Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. BARTOŠOVÁ, Michaela, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Kristína MUSILOVÁ, Zdeněk BROUKAL, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Association of the CD14 -260C/T polymorphism with plaque-induced gingivitis depends on the presence of Porphyromonas gingivalis. International Journal of Paediatric Dentistry. Hoboken: Wiley, roč. 32, č. 2, s. 223-231. ISSN 0960-7439. doi:10.1111/ipd.12847. 2022.
  2. CVANOVÁ, Michaela, Filip RŮŽIČKA, Martina KUKLETOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Daniela GACHOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Zdeněk DANĚK, Veronika HOLÁ, Michaela BARTOŠOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Candida species and selected behavioral factors co-associated with severe early childhood caries: Case-control study. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology. Lausanne: Frontiers, roč. 12, July 2022, s. 1-15. ISSN 2235-2988. doi:10.3389/fcimb.2022.943480. 2022.

  2020

  1. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Tereza DEISSOVÁ, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Matrix metalloproteinases gene variants and dental caries in Czech children. BMC Oral Health. LONDON: BMC, roč. 20, č. 1, s. 1-8. ISSN 1472-6831. doi:10.1186/s12903-020-01130-6. 2020.

  2019

  1. BARTOŠOVÁ, Michaela, Miroslav SVĚTLÁK, Martina KUKLETOVÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Ladislav DUŠEK a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Emotional stimuli candidates for behavioural intervention in the prevention of early childhood caries: a pilot study. BMC Oral Health. London: BMC, roč. 19, č. 33, s. 1-8. ISSN 1472-6831. doi:10.1186/s12903-019-0718-4. 2019.
  2. BARTOŠOVÁ, Michaela, Michaela SKOUPÁ, Dominika PECUCHOVÁ, Michaela KURUCÁROVÁ, Lukáš POSPÍŠIL, Martina KUKLETOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Gravident Brno - preventivní program pro těhotné ženy. 2019.
  3. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Denisa KAVŘÍKOVÁ, Simona SLEZÁKOVÁ, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Komerční testy pro stanovení rizika rozvoje zubního kazu a onemocnění parodontu. Časopis LKS. Česká stomatologická komora, roč. 29, č. 2, s. 30-37. ISSN 1210-3381. 2019.
  4. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Relationship between breastfeeding and dental caries in primary dentition. In 5th International Conference on Public Health and Nutrition & 6th International Conference on Diabetes Treatment and Research, Vancouver, Canada. 2019.
  5. TKÁČOVÁ, Veronika, Kristián KROTKÝ, Dávid KÖVÉR, Veronika VITOUCHOVÁ, David NOVÁK, Michaela BARTOŠOVÁ, Filip RŮŽIČKA, Jan LOCHMAN, Martina ZAPLETALOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Rola genetických predispozícií v chuťových a diétnych preferenciách u študentov zubného lekárstva LF MU. In Študentská vedecká konferencia študentov lekárskych fakúlt ČR a SR, Bratislava, 2019. 2019.
  6. BARTOŠOVÁ, Michaela, Tomáš KRÁL, Karin KLIMO KAŇOVSKÁ, Aleš MATOUŠEK, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Zajímavé případy z klinické praxe. In XVIII Stomatologické dni Košice. 2019.

  2018

  1. KÖVÉR, Dávid, Veronika TKÁČOVÁ, Veronika VITOUCHOVÁ, Kristián KROTKÝ, David NOVÁK, Michaela BARTOŠOVÁ, Filip RŮŽIČKA, Jan LOCHMAN, Martina ZAPLETALOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Analýza kariogenních bakterií a kvasinek u studentů zubního lékařství - pilotní studie. In 62. Studentská vědecká konference. ISBN 978-80-210-8959-4. 2018.
  2. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Jana MRÁZKOVÁ, David NOVÁK, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Association of methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) gene variants with dental caries and gingivitis in Czech children. In The 43rd FEBS Congress, Prague 2018. ISSN 2211-5463. doi:10.1002/2211-5463.12453. 2018.
  3. BARTOŠOVÁ, Michaela, Miroslav SVĚTLÁK, Martina KUKLETOVÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Behavioral intervention: a tool in early childhood caries prevention. In 14th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry. 2018.
  4. NOVÁK, David, Kristián KROTKÝ, Veronika TKÁČOVÁ, Veronika VITOUCHOVÁ, Dávid KÖVÉR, Michaela BARTOŠOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Genetics of taste preferences: a pilot study focused on students of Masaryk University. In XIX. setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2018.
  5. SKOUPÁ, Michaela, Dominika PECUCHOVÁ, Michaela KURUCÁROVÁ, Lukáš POSPÍŠIL, Michaela BARTOŠOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Gravident Brno – preventivní program pro těhotné ženy: komunikační kanály. In 62. Studentská vědecká konference. ISBN 978-80-210-8959-4. 2018.
  6. DEISSOVÁ, Tereza, Jakub KAŠTOVSKÝ, Michaela BARTOŠOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Antonín FASSMANN, Jiřina BÁRTOVÁ, Jitka PETANOVÁ, Pavel KUKLÍNEK, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Inzerčně/deleční polymorfizmus v genu pro angiotenzin konvertující enzym a vybraná onemocnění dutiny ústní u české populace. In XIX. Setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno. 2018.
  7. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Tereza DEISSOVÁ, Kristína MUSILOVÁ, Lenka ŽÁČKOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Lack of association between ENAM gene polymorphism and dental caries in primary and permanent teeth in Czech children. Clinical Oral Investigations. Heidelberg: Springer Heidelberg, roč. 22, č. 4, s. 1873-1877. ISSN 1432-6981. doi:10.1007/s00784-017-2280-2. 2018.
  8. KÖVÉR, Dávid, Veronika VITOUCHOVÁ, Veronika TKÁČOVÁ, Kristián KROTKÝ, David NOVÁK, Michaela BARTOŠOVÁ, Filip RŮŽIČKA, Jan LOCHMAN, Martina ZAPLETALOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Mikrobiální analýza a orální status u studentů zubního lékařství LF MU. In Den výzkumných prací 2018, Praha. 2018.
  9. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Jana MRÁZKOVÁ, David NOVÁK, Dominika HULOVÁ, Lubomír KUKLA, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Polymorphisms in genes linked with folate metabolic pathway in Czech children with dental caries. In HGSA 2018, Sydney, Australia. 2018.
  10. ALIWIOVÁ, Mona, Saskia FRAJTKOVÁ, Veronika ŠTEVLÍKOVÁ, Andrea ŽENČUCHOVÁ, Michaela BARTOŠOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Preventivní program Dračí zoubky a pilotní dotazníkové šetření zaměřené na výživu a orální hygienu u dětí s intaktní dočasnou denticí. In 62. Studentská vědecká konference. ISBN 978-80-210-8959-4. 2018.
  11. BARTOŠOVÁ, Michaela, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Srostlice v dočasném chrupu. In 3. Den s dětskou stomatologií. 2018.
  12. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Vztah mezi kojením a výskytem závažného kazu raného dětství. Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, roč. 118, č. 3, s. 59-67. ISSN 1213-0613. 2018.
  13. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Vztah mezi kojením a výskytem závažného kazu raného dětství. In Den výzkumných prací 2018, Praha. 2018.

  2017

  1. DEISSOVÁ, Tereza, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Kristína MUSILOVÁ, Lenka ŽÁČKOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Analýza polymorfismů v genu pro proteiny zapojené do vývoje skloviny u českých dětí se zubním kazem. In 61. Studentská vědecká konference LF MU Brno. ISBN 978-80-210-8572-5. 2017.
  2. DEISSOVÁ, Tereza, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Patricie KUDELOVÁ, Lenka ŽÁČKOVÁ, Kristína MUSILOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Analýza polymorfizmů v genech pro metaloproteinázy u českých dětí se zubním kazem v dočasné a stálé dentici. In 21. celostátní konference DNA diagnostiky, Plzeň. ISBN 978-80-7177-947-6. 2017.
  3. NOVÁK, David, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Margarita ROUSI, Lenka ŽÁČKOVÁ, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Gene variability in taste receptors and early childhood caries. In XVIII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. ISBN 978-80-210-8765-1. 2017.
  4. KAŠTOVSKÝ, Jakub, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Kristína MUSILOVÁ, Lenka ŽÁČKOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Lack of Association between BMP2/DLX3 Gene Polymorphisms and Dental Caries in Primary and Permanent Dentitions. Caries Research. Basel: Karger, roč. 51, č. 6, s. 590-595. ISSN 0008-6568. doi:10.1159/000479828. 2017.
  5. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Jakub KAŠTOVSKÝ, Michaela BARTOŠOVÁ, Kristína MUSILOVÁ, Lubomír KUKLA a Martina KUKLETOVÁ. Vitamin D receptor TaqI gene polymorphism and dental caries in Czech children. Caries Research. Basel: Karger, roč. 51, č. 1, s. 7-11. ISSN 0008-6568. doi:10.1159/000452635. 2017.

  2016

  1. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Jakub KAŠTOVSKÝ, Michaela BARTOŠOVÁ, Kristína MUSILOVÁ, Lenka ŽÁČKOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. ACE Insertion/Deletion Polymorphism Associated with Caries in Permanent but Not Primary Dentition in Czech Children. Caries Research. Basel: Karger, roč. 50, č. 2, s. 89-96. ISSN 0008-6568. doi:10.1159/000443534. 2016.
  2. PANTUČKOVÁ, Pavla, Michaela BARTOŠOVÁ, Zdeněk BROUKAL, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Detection of selected periodontal bacteria in preschool children affected by early childhood caries. Folia Microbiologica. Dordrecht: Springer, roč. 61, č. 6, s. 533-538. ISSN 0015-5632. doi:10.1007/s12223-016-0468-5. 2016.
  3. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Světlana LUČANOVÁ, Jakub KAŠTOVSKÝ, Kristína MUSILOVÁ, Michaela BARTOŠOVÁ, Lubomír KUKLA a Martina KUKLETOVÁ. Variabilita v genech pro chuťové receptory, jejich vztah k výběru potravin a asociace se zdravím, resp. chorobami. In 7. ročník mezinárodní stomatologické konference 2016 „Víme, jak na zubní kaz“, Olomouc. 2016.

  2015

  1. PANTUČKOVÁ, Pavla, Michaela BARTOŠOVÁ, Z. BROUKAL, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Agreement of two molecular methods for the oral anaerobes detection in children. In 25th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry. ISSN 0960-7439. 2015.
  2. KAŠTOVSKÝ, Jakub, Světlana LUČANOVÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Kristína MUSILOVÁ, Michaela BARTOŠOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA, Ladislav DUŠEK a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Asociace polymorfizmů v genech pro glukózový transportér a receptor sladké chuti se zubním kazem. In 59. Studentská vědecká konference LF MU. ISBN 978-80-210-7852-9. 2015.
  3. BARTOŠOVÁ, Michaela, Miroslav SVĚTLÁK, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Behaviorální intervence jako možnost prevence zubního kazu u malých dětí. In Víme, jak na zubní kaz. 2015.
  4. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Světlana LUČANOVÁ, Jakub KAŠTOVSKÝ, Kristína MUSILOVÁ, Michaela BARTOŠOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Ladislav DUŠEK. GLUT2 and TAS1R2 polymorphisms and susceptibility to dental caries. Caries Research. Basel: Karger, roč. 49, č. 4, s. 417-424. ISSN 0008-6568. doi:10.1159/000430958. 2015.
  5. BARTOŠOVÁ, Michaela, Kristína MUSILOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Aleš MATOUŠEK a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Poškození zárodku stálého zubu úrazem a zánětem v okolí dočasného předchůdce. In V. Festival pedostomatologických kazuistik. 2015.
  6. BARTOŠOVÁ, Michaela, Miroslav SVĚTLÁK, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. The relationship between mothers' attitudes to diet and oral hygiene and caries risk in infants. In 25th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry. ISSN 0960-7439. 2015.
  7. BARTOŠOVÁ, Michaela, Miroslav SVĚTLÁK, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. The relationship between mothers’ attitudes to diet and oral hygiene and caries risk in infants. In 25th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry in 2015. doi:10.1111/ipd.2015.25.issue-s1/issuetoc. 2015.
  8. BARTOŠOVÁ, Michaela, Miroslav SVĚTLÁK, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Znalosti matek o rizikových faktorech vzniku zubního kazu a jejich postoje k péči o dočasný chrup. In Den výzkumných prací 2015. 2015.

  2014

  1. BARTOŠOVÁ, Michaela, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Erupční cysty v dočasném chrupu. LKS. Praha: Česká stomatologická komora, roč. 5, č. 24, s. 104-107. ISSN 1210-3381. 2014.
  2. MATOUŠEK, Aleš, Martina KUKLETOVÁ a Jaroslav CIHLÁŘ. Influence of nanograin size of ZrO2 and Al2O3 ceramics on biological response of cells. In Key Engineering Materials. STAFA-ZURICH: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. s. 132-137. ISSN 1013-9826. doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.587.132. 2014.
  3. VOLČKOVÁ, Michaela, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Tereza TREFNÁ, Jan VLAŽNÝ, Kristína MUSILOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Lack of association between lactotransferrin polymorphism and dental caries. Caries Research. Basel: Karger, roč. 48, č. 1, s. 39-44. ISSN 0008-6568. doi:10.1159/000351689. 2014.
  4. BARTOŠOVÁ, Michaela, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Tereza TREFNÁ, Jan VLAŽNÝ, Kristína MUSILOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Polymorphism 140A/G in lactotransferrin gene and its association with development of dental caries and gingivitis in children. In 6th International Student Medical Congress in Košice, 25th – 27th of June 2014. ISBN 978-80-8152-147-8. 2014.
  5. BARTOŠOVÁ, Michaela, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Preerupční komplikace u prořezávání dočasných zubů. In Přednáškové odpoledne u příležitosti životního výročí prof. MUDr. Jana Kiliana, DrSc. 2014.
  6. BARTOŠOVÁ, Michaela, Tomáš KRÁL, Karin KLIMO KAŇOVSKÁ, Aleš MATOUŠEK, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Zajímavé případy řešené na Oddělení dětské a dorostové stomatologie. In . ročník mezinárodní stomatologické konference “Víme, jak na zubní kaz“. 2014.

  2013

  1. KUKLETOVÁ, Martina, Lukáš PANTUČEK, Zdenka HALAČKOVÁ, Zdeněk BROUKAL a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Analýza stavu chrupu dětí mladších 6 let ošetřených v celkové anestézii v letech 2002 - 2004. Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, roč. 61, č. 6, s. 77-85. ISSN 1213-0613. 2013.
  2. VOLČKOVÁ, Michaela, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Bohnovy noduly. LKS. Praha: Česká stomatologická komora, roč. 23, č. 3, s. 54-56. ISSN 1210-3381. 2013.
  3. NOVÁKOVÁ, Dana, Pavel ŠVEC, Martina KUKLETOVÁ, Lenka ŽÁČKOVÁ a Ivo SEDLÁČEK. Evaluation of the strain identity between isolates from caries lesions and root canals in early childhood caries cases. Folia Microbiologica. AV ČR, Institute of Microbiology, roč. 58, č. 6, s. 649-656. ISSN 0015-5632. doi:10.1007/s12223-013-0254-6. 2013.
  4. VOLČKOVÁ, Michaela, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Inkluzní cysty novorozenců. In 9. Jindřichohradecké pedostomatologické dny. 2013.
  5. BARTOŠOVÁ, Michaela, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Tereza TREFNÁ, Jan VLAŽNÝ, Kristína MUSILOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. LACTOTRANSFERRIN GENE POLYMORPHISM IN CHILDREN WITH DENTAL CARIES. In FDI 2013 Annual World Dental Congress. 2013.
  6. BARTOŠOVÁ, Michaela, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Tereza TREFNÁ, Jan VLAŽNÝ, Kristína MUSILOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Polymorfizmus 140A/G v genu pro laktotransferin a jeho vztah k rozvoji zubního kazu a gingivitidy u dětí. In Dny výzkumných prací. 2013.
  7. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Michaela VOLČKOVÁ, Tereza TREFNÁ, Jan VLAŽNÝ, Kristína MUSILOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Polymorfizmy v genu pro laktoferin a jejich vztah k rozvoji zubního kazu. In 9. Jindřichohradecké pedostomatologické dny. 2013.
  8. BARTOŠOVÁ, Michaela, Aleš MATOUŠEK a Martina KUKLETOVÁ. Poškození zárodku stálého zubu. 2013.
  9. BARTOŠOVÁ, Michaela, Aleš MATOUŠEK a Martina KUKLETOVÁ. Poškození zárodku stálého zubu. In Pražské dentální dny. 2013.
  10. BARTOŠOVÁ, Michaela, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Výskyt kariogenních bakterií Streptococcus mutans a Lactobacillus spp. u matek a jejich dětí postižených kazem časného dětství. In IV. mezinárodní konference "Víme, jak na zubní kaz". 2013.
  11. KUKLETOVÁ, Martina, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Zdeněk BROUKAL, Kristína MUSILOVÁ a Lubomír KUKLA. Vztah mezi ukazateli orálního zdraví u 13-15letých dětí skupiny ELSPAC Brno a stupněm vzdělání jejich rodičů. Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, roč. 113, č. 1, s. 7-13. ISSN 1213-0613. 2013.

  2012

  1. VOLČKOVÁ, Michaela, Zdeněk BROUKAL, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Martina KUKLETOVÁ a Lenka ŽÁČKOVÁ. Nálezy paropatogenů u předškolních dětí; shoda dvou molekulárních detekčních testů. 2012.
  2. VOLČKOVÁ, Michaela, Zdeněk BROUKAL, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Martina KUKLETOVÁ a Lenka ŽÁČKOVÁ. Nálezy paropatogenů u předškolních dětí; shoda dvou molekulárních detekčních testů. In Den výzkumných prací 2012. 2012.
  3. BARTOŠOVÁ, Michaela, Aleš MATOUŠEK a Martina KUKLETOVÁ. Poškození zárodku stálého zubu v důsledku ostitidy v oblasti dočasného zubu. In XIX. ročník Konference mladých lékařů. 2012.
  4. VOLČKOVÁ, Michaela, Aleš MATOUŠEK a Martina KUKLETOVÁ. Poškození zárodku stálého zubu v důsledku ostitidy v oblasti dočasného zubu. In Festival pedostomatologických kazuistik. 2012.
  5. KUKLETOVÁ, Martina, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Kristína MUSILOVÁ, Zdeněk BROUKAL a Lubomír KUKLA. Relationship between gingivitis severity, caries experience and orthodontic anomalies in 13-15-year-old adolescents. Community Dental Health. UK: Dennis Barber Ltd., roč. 29, č. 2, s. 179-183. ISSN 0265-539X. doi:10.1922/CDH_2696-Holla05. 2012.

  2011

  1. MATOUŠEK, Aleš, Martina KUKLETOVÁ, Drahomír HORKÝ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Electron microscopic study on hybrid layer in primary teeth. In 23th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry - in International Journal of Paediatric Dentistry 2011, 21 (Suppl.1), p.23. ISSN 0960-7439. 2011.
  2. YOONIS, Eiman, Aleš MATOUŠEK a Martina KUKLETOVÁ. Esthetical dental materials in primary dentition. 1. vyd. Saarbrücken Germany: LAP Lambert Academic Publishing GmbH & Co.KG. 133 s. ISBN 978-3-8433-9258-7. 2011.
  3. MATOUŠEK, Aleš, Hana ŠKVAŘILOVÁ, Zdenka HALAČKOVÁ a Martina KUKLETOVÁ. Evaluation of the methods for microscopic investigation of quality of temporary filling marginal seal. In 2nd Congress of the European Society of Microscope Dentistry Vilnius, Lithuania. ISSN 1612-7749. 2011.
  4. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Kristína MUSILOVÁ, Jan VOKURKA, Pavla PANTUČKOVÁ, Lubomír KUKLA, Martina KUKLETOVÁ a Zdeněk BROUKAL. Gene polymorphisms in gingivitis. In Gingival Diseases - Their Aetiology, Prevention and Treatment. 1. vydání. Rijeka: INTECH. s. 203-230. ISBN 978-953-307-376-7. 2011.
  5. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Barbara HRDLIČKOVÁ, Petra LINHARTOVÁ, Antonín FASSMANN, Peter AUGUSTÍN, Jan VOKURKA, Hana POSKEROVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Kristína MUSILOVÁ, Pavla PANTUČKOVÁ a Pavlína ČERNOCHOVÁ. Molekulárně biologická analýza genů u vybraných patologických stavů v dutině ústní. In Sympozium XIII. Brněnské dentální a implantologické dny, přednáškové dny LF MU. ISBN 978-80-210-5446-2. 2011.
  6. KUKLETOVÁ, Martina a Aleš MATOUŠEK. Příprava zubů pro vyšetření v SEM. 2011.
  7. MUSILOVÁ, Kristína, Zdeněk BROUKAL, Martina KUKLETOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Lubomír KUKLA. The effect of the parenteral education level and antibiotics administration in early childhood on the oral health of 13 to 15-year-old adolescents in Brno. In 23th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry - in International Journal of Paediatric Dentistry 2011, 21 (Suppl.1), p. 192. ISSN 0960-7439. 2011.

  2010

  1. KUKLETOVÁ, Martina, Kristína MUSILOVÁ, Zdeněk BROUKAL, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Lubomír KUKLA. Analysis of oral health data from 13-15-year-olds from the ELSPAC study. Int Poster J Dent Oral Med. Berlin: Quintessenz Verlags-GmbH, roč. 12, č. 2, s. Poster 487, 6 s. ISSN 1612-7749. 2010.
  2. ŠVEC, Pavel, Ivo SEDLÁČEK a Martina KUKLETOVÁ. Automated ribotyping of lactobacilli associated with early childhood caries. In Proceedings of the 12th – International Conference on Culture Collections (ICCC12). 2010.
  3. ŠVEC, Pavel, Martina KUKLETOVÁ a Ivo SEDLÁČEK. Comparative evaluation of automated ribotyping and RAPD-PCR for typing of Lactobacillus spp. occurring in dental caries. Antonie van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology. Springer, roč. 98, č. 1, s. 85-92. ISSN 0003-6072. 2010.
  4. HALAČKOVÁ, Zdenka, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Martina KUKLETOVÁ. Oral health status in selected risk groups of patients treated under general anaesthesia. Int Poster J Dent Oral Med. Berlin: Quintessenz Verlags-GmbH, roč. 12, č. 2, s. Poster 493, 4 s. ISSN 1612-7749. 2010.
  5. HALAČKOVÁ, Zdenka, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Potřeba zubní péče u geriatrických pacientů. In INTERDENTAL 2010, Bratislava. ISBN 978-80-970371-0-9. 2010.
  6. SEDLÁČEK, Ivo, Pavel ŠVEC a Martina KUKLETOVÁ. Slime production and adhesion properties among lactobacilli isolated from dental caries. In Proceedings of the 12th – International Conference on Culture Collections (ICCC12). 2010.
  7. ŠKVAŘILOVÁ, Hana, Aleš MATOUŠEK, Zdenka HALAČKOVÁ a Martina KUKLETOVÁ. Uzávěr provizorních výplňových materiálů. Bratislava. Slovenská komora zubných lekárov. s. 26-27, 1 s. ISBN 978-80-970371-0-9. 2010.

  2009

  1. KUKLETOVÁ, Martina, Kristína MUSILOVÁ, Zdeněk BROUKAL, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Lubomír KUKLA. Analysis of oral health data from 13-15 year-olds from the ELSPAC study. In 14th Annual Congress of the EADPH. 2009.
  2. RŮŽIČKA, Filip, Martina KUKLETOVÁ, Lenka ŽÁČKOVÁ, Jarmila KUKLOVÁ a Veronika HOLÁ. Candida Dubliniensis in Dental Plaque of ECC Affected Children. Int Poster J Dent Oral Med. Berlín: Quintessenz Verlag GmbH, roč. 11/2009, 2 P445, s. 1-4. ISSN 1612-7749. 2009.
  3. RŮŽIČKA, Filip, Martina KUKLETOVÁ, Lenka ŽÁČKOVÁ, Jarmila KUKLOVÁ a Veronika HOLÁ. Candida Dubliniensis in dental plaque of ECC children. Int Poster J Dent Oral Med. Mainz: Quintessenz verlag, roč. 11/2009, č. 2, s. P 445 1-4, 4 s. ISSN 1612-7749. 2009.
  4. ŠVEC, Pavel, Dana NOVÁKOVÁ, Martina KUKLETOVÁ a Ivo SEDLÁČEK. Comparison of five PCR methods for characterization of Streptococcus mutans. In 3st FEMS Congress of European Microbiologists (FEMS 2009). 2009.
  5. MATOUŠEK, Aleš, Eiman YOONIS a Martina KUKLETOVÁ. Dentinová adheziva v dočasné dentici. Studie v SEM. 1. vyd. Praha: LKS. s. 531. ISSN 1212-5725. 2009.
  6. KUKLOVÁ, Jarmila, Pavel ŠVEC, Ivo SEDLÁČEK, Dana NOVÁKOVÁ, Lenka ŽÁČKOVÁ a Martina KUKLETOVÁ. Evaluation of automated ribotyping for characteristization of Streptococcus mutans. Int Poster J Dent Oral Med. Berlin: Quintessenz Verlag GmbH, roč. 11/2009, 2., P446, s. 1-4. ISSN 1612-7749. 2009.
  7. ŠVEC, Pavel, Ivo SEDLÁČEK, Dana NOVÁKOVÁ, Lenka ŽÁČKOVÁ, Jarmila KUKLOVÁ a Martina KUKLETOVÁ. Evaluation of automated ribotyping for characterization of Streptococcus mutans. Int Poster J Dent Oral Med. Mainz: Quintessenz Verlag, roč. 11/2009, č. 2, s. P 446 1-4, 4 s. ISSN 1612-7749. 2009.
  8. MATOUŠEK, Aleš, Eiman YOONIS, Vítězslav BŘEZINA a Martina KUKLETOVÁ. Evaluation of dental material cytotolerance using direct tests in vitro. Int Poster J Dent Oral Med. Mainz: Quintessenz Verlag, roč. 11/2009, č. 2, s. P441 1-4, 4 s. ISSN 1612-7749. 2009.
  9. MATOUŠEK, Aleš, Eiman YOONIS, Vítězslav BŘEZINA a Martina KUKLETOVÁ. Evaluation of dental material cytototerance using direct tests in vitro. Int Poster J Dent Oral Med. Berlin: Quintessenz verlag GmbH, roč. 11/2009, 2 P441, s. 1-3. ISSN 1612-7749. 2009.
  10. ŠVEC, Pavel, Ivo SEDLÁČEK, Lenka ŽÁČKOVÁ, Dana NOVÁKOVÁ a Martina KUKLETOVÁ. Lactobacillus spp. associated with early childhood caries. Folia Microbiologica. roč. 54, č. 1, s. 53-58. ISSN 0015-5632. 2009.
  11. HALAČKOVÁ, Zdenka, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Martina KUKLETOVÁ. Oral health status in selected risk groups of patients treated under general anaesthesia. In 14th Annual Congress of the EADPH. 2009.
  12. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Martina KUKLETOVÁ a Věra SAZMOVÁ. Papillon-Lefevre syndrom: kazuistika. Praktické zubní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, roč. 57, č. 3, s. 31-36. ISSN 1213-0613. 2009.
  13. MATOUŠEK, Aleš, Eiman YOONIS, Martina KUKLETOVÁ a Jaroslav CIHLÁŘ. SEM studie rozhtaní dentin-pryskyřice u dočasných zubů. 1. vyd. Brno: AVČR Brno. s. 75-82. 2009.
  14. YOONIS, Eiman, Aůeš MATOUŠEK a Martina KUKLETOVÁ. SEM study on dentine/resin interfac e in primary teeth. 1. vyd. Dubai: Dental Horizons. s. 32. 2009.
  15. YOONIS, Eiman, Aleš MATOUŠEK a Martina KUKLETOVÁ. SEM study on dentin/resin interface in primary teeth. Int Poster J Dent Oral Med. Mainz: Quintessenz Verlag, roč. 11/2009, č. 4, s. P 470, 1-4, 4 s. ISSN 1612-7749. 2009.
  16. VOKURKA, Jan, Lucie KLAPUŠOVÁ, Pavla PANTUCKOVA, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. The association of MMP-9 and IL-18 gene promoter polymorphisms with gingivitis in adolescent. Arch Oral Biol. Amsterodam: Elsevier, roč. 54, č. 2, s. 172-178. ISSN 0003-9969. 2009.
  17. YOONIS, Eiman a Martina KUKLETOVÁ. Tooth-colored dental restorative materials in primary dentition. Scripta Medica Journal of Biomedical Research. Brno: Lékařská Fakulta Masarykovy Univerzity, roč. 82/2009, č. 2, s. 109-114. ISSN 1211-3395. 2009.
  18. HALAČKOVÁ, Zdenka, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Martina KUKLETOVÁ. Zubní péče u rizikových skupin pacientů s dg. mentální retardace a epilepsie. Praktické zubní Lékařství. Praha, ČR: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, roč. 57, č. 4, s. 66-69. ISSN 1213-0613. 2009.

  2008

  1. ŠVEC, Pavel, Ivo SEDLÁČEK, Dana NOVÁKOVÁ, Lenka ŽÁČKOVÁ, Jarmila KUKLOVÁ a Martina KUKLETOVÁ. Evaluation of automated ribotyping for characterization of Streptococcus mutans. In The 9th European Oral Microbiology Workshop (EOMW 2008). 2008.
  2. ŠVEC, Pavel, Dana NOVÁKOVÁ, Lenka ŽÁČKOVÁ, Martina KUKLETOVÁ a Ivo SEDLÁČEK. Evaluation of (GTG)5-PCR for rapid identification of Streptococcus mutans. Antonie van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology. Springer, roč. 94, č. 4, s. 573-579. ISSN 0003-6072. 2008.
  3. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Kristína MUSILOVÁ, Martina KUKLETOVÁ a Lubomír KUKLA. Existuje vrozená dispozice k rozvoji plakem indukované gingivitidy? In Sympózium detskej a preventívnej stomatológie ABSTRACTA. Bratislava: Slovenská lekárska společnosť. s. 10-10. 2008.
  4. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Peter AUGUSTÍN a Martina KUKLETOVÁ. Existují vrozené dispozice k rozvoji gingivitidy a parodontitidy? In Mezinárodní seminář SVC - Výzkumné aktivity řešitelských týmů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 51-52. ISBN 978-80-210-4596-5. 2008.
  5. KUKLETOVÁ, Martina, Jaroslav CIHLÁŘ, Aleš MATOUŠEK, Drahomír HORKÝ, Ivo SEDLÁČEK, Pavel ŠVEC, Dana NOVÁKOVÁ, Jarmila KUKLOVÁ, Kristína MUSILOVÁ a Lenka ŽÁČKOVÁ. Hodnocení dentálních materiálů v dětském zubním lékařství. Průkaz mikroorganismů u dětí postižených ECC. In Sympozium Stomatologického výzkumného centra. X. Brněnské dentální a implantologické dny. ISBN 978-80-210-4729-7. 2008.
  6. ŠVEC, Pavel, Ivo SEDLÁČEK, Lenka ŽÁČKOVÁ a Martina KUKLETOVÁ. Identification of lactobacilli isolated from dental caries of children. In 9th Symposium on Lactic Acid Bacteria, Health, Evolution and Systems Biology. 2008.
  7. KUKLETOVÁ, Martina, Filip RŮŽIČKA, Ivo SEDLÁČEK, Jarmila KUKLOVÁ a Lenka ŽÁČKOVÁ. Isolation of Candida spp. in dental plaque of ECC affected children. International Poster Journal. Berlin: Quintessenz Verlags-GmbH, roč. 10, č. 02, s. 398-399. ISSN 1612-7749. 2008.
  8. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Peter AUGUSTÍN, Martina KUKLETOVÁ a Pavlína ČERNOCHOVÁ. Molekulárně biologická analýza genů v parodontologii, dětském zubním lékařství a ortodoncii. In Sympozium Stomatologického výzkumného centra X. BRNĚNSKÉ DENTÁLNÍ A IMPLANTOLOGICKÉ DNY. 1. vydání. Vyškov: Masarykova univerzita. s. 10-10. ISBN 978-80-210-4729-7. 2008.
  9. PANTUČEK, Lukáš a Martina KUKLETOVÁ. Nespolupracujúci detský pacient. In II. Kongres mladých zubných lékarov. Poprad: SKZL Bratislava. s. 12-12. 2008.
  10. MUSILOVÁ, Kristína, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. ONEMOCNĚNÍ PARODONTU U DĚTÍ A ADOLESCENTŮ. Praktické Zubní Lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, roč. 56, č. 2, s. 16-22. ISSN 1213-0613. 2008.
  11. PANTUČEK, Lukáš, Martina KUKLETOVÁ, Zdenka HALAČKOVÁ, Jarmila KUKLOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Oral Health State of Handicapped Children Treated under General Anaesthesia. Int Poster J Dent Oral Med. Berlin: Quintessenz velags-GmbH, roč. 10, č. 2, s. 1-4, Poster 404, 4 s. ISSN 1612-7749. 2008.
  12. PANTUČEK, Lukáš, Karel PELIKÁN a Martina KUKLETOVÁ. Použití flexibilní laryngeální masky při ošetřování nespolupracujících dětí. In Festival pedostomatologických kazuistik II. 2008. vyd. Praha: Česká společnost pro dětskou stomatologii. s. 15-15, 21 s. 2008.
  13. NOVÁKOVÁ, Dana, Pavel ŠVEC, Martina KUKLETOVÁ, Lenka ŽÁČKOVÁ a Ivo SEDLÁČEK. Průkaz identity kmenů izolovaných z povrchu zubů a ze zubních kanálků. In Mezinárodní seminář SVC. 2008. vyd. Brno: Stomatologické výzkumné centrum. s. 29-30. ISBN 978-80-210-4596-5. 2008.
  14. HALAČKOVÁ, Zdenka, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Rizikový pacient a specializovaná zubní péče. Praktické zubní Lékařství. Praha, ČR: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, roč. 56, č. 5, s. 61-65. ISSN 1213-0613. 2008.
  15. HALAČKOVÁ, Zdenka, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Stav chrupu u pacientů s dg. epilepsie. In Pražské dentální dny. Česká stomatologická komora. Praha: Česká stomatologická komora. s. 56. ISSN 1212-5725. 2008.
  16. HALAČKOVÁ, Zdenka, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Stav chrupu u pacientů s dg. mentální retardace a epilepsie. In Mezinárodní seminář SVC - Výzkumné aktivity řešitelských týmů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 35-36. ISBN 978-80-210-4596-5. 2008.
  17. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Kristína MUSILOVÁ, Jan VOKURKA, Lucie KLAPUŠOVÁ, Pavla PANTŮČKOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Vladimír ZNOJIL. The association of interleukin-6 (IL-6) haplotypes with plaque-induced gingivitis in children. Acta Odontologica Scandinavica. Sweden: Informa Healthcare, roč. 66, č. 2, s. 105-112. ISSN 0001-6357. 2008.
  18. KUKLETOVÁ, Martina, Zdeněk BROUKAL, Kristína MUSILOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Lubomír KUKLA. Výskyt orálních patogenů v dětském věku. In Sympózium dětskej a preventívnej stomatológie ABSTRAKTA. Bratislava: Slovenská lekárska spoločnosť. s. 18-18. 2008.

  2007

  1. RŮŽIČKA, Filip, Martina KUKLETOVÁ, Jarmila KUKLOVÁ, Ivo SEDLÁČEK, Miloš DENDIS, Lenka ŽÁČKOVÁ a Veronika HOLÁ. Candida dubliniensis v dutině ústní u dětí se zvýšenou kazivostí chrupu. In IX. Brněnské Implantologické a Dentální Dny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 13-13. ISBN 978-80-210-4461-6. 2007.
  2. KLAPUŠOVÁ, Lucie, Zdeněk BROUKAL a Martina KUKLETOVÁ. Caries prevalence in ELSPAC Brno group of children. In IX. Brněnské Implantologické a Dentální Dny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 21-21. ISBN 978-80-210-4461-6. 2007.
  3. PANTUČEK, Lukáš, Martina KUKLETOVÁ, Zdeněk BROUKAL, Zdenka HALAČKOVÁ, Jarmila KUKLOVÁ a Marta SVOBODOVÁ. Caries prevalence in children treated under general anaesthesia. In IX. Brněnské Implantologické a Dentální Dny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 15-15. ISBN 978-80-210-4461-6. 2007.
  4. MATOUŠEK, Aleš, Emaan YOONIS, Vítězslav BŘEZINA a Martina KUKLETOVÁ. Hodnocení cytotolerance dentálních materiálů pro dětské zubní lékařství. In IX. Brněnské Implantologické a Dentální Dny. 1. vyd. Brno: SVC LF MU. s. 21-22. ISBN 978-80-210-4461-6. 2007.
  5. ŠVEC, Pavel, Ivo SEDLÁČEK, Martina KUKLETOVÁ, Lenka ŽÁČKOVÁ a Jarmila KUKLOVÁ. Identification of Lactobacillus spp. isolated from dental caries of children. In IX. Brněnské Implantologické a Dentální Dny. ISBN 978-80-210-4461-6. 2007.
  6. KUKLETOVÁ, Martina a Olga JEDLIČKOVÁ. Influence of low orthodontic forces on the dental pulp structure. In IX. Brněnské Implantologické a Dentální Dny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 20-20. ISBN 978-80-210-4461-6. 2007.
  7. KUKLETOVÁ, Martina, Filip RŮŽIČKA, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Jarmila KUKLOVÁ, Ivo SEDLÁČEK a Lenka ŽÁČKOVÁ. Isolation of Candida sp. in dental plaque of ECC affected children. In The 21st Congress of IAPD. 2007.
  8. ŠVEC, Pavel, Ivo SEDLÁČEK, Lenka ŽÁČKOVÁ, Dana NOVÁKOVÁ a Martina KUKLETOVÁ. Misidentification of Streptococcus mutans strains isolated from dental caries as Lactobacillus sp. In Proceedings of the 26th Meeting of the European Culture Collections' Organization (ECCO26). ISBN 978-3-00-022863-6. 2007.
  9. KUKLETOVÁ, Martina, Jarmila KUKLOVÁ a Marta SVOBODOVÁ. Morphological study on the early childhood caries. In IX. Brněnské Implantologické a Dentální Dny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 16-16. ISBN 978-80-210-4461-6. 2007.
  10. MATOUŠEK, Aleš, Emaan YOONIS, Vítězslav BŘEZINA a Martina KUKLETOVÁ. Možnosti SEM v hodnocení cytokompatibility dentálních materiálů. In IX. Brněnské implantologické a dentální dny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 14-14. ISBN 978-80-210-4461-6. 2007.
  11. KUKLETOVÁ, Martina, Emaan YOONIS a Vítězslav BŘEZINA. Možnosti SEM v hodnocení cytokompatibility dentálních materiálů. In Pražské dentální dny. 1. vyd. Praha: Česká stomatologická komora. s. 50-50. ISSN 1212-5725. 2007.
  12. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Martina KUKLETOVÁ, Antonín FASSMANN, Věra SAZMOVÁ a Jiří VANĚK. Nová mutace v genu pro katepsin C v české rodině s Papillon-Lefevre syndromem. In VI. Jindřichohradecké dny - abstrakta. Jindřichův Hradec: Česká společnost pro dětskou stomatologii. s. 6-6. 2007.
  13. PANTUČEK, Lukáš, Martina KUKLETOVÁ, Zdenka HALAČKOVÁ, Jarmila KUKLOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Oral health state of handicapped children treated under general anaesthesia. International Journal of Paediatric Dentistry. Hong Kong: International Association of Paediatric Dentistry, roč. 17, Suppl.1, s. 140 - 143, PO043, 3 s. ISSN 1365-263X. 2007.
  14. MUSILOVÁ, Kristína, Martina KUKLETOVÁ, Zdeněk BROUKAL a Lenka ŽÁČKOVÁ. Screening of periodontal pathogens in infants and children. In The 21st Congress of IAPD. 1. vyd. Hong Kong: IAPD. s. 61-61. 2007.
  15. MUSILOVÁ, Kristína, Martina KUKLETOVÁ, Lenka ŽÁČKOVÁ a Zdeněk BROUKAL. Screening periodontálních patogenů u malých dětí a dětí Elspac. In VI.Jindřichohradecké dny. Jindřichův Hradec: Česká společnost pro dětskou stomatologii. s. 5-5. 2007.
  16. PANTUČEK, Lukáš, Martina KUKLETOVÁ, Zdenka HALAČKOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Jarmila KUKLOVÁ a Marta SVOBODOVÁ. Stav chrupu u nespolupracujících dětí ošetřených na Stomatologické klinice v Brně v roce 2004. Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, roč. 55, č. 1, s. 1-9. ISSN 1213-0613. 2007.
  17. KUKLETOVÁ, Martina, Zdeněk BROUKAL, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lubomír KUKLA a Kristína MUSILOVÁ. Stav orálního zdraví u dětí sledovaných v programu ELSPAC Brno. Brno: Masarykova univerzita Lékařaká fakulta. 56 s. Masarykova univerzita 1. 2007.
  18. PANTUČEK, Lukáš, Martina KUKLETOVÁ, Zdenka HALAČKOVÁ, Jarmila KUKLOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Stav orálního zdraví u nespolupracujích dětí ošetřených v celkové anestezii. In VI. Jindřichohradecké dny. Jindřichův Hradec: Česká společnost pro dětskou stomatologii. s. 2-3. 2007.
  19. VOKURKA, Jan, Pavla PANTUČKOVÁ, Lucie KLAPUŠOVÁ, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. The association of MMP-9 and IL-18 promoter polymorphism with gingivitis in children. In IX. Brněnské Implantologické a Dentální Dny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 19-19. ISBN 978-80-210-4461-6. 2007.
  20. PANTUČEK, Lukáš, Martina KUKLETOVÁ, Zdeněk BROUKAL, Zdenka HALAČKOVÁ a Jarmila KUKLOVÁ. Treatment need in children treated under general anaesthesia. In IX. Brněnské Implantologické a Dentální Dny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 18-18. ISBN 978-80-210--4461-6. 2007.
  21. HALAČKOVÁ, Zdenka a Martina KUKLETOVÁ. Vliv celkového onemocnění na kvalitu endodontické péče. In Interdental 2007 Zborník prednášok. Bratislava: Slovenská komora zubných lokárov Regionálna komora Bratislav. s. 21-22. ISBN 978-80-969152-3-1. 2007.

  2006

  1. KUKLETOVÁ, Martina, Miloslav KUKLETA, Eva GOJIŠOVÁ a Zdenka HALAČKOVÁ. A possibility of dentinal pain control by application of dentine adhesives. European Journal of Pain. Amsterdam: Elsevier, roč. 10, Suppl.1, s. S96-7, 2 s. ISSN 1090-3801. 2006.
  2. KUKLETOVÁ, Martina, Miloslav KUKLETA, Eva GOJIŠOVÁ a Zdenka HALAČKOVÁ. A possibility of the dentinal pain control by the application of dentine adhesives. Homeostasis. Praha: CIANS, roč. 44, č. 6, s. 161-164. ISSN 0960-7560. 2006.
  3. PANTUČEK, Lukáš, Martina KUKLETOVÁ, Zdeněk BROUKAL, Zdenka HALAČKOVÁ a Jarmila KUKLOVÁ. Caries prevalence in children treated under general anaesthesia. In Abstract 8th Congress EAPD. Amsterdam: EAPD. s. 1-2. 2006.
  4. KUKLETOVÁ, Martina, Jarmila KUKLOVÁ a Marta SVOBODOVÁ. Charakter změn tvrdých zubních tkání u zubního kazu časného dětství. In Sympózium primárnej prevencie ústného zdravia. 1. vyd. Košice: LF IPJŠ Košice. s. 14-15. 2006.
  5. ŠVEC, Pavel, Ivo SEDLÁČEK, Jarmila KUKLOVÁ, Lenka ŽÁČKOVÁ, Dana NOVÁKOVÁ a Martina KUKLETOVÁ. Charakteristika laktobacilů osídlujících zubní povlak v dočasné dentici. In Sympózium primárnej prevencie ústneho zdravia. 2006.
  6. ŠVEC, Pavel, Ivo SEDLÁČEK, Martina KUKLETOVÁ, Lenka ŽÁČKOVÁ a Jarmila KUKLOVÁ. Identification of Lactobacillus spp. isolated from dental caries of children. 2006.
  7. HALAČKOVÁ, Zdenka a Martina KUKLETOVÁ. Interdental Bratislava Zbornik prednášok. In Zbornik prednášok. Bratislava: Slovenská komora zubnych lékárov. s. 10. ISBN 80-969152-2-3. 2006.
  8. HALAČKOVÁ, Zdenka a Martina KUKLETOVÁ. Kvalita endodontické péče u rizikových pacientů. In Sborník Pražské dentální dny 2006. 2006. vyd. Praha: Česká stomatologická komora. s. 77. ISSN 1212-5725. 2006.
  9. KUKLETOVÁ, Martina, Jarmila KUKLOVÁ a Marta SVOBODOVÁ. Morphological study on ECC. European Archives of Paediatric Dentistry. Leeds: University of leeds, roč. 7, č. 3, s. 190-1, 2 s. ISSN 1818-6300. 2006.
  10. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Věra SAZMOVÁ, Martina KUKLETOVÁ a Anna VAŠKŮ. Mutation analysis of the cathepsin C gene in Czech family with Papillon-Lefevre syndrome. In Sborník abstrakt. Rhodos: EADV. s. X, 1 s. 2006.
  11. KUKLETOVÁ, Martina, Lucie KLAPUŠOVÁ, Zdeněk BROUKAL a Šárka BALKOVÁ. Oral health status of 13-year-olds from the ELSPAC Study. Int Poster J Dent Oral Med. Berlin: Quintessenz velags-GmbH, roč. 8, č. 3, s. P300,1-5, 5 s. ISSN 1612-7749. 2006.
  12. PANTUČEK, Lukáš, Martina KUKLETOVÁ, Zdeněk BROUKAL, Zdenka HALAČKOVÁ a Jarmila KUKLOVÁ. Ošetření dětí v celkové anestezii, porovnání potřeby ošetření a provedených výkonů. In Sympózium primárnej prevencie ústného zdravia. Košice: Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice. s. 18-19, 1 s. 2006.
  13. KUKLETOVÁ, Martina, Miloslav KUKLETA, E. GOJIŠOVÁ a Zdenka HALAČKOVÁ. Possibility of dentinal pain control by the application of dentine adhesives. European Journal of Pain. Amsterdam: Elsevier, roč. 10/2006, č. 10, s. 96-7, 2 s. ISSN 1090-3801. 2006.
  14. PANTUČEK, Lukáš, Martina KUKLETOVÁ, Zdeněk BROUKAL, Zdenka HALAČKOVÁ, Jarmila KUKLOVÁ a Marta SVOBODOVÁ. Prevalence zubního kazu u dětí ošetřovaných v celkové anestezii. In 14. medzinárodný stomatologický kongres a výstava Interdental 2006. Bratislava: Slovenská komora zubných lékarov. s. 6-7, 1 s. 2006.
  15. KUKLETOVÁ, Martina, Drahomír HORKÝ a Zdenka HALAČKOVÁ. SEM in the Studies on dentine Adhesives. Int Poster J dent Oral Med. Berlin: Quintessenz Verlags-GmbH, roč. 8, č. 2, s. Poster 312, 1-3, 3 s. ISSN 1612-7749. 2006.
  16. KUKLETOVÁ, Martina, Zdenka HALAČKOVÁ, Jarmila KUKLOVÁ a Marta SVOBODOVÁ. State of oral health in non-cooperative children. Int Poster J Dent Oral Med. Berlin: Quintessenz verlags GmbH, roč. 8, č. 2, s. Poster 318,1-3, 3 s. ISSN 1612-7749. 2006.
  17. KUKLETOVÁ, Martina. Sympózium primárnej prevencie ústného zdravia. LF UPJS Košice, 2006.
  18. VOKURKA, Jan, Pavla MORAVCOVÁ, Lucie KLAPUŠOVÁ, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ-HOLLÁ. The association of MMP-9 and IL-18 promoter polymorhhism with gingivitis in children. In Program a abstrakta 11. konference EADPH. 1. vyd. Praha: Karlova Univerzita v Praze. s. 94. 2006.
  19. VOKURKA, Jan, Pavla MORAVCOVÁ, Lucie KLAPUŠOVÁ, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. The interaction of MMP-9 and IL-18 gene promoter polymorphisms in children with gingivitis. In Book of Abstracts, 5th Meeting of the European Mucosal Immunology Group. Prague, Czech Republic: European Mucosal Immunology Group. s. 167-167. 2006.
  20. KLAPUŠOVÁ, Lucie, Martina KUKLETOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Lydie IZAKOVIČOVÁ-HOLLÁ. The relationship between MMP-9 promoter polymorphism and severity of gingivitis in children. In Abstracts of the 8th Congress of EAPD. 1. vyd. Leeds: University of Leeds. s. PD4-3, 1 s. 2006.
  21. KLAPUŠOVÁ, Lucie, Martina KUKLETOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. The relationship between MMP-9 promoter polymorphism and severity of gingivitis in children. European Archives of Paediatric Dentistry. Amsterdam: European Academy of Paediatric Dentistry, roč. 7, č. 3, s. 185-186. ISSN 1818-6300. 2006.
  22. PANTUČEK, Lukáš, Martina KUKLETOVÁ, Zdenka HALAČKOVÁ, Zdeněk BROUKAL a Jarmila KUKLOVÁ. Treatment need in children treated under general anaesthesia. In Abstracts Congress of The EADPH Praha. 2006. vyd. Praha: J of EADPH. s. 1-1. 2006.
  23. KLAPUŠOVÁ, Lucie, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Martina KUKLETOVÁ a Vladimír ZNOJIL. Vztah funkční varianty genu pro MMP-9 k rozvoji gingivitidy u dětí. In Zborník príspevkov. Košice: Slovenská stomatologická společnost. s. 10-11. 2006.
  24. KUKLETOVÁ, Martina. 11th Annual Conference of the European Association of Dental Public Health. Karlova Univerzita Praha, 2006.

  2005

  1. KUKLETOVÁ, Martina, Jarmila KUKLOVÁ, Drahomír HORKÝ a Zdenka HALAČKOVÁ. Adhezívní systémy v morfologickém obraze. I. Tetric Ceram HB. Praktické Zubní Lékařství. Praha: ČLS JEP, roč. 53, č. 3, s. 37-41. ISSN 1213-0613. 2005.
  2. HALAČKOVÁ, Zdenka a Martina KUKLETOVÁ. Akcesorní kanálky a přítomnost smear layer. Česká Stomatologie. Praha: ČLS JEP, roč. 105, č. 4, s. 97-101. ISSN 1213-0613. 2005.
  3. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Lucie KLAPUŠOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Věra SAZMOVÁ a Jiří VANĚK. Hledání genetických rizikových faktorů vzniku a rozvoje parodontitidy a mechanizmy jejich účinku. In Mezinárodní pracovní seminář SVC. Brno: Masarykova univerzita v Brně. s. 12. ISBN 80-210-3868-3. 2005.
  4. HALAČKOVÁ, Zdenka, Martina KUKLETOVÁ, Zdeněk DIVIŠ a Kristýna HLADÍKOVÁ. Kazivost chrupu u pacientů s diagnózou mentální retardace. In Mezinárodní pracovní seminář SVC. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita v Brně. s. 6-6. ISBN 80-210-3868-3. 2005.
  5. KLAPUŠOVÁ, Lucie, Zdeněk BROUKAL, Martina KUKLETOVÁ a Šárka BALKOVÁ. Oral health status of 13-year-olds from the ELSPAC study. In Programme book WCPD Liverpool, 8th Congress on preventive dentistry. 1. vyd. Alexandria, USA: IADR. s. 16-16. 2005.
  6. MATOUŠEK, Aleš, Martina KUKLETOVÁ, Drahomír HORKÝ a Jaroslav CIHLÁŘ. Problematika přípravy zubů pro vyšetření v SEM. In Mezinárodní pracovní seminář SVC. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita v Brně. s. 9-9. ISBN 80-210-3868-3. 2005.
  7. KUKLETOVÁ, Martina, Drahomír HORKÝ a Zdenka HALAČKOVÁ. SEM in the studies on dentine adhesives. In Programme and abstracts. 43 Congress of the Czech anatomical society. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita v Brně. s. 67-67. ISBN 80-210-3793-8. 2005.
  8. SEDLÁČEK, Ivo, Lenka ŽÁČKOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lucie KLAPUŠOVÁ, Jarmila KUKLOVÁ, Dana NOVÁKOVÁ a Pavel ŠVEC. Zubní kaz v časném dětství a mikrobiální flóra. In Mezinárodní pracovní seminář SVC. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita v Brně. s. 10-10. ISBN 80-210-3868-3. 2005.

  2004

  1. KUKLETOVÁ, Martina a Olga JEDLIČKOVÁ. Influence of low orthodontic forces on the dental pulp structure. In 7th Congress of the EAPD, Abstract book. 7. vyd. Barcelona: EAPD. s. P128, 1 s. 2004.
  2. KAŇOVSKÁ, Karin, Marta SVOBODOVÁ, Jarmila KUKLOVÁ, Martina KUKLETOVÁ a Pavlína ČERNOCHOVÁ. Komplikovaná fraktura a její léčba metodou extruze. In 12. medzinárodný stomatologický kongres a výstava Interdental 2004, abstrakta. 12. vyd. Bratislava: SSK. s. 15. ISBN 80-969152-0-7. 2004.
  3. KAŇOVSKÁ, Karin, Martina KUKLETOVÁ a Marta SVOBODOVÁ. Komplikovaná fraktura a její léčba metodou chirurgické extruse. In V. Jindřichohradecké dny, abstrakta. 1. vyd. Jindřichův Hradec: Česká společnost pro dětskou stomatologii. s. 22-23. 2004.
  4. KAŇOVSKÁ, Karin, Marta SVOBODOVÁ, Pavlína ČERNOCHOVÁ, Martina KUKLETOVÁ a Jarmila KUKLOVÁ. Komplikovaná fraktura zubu a její léčení metodou extruze. In Pražské dentální dny, program a abstrakta. 1. vyd. Praha: ČSK. s. 35. ISBN 1212-5725. 2004.
  5. KUKLETOVÁ, Martina a Olga JEDLIČKOVÁ. Morfologie zubní dřeně po působení lehké ortodontické síly. Ortodoncie. Praha: Česká ortodontická společnost, roč. 13, č. 4, s. 18-19. ISSN 1210-4272. 2004.
  6. KAŇOVSKÁ, Karin, Martina KUKLETOVÁ a Marta SVOBODOVÁ. Surgical Extrusion of complicated permanent incisor crown and root fracture in a young girl. In 7th Congres of the EAPD. 7. vyd. Barcelona: EAPD. s. P139, 1 s. 2004.
  7. KUKLETOVÁ, Martina, Jarmila KUKLOVÁ a Marta SVOBODOVÁ. Zubní kaz v raném dětství a možnosti jeho prevence. Praktické zubní lékařství. Praha: Čls JEP, roč. 52, č. 5, s. 150-156. ISSN 1213-0613. 2004.
  8. KUKLETOVÁ, Martina, Jarmila KUKLOVÁ a Marta SVOBODOVÁ. Zubni kaz v raném věku dítěte. In V. Jindřichohradecké dny, abstrakta. 1. vyd. Jindřichův Hradec: Česká společnést pro dětskou stomatologii. s. 1. 2004.

  2003

  1. KUKLETOVÁ, Martina, Jarmila KUKLOVÁ a Georgios CHRISTOFORIDIS. Ariston pHc restorative material. Clinical and morphological studies. Scripta Medica Fac.Med.Univ.Masaryk.Brun. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, roč. 76, č. 1, s. 39 - 48. ISSN 1211-3395. 2003.
  2. KAŇOVSKÁ, Karin, Marta SVOBODOVÁ a Martina KUKLETOVÁ. Intraalveolární transplantace zubů. In I. Plzeňské pracovní dny maxillofaciální chirurgie. 1. vyd. Plzeň: Stomatologická klinika LFUK a FN Plzeň. s. 12. 2003.
  3. KUKLETOVÁ, Martina. Ochrana zubní dřeně. In Konzervační zubní lékařství. první. Praha: Galén a Univerzita Karlova v Praze. s. 65-70. Konzervační zubní lékařství, svazek 1. ISBN 80-7262-225-0. 2003.
  4. STŘEŠTÍKOVÁ, Hana. Prosthodontic treatment of erosive-abrasive defects of teeth. Case report. Scripta Medica Fac.Med.Univ.Masaryk.Brun. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, roč. 76, č. 1, s. 29-38. ISSN 1211-3395. 2003.
  5. HALAČKOVÁ, Zdenka a Martina KUKLETOVÁ. Rinsing of the root canal. Scripta Medica Fac.Med.Univ.Masaryk.Brun. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, roč. 76, č. 1, s. 49-54. ISSN 1211-3395. 2003.
  6. KUKLOVÁ, Jarmila a Martina KUKLETOVÁ. Ústní chrániče a jejich úloha v prevenci úrazů zubů. In Symposium o prevenci ve stomatologii. 1. vyd. Brno: Stomatologická klinika LF MU a FN u sv.Anny v Brně. s. 16. ISBN 80-210-3152-2. 2003.
  7. KUKLOVÁ, Jarmila a Martina KUKLETOVÁ. Ústní chrániče a jejich úloha v prevenci a poranění tkání dutiny ústní. Progresdent. Praha: Art spol.s.r.o., roč. 9, č. 4, s. 33-37. ISSN 1211-3859. 2003.
  8. KUKLOVÁ, Jarmila a Martina KUKLETOVÁ. Ústní chrániče a jejich úloha v prevenci dentálních úrazů při sportu. In Sympózium preventívnej a detskej stomatológie. 1. vyd. Bratislava: III. Stomatologická klinika LFUK v Bratislave. s. 17. 2003.
  9. KUKLETOVÁ, Martina, Marta SVOBODOVÁ a Jarmila KUKLOVÁ. Význam rekonstrukce dočasného chrupu. In Sympózium preventívnej a detskej stomatológie. 1. vyd. Bratislava: III. Stomatologická klinika LFUK v Bratislave. s. 15. 2003.
  10. KUKLETOVÁ, Martina, Marta SVOBODOVÁ a Jarmila KUKLOVÁ. Význam rekonstrukce dočasného chrupu. In Symposium o prevenci ve stomatologii. první. Brno: Stomatologická klinika LF MU a FN u sv.Anny v Brně. s. 14. ISBN 80-210-3152-2. 2003.
  11. KUKLETOVÁ, Martina. Zubní tkáně. In Konzervační zubní lékařství. 1. vyd. Praha: Galén a Univerzita Karlova v Praze. s. 1-28, 29 s. Konzervační zubní lékařství,svazek 1. ISBN 80-7262-225-0. 2003.
  12. KUKLETOVÁ, Martina. Zvláštnosti endodontického ošetřování zubů s nedokončeným vývojem. In Konzervační zubní lékařství. první. Praha: Galén a Univerzita Karlova v Praze. s. 211-214. Konzervační zubní lékařství, svazek 1. ISBN 80-7262-225-0. 2003.

  2002

  1. KUKLETOVÁ, Martina a Hana STŘEŠTÍKOVÁ. Protetické ošetření erozivně-abrazivního defektu chrupu. In Pražské dentální dny. Praha: Česká stomatologická komora. s. 56. 2002.
  2. KUKLETOVÁ, Martina, Jarmila KUKLOVÁ a Drahomír HORKÝ. TE-Econom: morphological evaluation and clinical experiences. In Dental Progress 2002, Abstracts. Schaan: Ivoclar Vivadent AG. s. 14. 2002.
  3. KUKLETOVÁ, Martina. Zevní fluoridace v závislosti na věku. In HUBKOVÁ, Věra. Jindřichohradecké pedostomatologické dny. Jindřichův Hradec: Česká společnost pro dětskou stomatologii. s. 7-8. 2002.

  2001

  1. KUKLETOVÁ, Martina, Jarmila KUKLOVÁ a Marta SVOBODOVÁ. Možnosti prevence kazu raného dětství. In Symposium preventivní stomatologie. Souhrn prací. Praha: ČSDS. s. 10-11. 2001.
  2. KUKLETOVÁ, Martina, Jarmila KUKLOVÁ, Marta SVOBODOVÁ, Ivo SEDLÁČEK a Eleonora SLÁVIKOVÁ. Prevention of early childhood caries. In Abstracts of papers. 7th World Congress on Preventive Dentistry. 2001.
  3. KUKLETOVÁ, Martina. První zkušenosti s kompozitním materiálem TE-Econom. Quintessenz. Praha, roč. 10, č. 10, s. 10. ISSN 1213-0117. 2001.
  4. KUKLETOVÁ, Martina, Jarmila KUKLOVÁ a Drahomír HORKÝ. SEM study on the adhesive system Excite-Tetric Ceram HB. In Dental progress 2001, Abstracts. Budapest: Vivadent Ivoclar. s. 12-13. 2001.

  2000

  1. KUKLETOVÁ, Martina a Jarmila KUKLOVÁ. Clinical and SEM investigation on Ariston restorations. In Dental Progress 2000, Abstracts. Schaan: Ivoclar Vivadent AG. s. 10. 2000.
  2. HALAČKOVÁ, Zdenka, Martina KUKLETOVÁ a Alexandra KAŠŤÁKOVÁ. Evaluation of surface quality of composite fillings. Brno: VUT Brno Fakulta stavební. s. 19-20. ISBN 80-214-1643-2. 2000.
  3. KUKLETOVÁ, Martina, Marta SVOBODOVÁ, Jarmila KUKLOVÁ, Ivo SEDLÁČEK a Eleonora SLÁVIKOVÁ. Microbial plaque composition in early childhood caries. EJ Ped. dent. Milano: Masson, roč. 1, č. 3, s. 120, 2000.
  4. KUKLETOVÁ, Martina, Marta SVOBODOVÁ, Jarmila KUKLOVÁ, Ivo SEDLÁČEK a Eleonora SLÁVIKOVÁ. Microbial plaque composition in early childhood caries. In Abstracts of the 5th congress of EAPD, Bergen Norway. 2000.
  5. KUKLETOVÁ, Martina, Jarmila KUKLOVÁ a Marta SVOBODOVÁ. Preventivní stomatologie a praxe. In Pražské dentální dny. Praha: Česká stomatologická komora. s. 100. 2000.
  6. KUKLETOVÁ, Martina, Marta SVOBODOVÁ a Jarmila KUKLOVÁ. Vliv výživových návyků na kazivost chrupu malých dětí. Prakt. zub. lék. Praha: ČLS JEP Praha, roč. 48, č. 3, s. 75-81, 6 s. ISSN 0032-6720. 2000.

  1999

  1. KUKLETOVÁ, Martina, Jarmila KUKLOVÁ a Marta SVOBODOVÁ. Preventive dentistry in Czech population. In Abstracts of papers. FDI annual world dental congress. Mexico-City: FDI. s. 68. 1999.
  2. KUKLETOVÁ, Martina, Jarmila KUKLOVÁ a Marta SVOBODOVÁ. Problematika mnohočetné kazivosti u malých dětí. In Symposium anniversarium clinicae stomatologicae Pilsnensis. Souhrn prací. 1. vyd. Plzeň: LF UK Plzeň. s. 39. 1999.
  3. KUKLETOVÁ, Martina, Helena KOHUTOVÁ a Jana RŮŽIČKOVÁ. Příspěvek ke zvýšení zájmu dětí o ústní hygienu. In Sborník abstrakt. Sympozium o prevenci ve stomatologii. Brno: IDVPZ Brno. s. 72-73. 1999.
  4. KUKLETOVÁ, Martina, Jarmila KUKLOVÁ a Marta SVOBODOVÁ. Strategie léčby a prevence mnohočetné kazivosti chrupu u dětí. Brno: FN u sv. Anny Brno. 21 s. Závěrečná zpráva grantu IGA MZd ČR. 1999.
  5. KUKLETOVÁ, Martina, Jarmila KUKLOVÁ, Marta SVOBODOVÁ a Ivo SEDLÁČEK. Strategie léčby a prevence mnohočetné kazivosti u malých dětí. Brno: FN usv.Anny. 50 s. FN u sv Anny, sv.1. 1999.
  6. KUKLETOVÁ, Martina. Zubní pasta, účinný prostředek proti zubnímu kazu a parodontopatiím. In Memorial Volume of abstracts. 1. vyd. Brno: IDVPZ Brno. s. 32-33. 1999.
  7. KUKLETOVÁ, Martina. Zubní pasta-účinný prostředek proti zubnímu kazu a parodontopatiím. 1. vyd. Brno: IDVPZ Brno. 1 s. Sborník abstrakt. ISBN N. 1999.

  1998

  1. VESELSKÁ, Renata, Zdenka HALAČKOVÁ a Martina KUKLETOVÁ. Cytotoxicity of gutta percha cones and endodontic sealers. In Journal of Dental Research 77. Thousands Oaks: Sage Publications Inc. s. 691. ISSN 0022-0345. 1998.
  2. KUKLETOVÁ, Martina, Marta SVOBODOVÁ a Jarmila KUKLOVÁ. Early childhood caries - A case for the behavioural intervention. In 5th International Congress of Behavioural Medicine. 1. vyd. Copenhagen: IADR. s. 17.46, 1 s. 1998.
  3. KOHUTOVÁ, Helena, Jana RŮŽIČKOVÁ a Martina KUKLETOVÁ. Příspěvek ke zvýšení zájmu dětí o ústní hygienu. In 6. sympozium preventivní stomatologie. Orální zdraví dětí a dorostu a preventivní programy v akci. 1. vyd. Praha: Česká stomatologická komora. s. 22. 1998.
  4. KUKLETOVÁ, Martina, Marta SVOBODOVÁ, Jarmila KUKLOVÁ a Ivo SEDLÁČEK. Složení zubního povlaku u malých dětí postižených mnohočetnou kazivostí. In Pedostomatologické sympozium. 1. vyd. Bratislava: Slovenská stomatologická komora. s. 12-13. 1998.
  5. KUKLETOVÁ, Martina, Marta SVOBODOVÁ, Jarmila KUKLOVÁ a Ivo SEDLÁČEK. Studies on the early childhood caries characteristics. Journal of Dental Research. roč. 77, Sp.Is.B, s. 841-2, 2 s. ISSN 0022-0345. 1998.
  6. KUKLETOVÁ, Martina, Olga JEDLIČKOVÁ a Marie POKORNÁ. Submicroscopical study on the structure of the dental pulp during the orthodontic treatment. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, roč. 71, č. 1, s. 15-24. ISSN 1211-3395. 1998.
  7. KUKLETOVÁ, Martina, Olga JEDLIČKOVÁ a Marie POKORNÁ. Vliv tahové síly na mikroskopickou stavbu lidské zubní dřeně. Česká stomatologie. roč. 98, č. 6, s. 234-241. ISSN 1210-7891. 1998.
  8. SVOBODOVÁ, Marta, Jarmila KUKLOVÁ a Martina KUKLETOVÁ. Výživové návyky dětí postižených mnohočetnou kazivostí. In 6. sympozium preventivní stomatologie . Orální zdraví dětí a dorostu a preventivní programy v akci. 1. vyd. Praha: Česká stomatologická komora. s. 23. 1998.

  1997

  1. KUKLETOVÁ, Martina, Marta SVOBODOVÁ a Jarmila KUKLOVÁ. Dental pulp involvement in rampant caries attack. In The 8th Biennial Congress European Society of Endodontology. Göteborg: Congress Endodontology. s. 5-6. 1997.
  2. KUKLETOVÁ, Martina, Jarmila KUKLOVÁ a Marta SVOBODOVÁ. Současné možnosti použití hydroxidu vápenatého v dětské stomatologii. In Interdental, Mezinárodní stomatologická konference. Bratislava: Interdental. s. 15-17. ISBN 80-233-0388-0. 1997.
  3. KUKLETOVÁ, Martina. Stomatology for students of general medicine. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine. 139 s. Masarykova Univerzita, 1. vydání. ISBN 80-210-1611-6. 1997.
  4. KUKLETOVÁ, Martina. TEM study on reparative barrier innervation. Journal od DentL RESEARCH. aLEXANDRIA u.s.a.: IADR, roč. 76/1997, Special is, s. 1127. ISSN 0022-0345. 1997.
  5. HALAČKOVÁ, Zdena a Martina KUKLETOVÁ. Thermafil - Ketac Endo Sealer Penetration in EM. In The 8th Biennial Congress European Society of Endodontology. Göteborg: Congress Endodontology. s. 15. 1997.
  6. KUKLETOVÁ, Martina, Jarmila KUKLOVÁ a Marta SVOBODOVÁ. Zvláštnosti dočasných zubů s ohledem na epidemiologii a prevenci zubního kazu. In 5. Sympozium preventivní stomatologie. Olomouc: Sympozium preventivní stomatologie. s. 26-28. 1997.

  1996

  1. KUKLETOVÁ, Martina a Marie POKORNÁ. Contribution to the nerve fibre significance in human predentine. International Endodontie Journal. roč. 29, s. 204. ISSN 0143-2885. 1996.

  1994

  1. HALAČKOVÁ, Zdenka a Martina KUKLETOVÁ. SEM investigation in endodontics. In Electron Microscopy. 1. vyd. Paris: Lés editions des Physique. s. 1185-1186. ISBN 2-86883-225-3. 1994.
  2. KUKLETOVÁ, Martina a Marie POKORNÁ. TEM and SEM studies on tertiary dentin formation. 1. vyd. Paris: Les editions de Physique. s. 1187-1188. ISBN 2-86883-225-3. 1994.

  1993

  1. KUKLETOVÁ, Martina, Olga JEDLIČKOVÁ a Marie POKORNÁ. Histochemická charakteristika zubní dřeně po působení ortodontické síly. Česká stomatologie. roč. 93, č. 1, s. 59-62. ISSN 1210-7891. 1993.
  2. KUKLETOVÁ, Martina, Olga JEDLIČKOVÁ a Marie POKORNÁ. Histologická stavba zubní dřeně po krátkodobém působení ortodontické síly. Česká stomatologie. roč. 92, č. 1, s. 120-122. ISSN 1210-7891. 1993.
  3. KUKLETOVÁ, Martina, Robert PANTÚČEK a J. BŘEZINA. Nové možnosti histologického vyšetřování tvrdých tkání. Česká stomatologie. roč. 93, č. 1, s. 40-46. ISSN 1210-7891. 1993.
  4. KUKLETOVÁ, Martina a Jarmila KUKLOVÁ. Příspěvek k výskytu erozí skloviny u léčby fixními ortodontickými aparáty. Česká stomatologie. roč. 93, č. 1, s. 63-66. ISSN 1210-7891. 1993.

  1971

  1. DVOŘÁK, Milan, Svatopluk ČECH, Drahomír HORKÝ, Helena KONEČNÁ, Martina KUKLETOVÁ, Zdeněk LUKÁŠ a Jitka ŠŤASTNÁ. Úvod do praktických cvičení z histologie. 2.vydání, přepracované. Brno: Univerzita J. E. Purkyně. 94 s. 1971.

  1969

  1. DVOŘÁK, Milan, Svatopluk ČECH, Drahomír HORKÝ, Helena KONEČNÁ, Martina KUKLETOVÁ, Zdeněk LUKÁŠ a Jitka ŠŤASTNÁ. Úvod do praktických cvičení z histologie. 1. vydání. Brno: Univerzita J. E. Purkyně. 70 s. 1969.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 13. 4. 2024 01:28