Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Jak modelování vesmíru ovlivňuje náš běžný život? In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, XXI. ročník. 2022.
 2. NOVOTNÝ, Jan. John D.Barrow o problému svobodné vůle. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. Praha: Union of Czech Mathematicians and Physicists, 2022, roč. 67, č. 1, s. 45-50. ISSN 0032-2423.
 3. RACLAVSKÝ, Jiří, Jiří DUŠEK, Jan PASEKA, Jan NOVOTNÝ, Helena DURNOVÁ, Blažena ŠVANDOVÁ, Zdeněk POSPÍŠIL a Jan PAVLÍK. Kurt und Nekonečno. In celovečerní pořad Hvězdárna a planetárium Brno 13.1. 2022 20:00 - 22:00 (plus vysílání #kurtgodel, You Tube). 2022.
 4. 2021

 5. RACLAVSKÝ, Jiří, Helena DURNOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Blažena ŠVANDOVÁ, Jan PASEKA, Jiří DUŠEK a Jan PAVLÍK. Kurt Gödel Day 2021 (KGD2021) with Czech Gathering of Logicians 2021 (CGL2021). 2021.
 6. 2020

 7. FRANEK, Juraj, Daniel ŠPELDA, Jan NOVOTNÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Helena DURNOVÁ. Isaac Newton : Matematické principy přírodní filozofie. 1. vyd. Praha - Brno: Togga, 2020. 351 s. Fontes scientiae 1. ISBN 978-80-210-9558-8.
 8. RACLAVSKÝ, Jiří, Helena DURNOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Blažena ŠVANDOVÁ a Jiří DUŠEK. Po stopách Kurta Gödela. Brno: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace statutárního města Brna, 2020.
 9. RACLAVSKÝ, Jiří, Helena DURNOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Blažena ŠVANDOVÁ, Radim POLČÁK, Jindřiška SVOBODOVÁ, Jiří DUŠEK a Jan PAVLÍK. Tribute to Kurt Gödel 2020 (TKG2020). 2020.
 10. 2019

 11. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Demonstration Experiments and Thought Problems from Newton’s Principia. In International Congress on Education Sciences and Learning Technology (ICESLT). 2019.
 12. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Dva demonstrační experimenty a dva myšlenkové problémy z Newtonových Principů. In VNUF 24, UHK. 2019.
 13. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. Experimenty a myšlenkové problémy z Principů. In Křížová Michaela. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 24. 1. vyd. HKU: Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové, Jednota českých matematiků a fyziků Fyzikální pedagogická společnost, 2019. 5 s.
 14. NOVOTNÝ, Jan. Newton promluví česky. In Filosofické problémy fyziky. 2019.
 15. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. The Experience of Cosmology Course for Beginners. In SCON International Convention on Astro Physics and Particle Physics. 2019.
 16. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Zajímavosti vybrané z Newtonových Principů. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 25. 2019.
 17. 2018

 18. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. A New Variation of Probability Paradox. In ICAS 2018 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN STATISTICS. 2018. ISBN 978-605-68450-0-0.
 19. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Antropický princip. In Matematika a fyzika ve škole 21. – 23. srpna 2018, G Jevíčko. 2018.
 20. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. Antropický princip (pro filosofy). In přednáška na Katedře filozofie OU pro Jednotu filozofickou Ostrava. 2018.
 21. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. Antropický princip (pro učitele). In Jevíčko - Letní seminář Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky. 2018.
 22. NOVOTNÝ, Jan. Gödel, Brno, Time, Universe. In 8th Central European Relativity Seminar. 2018.
 23. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. IS THEORY OF SCIENCE SIGNIFICANT FOR EVERY UNIVERSITY STUDENT? In Chova, LG Martinez, AL Torres, IC. 12TH INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE (INTED). Valencia, Spain: IATED-INT Assoc Technology Education & Development, 2018. s. 7864-7867. ISBN 978-84-697-9480-7. doi:10.21125/inted.2018.1879.
 24. NOVOTNÝ, Jan. Kurt Godel a problém času. Brno: MZK, 2018.
 25. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. Newton’s and Einstein’s World through Student Eyes. In The International Conference on Education Research and Technologies, Edurest 2018. 2018.
 26. NOVOTNÝ, Jan. Problém dvou obálek, problém tří dveří a Jánošíkův paradox. In Č.Kodejška. Sborník z Veletrh nápadů učitelů fyziky 23. 1. vyd. České Budějovice: JČMF, PdF JČU, 2018. s. 23-26.
 27. NOVOTNÝ, Jan. Richard Feynman a relativita. In 100 let od narození Richarda Feynmana, přednáška pro Soustředění studentů středních škol na Cikháji. Cikháj: 100 let od narození Richarda Feynmana, 2018.
 28. NOVOTNÝ, Jan. Richard Feynman a teorie relativity. In Univerzita Pardubice, budova univerzitní auly (UA), posluchárna A3. JČMF pobočka Pardubice, 2018.
 29. SVOBODOVÁ, Jindřiška, Jan NOVOTNÝ a Vladislav NAVRÁTIL. STUDY FOR CONCEPTUAL UNDERSTANDING IN AN ONLINE COSMOLOGY COURSE. In Chova, LG Martinez, AL Torres, IC. INTED2018 Proceedings. Valencia: IATED-INT Assoc Technology Education & Development, 2018. s. 7656-7660. ISBN 978-84-697-9480-7. doi:10.21125/inted.2018.1815.
 30. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. The Scientists as Public Figures. In Mathematicians and scientists as public figures: Living in Ivory Towers? Telč 2018. 2018.
 31. NOVOTNÝ, Jan. Život a vědomí pro kosmologii. In XVII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 2018.
 32. 2017

 33. NOVOTNÝ, Jan. Čas – nejběžnější a nejzáhadnější realita. In XVI. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku Hermeneutická spirála, (re)interpretace a hledání významu. 2017. ISBN 978-80-7394-635-7.
 34. SVOBODOVÁ, Jindřiška, Jan NOVOTNÝ a Jana JURMANOVÁ. Informal Teaching of Special Theory of Relativity. In Leoš Dvořák. Scientia in Educatione, Vol 8 (2017) Keynotes and selected papers from the International Conference on Physics Education, ICPE-EPEC 2013 (Special Issue). Praha: Karolinum Press, 2017. s. 254-259. ISSN 1804-7106.
 35. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Proč učit kosmologii. In Fyzikální kavárna. 2017.
 36. NOVOTNÝ, Jan. Rudý posuv v úloze z Fyzikální olympiády. JČMF, 2017.
 37. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Studie o tom, proč se základy teorie věd téměř neučí. In Marinič, Válek. 11.Didaktická konference (2017). 1. vyd. Brno: MU, 2017.
 38. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. The Investigation of Student's Cosmology Preconceptions. In ESERA 2017, Conference, Dublin. 2017.
 39. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. The Reflection of the Basic Cosmology Hypothesis. The Academic Journal of Science. London, 2017, Vol. 07, No. 02, s. 309-312. ISSN 2165-6282.
 40. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. The Role of Theory in University Science Education. In Proceedings of IAC-TLEl 2017. 1. vyd. Budapest: Czech Institute of Academic Education, 2017. s. 86-89. ISBN 978-80-88203-00-1.
 41. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. The Role of Theory in University Science Education. In Proceedings of IAC-TLEl 2017. 2017. ISBN 978-80-88203-00-1.
 42. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. "The Similarity between Science Ideas of Today's Students and Those of Early Scientists". In ICEET Barcelona 2017: 19th International Conference on Education and Educational Technology. 1. vyd. Barcelona: Academy of Science, Engineering and Technology, 2017. s. 2630-2631. ISSN 2522-3631.
 43. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. The Similarity between Science Ideas of Today's Students and Those of Early Scientists. In ICEET Barcelona 2017: 19th International Conference on Education and Educational Technology. 2017.
 44. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. What are Science Teacher’s Ideas about the Universe? (AIP). In Valovicova, L; Ondruska, J. AIP Conference Proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2017. s. 2045-2048. ISBN 978-0-7354-1472-3. doi:10.1063/1.4974401.
 45. 2016

 46. NOVOTNÝ, Jan. Gravitační vlny: historie, současnost, perspektivy. Československý časopis pro fyziku. Praha: AV ČR, Fyzikální ústav, 2016, roč. 66, č. 3, s. 144-149, 5 s. ISSN 0009-0700.
 47. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Jak pracuje věda. In Přednáška v rámci série vzdělávacího cyklu Jednoty českých matematiků a fyziků. 2016.
 48. NOVOTNÝ, Jan. Mach, Godel, vesmír. In Mach, Godel, vesmír. Moravská zemská knihovna, 2016.
 49. NOVOTNÝ, Jan. Oponentský posudek: disertační práce Karel Adámek: Diskové struktury v poli kompaktních objektů. 2016.
 50. NOVOTNÝ, Jan. Pády a výstupy na rotující Zemi. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 21. sborník z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 154-158. ISBN 978-80-210-8465-0.
 51. NOVOTNÝ, Jan. Pády a výstupy na rotující Zemi. 2016.
 52. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. THE RECEPTION OF THE BASIC COSMOLOGY HYPOTHESIS. In The International Journal of Arts & Sciences. 2016. ISSN 1943-6114.
 53. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. THE RECEPTION OF THE BASIC COSMOLOGY HYPOTHESIS. In The International Journal of Arts & Sciences. 2016.
 54. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. The Role of Creative Thinking in Science Education. In Education and Social Sciences 2016 Venice. 2016.
 55. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. The Role of Creative Thinking in Science Education. Venice: World Academy of Science, Engineering and Technology, International Science Index 112, 2016, 2016.
 56. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. What are science teacher’s ideas about the Universe? In 20. ročník konferencie DIDFYZ „Od koreňov po súčasné vzdelávanie vo fyzike“. 2016. ISBN 978-80-558-1080-5.
 57. 2015

 58. NOVOTNÝ, Jan. člen Grantové agentury Univerzity Karlovy. 2015.
 59. NOVOTNÝ, Jan. General Relativity, Cosmology and Astrophysics, Perspectives 100 years after Einstein´s stay in Prague. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AVČR, 2015, roč. 65, č. 3, s. 200. ISSN 0009-0700.
 60. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. Kosmologické kapitoly pro středoškoláky. In seminář Gykov. Vyškov: Gymnázium Vyškov, 2015.
 61. NOVOTNÝ, Jan. Lidská mysl a fyzika - Od Demokrita k Penroseovi. 2015.
 62. NOVOTNÝ, Jan. Neviditelné světlo. In veřejná zvaná přednáška v Moravské zemské knihovně. 2015.
 63. NOVOTNÝ, Jan. Neviditelné záření. Brno: Seminář pro středoškolské studenty Cikháj 2016, 2015.
 64. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Posel z vesmíru. Brno: Noc vědců MU, 2015.
 65. NOVOTNÝ, Jan. přednáška pro výroční schůzi JČMF 100 let OTR. In anniversary meeting The Union of Czech Mathematicians and Physicists. 2015.
 66. NOVOTNÝ, Jan. Skrývá před námi foton ještě něco zásadního? Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AVČR, 2015, roč. 65, č. 4, s. 234-236. ISSN 0009-0700.
 67. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Student’s Skills and Knowledge of the Universe. In Teacher of the 21st Century: Quality education for quality teaching, Association for Teacher Education in Europe (Riga). 2015.
 68. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. The Main Ideas of Cosmology at School. In Bozkurt, T Demirok, MS. PROCEEDINGS OF 2ND GLOBAL CONFERENCE ON PSYCHOLOGY RESEARCHES (GCPR-2014), Procedia Social and Behavioral Sciences, vol. 190. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2015. s. 281-286. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2015.04.948.
 69. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. The Main Ideas of Cosmology at School. In Cyprus International Conference on Educational Research, Girne American University Kyrenia. 2015.
 70. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. The Main Ideas of Cosmology at School. In Cyprus International Conference on Educational Research, Girne American University Kyrenia. 2015.
 71. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. THE ROLE OF CREATIVE AND CRITICAL THINKING IN SCIENCE EDUCATION. In Euro-American Conference for Academic Disciplines, IJAS Conference of the International Journal of Arts and Sciences. 2015.
 72. NOVOTNÝ, Jan. Výročí 100 let Obecné teorie relativity. In Einsteinův podzim 2015, Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Opava. 2015.
 73. NOVOTNÝ, Jan. 100 let Obecné teorie relativity. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. Jednota slovenských matematikov a fyzikov, 2015, Issue 3, Volume 60, s. 177-188. ISSN 0032-2423.
 74. NOVOTNÝ, Jan. 100 let Obecné teorie relativity. In Filosofická jednota ALBERT EINSTEIN: 100 LET OBECNÉ RELATIVITY. 2015.
 75. 2014

 76. NOVOTNÝ, Jan, Jindřiška SVOBODOVÁ a Jana JURMANOVÁ. A New Approach to Teaching Cosmology. In Annual International Conference on Education. 2014. ISBN 978-618-5065-39-3.
 77. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. An Introduction to Cosmology Problems at Classroom. 1. vyd. Belgrade: Tomorrow People Organization, 2014. s. 6-10. ISBN 978-86-87043-25-1.
 78. NOVOTNÝ, Jan. Does an Observer Belong in Physics? Human affairs. Slovenská akadémia vied, 2014, roč. 24, č. 2, s. 170-177. ISSN 1210-3055. doi:10.2478/s13374-014-0217-x.
 79. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. How Science Works. In Abstracts of 6th International Conference on Research in Didactics of the Sciences. 2014.
 80. NOVOTNÝ, Jan, Jindřiška SVOBODOVÁ a Jana JURMANOVÁ. Informal Teaching of Special Theory of Relativity. In Leoš Dvořák and Věra Koudelková. The International Conference on Physics Education Active learning – in a changing world of new technologies Conference Proceedings. 1. vyd. Prague: Charles University in Prague, MATFYZPRESS publisher, 2014. s. 607-612. ISBN 978-80-7378-266-5.
 81. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. Jak pracuje věda. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 112 s. ISBN 978-80-210-6942-8.
 82. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. Jak pracuje věda. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 113 s. ISBN 978-80-210-7727-0.
 83. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. Jak pracuje věda V.2. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 112 s. TeePee. ISBN 978-80-210-6942-8.
 84. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Kritické myšlení a přírodovědné vzdělávání. In Eva Hájková. XXXII.Mezinárodní kolokvium o vzdělávacím procesu UNOB. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2014. 4 s. ISBN 978-80-7231-958-9.
 85. NOVOTNÝ, Jan. oborová komise Didaktika fyziky KU - člen. oborová komise Obecné otázky fyziky na PřF MU, 2014.
 86. NOVOTNÝ, Jan. oborová komise Humanitní environmentalistiky MU. 2014.
 87. NOVOTNÝ, Jan. oborová komise Obecné otázky fyziky na PřF MU - člen. oborová komise Obecné otázky fyziky na PřF MU, 2014.
 88. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. Porozumění vědeckému přístupu. In Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů. 2014. ISBN 978-80-210-7493-4.
 89. NOVOTNÝ, Jan. Šest otázek o čase. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. 2014. ISBN 978-80-210-6870-4.
 90. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Učební opora Jak pracuje věda. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. 2014. ISBN 978-80-210-6870-4.
 91. 2013

 92. NOVOTNÝ, Jan. Dvojí propast. In Přednáška pro střední školy. 2013.
 93. ŠVANDOVÁ, Blažena a Jan NOVOTNÝ. Gödelův den 2013. 2013.
 94. NOVOTNÝ, Jan. Godelův vesmír. In Novotná, Jiřina,. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 37-42. ISBN 978-80-210-6635-9.
 95. NOVOTNÝ, Jan, Jindřiška SVOBODOVÁ a Jana JURMANOVÁ. Informal Teaching and Learning of Special Theory of Relativity. 2013. ISBN 978-80-7378-243-6.
 96. NOVOTNÝ, Jan. Kosmologické minimum. In Jiřina Novotná. Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů. první. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. s. 36-43. ISBN 978-80-210-6724-0.
 97. NOVOTNÝ, Jan. Kosmologie (téměř) bez rovnic. In Konference Moderní trendy ve vyučování matematiky. 2013. ISBN 978-80-210-6490-4.
 98. NOVOTNÝ, Jan. Kurt Goedel jako fyzik. In přednáška pro seminář na UK v Praze. 2013.
 99. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Modelové kresby pro výuku přírodovědných předmětů. In Hájková Eva, Vémolová Rita. XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. 1. vyd. Brno: University of Defence, 2013. 8 s. ISBN 978-80-7231-923-7.
 100. NOVOTNÝ, Jan. Mořská dmutí. In In Robert Seifert. Sborník semináře Jak získat žáky pro fyziku. Sborník semináře Jak získat žáky pro fyziku. 1. vyd. Praha: JČMF, 2013. ISBN 978-80-7015-016-0.
 101. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. Myšlenkové experimenty a princip relativity. In Elektronický sborník Vyučování fyziky v kontextu potřeb současné společnosti. 1. vyd. 2013. 5 s.
 102. NOVOTNÝ, Jan. Myšlenkové experimenty a teorie relativity. In Konference Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 6, Vyučování fyziky v kontextu potřeb současné společnosti. 2013.
 103. NOVOTNÝ, Jan. Několik postřehů k výuce astronomie. Školská fyzika. Plzeň: Oddělení fyziky KMT FPE SČU, 2013, roč. 6/2013, č. 6. ISSN 2336-2774.
 104. NOVOTNÝ, Jan. Paradoxy - věčný průvodce poznání. In P.Calábek, P.Emanovský, V.Vaněk. Profesní příprava učitelů přírodovědných oborů. I. 1. vyd. Olomouc: UPOL, 2013. 5 s. ISBN 978-80-244-3449-0.
 105. NOVOTNÝ, Jan. Paradoxy ve vědě. In Moravská zemská knihovna, přednáškový cyklus. 2013.
 106. SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Průzkum dovedností pro teorii relativity. In Novotná, Jiřina. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 169-176. ISBN 978-80-210-6635-9.
 107. NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. The Cartoon Guide to Relativity. 1. vyd. Kosice, Slovakia: The Hands-on Science Network, 2013. s. 327-330. ISBN 978-989-98032-2-0.
 108. 2012

 109. NOVOTNÝ, Jan. Co je (a hlavně co není) kritické myšlení. In Novotná, Navrátil. Moderní trendy ve výuce matematiky a přírodovědných předmětů. 1. vyd. Brno: MU, 2012. 4 s.
 110. NOVOTNÝ, Jan. Fyzika tří tisíciletí. Školská fyzika. 2012, roč. 2/12, č. 2.
 111. NOVOTNÝ, Jan. Když velcí byli ještě malí. In Novotná. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách. 1. vyd. Brno: Press Muni, 2012. s. 91-96. ISBN 978-80-210-6148-4.
 112. NOVOTNÝ, Jan. Když velcí ještě nebyli velcí. In Konference Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách. 2012.
 113. 2010

 114. NOVOTNÝ, Jan. Ernst Mach, Kurt Gödel a vesmír. In Petr Dub, Jana Musilová. Ernst Mach - fyzika - filosofie - vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 165-172. ISBN 978-80-210-4808-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-4808-2011-165.
 115. NOVOTNÝ, Jan, Blažena ŠVANDOVÁ, Nikola KLANICOVÁ a Miloš DOKULIL. Gödel´s Century. 2010.
 116. 2009

 117. MALINA, Jaroslav, Dalibor ANTALÍK, František BAHENSKÝ, Luboš BĚLKA, Petra BERAN-CIMBŮRKOVÁ, Kateřina BOBEROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, František ČAPKA, Eva ČERMÁKOVÁ, Roman ČIHÁK, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Gabriela DRESLEROVÁ, Petr DUBOVÝ, Josef DUDA, Petra DUCHEČKOVÁ, Hana ELIÁŠOVÁ, Michaela ENDLICHEROVÁ, Eva FERRAROVÁ, Dana FIALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Eduard FUCHS, Jiří GAISLER, Martin GOLEC, Andrea GRÍGELOVÁ, Petr HLAVÁČEK, Martin HLOŽEK, Martin HOLUB, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Břetislav HORYNA, Cyril HÖSCHEL, Blahoslav HRUŠKA, Ondřej HUBÁČEK, Petr CHARVÁT, Jan HUTÁK, Alena JAKLOVÁ, Mikoláš JURDA, Zdeněk JUSTOŇ, Jan KELLER, Helena KLEMPEREROVÁ, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMENDA, Kateřina KONÁŠOVÁ, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Soňa KRÁSNÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Tereza KULDOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Věra LINHARTOVÁ, Pavel LÍZAL, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Miloš MACHOLÁN, Giuseppe MAIELLO, Tereza MIKEŠOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN, Lucie MORNSTEINOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Milan NAKONEČNÝ, Bedřich NOSEK, Marie NOVÁKOVÁ, Nea NOVÁKOVÁ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Dalibor PAPOUŠEK, Marie PARDYOVÁ, Josef PAVLÍK, Jana PEČÍRKOVÁ, Lukáš PECHA, Markéta PECHNÍKOVÁ, Robin PĚNIČKA, Jana PETRÁSKOVÁ, Miloslav PETRUSEK, Mariana PFLEGEROVÁ, Jana PLESKALOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Jiří PROSECKÝ, Martin PRUDKÝ, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Barbora PÚTOVÁ, Michaela RAČANSKÁ, Jiřina RELICHOVÁ, Markéta RENDLOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Martin RYCHLÍK, Alena ŘIHÁKOVÁ, Sandra SÁZELOVÁ, František SEHNAL, Vladimír SKLENÁŘ, Jaroslav SKUPNIK, Miloslav SLABINA, Irena SMETÁČKOVÁ, Ludmila SOCHOROVÁ, Tereza SOJKOVÁ, Vladimír SOUČEK, Martin SOUKUP, Václav SOUKUP, Eva STEINBACHOVÁ, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Jiřina ŠEDINOVÁ, Lukáš ŠÍN, Miloš ŠTĚDROŇ, Helena ŠULOVÁ, Lenka ŠULOVÁ, Richard THÉR, Michal TOŠNER, Zdeněk TVRDÝ, Zdeněk UHEREK, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Martina WAGENKNECHTOVÁ, Renata WEINEROVÁ, Jiří WINKLER, Michaela RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, Marcela ZOUFALÁ, Jaroslav ZVĚŘINA, Milan BENEŠ, Zuzana BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ, Vladimír BLAŽEK, Vít BUBENÍK, Lenka BUDILOVÁ, Petr BUREŠ, Miroslav ČERNÝ, Pavel DUFEK, Jan HELLER, Tomáš HIRT, Jiří HLUŠIČKA, Karel HNILICA, Jan HOLČÍK, Michal HORSÁK, Marek JAKOUBEK, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Zuzana KORECKÁ, Stanislav KOMÁREK, Miloslav LAPKA, Tomáš MACHALÍK, Martin MATĚJŮ, Dagmar MUCHNOVÁ, Lucie NEČASOVÁ, Vlastimil NOVÁK, Jan NOVOTNÝ, Jiří PAVELKA, Petr PAVLÍK, Vladimír SADEK, Karel SKLENÁŘ, Věra SOKOLOVÁ, Jana SOUČKOVÁ, Jan SÝKORA, Irena ŠTĚPÁNOVÁ, Jana VÁLKOVÁ, Daniel VANĚK, Jiří WOITSCH, Jan ZÁHOŘÍK a Markéta ZACHOVÁ. ANTROPOLOGICKÝ SLOVNÍK (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM v Brně, 2009. 4738 s. ISBN 978-80-7204-560-0.
 118. NOVOTNÝ, Jan. Cartan. In H. James Birx. Encyclopedia of Time Science, Philosophy, Theology, & Culture. Canisius College and State University: SAGE Publications, Inc, 2009. s. 147. Encyclopedia of Time. ISBN 978-1-4129-4164-8.
 119. NOVOTNÝ, Jan. Chronometry. In Birx, H. James. Encyclopedia of Time : Science, Philosophy, Theology & Culture. 1. vyd. Los Angeles - London - Washington DC: SAGE, 2009. s. 187-189. 1. Time-Encyclopedias. I Birx, H. James. ISBN 978-1-4129-4164-8.
 120. NOVOTNÝ, Jan. Spacetime, Curvature of. In Birx, H. James. Encyclopedia of Time : Science, Philosophy, Theology & Culture. 1. vyd. Los Angeles - London - Washington DC: SAGE, 2009. s. 1180-1182, 4 s. 1. Time-Encyclopedias. I Birx, H. James. ISBN 978-1-4129-4164-8.
 121. NOVOTNÝ, Jan. Synge. In Birx, H. James. Encyclopedia of Time : Science, Philosophy, Theology & Culture. 1. vyd. Los Angeles - London - Washington DC: SAGE, 2009. s. 1213-1214. 1. Time-Encyclopedias. I Birx, H. James. ISBN 978-1-4129-4164-8.
 122. NOVOTNÝ, Jan. Time, Relativity of. In Birx, H. James. Encyclopedia of Time : Science, Philosophy, Theology & Culture. 1. vyd. Los Angeles - London - Washington DC: SAGE, 2009. s. 1311-1314. 1. Time-Encyclopedias. I Birx, H. James. ISBN 978-1-4129-4164-8.
 123. NOVOTNÝ, Jan. Twins Paradox. In Birx, H. James. Encyclopedia of Time : Science, Philosophy, Theology & Culture. 1. vyd. Los Angeles - London - Washington DC: SAGE, 2009. s. 1382-1385. 1. Time-Encyclopedias. I Birx, H. James. ISBN 978-1-4129-4164-8.
 124. 2007

 125. NOVOTNÝ, Jan a Pavel MACKŮ. ˇAntika a středověk o čase. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 2007, roč. 57/2007, č. 2, s. 91-98. ISSN 0009-0700.
 126. 2006

 127. NOVOTNÝ, Jan. Einstein and the Unity of Physics. In Proceedings of the 15th Conference of Slovak and Czech Physicists. Košice: Slovak Academy of Sciences, 2006. s. 1-5. ISBN 80-969124-2-9.
 128. JURMANOVÁ, Jana, Jan NOVOTNÝ a Jan GERŠL. Multimediální CD "Úvod do speciální a obecné teorie relativity". In Pedagogický software 2006. první. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006. s. 208-210. ISBN 80-85645-56-4.
 129. NOVOTNÝ, Jan, Jana JURMANOVÁ, Jan GERŠL a Marta SVOBODOVÁ. Základy teorie relativity. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISSN 1802-128X.
 130. 2005

 131. JANÍK, Jan, Martin ČERNOHORSKÝ, Jana MUSILOVÁ, Jaroslav DITTRICH, Petr DUB, Jan FISCHER, Aleš GOTTVALD, Carlos GRANJA, Jan NOVOTNÝ, Michal LENC, Herbert PIETSCHMANN a Štefan ZAJAC. Symposion in Memory of George Placzek (1905-1955). 2005.
 132. 2004

 133. HORSKÝ, Jan, Jan NOVOTNÝ a Milan ŠTEFANÍK. Úvod do fyzikální kosmologie. Praha: Academia, 2004. 219 s. není součástí edice. ISBN 80-200-1241-9.
 134. 2002

 135. NOVOTNÝ, Jan a Lubomír KOSTROŇ. Čtvrtý diskusní podvečer o budoucnosti MU. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 2 s. Univerzitní noviny 7 - 8.
 136. KOSTROŇ, Lubomír a Jan NOVOTNÝ. Diskuse na 1.klubovém podvečeru o rozvoji Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 2 s. Univerzitní noviny č.3.
 137. NOVOTNÝ, Jan. Druhý diskusní podvečer o rozvoji Masarykovy univerzity. Univerzitní noviny. Brno: MU, 2002, roč. 9, č. 5, s. 9-10, 1 s. ISSN 1211-6866.
 138. RICHTEREK, Lukáš, Jan NOVOTNÝ a Jan HORSKÝ. Einstein - Maxwell fields generated from the gamma-metric and their limits. Czechoslovak Journal of Physics. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 2002, roč. 52, č. 9, s. 1021-2060. ISSN 0011-4626.
 139. NOVOTNÝ, Jan. Fyzika a její lidé. In Sb. X. semináře o filozofických otázkách matematiky a fyziky. Velké Meziříčí: Prometheus, 2002. s. 14-20. ISBN 80-7196-245-7.
 140. NOVOTNÝ, Jan. Jánošikův problém a aneb potěšení z paradoxu. In XX. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu, sborník příspěvků, část II. Vyškov: VVŠPV ve Vyškově, 2002. s. 282-285. ISBN 80-7231-090-9.
 141. HORSKÝ, Jan, Jan NOVOTNÝ a Milan ŠTEFANÍK. Mechanika ve fyzice. prvni,dotisk. Praha: Academia, 2002. 412 s. ISBN 80-200-0208-1.
 142. NOVOTNÝ, Jan. Princip relativity v proměnách věků. Velké Meziříčí: Prometheus, 2002. 17 s. Sb. X. sem. o filozof. otázkách mat. a fyz. ISBN 80-7196-245-7.
 143. NOVOTNÝ, Jan. Třetí klubový podvečer o budoucnosti MU. Univerzitní noviny. Brno: MU, 2002, roč. 9, č. 6, s. 4-5. ISSN 1211-6866.
 144. 2001

 145. NOVOTNÝ, Jan. Descartes a Pascal - svár rozumu a srdce. In Evropa mezi vědou a vírou - hledání nové konfigurace. Brno: VUT v Brně, 2001. 12 s. ISBN 80-214-1865-6.
 146. HORSKÝ, Jan, Jan NOVOTNÝ a Milan ŠTEFANÍK. Mechanika ve fyzice. Vydáni prvni. Praha: Academia, 2001. 412 s. ISBN 80-200-0208-1.
 147. STOLÍN, Oldřich a Jan NOVOTNÝ. On Superpotentials in General Relativity. Reports on Mathematical Physics. 2001, roč. 48, 1/2, s. 249-253. ISSN 0034-4877.
 148. NOVOTNÝ, Jan. Otázky nad energií. In New trends in physics, volume 1. Brno: VUT Brno, 2001. s. 32-45. ISBN 80-214-1992-X.
 149. NOVOTNÝ, Jan. Problém počátku letopočtu a spontánní narušení symetrie. In XIX. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu, část. II. Vyškov na Moravě: VVŠ PV Vyškov, 2001. s. 29-30. ISBN 80-7231-0721-2.
 150. 2000

 151. RICHTEREK, Lukas, Jan NOVOTNY a Jan HORSKÝ. New Einstein-Maxwell Fields of Levi-Civita's Type. Czechoslovak Journal of Physics. Praha: Academy of Science of the Czech Republic, 2000, roč. 50, č. 8, s. 925-948. ISSN 0011-4626.
 152. 1998

 153. NOVOTNÝ, Jan. Co víme a co nevíme o vesmíru. Školská fyzika. Plzeň: Pedagogická fakulta v Plzni, 1998, roč. 5, č. 2, s. 39-45. ISSN 1211-1511.
 154. NOVOTNÝ, Jan. Fyzik versus postmodernisté (o žertu A. Sokala). Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 1998, roč. 48, 3-4, s. 219-226. ISSN 0009-0700.
 155. ŠVANDOVÁ, Blažena a Jan NOVOTNÝ. Kurt Godel, Otakar Borůvka a Antonín Vašíček. In KVĚT, Radan. III. kolokvium o osobnostech formujících vědu na Moravě a ve Slezsku. první. Brno: Mendelianum, Společnost pro dějiny věd a techniky, Brno, 1998. s. 7-9. ISBN neuvedeno.
 156. HORSKÝ, Jan a Jan NOVOTNÝ. Teoretická mechanika. Brno: MU, 1998. 277 s. ISBN 80-210-1990-5.
 157. MUSILOVÁ, Jana, Jan NOVOTNÝ a Martin MRÁZ. Variačnost a silová pole v klasické fyzice. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 1998, roč. 48, č. 5, s. 320-328. ISSN 0009-0700.
 158. 1997

 159. NOVOTNÝ, Jan. Čas v teorii relativity. In Sborník VIII. semináře o filozofických otázkách matematiky a fyziky. Brno: ÚV JČMF, 1997. s. 120-162.
 160. NOVOTNÝ, Jan. Kurt Godel a problém času. Universum. Praha: Česká křesťanská akademie, 1997, roč. 1997, č. 23, s. 2-11. ISSN 0862-8238.
 161. NOVOTNÝ, Jan. Tři dary Roberta Dickeho teoriím gravitace. Vesmír. Praha: Vesmír, 1997, roč. 76, č. 9, s. 525-527. ISSN 0042-4544.
 162. 1996

 163. NOVOTNÝ, Jan a Oldřich STOLÍN. A generalized approach to the conservation laws problem in general relativity. In Proc. Int. Conf. on Diff. Geometry and its Applications. Brno: Masaryk University Brno, 1996. s. 444-449. ISBN 80-210-1369-9.
 164. FUCHS, Eduard, Jaroslav MALINA a Jan NOVOTNÝ. Einstein - Godel - Bach - Escher. 1. vyd. Brno: Universitatis Masarykiana, 1996. 3 s. ISBN 80-901604.
 165. NOVOTNÝ, Jan. Víme, co je den a co je rok? Vesmír. Praha: Vesmír, 1996, roč. 75, č. 4, s. 229. ISSN 0042-4544.
 166. 1995

 167. NOVOTNÝ, Jan. Kosmologie, expanze a relativita. Vesmír. Praha: Vesmír, 1995, roč. 74, č. 5, s. 250-251. ISSN 0042-4544.
 168. HORSKÝ, Jan a Jan NOVOTNÝ. On a new method of generation of electrovacuum solutions of Einstein-Maxwell solutions and its applications. Scripta Fac. Sci. Nat. MU. Brno: UJEP, 1995, roč. 23, 1993/95, s. 29-33. ISSN 80-210-1063-0.
 169. 1994

 170. NOVOTNÝ, Jan. Co je to postmodernismus. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 1994, roč. 33, 5/6, s. 373-378. ISSN 0009-0700.
 171. NOVOTNÝ, Jan. Galileo Galilei a mořská dmutí. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 1994, roč. 44, č. 1, s. 58-61. ISSN 0009-0700.
 172. NOVOTNÝ, Jan. Geometrie, fyzika a Václav Hlavatý. Vesmír. Praha: Vesmír, 1994, roč. 73, č. 8, s. 449-452. ISSN 0042-4544.
 173. 1993

 174. NOVOTNÝ, Jan. Can the cosmological red shift be treated as a Doppler effect? Acta Polytechnica. 1993, roč. 33, č. 2, s. 33-41. ISSN 1210-2709.
 175. NOVOTNÝ, Jan. Docendo discimus. In O tvořivosti ve vědě, politice a umění. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. s. 144-150. ISBN 81-85834-01-4.
 176. NOVOTNÝ, Jan. Einstein a balónek. In O tvořivosti ve vědě, politice a umění. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. s. 169-171. 3. ISBN 80-85834-01-4.
 177. NOVOTNÝ, Jan. Energy-momentum complex of gravitational field in the Palatini formalism. International Journal of Theoretical Physics. 1993, roč. 1993, č. 32, s. 1033-1039. ISSN 0020-7748.
 178. NOVOTNÝ, Jan a Jan HORSKÝ. Generation method for solutions of Einstein-Maxwell equations and its geometrical background. In Proc. Int. Conf. on Differ. Geometry and its Applications. Opava: Silesian University Opava, 1993. s. 221-226. ISBN 80-901581-0-2.
 179. NOVOTNÝ, Jan. První česká kniha o obecné teorii relativity (F. Nachtikal: Princip relativity). In Sborník konference Brněnská věda a umění meziválečného období. Brno: MU Brno, 1993. s. 215-216.
 180. NOVOTNÝ, Jan. Zákon a příběh, mají si co říci? In O tvořivosti ve vědě, politice a umění. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. s. 119-127. ISBN 80-85834-00-6.
 181. 1992

 182. ŠVANDOVÁ, Blažena a Jan NOVOTNÝ. Dialog nejen o antropickém principu. Vesmír. Praha: AV ČR, 1992, roč. 71(1992), č. 9, s. 527-529. ISSN 0042-4544.
 183. NOVOTNÝ, Jan. Zamyšlení nad antropickým principem. In Sborník VI. semináře o filozofických otázkách matematiky a fyziky. Brno: ÚV JČMF, 1992. s. 9-13.
 184. 1990

 185. NOVOTNÝ, Jan. Identities connected with the second theorem of E. Noether in generally invariant gravitational theories. In Differential geometry and its applications. Singapore: MU Brno, 1990. s. 383-388.
 186. 1989

 187. NOVOTNÝ, Jan. Fiktivní rozhovor s Davidem Bohmem (o knize Wholeness and the implicate order). Československý časopis pro fyziku. Praha, 1989, roč. 1989, č. 39, s. 392-396. ISSN 0009-0700.
 188. NOVOTNÝ, Jan. Netradiční pohled na Lorentzovu transformaci. Praha, 1989, roč. 34, č. 6, s. 335-347.
 189. NOVOTNÝ, Jan, Jaromír KUČERA a Jan HORSKÝ. On the gravitational field of a plane plate in general relativity. General relativity and gravitation. 1989, roč. 19, č. 12, s. 1195-1201.
 190. 1988

 191. NOVOTNÝ, Jan. Machův princip a obecná teorie relativity. In Pocta Ernstu Machovi. Brno: FVS JČMF, 1988. s. 73-85.
 192. 1987

 193. NOVOTNÝ, Jan. Moller was right. General relativity and gravitation. 1987, roč. 19, č. 10, s. 1043-1051.
 194. 1986

 195. NOVOTNÝ, Jan. Čas - nejběžnější i nejzáhadnější realita. In Pedagogicko-fyzikální dialogy 5. Brno: FVS JČMF, 1986. s. 31-38.
 196. NOVOTNÝ, Jan. Ještě o čase. In Pedagogicko-fyzikální dialogy 5. Brno: FVS JČMF, 1986. s. 92-98.
 197. 1985

 198. HORSKÝ, Jan a Jan NOVOTNÝ. Teoretická mechanika : obecné principy, tuhé těleso. Prvni vydani. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 121 s.
 199. NOVOTNÝ, Jan a Jan HORSKÝ. Teorie relativity. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 172 s.
 200. 1984

 201. HORSKÝ, Jan a Jan NOVOTNÝ. Mechanika kontinua [Horský, 1984]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 121 s.
 202. HORSKÝ, Jan a Jan NOVOTNÝ. On the Energy-Momentum Pseudotensors and the Quadrupole formula. In Proceedings of Einstein Foundation International. 1984. s. 1771-1781. 1.
 203. NOVOTNÝ, Jan. On the generally invariant theories of gravitation. In Colloquia mathematica societatis Janos Bolyai. Debrecen, 1984. s. 959-971. 46. topics in differential geometry.
 204. 1983

 205. NOVOTNÝ, Jan. On the conservation laws in general relativity. In Geometrical methods in physics. Brno: MU Brno, 1983. s. 207-211. Proceedings of the conf. on differential geometry.
 206. 1981

 207. HORSKÝ, Jan, Jan NOVOTNÝ a Ilja KRAVAL. K analogii mezi rovinným a sférickým řešením vakuových gravitačních rovnic. In Sborník 7. konference čs. fyziků. Praha, 1981. 2 s.
 208. HORSKÝ, Jan a Jan NOVOTNÝ. On the analogy between the plane and the spherical solutions of Einstein equations in the vacuum. Czechoslovak Journal of Physics. Praha: Academia, 1981, B32, s. 1321-1324. ISSN 0011-4626.
 209. NOVOTNÝ, Jan. On the inverse variational problem in the classical mechanics. In Proceedings of the conference ČSSR - GDR - Poland on differential geometry and its applications. Praha: UK Praha, 1981. s. 189-195.
 210. 1979

 211. NOVOTNÝ, Jan. On the geometric foundations of the Lagrange formulation of general relativity. In Colloquia mathematica societatis Janos Bolyai. Budapest, 1979. s. 503-509. 31 Diff. geometry.
 212. 1978

 213. HORSKÝ, Jan a Jan NOVOTNÝ. Kapitoly z teoretické fyziky. Brno: UJEP, 1978.
 214. NOVOTNÝ, Jan. On the generally invariant lagrangians for the metric field and other tensor fields. International Journal of Theoretical Physics. 1978, roč. 17, č. 9, s. 677-684. ISSN 0020-7748.
 215. 1977

 216. HORSKÝ, Jan, Jan NOVOTNÝ a Petr LORENC. A Non-static Source of the Taub Solution of Einstein's Equations. Physics Letters. 1977, 63A, s. 779-780.
 217. HORSKÝ, Jan a Jan NOVOTNÝ. The Problem of an Analogy of Birkhoff's Theorem for the Plane Symmetric Gravitational Field. In Scripta Facultatis Scientiarum Naturalia UJEP. Brno: UJEP, 1977. s. 37-39. Physica 7. ISBN 80-210-1063-0.
 218. 1975

 219. KLVAŇA, František, Aleš LACINA a Jan NOVOTNÝ. Sbírka příkladů ze statistické fyziky. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1975. 170 s.
 220. 1974

 221. NOVOTNÝ, Jan. Modern methods of differential geometry and the conservation laws problem. Folia fac. sci. nat. univ. Purk. Brun. Brno: UJEP Brno, 1974, XV, č. 9, s. 1-56.
 222. HORSKÝ, Jan a Jan NOVOTNÝ. On the plane gravitational condensor with the positive cosmological constant. Czechoslovak Journal of Physics. Praha: Academia, 1974, B24, s. 718-724. ISSN 0011-4626.
 223. KLVAŇA, František, Aleš LACINA a J. NOVOTNÝ. Sbírka příkladů ze statistické fyziky. 1. vyd. Brno: Rektorát UJEP, 1974. 169 s.
 224. 1972

 225. HORSKÝ, Jan a Jan NOVOTNÝ. The Generalized Taub solution. Bulletin of Astronomical Institutes of Czechoslovakia. 1972, č. 23, s. 266-268.
 226. 1971

 227. HORSKÝ, Jan a Jan NOVOTNÝ. Geometric interpretation of chronometric invariants in general theory of relativity. Czechoslovak Journal of Physics. Praha: Academia, 1971, B21, s. 809-812. ISSN 0011-4626.
 228. HORSKÝ, Jan a Jan NOVOTNÝ. Must it really be E=0 ? Acta Physica Polonica. 1971, A39, s. 269-270. ISSN 0587-4254.
 229. 1969

 230. HORSKÝ, Jan a Jan NOVOTNÝ. Conservation Laws in General Relativity. Czechoslovak Journal of Physics. Praha: Academia, 1969, B19,4, s. 419-442. ISSN 0011-4626.
 231. HORSKÝ, Jan a Jan NOVOTNÝ. The exact static exterior and interior metric of a thick plane plate. Journal of Physics A. 1969, č. 2, s. 251-256. ISSN 0305-4470.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 10. 2022 04:43