Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. JIRÁSEK, Michal a Eva ŠVANDOVÁ. Experiencing Innovation Led by Students. In Dan Remenyi. 7th Teaching Innovation & Entrepreneurship Excellence Awards 2021. Reading: Academic Conferences International, 2021. s. 95-106. ISBN 978-1-914587-11-5.
 2. 2019

 3. ŠVANDOVÁ, Eva a Michal JIRÁSEK. On Measuring Countries’ Innovation Performance: Organisational Level Perspective. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Mendelova univerzita v Brně, 2019, roč. 67, č. 3, s. 871-880. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201906730871.
 4. 2017

 5. ŠVANDOVÁ, Eva. Organizing purchasing function with respect to its strategic role in multiunit organization. In Martin Rich. 13th European Conference on Management, Leadership and Governance. 2017. vyd. Reading, UK: ACPI, UK, 2017. s. 480-488. ISBN 978-1-911218-64-7.
 6. 2016

 7. ŠVANDOVÁ, Eva. Testing the Relationship Between Resource Availability and Innovation in the Construction Industry. In Dr. Iiris Aaltion. Proceedings of the 11th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. 1st ed. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016. s. 802-809. ISBN 978-1-911218-08-1.
 8. ŠVANDOVÁ, Eva a Michal JIRÁSEK. The Analysis of Perceived Environmental Uncertainty as a Dependant Variable. In 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2016 Conference Proceedings. Sofia: STEPF92 Technology, 2016. s. 701-708. ISBN 978-619-7105-76-6.
 9. ŠVANDOVÁ, Eva a Pavla ODEHNALOVÁ. The evaluation of strategic activities’ importance in small and medium - sized entreprises. In 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2016 Conference Proceedings. Sofia: STEPF92 Technology, 2016. s. 747-754. ISBN 978-619-7105-76-6.
 10. ŠVANDOVÁ, Eva a Michal JIRÁSEK. The Influence of Strategic Analysis on the Accuracy of Corporate Performance Forecasts. In Štefan Majtán. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. s. 1028-1038. ISBN 978-80-225-4245-6.
 11. 2015

 12. ŠVANDOVÁ, Eva. Prize for best presentation at the VI Postgraduate Conference ESGHT 2015. Management, Hospitality and Tourism School, University of the Algarve, Portugal, 2015.
 13. ŠVANDOVÁ, Eva. The analysis of factors influencing innovation success integrating moderating variables. In ESGHT 2016 The VI Postgraduate Conference of School of Management, Hospitality and Tourism. 2015.
 14. ŠVANDOVÁ, Eva a Petr SUCHÁNEK. The applicability of selected financial metrics in evaluating purhasing performance. In 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2015. 1. vyd. Sofia: SGEM international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 2015. s. 419-426. ISBN 978-619-7105-47-6.
 15. 2013

 16. ŠVANDOVÁ, Eva. Kontingenční přístup jako jeden z konceptů pro analýzu prostředí. In Ing. Viliam Záthurecký, Ph.D., MBA. Rozvoj malých a středních podniků ve stavebnictví (1). 1. vyd. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, 2013. s. 147-154. ISBN 978-80-210-6187-3.
 17. ŠVANDOVÁ, Eva. Kooperace. In V. Záthurecký, A. Kessler, Ch. Schweiger a kolektiv. Rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita a FH Wien WKW, 2013. s. 71-81, 10 s. Rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech. ISBN 978-80-210-6656-4.
 18. ZÁTHURECKÝ, Viliam, Alexander KESSLER, Christina SCHWEIGER, Pavla ODEHNALOVÁ, Jiří RICHTER, Judith SCHMID, Veronika SCHÖLLAUF, Petr KOSTÍK, Eva ŠVANDOVÁ a Peter MARINIČ. Rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech : Výsledky uskutečněného výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 190 s. ISBN 978-80-210-6656-4.
 19. ZÁTHURECKÝ, Viliam, Alexander KESSLER, Christina SCHWEIGER, Pavla ODEHNALOVÁ, Jiří RICHTER, Judith SCHMID, Veronika SCHÖLLAUF, Petr KOSTÍK, Eva ŠVANDOVÁ a Peter MARINIČ. Rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech : Výsledky uskutečněného výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 190 s. ISBN 978-80-210-6656-4.
 20. 2012

 21. ŠVANDOVÁ, Eva. Koncepční východiska empirického šetření "Rozvoj podniků". In Štefan Majtán. Aktuálne problémy podnikovej sféry. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. s. 574-579. ISBN 978-80-225-3427-7.
 22. 2011

 23. ŠVANDOVÁ, Eva, Eva ŠTĚPÁNKOVÁ a Sylva ŽÁKOVÁ TALPOVÁ. Ekonomika malých a středních podniků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 151 s. ISBN 978-80-210-5494-3.
 24. 2009

 25. ŠVANDOVÁ, Eva. Dodavatelé (B5). In Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. Druhá etapa. První. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 215 - 249. CVKSCE. ISBN 978-80-210-5058-7.
 26. BLAŽEK, Ladislav, Ondřej ČÁSTEK, Ivana JAŠKOVÁ, Eva KARPISSOVÁ, Petr PIROŽEK, Alena KLAPALOVÁ, Klára KAŠPAROVÁ, Markéta MATULOVÁ, Milan SEDLÁČEK, Marian SVOBODA, Ladislav ŠIŠKA, Jiří ŠPALEK a Eva ŠVANDOVÁ. Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. Druhá etapa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 349 s. ISBN 978-80-210-5058-7.
 27. ŠKAPA, Radoslav a Eva KUBÁTOVÁ. Quality of Buyer-Seller Relationships from Value Creation Perspective. Portuguese Journal of Management Studies. Lisboa: ISEG, Technical University of Lisbon, 2009, XIV, č. 2, s. 163-175. ISSN 1647-2225.
 28. KUBÁTOVÁ, Eva. Stabilita dodavatele jako faktor konkurenceschopnosti. In Jedlicka, P. HRADECKE EKONOMICKE DNY 2009, DIL II: EKONOMICKY ROZVOJ A MANAGEMENT REGIONU. ECONOMIC DEVELOPMENT AND MANAGEMENT REGION. 2009. vyd. Hradec Kralove: GAUDEAMUS, UNIV HRADEC KRALOVE, 2009. s. 9-14. ISBN 978-80-7041-227-5.
 29. ŠKAPA, Radoslav a Eva ŠVANDOVÁ. Tvorba hodnoty v dodavatelsko-odběratelských vztazích a její typy. In Jedlicka, P. Hradecké ekonomické dny 2009. Ekonomický rozvoj a management regionů. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2009. s. 313-319. ISBN 978-80-7041-227-5.
 30. 2008

 31. KUBÁTOVÁ, Eva. Analýza faktorů konkurenceschopnosti v oblasti dodavatelů. In Vývojové tendence podniků IV (1. svazek). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 163-181. ISBN 978-80-210-4723-5.
 32. SUCHÁNEK, Petr, Radoslav ŠKAPA, Ondřej ČÁSTEK, Michael DOLEŽAL, Eva ŠVANDOVÁ, Alena KLAPALOVÁ, Lenka JATERKOVÁ, Petr VALOUCH a Eva ŠTĚPÁNKOVÁ. Business Management in the Czech Republic. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 133 s. Skripta ESF MU, 2. ISBN 978-80-210-4662-7.
 33. KUBÁTOVÁ, Eva a Ladislav BLAŽEK. Definování soustavy vstupních proměnných. In Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 67 - 73, 6 s. CVKSCE. ISBN 978-80-210-4734-1.
 34. KUBÁTOVÁ, Eva. Ekonomika malých a středních podniků. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 116 s. Svět environmentálních souvislostí. ISBN 978-80-210-4615-3.
 35. BLAŽEK, Ladislav, Ondřej ČÁSTEK a Eva KUBÁTOVÁ. Identifikace faktorů hospodářské úspěšnosti. In Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 75 - 94. CVKSCE. ISBN 978-80-210-4734-1.
 36. BLAŽEK, Ladislav. Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 211 s. 1. ISBN 978-80-210-4734-1.
 37. BLAŽEK, Ladislav, Ondřej ČÁSTEK, Eva KUBÁTOVÁ, Pavla ODEHNALOVÁ, Pavel PUDIL, Petr SOMOL, Ladislav ŠIŠKA a Jiří ŠPALEK. Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 211 s. ISBN 978-80-210-4734-1.
 38. KUBÁTOVÁ, Eva. Míra centralizace nákupu s ohledem na vybrané faktory. In Konkurenceschopnost podniků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 353 - 362. ISBN 978-80-210-4521-7.
 39. ŠKAPA, Radoslav a Eva ŠVANDOVÁ. Quality of Buyer-Seller Relationships in Perspective of Value Creation. In Proceedings of the IASK International Conference Global Management 2008. 1. vyd. Porto: International Association for the scientific knowledge, 2008. s. 225-231. ISBN 978-989-95806-1-9.
 40. KUBÁTOVÁ, Eva. Řízení dodavatelských vztahů ve vybraném typu podniků v ČR. In IMEA Sborník příspěvků z VIII. mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů. 1. vydání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2008. s. 266-272. ISBN 978-80-7372-331-6.
 41. HÁLEK, Ivan, Petr SMUTNÝ, Radoslav ŠKAPA, Eva ŠVANDOVÁ a Jan ŽÁK. Sítě malých a středních podniků v ČR. In Vyvojové tendence podniků IV (Svazek II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2008. s. 297-332. ISBN 978-80-210-4723-5.
 42. KUBÁTOVÁ, Eva. Velikost podniku a struktura nákupu. In Firma a konkurenční prostředí. Brno: Mendelo zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. s. 60-65. ISBN 9788073920210.
 43. KUBÁTOVÁ, Eva. Vliv dodavatelů na konkurenceschopnost podniku. In Analýza regionálních a mikroekonomických aspektů konkurenceschopnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 208-224. CVKSCE. ISBN 978-80-210-4787-7.
 44. KUBÁTOVÁ, Eva. Vliv dodavatelů na konkurenceschopnost podniku. Brno: CVKSČE MU, 2008. 30 s. WP č. 21/2008. ISSN 1801-4496.
 45. 2007

 46. KUBÁTOVÁ, Eva. Analýza dodavatelských vztahů. In Vývojové tendence podniků III. první. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. s. 313-374, 61 s. ISBN 978-80-210-4466-1.
 47. KUBÁTOVÁ, Eva. Analýza důležitosti jednotlivých kritérií výběru dodavatele. In Mladá veda 2007. Nitra: Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2007. s. 1-6. ISBN 978-80-8069-970-3.
 48. KUBÁTOVÁ, Eva. Analýza přínosů z centralizace nákupu. In Ekonomické znalosti pro tržní praxi - Sborník příspěvků. 1. vyd. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2007. s. 225-230. ISBN 978-80-903808-8-2.
 49. KUBÁTOVÁ, Eva. Centralizace nákupu v podnicích v ČR. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti Č, 2007.
 50. KUBÁTOVÁ, Eva. Dodavatelé. In Konkurenční schopnost podniků (Primární analýza výsledků empirického šetření). První. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. s. 233-275, 42 s. CVKS. ISBN 978-80-210-4456-2.
 51. HÁLEK, Ivan, Petr SMUTNÝ, Radoslav ŠKAPA, Eva ŠVANDOVÁ a Jan ŽÁK. Potenciály klastrovatelnosti odvětví v území jižní Moravy III. In Vývojové tendence podniků III (Svazek II). první. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. s. 468-546, 78 s. ISBN 978-80-210-4466-1.
 52. 2006

 53. SUCHÁNEK, Petr, Radoslav ŠKAPA, Ondřej ČÁSTEK, Michael DOLEŽAL, Eva KUBÁTOVÁ, Alena KLAPALOVÁ, Martin KRIŠTOF a Petr VALOUCH. Business Management in the Czech Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 90 s. Skripta ESF MU, 1. ISBN 80-210-4147-1.
 54. KUBÁTOVÁ, Eva. Dodavatelsko-odběratelské vztahy z pohledu odběratele. In Vývojové tendence podniků II. první. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2006. s. 281-332, 51 s. ISBN 80-210-4133-1.
 55. KUBÁTOVÁ, Eva. Empirická šetření v oblasti inovací. In Konkurenceschopnost české ekonomiky (vývojové trendy). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 310-321, 11 s. CVKS. ISBN 80-210-4157-9.
 56. ŠVANDOVÁ, Eva a Radoslav ŠKAPA. Intra-organizational communication and its impact on the company success. In X. International Conference of Doctoral Students, Brno, September 2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 13-13. ISBN 80-210-4156-0.
 57. SMUTNÝ, Petr, Eva KUBÁTOVÁ a Jan ŽÁK. Klastr jako nástroj rozvoje regionů. In Interakce ekonomie, managementu a práva při rozvoji regionů. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 157-167. ISBN 80-210-4095-5.
 58. ŠVANDOVÁ, Eva a Radoslav ŠKAPA. Metody analýzy komunikačních vazeb v podniku. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. 1. vyd. Praha: VŠE, 2006. s. 767-777, 10 s. ISBN 80-245-1091-X.
 59. HÁLEK, Ivan, Petr SMUTNÝ, Radoslav ŠKAPA, Eva ŠVANDOVÁ a Jan ŽÁK. Potenciály klastrovatelnosti odvětví. In Vývojové tendence podniků II (Svazek II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006. s. 407-457. ISBN 80-210-4133-1.
 60. ŠKAPA, Radoslav a Eva ŠVANDOVÁ. The analysis of formal and informal relations within companies in business gaming simulation. In 2nd International Conference on Business, Management and Economics. 1. vyd. Izmir: Yasar University, 2006. s. 1-19. ISSN 1306-1089.
 61. KUBÁTOVÁ, Eva a Radoslav ŠKAPA. Vizualizace neformálních vztahů v podniku pomocí programu Ucinet a Visone. In Hradecké ekonomické dny 2006, Podnikání a rozvoj regionu. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 477-482. ISBN 80-7041-895-8.
 62. SMUTNÝ, Petr a Eva KUBÁTOVÁ. Využití simulační manažerské hry pro výzkum potenciálů klastrovatelnosti podniků. In Hradecké ekonomické dny 2006, Podnikání a rozvoj regionu. Hradcec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 291-296. ISBN 80-7041-895-8.
 63. 2005

 64. KUBÁTOVÁ, Eva. Analýza dodavatelských vztahů v kontextu inovací. Brno: CVKSČE MU, 2005.
 65. KUBÁTOVÁ, Eva. Analýza inovační schopnosti podniku. In Progressive methods and tolls of management and economics of companies. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 2005. s. 1-7. ISBN 80-214-3099-0.
 66. KUBÁTOVÁ, Eva, Radoslav ŠKAPA a Petr SMUTNÝ. Different approaches to industry clusters identification. In ECOMA 2005. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 248-252. ISBN 80-7194-806-3.
 67. KUBÁTOVÁ, Eva. Dodavatelské vztahy v kontextu inovací. 2005.
 68. KUBÁTOVÁ, Eva. Dodavatelské vztahy z pohledu sítí. In Vývojové tendence podniků. Brno: ESF MU Brno, 2005. s. 223-255, 32 s. ISBN 80-210-3847-0.
 69. SUCHÁNEK, Petr a Eva KUBÁTOVÁ. Měření výkonnosti podniku s využitím teorie sítí. In Výkonnosť organizácie, prístupy k jej meraniu a hodnoteniu. 1. vyd. Poprad: Slovenský komitét pre vedecké riadenie ZSVTS v Bratislave, 2005. s. 232-238. ISBN 80-968080-5-2.
 70. HÁLEK, Ivan, Petr SMUTNÝ, Eva KUBÁTOVÁ, Jan ŽÁK, Klára DOLEŽALOVÁ, Dagmar PALATOVÁ, Boris JANČA a Ivana KRAJČOVIČOVÁ. Podpora aktivních metod výuky managementu. In Vyvojové tendence podniků (Svazek II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 375-408, 33 s. ISBN 80-210-3847-0.
 71. HÁLEK, Ivan, Radoslav ŠKAPA, Petr SMUTNÝ, Eva ŠVANDOVÁ, Jan ŽÁK, Klára KAŠPAROVÁ, Dagmar PALATOVÁ, Ivana KRAJČOVIČOVÁ a Boris JANČA. Potenciály klastrovatelnosti odvětví. In Vyvojové tendence podniků (Svazek II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 317-335, 18 s. ISBN 80-210-3847-0.
 72. HÁLEK, Ivan, Radoslav ŠKAPA, Petr SMUTNÝ, Eva ŠVANDOVÁ a Jan ŽÁK. Teoretické a metodologické základy analýzy potenciálů klastrovatelnosti odvětví. In Vyvojové tendence podniků (Svazek II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 337-374, 37 s. ISBN 80-210-3847-0.
 73. KUBÁTOVÁ, Eva a Petr SUCHÁNEK. Teoretické aspekty mezipodnikové kooperace. In Nové trendy v podnikovom manažmente. 1. vyd. Košice: EU Bratislava PHF Košice, 2005. s. 147-155. ISBN 80-969181-3-3.
 74. KUBÁTOVÁ, Eva. Teorie sítí a možnost její aplikace. In Konkurenceschopnost firem 2005. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2005. s. 1-6. ISBN 80-902713-6-7.
 75. 2004

 76. KUBÁTOVÁ, Eva a Jan ŽÁK. Development of the network structure. In The 8-th International Conference of Doctoral Students. 1. vyd. Brno: PF VUT Brno, 2004. s. 1-7. ISBN 80-214-2677-2.
 77. KUBÁTOVÁ, Eva a Jan ŽÁK. Směr vývoje síťových struktur. In Podniková ekonomika a management. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2004. s. 187-194, 7 s. ISBN 80-210-3414-9.
 78. SLANÝ, Antonín a kol. Vývoj institucionálního rámce fungování české ekonomiky a vstup do EU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 360 s. 1/ESF. ISBN 80-210-3325-8.
 79. BLAŽEK, Ladislav, Rostislav ČADA, Roman GOLEC, Eva ŠVANDOVÁ a Ladislav ŠIŠKA. VÝVOJOVÉ TENDENCE PODNIKŮ I. Závěrečná zpráva výzkumného úkolu. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2004. 124 s.
 80. 2003

 81. KUBÁTOVÁ, Eva. Pozitiva a negativa outsourcingu. In Nové trendy rozvoje průmyslu. 1. vyd. Brno: VUT FP Brno, 2003. s. 1-4. ISBN 80-214-2518-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 9. 2022 09:14