Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. HLADÍK, Martin, Břetislav LIPOVÝ, Yvona KALOUDOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Ivana VÍTKOVÁ, Tereza DEISSOVÁ, Tomáš KEMPNÝ, Martin SVOBODA, Zdeněk KALA, Pavel BRYCHTA a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Human Infections by Wohlfahrtiimonas chitiniclastica: A Mini-Review and the First Report of a Burn Wound Infection after Accidental Myiasis in Central Europe. Microorganisms. Basel: MDPI, 2021, roč. 9, č. 9, s. 1-11. ISSN 2076-2607. doi:10.3390/microorganisms9091934.
 2. LIPOVÝ, Břetislav, Jakub HOLOUBEK, Marketa HANSLIANOVA, Michaela CVANOVÁ, Leo KLEIN, Ivana GROSSOVA, Robert ZAJICEK, Peter BUKOVCAN, Jan KOLLER, Matus BARAN, Peter LENGYEL, Lukas EIMER, Marie JANDOVA, Milan KOSTAL, Pavel BRYCHTA a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Impact of Antibiotics Associated with the Development of Toxic Epidermal Necrolysis on Early and Late-Onset Infectious Complications. Microorganisms. Basel: MDPI, 2021, roč. 9, č. 1, s. 1-15. ISSN 2076-2607. doi:10.3390/microorganisms9010202.
 3. MATYSKOVÁ, Dominika, Jakub HOLOUBEK, Břetislav LIPOVÝ, Yvona KALOUDOVÁ, Olga KOŠKOVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Poleptání epoxidovou pryskyřicí komplikované kontaktní dermatitidou. Referátový výběr. Czechopress Agency s.r.o., 2021, roč. 63, č. 3, s. 6-10. ISSN 1213-9106.
 4. HLADÍK, Martin, Břetislav LIPOVÝ, Yvona KALOUDOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, I VÍTKOVÁ, Tereza DEISSOVÁ, Tomáš SVOBODA, Zdeněk KALA, Pavel BRYCHTA a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. První případ infekce popálené plochy patogenem Wohlfahrtiimonas chitiniclastica. In XXX. konference mladých mikrobiologů TOMÁŠKOVY DNY 2021. 2021. ISBN 978-80-210-9882-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9882-2021.
 5. HOKYNKOVÁ, Alica, Petr ŠÍN, Pavel ROTSCHEIN, Lucie NÁRTOVÁ a Pavel BRYCHTA. ROLE OF PLASTIC SURGEON IN SURGICAL TREATMENT OF PRESSURE ULCERS. 2021.
 6. 2019

 7. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, Filip RAŠKA, Hana ŘIHOVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Rhabdomyolýza u pacientů s vysokonapěťovým elektrotraumatem: současný management a vlastní zkušenosti. Interni Medicina pro Praxi. SOLEN s.r.o., 2019, roč. 21, č. 1, s. 51-54. ISSN 1212-7299. doi:10.36290/int.2019.009.
 8. MERTOVÁ, Alexandra, Břetislav LIPOVÝ, Markéta HANSLIANOVÁ, Jana BARTOŠKOVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Role nových cefalosporinů v terapii infekčních komplikací pacientů s termickým traumatem. In XXVIII. konference mladých mikrobiologů. 2019.
 9. 2018

 10. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, Ivan SUCHÁNEK, Martin KNOZ, Lucy VOJTOVÁ, Hana ŘIHOVÁ a Pavel BRYCHTA. Aplikace dermálních náhrad v klinické praxi, aneb je dnes již prostá autotransplantace dermoepidermálními štěpy překonaným standardem? In XVIII. DNY MLADÝCH CHIRURGŮ Prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc. 2018. ISSN 1805-4579.
 11. BRYCHTA, Pavel, Ivan SUCHÁNEK, Jakub HOLOUBEK, Břetislav LIPOVÝ, Filip RAŠKA, Radomír MAGER a Hana ŘIHOVÁ. Dermální náhrada MatriDerm a její využití v léčbě popálenin. In 8th Central European Burn Congress, Bratislava. 2018. ISBN 978-80-972285-6-9.
 12. KALOUDOVÁ, Yvona, Filip RAŠKA, Břetislav LIPOVÝ, Markéta HANSLIANOVÁ, Jiří POSPÍŠIL, Jakub HOLOUBEK, Hana KRUPICOVÁ a Pavel BRYCHTA. Diabetes mellitus jako komplikující diagnóza minoritních popálenin: populační studie a soubor kazuistik. In 8th Central European Burn Congress, Bratislava. 2018.
 13. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, Viktor KANICKÝ, Lucie ŠIMONÍKOVÁ, Ivan HOLOUBEK, Jan PREISLER, Antonín BEDNAŘÍK, Markéta HOLÁ, Ivan SUCHÁNEK, Hana ŘIHOVÁ a Pavel BRYCHTA. Experimentální stanovení míry arginie u pacienta s hypersenzitivní reakci na topickou aplikaci sulfadiazinu stříbra. In XVI. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2018. ISSN 2336-520X.
 14. RAŠKA, Filip, Břetislav LIPOVÝ, Radomír MAGER, Jakub HOLOUBEK, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Fibrilace síní, jedna z nejčastějších kardiologických komplikací u pacientů s termickým traumatem. In 8th Central European Burn Congress, Bratislava. 2018. ISBN 978-80-972285-6-9.
 15. RAŠKA, Filip, Břetislav LIPOVÝ, Radomír MAGER, Jakub HOLOUBEK, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Hypofosfatémieu pacientů s termickým traumatem. In 8th Central European Burn Congress, Bratislava. 2018. ISBN 978-80-972285-6-9.
 16. SUCHÁNEK, Ivan, Jakub HOLOUBEK, Břetislav LIPOVÝ, Filip RAŠKA, Radomír MAGER, Hana ŘIHOVÁ a Pavel BRYCHTA. Naše zkušenosti s kolagen elastinovou matrix jako dermální náhradou v léčbě kritického termického traumatu. In 8th Central European Burn Congress. 2018. ISBN 978-80-972285-6-9.
 17. POLIAKOVÁ, Daniela, Břetislav LIPOVÝ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Nové antimikrobiální preparáty s potenciální relevancí pro popálené pacienty. In 8th Central European Burn Congress. 2018. ISBN 978-80-972285-6-9.
 18. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, Hana ŘIHOVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Polymorbid patient with fatal inhalation injury - border between the treatment. Interní medicina pro praxi. Solen s.r.o., 2018. ISSN 1212-7299.
 19. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, Ivan SUCHÁNEK, Martin KNOZ, Lucy VOJTOVÁ a Pavel BRYCHTA. První aplikace dermální náhrady Matriderm ® v lokální terapii rozsáhle popáleného chlapce. In X. mezinárodní konference Bioimplantologie 2018. 2018. ISBN 978-80-01-06425-2.
 20. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, Martin KNOZ, Lucy VOJTOVÁ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Současné a budoucí trendy v použití a vývoji dermálních náhrad v rekonstrukční chirurgii. In XXXVIII. kongres České společnosti plastické chirurgie. 2018.
 21. LIPOVÝ, Břetislav, Jakub HOLOUBEK, Lucy VOJTOVÁ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Martin KNOZ, Radomír MAGER, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Současné a budoucí perspektivy v použití dermálních náhrad u pacientů s termickým traumatem. In X. Mezinárodní konfres úrazové chirurgie a soudního lékařství. 2018.
 22. KALOUDOVÁ, Yvona, Filip RAŠKA, Jana BARTOŠKOVÁ, Michaela GREMMELOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Ivana SUCHÁNEK, Filip ČERNOCH, Hana ŘIHOVÁ, Alica HOKYNKOVÁ, Petr ŠÍN, Zuzana JELÍNKOVÁ, Daniela POLIAKOVÁ, Jakub HOLOUBEK, Radomír MAGER, Michaela FIAMOLI a Pavel BRYCHTA. Termická poranění ruky. In Kurz chirurgie ruky, cyklus 2.2 Traumatologie I. Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP. 2018.
 23. LIPOVÝ, Břetislav, Iva KOCMANOVÁ, Jakub HOLOUBEK, Markéta HANSLIANOVÁ, Matěj BEZDÍČEK, Hana RIHOVA, Ivan SUCHANEK a Pavel BRYCHTA. The first isolation of Westerdykella dispersa in a critically burned patient. Folia microbiologica. Praha: Mikrobiologický ústav Praha AV ČR, 2018, roč. 63, č. 4, s. 479-482. ISSN 0015-5632. doi:10.1007/s12223-018-0590-7.
 24. LIPOVÝ, Břetislav, Jakub HOLOUBEK, Markéta HANSLIANOVÁ, Michaela CVANOVÁ, L. KLEIN, I. GROSSOVÁ, R. ZAJÍČEK, P. BUKOVČAN, J. KOLLER, M. BARAN, P. LENGYEL, L. EIMER, M. JANDOVÁ, M. KOŠŤÁL a Pavel BRYCHTA. Toxic epidermal necrolysis data from the CELESTE multinational registry. Part I: Epidemiology and general microbiological characteristics. Burns. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2018, roč. 44, č. 6, s. 1551-1560. ISSN 0305-4179. doi:10.1016/j.burns.2018.01.019.
 25. LIPOVÝ, Břetislav, Jakub HOLOUBEK, Markéta HANSLIANOVÁ, Michaela CVANOVÁ, L. KLEIN, I. GROSSOVÁ, R. ZAJÍČEK, P. BUKOVČAN, J. KOLLER, M. BARAN, P. LENGYEL, L. EIMER, M. JANDOVÁ, M. KOŠŤÁL a Pavel BRYCHTA. Toxic epidermal necrolysis data from the CELESTE multinational registry. Part II: Specific systemic and local risk factors for the development of infectious complications. Burns. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2018, roč. 44, č. 6, s. 1561-1572. ISSN 0305-4179. doi:10.1016/j.burns.2018.03.006.
 26. LIPOVÝ, Břetislav, Jakub HOLOUBEK, Markéta HANSLIANOVÁ, Michaela CVANOVÁ, Leo KLEIN, Ivana GROSSOVÁ, Robert ZAJÍČEK, Peter BUKOVČAN, Ján KOLLER, Matúš BARAN, Peter LENGYEL, Lukáš EIMER, Marie JANDOVÁ, Milan KOŠŤÁL a Pavel BRYCHTA. Toxická epidermální nekrolýza: epidemiologická a multicentrická data z CELESTE registru. In 8th Central European Burn Congress, Bratislava. 2018. ISBN 978-80-972285-6-9.
 27. 2017

 28. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Martin KNOZ, Jakub HOLOUBEK, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Ceftarolin fosamil (ZinforoTM) a výhody jeho použití v terapii komplikované infekce kůže a měkkých tkání u popálených pacientů. In XXI. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP, Praha, 2017. 2017.
 29. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Zuzana CHALOUPKOVÁ, M. HROMANIKOVA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Tomáš KEMPNÝ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Fatal progression of multifocal infection of Aspergillus sp. and multi-resistant Pseudomonas aeruginosa in a patient with toxic epidermal necrolysis and renal cancer. Čs. epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: ČSL JEP, 2017, roč. 66, č. 3, s. 128-132. ISSN 1210-7913.
 30. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, Michaela CVANOVÁ, Filip RAŠKA, Hana ŘIHOVÁ, Martin KNOZ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Přidružené poranění a infekční komplikace u vysokonapěťových elektrotraumat – 10 letá retrospektivní analýza. In IX. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov, 2017. 2017.
 31. LIPOVÝ, Břetislav, Jakub HOLOUBEK, Martin KNOZ, Filip RAŠKA, Hana ŘIHOVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Role cyklosporinu A v terapii pacientů s toxickou epidermální nekrolýzou. In XXI. výroční konferenci České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP, Praha, 2017. 2017.
 32. LIPOVÝ, Břetislav, Jakub HOLOUBEK, Filip RAŠKA a Pavel BRYCHTA. Současné možnosti diagnostiky a terapie u pacientů s inhalačním traumatem. In https://portal.med.muni.cz/clanek-666-soucasne-moznosti-diagnostiky-a-terapie-u-pacientu-s-inhalacnim-traumatem.html. 2017. ISSN 1801-6103.
 33. LIPOVÝ, Břetislav, Milena MATEJOVIČOVÁ, H. ŘIHOVÁ, M. ŠTIKAROVSKÁ, Lucie NOVOTNÁ, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Hana PAULOVÁ, I. SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. The application of comet assay in monitoring of the immunosuppression level in a patient with toxic epidermal necrolysis: A case report. Burns Open. Amsterdam: Elsevier, 2017, roč. 1, č. 2, s. 80-83. ISSN 2468-9122. doi:10.1016/j.burnso.2017.05.007.
 34. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, Markéta HANSLIANOVÁ, Michaela CVANOVÁ, Hana ŘIHOVÁ, Yvona KALOUDOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Výskyt mikromycetární infekce u pacientů s popáleninovým traumatem. In XXVI. konference mladých mikrobiologů, Tomáškovy dny. 2017. ISBN 978-80-210-8585-5.
 35. RAŠKA, Filip, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK a Pavel BRYCHTA. Vysokonapěťová elektrotraumata - výzva pro každého popáleninového lékaře. In IX. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov, 2017. 2017.
 36. HOKYNKOVÁ, Alica, Petr ŠÍN, Filip ČERNOCH a Pavel BRYCHTA. Využití automatizované transplantace vlasů v léčbě ložiskové alopecie. 2017. ISSN 2336-520X.
 37. LIPOVÝ, Břetislav, Jakub HOLOUBEK, Iva KOCMANOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Hana ŘIHOVÁ, Filip RAŠKA, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Westerdykella dispersa: celosvětově první případ infekce u non-neutropenického pacienta. In XXI. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP, Praha, 2017. 2017.
 38. 2016

 39. LIPOVÝ, Břetislav, Pavel BRYCHTA, Hana ŘÍHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Anna LOSKOTOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Y. KALOUDOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Prevalence of infectious complications in burn patients requiring intensive care: data from a pan-European study. Čs. epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: ČSL JEP, 2016, roč. 65, č. 1, s. 25-32. ISSN 1210-7913.
 40. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘÍHOVÁ, Michaela WILKOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Jitka KYCLOVÁ a Pavel BRYCHTA. První případ nitrofurantoinem indukované toxické epidermální nekrolýzy? Dermatologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2016, roč. 10, č. 4, s. 197-200. ISSN 1802-2960.
 41. HROMANÍKOVÁ, Michaela, Ivan SUCHÁNEK, Michaela FIAMOLI, Břetislav LIPOVÝ a Pavel BRYCHTA. Rekonstrukce defektu po paravenózním podání infúze u dítěte - kazuistika. In 7th CENTRAL EUROPEAN CONGRESS OF BURNS. 2016.
 42. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘÍHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Stenotrophomonas maltophilia jako původce ventilátorové pneumonie u pacientky s toxickou epidermální nekrolýzou a klostridiovou kolitidou: čas na off-label podání tigecyklinu? Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2016, roč. 65, č. 3, s. 177-181. ISSN 1210-7913.
 43. LIPOVÝ, Břetislav, Daniel BARTOŠEK a Pavel BRYCHTA. Transfer pacientů s toxickou epidermální nekrolýzou do popáleninových center: podklady pro vznik doporučení. In 7th CENTRAL EUROPEAN CONGRESS OF BURNS. 2016.
 44. KALOUDOVÁ, Yvona, Michaela FIAMOLI, Břetislav LIPOVÝ a Pavel BRYCHTA. Use of the acellular porcine dermis (Xe-Derma) in the treatment of contact frostbite injury caused by Liquefied petroleum gas (LPG), Case report. In European Burns Association Congress, Vienna, Austria. 2016.
 45. RAŠKA, Filip, Břetislav LIPOVÝ, Hana ŘIHOVÁ, Yvona KALOUDOVÁ, Radomír MAGER a Pavel BRYCHTA. VYSOKONAPĚŤOVÉ ELEKTROTRAUMA, aneb proč stále více mladistvých hazarduje se svým životem? In 7th CENTRAL EUROPEAN CONGRESS OF BURNS. 2016.
 46. 2015

 47. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Zuzana CHALOUPKOVÁ, Jana BARTOŠKOVÁ a Pavel BRYCHTA. Duration of antibiotic therapy of ventilator-associated pneumonia in patients with inhalation injury. In 15 th European Burns Association Congress, Vienna, Austria. 2013. 2015.
 48. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Zuzana CHALOUPKOVÁ, Jana BARTOŠKOVÁ, Radomír MAGER a Pavel BRYCHTA. Fulminant herpetic infection in patient with critical burns. In 15 th European Burns Association Congress, Vienna, Austria. 2013. 2015.
 49. KEMPNÝ, Tomáš, Břetislav LIPOVÝ a Pavel BRYCHTA. Historie a současnost rekonstrukce palce ruky. Rozhledy v Chirurgii. Praha: Česká Lékařská Společnost JEP, 2015, roč. 94, č. 4, s. 145-151. ISSN 0035-9351.
 50. KALOUDOVÁ, Yvona, Marie MELICHAROVÁ, Zuzana CHALOUPKOVÁ, Zuzana JELÍNKOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Silva BEZROUKOVÁ, Michaela FIAMOLI, Radomír MAGER, Jitka VOKURKOVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Klinické zkušenosti s užíváním biologického krytu Xe-Derma u nerozsáhlých popálenin. In 18. výroční konference Společnosti popáleninové medicíny, Praha 2013. 2015. ISBN 978-80-86256-97-9.
 51. LOSKOTOVÁ, Anna, Jitka LOSKOTOVÁ, Ivan SUCHÁNEK, Pavel BRYCHTA a Břetislav LIPOVÝ. Lymphotaping při hojení ran v prevenci vzniku hypertrofie jizev. In XX.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny. 2015. ISBN 978-80-210-7875-8.
 52. LIPOVÝ, Břetislav, Michaela FIAMOLI, Radomír MAGER, Zuzana JELÍNKOVÁ, Pavel BRYCHTA a Ivan SUCHÁNEK. Oleogel - S10 v podpoře epitelizace odběrových plochy: monocentrické výsledky 3.fáze klinické studie. In XX.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny. 2015. ISBN 978-80-210-7875-8.
 53. HROMANÍKOVÁ, Michaela, Jana BARTOŠKOVÁ, Ivan SUCHÁNEK, Jitka VOKURKOVÁ, Martin FIALA, N. ŠTĚPÁNKOVÁ, Michaela FIAMOLI, Pavel BRYCHTA a Ladislav PLÁNKA. Popálení úst a dutiny ústní elektrickým proudem u dítěte. In XX. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny, Velké Bílovice 2015, Česká republika. 2015.
 54. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Pavel BRYCHTA, Markéta HANSLIANOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ a Ivan SUCHÁNEK. Prevalence of infectious complications in patients with severe burns. In 33rd congress of the Scandianvian Society of Anaesthsiology and Intensive Care (SSAI). 2015. ISSN 0001-5172.
 55. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Tomáš KEMPNÝ a Pavel BRYCHTA. Spotřeba antibiotik a antimykotik u těžce popálených pacientů vyžadujících intenzivní péči. Klinická farmakologie a farmacie. Olomouc: Solen, s. r. o., 2015, roč. 29, č. 1, s. 5-7. ISSN 1212-7973.
 56. KALOUDOVÁ, Yvona, Filip ČERNOCH, Pavel KOBZÍK, Břetislav LIPOVÝ, Radomír MAGER, Silvie BEZROUKOVÁ, Michaela GREMMELOVÁ, Alice RÁDSETOULALOVÁ, Hana KRUPICOVÁ a Pavel BRYCHTA. Úraz pravé horní končetiny z lisu – kazuistika. In XX. výroční konferennce Společnosti popáleninové medicíny. 2015. ISBN 978-80-210-7875-8.
 57. KALOUDOVÁ, Yvona, Filip ČERNOCH, Pavel KOBZÍK, Břetislav LIPOVÝ, Radomír MAGER, Silvie BEZROUKOVÁ, Michaela GREMMELOVÁ, Alice RÁDSETOULALOVÁ, Hana KRUPICOVÁ a Pavel BRYCHTA. Úraz pravé horní končetiny z lisu – kazuistika. In XX.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny. 2015. ISBN 978-80-210-7875-8.
 58. FIAMOLI, Michaela, Zuzana JELÍNKOVÁ, Pavel BRYCHTA, Yvona KALOUDOVÁ, Iva TRESNEROVÁ, Nora ŠTĚPÁNOVÁ, Alica HOKYNKOVÁ, Břetislav LIPOVÝ a Ivan SUCHÁNEK. Využití nanokrystalického stříbra u popálených pacientů. In XX.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny. 2015. ISBN 978-80-210-7875-8.
 59. BRYCHTA, Pavel a Břetislav LIPOVÝ. XX. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2015.
 60. BRYCHTA, Pavel. XX. Výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP : sborník abstrakt. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7875-8.
 61. 2014

 62. BRYCHTA, Pavel a Jan STANEK. Estetická plastická chirurgie a korektivní dermatologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 329 s. ISBN 978-80-247-0795-2.
 63. LIPOVÝ, Břetislav, Y. KALOUDOVÁ, H. ŘÍHOVÁ, Z. CHALOUPKOVÁ, Tomáš KEMPNÝ, I. SUCHANEK a Pavel BRYCHTA. High voltage electrical injury: An 11-year single center epidemiological study. Annals of Burns and Fire Disasters. Mediterranean Council for Burns and Fire Disasters, 2014, roč. 27, č. 2, s. 82-86. ISSN 1121-1539.
 64. LIPOVÝ, Břetislav, Hana KLOSOVÁ, Monika TOKARIK, Tomáš KEMPNÝ, Zuzana CHALOUPKOVÁ, Jiří ŠTĚTÍNSKÝ, Pavel BRYCHTA, Ludomír BROZ a Zdenka NĚMEČKOVÁ CRKVENJAŠ. Severe bullous diseases in the Czech Republic. Epidemiology Reports. Bedfordshire: Herbert Publications Ltd., 2014, roč. 2, č. 5, s. 1-7. ISSN 2054-9911. doi:10.7243/2054-9911-2-5.
 65. KEMPNÝ, Tomáš, Břetislav LIPOVÝ, Jana BARTOŠKOVÁ, Nora GREGOROVÁ a Pavel BRYCHTA. Využití DIEP laloku k rekonstrukci prsu po ablaci pro cystosarcoma phyllodes. Onkologie. Olomouc: Solen, 2014, roč. 8, č. 4, s. 169-171. ISSN 1802-4475.
 66. 2013

 67. FRANCŮ, Milada, Iva HUFOVÁ, Alica HOKYNKOVÁ a Pavel BRYCHTA. Dekubity a plastická chirurgie. In XV. brněnský geriatrický den. 2013.
 68. LIPOVÝ, Břetislav, Pavel BRYCHTA, Hana ŘIHOVÁ, I. SUCHANEK, M. HANSLIANOVA, Michaela CVANOVÁ, Zuzana CHALOUPKOVÁ, Nora GREGOROVÁ a Iva HUFOVÁ. Effect of timing of tracheostomy on changes in bacterial colonisation of the lower respiratory tract in burned children. Burns. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2013, roč. 39, č. 2, s. 255-261. ISSN 0305-4179. doi:10.1016/j.burns.2012.05.023.
 69. LIPOVÝ, Břetislav, Yvona KALOUDOVÁ, Hana ŘIHOVÁ, Ivan SUCHÁNEK, Radomír MAGER, Hana KRUPICOVÁ a Pavel BRYCHTA. Elektrotrauma. Rozhledy v Chirurgii. Praha: Česká Lékařská Společnost JEP, 2013, roč. 92, č. 5, s. 288-291. ISSN 0035-9351.
 70. KALOUDOVÁ, Yvona, Nora GREGOROVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Hana KRUPICOVÁ, Michal DRÁB, Jana BARTOŠKOVÁ a Pavel BRYCHTA. Hluboká flegmóna ruky po popálení. In XI. Celostátní kongres mezioborové spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2013.
 71. HUFOVÁ, Iva, Ivan SUCHÁNEK, Alica HOKYNKOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Nora GREGOROVÁ, Jitka VOKURKOVÁ a Pavel BRYCHTA. Kombinované popáleninové a mechanické trauma u tříletého dítěte. Pediatrie pro praxi. Solen s.r.o., 2013, roč. 14, 6/14, s. 384-385. ISSN 1213-0494.
 72. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Zuzana CHALOUPKOVÁ, Jana BARTOŠKOVÁ a Pavel BRYCHTA. Role of Aminoglykosides in the Treatment of Multidrug-Resistant Strains of Pseudomonas aeruginosa in Severely Burned Patients. In 45th Annual Meeting, American Burn Association, Palm Springs, California, USA. 2013. ISSN 1559-047X.
 73. GREGOROVÁ, Nora, Břetislav LIPOVÝ, Pavel BRYCHTA a Barbara KUBEŠOVÁ. Současné možnosti kožních náhrad u popálených pacientů. In Bioimplantologie, Brno. 2013.
 74. KEMPNÝ, Tomáš, Břetislav LIPOVÝ, Jana BARTOŠKOVÁ, Christian BRANDTNER a Pavel BRYCHTA. Volná fibula v rekonstrukci dolní čelisti, kde jsou její přednosti a kde nevýhody? Hojení ran. Praha: Nakladatelství Geum s.r.o., 2013, roč. 7, č. 4, s. 3-5. ISSN 1802-6400.
 75. FIAMOLI, Michaela, Zuzana JELÍNKOVÁ, Pavel BRYCHTA, Yvona KALOUDOVÁ, Iva HUFOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Alica HOKYNKOVÁ, Břetislav LIPOVÝ a Ivan SUCHÁNEK. Využití nanokrystalického stříbra v lokální terapii popálenin. In XI. Celostátní kongres mezioborové spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2013.
 76. 2012

 77. GREGOROVÁ, Nora, Břetislav LIPOVÝ, Pavel BRYCHTA a Barbara KUBEŠOVÁ. Biologické kožní náhrady u popálených pacientů. In Bioimplantologie 2012. 2012.
 78. BRYCHTA, Pavel. European practice guidelines for burn care: Minimum level of burn care provision in Europe. In Handbook of Burns Volume 1 : Acute Burn Care. Wien: Springer, 2012. s. 97-102. ISBN 978-3-7091-0347-0.
 79. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Zuzana JELÍNKOVÁ, Zuzana CHALOUPKOVÁ a Pavel BRYCHTA. European survey of burn-wound infection. In 22nd Conference of the European Wound Management Association, Vienna, Autria. 2012.
 80. MAGER, Radomír, Břetislav LIPOVÝ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Hluboké popáleniny způsobené nekompatibilními EKG elektrodami během magnetické rezonance. Hojení ran. Česká republika, Semily 51301: Nakladatelství GEUM, s.r.o., 2012, roč. 6, č. 1, s. 3-5. ISSN 1802-6400.
 81. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Zuzana JELÍNKOVÁ, Zuzana CHALOUPKOVÁ a Pavel BRYCHTA. How many cases of toxic epidermal necrolysis we really have? In European wound management association congress, Vienna, Austria.2012. 2012.
 82. HUFOVÁ, Iva, Ivan SUCHÁNEK, Alica HOKYNKOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Michaela FIAMOLI, Jitka VOKURKOVÁ a Pavel BRYCHTA. Kombinované termické a mechanické poranění ruky tříletého dítěte. In 17.výroční konference popáleninové medicíny, Hradec Králové. 2012.
 83. LIPOVÝ, Břetislav, Adam ŠVEHLÁK, Nora GREGOROVÁ, Jana BARTOŠKOVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Laser Doppler Perfusion Imaging (LDPI) v odhadu délky hojení popálené plochy u dětí. In Mezinárodní sympozium České společnosti plastické chirurgie, Plzeň. 2012.
 84. FIAMOLI, Michaela, Pavel BRYCHTA, Yvona KALOUDOVÁ, Iva HUFOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Alica HOKYNKOVÁ a Břetislav LIPOVÝ. Naše první zkušenosti s nanokrystalickým stříbrem. In X.celostátní kongres s mezinárodní účastí: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2012. ISSN 1802-6400.
 85. FIAMOLI, Michaela, Břetislav LIPOVÝ, Pavel BRYCHTA a Yvona KALOUDOVÁ. Naše zkušenosti s krytím Acticoat. Hojeni ran. Semily: Geum, 2012, roč. 6, č. 4, s. 6-9. ISSN 1802-6400.
 86. LOSKOTOVÁ, Anna, Jitka LOSKOTOVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. New trends in the therapy of lymphedema and secondary inflammation reaction in wound healing in traumatology. The European Journal of Lymphology and related problems. Warsava – Poland: European Society of Lymphology, 2012, č. 23, s. 14-15. ISSN 0778-5569.
 87. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Iva HUFOVÁ, Michaela FIAMOLI, Nora GREGOROVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Nutnost multioborového přístupu v terapii pacientů s toxickou epidermální nekrolýzou. In Mezinárodní sympozium České společnosti plastické chirurgie, Plzeň. 2012.
 88. BRYCHTA, Pavel, Michaela FIAMOLI, Yvona KALOUDOVÁ, Iva HUFOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Alica HOKYNKOVÁ, Zuzana JELÍNKOVÁ a Břetislav LIPOVÝ. OUR FIRST EXPERIENCE WITH ACTICOAT TM. In 4th Central and Eastern Europe Burns Forum Warsaw, Poland. 2012.
 89. FRIDRICHOVÁ, Lenka, Břetislav LIPOVÝ a Pavel BRYCHTA. Použití přirozených koloidů v tekutinové resuscitaci těžce popálených pacientů. Transfúze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 18, č. 4, s. 169-173. ISSN 1213-5763.
 90. LIPOVÝ, Břetislav, Pavel BRYCHTA, Markéta HANSLIANOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Prevalence a etiologie infekce popálené plochy, výsledky evropské multicentrické studie. Hojení ran. Semily: GEUM s.r.o, 2012, roč. 6, č. 2, s. 28-30. ISSN 1802-6400.
 91. BRYCHTA, Pavel, Břetislav LIPOVÝ, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Nora GREGOROVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Prevalence and resistance of pseudomonas aeruginosa in severely burned patients: a 10-year retrospective study. In 29. Jahrestagung der Deutschsprachigen Arbeitsgemeinschaft für Verbrennungsbehandlung, Nassfeld, Austria. 2012.
 92. LIPOVÝ, Břetislav, Pavel BRYCHTA a Markéta HANSLIANOVÁ. Prevalence infekce popálené plochy a její etiologie: lekce z PISEP study. In X. celostátní kongres s mezinárodní účastí: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů, Pardubice. 2012. ISSN 1802-6400.
 93. LIPOVÝ, Břetislav a Pavel BRYCHTA. Prognostické indexy u popálených pacientů: od UBS k BOBI. Referátový výběr z dermatovenerologie. Praha: Czechopress, 2012, roč. 54, č. 1, s. 57-61. ISSN 1213-9106.
 94. GREGOROVÁ, Nora, Břetislav LIPOVÝ, Iva HUFOVÁ, Michaela FIAMOLI, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Rekonstrukce skalpu pomocí tkáňového expandéru u elektrotraumatu. První linie. 2012, roč. 2, č. 2, s. 12-13. ISSN 1804-9028.
 95. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Zuzana JELÍNKOVÁ, Zuzana CHALOUPKOVÁ a Pavel BRYCHTA. Serious combination of multidrug-resistant bacterial and fungal infection in critically burned patient. In 22nd Conference of the European Wound Management Association, Vienna, Austria. 2012.
 96. LIPOVÝ, Břetislav, Pavel BRYCHTA, Zuzana CHALOUPKOVÁ a Ivan SUCHÁNEK. Staphylococcal scalded skin syndrome in the Czech Republic: an epidemiological study. Burns. 2012, roč. 38, č. 2, s. 296–300. ISSN 0305-4179. doi:10.1016/j.burns.2011.08.005.
 97. LIPOVÝ, Břetislav, Pavel BRYCHTA, Nora GREGOROVÁ, Zuzana JELÍNKOVÁ, Hana ŘIHOVÁ, Ivan SUCHÁNEK, Y. KALOUDOVÁ, Radomír MÁGER, Hana KRUPICOVÁ a A. MARTINCOVÁ. The epidemiology of pediatric burns undergoing intensive care in Burn Centre Brno, Czech Republic, 1997–2009. Burns. 2012, roč. 38, č. 5, s. 776–782. ISSN 0305-4179. doi:10.1016/j.burns.2011.12.021.
 98. BARTOŠKOVÁ, Jana, Břetislav LIPOVÝ, Markéta HANSLIANOVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Tigecyklin v postantibiotické éře. In 17.výroční konference popáleninové medicíny, Hradec Králové. 2012.
 99. GREGOROVÁ, Nora, Břetislav LIPOVÝ, Iva HUFOVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Tkáňová expanze jako jedna z možností v rekonstrukci popálených dětí. In Mezinárodní sympozium České společnosti plastické chirurgie, Plzeň. 2012.
 100. FIAMOLI, Michaela, Zuzana JELÍNKOVÁ, Pavel BRYCHTA, Yvona KALOUDOVÁ, Iva HUFOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Alica HOKYNKOVÁ, Břetislav LIPOVÝ a Ivan SUCHÁNEK. Využití nanokrystalického stříbra v lokální terapii popálenin. In 17.výroční konference popáleninové medicíny, Hradec Králové. 2012.
 101. CHALOUPKOVÁ, Zuzana, Alica HOKYNKOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Yvona KALOUDOVÁ a Pavel BRYCHTA. Xe-Derma – a temporary biological skin substitute in the treatment of burns. Hojeni ran. Semily: Geum, 2012, roč. 6, č. 4, s. 3-5. ISSN 1802-6400.
 102. JELÍNKOVÁ, Zuzana, Zuzana CHALOUPKOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Yvona KALOUDOVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Xe-Derma vlastní zkušenosti. In 17.výroční konference popáleninové medicíny, Hradec Králové. 2012.
 103. 2011

 104. KALOUDOVÁ, Yvona, Pavel BRYCHTA, Hana ŘIHOVÁ, Ivan SUCHÁNEK, Anna MARTINCOVÁ a Petr ŠÍN. Elektrotrauma. 2011. ISBN 80-210-3842-X.
 105. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Zuzana ŽALOUDÍKOVÁ, Yvona KALOUDOVÁ a Pavel BRYCHTA. EPIDEMIOLOGY OF VENTILATOR-ASSOCIATED TRACHEOBRONCHITIS AND VENTILATOR-ASSOCIATED PNEUMONIA IN PATIENTS WITH INHALATION INJURY AT THE BURN CENTRE IN BRNO (CZECH REPUBLIC). Annals of Burns and Fire Disasters. Palermo, Italy: Mediterranean Burns Club, 2011, roč. 24, č. 3, s. 120-125. ISSN 1592-9566.
 106. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Yvona KALOUDOVÁ, Martin JONÁŠEK, Ivan SUCHÁNEK, Nora GREGOROVÁ a Pavel BRYCHTA. Inhalační trauma - historie, současnost a budoucnost. Otolaryngologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2011, roč. 60, č. 1, s. 51-57. ISSN 1210-7867.
 107. KALOUDOVÁ, Yvonna, Ivan SUCHÁNEK, Marie MELICHAROVÁ, Silva BEZROUKOVÁ, Michaela GREMMELOVÁ, Marie ŠTAUDOVÁ, Macela SVOBODOVÁ, Břetislav LIPOVÝ a Pavel BRYCHTA. Kvalita jizev po nerozsáhlých popáleninách: kazuistika. In 6th Central European Congress of Burns, Kosice, SK. 2011. ISBN 978-80-970714-0-0.
 108. LIPOVÝ, Břetislav, Pavel BRYCHTA, Ivan SUCHÁNEK, Markéta HANSLIANOVÁ, Hana ŘIHOVÁ, Zuzana JELÍNKOVÁ, Nora GREGOROVÁ a Yvona KALOUDOVÁ. Microbiological benefit of early tracheostomy in severely burned children. In 14th European Burns Association Congress, The Hague, The Netherlands. 2011.
 109. GREGOROVÁ, Nora, Břetislav LIPOVÝ, Ivan SUCHÁNEK, Hana KRUPICOVÁ a Pavel BRYCHTA. Our experience with tissue expansion in the reconstruction of burned children. Acta chirurgiae plasticae. Praha: Czech Medical Association JEP, 2011, roč. 53, 1-4, s. 9-12. ISSN 0001-5423.
 110. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. PREVALENCE AND RESISTANCE OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA IN SEVERELY BURNED PATIENTS: A 10-YEAR RETROSPECTIVE STUDY. Acta chirurgiae plasticae. Praha, 2011, roč. 52, 2-4, s. 39-43. ISSN 0001-5423.
 111. LIPOVÝ, Břetislav, Pavel BRYCHTA, Ivan SUCHÁNEK, Markéta HANSLIANOVÁ, Hana ŘIHOVÁ, Zuzana JELÍNKOVÁ, Nora GREGOROVÁ a Yvona KALOUDOVÁ. The renaissance of polymyxins in the therapy of infectious complications in severely burned patients. In 14th European Burns Association Congress, The Hague, The Netherlands. 2011.
 112. GREGOROVÁ, Nora, Břetislav LIPOVÝ, Zuzana CHALOUPKOVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Tissue expanders in reconstruction of burned children. In 14th European Burns Association congress, The Hague, The Netherlands. 2011.
 113. SUCHÁNEK, Ivan, Břetislav LIPOVÝ, Hana ŘIHOVÁ, Yvona KALOUDOVÁ a Pavel BRYCHTA. Úloha polymyxinů u popálených pacientů. In 6th Central European Congress of Burns, Kosice, SK. 2011. ISBN 978-80-970714-0-0.
 114. LIPOVÝ, Břetislav a Pavel BRYCHTA. XIV.kongres Evropské popáleninové asociace 2011. Hojeni ran. Semily: Geum, 2011, roč. 5, č. 5, s. 32-33. ISSN 1802-6400.
 115. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. ZMĚNA SPEKTRA GRAMNEGATIVNÍCH KMENŮ BAKTERIÍ IZOLOVANÝCH Z DOLNÍCH DÝCHACÍCH CEST U PACIENTŮ S INHALAČNÍM TRAUMATEM. Nozokomiálne nákazy. Martin, SK: Mediconsulting, 2011, roč. 10, č. 3, s. 3-5. ISSN 1336-3859.
 116. 2010

 117. BRYCHTA, Pavel, Brož LUDOMÍR, Zuzana JELÍNKOVÁ, Jiří BLÁHA, Břetislav LIPOVÝ a Eva MATOUŠKOVÁ. Acellular porcine dermis - its characterization and use in burn medicine. In European Burns Association congress Budapest, Hungary 2007. 2010.
 118. LIPOVÝ, Břetislav, Markéta HANSLIANOVÁ, Hana ŘIHOVÁ, Milada FRANCŮ a Pavel BRYCHTA. Bakteriologická diverzita akutní a chronické rány. Hojení ran. Praha: Nakladatelství GEUM Praha, s.r.o., 2010, roč. 4, č. 2, s. 25-30, 5 s. ISSN 1802-6400.
 119. KOBZÍK, Pavel, Břetislav LIPOVÝ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Dopad změny počtu krajů na spádovost popáleninových center. In XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.
 120. BRYCHTA, Pavel, Hana ŘIHOVÁ, Yvona KALOUDOVÁ, Ivan SUCHÁNEK, Zuzana JELÍNKOVÁ a Břetislav LIPOVÝ. Enzymatic Necrolysis and Chemical Necrectomy in Burns. In 13. kongres International Society for Burn Injuries Fortaleza Brazil. 2010.
 121. KALOUDOVÁ, Yvona, Olga ŠIVICOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Zuzana JELÍNKOVÁ, Hana ŘIHOVÁ, Ivan SUCHÁNEK, Anna MARTINCOVÁ, Silva BEZROUKOVÁ a Pavel BRYCHTA. Epidemiologie úrazů elektrickým proudem o vysokém napětí. In XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.
 122. BRYCHTA, Pavel, Yvona KALOUDOVÁ, Zuzana ŽALOUDÍKOVÁ a Břetislav LIPOVÝ. European Guidelines For Burn Care Practice – EBA Manifest. In 15.výroční konference Společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP, Ostrava. 2010.
 123. ŠÍN, Petr, Pavel BRYCHTA a Igor STUPKA. Evaluation and comparison of composite and split-thickness skin grafts using Cutometer MPA 580. Annals of Burns and Fire Disasters. 2010, roč. 23, č. 4, s. 208-213. ISSN 1121-1539.
 124. LIPOVÝ, Břetislav, Nora GREGOROVÁ, Hana ŠTROBLOVÁ, Martin ZEMAN, Karel SCHNELLER, Hana ŘIHOVÁ, Radomír MAGER, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Fatální herpetická komplikace kriticky popáleného pacienta. Hojení ran. Semily: Nakladatelství GEUM, 2010, roč. 4 (2010), č. 4, s. 8-11. ISSN 1802-6400.
 125. BRYCHTA, Pavel, Hana ZIMOVČÁKOVÁ, Zora JAKUBÍKOVÁ a Břetislav LIPOVÝ. Fractional CO2 laser treatment. In Laser congress Riva clinic. 2010.
 126. KALOUDOVÁ, Yvona, Břetislav LIPOVÝ, Zuzana JELÍNKOVÁ, Hana ŘIHOVÁ, Ivan SUCHÁNEK, Anna MARTINCOVÁ a Pavel BRYCHTA. High voltage electrical injuries - epidemiology. In 15th Meeting of the International Society For Burn Injuries (ISBI). 2010.
 127. LIPOVÝ, Břetislav a Pavel BRYCHTA. Charakteristika a výhody řezu kůží CO2 laserem. In 50. Studentská vědecká konference LF MU Brno. 2010.
 128. TRUPAR, Evžen, Pavel BRYCHTA a Jana KOMÁRKOVÁ. Chirurgická léčba vitiliga transplantací nekultivovaných autologních melanocytů - naše studie. Dermatologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2010, roč. 4, č. 4, s. 217-220. ISSN 1802-2960.
 129. LIPOVÝ, Břetislav, Lenka GRUZOVÁ, Hana ŘIHOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Ivan SUCHÁNEK, Zuzana ŽALOUDÍKOVÁ, Alica HOKYNKOVÁ a Pavel BRYCHTA. Infekce krevního řečiště u popálených dětí: fakta a mýty! In XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.
 130. KALOUDOVÁ, Yvona, Břetislav LIPOVÝ, Zuzana ŽALOUDÍKOVÁ, Alica HOKYNKOVÁ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Miroslav PENKA, Hana ŘIHOVÁ a Pavel BRYCHTA. International Society on Thrombosis and Haemostasis: DIC skore u popálených pacientů (pokračování studie). In 15.výroční konference Společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP Ostrava. 2010.
 131. KALOUDOVÁ, Yvona a Břetislav LIPOVÝ. International Society on Thrombosis and Haemostasis: Disseminated Intravascular Coagulation Score in Burns. In ŽALOUDÍKOVÁ, Zuzana, Alica HOKYNKOVÁ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Miroslav PENKA, Hana ŘIHOVÁ a Pavel BRYCHTA. European Burn Association congress 2009. 2010.
 132. GREGOROVÁ, Nora, Břetislav LIPOVÝ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Když rehabilitace nestačí. In VII. FESTIVAL KAZUISTIK. 2010. ISBN 978-80-254-8015-1.
 133. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Yvona KALOUDOVÁ, Radomír MAGER, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Kolistin v léčbě multirezistentních kmenů Pseudomonas aeruginosa u těžce popálených pacientů. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: ČLS JEP, 2010, roč. 59, č. 4, s. 183-188, 5 s. ISSN 1210-7913.
 134. LIPOVÝ, Břetislav a Pavel BRYCHTA. Laserová nekrektomie - histologická studie. In 13.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny Brno. 2010.
 135. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Multirezistentní kmeny Pseudomonas aeruginosa u těžce popálených pacientů. In IV.česko-slovenský kongres intenzivní medicíny. 2010. ISBN 978-80-904020-6-5.
 136. KALOUDOVÁ, Yvona, Hana ŘIHOVÁ, Pavel BRYCHTA, Ivan SUCHÁNEK, Jiří KUČERA, Ivo MENŠÍK, Hana KRUPICOVÁ a Břetislav LIPOVÝ. Mutilating electrotrauma: Case report. Acta chir plast. Praha, 2010, roč. 50, č. 1, 11-15. ISSN 0001-5423.
 137. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Zuzana CHALOUPKOVÁ, Yvona KALOUDOVÁ, Ivan SUCHÁNEK, Radomír MAGER, Hana KRUPICOVÁ, Martin SLEZÁK, Miroslav ĎATKO, Pavel BRYCHTA a Alena ŠEVČÍKOVÁ. Neúspěšná terapie kombinované mykotické infekce u těžce popálené pacientky: kazuistika. Acta chirurgiae plasticae. 2010, roč. 51, č. 4, 1-100. ISSN 0001-5423.
 138. BRYCHTA, Pavel, Zuzana JELÍNKOVÁ a Břetislav LIPOVÝ. Omrzliny léčené na Klinice popálenin a rekonstrukční chirurgie v Brně 2005/2006. In 12.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny, Košice Slovensko. 2010.
 139. BRYCHTA, Pavel, Hana ZIMOVČÁKOVÁ, Zuzana JELÍNKOVÁ a Břetislav LIPOVÝ. Our experience with postbariatric plastic surgery. In Laser congress Riva Clinic Brno. 2010.
 140. LIPOVÝ, Břetislav, Olga ŠIVICOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Zuzana JELÍNKOVÁ, Hana ŘIHOVÁ, Ivan SUCHÁNEK, Yvona KALOUDOVÁ, Radomír MAGER, Hana KRUPICOVÁ, Anna MARTINCOVÁ, Alica HOKYNKOVÁ, Zuzana ŽALOUDÍKOVÁ a Pavel BRYCHTA. Popálené děti na JIP: epidemiologická studie. In XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.
 141. LIPOVÝ, Břetislav, Ivan SUCHÁNEK, Hana ŘIHOVÁ, Yvona KALOUDOVÁ, Hana KRUPICOVÁ, Radomír MAGER a Pavel BRYCHTA. Popálení jako nástroj trestu. In VII.FESTIVAL KAZUISTIK. 2010. ISBN 978-80-254-8015-1.
 142. LIPOVÝ, Břetislav, Ivan SUCHÁNEK, Hana KRUPICOVÁ, Hana ŘIHOVÁ, Yvona KALOUDOVÁ, Radomír MAGER a Pavel BRYCHTA. Popáleninové trauma u dětí: kazuistiky a epidemiologie. In VI. Festival kazuistik Luhačovice 2009. 2010. ISBN 978-80-254-4373-6.
 143. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Respirační patogeny v etiologii ventilátorové pneumonie pacientů s inhalačním traumatem. In XIX.koference mladých mikrobiologů (Tomáškovy dny 2010). 2010.
 144. JELÍNKOVÁ, Zuzana, Břetislav LIPOVÝ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Role chemické nekrektomie v léčbě hlubokých popálenin u dětí. Hojení ran. Praha: GEUM, 2010, roč. 4 (2010), č. 4, s. 12-17. ISSN 1802-6400.
 145. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Ivan SUCHÁNEK, Radomír MAGER a Pavel BRYCHTA. Rostou, jdeme na houby. In 15.výroční konference Společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP, Ostrava. 2010.
 146. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Zuzana JELÍNKOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Yvona KALOUDOVÁ a Pavel BRYCHTA. Tigecyclin in the treatment of severely burned patients - two years of experience with new glycylcyclin. In 15th Meeting of the International Society For Burn Injuries (ISBI). 2010.
 147. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ a Pavel BRYCHTA. Tigecyklin v terapii ventilátorové pneumonie u pacienta s inhalačním traumatem. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. Praha, 2010, roč. 7/2010, č. 2, s. 40-42. ISSN 1802-0518.
 148. JELÍNKOVÁ, Zuzana, Břetislav LIPOVÝ, Iva HUFOVÁ, Milan DASTYCH a Pavel BRYCHTA. Toxikologické aspekty chemické nekrektomie 40% kyselinou benzoovou při léčbě hlubokých popálenin. In XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.
 149. JELÍNKOVÁ, Zuzana, Břetislav LIPOVÝ, Milan DASTYCH a Pavel BRYCHTA. Toxikologické aspekty chemické nekrektomie 40% kyselinou benzoovou při léčbě hlubokých popálenin. In XVII. ročník Konference mladých lékařů. 2010.
 150. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Yvona KALOUDOVÁ, Ivan SUCHÁNEK, Pavel BRYCHTA a Radomír MAGER. Ventilátorová pneumonie u popálených pacinetů. In 15.výroční konference Společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010.
 151. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Ventilátorová pneumonie (VAP) a ventilátorová tracheobronchitida (VAT) u pacientů s inhalačním traumatem. In 24.Pečenkovy epidemiologické dny, České Budějovice. 2010. ISBN 978-80-904667-0-8.
 152. GREGOROVÁ, Nora, Břetislav LIPOVÝ, Ivan SUCHÁNEK, Radomír MAGER a Pavel BRYCHTA. Využití tkáŇové expanze v rekonstrukci popálených dětí. In XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.
 153. GREGOROVÁ, Nora, Břetislav LIPOVÝ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Využití tkáňových expandérů v rekonstrukci popálených dětí. In XVII.ročník Konference mladých lékařů. 2010.
 154. BRYCHTA, Pavel, Ivan SUCHÁNEK, Jitka VOKURKOVÁ, Marie MELICHAROVÁ a Břetislav LIPOVÝ. XVI. Výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010.
 155. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Dagmar BURGETOVÁ, Yvona KALOUDOVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Změna bakteriálního spektra na ranných plochách u těžce popálených pacientů. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: ČLS JEP, 2010, roč. 59, č. 1, 34-38. ISSN 1210-7913.
 156. LIPOVÝ, Břetislav, Zuzana ŽALOUDÍKOVÁ, Hana ŘIHOVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Ivan SUCHÁNEK, Yvona KALOUDOVÁ a Pavel BRYCHTA. Zygomycetes in BICU. In Lausanne European Burn Association congress 2009. 2010.
 157. 2009

 158. BRYCHTA, Pavel, Zuzana JELÍNKOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Zuzana CHALOUPKOVÁ a Petr ŠÍN. Biological skin substitutes in the treatment of burns: an update. In Deutsche Gesellschaft für Verbrennungsmedizin Austria. 2009.
 159. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ a Pavel BRYCHTA. One year experience with Tigecycline in therapy of serious infection in severely burned patients. Acta chirurgiae plasticae. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 51, č. 4, s. 69-71. ISSN 0001-5423.
 160. DASTYCH, Milan, Zuzana JELÍNKOVÁ a Alena MIKUŠKOVÁ. Resorption and elimination kinetics of benzoic acid durig chemical necrectomy in deep burns. Scandiavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation. UK: Informa Healthcare, Taylor & Francis AS, 2009, roč. 69/2009, č. 8, s. 827-830, 3 s. ISSN 0036-5513.
 161. 2008

 162. BRYCHTA, Pavel a Ludomír BROŽ. Acellular Porcine Dermis as a Temporary Biological Skin Substitute /BSS/ in Deep Dermal Burns. 2008.
 163. LIPOVÝ, Břetislav, Yvona KALOUDOVÁ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Miroslav PENKA, Hana ŘIHOVÁ a Pavel BRYCHTA. HEMOCOAGULATION DISORDERS IN EXTENSIVELY BURNED PATIENTS: PILOT STUDY FOR SCORING OF THE DIC. Acta chirurgiae plasticae. Praha, 2008, roč. 50, č. 4, s. 115-118, 120 s. ISSN 1803-6597.
 164. KALOUDOVÁ, Yvonna a Hana ŘIHOVÁ. Mutilating Electrotrauma - Case Report. Acta chirurgiae plasticae. Praha, 2008, roč. 50, č. 3, s. 11-15. ISSN 0001-5423.
 165. KALOUDOVÁ, Yvonna, Břetislav LIPOVÝ, Miloslava MATÝŠKOVÁ a Hana ŘIHOVÁ. Poruchy hemokoagulační rovnováhy u rozsáhle popálených pacinetů. In BRYCHTA, Pavel a Miroslav PENKA. 14.výroční konference Společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2008.
 166. 2007

 167. TRUPAR, Evžen, Pavel BRYCHTA a Ivo MENŠÍK. Surgical treatment of vitiligo - our experience. In Program and abstracts of 12th Congress of the European Burns Association (EBA), Sep. 2007. 2007.
 168. 2006

 169. ŠÍN, Petr a Pavel BRYCHTA. Cutometrical maesurement confirms the efficacy of the composite skin grafting using allogeneic acellular dermis in burns. Acta chirurgiae plasticae. Praha: Mladá fronta a.s., Mezi Vodami 1952/9, Praha 4, 2006, roč. 48 (2), č. 2006, s. 59-64. ISSN 0001-5423.
 170. KALOUDOVÁ, Yvona, Petr ŠÍN, Hana ŘIHOVÁ, Pavel BRYCHTA, Ivan SUCHÁNEK a Anna MARTINCOVÁ. High voltage electrical injury. Acta chirurgiae plasticae. Praha: Mladá fronta a.s., Mezi Vodami 1952/9, Praha 4, 2006, roč. 2006, č. 4, s. 119-122. ISSN 0001-5423.
 171. BRYCHTA, Pavel. Symposium "Laser in modern Medicine". předseda symposia. 2006.
 172. 2005

 173. BRYCHTA, Pavel a Evžen TRUPAR. Сочетанное проведение хирургичесkого лифтинга лица и СО2 лазерной шлифовkи. Cosmetics & Medicine. Moskva, Rusko, 2005, roč. 2005, č. 5.
 174. TRUPAR, Evžen, Pavel BRYCHTA a Jana KOMÁRKOVÁ. Chirurgická léčba poruch pigmentace kůže. In XI. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2005. ISBN 80-210-3842-X.
 175. TRUPAR, Evžen, Pavel BRYCHTA, Milada FRANCŮ a Ivo MENŠÍK. Simultánní uzávěr ischiadického a trochanterického dekubitu téže strany fasciokutánním lalokem ze zadní strany stehna. In Sympozium plastické chirurgie s mezinárodní účastí 2005 - sborník abstrakt. 2005. vyd. 2005. ISBN 80-239-4340-5.
 176. 2004

 177. BRYCHTA, Pavel, Milada FRANCŮ a Evžen TRUPAR. Nové poznatky medicínského výzkumu ve vztahu k léčbě chronických ran. Forum medical. Veverská Bitýška: Hartmann-Rico a.s., 2004, roč. 2004, č. 2, s. 4-9. ISSN 1212-2696.
 178. 2003

 179. ČIŽMÁŘ, Igor, Peter WENDSCHE, Pavel BRYCHTA, Petr VIŠŇA, Ján KOČIŠ a Ivo MENŠÍK. Reconstruction of functional handgrip in traumatic tetraplegia - case study. Acta chirurgiae plasticae. Praha, 2003, roč. 4/2003, č. 45, s. 119-123, 4 s. ISSN 0001-5423.
 180. ČIŽMÁŘ, Igor, Ivo MENŠÍK, Jindřich MELICHAR, Jindřich VOMELA a Pavel BRYCHTA. Ulnokarpální impingement po zlomeninách distálního rádia. Rozhl. chir. Praha, 2003, roč. 82, č. 10, s. 536-541, 5 s. ISSN 0035-9351.
 181. 2002

 182. ČIŽMÁŘ, Igor, Peter WENDSCHE, Pavel BRYCHTA, Petr VIŠŇA a Ivo MENŠÍK. Poúrazová korekční osteotomie distálního rádia s novou dlahou. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Avicenum zdravotnické nakladatelství, 2002, roč. 2002, č. 69, s. 259-263, 4 s. ISSN 0001-5415.
 183. 2000

 184. BRYCHTA, Pavel, Jiří ADLER a Drahomír HORKÝ. Cultured Epidermal Allografts Strongly Stimulate Reepitelisation of Deep Dermal Burns. In Abstract of Symposium of Skin Substitutes: Quality and Standards, and 5th Central European Burn Conference, September 28-30.2000, Brno. Brno: Comittee of Central European Burn Conference, 2000. s. 22.
 185. BRYCHTA, Pavel a Drahomír HORKÝ. Laser Assisted Necrectomy of Burn Wound. In Abstract of Symposium of Skin Substitutes: Quality and Standards and 5th Central European Burn Conference, September 28-30, 2000, Brno. Brno: Comittee of Central European Burn Conference, 2000. s. 41.
 186. BRYCHTA, Pavel, Jiří ADLER, Drahomír HORKÝ, Radomír MAGER, Jana LORENZOVÁ, Milada FRANCŮ a Antonín GALATÍK. Two-step grafting of the full thicknes skin defects in pigs using the composite of atelocollagen and hyaluronic acid. Acta Vet.Brno. Brno: VFU Brno, 2000, roč. 69, č. 3, s. 123-128. ISSN 0001-7213.
 187. 1996

 188. BRYCHTA, Pavel. Klinische Aspekte der Aplikation kultivierter epidermaler Transplantate in der Verbrennungsmedizin. In Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft. Stuttgart, 1996. ISBN 9783804714410.
 189. BRYCHTA, Pavel, Petr ČERBÁK a Jiří ADLER. Příspěvek ke komplexní léčbě ulcus cruris venosum. Rozhledy v chirurgii. 1996, roč. 75, č. 8. ISSN 0035-9951.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 31. 1. 2023 01:47