Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. MAHDAL, Michal, Lukáš PAZOUREK, Tomáš TOMÁŠ, Iva STANICZKOVÁ ZAMBO a Pavel JANÍČEK. Allograft reconstruction following resection of giant cell bone tumor of the distal forearm and hand. In 20th General Meeting of the International Society of Limb Salvage, 11.-14.9.2019, Athens, GR. 2019.
 2. MAHDAL, Michal, Jakub NERADIL, Silvia PAUKOVČEKOVÁ, Iva STANICZKOVÁ ZAMBO, Lukáš PAZOUREK, Tomáš TOMÁŠ a Jakub RAPI. Epidermal growth factor receptor as a new target in the treatment of giant cell tumor of bone. In 20th General Meeting of the International Society of Limb Salvage, 11.-14.9.2019, Athens, GR. 2019.
 3. MICHAL, Michael, Abbas AGAIMY, Andrew L. FOLPE, Iva STANICZKOVÁ ZAMBO, Radek KEBRLE, Raymund E. HORCH, Zdenek KINKOR, Marian SVAJDLER, Tomas VANECEK, Filip HEIDENREICH, Dmitry V. KAZAKOV, Kvetoslava MICHALOVA, Ladislav HADRAVSKY a Michal MICHAL. Tenosynovitis With Psammomatous Calcifications A Distinctive Trauma-Associated Subtype of Idiopathic Calcifying Tenosynovitis With a Predilection for the Distal extremities of Middle-Aged Women-A Report of 23 Cases. The American Journal of Surgical Pathology, PHILADELPHIA: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2019, roč. 43, č. 2, s. 261-267. ISSN 0147-5185. doi:10.1097/PAS.0000000000001182.
 4. 2018

 5. ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar, Katerina KUBACKOVA, Ladislav DUŠEK, Tomáš TOMÁŠ, Pavel JANÍČEK, Štěpán TUČEK, Jana PRAUSOVA, Igor KISS a Iva ZAMBO. Advantages in Prognosis of Adult Patients with Ewing Sarcoma: 11-years Experiences and Current Treatment Management. PATHOLOGY & ONCOLOGY RESEARCH, DORDRECHT: SPRINGER, 2018, roč. 24, č. 3, s. 623-630. ISSN 1219-4956. doi:10.1007/s12253-017-0291-6.
 6. HANDL, Marek, Markéta HERMANOVÁ, Sylva HOTÁRKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Peter MÚDRY, Tetiana SHATOKHINA, Marcela VESELA, Jaroslav ŠTĚRBA a Iva ZAMBO. Clinicopathological correlation of tumor-associated macrophages in Ewing sarcoma. Biomedical Papers, Olomouc: Palacky University, Olomouc: Palacky University, 2018, roč. 162, č. 1, s. 54-60. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2017.049.
 7. 2017

 8. ZAMBO, Iva a Lukáš PAZOUREK. Obrovskobuněčné léze kostí a jejich diferenciální diagnostika. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 53, č. 2, s. 61-70. ISSN 1210-7875.
 9. BENEJ, Michal, Iva ZAMBO, Ondřej BILEK a Ivan ČAPOV. SOFT TISSUE METASTASIS OF MEDIASTINAL NON-FUNCTIONING PARAGANGLIOMA WITH UNUSUAL TTF-1 EXPRESSION: A POTENTIAL DIAGNOSTIC PITFALL. POLISH JOURNAL OF PATHOLOGY, CRACOW: VESALIUS UNIV MEDICAL PUBL, 2017, roč. 68, č. 4, s. 354-358. ISSN 1233-9687. doi:10.5114/pjp.2017.73931.
 10. 2016

 11. ŠKODA, Jan, Alena ŇUŇUKOVÁ, Tomáš LOJA, Iva ZAMBO, Jakub NERADIL, Peter MÚDRY, Karel ZITTERBART, Markéta HERMANOVÁ, Aleš HAMPL, Jaroslav ŠTĚRBA a Renata VESELSKÁ. Cancer stem cell markers in pediatric sarcomas: Sox2 is associated with tumorigenicity in immunodeficient mice. Tumor Biology, Dordrecht: Springer Netherlands, 2016, roč. 37, č. 7, s. 9535-9548. ISSN 1010-4283. doi:10.1007/s13277-016-4837-0.
 12. ZAMBO, Iva, Markéta HERMANOVÁ, Danica ZAPLETALOVÁ, Jan ŠKODA, Peter MÚDRY, Michal KÝR, Karel ZITTERBART, Jaroslav ŠTĚRBA a Renata VESELSKÁ. Expression of nestin, CD133 and ABCG2 in relation to the clinical outcome in pediatric sarcomas. Cancer Biomarkers, Amsterdam: IOS Press, 2016, roč. 17, č. 1, s. 107-116. ISSN 1574-0153. doi:10.3233/CBM-160623.
 13. ŘEHÁK, Zdeněk, Beatrix BENCSIKOVA, Iva ZAMBO a Tomáš KAZDA. Fibrous Dysplasia Presenting as a Cold Spot in F-18-FLT PET/CT Imaging. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2016. ISSN 0363-9762. doi:10.1097/RLU.0000000000001209.
 14. BENEJ, Michal, Iva ZAMBO a Ivan ČAPOV. Peroperační imunohistochemická diferenciace adenokarcinomů v plicních lézích pomocí TTF -1 a její význam pro „konvenční“ a VATS lobektomie, Sborník abstrakt. Bratislava:, 70. Chirurgický deň Kostlivého. 2016.
 15. 2014

 16. HŮLKOVÁ, Helena, Jan SVOJANOVSKÝ, Kamil ŠEVELA, Darja KRUSOVÁ, Josef HANUŠ, Petr VĚZDA, Miroslav SOUČEK, Ivana MÁROVÁ, Josef FEIT, Iva ZAMBO, Milica KOVAČEVICOVA, Hana VLÁŠKOVÁ, Veronika KOSTROUCHOVÁ, Petr NOVÁK, Zdenek KOSTROUCH a Milan ELLEDER. Systemic AL amyloidosis with unusual cutaneous presentation unmasked by carotenoderma. Amyloid, London: Informa Healthcare, 2014, roč. 21, č. 1, s. 57-61. ISSN 1350-6129. doi:10.3109/13506129.2013.851076.
 17. ZAMBO, Iva a Karel VESELÝ. WHO klasifikace nádorů měkkých tkání a kostí 2013: hlavní změny oproti 3. vydání. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 50, č. 2, s. 64-70. ISSN 1210-7875.
 18. 2012

 19. ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar, Karel VESELÝ, Iva ZAMBO, Štěpán TUČEK, Jiří TOMÁŠEK, Pavel JANÍČEK a Jaromír ČERNÝ. Faktory ovlivňující léčbu konvenčního osteosarkomu u dospělých pacientů. In Marek Svoboda. XXXVI. Brněnské onkologické dny Edukační sborník. Brno: MOU Brno, 2012. s. 156-157, 2 s. ISBN 978-80-86793-23-8.
 20. ZAMBO, Iva, Markéta HERMANOVÁ, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Peter MÚDRY, Karel ZITTERBART, Michal KÝR, Karel VESELÝ, Jaroslav ŠTĚRBA a Renata VESELSKÁ. Nestin expression in high-grade osteosarcomas and its clinical significance. Oncology Reports, Athens, Greece: Spandidos Publications Ltd., 2012, roč. 27, č. 5, s. 1592-1598. ISSN 1021-335X. doi:10.3892/or.2012.1687.
 21. ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar, Karel VESELÝ, Iva ZAMBO, Štěpán TUČEK, Jiří TOMÁŠEK, Pavel JANÍČEK, Jaromír ČERNÝ, Lukáš PAZOUREK, Štěpán ONDRŮŠEK, Iveta SELINGEROVÁ a Andrea JUREČKOVÁ. Prognostické faktory konvenčního osteosarkomu dospělých pacientů. Klinická onkologie, Praha: Ambit Media, a.s., 2012, roč. 25, č. 5, s. 346-358. ISSN 0862-495X.
 22. 2011

 23. ŠÁNA, Jiří, Iva ZAMBO, Jan ŠKODA, Jakub NERADIL, Petr CHLAPEK, Markéta HERMANOVÁ, Peter MÚDRY, Alzbeta VASIKOVA, Karel ZITTERBART, Aleš HAMPL, Jaroslav ŠTĚRBA a Renata VESELSKÁ. CD133 expression and identification of CD133/nestin positive cells in rhabdomyosarcomas and rhabdomyosarcoma cell lines. Analytical Cellular Pathology-Cellular Oncology, 2011, roč. 34, č. 6, s. 303–318. ISSN 2210-7177. doi:10.3233/ACP-2011-0018.
 24. HERMANOVÁ, Markéta, Iva ZAMBO, Jiří ŠÁNA, Jan ŠKODA, Jakub NERADIL, Petr CHLAPEK, Peter MÚDRY, Alzbeta VASIKOVA, Karel ZITTERBART, Jaroslav ŠTĚRBA a Renata VESELSKÁ. Identification of cells with cancer stem cell phenotype in rhabdomyosarcoma. In Helsinki, 23rd European Congress of Pathology; Virchows Archive 459 (Suppl 1) S316. 2011. ISSN 0945-6317.
 25. ZAMBO, Iva, Markéta HERMANOVÁ, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Peter MÚDRY, Karel ZITTERBART, Michal KÝR, Karel VESELÝ, Jaroslav ŠTĚRBA a Renata VESELSKÁ. Klinicko-patologické aspekty exprese nestinu v high-grade osteosarkomech. In Olomouc, XIX. sjezd českých a slovenských patologů, VII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Sborník abstrakt. s. B19. 2011. 2011. ISSN 1802-4475.
 26. ZITTERBART, Karel, Hana FILKOVÁ, Lenka TOMÁŠIKOVÁ, Eva NEČESALOVÁ, Iva ZAMBO, Dagmar KANTOROVÁ, Iva SLÁMOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Dita ŽEŽULKOVÁ, Martina PEŠÁKOVÁ, Zdeněk PAVELKA, Renata VESELSKÁ, Petr KUGLÍK a Jaroslav ŠTĚRBA. Low-level copy number changes of MYC genes have a prognostic impact in medulloblastoma. Journal of Neuro-Oncology, Springer Netherlands, 2011, roč. 102, č. 1, s. 25-33. ISSN 0167-594X. doi:10.1007/s11060-010-0289-3.
 27. 2010

 28. KRUPKOVÁ, Olga, Tomáš LOJA, Iva ZAMBO a Renata VESELSKÁ. Nestin expression in human tumors and tumor cell lines. Neoplasma, Bratislava: AEPress, 2010, roč. 57, č. 4, s. 291-298. ISSN 0028-2685.
 29. KALAČ, Jan, Lenka VEVERKOVÁ, Jan WECHSLER, Petr PISKAČ a Iva ZAMBO. Vzácné tumory žlučníku a žlučových cest. Kazuistika. Rozhledy v chirurgii, Praha: ČLS JEP, 2010, roč. 89, č. 4, s. 250-252. ISSN 0035-9351.
 30. 2009

 31. VESELSKÁ, Renata, Markéta HERMANOVÁ, Jiří ŠÁNA, Tomáš LOJA, Petr CHLAPEK, Iva ZAMBO, Karel VESELÝ, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Cancer stem cell markers in selected childhood tumors of mesenchymal origin. In International Journal of Mol. Medicine 24 (Sup. 1) - the 14th World Congress on Advances in Oncology and the 12th International Symposium on Molecular Medicine. Athens: Spandidos Ltd., 2009. s. S37, 1 s. ISSN 1107-3756.
 32. VESELSKÁ, Renata, Markéta HERMANOVÁ, Tomáš LOJA, Jiří ŠÁNA, Petr CHLAPEK, Iva ZAMBO, Karel VESELÝ, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Identifikace nestin/CD133 pozitivních buněk v solidních nádorech mesenchymálního původu. In XXXIII. Brněnské onkologické dny - edukační sborník. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009. s. 81. ISBN 978-80-86793-12-2.
 33. ZITTERBART, Karel, Hana FILKOVÁ, Lenka TOMÁŠIKOVÁ, Dita ŽEŽULKOVÁ, Eva NEČESALOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Iva SLÁMOVÁ, Martina PEŠÁKOVÁ, Dagmar KANTOROVÁ, Iva ZAMBO, Renata VESELSKÁ, Alexandra OLTOVÁ, Zdeněk PAVELKA, Petr KUGLÍK, Stefan RUTKOWSKI a Jaroslav ŠTĚRBA. Prognostické biomarkery meduloblastomu: zařazení pacientů do rizikových skupin v nastupující generaci léčebných protokolů. In XIX. Konferencia detských hematológov a onkologov Českej a Slovenskej republiky - zborník abstraktov. Košice: GESS Production, 2009. s. 48.
 34. 2008

 35. VESELSKÁ, Renata, Markéta HERMANOVÁ, Tomáš LOJA, Petr CHLAPEK, Iva ZAMBO, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Detekce markerů nádorových kmenových buněk u osteosarkomu. In Edukační sborník - XXXII. Brněnské onkologické dny s XXII. Konferencí pro sestry a laboranty. 2008. ISBN 978-80-86793-11-5.
 36. VESELSKÁ, Renata, Markéta HERMANOVÁ, Tomáš LOJA, Petr CHLAPEK, Iva ZAMBO, Karel VESELÝ, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Identifikace markerů nádorových kmenových buněk v osteosarkomech. In Sborník abstraktů a přednášek - 18. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky. Plzeň: Euroverlag, 2008. s. 47. ISBN 978-80-7177-009-1.
 37. VESELSKÁ, Renata, Markéta HERMANOVÁ, Tomáš LOJA, Petr CHLAPEK, Iva ZAMBO, Karel VESELÝ, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Nestin expression in osteosarcomas and derivation of nestin/CD133 positive osteosarcoma cell lines. BMC Cancer, 2008, roč. 8, č. 300. ISSN 1471-2407.
 38. VESELSKÁ, Renata, Markéta HERMANOVÁ, Tomáš LOJA, Petr CHLAPEK, Iva ZAMBO, Karel VESELÝ, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. The identification of cells with cancer stem cell phenotype in osteosarcomas. In International Journal of Mol. Medicine 22 (Sup. 1) - the 13th World Congress on Advances in Oncology and the 11th International Symposium on Molecular Medicine. 2008. ISSN 1107-3756.
 39. LOJA, Tomáš, Petr CHLAPEK, Markéta HERMANOVÁ, Iva ZAMBO, Karel VESELÝ, Karel ZITTERBART, Jaroslav ŠTĚRBA a Renata VESELSKÁ. The identification of cells with cancer stem cell phenotype in pediatric solid tumors. In XIX. Biologické dny - Biologický výzkum pro lidské zdraví. Program a sborník abstrakt. Hradec Králové: Tribun EU, 2008. s. 49. ISBN 978-80-7399-545-4.
 40. 2007

 41. ŠILHART, Zdeněk, Jiří NIČOVSKÝ, Ivo HANKE a Iva ZAVŘELOVÁ. Aorto-intestinální píštěl - závažná komplikace chirurgie aorty a pánevních tepen. Rozhledy v chirurgii, Praha: ČLS, 2007, roč. 86, č. 5, s. 224-227. ISSN 0035-9351.
 42. NEČESALOVÁ, Eva, Karel ZITTERBART, Dita ŽEŽULKOVÁ, Hana FILKOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Iva ZAVŘELOVÁ, Lenka LENTVORSKÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Iva SLÁMOVÁ, Zdeněk PAVELKA, Jaroslav ŠTĚRBA, Petr KUGLÍK a Renata VESELSKÁ. Detekce prognosticky významných cytogenetických markerů u meduloblastomu s využitím metod CGH a I-FISH. In Edukační sborník - XXXI. Brněnské onkologické dny s XXI. Konferencí pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2007. s. 158-161, 4 s. ISBN 978-80-86793-09-2.
 43. VESELSKÁ, Renata, Tomáš LOJA, Petr CHLAPEK, Markéta HERMANOVÁ, Iva ZAVŘELOVÁ, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Exprese a intracelulární lokalizace nestinu v solidních nádorech a v nádorových buněčných liniích. In XVII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky - sborník. 2007.
 44. ZITTERBART, Karel, Iva ZAVŘELOVÁ, Jitka KADLECOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Adéla KRATOCHVÍLOVÁ, Renata SPĚŠNÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Exprese izoforem proteinu p73 u meduloblastomu a její prognostický význam. In Edukační sborník - XXXI. Brněnské onkologické dny s XXI. Konferencí pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2007. s. 161-163, 3 s. ISBN 978-80-86793-09-2.
 45. HERMANOVÁ, Markéta, Jan TRNA, Petr DÍTĚ, Arona ŠEVČÍKOVÁ, Josef FEIT a Iva ZAVŘELOVÁ. Chronic pancreatitis and the development of pancreatic cancer. In Pancreatitis Research Advances. Hauppaauge, NY, USA: Nova Science Publishers, Inc., 2007. ISBN 978-1-60021-883-5.
 46. MAČÁK, Jirka, Jana ŠMARDOVÁ, Iva ZAVŘELOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ a Petr KUGLÍK. Malignant fibrous histiocytoma of the parotid gland. Čes.-slov. Patol., Praha: Olympia a.s., 2007, roč. 43, č. 4, s. 148-152. ISSN 1210-7875.
 47. VESELSKÁ, Renata, Tomáš LOJA, Petr CHLAPEK, Markéta HERMANOVÁ, Iva ZAVŘELOVÁ, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Nestin as a biomarker of transformed cells in solid tumors and tumor cell lines. In Proceedings - European Biomarkers Summit and Proteomics Europe 2007. 2007.
 48. ZITTERBART, Karel, Iva ZAVŘELOVÁ, Jitka KADLECOVÁ, Renata SPĚŠNÁ, Adéla KRATOCHVÍLOVÁ, Zdeněk PAVELKA a Jaroslav ŠTĚRBA. p73 expression in medulloblastoma: TAp73/DeltaNp73 transcript detection and possible association of p73alpha/DeltaNp73 immunoreactivity with survival. Acta Neuropathologica, Berlin / Heidelberg: Springer, 2007, roč. 114, č. 6, s. 641-650. ISSN 0001-6322.
 49. HERMANOVÁ, Markéta, Josef MUSIL, Sylva HOTÁRKOVÁ, Miloš DUBA a Iva ZAVŘELOVÁ. Solitární fibrózní tumor mening. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, roč. 70/103, č. 2, s. 210-213. ISSN 1210-7859.
 50. ZITTERBART, Karel, Eva NEČESALOVÁ, Iva ZAVŘELOVÁ, Dita ŽEŽULKOVÁ, Hana FILKOVÁ, Lenka LENTVORSKÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Iva SLÁMOVÁ, Zdeněk PAVELKA, Jaroslav ŠTĚRBA, Petr KUGLÍK a Renata VESELSKÁ. Vztah vybraných cytogenetických markerů k histopatologickému vyšetření a prognóze u pacientů s meduloblastomem. In XVII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky - sborník. 2007.
 51. 2006

 52. ZITTERBART, Karel, Jitka KADLECOVÁ, Iva ZAVŘELOVÁ, Adéla KRATOCHVÍLOVÁ, Renata SPĚŠNÁ, Leoš KŘEN, Zdeněk PAVELKA a Jaroslav ŠTĚRBA. Pilotní studie exprese izoforem proteinu p73 u meduloblastmu: možný podíl 53-homologního proteinu s potenciálním prognostickým významem v tumorigenezi embryonálních nádorů CNS. Klinická onkologie, Brno: ApS Brno, spol.s.r.o., 2006, roč. 19, č. 4, s. 228-233. ISSN 0862-495X.
 53. 2005

 54. ZITTERBART, Karel, Jitka KADLECOVÁ, Iva ZAVŘELOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Detekce proteinu p73 v nádorové tkáni meduloblastomu: významný hráč i v karcinogenezi embryonálních nádorů CNS? In 15. konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR. České Budějovice: KOPP nakladatelství, 2005. s. 85. ISBN 80-7232-264-8.
 55. MAČÁK, Jirka, Jana ŠMARDOVÁ, Iva ZAVŘELOVÁ, Iva KROUPOVÁ, Barbora RAVČUKOVÁ, Martin KLABUSAY a Leoš KŘEN. Morfologické, imunohistologické a molekulárně patologické nálezy u lymfomu z plášťových buněk. In XIX. olomoucké hematologické dny. Olomouc: LF UP, 2005. s. 14-14, 1 s.
 56. ZITTERBART, Karel, Jitka KADLECOVÁ, Iva ZAVŘELOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. TP73 expression in medulloblastoma. 2005. ISSN 1359-6349.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 7. 2020 08:07