Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. ŠVANDA, Libor, Natália GACHALLOVÁ a Tereza ŠEVČÍKOVÁ. Tomáš Jordán, protomedicus Moraviae a brněnský lékař. In Jana Balegová - Erika Brodňaská. Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis IV. Zborník príspevkov z klasickej filológie, latinskej medievalistiky neolatinistiky. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2024, s. 388-395. ISBN 978-80-574-0301-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33542/HTS-0302-9-0.
  2. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Libor ŠVANDA, Natália GACHALLOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kamila NOVOTNÁ, Jan SLÍVA a Lucie MAZALOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 4. dotisk 7., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2024, 225 s. ISBN 978-80-210-8699-9.

  2023

  1. SALAYOVÁ, Andrea a Natália GACHALLOVÁ. Creative Group Exercises as an Educational Tool in Teaching Professional Language. Humanising Language Teaching. Pilgrims, 2023, roč. 25, č. 1, s. 1-3. ISSN 1755-9715.
  2. ŠVANDA, Libor, Natália GACHALLOVÁ a Tereza ŠEVČÍKOVÁ. Tomáš Jordán, protomedicus Moraviae a brněnský lékař. In Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis. 2023.
  3. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Libor ŠVANDA, Natália GACHALLOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kamila NOVOTNÁ, Jan SLÍVA a Lucie MAZALOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 3. dotisk 7., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 225 s. ISBN 978-80-210-8699-9.

  2021

  1. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Libor ŠVANDA, Natália GACHALLOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kamila NOVOTNÁ, Jan SLÍVA a Lucie MAZALOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 2. dotisk 7., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 225 s. ISBN 978-80-210-8699-9.

  2020

  1. GACHALLOVÁ, Natália a Marie OKÁČOVÁ. Verba movent, exempla trahunt: Context-Based Learning in Medical Latin. In Language Centres at a Crossroads: Open Directions for New Generations of Learners. 2020.

  2019

  1. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Libor ŠVANDA, Natália GACHALLOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kamila NOVOTNÁ, Jan SLÍVA a Lucie MAZALOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 1. dotisk 7., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 225 s. ISBN 978-80-210-8699-9.

  2018

  1. GACHALLOVÁ, Natália. Demonstration of the Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of the Imperial Age: New Developments and Some Case Studies of Data Collection Issues (IlAlg 2.3, 8299). In Third International Workshop on Computational Latin Dialectology, Hungarian Academy of Science, Research Institute for Linguistics, Budapest, 28-29 March, 2018. 2018.
  2. GACHALLOVÁ, Natália. Sophistic Setbacks : Pretentious Orators, Erratic Audiences. In Sapiens ubique civis VI; 29.-31.8.2018, University of Szeged, Hungary. 2018.
  3. GACHALLOVÁ, Natália, Marie OKÁČOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ a Libor ŠVANDA. Výuka latiny na CJV LF: teorie v praxi a praxe v teorii. In Týden Centra jazykového vzdělávání, Brno, 23.1.2018. 2018.

  2017

  1. GACHALLOVÁ, Natália. Apuleius' treatment of selected Progymnasmata in Florida. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 22, č. 2, s. 119-141. ISSN 1803-7402. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/GLB2017-2-6.
  2. GACHALLOVÁ, Natália. Aulus Gellius´ Noctes Atticae: Charlatan Strategies and How to Reveal Them. In Sapiens Ubique Civis V, Szeged, 30.8-1.9.2017. 2017.
  3. ŠEVČÍKOVÁ, Tereza a Natália GACHALLOVÁ. Authentic Diagnoses and Their Use in Basic Medical Terminology. In Educational Competence Improvement Seminar, Kaunas, Lithuanian University of Health Sciences, 2017. 2017.
  4. ŠEVČÍKOVÁ, Tereza a Natália GACHALLOVÁ. Authentic Diagnoses as a Tool for Teaching Medical Terminology. In 1st International Conference of the Slovene Association of LSP Teachers, Rimske Toplice, 18.-20.5.2017. 2017.
  5. GACHALLOVÁ, Natália. Introduction to the Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of the Imperial Age - How does it work? Some case studies of data collection issues (IlAlg 2, 1937, 1340, 1365, 1079). In Second International Workshop on Computational Latin Dialectology (In Memoriam József Herman, 1924-2005), Budapest, 29.-31.3.2017. 2017.
  6. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Libor ŠVANDA, Natália GACHALLOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kamila NOVOTNÁ, Jan SLÍVA a Lucie MAZALOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 7., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 226 s. ISBN 978-80-210-8699-9.
  7. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Libor ŠVANDA, Natália GACHALLOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kamila NOVOTNÁ, Jan SLÍVA a Lucie MAZALOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 7., přeprac. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 226 s. ISBN 978-80-210-8699-9.

  2016

  1. GACHALLOVÁ, Natália. Cultural Identity in Apuleius´ Metamorphoses. Acta antiqua Academiae scientiarum Hungaricae. Magyar Tudomanyos Akademia Klasszika-Filologiai Kozlemenyei, 2016, roč. 56, č. 4, s. 489-504. ISSN 0044-5975.
  2. GACHALLOVÁ, Natália. Demonstration of the Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of the Imperial Age (http://lldb.elte.hu/) and the Database Works. In First International Workshop on Computational Latin Dialectology (In Memoriam József Herman, 1924-2005), April 7-8 2016, Budapest. 2016.
  3. WEISSAR, Tomáš, Klára MODLÍKOVÁ, Natália GACHALLOVÁ, Lenka BIDMONOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kristýna HVIŽĎOVÁ, Andrea SALAYOVÁ, Marcela STRAKOVÁ a Veronika VALIGURSKÁ. Gnóthi seauton aneb z dějin klasických studií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 2016.
  4. PETROVIĆOVÁ, Katarina a Natália GACHALLOVÁ. Improved Ass? Apuleius’ metamorphoses in his novel Metamorphoses. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 2, s. 215-228. ISSN 1803-7402. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/GLB2016-2-16.
  5. GACHALLOVÁ, Natália. Progymnasmata in Apuleius' Florida. In Laetae Segetes V, 13.-16. 11. 2016, Brno. 2016.
  6. GACHALLOVÁ, Natália a Tereza ŠEVČÍKOVÁ. Puzzles as a Tool for Encouraging and Productive Classroom Environment. In Dalija Gudaityte, Andrius Eidimtas. Language Studies at a Higher Education Institution. Kaunas: Lithuanian University of Health Sciences, 2016, s. 53-56. ISBN 978-9955-15-456-3.
  7. GACHALLOVÁ, Natália. Sophistic(ated) Discourse - Cultural Context of Apuleius' Florida. In Sapiens Ubique Civis IV - PhD Student Conference, 24.-27. 8. 2016, Szeged. 2016.
  8. GACHALLOVÁ, Natália. Zneužití milostného kouzla? Apuleiova strategie obhajoby. In V. podzimní škola římského práva, Kaprálův mlýn, 1.-2. 12. 2016, Brno. 2016.

  2015

  1. ŠEVČÍK, Pavel, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana LUKŠOVÁ, Veronika FLORIANOVÁ, Martin ŠMERDA, Tomáš WEISSAR, Kristýna HVIŽĎOVÁ, Radek ČERNOCH, Karel DOBIÁŠ, Tomáš JENIŠ a Natália GACHALLOVÁ. Asterix et Cleopatra. 2015.
  2. GACHALLOVÁ, Natália. Cultural identity in Apuleius' Metamorphoses. In Sapiens Ubique Civis III, Szeged, 26.-29.8.2015. 2015.
  3. GACHALLOVÁ, Natália. Rhetoric and Philosophy in the Age of Second Sophistic: Real Conflict or Fight for Controversy? Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 1, s. 19-32. ISSN 1803-7402.

  2014

  1. GACHALLOVÁ, Natália. Osudy a proměny Sókratova daimonia. In III. podzimní škola římského práva, PrF a FF MU, 28.-29. 11. 2014, Kroměříž. 2014.
  2. GACHALLOVÁ, Natália. Rhetoric and Philosophy in the Age of Second Sophistic: Real Conflict or Fight for Controversy? In Laetae segetes IV, FF MU, 19.-21.11.2014. 2014.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 7. 2024 17:12