLÁHA, Jan, Pavlína NOSKOVÁ, Radka KLOZOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Petr ŠTOURAČ a Antonín PAŘÍZEK. Současné postupy v porodnické anestezii II. – celková anestezie u císařského řezu. Anesteziologie & intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 24, č. 3, s. 186-192. ISSN 1214-2158.
 58. ŠTOURAČ, Petr, MIlan ADAMUS, Dagmar SEIDLOVÁ, Ivo KŘIKAVA, Martina KOSINOVÁ a Karel HEJDUK. Use of rocuronium and active reversal of neuromuscular blockade with sugammadex does not shorten operating time during caesarean section in compare to suxamethonium, rocuronium and neostigmine: prospective randomised interventional multicentric trial. 2013. ISSN 0265-0215.
 59. 2012

 60. ŠTOURAČ, Petr, Ivo KŘIKAVA, Eliška KUCHAŘOVÁ, Ivana BÁRTÍKOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ a Hana ZELINKOVÁ. Acute pain service after caesarean section in general anaesthesia in two large perinatological centers ‐ one year review. European Journal of Anaesthesiology. Lippincott Williams and Wilkins, 2012, roč. 29, Suppl. 50, s. 203. ISSN 0265-0215.
 61. SEIDLOVÁ, Dagmar a Jan BLATNÝ. Konzervativní léčba poporodního krvácení. In Kritické stavy v porodnictví. 1. vyd. Praha, Kamenice: Galén, MCC Publishing, 2012. s. 119-122. ISBN 978-80-7262-949-7.
 62. NOSKOVÁ, Pavlína, Jan BLÁHA, Radka KLOZOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Petr ŠTOURAČ a Hana ZELINKOVÁ. Mýty a realita porodní analgezie ČR: OBAAMA-CZ projekt 2012. Bolest. Praha: TIGIS, 2012, roč. 15, Suppl. 1, s. 18-18. ISSN 1212-0634.
 63. KVASNIČKA, J., M. BALÍK, T. BINDER, J. BLATNÝ, J. BLÁHA, Karel CVACHOVEC, V. ČERNÝ, Petr DULÍČEK, J. FEYEREISL, Z. HÁJEK, Petr JANKŮ, J. MALÝ, A. MĚCHUROVÁ, A. PAŘÍZEK, M. PENKA, M. PROCHÁZKA, A. ROZTOČIL, V. ŘEHÁČEK, Dagmar SEIDLOVÁ, Pavel ŠEVČÍK, J. VALENTA a Pavel VENTRUBA. Peripartální život ohrožující krvácení - mezioborové konsenzuální stanovisko. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2012, roč. 58, č. 9, s. 661-4, 4 s. ISSN 0042-773X.
 64. 2011

 65. ŠEVELA, Kamil, Pavel ŠEVČÍK, Martin DOLEČEK, M. HÁJEK, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Yvona KALOUDOVÁ, Roman KRAUS, Petr KRIFTA, Darja KRUSOVÁ, K. MURIOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Pavel NOHEL, Igor SAS, Dagmar SEIDLOVÁ, Vladimír SOŠKA, Jan SVOJANOVSKÝ, Petr VĚZDA a Václav ZVONÍČEK. Akutní intoxikace a léková poškození v intenzivní medicíně. 2. doplněné vydání. Praha: Grada, 2011. 328 s. ISBN 978-80-247-3146-9.
 66. BLATNÝ, Jan, Dagmar SEIDLOVÁ, Miroslav PENKA, Petra OVESNÁ, Petr BRABEC, Pavel ŠEVČÍK, Pavel VENTRUBA a V. ČERNÝ. Severe postpartum haemorrhage treated with recombinant activated Factor VII in 80 Czech patients: analysis of the UniSeven registry. International journal of obstetric anesthesia. 2011, roč. 20, č. 4, s. 367-368. ISSN 0959-289X. doi:10.1016/j.ijoa.2011.07.008.
 67. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
 68. 2010

 69. HILLOVÁ MANNOVÁ, Jitka, Dagmar SEIDLOVÁ, Michal MAŠEK, Iveta ZIMOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. Aktivovaný rekombinantní faktor VII u závažného krvácení při těžkém poranění jater – kazuistiky. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 2010, roč. 21, č. 5, s. 239-244. ISSN 1214-2158.
 70. SEIDLOVÁ, Dagmar. Farmakologická podpora hemostázy. In XVII. Kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. 2010.
 71. SEIDLOVÁ, Dagmar. Management peripartálního život ohrožujícího krvácení. In XVII. Kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. 2010.
 72. SEIDLOVÁ, Dagmar, Jelka VRASTYÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA, I. CRHA a K. ČADOVÁ. Ovariální hyperstimulační syndrom (OHHS). In XVII. Kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Sborník abstrakt. Občanské sdružení ČSARIM 2007-2010, 2010. s. 40. ISBN 978-80-254-7942-1.
 73. SEIDLOVÁ, Dagmar. Použití hemostatik v bezkrevní medicíně. In 7. sympozium CSBM: Bezkrevní medicína v klinické praxi. 2010.
 74. SEIDLOVÁ, Dagmar. Použití hemostatik v bezkrevní medicíně. In 6. sympozium CSBM: Bezkrevní medicína v klinické praxi. 2010.
 75. SEIDLOVÁ, Dagmar, Jan BLATNÝ, Miroslav PENKA, Petra OVESNÁ, Petr BRABEC, Pavel ŠEVČÍK, Pavel VENTRUBA a Vladimír ČERNÝ. Rekombinantní aktivovaný faktor VII ( rFVIIa) v léčbě závažného poporodního krvácení: Data z registru UniSeven v České republice. et. al. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha, 2010, roč. 21, č. 5, s. 229-238, 9 s. ISSN 1214-2158.
 76. SEIDLOVÁ, Dagmar, Jan BLATNÝ, Miroslav PENKA, Petra OVESNÁ, Petr BRABEC, Pavel ŠEVČÍK a Pavel VENTRUBA. Rekombinantní aktivovaný faktor VII (rFVIIa) v léčbě závažného poporodního krvácení - data z registru UniSeven v České republice. Česká gynekologie. 2010, roč. 75/2010, č. 4, s. 297-305, 8 s. ISSN 1210-7832.
 77. SEIDLOVÁ, Dagmar, Roman GÁL a I. SUCHÁNEK. 40x na operačním sále. Specifika anesteziologické péče u popálených. In Sborník abstrakt XVI. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.
 78. 2009

 79. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Pavel ŠEVČÍK, Michal MAŠEK, Zdeněk KADAŇKA, Blanka VEPŘEKOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Roman GÁL, Dagmar SEIDLOVÁ a Helena ONDRÁŠKOVÁ. Akutní stavy v geriatrii. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 233 s. akutní medicína, geriatrie. ISBN 978-80-7262-620-5.
 80. SEIDLOVÁ, Dagmar, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Roman GÁL, Pavel ŠEVČÍK a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Anesteziologická problematika v geriatrii. In Akutní stavy v geriatrii. První vydání. Praha: Galén, 2009. s. 39-47. ISBN 978-80-7262-620-5.
 81. SEIDLOVÁ, Dagmar, Miroslav PENKA a Tomáš PAVLÍK. Klinický registr - zdroj pro nová doporučení v léčbě peripartálního krvácení. In XVI. národní kongres ČSARIM - Anesteziologie a intenzivní medicína 2009, 20 (5), s. 277-278. ISSN 1214-2158. 2009.
 82. SEIDLOVÁ, Dagmar, Miroslav PENKA a Tomáš PAVLÍK. Klinický registr - zdroj pro nová doporučení v léčbě peripartálního krvácení. In XVI. ČSARIM 2009 - Sborník abstrakt. 2009. ISBN 978-80-254-5367-4.
 83. SEIDLOVÁ, Dagmar. NovoSeven - univerzální hemostatikum. In 3. sympozium CSBM, XVI. ČSARIM. 2009.
 84. SEIDLOVÁ, Dagmar. NovoSeven - univerzální hemostatikum. In 2. sympozium CSBM: Bezkrevní medicína - současný stav a perspektivy. 2009.
 85. SEIDLOVÁ, Dagmar. NovoSeven - univerzální hemostatikum. In 1. sympozium CSBM: Bezkrevní medicína - současný stav a perspektivy. 2009.
 86. SEIDLOVÁ, Dagmar. Použití hemostatik v bezkrevní medicíně. In 4. sympozium CSBM: Bezkrevní medicína v klinické praxi. 2009.
 87. SEIDLOVÁ, Dagmar, Jan MALÁSKA, P. KHULOVÁ a S. KHULOVÁ. Prognostické parametry ŽOK u traumatizovaných - validace TASH skore. In 6. Křivánkovy dny: Perioperační péče - Sborník příspěvků. 2009. s. 84-85. ISBN 978-80-86417-07-3.
 88. GÁL, Roman, Martin SLEZÁK, Iveta ZIMOVÁ, Ivan ČUNDRLE, Helena ONDRÁŠKOVÁ a Dagmar SEIDLOVÁ. Therapeutic hypothermia after out-of-hospital cardiac arrest with the target temperature 34-35°C. Bratislava Medical Journal - Bratislavské lékarske listy. 2009, roč. 110, č. 4, s. 222-225. ISSN 0006-9248.
 89. SEIDLOVÁ, Dagmar. Závažné krvácení v urgentní medicíně z pohledu intenzivisty. In 8. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče. 2009.
 90. HILLOVÁ MANNOVÁ, Jitka, Dagmar SEIDLOVÁ, Michal MAŠEK, Iveta ZIMOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. Závažné poranění jater. In XVI. národní kongres ČSARIM - Anesteziologie a intenzivní medicína 2009, 20 (5), s. 284. ISSN 1214-2158. 2009.
 91. HILLOVÁ MANNOVÁ, Jitka, Dagmar SEIDLOVÁ, Michal MAŠEK, Iveta ZIMOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. Závažné poranění jater. In XVI. ČSARIM 2009 - Sborník abstrakt. 2009. ISBN 978-80-254-5367-4.
 92. 2008

 93. SEIDLOVÁ, Dagmar a T. BINDER. Poporodní krvácení. In 10. PG kurz Sepse a MODS. 2008.
 94. SEIDLOVÁ, Dagmar, Pavel ŠEVČÍK, Miroslav PENKA, Jan BLATNÝ a V. ČERNÝ. Uniseven Registry - Important in Clinical Practise. In Abstracts of 21st ESICM Annual Congress. 2008.
 95. HILLOVÁ MANNOVÁ, Jitka, Dagmar SEIDLOVÁ, Iveta ZIMOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. Uštknutí jedovatým hadem. In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2008. 2008. ISBN 978-80-7262-589-5.
 96. 2007

 97. SEIDLOVÁ, Dagmar. Anesteziologická péče u popálených. In Anestezie a intenzivní péče za mimořádných podmínek. 2007.
 98. SEIDLOVÁ, Dagmar, Martin SLEZÁK a Martin JONÁŠEK. Anesteziologicko-resuscitační péče u polytraumat. In Anestezie a intenzivní péče za mimořádných podmínek. 2007.
 99. ČUNDRLE, Ivan, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Roman GÁL, Bronislav STIBOR, Dagmar SEIDLOVÁ a R. ČUMLIVSKI. Bezkrevní medicína - přínos nebo schizma? In XIV. Národní kongres ČSARIM - Sborník abstrakt. Praha: Galén, 2007. s. 53. ISBN 978-80-7262-510-9.
 100. ONDRÁŠKOVÁ, Helena, M. HANSLIANOVÁ, Iveta ZIMOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ a Roman GÁL. Listérie - ojedinělý původce abscesu mozku. In Sborník přednášek - 9. postgraduální kurz sepse. Ostrava, 2007. s. 5.
 101. SEIDLOVÁ, Dagmar, Martin SLEZÁK, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Iveta ZIMOVÁ a Roman GÁL. Model ošetření maxilofaciálního poranění v rámci polytraumat. In XIII. Brněnský traumatologický den. 2007.
 102. ONDRÁŠKOVÁ, Helena, Ivan ČUNDRLE, Iveta ZIMOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Jan MALÁSKA a Roman GÁL. Prokrvení splanchnické oblasti u kriticky nemocných je prediktorem funkce jater. In XIV. Národní kongres ČSARIM - Sborník abstrakt. Praha: Galén, 2007. s. 128. ISBN 978-80-7262-510-9.
 103. ONDRÁŠKOVÁ, Helena, Petra MINARČÍKOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Iveta ZIMOVÁ a Roman GÁL. Úskalí anestezie u traumat obličejového skeletu. In XIII. Brněnský traumatologický den. 2007.
 104. 2006

 105. MANNOVÁ, Jitka, Martin PETRENKO, Dagmar SEIDLOVÁ, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Martina MOKRÁ a Iveta ZIMOVÁ. Aktivovaný rekombinantní faktor VII u závažného poporodního krvácení: kazuistiky. Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld, a.s., 2006, roč. 10, č. 1, s. 6-10. ISSN 1211-6645.
 106. SEIDLOVÁ, Dagmar, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Jelka VRASTYAKOVÁ, Roman GÁL, Martin PETRENKO a Miroslav PENKA. Nová startovací pozice při léčbě embolie plodovou vodou? Kazuistika. In Sborník přednášek - 13. kongres ČSARIM. 2006. s. 217.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 1. 2022 07:07