Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. BOJKOVÁ, Martina, Petr DÍTĚ, Lumír KUNOVSKÝ, Martin BLAHO, Bohuslav KIANIČKA, Ivo NOVOTNÝ, Magdalena UVÍROVÁ, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Jiří DOLINA, Marie PŘECECHTĚLOVÁ, Hana KOLOVRATNÍKOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA, Pavel JANEČEK, Oldřich MOTYKA a Arnošt MARTÍNEK. The role of metabolic syndrome in the induction of chronic pancreatitis after a first attack of acute pancreatitis - multicenter trial. Vnitř. Lék. (Vnitr Lek). Brno: Medica Publishing and Consulting, 2020, roč. 66, č. 8, s. 12-16. ISSN 0042-773X.
 2. 2019

 3. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Martin POTRUSIL, Ivo NOVOTNÝ, Václav KUBEŠ a Vladimír PROCHÁZKA. A Central European family with gastric adenocarcinoma and proximal polyposis of the stomach. GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY. NEW YORK: MOSBY-ELSEVIER, 2019, roč. 90, č. 3, s. 523-525, 5 s. ISSN 0016-5107. doi:10.1016/j.gie.2019.05.001.
 4. FORETOVÁ, Lenka, Marie NAVRÁTILOVÁ, Marek SVOBODA, Peter GRELL, Libor NĚMEC, Lukáš SIROTEK, Radka OBERMANNOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Milana ŠACHLOVÁ, Pavel FABIAN, Radek KROUPA, Petra VAŠÍČKOVÁ, Jana HÁZOVÁ, Eva HRABINCOVÁ SŤAHLOVÁ a Eva MACHÁČKOVÁ. GAPPS - syndrom adenokarcinomu žaludku a mnohočetné polypózy žaludku v 8 rodinách testovaných v Masarykově onkologickém ústavu – prevence vč. profylaktické gastrektomie. Klinická onkologie. 2019, roč. 32, Supplementum 2, s. "2S109"-"2S117", 9 s. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2019S109.
 5. KUPKA, Tomáš, Ivo NOVOTNÝ, Lumír KUNOVSKÝ, Magdalena UVÍROVÁ, Martin BLAHO, Jana DVOŘÁČKOVÁ a Petr DÍTĚ. Idiopatický střevní zánět a 1. typ autoimunitní formy pankreatitidy: kazuistika. Vnitřné lékařství. Brno: Medica Publishing and Consulting, 2019, roč. 65, 7-8, s. 520-523. ISSN 0042-773X.
 6. PEŇÁZOVÁ, Petra, Tomáš ANDRAŠINA, Ivo NOVOTNÝ, Jan TRNA, Beáta HEMMELOVÁ, Lumír KUNOVSKÝ, Vladimír PROCHÁZKA a Zdeněk KALA. IgG4 sklerozující cholangitida - zánět imitující nádor hlavy pankreatu a cholangiokarcinom. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2019, roč. 32, č. 2, s. 143-151. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2019143.
 7. KUNOVSKÝ, Lumír, Radek KROUPA, Zdeněk KALA, Martin POTRUSIL, Milan DASTYCH, Jiří DOLINA, Karolina POREDSKÁ, Barbora PACKOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Jakub HUSTÝ, Václav KUBEŠ, Michal EID a Vladimír PROCHÁZKA. Laparoskopická totální gastrektomie u pacientů se syndromem GAPPS. In Budějovice gastroenterologické. 5. setkání mladých gasroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS. 2019.
 8. BLAHO, Martin, Petr DÍTĚ, Ivo NOVOTNÝ a Bohuslav KIANIČKA. Metabolický syndrom a nealkoholická steatóza pankreatu. GASTROENTEROLÓGIA PRE PRAX. 2019, roč. 18, č. 3, s. 120-122. ISSN 1336-1473.
 9. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Hana MAŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Jiří DOLINA, Ivo NOVOTNÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Michal EID, Petr MORAVČÍK a Vladimír PROCHÁZKA. Možnosti léčby ampulárního adenokarcinomu. In Budějovice gastroenterologické. 5. setkání mladých gasroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS. 2019.
 10. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Bohuslav KIANIČKA, Martin BLAHO, Pavel SVOBODA, Magdalena UVÍROVÁ, Tomáš ROHAN, Hana MAŠKOVÁ a Lumír KUNOVSKÝ. Pancreatic Solid Focal Lesions: Differential Diagnosis between Autoimmune Pancreatitis and Pancreatic Cancer. Digestive Diseases : Karger. 2019, roč. 2019, č. 37, s. 416-421. ISSN 0257-2753. doi:10.1159/000499762.
 11. TRNA, Jan, Ivo NOVOTNÝ, Lumír KUNOVSKÝ a Milana ŠACHLOVÁ. Rizikové faktory karcinomu pankreatu a možnosti jejich využití v časné diagnostice karcinomu pankreatu. In XIX. PANKREATOLOGICKÝ DEN. 2019.
 12. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Ivo NOVOTNÝ, Jan TRNA, Tomáš ANDRAŠINA a Lumír KUNOVSKÝ. Timing ERCP u akutní biliární pankreatitidy. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 98, č. 1, s. 10-13. ISSN 0035-9351.
 13. 2018

 14. TRNA, Jan, Pavla TESAŘÍKOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Katarína MÚČKOVÁ a Alexandr POPRACH. Case report of melanoma metastasizing to the pancreas. Gastroenterologie a Hepatologie. 2018. ISSN 1804-803X.
 15. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Milan DASTYCH, Ivo NOVOTNÝ, Jan TRNA, Jan MAZANEC, Tomáš ANDRAŠINA, Michal EID, Martin POTRUSIL a Petr MORAVČÍK. Laparoscopic pancreaticoduodenectomy for ampullary adenocarcinoma - a case report. Gastroenterologie a Hepatologie. Praha: Ambit Media, 2018, roč. 72, č. 5, s. 401-407. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh2018401.
 16. SVATOŇ, Roman, Ivo NOVOTNÝ, Zdeněk KALA a Tomáš ANDRAŠINA. Načasování ERCP u akutní biliární pankreatitidy. In 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 2018. ISBN 978-80-7177-941-4.
 17. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Petr MORAVČÍK, Martin POTRUSIL, Jan MAZANEC, Tomáš PAVLÍK, Tomáš ANDRAŠINA a Ivo NOVOTNÝ. Radikalita pankreatoduodenektomie u karcinomu pankreatu. In 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 2018. ISBN 978-80-7177-941-4.
 18. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Martin POTRUSIL, Milan DASTYCH, Ivo NOVOTNÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Michal EID a Petr MORAVČÍK. Surgical treatment of ampullary adenocarcinoma – single center experience and a review of literature. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2018, roč. 31, č. 1, s. 46-52. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko201846.
 19. STARÝ, Karel, Hana MUNTEANU, Milan DASTYCH a Ivo NOVOTNÝ. Vzácné nádory endokrinního systému. In Brněnské onkologické dny 2018. 2018. ISSN 1802-5307.
 20. 2017

 21. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Martin POTRUSIL, Milan DASTYCH, Ivo NOVOTNÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Michal EID a Petr MORAVČÍK. Možnosti chirurgické léčby ampulárního adenokarcinomu. In 6. kongres České gastroenterologické společnosti. 2017. ISSN 1804-7874.
 22. ONDREJKOVÁ, Alena, Bohuslav KIANIČKA, Hana NECHUTOVÁ, Lukáš HRUŠKA, Ivo NOVOTNÝ a Miroslav SOUČEK. Relabující autoimunitní pankreatitida 1. typu: kazuistika. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 63, č. 4, s. 277-283. ISSN 0042-773X.
 23. 2016

 24. KALA, Zdeněk, Roman SVATOŇ a Ivo NOVOTNÝ. Diferenciální diagnostika cystických lézí pankreatu. In Jan Trna, Zdeněk Kala. Klinická pankreatologie. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2016. s. 247-257. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3902-4.
 25. TRNA, Jan, Igor PENKA, Barbora BULIKOVÁ, Vladimír ZBOŘIL a Ivo NOVOTNÝ. Juxtapapilární divertikl duodena jako příčina pankreatobiliárních potíží - kazuistika a přehled literatury. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016, roč. 95, č. 6, s. 294-297. ISSN 0035-9351.
 26. NOVOTNÝ, Ivo. Využití endoskopických metod u nemocí pankreatu. In Jan Trna, Zdeněk Kala. Klinická pankreatologie. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2016. s. 218-238. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3902-4.
 27. 2015

 28. HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA, Katarína GAŠPAROVÁ, Tomáš ANDRAŠINA, Tomáš PAVLÍK, Igor PENKA, Ivo NOVOTNÝ, Jan MAZANEC a Zdeněk KALA. Kritéria pro výběr pacientů s duktálním karcinomem pankreatu, kteří nejvíce profitují z chirugické léčby - literární review. In XVI. Pankreatologický den. 2015.
 29. SVATOŇ, Roman, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Ivo NOVOTNÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Jan MAZANEC, Igor PENKA, Jaroslav IVIČIČ a Zdeněk KALA. Management cystických nádorů pankreatu- fukuoka konsensus. In XVI. Pankreatologický den. 2015.
 30. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ, Martin LIBERDA, Alice BÁRTKOVÁ, Martina BOJKOVÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ a Bohuslav KIANIČKA. Metabolický syndrom a onemocnění slinivky břišní. Gastroenterológia pre prax. Bratislava: SAMEDI, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 64-66. ISSN 1336-1473.
 31. 2014

 32. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Petr KYSELA, Igor PENKA a Ivo NOVOTNÝ. GIST horního trávicího traktu. In XIX. Rožnovský gstroenterologický den. 2014.
 33. NECHUTOVÁ, Hana, Petr DÍTĚ, Markéta HERMANOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Arnost MARTINEK, Pavel KLVANA, Bohuslav KIANIČKA a Miroslav SOUČEK. Pancreatic pain. Wiener Medizinische Wochenschrift. Wien: Springer, 2014, roč. 164, 3-4, s. 63-72. ISSN 0043-5341. doi:10.1007/s10354-014-0265-1.
 34. KALA, Zdeněk, Roman SVATOŇ, Igor PENKA, Vladimír PROCHÁZKA, Vlastimil VÁLEK a Ivo NOVOTNÝ. Poranění žlučových cest. In polytrauma a komplikace v chirurgické péči. VI. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. 2014.
 35. HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA, Jan MAZANEC, Jitka HAUSNEROVÁ, Tomáš PAVLÍK, Tomáš ANDRAŠINA, Ivo NOVOTNÝ, Igor PENKA a Zdeněk KALA. Standardizace patologického vyšetření resekátu pankreatu. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 93, č. 3, s. 132-138. ISSN 0035-9351.
 36. 2013

 37. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ, Jan LATA, Jiří VANÍČEK a Martin BULIK. Endoscopic Drainage Treatment of Pancreatic Pseudocysts. Hepato-gastroenterology. ATHENS: H G E UPDATE MEDICAL PUBLISHING S A, 2013, roč. 60, č. 127, s. 1773-1777. ISSN 0172-6390. doi:10.5754/hge13214.
 38. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Čestmír NEORAL, Vlastimil VÁLEK, Petr KYSELA, Ivo NOVOTNÝ, R AUJESKÝ a M STAŠEK. Chirurgická léčba GIST žaludku z pohledu FN Brno a FN Olomouc. In XXII. Jarní setkání Loket. 2013.
 39. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Karel STARÝ, Jan MAZANEC, Ivo NOVOTNÝ a Tomáš ANDRAŠINA. Chirurgická léčba neuroendokrinních nádorů pankreatu-vlastní zkušenosti a léčebné alternativy. In Pelhřimovský chirurgický den. 2013.
 40. KRSIČKA, Petr, Roman ŠEFR, Zdeněk EBER, Ondřej ZAPLETAL, Lukáš SIROTEK, Ivo NOVOTNÝ a Miloš PACAL. Náhlé příhody břišní v onkochirurgii. In Book of Abstracts XIII. dny mladých chirurgů prof. MUDr. Stan. Čárského, DrSc. Senec, 2013, s. 46. 2013.
 41. ŠEFR, Roman, Zdeněk EBER, Martin ONDRÁK, Ivo NOVOTNÝ, Miloš PACAL a Petr KRSIČKA. NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ V ONKOCHIRURGII. In Book of Abstracts XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2013, s. 160. ISBN 978-80-904596-9-4. 2013.
 42. PROCHÁZKA, Vladimír, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Jan MAZANEC, Ivo NOVOTNÝ a Tomáš ANDRAŠINA. Radikalita pankreatoduodenektomie pro karcinom pankreatu. In Pelhřimovský chirurgický den. 2013.
 43. KIANIČKA, Bohuslav, Jan LATA, Ivo NOVOTNÝ, Petr DÍTĚ a Jiří VANÍČEK. Single balloon enteroscopy for endoscopic retrograde cholangiography in patients with Roux-en-Y hepaticojejuno anastomosis. WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY. HONG KONG: BAISHIDENG PUBL GRP CO LTD, 2013, roč. 19, č. 44, s. 8047-8055. ISSN 1007-9327. doi:10.3748/wjg.v19.i44.8047.
 44. DÍTĚ, Petr, Jan TRNA, Zdeněk KINKOR, Ivo NOVOTNÝ, Jan LATA, Bohuslav KIANIČKA a Markéta HERMANOVÁ. Unusual Multiorgan Immunoglobulin G4 (IgG4) Inflammation: Autoimmune Pancreatitis, Mikulicz Syndrome, and IgG4 Mastitis. Gut and Liver. Seoul: Korean Society of Gastroenterology, 2013, roč. 7, č. 5, s. 621-624. ISSN 1976-2283. doi:10.5009/gnl.2013.7.5.621.
 45. DÍTĚ, P., Ivo NOVOTNÝ, P. KOCNA, M. BOJKOVÁ, T. KUPKA, Hana NECHUTOVÁ a Bohuslav KIANIČKA. Zvláštnosti diagnostiky a terapie exokrinní pankreatické nedostatečnosti. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media a.s., 2013, roč. 59, č. 1, s. 65-70. ISSN 0042-773X.
 46. 2012

 47. KIANIČKA, Bohuslav, Ivo NOVOTNÝ, Petr VLČEK, Jiří KORBIČKA, Petr PISKAČ, Jan ŽÁK, Miroslav SOUČEK, Jiří ŠPÁC a Ivan ŘIHÁČEK. Endoskopická retrográdní cholangiografie pomocí jednobalónkového enteroskopu u pacientů s Roux-Y hepatikojejunoanastomózou. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 5, s. 347-353. ISSN 0042-773X.
 48. DÍTĚ, Petr, Hana NECHUTOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Martina BOJKOVÁ, Ondřej URBAN, Bohuslav KIANIČKA, Pavel KLVAŇA, Jan TRNA a Arnošt MARTÍNEK. CHRONICKÁ PANKREATITIDA A DYSFUNKCE ORGÁNU GASTROINTESTINÁLNÍHO TRAKTU. Gastroenterologia pre prax. Bratislava: SAMEDI s.r.o., 2012, roč. 11, č. 4, s. 190-193. ISSN 1336-1473.
 49. NOVOTNÝ, Ivo, Petr DÍTĚ, Jan TRNA, Jan LATA, Libuše HUSOVÁ a Edvard GERYK. Immunoglobulin G4-Related Cholangitis: A Variant of IgG4-Related Systemic Disease. Digestive Diseases. BASEL: KARGER, 2012, roč. 30, č. 2, s. 216-219. ISSN 0257-2753. doi:10.1159/000336706.
 50. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ, Martina JELŠÍKOVÁ, Katarína FLOREÁNOVÁ a Jan TRNA. KLASIFIKACE AKUTNÍ PANKREATITIDY. Gastroenterologia pre prax. Bratislava: SAMEDI s.r.o., 2012, roč. 11, č. 2, s. 82-84. ISSN 1336-1473.
 51. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ, Zdeněk KALA, Markéta HERMANOVÁ, Jana NECHUTOVÁ, Jana DVOŘÁČKOVÁ, Arnošt MARTÍNEK a Jan TRNA. Pozitivita imunoglobulinu IgG4 v krevním séru u osob s karcinomem slinivky břišní. Gastroenterology and hepatology. Praha: Ambit Media, 2012, roč. 66, č. 3, s. 187-190. ISSN 1804-7874.
 52. DÍTĚ, Petr, Markéta HERMANOVÁ, Jan TRNA, Ivo NOVOTNÝ, Milos RUZICKA, Martin LIBERDA a Alice BARTKOVA. The Role of Chronic Inflammation: Chronic Pancreatitis as a Risk Factor of Pancreatic Cancer. Digestive Diseases. BASEL: KARGER, 2012, roč. 30, č. 3, s. 277-283. ISSN 0257-2753. doi:10.1159/000336991.
 53. 2011

 54. NOVOTNÝ, Ivo a Jan HLAVSA. Endoskopická sonografie při ložiskových procesech pankreatu. In Hepato-pankreato-biliární chirurgie. 1. vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 2011. s. 343-350. ISBN 978-80-7345-269-8.
 55. DÍTĚ, Petr, Jan BUREŠ, Milan DASTYCH, Tomáš FEJFAR, Petr HŮLEK, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Bohuslav KIANIČKA, Michal KONEČNÝ, Marcela KOPÁČOVÁ, Radek KROUPA, Jan LATA, Karel LUKÁŠ, Jan MARTÍNEK, Ivo NOVOTNÝ, Vlastimil PROCHÁZKA, Stanislav REJCHRT, Svatopluk SOLAŘ, Karel STARÝ, Václav ŠAFKA, Jiří TOMÁŠEK, Tomáš VAŇÁSEK, Filip ZÁVADA, Miroslav ZAVORAL a Vladimír ZBOŘIL. Farmakoterapie v gastroenterologii. 1. vydání. Praha: Galén, 2011. 262 s. ISBN 978-80-7262-704-2.
 56. DÍTĚ, Petr, Jan TRNA, Ivo NOVOTNÝ, Katarína FLOREÁNOVÁ, Hana NECHUTOVÁ a E. GERYK. Chronická pankreatitida v roce 2011. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, č. 11, s. 891-896, 7 s. ISSN 0042-773X.
 57. PROCHÁZKA, Vladimír, Beáta HEMMELOVÁ, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA a Ivo NOVOTNÝ. Infekční pooperační komplikace po operacích pankreatu u pacientů s předoperační drenáží žlučových cest. In Sborník abstrakt: 5.kongres chirurgie jater, žlučových cest a panreatu. 2011. ISBN 978-80-7177-039-8.
 58. HEMMELOVÁ, Beáta, Vladimír PROCHÁZKA, Markéta HANSLIANOVÁ, Ivo NOVOTNÝ a Tomáš ANDRAŠINA. Infekční pooperační komplikace ppacientů s předoperační drenáží žlučových cest. In XI. Brněnský pankreatologický den. 2011.
 59. DÍTĚ, Petr, Jan TRNA, J. BĚLOBRÁDKOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Markéta HERMANOVÁ, P. VLČKOVÁ, K. KLÍMOVÁ, Bohuslav KIANIČKA, Abdul LEMINE, M. LIBERDA a E. GERYK. Pankreatický karcinom – vztah k diabetes mellitus a kouření. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, č. 2, s. 159-162. ISSN 0042-773X.
 60. DÍTĚ, Petr, Milan DASTYCH, Ivo NOVOTNÝ, Jan TRNA, Anna ŽÁKOVÁ, Milan DASTYCH, Jiří PRÁŠEK a Marie PŘECECHTĚLOVÁ. Stezenie cynku, selenu, miedzi i magnezu w surowicy chorych z przewleklym alkoholowym i idiopatycznym zapaleniem trzustki. Postepy Nauk Medycznych. Polsko, 2011, XXIV, č. 3, s. 181-185. ISSN 0860-6196.
 61. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
 62. 2010

 63. NOVOTNÝ, Ivo, Petr DÍTĚ, Jan LATA, Hana NECHUTOVÁ a Bohuslav KIANIČKA. Autoimmune Pancreatitis - Recent Advances. DIGESTIVE DISEASES. Basel: Karger AG, 2010, roč. 28, č. 2, s. 334-338. ISSN 0257-2753.
 64. KROUPA, Radek, Aleš HEP, Jiří DOLINA, Vlastimil VÁLEK, Zuzana MATYÁŠOVÁ, Jitka PROKEŠOVÁ, Jaroslav SEDMÍK a Ivo NOVOTNÝ. Combined treatment of achalasia - botulinum toxin injection followed by pneumatic dilatation: long-term results. Diseases of the Esophagus. Wiley blackwell, 2010, roč. 23, č. 2, s. 100-105. ISSN 1120-8694.
 65. LINHARTOVÁ, Marcela, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Karel STARÝ, Ivo NOVOTNÝ, Igor ČERNÝ a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Diagnostika MEN s vysužitím stanovení chromograninu A, kazuistika. In Edukační sborník XXXIV. Brněnské onkologické dny. 2010. ISBN 978-80-86793-15-3.
 66. NOVOTNÝ, Ivo. Endoskopické řešení hepatikojejunoanastomozy pomocí jednobalonkového enteroskopu zavedení do Roux kličky. Československá gastroenterologie a výživa. 2010, roč. 2010, č. 64, s. 12-21. ISSN 0009-0565.
 67. KYSELA, Petr, Zdeněk KALA a Ivo NOVOTNÝ. Chirurgická léčba pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem. Farmakoterapie, speciální příloha. Praha: Farmakon Press, 2010, roč. 6, říjen 2010, s. 14-18. ISSN 1801-1209.
 68. DÍTĚ, Petr. Chronická pankreatitida. Sanquis. ČR, 2010, roč. 2010, č. 75, s. 89-91.
 69. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ, Marie PŘECECHTĚLOVÁ, Miloš RŮŽIČKA, Anna ŽÁKOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Jan TRNA a Hana NECHUTOVÁ. Incidence of pancreatic carcinoma in patients with chronic pancreatitis. Hepatogastroenterology. 2010, roč. 57, Jul-Aug, s. 957-60, 4 s. ISSN 0172-6390.
 70. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Karel STARÝ, Igor PENKA, Petr KYSELA, Ivo NOVOTNÝ a Vlastimil VÁLEK. Neuroendokrinní nádory pankreatu. In XXIII. Petřivalského-Rapantův den. 2010. ISBN 978-80-87327-34-0.
 71. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ a Miroslav PENKA. Poškození gastroduodenální sliznice léky a vztah k endoskopickým výkonům. Medicína po promoci. Praha: MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., 2010, roč. 11, suppl. 1, s. 3-6. ISSN 1212-9445.
 72. 2009

 73. ADAMCOVÁ, Arona, Ivo NOVOTNÝ, Markéta HERMANOVÁ, Jan TRNA a Petr DÍTĚ. Acute pancreatitis a first sympton of pancreatic cancer in a diffuse autoimmune pancreatitis patient. Scripta medica. Brno, 2009, roč. 82, č. 4, s. 249-251.
 74. LATA, Jan, Radek KROUPA, Ivo NOVOTNÝ a Tomáš VAŇÁSEK. Akutní krvácení z horní části gastrointestinálního traktu. Vnitřní lékařství. 2009, suppl., č. 1. ISSN 0042-773X.
 75. KALA, Zdeněk, Igor KISS, Vlastimil VÁLEK, Ivo NOVOTNÝ a J. HLAVSA. Ampulomy. In Nádory podjaterní oblasti. 1. vyd. Praha: GRADA, 2009. s. 289-301, 3 s. ISBN 978-80-247-2867-4.
 76. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA a Ivo NOVOTNÝ. Ampulomy. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. s. 289-302. ISBN 978-80-247-2867-4.
 77. NOVOTNÝ, Ivo. Endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie a endoskopická ultrasonografie. In Nádroy podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009. s. 45-55, 10 s. ISBN 978-80-247-2867-4.
 78. KALA, Zdeněk, Igor KISS, Vlastimil VÁLEK a Ivo NOVOTNÝ. ERCP a endoskopická ultrasonografie. In Nádory podjaterní oblasti. 1. vyd. Praha: GRADA, 2009. s. 45-55, 10 s. ISBN 978-80-247-2867-4.
 79. NOVOTNÝ, Ivo. ERCP a endoskopická ultrasonografie. In Nádory podjaterní oblasti. 1. vydání. Praha: GRADA, 2009. s. 42-45. ISBN 978-80-247-2867-4.
 80. HERMANOVÁ, Markéta a Ivo NOVOTNÝ. EUS navigovaná biopsie. In Nádory podjaterní oblasti. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2009. s. 82-87, 5 s. ISBN 978-80-247-2867-4.
 81. STARÝ, Karel, Zdeněk KALA, M. LINHARTOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, I. ČERNÝ a Z. PAVLOVSKÝ. Chromogranin A v diagnostice MEN. Český Krumlov, 2009. s. 125-126. ISBN 978-80-7262-632-8.
 82. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ a Jan TRNA. Idiopatická chronická pankreatitida - proč jěště v roce 2009 existuje? Postgraduální medicína. 2009, roč. 6, č. 11, s. 655-657. ISSN 1212-4184.
 83. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ, Marie PŘECECHTĚLOVÁ, M. RŮŽIČKA, Anna ŽÁKOVÁ, Jan TRNA, Markéta HERMANOVÁ a Arona ADAMCOVÁ. Incidence pankreatického karcinomu u osob s chronickou pankreatitidou. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost, 2009, roč. 55, č. 1, s. 18-21. ISSN 0042-773X.
 84. KROUPA, Radek, Jana JURÁNKOVÁ, Milan DASTYCH, Michal ŠENKYŘÍK, Libuše HUSOVÁ a Ivo NOVOTNÝ. Infekční komplikace perkutánní endoskopické gastrostomie a nožností jejich ovlivnění. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost, 2009, roč. 63 suppl., č. 1. ISSN 1213-323X.
 85. KALA, Zdeněk, Igor KISS, Vlastimil VÁLEK a Ivo NOVOTNÝ. Intraduktální ultrasonografie. In Nádory podjaterní oblasti. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. s. 55-59, 4 s. ISBN 978-80-247-2867-4.
 86. NOVOTNÝ, Ivo. Intraduktální ultrasonografie. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009. s. 55-60. ISBN 978-80-247-2867-4.
 87. NOVOTNÝ, Ivo. Intraduktální ultrasonografie (IDUS). In Nádory podjaterní oblasti. 1. vydání. Praha: GRADA, 2009. s. 55-58. ISBN 978-80-247-2867-4.
 88. DÍTĚ, Petr, Antonín FASSMANN, Ivo NOVOTNÝ, Markéta HERMANOVÁ, Bohumil KIANIČKA a Petra VLČKOVÁ. Mnohočetná orgánová postižení a sick sinus syndrom nemocné s autoimunitní formou chronické pankreatitidy. Česká a Slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 63, č. 5, s. 203-207. ISSN 1213-323X.
 89. DÍTĚ, Petr, Antonín FASSMANN, Ivo NOVOTNÝ, Markéta HERMANNOVÁ, Bohuslav KIANIČKA a Veronika VLČKOVÁ. Mnohočetná orgánová postižení a sick sinus syndrom u nemocné s autoimunní formou chronické pankreatitidy. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Galén, spol. s r.o., 2009, roč. 63, č. 5, s. 203- 207. ISSN 1213-323X.
 90. KROUPA, Radek, Jana JURÁNKOVÁ, Milan DASTYCH, Michal ŠENKYŘÍK a Ivo NOVOTNÝ. Monitoring of oropharyngeal colonization and percutaneous endoscopic gastrostomy site infection: rationale for targeted antimicrobial prophylaxis in different indications subgroups. In Monitoring of oropharyngeal colonization and percutaneous endoscopic gastrostomy site infection: rationale for targeted antimicrobial prophylaxis in different indications subgroups. 2009.
 91. KISS, Igor, Jiří TOMÁŠEK, Jaroslav SEDMÍK, Tomáš ANDRAŠINA, Vlastimil VÁLEK, Jana HALÁMKOVÁ, Jana KRÁLOVÁ, Štěpán TUČEK, Ivo NOVOTNÝ, Igor PENKA a Petra MUSILOVÁ. Možnosti léčby nádorů žlučníku a žlučových cest - vlastní zkušenosti. In Edukační sborník. XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009.
 92. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ, Marie PŘECECHTĚLOVÁ, Miloš RŮŽIČKA, Anna ŽÁKOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Jan TRNA a Arona ADAMCOVÁ. Pankreatický karcinom v terénu chronické pankreatitidy. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost, 2009, roč. 63, č. 5, s. 216-220, 4 s. ISSN 1213-323X.
 93. 2008

 94. ŠEVČÍKOVÁ, Arona, Ivo NOVOTNÝ, Markéta HERMANOVÁ, V. PROCHÁZKA, Jan TRNA a Petr DÍTĚ. Akutní pankreatitida jako první symptom karcinomu pankreatu v terénu difuzní autoimunní pankreatitidy. Buletin HPB. Praha, 2008, roč. 16, č. 3, s. 39-40. ISSN 1210-6755.
 95. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ, Jan TRNA a Arona ŠEVČÍKOVÁ. Autoimmune pancreatitis. Best practice and research. ELSEVIER, 2008, roč. 22, č. 1, s. 131-143. ISSN 1521-6918.
 96. DÍTĚ, Petr, Arona ŠEVČÍKOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Markéta HERMANOVÁ, Jan TRNA, Hana NECHUTOVÁ a Hana DUJSÍKOVÁ. Autoimmune pancreatitis in the Czech Republic - region of Southerm Moravia. Pancreatology. KARGER, 2008, roč. 8, č. 3, s. 351. ISSN 1424-3903.
 97. DÍTĚ, Petr, Jan TRNA a Ivo NOVOTNÝ. Autoimunne pancreatitis. Minerva gastroenterologica diabetologica. 2008, roč. 54, č. 4, s. 359-364, 5 s. ISSN 1007-9327.
 98. ŠEVČÍKOVÁ, Arona, Vladimír ZBOŘIL, Lucie PROKOPOVÁ, Ivo NOVOTNÝ a I. VALÁŠKOVÁ. Azathioprin a indukce pankreatitidy v terapii idiopatických střevních zánětů. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2008, roč. 62, Suppl. 3, s. 31. ISSN 1213-323X.
 99. MALFERTHEINER, Petr. Gastroenterology across Europe 2008. Edit Med Unic Hatioeganu, 2008. 8 s. Edit Med Unic Hatioeganu. ISBN 978-973-693-290-8.
 100. ŠEVČÍKOVÁ, Arona, Ivo NOVOTNÝ, I. VALÁŠKOVÁ, R. GAILLYOVA, Jan TRNA, Hana DUJSÍKOVÁ a Petr DÍTĚ. Idipathic pancreatitis in one part of Czech Republic - our results. Pancreatology. KARGER, 2008, roč. 8, č. 3, s. 361. ISSN 1424-3903.
 101. NOVOTNÝ, Ivo a Jiří LENZ. Interaktivní endoskopický atlas horní části gastrointestinálního traktu. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X.
 102. HLAVSA, Jan, Martin MAN, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Roman SVATOŇ, Vlastimil VÁLEK, Ingrid VÁŠOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Karel STARÝ, Igor KISS a Jiří PRÁŠEK. Nádory pankreatu. Medicína pro praxi. 2008, roč. 10, č. 5, s. 388-392. ISSN 1214-8687.
 103. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ a Miroslav PENKA. Nesteroidní antiflogistika, antikoagulancia, antiagregacia a změny sliznice žaludku a dvanáctníku. Interní medicína pro praxi. Olomouc: SOLEN,s.r.o., 2008, roč. 10, č. 9, s. 384-386. ISSN 1212-7299.
 104. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ a Hana NECHUTOVÁ. Pankreatická bolest a možnosti její léčby. Buletin HPB. Praha, 2008, roč. 16, č. 3, s. 41-42. ISSN 1210-6755.
 105. DÍTĚ, Petr a Ivo NOVOTNÝ. Patofyziologie akutní pankreatitidy. Gastroenterologia pro prax. 2008, roč. 7, č. 4, s. 185-187. ISSN 1336-1473.
 106. DÍTĚ, Petr a Ivo NOVOTNÝ. Patofyziologie akutní pankreatitidy. Gastroenterología pre prax. Bratislava: SAMEDI,s.r.o., 2008, roč. 7, č. 4, s. 185-187. ISSN 1336-1473.
 107. PROKOPOVÁ, Lucie, Vladimír ZBOŘIL a Ivo NOVOTNÝ. Rizika recidivy perianálních píštělí po biologické terapii:diagnostické a léčebné závěry. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2008, roč. 62, Suppl. 3, s. 27. ISSN 1213-323X.
 108. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ, Arona ŠEVČÍKOVÁ a Jan TRNA. The contribution of detailed investigation of patients with long-term hyperamylasemia and dyspepsia of unknown aetiology. Pancreatology. KARGER, 2008, roč. 8, č. 3, s. 351. ISSN 1424-3903.
 109. NOVOTNÝ, Ivo, Petr DÍTĚ, Milan DASTYCH, Anna ŽÁKOVÁ, Jan TRNA, Hana NOVOTNÁ a Hana NECHUTOVÁ. Tumor marker M2-pyruvate-Kinase in differential diagnosis of chronic pancreatitis and pancreatic cancer. Hepato-gastroenterology. 2008, roč. 55, č. 3, s. 1475-1477. ISSN 0172-6390.
 110. 2007

 111. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ, Radek KROUPA, Magda KUNOVSKÁ, Hana MÜNZOVÁ, Libuše HUSOVÁ, Aleš HEP, Vladimír ZBOŘIL a Lucie PROKOPOVÁ. Akutní navrikózní krvácení do horní části trávicího traktu. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 61, č. 1, s. 6-10. ISSN 1213-323X.
 112. DÍTĚ, Petr, Arona ŠEVČÍKOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Marie PŘECECHTĚLOVÁ, Anna ŽÁKOVÁ, Jan TRNA, Hana NECHUTOVÁ, Hana DUJSÍKOVÁ a Markéta HERMANOVÁ. Autoimunitní pankreatitida v České republice - region jižní Morava. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 61, č. 2, s. 82-85. ISSN 1213-323X.
 113. DÍTĚ, Petr, Arona ŠEVČÍKOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Marie PŘECECHTĚLOVÁ, Anna ŽÁKOVÁ, Jan TRNA, Hana NECHUTOVÁ, Hana DUJSÍKOVÁ a Markéta HERMANOVÁ. Autoimunní pankreatitida v České republice - region Jižní Morava. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 61, č. 2, s. 82-85, 3 s. ISSN 1213-323X.
 114. KROUPA, Radek, Aleš HEP, Vlastimil VÁLEK, Jiří DOLINA, Zuzana MATYÁŠOVÁ, J. MRAZOVÁ a Ivo NOVOTNÝ. Combined treatment of achalasia - botulinum toxin followed by pneumatic dilatation - long term results. GUT. 2007, roč. 56, suppl. III, s. A228, 1 s. ISSN 0017-5749.
 115. NOVOTNÝ, Ivo, Petr DÍTĚ, Magda KUNOVSKÁ a Hana MÜNZOVÁ. Endoskopické změny sliznice žaludku a dvanáctníku při léčbě minidávkou acetylsalicylové kyseliny a jejich prevence. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Putrkyně, 2007, roč. 53, č. 10, s. 1053-1056. ISSN 0042-773X.
 116. KROUPA, Radek, Ivo NOVOTNÝ, Petr DÍTĚ, Milan DASTYCH, Libuše HUSOVÁ, Magda KUNOVSKÁ, Hana MÜNZOVÁ, Lucie PROKOPOVÁ a Vladimír ZBOŘIL. Epidemiologie a rizikové faktory akutního nevarikózního krvácení do horní části trávicího traktu u nemocných ve fakultní nemocnici - rozhodující jsou přidružená onemocnění. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 61, suppl. 2, s. 58. ISSN 1213-323X.
 117. DÍTĚ, Petr, Jiří DOLINA, Aleš HEP, Libuše HUSOVÁ, Magda KUNOVSKÁ, Ivo NOVOTNÝ, Lucie PROKOPOVÁ, Vladimír ZBOŘIL a Petr HUSA. Gastroenterologie. In DÍTĚ, Petr et al. Vnitřní lékařství. Druhé. Praha: Galén, 2007. s. 247-310. ISBN 978-80-7262-496-6.
 118. DÍTĚ, Petr, Arona ŠEVČÍKOVÁ, M. VALÁŠKOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Jan TRNA, Hana NECHUTOVÁ, Markéta HERMANOVÁ a Hana DUJSÍKOVÁ. Idiopatická pankreatitida - přehled problematiky a vlastní výsledky. Buletin HPB. 2007, roč. 15, 2-3, s. 51-52. ISSN 1210-6755.
 119. DITĚ, Petr, Arona ŠEVČÍKOVÁ, M. VALÁŠKOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Jan TRNA, Hana NECHUTOVÁ, Markéta HERMANOVÁ a Hana DUJSÍKOVÁ. Idiopatická pankreatitida - přehled problematiky a vlastní výsledky. Bulletin HPB. Praha: Česká společnost HPB chirurgie, 2007, roč. 15, 2-3, s. 51-52. ISSN 1210-6755.
 120. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ, Jan TRNA, Hana NECHUTOVÁ, Arona ŠEVČÍKOVÁ, Hana DUJSÍKOVÁ a Marie PŘECECHTĚLOVÁ. Je chronická pankreatitida rizikový faktor karcinomu pankreatu? Česká geriatrická revue. 2007, roč. 5, č. 2, s. 65-67. ISSN 1214-0732.
 121. KROUPA, Radek, Aleš HEP, Vlastimil VÁLEK, Jiří DOLINA, Zuzana MATYÁŠOVÁ, J. MRÁZOVÁ a Ivo NOVOTNÝ. Kombinovaníá léčba achalazie jícnu injekcí botulotoxinu s následnou pneumatickou dilatací - dlouhodobé výsledky. Praha: Česká lékařská společnost, 2007, roč. 61, suppl. 2, s. 36. ISSN 1213-323X.
 122. NOVOTNÝ, Ivo, Petr DÍTĚ, Milan DASTYCH, Anna ŽÁKOVÁ, Jan TRNA, Hana NOVOTNÁ a Hana NECHUTOVÁ. Nádorový marker M2-pyruvát kináza v diferenciální diagnostice chronické pankreatitidy a karcinomu pankreatu. Česká a slovesnská gastroenterolologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost, 2007, roč. 61, č. 4, s. 217-220. ISSN 1213-323X.
 123. NOVOTNÝ, Ivo. Pankreatobiliární terapeutická endoskopie u pavientů geriatrického věku. Ćeská geriatrická revue. 2007, roč. 5, č. 2, s. 78-84, 6 s. ISSN 1214-0732.
 124. NOVOTNÝ, Ivo a Arona ŠEVČÍKOVÁ. Selhání endosonografie v diferenciální diagnostice solidní ložisko pankreatu vs. cystoid pankreatu. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 61, suppl. 2, s. 37. ISSN 1213-323X.
 125. LATA, Jan, Ivo NOVOTNÝ, Veronika PŘÍBRAMSKÁ, Jana JURÁNKOVÁ, Přemysl FRIČ, Radek KROUPA a Oldřich STIBŮREK. The effect of probiotics on gut flora, level of endotoxin and Child-Pugh score in cirrhotic patients:results of a double-blind randomized study. European Jornal of Gastroenterology and Hepatology. 2007, roč. 19, č. 12, s. 1111-1113. ISSN 0954-691X.
 126. DÍTĚ, Petr a ET AL. Vnitřní lékařství. Druhé vydání. Praha: GALÉN, Na Bělidle 34, 2007. 586 s. ISBN 978-80-7262-496-6.
 127. NOVOTNÝ, Ivo, Andrea ŠEVCIKOVA, Iveta VALÁŠKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Jan TRNA, Miroslava BEŇOVSKÁ a Petr DÍTĚ. Výskyt CFTR mutací u nemocných s endosonografickými znaky (EUS) chronické pankreatitidy a hyperamylazemií. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2007, roč. 61, č. 2, s. 86-89. ISSN 1213-323X.
 128. NOVOTNÝ, Ivo, A ŠEVČÍKOVÁ, Iveta VALÁŠKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Jan TRNA, M BEŇOVSKÁ a Petr DÍTĚ. Výskyt CFTR mutací u nemocných s endosonografickými znaky (EUS) chronické pankreatitidy a hy peramylazémií. Česká a slovenská gastroenterologie a hematologie. 2007, roč. 61, č. 2, s. 69-73. ISSN 1210-7824.
 129. NOVOTNÝ, Ivo, Arona ŠEVČÍKOVÁ, Iveta VALÁŠKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Jan TRNA, Miroslava BEŇOVSKÁ a Petr DÍTĚ. Výskyt CFTR mutací u nemocných s endosonografickými znaky (EUS) chronické pankreatitidy a hyperamylazémií. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 61, č. 2, s. 86-88. ISSN 1213-323X.
 130. 2006

 131. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Jan HLAVSA, Martin MAN a Ivo NOVOTNÝ. Ampulomy. Problematika diagnostiky a léčby. Bulletin hepato-pankreato-biliární chirurgie. Praha: Česká společnost HPB chirurgie, 2006, roč. 14, č. 3, s. 131-133. ISSN 1210-6755.
 132. ŠEVČÍKOVÁ, Arona, Petr DÍTĚ, Ivo NOVOTNÝ, Iveta VALÁŠKOVÁ, Renata GAILYOVÁ a Marie PŘECECHTĚLOVÁ. Idopatická chronická pankreatitida-výsledky prospektivní studie. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2006, roč. 60, č. 3, s. 119-122. ISSN 1213-323X.
 133. NOVOTNÝ, Ivo. Intraductal endoscopic ultrasound of biliary tract in differential diagnosis of undetermined stenoses of extrahepatic bile ducts. GUT. 2006, roč. 38, Suppl. II, s. A316-A317, 2 s. ISSN 0017-5749.
 134. NOVOTNÝ, Ivo. Intraduktální sonografie žlučových cest v diferenciální diagnostice nejasných stenóz extrahepatálních žlučovodů. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2006, roč. 60, č. 2, s. 97-102. ISSN 1213-323X.
 135. DÍTĚ, Petr a Ivo NOVOTNÝ. Kaustická poranění jícnu, žaludku a duodena. Gastroenterológia pre prax. Bratislava: Samedi,s.r.o., 2006, roč. 5, č. 4, s. 207-210. ISSN 1336-1473.
 136. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ, Magda KUNOVSKÁ a Hana MÜNZOVÁ. Minidávka kyseliny acetylsalicolové (ASA) a endoskopické změny na sliznici žaludku a dvanáctníku. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2006, roč. 60, č. 5, s. 213-214. ISSN 1213-323X.
 137. DÍTĚ, Petr, Jiří DOLINA a Ivo NOVOTNÝ. PH-metrie a manometrie jícnu. Současné postavení diagnostických metod. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2006, roč. 60, č. 4, s. 179-181. ISSN 1213-323X.
 138. NOVOTNÝ, Ivo, Petr DÍTĚ a Arona ŠEVČÍKOVÁ. Přínos podrobnějšího vyšetření u osob s etiologicky nejasnou dlouhodobě zvýšenou amylasemií. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2006, roč. 60, č. 3, s. 123-125. ISSN 1213-323X.
 139. NOVOTNÝ, Ivo, Petr DÍTĚ, Arona ŠEVČÍKOVÁ a Marie PŘECECHTĚLOVÁ. Přínos podrobnějšího vyšetření u osob s etiologicky nejasnou dlouhodobě zvýšenou amylazemií. Česká a slovesnká gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2006, roč. 60, č. 3, s. 123-125. ISSN 1213-323X.
 140. DÍTĚ, Petr, Jiří DOLINA a Ivo NOVOTNÝ. Terapie akutního nevarikózního krvácení do GIT i.v. inhibitoru protonové pumpy. Česká a slovenská gastroenterologiem a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2006, roč. 60, č. 4, s. 179-181.
 141. 2005

 142. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ, Arona ŠEVČÍKOVÁ a Jiří DOLINA. Chronická pankreatitida ve stáří. Česká geriatrická revue. Brno: Medica Healthworld, Bidláky 20, Brno, 2005, roč. 3, č. 3, s. 27-31. ISSN 1214-0732.
 143. PROCHÁZKA, Vladimír. Laparoskopické řešení infikované ezofageální cysty. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2005, roč. 84, č. 11, s. 526-528. ISSN 0035-9351.
 144. DÍTĚ, Petr, Zdeněk PAPÍK, Ivo NOVOTNÝ, Magda KUNOVSKÁ, Bohuslav KIANIČKA, Miroslav ZAVORAL, Petr PISKAČ, Hana MÜNZOVÁ a Vladimír ZBOŘIL. Prospektivní multicentrická studie endoskopické terapie akutní biliární pankreatitidy versus akutní cholangitidy. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2005, roč. 59, č. 4, s. 635 - 638. ISSN 1213-323X.
 145. DÍTĚ, Petr, Zd. PAPÍK, Magda KUNOVSKÁ, Ivo NOVOTNÝ, Bohuslav KIANIČKA, Petr PISKAČ, Vladimír ZBOŘIL a Miroslav ZAVORAL. Urgentní endoskopická papilosfinkterotomie u osob starších 70 let. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařstká společnost J.E. Purkyně, 2005, roč. 51, č. 5, s. 529-532. ISSN 0042-773X.
 146. 2004

 147. DÍTĚ, Petr, Arona ŠEVČÍKOVÁ, Ivo NOVOTNÝ a Jiří DOLINA. Autoimunitní chronická pankreatitida. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2004, roč. 58, č. 5, s. 169-171.
 148. DÍTĚ, Petr, Arona ŠEVČÍKOVÁ, Ivo NOVOTNÝ a Jiří DOLINA. Autoimunitní chronická pankreatitida. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2004, roč. 58, č. 5, s. 169-171. ISSN 1213-323X.
 149. NOVOTNÝ, Ivo. Hemosuccus pancreaticus jako komplikace akutní exacerbace chrnonické pankreatitidy. Praha, 2004. 1 s. Česká a slovenská gastroenterologie a hematologie.
 150. NOVOTNÝ, Ivo, Jaroslav BOUDNÝ a Zdeněk KALA. Hemosuccus pancreaticus jako komplikace akutní exacerbace chronické pankreatitidy. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2004, roč. 58, č. 1, s. 16-20. ISSN 1210-7824.
 151. 2003

 152. DÍTĚ, Petr, Miloš RŮŽIČKA, Vladimír ZBOŘIL a Ivo NOVOTNÝ. A Prospective, Randomized Trial Comparing Endoscopic and Surgical Therapy for Chronic Pancreatitis. Endoscopy. 2003, roč. 35, č. 7, s. 55-57. ISSN 0013-726X.
 153. DÍTĚ, Petr, Marie PŘECECHTĚLOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Vladimír SOŠKA, Anna ŽÁKOVÁ a Jan LATA. Changes of reactive oxidative substances in patients with morphologocally different degree of chronic pancreatitis and effect of long-term therapy with natural antioxidants. Gastroenterologia Polska. Wroclaw: Gastroenterol. Polskiej, ul.ks.Poniat, 2003, roč. 4, č. 3, s. 379-383. ISSN 1232-9886.
 154. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ a Jan LATA. Kaustická poranění jícnu a žaludku. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká gastroenterologická společnost, 2003, roč. 57, č. 4, s. 146-149. ISSN 1210-7824.
 155. DÍTĚ, Petr, Zdeněk LUKÁŠ, Markéta HERMANOVÁ, Iva KROUPOVÁ, Z. KLEIBL, J. BRÁZDIL, Marie PAZOURKOVÁ, Ivo NOVOTNÝ a Miloš RŮŽIČKA. Příspěvek k molekulární diagnostice pankreatického karcinomu. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékřská společnost J.E. Purkyně, 2003, roč. 49, č. 7, s. 559-562. ISSN 0042-773X.
 156. DÍTĚ, Petr, Z. LUKÁŠ, Markéta HERMANOVÁ, I. KROUPOVÁ, Z. KLEIBL, J. BRÁZDIL, Marie PAZOURKOVÁ, Ivo NOVOTNÝ a Miloš RŮŽIČKA. Příspěvek k molekulární diagnostice pankreatického karcinomu. Vnitřní lékařství. Praha: Česká internistická společnost, 2003, roč. 49, č. 7, s. 559-562. ISSN 0042-773X.
 157. 2002

 158. DÍTĚ, Petr, Magda KUNOVSKÁ, D. PULGERTOVÁ, V. WOZNICE, J. PETRTÝL, Petr HŮLEK, J. PÁSKOVÁ, Z. DOSTALÍK, Ivo NOVOTNÝ, V. PROCHÁZKA, P. HEGYI, J. ZELENKOVÁ, M. SAMEK, Z. KRÁLOVÁ, P. VYHNÁLEK, F. MATĚJOVIČ, J. WEINBERG a J. KYZEKOVÁ. Dvojitě slepá, randomizovaná multicentrická studie 7 denního eradikačního režimuHelicobacter pylori omeprazolem, claritromycinem a ornidazuolem vs. omeprazolem, clarithomycinem a metronidazolem. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002, roč. 48, č. 10, s. 976-980. ISSN 0042-773X.
 159. DÍTĚ, Petr a Ivo NOVOTNÝ. Gastropatie z nesteroidních antirevmatik. Vnitřní lékařství. Praha: Ćeská lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002, roč. 48, č. 11, s. 1-5. ISSN 0042-773X.
 160. DÍTĚ, Petr, Marie PAZOURKOVÁ, Miloš RŮŽIČKA, Marie PŘECECHTĚLOVÁ, Ivo NOVOTNÝ a Milan DASTYCH. Chronická pankreatitida jako rizikový faktor karcinomu pankreatu. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002, roč. 48, č. 7, s. 638-641. ISSN 0042-773X.
 161. PAZOURKOVÁ, Marie, Petr DÍTĚ, Marie PŘECECHTĚLOVÁ, Ivo NOVOTNÝ a E. GERYK. Vysoce rizikové stavy pro vznik pankreatického karcinomu. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002, roč. 56, č. 5, s. 199 - 201. ISSN 1213-323X.
 162. 2001

 163. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ a Vladimír ZBOŘIL. Is acute pancreatitis an etiological factor in chronic pancreatitis? Advances in clinical and experimental medicine. Polsko: Wroclaw medical university, 2001, roč. 10, č. 3, s. 323. ISSN 1230-025X.
 164. 2000

 165. NOVOTNÝ, Ivo. Endoskopická sonografie v diagnostice časného stadia chronické pankreatitidy. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2000, roč. 46, č. 10, s. 704-708. ISSN 0042-773X.
 166. DÍTĚ, Petr, Jan WECHSLER, Ivo NOVOTNÝ, Jan LATA, Miluše HERTLOVÁ, Vladimír ZBOŘIL, Aleš HEP, Jiří DOLINA, P. PISKAČ a J. VÍTOVEC. Intenzivní medicína. Praha: GRADA, 2000. ISBN 80-7262-042-8.
 167. HEP, Aleš, Jiří DOLINA, Zuzana PLOTTOVÁ, V. VÁLEK, Ivo NOVOTNÝ a Z. KALA. Je komplexní terapie achalasie aplikací botulotoxinu v kombinaci s balonkovou dilatací perspektivním postupem? Bratislavské lékarské listy. Bratislava, 2000, roč. 101, č. 8, s. 433. ISSN 0006-9248.
 168. DÍTĚ, Petr, Jan LATA, Marie PŘECECHTĚLOVÁ, Ivo NOVOTNÝ a Vladimír ZBOŘIL. Principy konzervativní léčby chronické pankreatitidy. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2000, roč. 46, č. 3, s. 184-186. ISSN 0042-773X.
 169. DÍTĚ, Petr, Marie PŘECECHTĚLOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Vladimír ZBOŘIL a Jan LATA. Principy konzervativní léčby chronické pankreatitidy. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2000, roč. 46, č. 3, s. 184-186. ISSN 0042-773X.
 170. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ, Vladimír ZBOŘIL a Jan LATA. Principy konzervativní léčby chronické pankreatitidy. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2000, roč. 46, č. 3, s. 184-186. ISSN 0042-773X.
 171. 1999

 172. NOVOTNÝ, Ivo, Hana MUNZOVÁ a Petr DÍTĚ. Difuzní tumorosní infiltrativní procesy žaludku v endoskopickém obraze. Česká a Slovenská gastroenterologie. Praha: Česká lékařská společnost, 1999, roč. 53, č. 3, s. 80-84. ISSN 1210-7824.
 173. NOVOTNÝ, Ivo, Hana MUNZOVÁ a Petr DÍTĚ. Endosonografický obraz jícnu a paraesofageálních lymfatických uzlin u osob s esofagitidou. Česká a Slovenská gastroenterologie. Praha: Česká lékařská společnost, 1999, roč. 53, č. 5, s. 277-280. ISSN 1210-7824.
 174. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ, Marie PŘECECHTĚLOVÁ a Miloš RŮŽIČKA. Karcinom pankreatu v terénu u chronické pankreatitidy. Česká a Slovenská gastroenterologie. Praha: Česká lékařská společnost, 1999, roč. 53, č. 2, s. 44-46. ISSN 1210-7824.
 175. NOVOTNÝ, Ivo. Přínos endosonografického vyšetření při nemocech žaludku. Interní medicina pro praxi. Praha, 1999, roč. 1, č. 4, s. 8-9. ISSN 1212-7299.
 176. 1998

 177. DÍTĚ, Petr, Vladimír ZBOŘIL, Ivo NOVOTNÝ, Hana MÜNZOVÁ a E. CIKÁNKOVÁ. Dlouhodobé výsledky endoskopické terapie chronické obstruktivní pankreatitidy. Abstrakt. 1.kongres České gasreoenterologické společnosti, České Budějovice, 13.-15.11.1997. Česká a slovenská gastroenterologie. 1998, roč. 52, č. 4, s. A6. ISSN 1210-7824.
 178. DÍTĚ, Petr, Vladimír ZBOŘIL, Ivo NOVOTNÝ a Eva CIKÁNKOVÁ. Endoscopic therapy of chronic pancreatitis. Abstract. In 8th World Congress of the IGSC. Strasbourg: IGSC, 1998. s. 71-77. Monduzzi Edit.Bologna.
 179. DÍTĚ, Petr, Vladimír ZBOŘIL, Ivo NOVOTNÝ, Z. VACEK a E. CIKÁNKOVÁ. Endoskopická terapie chronické obstruktivní pankreatitidy - 10leté zkušenosti. Česká a slovenská gastroenterologie. 1998, roč. 52, č. 3, s. 91-95. ISSN 1210-7824.
 180. NOVOTNÝ, Ivo, Petr DÍTĚ a Vlastimil VÁLEK. Chronická pankreatitida s micinózní duktální ektázií komplikovaná osteomyelitidou páteřních obratlů. Česká a slovenská gastroenterologie. 1998, roč. 52, č. 5, s. 192-195. ISSN 1210-7824.
 181. DÍTĚ, Petr, Vladimír ZBOŘIL, Ivo NOVOTNÝ, Hana MÜNZOVÁ, Magda KUNOVSKÁ a Marie PŘECECHTĚLOVÁ. Morphological and functional changes of the pancreas after 6 moths from the first attact of acute pancreatitis. Abstract. In Vth Meeting of the pancreatic Working Group of the Polish Society of the gastroenterology. Bialystok: PSG, 1998.
 182. DÍTĚ, Petr, Aleš HEP, Jiří DOLINA, A. ŠEVČÍKOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, H. MÜNZOVÁ a Antonín POKORNÝ. Prevalence Helicobacter pylori v regionu jižní Moravy. Abstrakt. Česká a slovenská gastroenterologie. 1998, roč. 52, č. 4, s. A7, 1 s. ISSN 1210-7824.
 183. DÍTĚ, Petr, Aleš HEP, Jiří DOLINA, A. ŠEVČÍKOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, H. ŠTROBLOVÁ, Vlasta KUNOVSKÁ, H. MÜNZOVÁ a Antonín POKORNÝ. Prevalence infekce Helicobacter pylori v ČR - region jižní Morava. Vnitřní lékařství. Praha, 1998, roč. 44, č. 3, s. 132-134. ISSN 0042-773X.
 184. DÍTĚ, Petr, Aleš HEP, Jiří DOLINA, A. ŠEVČÍKOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Hana MÜNZOVÁ a Antonín POKORNÝ. Prevalence infekce Helicobacter pylori v regionu jižní Moravy. Abstrakt. Česká a slovenská gastroenterologie. 1998, roč. 52, č. 4, s. A7. ISSN 1210-7824.
 185. DÍTĚ, Petr, Vladimír ZBOŘIL, Ivo NOVOTNÝ, H. MÜNZOVÁ, Aleš HEP, Vlasta KUNOVSKÁ a M. PŘECECHTĚLOVÁ. Residual changes of morphology and function of pancreas after the first attack of acute pancreatitis. Journal Physiology and Pharmacology. 1998, roč. 49, suppl. 2, s. 131-135. ISSN 0867-5910.
 186. DÍTĚ, Petr, Vladimír ZBOŘIL, Ivo NOVOTNÝ, Hana MÜNZOVÁ, Magda KUNOVSKÁ a Marie PŘECECHTĚLOVÁ. Reziduální změny morfologie a funkce pankreatu po prvé atace akutní pankreatitidy. Česká a Slovenská gastroenterologie. 1998, roč. 52, č. 6, s. 201-203. ISSN 1210-7824.
 187. 1997

 188. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ, Aleš HEP, Jiří DOLINA, H. MÜNZOVÁ, M. KUNOVSKÁ a Antonín POKORNÝ. Efektivita terapie Helicobacter pylori krátkodobými eradikačními režimy. Česká a slovenská gastroenterologie. 1997, roč. 51, č. 6, s. 198-200. ISSN 1210-7824.
 189. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ, H. MÜNZOVÁ, D. MAZAL, M. KUNOVSKÁ, I. VANĚK, Aleš HEP, J. BENEŠOVÁ a J. ŠIŠKEOVÁ. Jednotýdenní eradikační léčba Helicobacter pylori trojkombinací omeprazolu s antibiotiky. Česká a slovenská gastroenterologie. 1997, roč. 51, č. 5, s. 170-172. ISSN 1210-7824.
 190. NOVOTNÝ, Ivo. Onemocnění žlučníku a žlučových cest. Sestra. 1997, roč. 8, č. 4, s. 10.
 191. ČERVEŇÁKOVÁ, Jana a Ivo NOVOTNÝ. Práce sestry v gastroenterologii a digestivní endoskopii. Sestra. 1997, roč. 8, č. 4.
 192. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ, Aleš HEP, Jiří DOLINA, A. ŠEVČÍKOVÁ, H. ŠTROBLOVÁ, M. KUNOVSKÁ, H. MÜNZOVÁ a Antonín POKORNÝ. Prevalence Helicobacter pylori v regionu Jižní Morava. Miniinvazivní terapie. 1997, roč. 2, č. 6, s. 44-47. ISSN 1211-5177.
 193. DÍTĚ, Petr, H. MÜNZOVÁ, Ivo NOVOTNÝ a Aleš HEP. Relaps vředové nemoci duodena za dva roky od zhojení vředové léze a eradikace Helicobacter pylori. Česká a slovenská gastroenterologie. 1997, roč. 51, č. 1, s. 3-6. ISSN 1210-7824.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 1. 2021 08:06