Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. KVASNICOVÁ, Laura, Alena BERKOVÁ, Michal KAŠPAR, Tamara VYSTRČILOVÁ, Zdeněk CHOVANEC, Lenka VEVERKOVÁ, Igor PENKA, Vladimír ČEVEŇÁK a Andrej MAZÚR. BŘIŠNÍ KATASTROFA U EXTRÉMNĚ OBÉZNÍ PACIENTKY. Referátový výběr dermatovenerologie. Praha: CZECHOPRESS AGENCY, s.r.o. Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, 2023, roč. 64, 6/22, s. 6-13. ISSN 1213-9106.
  2. KVASNICOVÁ, Laura, Alena BERKOVÁ, Michal KAŠPAR, Tamara VYSTRČILOVÁ, Zdeněk CHOVANEC, Lenka VEVERKOVÁ, Igor PENKA, Vladimír ČERVEŇÁK a A. MAZÚR. BŘIŠNÍ KATASTROFA U EXTRÉMNĚ OBÉZNÍ PACIENTKY. In Léčba rány. XXI. celostátní kongres s mezinárodní účastí, 2023. 2023.
  3. PRUDIUS, Vadim, Tomáš HANSLÍK, Adam PEŠTÁL, Zdeněk CHOVANEC, Petr DAŇA a Igor PENKA. Empyém hrudníku komplikovaný flegmonou hrudní stěny - fatální kombinace? Kazuistiky v alergologii pneumologii a ORL. 2023. ISSN 1802-0518.
  4. BERKOVÁ, Alena, Libor URBÁNEK, Jan ŽÁK, Petr VLČEK, Markéta HERMANOVÁ, Vladimír ČERVEŇÁK, Magdalena OTRUBOVÁ a Igor PENKA. Fulminantní kolitida asociovaná s BRAF/MEK inhibitory u pacienta s metastazujícím melanomem. In Národní chirurgický kongres 2023. 2023.
  5. BERKOVÁ, Alena, Libor URBÁNEK, Jan ŽÁK, Petr VLČEK, Markéta HERMANOVÁ, Vladimír ČERVEŇÁK, Zdeněk CHOVANEC, Magdalena OTRUBOVÁ a Igor PENKA. Management terapie u pacienta s imunitně podmíněnou kolitidou při léčbě BRAF/MEK inhibitory. 2023. ISSN 1802-5307.
  6. CHOVANEC, Zdeněk, Ivan ČUNDRLE, Adam PEŠTÁL a Igor PENKA. Naše první zkušenosti s VV ECMO v hrudní chirurgii. In Národní chirurgický kongres 2023. 2023.
  7. CHOVANEC, Zdeněk, Alena BERKOVÁ, Vladimír ČERVEŇÁK, Lenka SOUČKOVÁ a Igor PENKA. Naše zkušenosti se značením subpleurálních plicních ložisek směsí Patentní modře a jodové kontrastní látky pod CT navigovanou kontrolou s následnou videotorakoskopickou (VTS) klínovitou resekcí. Retrospektivní studie. Pohled hrudního chirurga. In BOD - Brněnské onkologické dny 2023. 2023. ISSN 1802-5307.
  8. PEŠTÁL, Adam, Zdeněk CHOVANEC, Vadim PRUDIUS, Tomáš HANSLÍK, Petr DAŇA a Igor PENKA. Peroperační stanovení hranice plicního segmentu indocyaninovou zelení. In XXVIII. setkání pneumologů a XII. setkání pneumologů a pneumochirurgů v Emauzském klášteře. 2023. ISBN 978-80-87969-67-0.
  9. URBÁNEK, Libor, Pavla URBÁNKOVÁ, Magdalena OTRUBOVÁ, Klára ŠLAPALOVÁ, Igor PENKA, Břetislav GÁL, Bohuslav KIANIČKA a Ludmila VEVERKOVÁ. Poleptání jícnu a žaludku – nejnovější pohled na diagnostiku a léčbu. Otorinolaryngologie a Foniatrie. Nakladatelske Stredisko CLSJE Purkyne, 2023, roč. 2023, s. 143-147, 170 s. ISSN 1210-7867. doi:10.48095/ccorl20231.
  10. URBÁNEK, Libor, Pavla URBÁNKOVÁ, Magdalena OTRUBOVÁ, Klára ŠLAPALOVÁ, Igor PENKA, Břetislav GÁL, Bohuslav KIANIČKA a Lenka VEVERKOVÁ. Poleptání jícnu a žaludku – nejnovější pohled na diagnostiku a léčbu. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2023, roč. 72, č. 3, s. 143-147. ISSN 1210-7867.
  11. VEVERKOVÁ, Lenka, Petr DOLEŽAL, Michal REŠKA, Petr VLČEK, Jakub HABR a Igor PENKA. PRESSURE ULCER IN SURGERY – ANALYSES FROM HOSPITAL INFORMATION SYSTEM. 2023.
  12. BERKOVÁ, Alena, Zdeněk CHOVANEC, Ilona KREJČOVÁ, Jana KATOLICKÁ, Zdeněk BEDNAŘÍK, Vladimír ČERVEŇÁK, Petr VLČEK a Igor PENKA. Raritní případ uroteliálního karcinomu metastazujícího do stěny žlučníku s projevy akutní cholecystitidy. Klinicka Onkologie. Praha: Czech Medical Association J.E. Purkyne, 2023, roč. 36, č. 5, s. 401-404. ISSN 0862-495X. doi:10.48095/ccko20231.
  13. VEVERKOVÁ, Lenka, Petr DOLEŽAL, Michal REŠKA, Jan ŽÁK, Petr VLČEK, Jakub HABR, Zdeněk CHOVANEC a Igor PENKA. Surgical site infection - elekronická přednáška. In Kongres SSPLR 2023 - Hotel Grand Jasná. 2023.

  2022

  1. VEVERKOVÁ, Lenka, Petr DOLEŽAL, Michal REŠKA, Petr VLČEK, Libor URBÁNEK, Jakub HABR a Igor PENKA. Determination of pressure ulcers formation - analyses from hospital information system. Česká a Slovenská Neurologie Neurochirurgie. PRAGUE: CZECH MEDICAL SOC, 2022, roč. 85, Supplementum 1, s. 52-56. ISSN 1210-7859. doi:10.48095/cccsnn2022S52.
  2. VEVERKOVÁ, Lenka, P. DOLEZAL, Michal REŠKA, Petr VLČEK, Libor URBÁNEK, Jakub HABR a Igor PENKA. Determiners of pressure ulcers formation - analyses from hospital information system. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2022, roč. 85, Supplementum 1, s. "S52"-"S56", 5 s. ISSN 1210-7859. doi:10.48095/cccsnn2022S52.
  3. HANSLÍK, Tomáš, Adam PEŠTÁL, Zdeněk DVOŘÁK, Tetiana SHATOKHINA, Vladimír ČERVEŇÁK, Vadim PRUDIUS, Zdeněk CHOVANEC, Igor PENKA a Michal BENEJ. Chirurgická léčba Ewingova sarkomu hrudní stěny. In Chirurgické sympozium Čejkovice. 2022.
  4. KREJČOVÁ, Ilona, Alena BERKOVÁ, Laura KVASNICOVÁ, Petr VLČEK, Lenka VEVERKOVÁ, Igor PENKA, Dušan ZOUFALÝ a Vladimír ČERVEŇÁK. Ischemic Colitis in a Patient with Severe COVID-19 Pneumonia. Case Reports in Gastroenterology. BASEL: Karger, 2022, roč. 16, č. 2, s. 526-534. ISSN 1662-0631. doi:10.1159/000525840.
  5. PRUDIUS, Vadim, Adam PEŠTÁL, Tomáš HANSLÍK, Zdeněk CHOVANEC, Petr DAŇA a Igor PENKA. Kazuistika empyému III. stupně komplikovaného flegmonou hrudní stěny a bronchopleurální fistulou. In XXVII. setkaní pneumologů a XI. setkaní pneumologů a pneumochirurgů. 2022. ISBN 978-80-01-07053-6.
  6. HANSLÍK, Tomáš, Michal BENEJ, Tetiana SHATOKHINA, Adam PEŠTÁL, Zdeněk CHOVANEC, Vadim PRUDIUS, Petr DAŇA, Ivan ČAPOV, Adam KŘENEK a Igor PENKA. Komparace makroskopických a mikroskopických vzdáleností plicních metastáz od resekční linie. In XII. Podlahovy chirurgické dny; XIII. Interaktivní sympozium hojení ran. 2022. ISBN 978-80-01-07053-6.
  7. CHOVANEC, Zdeněk, Adam PEŠTÁL, Vadim PRUDIUS, Tomáš HANSLÍK, Petr DAŇA a Igor PENKA. Lymfadenektomie u karcinomu kardie. In XLVI. Brněnské onkologické dny. 2022. ISSN 0862-495X.
  8. CHOVANEC, Zdeněk, Zdeněk DVOŘÁK, Michal REŠKA, Ivan ČUNDRLE, Adam PEŠTÁL, Alena BERKOVÁ, Vladimír ČERVEŇÁK, Tomáš HANSLÍK, Vadim PRUDIUS, Petr DAŇA a Igor PENKA. Metastáza myxoidního liporaskomu hrudní stěny u morbidně obézního pacienta. 2022. ISBN 978-80-01-07053-6.
  9. PRUDIUS, Vadim, Adam PEŠTÁL, Tomáš HANSLÍK, Filip KNOTEK, Petr DAŇA, Zdeněk CHOVANEC, Ivan ČAPOV a Igor PENKA. Možností mini-invazivní léčby empyému hrudníku 2.-3. stupně. Retrospektivní studie 2015-2020. In XXVII. setkaní pneumologů a XI. setkaní pneumologů a pneumochirurgů. 2022. ISSN 1802-0518.
  10. HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA, Igor PENKA, T. PAVLÍK, Michal EID, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Zdeněk KALA. Radikalita pankreatoduodenektomie pro karcinom pankreatu. In XX. Pankreatologický den, Quality Hotel Exhibition Centre, 17. 6. 2022. 2022.
  11. PEŠTÁL, Adam, Zdeněk DVOŘÁK, Zdeněk CHOVANEC, Vadim PRUDIUS, Tomáš HANSLÍK a Igor PENKA. Radikální resekce hrudní stěny a její rekonstrukce. In XLVI. Brněnské onkologické dny. 2022. ISSN 0862-495X.
  12. PRUDIUS, Vadim, Petr VLČEK, Tomáš HANSLÍK a Igor PENKA. Role laparoskopie v léčbě traumatického hemoperitonea. In XII. Podlahovy chirurgické dny XIII. Interaktivní sympozium hojení ran. 2022. ISBN 978-80-01-07053-6.
  13. HANSLÍK, Tomáš, Michal BENEJ, Michal HENDRYCH, Tetiana SHATOKHINA, Vladimír ČERVEŇÁK, Vadim PRUDIUS, Zdeněk CHOVANEC, Adam PEŠTÁL, Alena BERKOVÁ a Igor PENKA. Sklerozující mezenteritida. In XII. Podlahovy chirurgické dny, XIII. Interaktivní kongres hojení ran. 2022.
  14. HABR, Jakub, Lenka VEVERKOVÁ a Igor PENKA. Výzkum a aplikace metod hodnocení perfuze střevní tkáně před a po chirurgických operacích - LSCI. In XII. Podlahovy chirurgické dny. 2022.
  15. PROCHÁZKOVÁ, Veronika, Igor PENKA, Michal REŠKA, Alena BERKOVÁ, Adam KŘENEK a Vladimír ČERVEŇÁK. Význam diagnostické laparoskopie u bodných poranění břicha. In XII. Podlahovy chirurgické dny, XIII. Interaktivní kongres hojení ran, 2022. 2022.

  2021

  1. CHOVANEC, Zdeněk, Ivan ČUNDRLE, Vladimír ČERVEŇÁK, Tomáš HANSLÍK, Adam PEŠTÁL, Vadim PRUDIUS, Alena BERKOVÁ a Igor PENKA. Pneumotorax jako komplikace SARS – CoV-2 pneumonie. In 14. Kongres miniinvazivní chirurgie Ostrava. 2021. ISBN 978-80-88347-03-3.
  2. HANSLÍK, Tomáš, Adam PEŠTÁL, Zdeněk CHOVANEC, Michal BENEJ, Zdeněk DVOŘÁK, Tetiana SHATOKHINA, Vladimír ČERVEŇÁK, Vadim PRUDIUS, Petr DAŇA, Ivan ČAPOV, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ a Igor PENKA. Sarkom hrudní stěny. In XX. Dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc. 2021.

  2020

  1. POPRACH, Alexandr, Miloš HOLÁNEK, Renata CHLOUPKOVÁ, Radek LAKOMÝ, Michal STANÍK, Ondřej FIALA, Bohuslav MELICHAR, Kateřina KOPECKOVA, Milada ZEMANOVA, Igor KISS, Igor PENKA, Júlia BOHOŠOVÁ a Tomáš BUCHLER. Cytoreductive Nephrectomy and Overall Survival of Patients with Metastatic Renal Cell Carcinoma Treated with Targeted Therapy-Data from the National Renis Registry. Cancers. BASEL: MDPI, 2020, roč. 12, č. 10, s. 1-10. ISSN 2072-6694. doi:10.3390/cancers12102911.
  2. HOFMANOVA, Jirina, Josef SLAVIK, Petra OVESNÁ, Zuzana TYLICHOVA, Ladislav DUŠEK, Nicol STRAKOVA, Alena VACULOVA HYRSLOVA, Miroslav CIGANEK, Zdeněk KALA, Miroslav JÍRA, Igor PENKA, Jitka KYCLOVÁ, Zdenek KOLAR, Alois KOZUBÍK, Miroslav MACHALA a Jan VONDRACEK. Phospholipid profiling enables to discriminate tumor- and non-tumor-derived human colon epithelial cells: Phospholipidome similarities and differences in colon cancer cell lines and in patient-derived cell samples. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2020, roč. 15, č. 1, s. 1-21. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0228010.
  3. KUNOVSKÝ, Lumír, Radek KROUPA, Daniel BARTUŠEK, Tomáš ANDRAŠINA, B. GARAJOVÁ, Dominika IVANECKÁ, Igor PENKA a Zdeněk KALA. Vředová choroba gastroduodenální a její komplikace : Krvácení. In Hoskovec David. Onemocnění žaludku. Praha: We Make Media s.r.o., 2020. s. 191-210.
  4. KROUPA, Radek, Lumír KUNOVSKÝ, Daniel BARTUŠEK, Tomáš ANDRAŠINA, Dominika IVANECKÁ, Igor PENKA a Zdeněk KALA. Vředová choroba gastroduodenální a její komplikace : Stenózy. In Hoskovec David. Onemocnění žaludku. Praha: We Make Media s.r.o, 2020. s. 210-215.

  2019

  1. HEMMELOVÁ, Beáta, Igor PENKA, S MIROSLAV a Vladimír PROCHÁZKA. Extramural vascular invasion (EMVI) and the level of HOTAIR long non-coding RNA are strong negative prognostic factors for patients with rectal cancer in all clinical stages of the disease. In 14th Scientific and anuual meeting of the European Society of Coloproctology. 2019. ISSN 1462-8910.
  2. ZATLOUKAL, Martin, Zdeněk KALA a Igor PENKA. Možnosti simultánního minimálně invazivního řešení - kazuistiky. In Pracovní multidisciplinární setkání na téma kolorektální karcinom. 2019.
  3. HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš ANDRAŠINA, Tomáš PAVLÍK, Igor PENKA a Zdeněk KALA. Radiofrequency ablation in pancreatic cancer. Rozhledy v chirurgii. Česká chirurgická společnost ČLS JEP, 2019, roč. 98, č. 11, s. 441-449. ISSN 0035-9351. doi:10.33699/PIS.2019.98.11.441-449.
  4. MITÁŠ, Ladislav, Tomáš NEVRTAL, Lumír KUNOVSKÝ, Zdeněk KALA, Jan KAMELANDER, Vladimír ČAN, Tomáš ANDRAŠINA, Miroslav PENKA a Igor PENKA. Spontánní retroperitoneální hematom - naše zkušenosti s aktivním chirurgickým přístupem. Rozhledy v chirurgii. 2019, roč. 98, č. 1, s. 23-26. ISSN 1803-6597.
  5. ZATLOUKAL, Martin, Vladimír PROCHÁZKA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Vlastimil VÁLEK, Zdeněk KALA a Igor PENKA. Synchronní, do jater metastazující karcinom rekta a možnosti simultánní resekce. Rozhledy v Chirurgii. Praha: Česká Lékařská Společnost JEP, 2019, roč. 98, č. 10, s. 394-398. ISSN 0035-9351.

  2018

  1. MITÁŠ, Ladislav, Tomáš SKŘIČKA, Lumír KUNOVSKÝ, Pavel POLÁK, Zdeněk KALA, Vladimír ČAN, T DUFKOVÁ, E JANOUŠOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ a Igor PENKA. Clostridium dificile colitis: The role of surgery and fecal microbiota transplant. Koloproktologija. Moskva: Associacija koloproktologov v Rossii, 2018, roč. 65, č. 3, s. 24-43, 17 s. ISSN 2073-7556.
  2. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Jaroslav IVIČIČ, Petr MORAVČÍK a Igor PENKA. Rozsah lymfadenektomie u minimálně invazivní ezofagektomie pro malignity jícnu. In 42. Brněnské onkologické dny. 2018. ISSN 0862-495X.
  3. HEMMELOVÁ, Beáta, Igor PENKA, Martin MAN, Oldřich ROBEK a Zdeněk KALA. Využití transrektálního ultrazvuku v časné detekci lokální recidivy nádrovoých onemocnění rekta. Miniinvazívna chirurgia a endoskopiachirurgia súčasnosti. 2018, roč. 21, č. 4, s. 4-7. ISSN 1336-6572.
  4. HEMMELOVÁ, Beáta, Šárka BOHATÁ, Jitka KYCLOVÁ, Zdeněk KALA a Igor PENKA. Význam předoperačně zjištěné extramurální vaskulární invaze v léčbě karcinomu rekta. Rozhledy v chirurgii. 2018, roč. 97, č. 4, s. 172-175. ISSN 0035-9351.
  5. KONEČNÝ, Štefan, Jiří DOLINA, Monika STAŇKOVÁ, Vlastimil VÁLEK a Igor PENKA. Vzácná příčina abdominální anginy s manifestací po laparoskopické cholecystektomii. In Budějovice gastroenterologické, České Budějovice. 2018.
  6. KONEČNÝ, Štefan, Jiří DOLINA, Monika STAŇKOVÁ, Vlastimil VÁLEK a Igor PENKA. Vzácná příčina abdominální angíny s manifestací po laparoskopické cholecystektomii. Postgraduální gastroenterologie & hepatologie. Praha: Mladá fronta, 2018, roč. 4, č. 3, s. 148-149. ISSN 2336-4998.

  2017

  1. HEMMELOVÁ, Beáta, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Igor PENKA a Oldřich ROBEK. Funkční výsledky po radikální léčbě karcinomu rekta. Lars syndrom. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
  2. MORAVČÍK, Petr, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Martin POTRUSIL a Lumír KUNOVSKÝ. Intraoperative use of confocal laser micoscope (CLM) in pancreas surgery. In EPC meeting - 2017. 2017.
  3. KYSELA, Petr, Zdeněk KALA, Igor PENKA a Tomáš ANDRAŠINA. Jaterní metastázy CRC - lze něco získat oddálením chirurgické léčby? In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
  4. MORAVČÍK, Petr, Jan HLAVSA, Lumír KUNOVSKÝ, Zdeněk KALA, Igor PENKA a Milan DASTYCH. Konfokální laserová mikroskopie v diagnostice onkologických onemocnění gastrointestinálního traktu. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 30, č. 4, s. 258-263. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2017258.
  5. MORAVČÍK, Petr, Jan HLAVSA, Igor PENKA, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA a Tomáš ANDRAŠINA. Pancreas annulare a žlábková pankreatitida v diferenciální diagnostice tumoru duodena a pankreatu. In XXVI. jarní setkání Loket 2017. 11. postgraduální kurz společnosti pro gasstrointestinální onkologii. 2017.
  6. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Igor PENKA, Petr MORAVČÍK, Martin POTRUSIL, Tomáš ANDRAŠINA, Jan MAZANEC a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Radikalita resekčního výkonu pro karcinom pankreatu. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
  7. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Ladislav MITÁŠ, Vladimír ČAN, Jiří DOLINA, E. NEMCOVA, L. KLVACOVA, Tatiana GAJDOŠOVÁ a Igor PENKA. Rare cases imitating acute appendicitis: Three case reports and a review of literature. Rozhledy v chirurgii. Praha: Chirurgie-Servis, 2017, roč. 96, č. 2, s. 82-87. ISSN 0035-9351.
  8. MORAVČÍK, Petr, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Martin POTRUSIL a Alžběta KODÝTKOVÁ. Žlábková pankreatitida v diferenciální diagnostice tumoru duodena a pankreatu. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017.

  2016

  1. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Andrea ZETELOVÁ, Lumír KUNOVSKÝ, Petr SZTURZ, Leoš KŘEN, Marek MECHL, Z. REHAK a Ivo HANKE. Castleman's disease - surgical treatment, case reports. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016, roč. 95, č. 12, s. 458-461. ISSN 0035-9351.
  2. KUNOVSKÝ, Lumír, Beáta HEMMELOVÁ, Zdeněk KALA, Jiří DOLINA, Štefan KONEČNÝ a Igor PENKA. Crohn disease and pregnancy: a case report of an acute abdomen. International Journal of Colorectal Disease. New York: Springer, 2016, roč. 31, č. 8, s. 1493-1494. ISSN 0179-1958. doi:10.1007/s00384-016-2554-1.
  3. TRNA, Jan, Igor PENKA, Barbora BULIKOVÁ, Vladimír ZBOŘIL a Ivo NOVOTNÝ. Juxtapapilární divertikl duodena jako příčina pankreatobiliárních potíží - kazuistika a přehled literatury. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016, roč. 95, č. 6, s. 294-297. ISSN 0035-9351.
  4. ČAN, Vladimír, Ladislav MITÁŠ, Adéla MITÁŠOVÁ a Igor PENKA. Lambert-Eatonův myastenický syndrom (LEMS) jako první manifestace malobuněčného karcinomu plic (SCLC). In XXV. Moravskoslezské dny pneumologie. 2016.
  5. ČAN, Vladimír, Filip MAREK, Lumír KUNOVSKÝ, Zdeněk KALA a Igor PENKA. Léčba pacientky se současně přítomnou familiární adenomatózní polypózou a Crohnovou nemocí tenkého střeva. In XVI. dny mladých chirurgů Prof.MUDr. Stanislava Čárského, DrSc. 2016.
  6. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Marta KREJČÍ, Renata KOUKALOVÁ, Eva MICHALKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Eva POUROVÁ, Luděk POUR, Pavlína VOLFOVÁ, Viera SANDECKÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Leoš KŘEN, Filip SOKOL, Ivo HANKE, Igor PENKA, Hana PETRÁŠOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Léčba 14 případů Castlemanovy nemoci: Zkušenosti jednoho centra a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 4, s. 287-298. ISSN 0042-773X.
  7. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jan MAZANEC a Igor PENKA. Lokální redikalita resekčního výkonu karcinomu pankreatu z pohledu leedského protokolu. In XL. Brněnské onkologické dny. 2016.
  8. ČAN, Vladimír, Martina DOUBKOVÁ, Ivo HANKE a Igor PENKA. Lymfangioleiomyomatóza z pohledu chirurga. Kazuistiky v Alergologii, pneumologii a ORL. Semily: Geum, s.r.o., 2016, roč. 13, č. 2, s. 10-15.
  9. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Filip MAREK, Tomáš ANDRAŠINA a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Možnosti chirurgické léčby nádorů pankreatu. In XL. Brněnské onkologické dny Brno. 2016.
  10. KYSELA, Petr, Zdeněk KALA, Igor PENKA a Tomáš ANDRAŠINA. Předoperační posouzení resekability jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. In XL. Brněnské onkologické dny. 2016.
  11. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Ladislav MITÁŠ, Jiří DOLINA, Vladimír ČAN, Lenka KUCEROVA, V. JADCZAKOVA a Igor PENKA. Quality of life after bowel resection for Crohn's disease - first results. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016, roč. 95, č. 12, s. 444-448. ISSN 0035-9351.
  12. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jan MAZANEC a Igor PENKA. Radikalita resekce karcinomu pankreatu z pohledu Leedského protokolu. In XXVI. Petřivalského-Rapantovy dny - Sborník abstrakt. 2016. ISBN 978-80-260-9730-3.
  13. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jan MAZANEC a Igor PENKA. Radikalita resekce karcinomu pankreatu z pohledu Leedského protokolu. In XXVI. Petřivalského-Rapantovy dny Olomouc. 2016.
  14. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Ladislav MITÁŠ, Vladimír ČAN, Jiří DOLINA, Tatiana GAJDOŠOVÁ a Igor PENKA. Vzácné případy napodobující akutní apendicitidu. In XVI. dny mladých chirurgů Prof. MUDr. Stanislava Čárského, DrSc. 2016.

  2015

  1. ZETELOVÁ, Andrea, Igor PENKA, Zdeněk KALA, Zdeněk ADAM, Leoš KŘEN a Mojmír MOULIS. Castelmanova choroba a chirurgická péče. In XXXIX. brněnské onkologické dny. 2015. ISSN 0862-495X.
  2. MITÁŠ, Ladislav, Tomáš SKŘIČKA, Zdeněk KALA, Pavel POLÁK, Igor PENKA, Markéta HANSLIÁNOVÁ a Beáta HEMMELOVÁ. Clostridium difficile colitis - a role of surgery. Acta Medica Medianae. Niš: Podružnica Srpskog lekarskog društva, 2015, roč. 54, č. 1, s. 75-80. ISSN 0365-4478. doi:10.5633/amm.2015.0113.
  3. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA a Igor PENKA. Divertikulitida podle EBM. In IX.Podlahovy chirurgické dny a IX. Interaktivní kongres hojení ran. 2015.
  4. PENKA, Igor. Chirurgická léčba jaterních a dalších metastáz. In XXXIX. brněnské onkologické dny. 2015.
  5. DOUŠEK, Robert, Jiří TŮMA, Ladislav PLÁNKA, Karel HUŠEK, Jaroslav ŠTĚRBA a Igor PENKA. Inflammatory myofibroblastic tumor of the esophagus in childhood: a case report and a review of the literature. Journal of Pediatric Hematology/Oncology. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2015, roč. 37, č. 2, s. "E121"-"E124", 4 s. ISSN 1077-4114. doi:10.1097/MPH.0000000000000275.
  6. MITÁŠ, Ladislav, Zdeněk KALA, Roman SVATOŇ, Pavel POLÁK, Igor PENKA a Markéta HANSLIANOVÁ. Klostridiová kolitida ve FN Brno z pohledu chirurga. In VII. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. Polytrauma a komplikace v chirurgické péči. 2015.
  7. HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA, Katarína GAŠPAROVÁ, Tomáš ANDRAŠINA, Tomáš PAVLÍK, Igor PENKA, Ivo NOVOTNÝ, Jan MAZANEC a Zdeněk KALA. Kritéria pro výběr pacientů s duktálním karcinomem pankreatu, kteří nejvíce profitují z chirugické léčby - literární review. In XVI. Pankreatologický den. 2015.
  8. SVATOŇ, Roman, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Ivo NOVOTNÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Jan MAZANEC, Igor PENKA, Jaroslav IVIČIČ a Zdeněk KALA. Management cystických nádorů pankreatu- fukuoka konsensus. In XVI. Pankreatologický den. 2015.
  9. HANKE, Ivo, Vladimír ČAN, Ladislav MITÁŠ a Igor PENKA. Mediastinal tumours and superior vena cava syndrome - single centre expirience, recommendation for surgical diagnosis. In Jubilee world congress to the 80th anniversary of the founding of the ICS in Prague and in Pilsen. 2015.
  10. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jan HLAVSA, Filip MAREK a Tomáš ANDRAŠINA. Možnosti chirurgické léčby nádorů pankreatu. In XVII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2015.
  11. KYSELA, Petr, Zdeněk KALA, Igor PENKA a Vladimír PROCHÁZKA. Multimodální léčba jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. In XX. Rožnovské gastroenterologické dny 2015. 2015.
  12. KUNOVSKÝ, Lumír, Beáta HEMMELOVÁ a Igor PENKA. Perforující píštěl ilea u gravidní pacientky s Crohnovou chorobou. In XV. dni mladých chirurgov Prof. MUDr. Stanislava Čárského,DrSc. 2015.
  13. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Ladislav MITÁŠ, Jiří DOLINA, L KUČÍRKOVÁ a Igor PENKA. Quality of life in patients with Crohn disease after surgery in a czech cohort. In Jubilee world congress to the 80th anniversary of the founding of the ICS. 2015.
  14. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Katarína GAŠPAROVÁ, Tomáš PAVLÍK, Jan MAZANEC, Jitka HAUSNEROVÁ, Igor PENKA, I ZAJAK, F ČEČKA, R GÜRLICH, I VISOKAI, M LOVEČEK a Tomáš ANDRAŠINA. Vliv gradu na přežití pacientů s karcinomem pankreatu - je současná TNM klasifikace adekvátní? In XXXIX. brněnské onkologické dny. 2015. ISSN 0862-495X.
  15. HANKE, Ivo, A. KODÝTKOVÁ a Igor PENKA. Vzduchová embolie mozku - kazuistika. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 3, s. 359-362. ISSN 1210-7859.

  2014

  1. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Tomáš GROLICH, Vladimír PROCHÁZKA, Petr KYSELA a Igor PENKA. Adenocarcinom žlučníku jako náhodný nález po cholecystectomii. In XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. 2014.
  2. KYSELA, Petr, Zdeněk KALA a Igor PENKA. Biliární píštěl jako komplikace resekčního výkonu na játrech. In Pelhřimovský chirurgický den. 2014.
  3. HEMMELOVÁ, Beáta, Miroslav SVOBODA, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Igor PENKA a Pavel VODIČKA. Correlation of High Blood and Tumor Levels of HOTAIR long non-coding RNA with Poor Prognosis of Colorectal Cancer. In 24th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists. 2014. ISSN 0172-6390.
  4. KYSELA, Petr, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Vladimír PROCHÁZKA a Radoslav HRIVNÁK. Dlouhodobé výsledky resekcí jater pro metastázy kolorektálního karcinomu. In XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. 2014.
  5. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Petr KYSELA, Igor PENKA a Ivo NOVOTNÝ. GIST horního trávicího traktu. In XIX. Rožnovský gstroenterologický den. 2014.
  6. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Tomáš GROLICH, Vladimír PROCHÁZKA, Petr KYSELA a Igor PENKA. Incidentální adenokarcinom žlučníku. In XXXVIII. Brněnské onkologické dny. 2014.
  7. PENKA, Miroslav, Igor PENKA a Jaromír GUMULEC. Krvácení. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 328 s. ISBN 978-80-247-0689-4.
  8. HRIVNÁK, Radoslav, Filip MAREK, Jan HLAVSA, Igor PENKA a Zdeněk KALA. Laparoskopické řešení traumatického hemoperitonea. In Polytrauma a komplikace v chirurgické péči. VI. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. 2014.
  9. MAREK, Filip, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Vladimír ČAN, Oldřich ROBEK a Hana DUJSÍKOVÁ. Ovlivňuje biologická léčba Crohnovy choroby chirurgické výsledky a komplikace? In XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. 2014.
  10. KALA, Zdeněk, Roman SVATOŇ, Igor PENKA, Vladimír PROCHÁZKA, Vlastimil VÁLEK a Ivo NOVOTNÝ. Poranění žlučových cest. In polytrauma a komplikace v chirurgické péči. VI. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. 2014.
  11. HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA, Jan MAZANEC, Jitka HAUSNEROVÁ, Tomáš PAVLÍK, Tomáš ANDRAŠINA, Ivo NOVOTNÝ, Igor PENKA a Zdeněk KALA. Standardizace patologického vyšetření resekátu pankreatu. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 93, č. 3, s. 132-138. ISSN 0035-9351.
  12. PRUDIUS, Vadym, Igor PENKA, Irena HAMTILOVÁ a Dana WEBEROVÁ. Venozní porty. Komplikace. Kazuistiky. In XVI.Setkání českých a slovenských chirurgů ne Moravě. 2014.
  13. GROLICH, Tomáš, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA a Igor PENKA. Výhoda a nevýhoda u neoadjuvance. Náš management u nádorů distálního jícnu. In XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. 2014.
  14. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Igor PENKA, Tomáš ANDRAŠINA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Tomáš PAVLÍK a Jan MAZANEC. Výsledky onkochirurgie pankreatu-vlastní zkušenosti. In XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. 2014.

  2013

  1. HANKE, Ivo, Ladislav MITÁŠ, Teodor HORVÁTH a Igor PENKA. Indikace k hraničním hrudním resekcím. In XVIII. Setkání pneumologů a II. Setkání pneumologů a pneumochirurgů. 2013. ISBN 978-80-86256-95-5.
  2. SVATOŇ, Roman, Alžběta KODÝTKOVÁ, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Igor PENKA a Jan HLAVSA. Krvácení po operacích pankreatu. In XIV. Brněnský pankreatologický den. 2013.
  3. HANKE, Ivo, Ladislav MITÁŠ, Jaroslav IVIČIČ, Katarína ZADRAŽILOVÁ a Igor PENKA. Nádory předního mediastina - naše zkušenosti. In VI. Jarní setkání českých a slovenských hrudních chirurgů. 2013.
  4. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Leoš KŘEN, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Tomáš SVOBODA, Ivo HANKE, Igor PENKA, Renata KOUKALOVÁ, Z. ŘEHÁK, Ivana ČERVINKOVÁ, Tereza ŠTORKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. PET-CT dokumentovaný rychlý nástup léčebné odpovědi cyklofosfamidu, thalidomidu a dexametazonu u multicentrické formy Castlemanovy nemoci. Popis případu a přehled informací o léčbě. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media a.s., 2013, roč. 59, č. 4, s. 301-312. ISSN 0042-773X.
  5. HORÁK, Ladislav, Tomáš SKŘIČKA, Petr ŠLAUF, Julius ÖRHALMI, Daniel BARTUŠEK, Jiří DOLINA, Beáta HEMMELOVÁ, Igor PENKA, Hana PETRÁŠOVÁ, Markéta SMĚLÁ, David KACHLÍK, Jiří MÁLEK, Jaroslav SANKOT, Jiří ŠATNÍK, Štěpán SUCHÁNEK, Petr VÁVRA, Pavel VEDRA, Gabriela VEPŘEKOVÁ a Michal VOŠKA. Praktická proktologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. 218 s. Grada. ISBN 978-80-247-3595-5.
  6. PROCHÁZKA, Vladimír, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Jan MAZANEC, Ivo NOVOTNÝ a Tomáš ANDRAŠINA. Radikalita pankreatoduodenektomie pro karcinom pankreatu. In Pelhřimovský chirurgický den. 2013.

  2012

  1. SVATOŇ, Roman, Tomáš SKŘIČKA, Igor PENKA, Zdeněk KALA a Vladimír PROCHÁZKA. Gastric resection in elderly patients with gastric cancer. In 17th Academy of Studenica, Vrnjacka Banja, Serbia. 2012.
  2. HAMTILOVÁ, Irena, Zdeněk ŠILHART, Igor PENKA, Jiří PODLAHA a Sabina WASIKOVÁ. Ischemická choroba dolních končetin u geriatrických pacientů. In Letovice Care - kongres s mezinárodní účastí. 2012.
  3. HAMTILOVÁ, Irena, Zdeněk ŠILHART, Igor PENKA, Jiří PODLAHA a Sabina WASIKOVÁ. Ischemická choroba dolních končetin u geriatrických pacientů. In Kngres s mezinárodní účastí Letovice Care. 2012.
  4. SVATOŇ, Roman, Igor PENKA, Čeněk NEUMANN, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA a Jaroslav IVIČIČ. Krvácení v gastroduodenální oblasti u geriatrických pacientů. In XIV. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2012.
  5. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Miroslav JÍRA, Karel STARÝ, Šárka BOHATÁ a Igor PENKA. Laparoskopická adrenalektomie - indikace a selekcní kritéria. Rozhledy v chirurgii : měsíčník Československé chirurgické společnosti. Praha: Česká chirurgická společnost ČSL JEP, 2012, roč. 91, č. 4, s. 230-234. ISSN 0035-9351.
  6. MITÁŠ, Ladislav, Roman SVATOŇ, Tomáš SKŘIČKA, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Markéta HANSLIANOVÁ, Tomáš GROLICH, Pavel POLÁK a Jan HLAVSA. Surgical Treatment of Clostridium Colitides. Acta chirurgica iugoslavica. Beograd: Udruzenje Hirurga Jugoslavije, 2012, roč. 59, č. 2, s. 63-69. ISSN 0354-950X. doi:10.2298/ACI1202063M.
  7. MITÁŠ, Ladislav, Roman SVATOŇ, Tomáš SKŘIČKA, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Markéta HANSLIANOVÁ, Tomáš GROLICH, Pavel POLÁK a Jan HLAVSA. Surgical Treatment of Clostridium Colitides. In Joint Meeting of the Israel Society of Colon and Rectal Surgery and the Israeli Societx of Endoscopic Surgery. 2012.
  8. SVATOŇ, Roman, Igor PENKA, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA a Jaroslav IVIČIČ. Výsledky resekčních výkonů na žaludku u geriatrických pacientů s malignitou. In Letovice Care. 2012.
  9. KYSELA, Petr, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Vladimír PROCHÁZKA a Jan HLAVSA. Využití laparoskopie u etapových resekcí jater. In VII. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie. 2012. ISBN 978-80-7471-007-0.

  2011

  1. PENKA, Igor, Zdeněk KALA a Jan HLAVSA. Cystoidy pankreatu. In Hepato-pankreato-biliární chirurgie. Praha: Maxdorf, 2011. s. 528-537. Jessenius. ISBN 978-80-7345-269-8.
  2. PENKA, Igor. člen České chirurgické společnosti JEP. Česká chirurgická společnost JEP, 2011.
  3. PENKA, Igor. člen Oborové rady pro onkologii LF MU. Oborová rada pro onkologii LF MU Brno, 2011.
  4. PENKA, Igor. člen Onkochirurgické společnosti JEP. Onkochirurgická společnost JEP, 2011.
  5. PENKA, Igor. člen Vědecké rady Masarykova onkologického ústavu Brno. Vědecká rada Masarykova onkologického ústavu Brno, 2011.
  6. KALA, Zdeněk, Petr KYSELA, Igor PENKA, V. PROCHÁZKA, V. VÁLEK, Tomáš ANDRAŠINA a Igor KISS. HCC - možnosti radikální léčby. Farmakoterapie, spec. příloha. Praha: Farmakon Press, 2011, roč. 7, s. 11-20. ISSN 1801-1209.
  7. KALA, Zdeněk, Petr KYSELA, Igor PENKA, Vladimír PROCHÁZKA, Vlastimil VÁLEK, Tomáš ANDRAŠINA, Igor KISS a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Hepatocelulární karcinom – možnosti radikální léčby. Farmakoterapie. Praha: FARMAKON PRESS, 2011, roč. 7, speciální, s. 11-19. ISSN 1801-1209.
  8. KALA, Zdeněk, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Petr KYSELA, Igor PENKA a Oldřich ROBEK. Chirurgická léčba Crohnovy choroby. In 32. český a slovenský gastroenterologický kongres. 2011. ISSN 1804-7874.
  9. KALA, Zdeněk a Igor PENKA. Chirurgické řešení kolorektálního karcinomu. In XVIII. Jihočeské onkologické dny. Sborník přednášek. 2011. ISBN 978-80-260-0192-8.
  10. ROBEK, Oldřich, Filip MAREK, Igor PENKA a Zdeněk KALA. Chirurgické řešení komplikací divertikulózy jejuna. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká Lékařská Společnost JEP, 2011, roč. 90, č. 10, s. 584-586. ISSN 0035-9351.
  11. PENKA, Igor a Ivo HANKE. Konstrukce anastomóz jícnu a žaludku, protekce anastomózy. 2011.
  12. PENKA, Igor a Beáta HEMMELOVÁ. Konstrukce anastomóz tlustého střeva a rekta, protekce anastomózy. 2011.
  13. HEMMELOVÁ, Beáta, Markéta VAVŘÍKOVÁ, Igor PENKA, Oldřich ROBEK a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Korelace EUS, CT a MRI u infiltrace rekta s klinickým nálezem. In XIII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2011.
  14. HEMMELOVÁ, Beáta, Markéta VAVŘÍKOVÁ, Igor PENKA, Oldřich ROBEK a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Korelace EUS, CT a MRI u infiltrace rekta s klinickým nálezem. In XIII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. Sborník přednášek. 2011.
  15. PENKA, Igor, Zdeněk KALA a Jan HLAVSA. Poranění slinivky. In Hepato-pankreato-biliární chirurgie. 1. vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 2011. s. 537-547. ISBN 978-80-7345-269-8.
  16. HEMMELOVÁ, Beáta, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Tomáš ANDRAŠINA. Porovnání klinického vyšetření, vyšetření TRUSA a MRI pánve u pacientů s karcinomem rekta. In XVIII. Jihočeské onkologické dny. Sborník přednášek. 2011. ISBN 978-80-260-0192-8.
  17. HEMMELOVÁ, Beáta, Vlastimil VÁLEK a Igor PENKA. Porovnání vyšetření TRUS a MRI pánve u pacientů s karcinomem rekta. In VI. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie, V. interaktivní kongres hojení ran. 2011.
  18. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Oldřich ROBEK, Igor PENKA, Vladimír PROCHÁZKA, Otakar BEDNAŘÍK a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Postup u pacientů pro neoadjuvantní CHRT s výraznou pasážovací poruchou u karcinomu rekta. In XVIII. Jihočeské onkologické dny. Sborník přednášek. 2011. ISBN 978-80-260-0192-8.
  19. MAREK, Filip, Zdeněk KALA, Petr KYSELA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Igor PENKA a Jaroslav IVIČIČ. Vynucené operační revize u pacientů s KRK probíhající biologickou léčbou. In XIII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2011.
  20. SVATOŇ, Roman, Petr KYSELA, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Jan HLAVSA, Jaroslav IVIČIČ a Filip MAREK. Výsledky chirurgické léčby GIST. In XXXV. Brněnské onkologické dny. 2011.
  21. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Vladimír PROCHÁZKA, Oldřich ROBEK, Otakar BEDNAŘÍK a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Využití laparoskopické ileostomia a sigmoideostomie u výrazně stenozujících symptomatických tumorů rekta před neoadjuvantní léčbou. In XIII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. Sborník přednášek. 2011.
  22. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Vladimír PROCHÁZKA a Oldřich ROBEK. Využití laparoskopické ileostomia a sigmoideostomie u výtazně stenozujících symptomatických tumorů rekta před neoadjuvantní léčbou. In VI. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie. 2011.
  23. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Vladimír PROCHÁZKA, Oldřich ROBEK, Otakar BEDNAŘÍK a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Využití laparoskopické ileostomie a sigmoideostomie u výrazně stenozujících symptomatickcýh tumorů rekta před neoadjuvantní léčbou. In XIII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2011.
  24. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA, Igor PENKA a Beáta HEMMELOVÁ. Význam peroperačního kryobioptického vyšetření u tumorů pankreatu. In Sborník abstrakt: 5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a panreatu. 2011. ISBN 978-80-7177-039-8.

  2010

  1. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA, Igor PENKA, Petr KYSELA a Jaroslav IVIČIČ. Diagnosticko terapeutické problémy cystických lézí pankreatu. In XII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2010.
  2. HRIVNÁK, Radoslav, Taťána ŠRÁMKOVÁ, Igor PENKA a Zdeněk KALA. Erectile dysfunction in patients with colorectal cancer disease. 2010. ISSN 1682-8631.
  3. HRIVNÁK, Radoslav, Taťána ŠRÁMKOVÁ, Igor PENKA a Zdeněk KALA. Erektilní dysfunkce u pacientů s kolorektálním karcinomem. In Edukační sborník XXXIV. Brněnské onkologické dny. 2010. ISBN 978-80-86793-15-3.
  4. HRIVNÁK, Radoslav, Taťána ŠRÁMKOVÁ, Igor PENKA a Zdeněk KALA. Erektilní dysfunkce u pacientů s kolorektálním karcinomem. In XXIII. Petřivalského-Rapantův den,. 2010. ISBN 978-80-87327-34-0.
  5. HALÁMKOVÁ, Jana, Jiří TOMÁŠEK, Zdeněk KALA, Štěpán TUČEK, Vlastimil VÁLEK a Igor PENKA. Hepatocelulární karcinom. In Speciální onkologie. Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 85-88. ISBN 978-80-7262-648-9.
  6. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Zdeněk ŠILHART, Roman SVATOŇ, Beáta HEMMELOVÁ a Barbora GARAJOVÁ. Hlavní otázky prodloužené prevence trombembolických nemocí u chirurgicky nemocných. In XXIII. Petřivalského-Rapantův den. 2010. ISBN 978-80-87327-34-0.
  7. KISS, Igor, Jiří TOMÁŠEK, Igor PENKA, Pavel ŠLAMPA a Vlastimil VÁLEK. Karcinom ezofagu. In Speciální onkologie. Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 59-63. ISBN 978-80-7262-648-9.
  8. HALÁMKOVÁ, Jana, Jiří TOMÁŠEK, Igor KISS, Igor PENKA, Zdeněk KALA a Vlastimil VÁLEK. Karcinom pankreatu. In Speciální onkologie. Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 81-84. ISBN 978-80-7262-648-9.
  9. KISS, Igor, Igor PENKA, Jiří TOMÁŠEK, Jana HALÁMKOVÁ, Vlastimil VÁLEK a Zdeněk KALA. Karcinom žlučníku a žlučových cest. In Speciální onkologie. Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 91-95. ISBN 978-80-7262-648-9.
  10. KISS, Igor, Jiří TOMÁŠEK, Igor PENKA a Vlastimil VÁLEK. Kolorektální karcinom. In Speciální onkologie. Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 71-80. ISBN 978-80-7262-648-9.
  11. MITÁŠ, Ladislav, Teodor HORVÁTH, Martin SOBOTKA, Barbora GARAJOVÁ, Ivo HANKE, Zdeněk KALA, Zdeněk KALA, Jaroslav IVIČIČ a Jindřich VOMELA. Komplikace u pacientů po operaci pro plicní malignitu. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 89, č. 2, s. 113-117. ISSN 0035-9351.
  12. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Beáta HEMMELOVÁ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Tomáš ANDRAŠINA, Ivo KŘIKAVA a Marta ČÍHALOVÁ. Limity rozsahu chirurgické resekce karcinomů jícnu a kardie. In XXXIV. Brněnské onkologické dny. 2010. ISBN 978-80-86793-15-3.
  13. TOMÁŠEK, Jiří, Jana HALÁMKOVÁ, Igor PENKA, Vlastimil VÁLEK a Zdeněk KALA. Metastázy v játrech. In Speciální onkologie. Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 251-254. ISBN 978-80-7262-648-9.
  14. HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Petr KYSELA a Roman SVATOŇ. Metody radiofrekvenční ablace u tumorů pankreatu. In XII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2010.
  15. KYSELA, Petr, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jaroslav IVIČIČ a Igor PENKA. Možnosti chirurgické léčby cholangiogenního karcinomu. In XII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2010.
  16. KALA, Zdeněk, Igor KISS, Jana ŘEPKOVÁ, Igor PENKA, Petr KYSELA, Vladimír PROCHÁZKA a Beáta HEMMELOVÁ. Multidisciplinární přístup v léčbě jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. In XII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2010.
  17. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Karel STARÝ, Igor PENKA, Petr KYSELA, Ivo NOVOTNÝ a Vlastimil VÁLEK. Neuroendokrinní nádory pankreatu. In XXIII. Petřivalského-Rapantův den. 2010. ISBN 978-80-87327-34-0.
  18. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Ilona DRÁPELOVÁ, Beáta HEMMELOVÁ, Jan HLAVSA, Jaroslava JEDLIČKOVÁ, Igor PENKA, Oldřich ROBEK a Petr VLČEK. Perioperační péče o pacienta v digestivní chirurgii. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 237 s. ISBN 978-80-7013-519-8.
  19. KALA, Zdeněk, Igor PENKA, Naďa VOMELOVÁ, Zdeňka SURÁ, Jaroslav IVIČIČ, Barbora GARAJOVÁ, Petr BENDA, Lenka VEVERKOVÁ, Ladislav PLÁNKA, Matej HUSÁR a Petr GÁL. Perioperační péče o pacienta v obecné chirurgii. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 145 s. ISBN 978-80-7013-518-1.
  20. HAMTILOVÁ, Irena, Petr KYSELA, Zdeněk ŠILHART, Igor PENKA a Tomáš VENTRUBA. Poranění stehenní tepny u zlomenin femoru - kazuistika. In XII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2010.
  21. PENKA, Miroslav a Igor PENKA. Poruchy krevního srážení u solidních nádorů. In Klinická a radiačná onkológia. 1. vyd. Martin: Osveta, 2010. s. 1502-1515. ISBN 978-80-8063-302-8.
  22. KYSELA, Petr, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA a Igor PENKA. Postavení neoadjuvantní chemoterapie u jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. In XXIII. Petřivalského-Rapantův den. 2010. ISBN 978-80-87327-34-0.
  23. KALA, Zdeněk, Igor PENKA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Igor KISS, Jiří TOMÁŠEK, Jaroslav IVIČIČ, Ladislav MITÁŠ, Vladimír PROCHÁZKA a Petr KYSELA. Rozsah resekce a lymfadenektomie u superficiálního karcinomu žaludku. 2010. ISBN 978-80-86793-15-3.
  24. KALA, Zdeněk, Igor PENKA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Igor KISS, Jiří TOMÁŠEK, IVIČIČ a MITÁŠ. Rozsah resekce a lymfadenektomie u superficiálního karcinomu žaludku. In XXXIV. Brněnské onkologické dny, Edukační sborník. 2010. ISBN 978-80-86793-15-3.
  25. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Petr KYSELA, Jan HLAVSA a Ladislav MITÁŠ. Současné možnosti operačních technik chirurgie jater. In XII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2010.
  26. KODÝTKOVÁ, Alžběta, Igor PENKA, Ivo HANKE, Jaroslav IVIČIČ a Sabina WASIKOVÁ. Vzduchová embolie komplikující centrální žilní katetr. In XII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2010.

  2009

  1. KISS, Igor, Jiří TOMÁŠEK, Jaroslav SEDMÍK, Tomáš ANDRAŠINA, Vlastimil VÁLEK, Jana HALÁMKOVÁ, Jana KRÁLOVÁ, Štěpán TUČEK, Ivo NOVOTNÝ, Igor PENKA a Petra MUSILOVÁ. Možnosti léčby nádorů žlučníku a žlučových cest - vlastní zkušenosti. In Edukační sborník. XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009.
  2. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Tomáš ANDRAŠINA, Jan HLAVSA a Stefano CRIPPA. Sekundární nádory pankreatu. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009. s. 218-221. ISBN 978-80-247-2867-4.
  3. MITÁŠ, Ladislav, Ivo HANKE, Igor PENKA, Teodor HORVÁTH, Jaroslav IVIČIČ, Radoslav HRIVNÁK, Zdeněk KALA a Jindřich VOMELA. Torakoskopické řešení spontánního hemopneumotoraxu. Kazuistika. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia. Bratislava, 2009, roč. 13, č. 3, s. 9-12. ISSN 1336-6572.

  2008

  1. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Martin MAN, Igor PENKA, Roman GÁL, Barbora GARAJOVÁ a Iveta ZIMOVÁ. Akutní komplikace pseudocyst pankreatu. In VIII. Brněnský pankreatologický den. 2008.
  2. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Vlastimil VÁLEK, Igor KISS, Roman GÁL, Jiří DOLINA, Jiří TŮMA a Marta ČÍHALOVÁ. Hlavní otázky interdisciplinární spolupráce v chirurgické léčbě ložiskového postižení jater. In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 297-298. ISBN 978-80-86793-11-5.
  3. ČAPOV, Ivan a Jan WECHSLER. Chirurgie orgánových metastáz, kapitola Jaterní metastázy. In PENKA, Igor. chirurgie orgánových metastáz. první. Praha 2008: Galén, 2008. s. 85-98. ISBN 978-80-7262-493-5.
  4. KALA, Zdeněk, Igor PENKA, Petr KYSELA, Vlastimil VÁLEK, Igor KISS, Jiří TOMÁŠEK a Tomáš ANDRAŠINA. Novinky v chirurgické léčbě jaterních metastáz. In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 298. ISBN 978-80-86793-11-5.
  5. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Zdeněk ŠILHART, Roman ŠEFR, Martin ONDRÁK, Barbora GARAJOVÁ a Filip MAREK. Případy prudkého krvácení u onkologicky nemocných se solidními nádory malé pánve. In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny. 1. vyd. Brno, 2008. s. 165-166. ISBN 978-80-86793-11-5.
  6. KALA, Zdeněk, Petr KYSELA, Igor PENKA a Vladimír PROCHÁZKA. Současné postavení otevřené chirurgie u hepatobiliárních malignit. In XXII. Petřivalského-Rapantův den Olomouc. 2008.
  7. PENKA, Igor, Zdeněk KAPLAN, Roman ŠEFR, Lukáš SIROTEK, Zdeněk EBER a Martin ONDRÁK. Use of Radiofrequency Ablation in the Treatment of Malignant Liver Lesions. Hepato-Gastroenterology. 2008, roč. 55, č. 4, s. 562-567. ISSN 0172-6390.
  8. SVATOŇ, Roman, Martin MAN, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Roman GÁL, Iveta ZIMOVÁ a Barbora GARAJOVÁ. Výsledky resekční léčby pankreatu u geriatrických pacientů. In VIII. Brněnský pankreatologický den. 2008.
  9. SVATOŇ, Roman, Martin MAN, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jan HLAVSA a Igor PENKA. Výsledky resekční léčby pankreatu u starších a geriatrických pacientů. Rozhledy v chirurgii. Praha, 2008, roč. 87, č. 10, s. 521-526. ISSN 0035-9351.

  2007

  1. ŘEHÁK, Zdeněk, Ivo KOCÁK, Pavel FABIAN, Igor PENKA, PACAL, Ivo ČAPÁK, Radek LAKOMÝ, Karol BOLČÁK, NIŽŇANSKÁ, STANÍČEK, STUPALOVÁ, BARTL a Jiří TOMÁŠEK. Reziduální retroperitoneální infiltrát u nemocných s germinativním tumorem varlat - lze určit jeho viabilitu pomocí 18F-FDG PET? In Edukační sborník, XXXI. Brněnské onkologické dny. 2007. vyd. Brno: MOU Brno, 2007. s. 338-339, 412 s. ISBN 978-9780-86793-09-2.

  2003

  1. PAVLOVSKÝ, Zdeněk, Boris HABANEC, Markéta HERMANOVÁ, Igor PENKA a Zdeněk KAPLAN. Segmentální chybění střevní svaloviny. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2003, roč. 39, č. 2, s. 85-87. ISSN 1210-7875.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 12. 2023 11:24