Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. FRIEDMANN, Zdeněk, Martin DOSEDLA, Zdeněk HODIS, Václav HODIS, Jiří HRBÁČEK, Karel PICKA, Petr VYBÍRAL, Jiří STRACH a Gabriela ŠTĚPÁNOVÁ. Trendy a aspekty ve výuce techniky a informatiky pro potřeby mateřských a základních škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 160 s. Odborné a technické vzdělávání, svazek 2. ISBN 978-80-210-9014-9.
 2. FRIEDMANN, Zdeněk, Martin DOSEDLA, Zdeněk HODIS, Václav HODIS, Jiří HRBÁČEK, Karel PICKA, Petr VYBÍRAL, Jiří STRACH a Gabriela ŠTĚPÁNOVÁ. Trendy a aspekty ve výuce techniky a informatiky pro potřeby mateřských a základních škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9014-9.
 3. 2017

 4. HRBÁČEK, Jiří, Jiří STRACH a Ľubica STUCHLÍKOVÁ. VYUŽITÍ MODELŮ VE VÝUCE ELEKTROTECHNIKY. In Milan Perný, Ján Vajda. Zborník prednášok z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku. 1. vyd. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, SPEKTRUM STU Bratislava, 2017. s. 215-220. ISBN 978-80-227-4730-1.
 5. 2016

 6. STRACH, Jiří a Jiří HRBÁČEK. Aufbau und Programmierung der Roboter als ein effektiver Weg zur Technologie. 2016.
 7. 2015

 8. STRACH, Jiří a Jiří HRBÁČEK. Use of robotic systems in interest groups at elementary school. 2015.
 9. 2014

 10. HRBÁČEK, Jiří, Martin KUČERA, Zdeněk HODIS, Robin HORÁK a Jiří STRACH. ROBOTIC SYSTEMS IN TECHNICAL EDUCATION. In Jana Kapounová, Kateřina Kostolányová. Information and Communication Technology in Education. Proceedings. Ostrava: University of Ostrava, 2014. s. 93-98. ISBN 978-80-7464-561-7.
 11. HRBÁČEK, Jiří, Martin KUČERA, Zdeněk HODIS, Robin HORÁK a Jiří STRACH. ROBOTIC SYSTEMS IN TECHNICAL EDUCATION. In Information and Communication Technology in Education. Proceedings. 2014.
 12. 2013

 13. KUČERA, Martin, Jiří HRBÁČEK a Jiří STRACH. APPLICATION OF FLASH ANIMATIONS IN THE INTERACTIVE WHITEBOARD ENVIRONMENT. In Szakal, A. 2013 11TH IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMERGING ELEARNING TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS (ICETA 2013). NEW YORK: IEEE, 2013. s. 243-245. ISBN 978-1-4799-2162-1.
 14. KUČERA, Martin, Jiří HRBÁČEK a Jiří STRACH. APPLICATION OF FLASH ANIMATIONS IN THE INTERACTIVE WHITEBOARD ENVIRONMENT. In ICETA 2013 - 11th International conference on Emerging e-learning Technologies and Applications. Košice: Technical University of Kosice, Slovakia, 2013. s. nestránkováno, 3 s. ISBN 978-1-4799-2161-4.
 15. HRBÁČEK, Jiří a Jiří STRACH. Flash interface pro řízení systémů pomocí PLC. In doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. 6. ročník Mezinárodní konference Nové technologie ve výuce. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. nestránkováno, 4 s. ISBN 978-80-210-6402-7.
 16. HRBÁČEK, Jiří, Martin KUČERA a Jiří STRACH. Teaching robot programming can be a new opportunity for technical subjects of study. In Szakal, A. 2013 11TH IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMERGING ELEARNING TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS (ICETA 2013). NEW YORK: IEEE, 2013. s. 133-137. ISBN 978-1-4799-2162-1.
 17. KUČERA, Martin, Jiří HRBÁČEK a Jiří STRACH. Teaching robot programming can be a new opportunity for technical subjects of study. In ICETA 2013 - 11th International conference on Emerging e-learning Technologies and Applications. Košice: Technical University of Kosice, Slovakia, 2013. s. nestránkováno, 5 s. ISBN 978-1-4799-2161-4.
 18. 2012

 19. HRBÁČEK, Jiří, Jiří STRACH a Martin KUČERA. Studijní a výukové opory s vnitřní inteligencí. In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2012. s. 53-55. ISBN 978-80-7435-175-4.
 20. 2011

 21. STRACH, Jiří. Novinky v komunikačních technologiich. 2011.
 22. Povolaní (software)
  STRACH, Jiří. Povolaní. 2011.
 23. STRACH, Jiří. Prevention of cyber crime in the primary and secondary school. In Evžen Řehulka. Scool and Health 21: Education and HealthCare. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita , MSD, 2011. s. 259 - 266, 7 s. ISBN 978-80-210-5721-0.
 24. 2010

 25. STRACH, Jiří. Prevention of cyber crime in the primary and secondary school. In 6th. International conferece School and Health 21. 2010. ISBN 978-80-210-5262-8.
 26. STRACH, Jiří. SOCIAL NETWORKS AND THEIR INFLUENCE UPON CHANGES IN USE OF THE INTERNET AT SCHOOLS. In Řehulka, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: Contexts and Inspiration. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2010. s. 89-99. ISBN 978-80-210-5259-8.
 27. 2009

 28. STRACH, Jiří. Logika. 4. vyd. Brno: MUni Press, 2009. 84 s. ISBN 978-80-210-5025-9.
 29. STRACH, Jiří. Objektově orientované programování v jazyce Visual Basic 2008. 2009.
 30. STRACH, Jiří. Positive and negative aspects of using chat in primary school pupils. In School and Health 21. 1. vyd. Brno: MSD, 2009. s. 251-259. ISBN 978-80-210-4930-7.
 31. STRACH, Jiří. Program pro internetovou prezentaci testů s výběrovou a tvořenou odpovědí. 2009.
 32. STRACH, Jiří. Program pro intranetovou prezentaci testů s výběrovou a tvořenou odpovědí. 2009.
 33. STRACH, Jiří. Program pro řízení a tvorbu interneových a intranetových testů. 2009.
 34. STRACH, Jiří. Sociální sítě a jejich vliv na změny použití Internetu ve škole. In 5.Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVI 21. 2009. ISBN 978-80-7392-098-2.
 35. 2008

 36. STRACH, Jiří a Iveta MOCHAROVÁ. EVALUATION OF CLASSROOM CLIMATE IN SECONDARY EDUCATION. In SOCIAL AND HEALTH ASPECTS OF HEALTH EDUCATION. 1. vyd. Brno: MSD, 2008. s. 150-163, 13 s. ISBN 978-80-7392-043-2.
 37. STRACH, Jiří. Jak připravit žáky a jejich rodiče na nebezpečí plynoucí z rozvoje telekomunikací a zejména internetu. In Prevence závislostí ve škole. 1. vyd. Brno: MSD, 2008. 150 s. ISBN 978-80-7392-077-7.
 38. ŠIMONÍK, Oldřich, Marie VÍTKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Marie HAVELKOVÁ, Hana HORKÁ, Jiří STRACH, Erika VONKOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ a Jarmila SVOBODOVÁ. Pregraduate Teacher Training 1. 1st ed. Brno: Faculty of Education, Masaryk University, 2008. 226 s. Pedagogical Theory, Essay Selection 1. ISBN 978-80-7392-057-9.
 39. HRBÁČEK, Jiří a Jiří STRACH. Security policy of Flash Player and use of ASPX for sending of test results by e-mail. In 9th internation conferece Virtual university Bratislava. Bratislava: STU Bratislava, 2008. s. 214-217, 346 s. ISBN 978-80-89316-10-6.
 40. STRACH, Jiří. SYSTÉM PRO SÍŤOVÉ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ GENEROVÁNÍM TESTŮ. In Moderní technologie ve výuce. 2.ročník. Brno: MSD, 2008. s. 11-16. ISBN 978-80-7392-091-3.
 41. Testy (software)
  STRACH, Jiří. Testy. 2008.
 42. STRACH, Jiří. Use of Webservice for sending of test results. 2008.
 43. STRACH, Jiří. Wie kann die Schule dazu beitragen bei Computernutzung zu minimierren? 2008.
 44. STRACH, Jiří. Wie kann die Schule dazu beitragen, das Gesundheitsrisiko von Schüler / -inen/ -n bei Computernutzung zu minimierren? In Lehrer/ -innenbildung in Europa. 1. vyd. Winer Neudorf: Verlag GmbH &Co.KG Wien-Zurich, 2008. s. 88-97, 11 s. ISBN 978-3-7000-0826-2.
 45. 2007

 46. STRACH, Jiří a Jana VESELÁ. Barvy - program pro snímání dat a vyhodnocování barevného sémantického diferenciálu. 2007.
 47. STRACH, Jiří a Daniel STRACH. Databázové systémy - teorie a návrh relačních databázových systémů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007.
 48. STRACH, Jiří. Logika. 3. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2007. 80 s. Logika 2. ISBN 978-80-210-3066-4.
 49. STRACH, Jiří. Příklad na tvorbu návrhu datové základny ve Visul Studiu 2005. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007.
 50. STRACH, Jiří. Příklady Visual Basic.NET VS 2005. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2007.
 51. STRACH, Jiří a Jana VESELÁ. Systém Socio. 2007.
 52. STRACH, Jiří. The impact of information technologies on teachers social, mental and physical health. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21 (2). 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2007. s. 881-889. ISBN 978-80-7315-138-6.
 53. STRACH, Jiří. Základy teorie informačních systémů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007.
 54. 2006

 55. STRACH, Jiří a Jana VESELÁ. Diagnostic Methods for Healthweise Orientated Vocational Selection of Primary School Pupils. In Care of Educational Institutions about Childern Health. 1. vyd. Sint Petersburg: Ministerstvo vzdělávání a vědy Ruské federace, 2006. s. 18 -22. ISBN 5-7434-0349-X.
 56. STRACH, Jiří. Příklady VB.NET VS 2003. Brno: Masarykova univerzita, 2006.
 57. STRACH, Jiří a Jana VESELÁ. SYSTÉM PRO DIAGNOSTIKU KLÍMATU TŘÍDY DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM SOCIO. In 50/50 a 50/50. Pedagogický software. 1. vyd. České Budějovice: Ccientific Pedagogical Publishing, 2006. s. 280- 285, 5 s. ISBN 80-85645-56-4.
 58. 2005

 59. STRACH, Jiří. ISSUES OF BULLYING SOCIO DIAGNOSTIC SYSTEM. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 919-938. ISBN 978-80-7315-119-5.
 60. STRACH, Jiří. Visual Basic.Net. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005.
 61. 2004

 62. FILOVÁ, Hana, Josef MAŇÁK, Jiří STRACH, Oldřich ŠIMONÍK, Jan ŠŤÁVA a Vlastimil ŠVEC. Vybrané kapitoly z obecné didaktiky. 1. dotisk 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 95 s. ISBN 80-210-2798-3.
 63. 2002

 64. STRACH, Jiří. Příklady Visual Basic 6,0. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002.
 65. STRACH, Jiří. Visual Basic 6.0. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002.
 66. 2001

 67. STRACH, Jiří a Jana KAPOUNOVÁ. Computer Based Learning In Science. 2001.
 68. 1997

 69. STRACH, Jiří. Das Zentrum fuer Lehrerweiterbildung an der Masaryk-Universitaet Brno. In Perspektive wissenschaftliche Weiterbildung in Europa. Bielefeld: AUE E. V, 1997. s. 80-87. Weiterbildung 10. ISBN 3-88272-117-0.
 70. STOJAN, Mojmír a Jiří STRACH. Model informační sondy s využitím výpočetní techniky k jejímu vyhodnocení. Brno: ÚAMK Praha, 1997. 41 s.
 71. 1996

 72. STRACH, Jiří. Využití počítačů ve výuce. In Vybrané kapitoly z obecné didaktiky. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. s. 56-64, 8 s. Obsah vzdělání. ISBN 80-210-1308-7.
 73. 1993

 74. STRACH, Jiří. How to Educate for Democracy in Schools in Societies without Democratic Tradition. 1993.
 75. STRACH, Jiří, J. SAYER a A. NIEMCZYNSKI. The Training and Development of Teachers. In The Training and Development of Teachers. Oxford,: University of Oxford, 1993. s. 1- 36. 286-Oxford. ISBN 1-873927-13-4.
 76. 1991

 77. ONDRÁŠKOVÁ, Karla a Jiří STRACH. Zkoumání plynulosti textu žákovských písemných projevů. In Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada jazyková a literární č. 25. Brno: Masarykova univerzita, 1991. s. 5-18. ISBN 80-210-0361-8.
 78. 1973

 79. STRACH, Jiří a Jan JICHA. Programový číslicový regulátor otáček točivých strojů zejména parních turbin. 1973. Patent. Číslo: 140281.
 80. 1972

 81. STRACH, Jiří a Jan JÍCHA. Vysílač tlakových impulsů pro hydraulické regulační zařízení parních turbin. Steem Turbina, Presure. 1972. Patent. Číslo: 138710. Vydavatel: Úřad pro patenty a vynálezy. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Česká republika.
 82. STRACH, Jiří a Jan JÍCHA. Zařízení k automatickému spouštění turbosoustrojí pomocí univerzálního spouštěcího programu. 1972. Patent. Číslo: 141533. Vydavatel: Úřad pro patenty a vynálezy. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Česká republika.
 83. STRACH, Jiři a Jan JÍCHA. Zařízení pro automatické prohřívání tlakových nádob zejména parních turbín a parovodů. 1972. Patent. Číslo: 136787. Vydavatel: Uřad pro patenty a vynálezy. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Česká republika.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 10. 2021 21:42