Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. MUSILOVÁ, Jana a Pavla MUSILOVÁ. Co a k čemu je konfromní zobrazení. Československý časopis pro fyziku. AV ČR, Fyzikální ústav, 2018, roč. 68/2018, č. 5, s. 297-302. ISSN 0009-0700.
 2. MUSILOVÁ, Jana a Pavla MUSILOVÁ. Matematika pro porozumění i praxi III. 1. vyd. Brno: VUTIUM, VUT Brno, 2018. 1068 s. ISBN 978-80-214-5503-0.
 3. 2015

 4. MUSILOVÁ, Jana a Pavla MUSILOVÁ. Variační počet - přirozený aparát fyziky. Československý časopis pro fyziku. Praha, ČR: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., 2015, roč. 65, č. 3, s. 141-146. ISSN 0009-0700.
 5. 2013

 6. MUSILOVÁ, Jana a Pavla MUSILOVÁ. Diferenciální operátory v mechanice kapalin. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, Praha, 2013, roč. 63/2013, č. 4, s. 214-219. ISSN 0009-0700.
 7. ČERNÝ, Miroslav, Petr DUB, Jiří KOMRSKA, Michal LENC, Bohumila LENCOVÁ, Miroslav LIŠKA, Jana MUSILOVÁ, Pavla MUSILOVÁ, Jan OBDRŽÁLEK, Jiří PETRÁČEK, Jiří SPOUSTA a Marian ŠTRUNC. Fundamentals of Physics extended (D. Halliday, R. Resnick, J. Walker). Druhé přepracované vydání. Brno, ČR: Vysoké učení technické v Brně - Nakladatelství VUTIUM, 2013. 1333 s. ISBN 978-80-214-4123-1.
 8. 2012

 9. MUSILOVÁ, Jana a Pavla MUSILOVÁ. Matematika II pro porozumění i praxi. první. Brno: VUTIUM (Vysoké učení technické v Brně), 2012. 697 s. ISBN 978-80-214-4071-5.
 10. JANÍK, Jan, Michal LENC, Pavla MUSILOVÁ a Jana MUSILOVÁ. Meze matematického myšlení, aneb z výuky matematiky pro nematematické obory. Československá časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AVČR, 2012, roč. 62/2012, 5-6, s. 428-431. ISSN 0009-0700.
 11. 2009

 12. MUSILOVÁ, Jana a Pavla MUSILOVÁ. Matematika pro porozumění i praxi I. Vydání druhé, doplněné. Brno: VUTIUM, VUT Brno, 2009. 339 s. Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-214-3631-2.
 13. 2006

 14. MUSILOVÁ, Pavla a Jana MUSILOVÁ. Connection induced geometrical concepts. Suppl. di Rend. Circ. Mat. Palermo. 2006, Serie II, č. 79, s. 153-160. ISSN 0009-725X.
 15. MUSILOVÁ, Jana a Pavla MUSILOVÁ. Matematika pro porozumění i praxi I. Brno: VUTIUM, 2006. 281 s. Vysokoškolské učebnice. ISBN 80-214-2914-3.
 16. 2004

 17. MUSILOVÁ, Pavla a Jana MUSILOVÁ. Differential Invariants of Immersions of Manifolds with Metric Fields. Communications in Mathematical Physics. Heidelberg: Springer-Verlag, 2004, roč. 249, č. 2, s. 319-329. ISSN 0010-3616.
 18. MUSILOVÁ, Pavla a Jana MUSILOVÁ. Natural operators of smooth mappings of manifolds with metric fields. Reports on Mathematical Physics. 2004, roč. 2004, č. 2, s. 273-283. ISSN 0034-4877.
 19. 2003

 20. MUSILOVA, Pavla a Demeter KRUPKA. Differential Invariants of Immersions of Manifolds with Metric Fields. Reports on Mathematical Physics. Poland, 2003, roč. 51, 2/3, s. 307-313. ISSN 0034-4877.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 9. 2022 09:44