Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. PEHALOVÁ, Lucie, Denisa KREJČÍ, Jana HALÁMKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Lenka ŠNAJDROVÁ a Ladislav DUŠEK. Significant current epidemiological trend: Haematological malignancies as subsequent primary tumours in cancer patients. Cancer Epidemiology. Oxford: Elsevier, 2021, roč. 72, June 2021, s. 1-8. ISSN 1877-7821. doi:10.1016/j.canep.2021.101929.
 2. 2018

 3. VLČKOVÁ, Eva, Aneta RAJDOVÁ, Jana RAPUTOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Chemotherapy-induced polyneuropathy in patients treated with vinca-alcaloids. In European Journal of Neurology. Abstracts of the 4th Congress of the European Academy of Neurology. 2018. ISSN 1351-5101.
 4. VLČKOVÁ, Eva, Jana RAPUTOVÁ, Aneta RAJDOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Polyneuropatie indukovaná chemoterapií. In Neurologie pro praxi. 2018. ISSN 1213-1814.
 5. RAJDOVÁ, Aneta, Eva VLČKOVÁ, Jana RAPUTOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Polyneuropatie indukovaná chemoterapií při léčbě Vinca-alkaloidy. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018. ISSN 1210-7859.
 6. 2017

 7. RAPUTOVÁ, Jana, Eva VLČKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Aneta RAJDOVÁ a Andrea JANÍKOVÁ. Polyneuropatie indukovaná chemoterapií. Neurologie pro praxi. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 18, č. 1, s. 25-31. ISSN 1213-1814.
 8. VLČKOVÁ, Eva, Jana RAPUTOVÁ, Aneta RAJDOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Polyneuropatie indukovaná chemoterapií. In Neurológia pre prax. 2017. ISSN 1337-4451.
 9. 2016

 10. SASSE, Stephanie, Magdalena ALRAM, Horst MÜLLER, Lenka ŠMARDOVÁ, Bernd METZNER, Hartmut DOEHNER, Thomas FISCHER, Dietger W. NIEDERWIESER, Norbert SCHMITZ, Kerstin SCHÄFER-ECKART, John M. M. RAEMAEKERS, Oliver SCHMALZ, Bastian V. TRESCKOW, Andreas ENGERT a Peter BORCHMANN. Prognostic relevance of DHAP dose-density in relapsed Hodgkin lymphoma: an analysis of the German Hodgkin-Study Group. Leukemia & Lymphoma. Abingdon: Taylor & Francis LTD, 2016, roč. 57, č. 5, s. 1067-1073. ISSN 1042-8194. doi:10.3109/10428194.2015.1083561.
 11. 2015

 12. HUSER, Martin, Lenka ŠMARDOVÁ, Petr JANKŮ, Igor CRHA, Jana ŽÁKOVÁ, Petr ŠTOURAČ, Jiří JARKOVSKÝ, Jiří MAYER a Pavel VENTRUBA. Fertility status of Hodgkin lymphoma patients treated with chemotherapy and adjuvant gonadotropin-releasing hormone analogues. Journal of Assisted Reproduction and Genetics. New York: Springer, 2015, roč. 32, č. 8, s. 1187-1193. ISSN 1058-0468. doi:10.1007/s10815-015-0452-z.
 13. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ŠMARDOVÁ, Michal EID, Pavlína VOLFOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Leoš KŘEN, Filip SOKOL, Ivo HANKE, Eva MICHALKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. PET-CT dokumentovaná remise multicentrické formy Castlemanovy choroby po léčbě rituximabem. Popis případu a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2015, roč. 61, č. 3, s. 251-259. ISSN 0042-773X.
 14. 2014

 15. SZTURZ, Petr, Lukáš PLANK, Jan KŘÍSTEK, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Robert PÍPAL, Jiří TESAŘ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Jana GOTTWALDOVÁ, Jiří VANÍČEK, Radka ŠLAISOVÁ, Milan ŠKORPÍK, Zdeněk ADAM, Lenka ŠMARDOVÁ a Jiří MAYER. Castlemanova choroba v obrazech. Postgraduální medicína. Mladá fronta a.s., 2014, roč. 16, č. 1, s. 81-88. ISSN 1212-4184.
 16. 2013

 17. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Jozef MICHALKA, Lenka ŠMARDOVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, Martina LENGEROVÁ a Jiří MAYER. Castlemanova choroba: Retrospektivní studie léčebných výsledků u 10 pacientů z jednoho centra. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2013, roč. 26, č. 2, s. 124-134. ISSN 0862-495X.
 18. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Jozef MICHALKA, Lenka ŠMARDOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, David ŠÁLEK, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ a Jiří MAYER. Castlemanova choroba: zkušenosti jednoho centra s diagnostikou a léčbou 10 pacientů. In XXVII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, 12.-14.5.2013, NH Hotel a OMEGA centrum Olomouc. 2013.
 19. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Jana CHOVANCOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ a Jiří MAYER. Dlouhodobá remise multicentrické Castlemanovy choroby u vysoce předléčeného pacienta po monoterapii lenalidomidem. In XXXVII. Brněnské onkologické dny, Brno. 2013.
 20. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Jozef MICHALKA, Lenka ŠMARDOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, David ŠÁLEK, Zdeněk MECHL a Jiří MAYER. Morbus Castleman: eine Single-Center-Studie von therapeutischen Ergebnissen bei 14 Patienten. In Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Onkologie 2013, 18.10.-22.10.2013, Vídeň. 2013.
 21. 2012

 22. ŠMARDOVÁ, Lenka, Igor CRHA, Jozef MICHALKA, Zdeněk KRÁL, Andrea JANÍKOVÁ, Jana CHAROUZKOVÁ a Jiří MAYER. Fertilita u pacientů s Hodgkinovým lymfomem léčených režimem BEACOPP. In XVI. Česko-Slovenský hematologický a transfuziologický sjezd. 2012.
 23. HUSER, Martin, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA, Lenka ŠMARDOVÁ, Zdeněk KRÁL, A. REVEL a Pavel VENTRUBA. Kryokonzervace ovariální tkáně u onkologických pacientek – 6 let klinických zkušeností. Česká gynekologie. 2012, roč. 77, č. 2, s. 118-126. ISSN 1210-7832.
 24. ŠMARDOVÁ, Lenka, David ŠÁLEK, Milan NAVRÁTIL, Andrea JANÍKOVÁ, Jozef MICHALKA, Pavel ŠLAMPA, Ivo HANKE, Zdeněk KALA, Jana CHAROUZKOVÁ a Jiří MAYER. Léčebné výsledky u pacientů s primárním mediastinálním velkobuněčným B-lymfomem, zkušenosti jednoho centra. In XVI. Česko-Slovenský hematologický a transfuziologický sjezd. 2012.
 25. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Mojmír MOULIS, Lenka ŠMARDOVÁ, Mária KLINCOVÁ, Radka ŠLAISOVÁ, R. KOUKALOVÁ, Z. ŘEHÁK, Pavlína VOLFOVÁ, Jana CHOVANCOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ a Jiří MAYER. Naše zkušenosti s léčbou multicentrické plazmocelulární Castlemanovy choroby s projevy vaskulitidy – popis případu a přehled literatury. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 9, s. 679–690. ISSN 0042-773X.
 26. SZTURZ, Petr, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří PRÁŠEK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ADAM, Lenka ŠMARDOVÁ, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Position der nuklearmedizinischen Darstellung in ausgewählten seltenen onkologischen Diagnosen. In Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Onkologie, 2012. 2012.
 27. ŠÁLEK, David, Boris TICHÝ, Andrea MAREČKOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Jozef MICHALKA, Lenka ŠMARDOVÁ, Jana ŠUPÍKOVÁ, Milan NAVRÁTIL a Jiří MAYER. Preemptivní imunoterapie molekulárního relapsu u pacientů s mantle cell lymfomem. In XVI. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd, Brno. 2012.
 28. SASSE, Stephanie, Magdalena ALRAM, Horst MUELLER, Lenka ŠMARDOVÁ, Bernd METZNER, Hartmut DOHNER, Thomas FISHER, Vladan VUCINIC, Norbert SCHMITZ, Kerstin SCHAFER-ECKART, John RAEMAEKERS, Oliver SCHMALZ, Bastian TRESCKOW, Andreas ENGERT a Peter BORCHMANN. Prognostic Relevance of Dose-Density of DHAP-Reinduction Therapy in Relapsed HL: An Analysis of the German Hodgkin-Study Group (GHSG). In 54th ASH Annual Meeting and Exposition. 2012.
 29. ŠMARDOVÁ, Lenka. The treatment of Hodgkin lymphoma in pregnancy. In 4th International Symposium on Hodgkin Lymphoma. 2012.
 30. ŠMARDOVÁ, Lenka, Andrea JANÍKOVÁ, Jozef MICHALKA, Zdeněk KRÁL, Milan NAVRÁTIL, Jana CHAROUZKOVÁ a Jiří MAYER. Záchranná léčba režimem IGEV u pacientů s Hodgkinovým lymfomem, zkušenosti jednoho centra. In XVI. Česko-Slovenský hematologický a transfuziologický sjezd. 2012.
 31. 2011

 32. BORCHMANN, Peter, Heinz HAVERKAMP, Volker DIEHL, Thomas CERNY, Jana MARKOVA, Anthony HO, Hans Theodor EICH, Hans Konrad MULLER-HERMELINK, Lothar KANZ, Richard GREIL, Andreas RANK, Ursula PAULUS, Lenka ŠMARDOVÁ, Christoph HUBER, Bernd DORKEN, Christoph NERL, Stephan KRAUSE, Rolf-Peter MUELER, Michael FUCHS a Andreas ENGERT. Eight Cycles of Escalated-Dose BEACOPP Compared With Four Cycles of Escalated-Dose BEACOPP Followed by Four Cycles of Baseline-Dose BEACOPP With or Without Radiotherapy in Patients With Advanced-Stage Hodgkin’s. Journal of Clinical Oncology. Alexandria: American Society of Clinical Oncology, 2011, roč. 29, č. 32, s. 4234-4242. ISSN 0732-183X. doi:10.1200/JCO.2010.33.9549.
 33. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Jiří VORLÍČEK, Zuzana ADAMOVÁ, Jaroslav BAČOVSKÝ, Viera BAJČIOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Jan BLATNÝ, Tomáš BÜCHLER, Igor CRHA, Aleš ČERMÁK, Hana DOLEŽELOVÁ, Ladislav DUŠEK, Karel DVOŘÁK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Antonín FASSMANN, Jindřich FIALA, Lukáš FIALA, Jindřich FÍNEK, Lenka FORETOVÁ, Radim GROSMAN, Jana HALÁMKOVÁ, Miroslav HEŘMAN, Martin HUSER, Ludmila HYNKOVÁ, Richard CHALOUPKA, Libuše KALVODOVÁ, Igor KISS, Iva KOCMANOVÁ, Martin KOMENDA, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk KRÁL, Eva LÉTALOVÁ, Milan MACHÁLKA, Josef MALIŠ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jiří MAYER, Vojtěch MORNSTEIN, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Miroslav MYSLIVEČEK, Milan NAVRÁTIL, Tomáš NEBESKÝ, Miroslav NEČAS, Rudolf NENUTIL, Jiří NEUBAUER, Martin ONDRÁK, Zdeněk PAVELKA, Miroslav PENKA, Vojtěch PEŘINA, Katarína PETRÁKOVÁ, Petr POKORNÝ, Luděk POUR, Jiří PRÁŠEK, Zdeněk RÁČIL, Martin REPKO, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří SCHOVANEC, Ondřej SLÁMA, Petr SMÍŠEK, Jan STARÝ, Petr SZTURZ, Marek SVOBODA, Vlastimil ŠČUDLA, Roman ŠEFR, Pavel ŠEVČÍK, Pavel ŠLAMPA, Lenka ŠMARDOVÁ, Jiří ŠNAJDAUF, Jaroslav ŠTĚRBA, Michal TICHÝ, Jiří TOMÁŠEK, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Vít UNZEITIG, Jiří VANÍČEK, Vladimír VAŠKŮ, Rostislav VYZULA, Barbora WEINBERGEROVÁ, Marie ZÍTKOVÁ a Karel ZITTERBART. Obecná onkologie. První vydání. Praha: Galén, 2011. 394 s. ISBN 978-80-7262-715-8.
 34. ŠMARDOVÁ, Lenka a Ondřej SLÁMA. Transfúzní léčba u pokročile onkologicky nemocných pacientů - klinické a etické aspekty. Paliatívna medicína a liečba bolesti. Bratislava: Solen, 2011, roč. 4, č. 1, s. 6-7. ISSN 1337-6896.
 35. 2010

 36. SZTURZ, Petr, Karel STARÝ, Miroslav MORÁŇ, Libuše KALVODOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Jiří MAYER. Atypická manifestace adrenální insuficience u pacienta s mnohočetným myelomem po terapii bortezomibem a kortikoidy. Postgraduální medicína. 2010, roč. 6/2010, č. 12, s. 651-655. ISSN 1212-4184.
 37. ŠÁLEK, David, Ingrid VÁŠOVÁ, Robert PYTLÍK, Andrea JANÍKOVÁ, Jozef MICHALKA, Lenka ŠMARDOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Časná FDG-PET a její význam pro prognózu a volbu léčebné strategie u mladších pacientů s DLBCL vyššího rizika (aaIPI 2-3). 2010. ISSN 1213-5763.
 38. JOSTING, A., H. MULLER, P. BORCHMANN, JW. BAARS, B. METZNER, H. DOHNER, I. AURER, Lenka ŠMARDOVÁ, D. NIEDERWIESER, K. SCHÄFER-ECKART, N. SCHMITZ, A. SUREDA, J. GLOSSMAN, V. DIEHL, D. DE JONG, M.L. HANSMANN, J. RAEMAEKERS a A. ENGERT. Dose Intensity of Chemotherapy in Patients With Relapsed Hodgkin's Lymphoma. Journal of clinical oncology. United States: American Society of Clinical Oncology, 2010, roč. 28, č. 34, s. 5074-5080, 6 s. ISSN 0732-183X.
 39. KRÁL, Zdeněk, Lenka ŠMARDOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Hodgkinova choroba. In Klinická a radiačná onkológia I,II. Slovensko, Martin: OSVETA Martin 2010, 2010. s. 689-694. ISBN 978-80-8063-302-8.
 40. ŠMARDOVÁ, Lenka, Veronika ŤÁPALOVÁ, Martin HUSER, Andrea JANÍKOVÁ a Zdeněk KRÁL. Chemotherapy induced premature ovarian failure does not need to be permanent, a case report. In 8th International Symposium on Hodgkin Lymphoma. 2010. ISSN 0390-6078.
 41. ŠMARDOVÁ, Lenka, Martin HUSER, Zdeněk KRÁL a Igor CRHA. Léčba Hodgkinova lymfomu v těhotenství. Onkologie. Olomouc: Solen, 2010, roč. 4, č. 3, s. 162-163. ISSN 1802-4475.
 42. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Roman KODET, Tomáš NEBESKÝ, Jiří NEUBAUER, Mojmír MOULIS, Lenka ŠMARDOVÁ a Jiří MAYER. Lymfomu podobný průběh agresivní multisystémové histiocytózy z Langerhansových buněk v dospělosti a přínos PET/ CT vyšetření při hodnocení difuzní metabolické aktivity v plicním parenchymu. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, a.s., 2010, roč. 56, č. 11, s. 1177-1193. ISSN 0042-773X.
 43. ŠMARDOVÁ, Lenka, Martin HUSER, Zdeněk KRÁL a Igor CRHA. Ochrana reprodukce u nemocných s Hodgkinským lymfomem. Onkologie. Olomouc: Solen, 2010, roč. 4, č. 3, s. 159-161. ISSN 1802-4475.
 44. ŤÁPALOVÁ, Veronika, Martin HUSER, Andrea JANÍKOVÁ a Lenka ŠMARDOVÁ. Předčasné ovariální selhání indukované chemoterapií. Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld, Brno, 2010, roč. 14, č. 2, s. 89-92. ISSN 1211-6645.
 45. MARKOVÁ, Jana, Zdeněk KRÁL, Heidi MÓCIKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Lubica ŽIKAVSKÁ, Kateřina KLÁSKOVÁ, Magdalena SKOPALOVÁ, Karel BOLČÁK, Kateřina DĚDEČKOVÁ, Irena ČOUPKOVÁ, Zďeňka VERNEROVÁ, Kateřina KAMARÁDOVÁ, Vít CAMPR a Tomáš KOZÁK. Redukce toxicity primární léčby pokročilého Hodgkinova lymfomu. GHSG, studie HD15. 2010. ISSN 1213-5763.
 46. MARKOVÁ, Jana, Zdeněk KRÁL, Heidi MOCIKOVÁ, L. ŽIKAVSKÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, M. SKOPALOVÁ, Karol BOLČÁK, K. DĚDEČKOVÁ, J. KUBEŠ, Irena ČOUPKOVÁ, Leoš KŘEN, Z. VERNEROVÁ, K. KAMARÁDOVÁ, V. CAMPR, J. SOUKUP, K. KLÁSKOVÁ, Jiří VORLÍČEK, Jiří MAYER a T. KOZÁK. Treatment of advanced stages of Hodgkin lymphoma in the Czech Republic. Sixteen years of cooperation with GHSG (1995-2010). In 8th International Symposium on Hodgkin Lymphoma. 2010. ISSN 0390-6078.
 47. HUSER, Martin, Lenka ŠMARDOVÁ, Pavel VENTRUBA a Jiří MAYER. Vliv onkologické léčby na lidskou reprodukci. Klin onkol. 2010, roč. 23, č. 3, s. 165-170, 5 s. ISSN 0862-495X.
 48. 2009

 49. ENGERT, Andreas, Hans HAVERKAMP, Peter BORCHMANN, Hans MULLER, Volker DIEHL, H. DOHRER, B. METZNER, A. FRANKE, Lenka SMARDOVA, D. NIEDERWIESER, M. WILHELM, M. GOEBELER, N. SCHMITH, A. SUREDA, J. BAARS, J. RAEMAEKERS a A. JOSTING. Final results of the HDR2 study – a european multicenter trial in patients with relapsed Hodgkin lymphoma. In 14th Congress of the European Hematology Association. 2009. ISBN 0390-6078.
 50. ENGERT, A., H. HAVERKAMP, P. BORCHMANN, H. MULLER, V. DIEHL, H. DOHRER, B. METZNER, A. FRANKE, Lenka SMARDOVA, D. NIEDERWIESER, M. WILHELM, M. GOEBELER, N. SCHMITH, A. SUREDA, J. BAARS, J. RAEMAEKERS a A. JOSTING. Final results of the HDR2 study – A european multicenter trial in patients with relapsed Hodgkin lymphoma. In Gemeinsame Jahrestagung der Deutschen, Osterreichischen und Schweizerischen Gesselschaften fur Hamatologie und Onkologie. 2009. ISBN 0378-584X.
 51. HUSER, Martin, Veronika ŤÁPALOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ a Lenka ŠMARDOVÁ. Je předčasné ovariální selhání indukované chemoterapií trvalé? Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld, Brno, 2009, roč. 13, S1, s. 199-200. ISSN 1211-6645.
 52. KRÁL, Zdeněk, Jana MARKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, L. ŽIKAVSKÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Leoš KŘEN, Irena ČOUPKOVÁ, K. KAMARÁDOVÁ, V. CAMPR, K. DĚDEČKOVÁ, Z. VERNEROVÁ, J. SOUKUP, K. KLÁSKOVÁ, T. KOZÁK a Jiří MAYER. Léčba počátečních a intermediárních stádií Hodgkinova lymfomu ve spolupráci s GHSG. In 3rd International Symposium on Hodgkin Lymphoma. 2009.
 53. MARKOVÁ, Jana, Zdeněk KRÁL, L. ŽIKAVSKÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Heidi MÓCIKOVÁ, M. SKOPALOVÁ, Karol BOLČÁK, K. DĚDEČKOVÁ, I. ČOUPKOVÁ, Leoš KŘEN, Z. VERNEROVÁ, K. KAMARÁDOVÁ, V. CAMPR, J. SOUKUP, L. HYNKOVÁ, M. FOGLOVÁ, M. KALAŠOVÁ-MÁŠLOVÁ, K. KLÁSKOVÁ, Jiří VORLÍČEK, Jiří MAYER a T. KOZÁK. Léčba pokročilých stádií Hodgkinova lymfomu ve spolupráci s GHSG. In 3rd International Symposium on Hodgkin Lymphoma. 2009.
 54. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Andrea JANÍKOVÁ, Ingrid VÁŠOVÁ, David ŠÁLEK, Milan NAVRÁTIL, Andrea NAVRÁTILOVÁ a Jiří MAYER. Nodulární Hodgkinův lymfom s predominancí lymfocytů, naše zkušenosti s diagnostikou a léčbou. In XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2009. ISBN 1213-5763.
 55. ŠMARDOVÁ, Lenka, Jiří NEUBAUER, Luděk POUR, Martina VESELÁ, Milan NAVRÁTIL, Richard CHALOUPKA, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Vlastimil VÁLEK a Jiří MAYER. Percutaneous kyphoplasty in the treatment of pathological vertebral body fractures in multiple myeloma patients. In Gemeinsame Jahrestagung der Deutschen, Osterreichischen und Schseizerischen Gesselschaften fur Hamatologie und Onkologie. 2009. ISBN 0378-584X.
 56. ŠMARDOVÁ, Lenka, Jiří NEUBAUER, Luděk POUR, Martina VESELÁ, Milan NAVRÁTIL, Richard CHALOUPKA, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Vlastimil VÁLEK a Jiří MAYER. Percutaneous kyphoplasty in the treatment of pathological vertebral body fractures in multiple myeloma patients. In 14th Congress of the European Hematology Association. 2009.
 57. ŠMARDOVÁ, Lenka, Jiří NEUBAUER, Luděk POUR, Martina VESELÁ, Milan NAVRÁTIL, Richard CHALOUPKA, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Vlastimil VÁLEK a Jiří MAYER. Perkutánní kyfoplastika v léčbě osteolytického postižení obratlů u pacientů s mnohočetným myelomem. In XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2009. ISBN 1213-5763.
 58. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Ingrid VÁŠOVÁ, Jiří MAYER a Jana SKŘIČKOVÁ. Případ raritní nádorové duplicity - Hodgkinova lymfomu a malobuněčného plicního karcinomu (kazuistika). In XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2009. ISBN 1213-5763.
 59. ADAM, Zdeněk, Karel VESELÝ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, F. FAKAN, Renata SOUMAROVÁ, Jiří NEUBAUER, Jiří VANÍČEK, J. ČERNÝ, L. KŘEN, K. BOLCÁK, Lenka ŠMARDOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Sarkom z interdigitujících dendritických buněk dolní končetiny rezistentní k vysokodávkované chemoterapii BEAM s autologní transplantací kmenových krvetvorných buněk - popis případu a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Brno: Medica Healthworld, a.s., 2009, roč. 55, č. 2, s. 147-157. ISSN 0042-773X.
 60. KLASKOVA, Katerina, Jana MARKOVA, E. DRAGOMIRECKA, J. PRASKO, L. ZIKAVSKA, Zdeněk KRÁL, Lenka SMARDOVA, Tomáš KOZÁK a H. FLECHTNER. Subjective outcome in long-term survivors of Hodgkin lymphoma: a cross-sectional study of patients treated 1995 to 2003 within the GHSG trials in the Czech Republic. In 14th Congress of the European Hematology Association. 2009. ISBN 0390-6078.
 61. MAYER, Jiří, Marta KREJČÍ, Zdeněk POSPÍŠIL, Michael DOUBEK, Andrea JANÍKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Lenka ŠMARDOVÁ, Milan NAVRÁTIL a Jan KAMELANDER. Successful treatment of steroid-refractory hepatitic variant of liver graft-vs host disease with pulse cyclophosphamide. Experimental Hematology. 2009, roč. 37, č. 6, s. 659-672. ISSN 0301-472X.
 62. MAYER, Jiří, Marta KREJČÍ, Zdeněk POSPÍŠIL, Michael DOUBEK, Andrea JANÍKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Lenka ŠMARDOVÁ, Milan NAVRÁTIL a Jan KAMELANDER. Successful treatment of steroid-refractory hepatitic variant of liver graft-vs-host disease with pulse cyclophosphamide. Experimental Hematology. Elsevier, 2009, roč. 37, č. 6, s. 767-773. ISSN 0301-472X. doi:10.1016/j.exphem.2009.03.006.
 63. NAVRÁTIL, Milan, Zdeněk KOŘÍSTEK, Miroslav TOMIŠKA, Lenka ŠMARDOVÁ a František FOLBER. The use of CRRT-CVVH in hematooncological intensive care unit – single center experience. 2009. ISSN 0253-5068.
 64. JAKUBCOVÁ, Radka, Jakub FOUKAL, Eva BUDINSKÁ a Lenka ŠMARDOVÁ. Využití kontrastního ultrazvukového vyšetření v diferenciální diagnostice lymfadenopatií - první zkušenosti. Česká radiologie. Praha: Galén, 2009, roč. 63, č. 1, s. 48-55. ISSN 1210-7883.
 65. 2008

 66. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Pavel ŠTOURAČ, Ingrid VÁŠOVÁ, Martina TOŠKOVÁ a Jiří MAYER. An early relapse of Hodgkin´s lymphoma that is demonstrated as a paraneoplastic cerebellar degeneration. In Annals of Oncology (Supplement). 2008. ISSN 0923-7534.
 67. ŠMARDOVÁ, Lenka a Miroslav TOMÍŠKA. Antiemetika: které zvolit, jak dávkovat, jak kombinovat, nežádoucí účinky. In XIV. Brněnský den paliativní medicíny. 2008.
 68. ŠMARDOVÁ, Lenka, Ingrid VÁŠOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Zdenka KŘENOVÁ, David ŠÁLEK, Andrea MAREČKOVÁ, Leoš KŘEN, Karol BOLČÁK, Jiří VORLÍČEK a Jiří MAYER. Burkittův lymfom: přehled patofyziologie, diagnostiky a terapie. Transfúze a hematologie dnes. 2008, roč. 3/14, č. 3, s. 131-139, 144 s. ISSN 1213-5763.
 69. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Pavel ŠTOURAČ, Ingrid VÁŠOVÁ, Martina TOŠKOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Časný relaps Hodgkinova lymfomu manifestující se jako paraneoplastická cerebellární degenerace (kazuistika). In Transfúze a hematologie dnes. 2008. ISSN 1213-5763.
 70. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Ingrid VÁŠOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Martin HUSER, Martina TOŠKOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Diagnosis and treatment of malignant lymphomas in pregnancy and lactation, our own experiences. In Haematologica/The Hematology Journal. Pavia, Itálie: EHA Executive Office, Rotterdam, Nizozemí, 2008. s. 561-561. ISSN 0390-6078.
 71. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Ingrid VÁŠOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Martin HUSER, Martina TOŠKOVÁ a Jiří MAYER. Diagnosis and treatment of malignant lymphomas in pregnancy and lactation, our own experiences. In Annals of Oncology (Supplement). Glasgow, United Kingdom: European Society for Medical Oncology, 2008. s. 263-263. ISSN 0923-7534.
 72. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Ingrid VÁŠOVÁ, Milan MATUŠKA, Milan NAVRÁTIL, Martin HUSER, Martina TOŠKOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Diagnostika a léčba maligních lymfomů v době těhotenství a laktace, vlastní zkušenosti. In Transfúze a hematologie dnes. 2008. ISSN 1213-5763.
 73. ŠMARDOVÁ, Lenka, Ingrid VÁŠOVÁ, David ŠÁLEK, Milan NAVRÁTIL, František FOLBER, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Diagnostika a léčebné výsledky pacientů s Burkittovým lymfomem, analýza 38 nemocných z jednoho pracoviště. In Transfúze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2008. s. 73-73. ISSN 1213-5763.
 74. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk RÁČIL, Barbora WEINBERGEROVÁ, Martina LENGEROVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, Jana WINTEROVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Dagmar MINAŘÍKOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Diagnostika plicních postižení z bronchoalveolární laváže: analýza 204 vyšetření u imunokompromitovaných pacientů. In Transfúze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2008. s. 65-65. ISSN 1213-5763.
 75. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Igor CRHA, Ingrid VÁŠOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Fertility in male patients with newly diagnosed Hodgkin´s lymphoma. In European Andrology (suplementum). Praha, Česká Republika: Androgeos, 2008. s. 44-44. ISSN 1802-4793.
 76. ADAM, Zdeněk, Zdeněk KRÁL a Lenka ŠMARDOVÁ. Hodgkinův lymfom. In Hematologie, přehled maligních hematologických nemocí. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 169-176. ISBN 978-80-247-2502-4.
 77. RÁČIL, Zdeněk, J. MAYER, Iva KOCMANOVÁ, B. WÁGNEROVÁ, J. WINTEROVÁ, F. FOLBER, M. LENGEROVÁ, M. MOULIS, D. ŽÁČKOVÁ, L. ŠMARDOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, M. NAVRÁTIL, D. DVOŘÁKOVÁ a J. VORLÍČEK. Invazivní aspergilové infekce u hematoonkologických nemocných: význam jednotlivých diagnostických metod, léčebných postupů a nástin finanční náročnosti léčby. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, a. s., 2008, roč. 54, č. 2, s. 157-168. ISSN 0042-773X.
 78. FOLBER, F., L. ŠMARDOVÁ, J. GOMBOŠOVÁ, M. NAVRÁTIL, I. VÁŠOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, I. HANKE, J. MAYER a J. VORLÍČEK. Kazistika agresivního lymfomu prezentujícího se syndromem horní duté žíly a obstrukcí dýchacích cest. 2008.
 79. KLÁSKOVÁ, K., J. MARKOVÁ, Z. KRÁL, L. ŠMARDOVÁ, M. FOGLOVÁ, E: DRAGOMIRECKÁ, J. PRAŠKO, J. VORLÍČEK, H. FLECHTNER a T. KOZÁK. Kvalita života pacientů dlouhodobě přežívajících po léčbě Hodgkinova lymfomu. 2008.
 80. KRÁL, Z., J. MARKOVÁ, L. ŠMARDOVÁ, T. KOZÁK, J. MAYER a J. VORLÍČEK. Léčba lokalizovaného a středně pokročilého stadia hodgkinova lymfomu podle protokolů německé hodgkinovy skupiny. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl.2, s. 74 - 74. ISSN 1213-5763.
 81. ŠÁLEK, David, Ingrid VÁŠOVÁ, Z. KRÁL, L. ŠMARDOVÁ, M. KLABUSAY, M. BRABENCOVÁ, J. MAYER a J. VORLÍČEK. Mantle CELL lymfom - retrospektivní zhodnocení výsledků léčby a charakteristik souboru 107 pacientů léčených na IHOK FN Brno v letech 1997 - 2007. 2008.
 82. WEINBERGEROVÁ, B., Z. RÁČIL, Iva KOCMANOVÁ, Jana WINTEROVÁ, M. LENGEROVÁ, Jana LOCHMANOVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, K. HRNČÍŘOVÁ, L. ŠMARDOVÁ a J. MAYER. Monitorace mananu (MN) a antimananu (ANTI-MN) v časné diagnostice invazivní kandidózy (IK) u vysoce rizikových hematoonkologických pacientů. 2008.
 83. HUSER, Martin, Eva JURÁNKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Zdeněk KRÁL. Možnosti ochrany reprodukčních funkcí u žen podstupujících chemoterapii pro hematologickou malignitu. 1. vyd. Brno: GYNEKOLOGICKO – PORODNICKÁ KLINIKA LÉKAŘSKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY A FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, 2008. 58 s. Grant IGA MZ ČR - NR8469-3/2005-2007.
 84. HUSER, Martin, Igor CRHA, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří JARKOVSKÝ. Prevention of ovarian function damage with gonadoliberine analogues during chemotherapy in Hodgkin lymphoma patients. Human Reproduction. Oxford: Oxford Journals, 2008, roč. 23, č. 4, s. 863-868, 5 s. ISSN 0268-1161.
 85. KLÁSKOVÁ, Katka, Jana MARKOVÁ, Zdeněk KRÁL, Lenka ŠMARDOVÁ, E. DRAGOMIRECKÁ, J. PRAŠKO, Jiří VORLÍČEK, Tomáš KOZÁK a H. FLECHTNER. Quality of live in long-term survivors of Hodgkin lymphoma treated within the GHSG in the Czech Republic: a crosssectional study of patients treated 1995 to 2003. In Annals of Oncology. Glasgow, United Kingdom: European Society of Medical Oncology, 2008. s. 236-236. ISSN 0923-7534.
 86. KLÁSKOVÁ, Katka, Jana MARKOVÁ, Zdeněk KRÁL, Lenka ŠMARDOVÁ, E. DRAGOMIRECKÁ, J. PRAŠKO, Jiří VORLÍČEK, Tomáš KOZÁK a H. FLECHTNER. Quality of live in long-term survivors of Hodgkin lymphoma treated within the GHSG in the Czech Republic: a crosssectional study of patients treated 1995 to 2003. In Onkologie. Basel, Švýcarsko: Karger AG, 2008. s. 178-178. ISBN 978-3-8055-9021-1.
 87. ŽIKAVSKÁ, L., Jana MARKOVÁ, Zdeněk KRÁL, Lenka ŠMARDOVÁ, Heidi MOCIKOVÁ, Robert PYTLÍK, Katka KLÁSKOVÁ, Petra ŠTĚPÁNKOVÁ, David BELADA, J. MALÝ, Marek TRNĚNÝ, Jiří VORLÍČEK a Tomáš KOZÁK. Rodinný výskyt maligních lymfoproliferativních onemocnění u pacientů s Hodgkinským lymfomem. Retrospektivní analýza. In Transfúze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2008. s. 90-90. ISSN 1213-5763.
 88. NAVRÁTIL, Milan. Role FDG-PET vyšetření u lymfomů z T- a NK buněk. Transfuze a hematologie dnes. Transfuze a hematologie dnes. Praha, 2008, roč. 14, Supl 2, s. 72-73. ISSN 1213-5763.
 89. VÁŠOVÁ, Ingrid, Milan NAVRÁTIL, D. ŠÁLEK, Karol BOLČÁK, Lenka ŠMARDOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk KRÁL. Role of FDG-PET in T-CELL and NK-CELL lymphomas. 2008.
 90. ŠMARDOVÁ, Lenka, Lucie KŘIKAVOVÁ, Zdeněk ADAM, Leoš KŘEN a Jiří VORLÍČEK. Vyšetření mízních uzlin. In Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Havlíčkův Brod: Grada Publishing, 2008. s. 137-142. ISBN 978-80-247-1749-4.
 91. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk ADAM a Jiří VORLÍČEK. Vyšetření sleziny. In Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Havlíčkův Brod: Grada Publishing, 2008. s. 115-117. ISBN 978-80-247-1749-4.
 92. MARKOVÁ, Jana, Zdeněk KRÁL, Lenka ŠMARDOVÁ, K. DĚDEČKOVÁ, M. SKOPALOVÁ a Karol BOLČÁK. Význam FDG-PET při hodnocení reziduálního tumoru po chemoterapii BEACOPP u pokročilých stadií Hodgkinova lymfomu, studie HD 15 GHSG, naše výsledky. In Transfúze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost LEP, 2008. s. 73-73. ISSN 1213-5763.
 93. ŠMARDOVÁ, Lenka, Jozef MICHALKA a Martina TOŠKOVÁ. 10th International Conference on Malignant Lymphoma, 4.-7. června 2008, Lugano. Onkologie. Solen, s.r.o., 2008, roč. 2, č. 3, s. 200. ISSN 1802-4475.
 94. 2007

 95. JOSTING, Andreas, Heinz HAVERKAMP, Petr BORCHMANN, H. DOHNER, B. METZNER, A. FRANKE, Lenka SMARDOVA, D. NIEDERWIESER, M. WILHELM, M. GOEBELER, Bb PFISTNER, N. SCHMITZ, A. SUREDA, D. RAEMAERKERS, V. DIEHL a A. ENGERT. Fourth interim analysis of the HD R2 study, a european multicenter trial for patients with relapsed Hodgkin lymphoma. In Haematologica/The Hematology Journal. Pavia, Itálie: EHA - The European Hematology Assotiation, 2007. s. 82-83. ISSN 0390-6078.
 96. HUSER, Martin, Igor CRHA, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří JARKOVSKÝ. Gonadoliberine analogues administration for ovarian function protection during chemotherapy. Human Reproduction. Oxford: Oxford Journals, 2007, roč. 56, S1, s. 120-121. ISSN 0268-1161.
 97. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk RÁČIL a Jiří MAYER. Infekční komplikace léčby maligních lymfomů. In XIV. Jihočeské onkologické dny. 2007. ISBN 978-80-254-0231-3.
 98. HUSER, Martin, Eva JURÁNKOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK, Jana ŽÁKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Lenka ŠMARDOVÁ. Kryokonzervace ovariální tkáně - šance na záchranu fertility žen s rakovinou. Čes. Gynek. Praha: ČLS J.E.P., 2007, roč. 72, č. 1, s. 68-73, 5 s. ISSN 1210-7832.
 99. KRÁL, Zdeněk, Jana MARKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Libuše KALVODOVÁ, Jiří MAYER, Tomáš KOZÁK a Jiří VORLÍČEK. Léčba lokalizovaného a pokročilého stádia Hodgkinovy choroby podle protokolu Německé studijní skkupiny pro Hodgkinův lymfom. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 35. ISBN 978-80-7346-078-5.
 100. HUSER, Martin, Igor CRHA, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří JARKOVSKÝ. Ovarian function preservation dutiny chemotherapy with gonadoliberine analogues. In 15th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO) - Book of Abstracts, Berlin, November 2007. 1. vyd. Berlin: ESGO, 2007. s. 124. ISSN 1802-128X.
 101. HUSER, Martin, Igor CRHA, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Zdeněk KRÁL. Ovarian tissue cryopreservation - new opportunity to preserve fertility in female cancer patients. Eur J Gynaec Oncol. Canada: IROG Canada Inc., 2007, roč. 28, č. 4, s. 249-256, 10 s. ISSN 3925-2930.
 102. ŠMARDOVÁ, Lenka, Martin HUSER, Zdeněk KRÁL, Igor CRHA, Ingrid VÁŠOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Prevence poškození ovariálních funkcí aplikací analog gonadoliberinu u pacientek léčených pro Hodgkinův lymfom. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2007.
 103. ŠMARDOVÁ, Lenka, Martin HUSER, Igor CRHA, Zdeněk KRÁL, Pavel VENTRUBA a Jiří VORLÍČEK. Prevention of ovarian damage during chemotherapy by gonadoliberine analogues administration. In Haematologica/Teh Hematology Journal. 2007. ISSN 0390-6078.
 104. ŠMARDOVÁ, Lenka, Martin HUSER, Zdeněk KRÁL a Igor CRHA. Prevention of ovarian damage during chemotherapy by gonadoliberine analogues administration. In Haematologica/The Hematology Journal. 2007. ISSN 0390-6078.
 105. HUSER, Martin, Igor CRHA, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Lenka ŠMARDOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří JARKOVSKÝ. Prevention of ovarian damage during chemotherapy by gonadoliberine analogues administration. In 31st British International Congress of Obstetrics and Gynaecology - Book of Abstracts. Royal College of Obstetriciants and Gynecologists Bulletin 07/ 2007. 1. vyd. London: RCOG, 2007. s. 60-61. ISSN 1802-128X.
 106. HUSER, Martin, Igor CRHA, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří JARKOVSKÝ. Prevention of ovarian damage during chemotherapy by gonadoliberine analogues administration. In Abstract book of 19th World Congress on Fertility and Sterility of International Federation of Fertility Societies (IFFS). Durban: IFFS, 2007. s. 44. ISSN 1802-128X.
 107. KŘIKAVA, Ivo, Radan DOUBEK, Lenka ŠMARDOVÁ a Lucie KŘIKAVOVÁ. Sectio cesarea u pacientky se syndromem horní duté žíly – kazuistika. In IX. Winterfórum SSAIM a II. Slovensko – české dni anestéziológie a intenzívnej medicíny. 2007.
 108. 2006

 109. ELBL, Lubomír, I VÁŠOVÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ, František JEDLIČKA, M NAVRÁTIL, L ŠMARDOVÁ, B WAGNEROVÁ a Jiří VORLÍČEK. Cardiopulmonary exercise tests in the evaluation of functional capacity after treatment of lymphomas in adults. Leukemina and Lymphoma. 2006, roč. 47, č. 5, s. 843-851.
 110. ELBL, Lubomír, I VÁŠOVÁ, Z KRÁL, M NAVRÁTIL, L ŠMARDOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Evaluation of early and chronic cardiotoxicity adult patients treated for Hodgkin´s disease with ABVD regimen. Neoplasma. 2006, roč. 53, č. 1, s. 586-590.
 111. HUSER, Martin, Eva JURÁNKOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Zdeněk KRÁL. Fertility preservation strategies in women undergoing chemotherapy for haematological malignancy. Eur Clinics Obstet Gynecol. Belgium: Springer, 2006, roč. 2, č. 2, s. 77-78. ISSN 1613-3412.
 112. HUSER, Martin, Igor CRHA, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Zdeněk KRÁL. Gonadal protection with GnRH analogues during chemotherapy – cytotoxic dose derived cohort study (OVARONKO). Gynecological Endocrinology. 2006, roč. 22, S1, s. 141-142. ISSN 0951-3590.
 113. JEDLIČKA, František, Lubomír ELBL, Iva TOMÁŠKOVÁ, I VÁŠOVÁ, Zdeněk KRÁL, M NAVRÁTIL, L ŠMARDOVÁ, B WÁGNEROVÁ, Jiří VORLÍČEK a Jindřich ŠPINAR. Kardiopulmonální výkonnost a kvalita života u dospělých nemocných po léčbě maligních lymfomů. Medicina Sportiva Bohemica Slovaca. 2006, roč. 15, č. 2. ISSN 1210-5481.
 114. ELBL, Lubomír, Z KRÁL, Iva TOMÁŠKOVÁ, L ŠMARDOVÁ, B WÁGNEROVÁ, František JEDLIČKA, I VÁŠOVÁ a Jiří VORLÍČEK. The evaluation of acute and early cardiotoxicity in survivors of Hodgkin´s disease treated by ABVD or BEACOPP regimens. Journal of Chemotherapy. 2006, roč. 4, č. 18, s. 20-29. ISSN 112000X.
 115. 2005

 116. HUSER, Martin, Hana VIŠŇOVÁ, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Zdeněk KRÁL. . Reproductive function protection in women undergoing chemotherapy for hematological malignancy. In Human Reproduction. 20 (S1). Copenhagen: Oxfor Journals, 2005. s. 123.
 117. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Martin HUSER a Igor CRHA. Damage to ovarian functions in young women treated with ABVD and BEACOPP chemotherapy for Hodgkin lymfoma. In Annals of Oncology. 2005. ISSN 0923-7534.
 118. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Igor CRHA, Ingrid VÁŠOVÁ, Barbora WAGNEROVÁ a Jiří VORLÍČEK. Impaired fertility in men with newly diagnosed Hodgkins lymphoma. In Annals of Oncology. United Kingdom: The European Society of Medical Oncology, 2005. s. 198-199. ISSN 0923-7534.
 119. HUSER, Martin, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA a Zdeněk KRÁL. Kryokonzervace ovariální tkáně: šance k záchraně fertility u ženy s rakovinou. Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing and Consulting, 2005, roč. 9, č. 6, s. 30-31. ISSN 1211-6645.
 120. HUSER, Martin, Eva JURÁNKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Zdeněk KRÁL. Možnosti ochrany reprodukčních funkcí u žen podstupujících chemoterapii pro hematologickou malignitu. Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing and Consulting, 2005, roč. 9, č. 1, s. 6-8. ISSN 1211-6645.
 121. HUSER, Martin, Hana VIŠŇOVÁ, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Zdeněk KRÁL. Možnosti ochrany reprodukčních funkcí u žen podstupujících chemoterapii pro hematologickou malignitu. Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing, 2005, roč. 1(9), č. 1, s. 6-8. ISSN 1211-6645.
 122. ŠMARDOVÁ, Lenka, Martin HUSER, Zdeněk KRÁL, Igor CRHA, Ingrid VÁŠOVÁ, Barbora WAGNEROVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Poškození fertility a možnosti její ochrany u pacientů podstupujících systémovou léčbu chemoterapií pro Hodgkinův lymfom, literární přehled a vlastní zkušenosti. Transfúze a hematologie dnes. Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 11, č. 4, s. 162-169. ISSN 1213-5763.
 123. HUSER, Martin, Hana VIŠŇOVÁ, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Zdeněk KRÁL. Reproductive function protection in women undergoing chemotherapy for hematological malignancy. ESHRE abstract book, Human Reproduction Suppl 2005. Belgium, 2005, roč. 1, S1, s. 123.
 124. ŠMARDOVÁ, Lenka, Andreas ENGERT, Hans HAVERKAMP, J. RAEMAKERS, J. BAARS, Beate PFISTNER, Volker DIEHL a Andreas JOSTING. Successful mobilization of peripheral blood stem cells with the DHAP regimen (dexamethasone, cytarabine, cisplatinum) plus granulocyte colony-stimulating factor in patients with relapsed Hodgkin's disease. LEUKEMIA & LYMPHOMA. 2005, roč. 46, č. 7, s. 1017-1022. ISSN 1042-8194.
 125. 2004

 126. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Igor CRHA, Hana VIŠŇOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Impaired fertility in men with newly diagnosed Hodgkins lymphoma. In The Hematology Journal. Nature Publishing Group. London, United Kingdom: EHA - The European Hematology Association, 2004. s. 25-25. ISSN 1466-4860.
 127. 2003

 128. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Taťána ČERNOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Incidence of Hodgkins lymphoma in the lung, an infrequent case of pulmonary infiltration without mediastinal lymphadenopathy. In The Hematology Journal. Nature Publishing Group. London, United Kingdom: EHA - The European Hematology Association, 2003. s. 286-286. ISSN 1466-4860.
 129. 2002

 130. ŠMARDOVÁ, Lenka, Libuše KALVODOVÁ, Jiří VORLÍČEK a Zdeněk KRÁL. Diagnóza Hodgkinova choroba, informace pro pacienty a jejich blízké. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 21 s. ISBN 80-210-2778-9.
 131. 2000

 132. ADAMOVÁ, Blanka, Josef BEDNAŘÍK, Lenka ŠMARDOVÁ, Eva MORAVCOVÁ, Naděžda CHVÁTALOVÁ, Boleslav PROKEŠ a Zdeněk KADAŇKA. Asociace mezi cervikální a lumbální stenózou páteřního kanálu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost, 2000, roč. 63, č. 5, s. 261-267. ISSN 1210-7859.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 10. 2021 05:06