Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. PROCHÁZKA, Jakub, David JANKŮ a Martin VACULÍK. Měření vztahu mezi leaderem a následovníkem: Překlad a adaptace dotazníku LMX-7 do češtiny. In Psychológia práce a organizácie 2018. Košice, 2019. s. 329-342. ISBN 978-80-8152-713-5.
 2. 2018

 3. PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK, Petr SMUTNÝ a Stanislav JEŽEK. Leader traits, transformational leadership and leader effectiveness : A mediation study from the Czech Republic. Journal for East European Management Studies, Baden-Baden: Nomos, 2018, roč. 23, č. 3, s. 474 - 501. ISSN 0949-6181. doi:10.5771/0949-6181-2018-3-474.
 4. ČAPKOVÁ, Klára, Martin VACULÍK, Jason ELLIS a Miroslav ŠIPULA. The impact of pre-sleep arousal state and strategy to control unwanted thoughts on sleep quality. Anxiety, Stress and Coping, Abingdon: Taylor & Francis, 2018, roč. 31, č. 3, s. 338-347. ISSN 1061-5806. doi:10.1080/10615806.2017.1421843.
 5. KAŠPÁRKOVÁ, Ludmila, Martin VACULÍK, Jakub PROCHÁZKA a Wilmar B. SCHAUFELI. Why resilient workers perform better : the roles of job satisfaction and work engagement. Journal of Workplace Behavioral Health, Routledge, 2018, roč. 33, č. 1, s. 43-62. ISSN 1555-5240. doi:10.1080/15555240.2018.1441719.
 6. 2017

 7. PROCHÁZKA, Jakub, Monika HEINIGOVÁ, Kryštof KAMENICKÝ, Lucie LUKÁŠOVÁ, Alžběta SEDLÁKOVÁ a Martin VACULÍK. Perceived performance as predictor of satisfaction: Experiment. In Ford Lumban Gaol, Fonny Hutagalung, Fong Peng Chew, Zulkifli Md Isa, A.R. Rushdan. Trends and Issues in Interdisciplinary Behavior and Social Science: Proceedings of the 5th International Congress on Interdisciplinary Behavior and Social Science (ICIBSoS 2016). Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017. s. 25-28, 4 s. ISBN 978-1-138-03516-4. doi:10.1201/9781315269184-6.
 8. PROCHÁZKA, Jakub, Viktor KULHAVÝ, Martin VACULÍK, Michal JIRÁSEK, Marcela LEUGNEROVÁ, Lenka JANOŠOVÁ, Marie SOUČKOVÁ, Eva LYSOŇKOVÁ a Adriana WYROBKOVÁ. Pojmy z řízení lidských zdrojů a psychologie práce. 2. vyd. Brno, 2017. Elportál. ISBN 978-80-210-8680-7.
 9. VOŽENÍLEK, David, Anna RABELOVÁ, Adam GREGOROVIČ, Michaela PROCHÁZKOVÁ, Pavla ŠINDELÁŘOVÁ, Martin VACULÍK a Jakub PROCHÁZKA. Pracovní spokojenost jako mediátor vztahu mezi self-efficacy a výkonem. Psychologie a její kontexty, Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2017, roč. 8, č. 1, s. 31-39. ISSN 1803-9278.
 10. VACULÍK, Martin. Spokojený pracovník je výkonným pracovníkem: mýtus nebo skutečnost? In Psychologie práce a organizace 2017. 2017.
 11. KŠIŇAN, Albert, Carlos Arturo ALMENARA a Martin VACULÍK. The effect of belief in weight controllability on anti-fat attitudes : An experimental manipulation. Revue Européenne de Psychologie Appliquée, Paris: Elsevier, 2017, roč. 67, č. 3, s. 117-124. ISSN 1162-9088. doi:10.1016/j.erap.2016.12.004.
 12. PROCHÁZKA, Jakub, Helena GILOVÁ a Martin VACULÍK. The relationship between transformational leadership and engagement : Self-efficacy as a mediator. Journal of Leadership Studies, Hoboken: John Wiley & Sons, 2017, roč. 11, č. 2, s. 22-33. ISSN 1935-2611. doi:10.1002/jls.21518.
 13. PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Transformational leadership, work satisfaction and group performance : Mediation analysis. In Zanele Ndaba and Thabang Mokoteli. Proceedings of the 5th International Conference on Management Leadership and Governance (ICMLG 2017). Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2017. s. 386-392, 7 s. ISBN 978-1-911218-27-2.
 14. 2016

 15. DOČEKALOVÁ, Soňa, Martin VACULÍK a Jakub PROCHÁZKA. Competencies measured in assessment centers: Predictors of transformational leadership and leader's effectiveness. In D. Vasilenko and N. Khazieva. Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership & Governance. Reading, UK: ACPI, 2016. s. 76-83, 8 s. ISBN 978-1-910810-84-2.
 16. PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Czech leadership questionnaire: The development of a Czech questionnaire of transformational leadership. In Jedlicka, P.. Hradec Economic Days 2016. Hradec Kralove: University of Hradec Kralove, 2016. s. 848-854, 7 s. ISBN 978-80-7435-636-0.
 17. PROCHÁZKA, Jakub, Marcela LEUGNEROVÁ, Soňa DOČEKALOVÁ, Anna HLAVAČKOVÁ, Veronika MORHÁČOVÁ, Kateřina NEŠPOROVÁ, Stanislav JEŽEK a Martin VACULÍK. Do men conform more than women in the recognition and labeling of emotions? Studia Psychologica, Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2016, roč. 58, č. 4, s. 251-258. ISSN 0039-3320. doi:10.21909/sp.2016.04.721.
 18. VACULÍK, Martin, Jakub PROCHÁZKA, Marcela LEUGNEROVÁ a Marie SOUČKOVÁ. Encyklopedie psychologie práce II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 146 s. ISBN 978-80-210-8368-4.
 19. HAŠKOVÁ, Kateřina a Martin VACULÍK. Kariérní kompetence a možnosti jejich využití v kariérovém poradenství v České republice. LIFELONG LEARNING- CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, roč. 6, č. 3, s. 81-101. ISSN 1804-526X. doi:10.11118/lifele2016060381.
 20. PROCHÁZKA, Jakub a Martin VACULÍK. Leadership jako terapeutický proces: Role pracovního spojenectví ve vztahu mezi transformačním přístupem, efektivitou leadera a pracovní spokojeností. In E. Sollarova a T. Sollar. Work and Organizational Psychology 2016. Nitra: Constantine the philosopher university in Nitra, 2016. s. 159-169, 11 s. ISBN 978-80-558-1133-8.
 21. VACULÍK, Martin, Jana VYTÁSKOVÁ, Jakub PROCHÁZKA a Ladislav ZÁLIŠ. Mindfulness, job satisfaction and job performance: Mutual relationships and moderation effect. In I. Simberova, F. Milichovsky & O. Zizlavsky. Smart and Efficient Economy: Preparation for the Future Innovative Economy. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2016. s. 148-156, 9 s. ISBN 978-80-214-5413-2.
 22. LEUGNEROVÁ, Marcela, Martin VACULÍK a Jakub PROCHÁZKA. The influence of candidate social effectiveness on assessment center performance ratings: A field study. International Journal of Selection and Assessment, 2016, roč. 24, č. 2, s. 150-160. ISSN 0965-075X. doi:10.1111/ijsa.12137.
 23. SMUTNÝ, Petr, Jakub PROCHÁZKA a Martin VACULÍK. The relationship between managerial skills and managerial effectiveness in a Managerial simulation game. Revista Innovar, Columbia, 2016, roč. 26, č. 62, s. 11-22. ISSN 0121-5051. doi:10.15446/innovar.v26n62.59385.
 24. 2015

 25. HAŠKOVÁ, Kateřina, Martin VACULÍK a Marcela LEUGNEROVÁ. Efektivita kariérového poradenství. In Milan Rymeš, Ilona Gillernová. Psychologie práce a organizace 2015: Kvalita pracovního života. 1. vydání. Praha: Matfyzpress, 2015. s. 103-109, 7 s. ISBN 978-80-7378-309-9.
 26. PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK, Marie SOUČKOVÁ a Marcela LEUGNEROVÁ. Encyklopedie psychologie práce. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 156 s. n/a. ISBN 978-80-210-7744-7. doi:10.13140/2.1.2641.4884.
 27. PROCHÁZKA, Jakub, Barbora HILŠEROVÁ a Martin VACULÍK. General self-efficacy, transformační leadership a efektivita leaderů ve výrobní společnosti. In Milan Rymeš & Ilona Gillnerová. Sborník z konference Psychologie práce a organizace 2015: Kvalita pracovního života. Praha: MATFYZPRESS, 2015. s. 245-255, 11 s. ISBN 978-80-7378-309-9.
 28. PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Leader’s warmth, transformational leadership and effectiveness. Journal of Advanced Management Science, 2015, roč. 3, č. 2, s. 93-102. ISSN 2168-0787. doi:10.12720/joams.3.2.93-102.
 29. NEKUŽOVÁ, Markéta, Martin VACULÍK a Jakub PROCHÁZKA. Osobnostní rysy Big Five, pracovní spokojenost a afektivní závazek k organizaci. In Milan Rymeš & Ilona Gillnerová. Sborník z konference Psychologie práce a organizace 2015: Kvalita pracovního života. Praha: MATFYZPRESS, 2015. s. 200-211, 12 s. ISBN 978-80-7378-309-9.
 30. MEŠTEROVÁ, Jana, Jakub PROCHÁZKA, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Relationship between self-efficacy, transformational leadership and leader effectiveness. Journal of Advanced Management Science, 2015, roč. 3, č. 2, s. 109-122. ISSN 2168-0787. doi:10.12720/joams.3.2.109-122.
 31. PROCHÁZKA, Jakub a Martin VACULÍK. Transformační vedení: "Normativní" psychologická teorie efektivního vedení lidí. Československá psychologie, Praha: Psychologický ústav akademie věd České republiky, 2015, roč. 59, č. 2, s. 137-149. ISSN 0009-062X.
 32. LEUGNEROVÁ, Marcela, Martin VACULÍK a Jakub PROCHÁZKA. Vliv sociální efektivity na výkon u výběrového řízení. In Milan Rymeš, Ilona Gillernová. Psychologie práce a organizace 2015: Kvalita pracovního života. 1. vydání. Praha: Matfyzpress, 2015. s. 184-191, 8 s. ISBN 978-80-7378-309-9.
 33. PROCHÁZKA, Jakub a Martin VACULÍK. Work satisfaction and work performance: An experimental examination of a causal model (Research proposal). In 17th Congress of European Association of Work and Organizational Psychology 2015. 2015.
 34. 2014

 35. VACULÍK, Martin, Jakub PROCHÁZKA a Petr SMUTNÝ. Competencies and leadership effectiveness: Which skills predict effective leadership? In Visnja Grozdanić. Proceedings of the 10th European Conference on Management Leadership and Governance. Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014. s. 337-344, 8 s. ISBN 978-1-910309-77-3.
 36. SMUTNÝ, Petr, Jakub PROCHÁZKA a Martin VACULÍK. Developing managerial competency model. In Pavel Jedlička. Economic Development and Management of Regions. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2014. s. 309 - 315, 7 s. ISBN 978-80-7435-370-3.
 37. PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Dominance as a moderator in the relationship between leader's warmth and effectiveness. In Visnja Grozdanić. Proceedings of the 10th European Conference on Management Leadership and Governance. Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014. s. 270-277, 8 s. ISBN 978-1-910309-77-3.
 38. PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Efektivní vůdcovství: Integrující přístup. In Fedáková, D., Bozogáňová, M., Ištoňová, L.. Psychológia práce a organizácie 2014. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2014. s. 218-226, 9 s. ISBN 978-80-89524-15-0.
 39. ČELIŠOVÁ, Olga, Jitka ČUPOVÁ, Martin VACULÍK, Jaroslav ČUŘÍK, Jindřiška SVOBODOVÁ, Michaela ŠIRŮČKOVÁ a Miroslava ŠTĚPÁNKOVÁ. Komunikace v českém jazyce pro střední školy : pracovní sešit. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2014. 120 s. ISBN 978-80-7358-229-6.
 40. ADÁMKOVÁ, Petra, Eva BEKOVÁ, Irena BORTLÍKOVÁ, Ivana BOZDĚCHOVÁ, Olga ČELIŠOVÁ, Jitka ČUPOVÁ, Jaroslav ČUŘÍK, Michal FRÁNEK, Šárka GREŠOVÁ, Helena HUBATKOVÁ SELUCKÁ, Eva JANDOVÁ, Hana JEŘÁBKOVÁ, Michaela KŘIVANCOVÁ, Kateřina LEFEBVRE, Jindřiška SVOBODOVÁ, Michaela ŠIRŮČKOVÁ, Miroslava ŠTĚPÁNKOVÁ, Lucie TARALDSEN MEDOVÁ a Martin VACULÍK. Komunikace v českém jazyce pro střední školy : průvodce pro učitele. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2014. 184 s. ISBN 978-80-7358-230-2.
 41. SEDLÁKOVÁ, Jitka, Vojtěch MÝLEK, Klára ČAPKOVÁ, Jakub PROCHÁZKA, Martin VACULÍK a Stanislav JEŽEK. Parental control of child as a predictor of academic procrastination. In Milan Houška, Igor Krejčí, Martin Flégl. Proceedings of the 11th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education 2014. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2014. s. 694-702, 9 s. ISBN 978-80-213-2468-8.
 42. SOUČKOVÁ, Marie, Martin VACULÍK a Jakub PROCHÁZKA. Personality traits and workaholism. International Journal of Humanities and Social Science, New York (USA): Center for Promoting Ideas, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 70-79. ISSN 2220-8488.
 43. SOUČKOVÁ, Marie a Martin VACULÍK. Psychologické faktory změn v pracovním chování. In Denisa Fedáková, Miroslava Bozogáňová, Lucia Ištoňová. PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2014: Zborník príspevkov z 13. ročníka medzinárodnej konferencie. Vydanie prvé. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2014. s. 264-273, 10 s. ISBN 978-80-89524-15-0.
 44. PROCHÁZKA, Jakub, Petr SMUTNÝ a Martin VACULÍK. Transformační leadership jako moderní trend v českém managementu. In Hradecké ekonomické dny : recenzovaný sborník mezinárodní odborné konference Hradecké ekonomické dny 2014, díl II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 465-469, 5 s. ISBN 978-80-7435-367-3.
 45. PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Vztah efektivity leadera, transakčního a transformačního leadershipu: Jak působí posilující efekt? Psychologie pro praxi, Praha: Karolinum, 2014, roč. 7, 3-4, s. 95-109. ISSN 1803-8670.
 46. PROCHÁZKA, Jakub, Aneta MACANOVÁ, Tereza MOKRÁ, Petra NEKULOVÁ, Adam VODIČKA, Richard ZEZULKA, Stanislav JEŽEK a Martin VACULÍK. Vztah prokrastinace a locus of control v akademickém prostředí. Pedagogika, Praha: Univerzita Karlova, 2014, roč. 64, č. 4, s. 383-392. ISSN 0031-3815.
 47. 2013

 48. ČUŘÍK, Jaroslav, Eva JANDOVÁ, Šárka KRPCOVÁ, Šárka PEŠKOVÁ, JIndřiška SVOBODOVÁ, Michaela ŠIRŮČKOVÁ, Miroslava ŠTĚPÁNKOVÁ a Vlasta TOBOLÍKOVÁ. Český jazyk a komunikace pro střední školy : komplexní opakování a příprava k maturitě. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2013. 76 s. ISBN 978-80-7358-201-2.
 49. BUČKOVÁ, Veronika, Alena ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ, Alena FABIČOVICOVÁ, Jan HORECKÝ, Jana HRIVNIAKOVÁ, Jaroslav KREJČÍŘ, Petr MUSIL, Zdeňka MUSILOVÁ, Monika NOVÁKOVÁ, Jakub PROCHÁZKA, Tomáš SEDLÁČEK, František SVOBODA a Libor ŽÍDEK. Ekonomika pro střední školy - úvod. Pracovní sešit. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2013. 159 s. ISBN 978-80-7358-204-3.
 50. BUČKOVÁ, Veronika, Alena ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ, Alena FABIČOVICOVÁ, Jan HORECKÝ, Jana HRIVNIAKOVÁ, Jaroslav KREJČÍŘ, Petr MUSIL, Zdeňka MUSILOVÁ, Monika NOVÁKOVÁ, Jakub PROCHÁZKA, Tomáš SEDLÁČEK, František SVOBODA a Libor ŽÍDEK. Ekonomika pro střední školy - úvod. Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2013. 164 s. ISBN 978-80-7358-203-6.
 51. ADÁMKOVÁ, Petra, Eva BEKOVÁ, Ivana BOZDĚCHOVÁ, Olga ČELIŠOVÁ, Jitka ČUPOVÁ, Martin VACULÍK, Jaroslav ČUŘÍK, Michal FRÁNEK, Šárka GREŠOVÁ, Helena HUBATKOVÁ SELUCKÁ, Hana JEŘÁBKOVÁ, Eva JANDOVÁ, Michaela KŘIVANCOVÁ, Kateřina LEFEBVRE, Jindřiška SVOBODOVÁ, Michaela ŠIRŮČKOVÁ, Miroslava ŠTĚPÁNKOVÁ a Lucie TARALDSEN MEDOVÁ. Komunikace v českém jazyce pro střední školy : učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2013. 184 s. ISBN 978-80-7358-228-9.
 52. SMUTNÝ, Petr, Jakub PROCHÁZKA a Martin VACULÍK. Learning effectiveness of management simulation game Manahra. In Carlos Vaz de Carvalho & Paula Escudeiro. The Proceedings of The 7th European Conference on Games Based Learning. Reading, UK: Academic Conference and Publishing International Limited, 2013. s. 512-520, 9 s. ISBN 978-1-909507-63-0.
 53. PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Psychologie efektivního leadershipu. Praha: Grada, 2013. 152 s. Psyché. ISBN 978-80-247-4646-3.
 54. LINHARTOVÁ, Pavla, Adam ŤÁPAL, Luboš BRABENEC, Radomír MACEČEK, Jan Jiří BUCHTA, Jakub PROCHÁZKA, Stanislav JEŽEK a Martin VACULÍK. The color black and situational context: Factors influencing perception of an individual's aggressiveness and respectability. Studia psychologica: an international journal of research and theory in psychological sciences, Bratislava, SK: Slovenská akadémia vied, 2013, roč. 55, č. 4, s. 321-333. ISSN 0039-3320.
 55. 2012

 56. ADÁMKOVÁ, Petra, Jaroslav ČUŘÍK, Julie DLABAJOVÁ, Eva JANDOVÁ, Michaela KŘIVANCOVÁ, Šárka PEŠKOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ, Lucie SVOBODOVÁ, Michaela ŠIRŮČKOVÁ, Miroslava ŠTĚPÁNKOVÁ, Lucie TARALDSEN MEDOVÁ a Vlasta TOBOLÍKOVÁ. Český jazyk a komunikace pro střední školy : pracovní sešit. Díl 3.- 4. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2012. 103 s. ISBN 978-80-7358-200-5.
 57. ADÁMKOVÁ, Petra, Jaroslav ČUŘÍK, Michael FRÁNEK, Eva JANDOVÁ, Šárka KRPCOVÁ, Michaela KŘIVANCOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ, Michaela ŠIRŮČKOVÁ, Miroslava ŠTĚPÁNKOVÁ a Lucie TARALDSEN MEDOVÁ. Český jazyk a komunikace pro střední školy : učebnice. Díl 3.- 4. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2012. 128 s. ISBN 978-80-7358-199-2.
 58. ŘEZÁČ, Pavel, Kateřina KLEČKOVÁ a Martin VACULÍK. Perception of Juvenile Delinquents of Group Therapy Approaches. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, USA: SAGE Publications, 2012, roč. 57, duben, s. 1009-1026. ISSN 0306-624X. doi:10.1177/0306624X12441334.
 59. 2011

 60. BOZDĚCHOVÁ, Ivana, Olga ČELIŠOVÁ, Jitka ČUPOVÁ, Hana JEŘÁBKOVÁ, Eva PODRUHOVÁ, Helena SELUCKÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Martin VACULÍK. Český jazyk a komunikace pro střední školy : pracovní sešit. Díl 2. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2011. 80 s. ISBN 978-80-7358-173-2.
 61. ADÁMKOVÁ, Petra, Jindřiška SVOBODOVÁ, Olga ČELIŠOVÁ, Hana JEŘÁBKOVÁ, Helena HUBATKOVÁ SELUCKÁ, Eva PODRUHOVÁ, Ivana BOZDĚCHOVÁ, Jitka ČUPOVÁ a Martin VACULÍK. Český jazyk a komunikace pro střední školy : průvodce pro učitele. Díl 2. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2011. 180 s. ISBN 978-80-7358-174-9.
 62. BOZDĚCHOVÁ, Ivana, Olga ČELIŠOVÁ, Jitka ČUPOVÁ, Hana JEŘÁBKOVÁ, Eva PODRUHOVÁ, Helena SELUCKÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Martin VACULÍK. Český jazyk a komunikace pro střední školy : učebnice. Díl 2. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2011. 80 s. ISBN 978-80-7358-172-5.
 63. PROCHÁZKA, Jakub a Martin VACULÍK. The relationship between prosocial behavior and the expectation of pro social behavior. Studia Psychologica, Institute of Experimental Psychology, Slovak Academy of Sciences, 2011, roč. 54, č. 4, s. 363-372. ISSN 0039-3320.
 64. 2010

 65. VACULÍK, Martin. Assessment centrum: psychologie ve výběru a rozvoji lidí. Brno: NC Publishing, a.s., 2010. 202 s. Gaia. ISBN 978-80-903858-8-7.
 66. ADÁMKOVÁ, Petra, Olga ČELIŠOVÁ, Jitka ČUPOVÁ, Kateřina RYSOVÁ, Květa RYSOVÁ, Pavel ŘEZÁČ, Kateřina SRNSKÁ, Eva SUCHÁNKOVÁ, Michaela ŠIRŮČKOVÁ, Miroslava ŠTĚPÁNKOVÁ, Mária TARÁBKOVÁ, Martin VACULÍK a Magdalena VALÁŠKOVÁ. Český jazyk a komunikace pro střední školy : pracovní sešit. Díl 1. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2010. 63 s. ISBN 978-80-7358-167-1.
 67. ADÁMKOVÁ, Petra, Jitka ČUPOVÁ, Pavel ŘEZÁČ, Eva SUCHÁNKOVÁ a Martin VACULÍK. Český jazyk a komunikace pro střední školy : průvodce pro učitele. Díl 1. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2010. 168 s. ISBN 978-80-7358-168-8.
 68. ADÁMKOVÁ, Petra, Olga ČELIŠOVÁ, Jitka ČUPOVÁ, Kateřina RYSOVÁ, Květa RYSOVÁ, Kateřina SRNSKÁ, Eva SUCHÁNKOVÁ, Michaela ŠIRŮČKOVÁ, Miroslava ŠTĚPÁNKOVÁ, Mária TARÁBKOVÁ, Martin VACULÍK a Martina VALÁŠKOVÁ. Český jazyk a komunikace pro střední školy : učebnice. Díl 1. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2010. 64 s. ISBN 978-80-7358-166-4.
 69. VACULÍK, Martin. Zácvik posuzovatelů – předpoklad validity výsledků assessment centra. In Eva Letovancová, Eva Vavráková. Zborník príspevkov z medzinárodnej odbornej konferencie. 2010. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2010. s. 489-497, 9 s. ISBN 978-80-223-2970-5.
 70. 2009

 71. VACULÍK, Martin. Assessment centrum. In Psychologická encyklopedie: Aplikovaná psychologie B. Baštecká (Ed.). Praha: Portál, s. r. o., 2009. s. 45-49, 5 s. Psychologie. ISBN 978-80-7367-470-0.
 72. VACULÍK, Martin a Veronika JEDRZEJCZYKOVÁ. Commitment in unmarried cohabitation. Studia Psychologica, 2009, roč. 51, č. 1, s. 101-117. ISSN 0039-3320.
 73. PROCHÁZKA, Jakub, Hana HOŠŤÁLKOVÁ a Martin VACULÍK. Prosociální chování a jeho vztah k sourozeneckým konstelacím a k vyžadování prosociálního chování. In Psychologické dny 2008: Já & my a oni. Brno: FSpS MU a ČMPS, 2009. s. 1-10, 10 s. ISBN 978-80-210-4938-3.
 74. 2008

 75. VACULÍK, Martin a Jitka ČUPOVÁ. Zhodnocení typů assessment center vzhledem k jejich účelu. Psychologie v ekonomické praxi, 2008, roč. 42, 3 - 4, s. 61-73. ISSN 0033-300X.
 76. 2007

 77. VACULÍK, Martin a Petra ČERVENKOVÁ. Formování postoje k homosexualitě. Československá psychologie, 2007, roč. 51, č. 1, s. 75-89. ISSN 0009-062X.
 78. VACULÍK, Martin a Blanka NECHVÁTALOVÁ. Profesní zátěž a životní spokojenost profesionálních hasičů. Psychologie v ekonomické praxi, Praha: Karolinum, 2007, XLII, 3-4, s. 37-46. ISSN 0033-300X.
 79. VACULÍK, Martin, Jakub PROCHÁZKA a Petr KVĚTON. The relation between prosocial behaviour and demanding prosocial behaviour. Studia Psychologica, Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2007, roč. 49, č. 2, s. 157-166. ISSN 0039-3320.
 80. 2006

 81. VACULÍK, Martin a Tomáš HUDEČEK. Love via Internet? In Cyberspace 2005. 2006. vyd. Brno: Masaryk University, Brno, 2006. s. 285-294, 10 s. ISBN 80-210-4060-2.
 82. VACULÍK, Martin. Vybrané pojmy ze sociální psychologie. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISSN 1802-128X.
 83. VACULÍK, Martin, Stanislav JEŽEK a Václav WORTNER. Základní pojmy z metodologie psychologie. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISSN 1802-128X.
 84. 2005

 85. VACULÍK, Martin a Tomáš HUDEČEK. Láska po internetu? Brno: FSS MU, 2005. Kyberprostor 2005. ISBN 80-210-4060-2.
 86. VACULÍK, Martin a Tomáš HUDEČEK. Vývoj partnerských vztahů vzniknuvších v prostředí internetu. Československá psychologie, Praha: Academia, 2005, roč. 59, č. 2, s. 159-176. ISSN 0009-062X.
 87. 2002

 88. VACULÍK, Martin. Hraní počítačových her jako specifický fenomén období adolescence. In Utváření a vývoj osobnosti. 2002. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2002. s. 209-226, 17 s. LN00A023. ISBN 80-85947-83-8.
 89. VACULÍK, Martin a Monika DUŠKOVÁ. Psychologické aspekty on-line komunikace prostřednictvím internetu na tzv. chatech. Československá psychologie, Praha: AV ČR, 2002, roč. 46, č. 1, s. 55-63. ISSN 0009-062X.
 90. VACULÍK, Martin. Ve světě počítačových her. Psychologie dnes, Praha: Portál, 2002, roč. 6/2002, č. 6, s. 16-17. ISSN 1211-5886.
 91. 2001

 92. VACULÍK, Martin. Hráči počítačových her a jejich vztahy s rodiči a přáteli. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi, Praha: Academia, 2001, XLV, č. 2, s. 143-151. ISSN 0009-062X.
 93. VACULÍK, Martin. Výkonová motivace hráčů počítačových her v adolescenci. In Psychologické otázky adolescence. 2001. vyd. Brno: PSÚ AV ČR, 2001. s. 103-113. ISBN 80-7326-001-8.
 94. 2000

 95. VACULÍK, Martin. Elektronické hry, sebepojetí, sociální dovednosti a sociální interakce. Zprávy - Psychologický ústav AV ČR, Brno: Psú AVČR, 2000, roč. 6, č. 1, s. 1-11. ISSN 1211-8818.
 96. VACULÍK, Martin. Eysenckova typologie osobnosti hráčů počítačových her. In Integrativní funkce osobnosti. Brno: FSS MU, 2000. s. 193-199.
 97. VACULÍK, Martin. Percepce a hodnocení interpersonálního chování hráčů počítačových her. In Sociální procesy a osobnost 2000. Brno: PSú AV ČR, MU, 2000. s. tisk, 9 s.
 98. VACULÍK, Martin. Psychologické a sociální charakteristiky hráčů počítačových her v adolescenci. disertační práce. Brno: FSS MU, 2000. 145 s.
 99. VACULÍK, Martin. Sebehodnocení hráčů počítačových her v adolescenci. Československá psychologie, Praha: AV ČR, 2000, roč. 44, č. 2, s. 279-286. ISSN 0009-062X.
 100. 1999

 101. VACULÍK, Martin. Elektronické hry a agrese. Československá psychologie, Praha: AV ČR, 1999, roč. 43, č. 5, s. 422-432. ISSN 0009-062X.
 102. VACULÍK, Martin. Charakteristiky hráčů počítačových her v adolescenci. Československá psychologie, Praha: AV ČR, 1999, roč. 43, č. 2, s. 165-179. ISSN 0009-062X.
 103. VACULÍK, Martin. Osobnostní charakteristiky a hraní počítačových her. In Sociální procesy a osobnost 99. 1999. vyd. Brno: Psychologický ústav FF MU, Psychologický ústav AV ČR, 1999. s. 185-192. ISBN 80-210-2228-0.
 104. 1998

 105. VACULÍK, Martin. Program POLICY PC 3.0 - nástroj pro analýzu způsobů rozhodování. Československá psychologie, Praha: AV ČR, 1998, roč. 42, č. 2, s. 155-168. ISSN 0009-062X.
 106. VACULÍK, Martin. Svět počítačových her. In Sociální procesy a osobnost 98. 1998. vyd. Brno: Psychologický ústav FF MU, Psychologický ústav AV ČR, 1998. s. 180-185. ISBN 80-210-2005-9.
 107. 1996

 108. VACULÍK, Martin. Lineární a nelineární rozhodování: experimentální srovnání. 1996. 114 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 3. 2019 07:32