Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. ŠUSTR, Filip, Táňa MACHÁČKOVÁ, Martin PEŠL, Jana SVAČINOVÁ, Karolína TRACHTOVÁ, Zdeněk STÁREK, Bohuslav KIANIČKA, Ondřej SLABÝ a Jan NOVÁK. Identification of Plasmatic microRNA-206 as New Predictor of Early Recurrence of Atrial Fibrillation after Catheter Ablation Using Next-generation Sequencing. MOLECULAR DIAGNOSIS & THERAPY. NEW ZEALAND: ADIS INT LTD, 2024. ISSN 1177-1062.

  2023

  1. PROSECKÝ, Robert, Šárka KUNZOVÁ, Petra KOVACOVICOVA, Mária HRABČAKOVÁ, Pavel HOMOLKA, Ondřej SOCHOR, Peter KRUŽLIAK, Laura Kate GADANEC, Ladislav SOUKUP a Jan NOVÁK. Association of anthropometric and body composition parameters with the presence of hypertension in the Central European population: results from KardioVize 2030 study. Acta Cardiologica. OXON: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2023, roč. 78, č. 5, s. 614-622. ISSN 0001-5385. doi:10.1080/00015385.2023.2192153.
  2. PEKAŘ, Matej, Otakar JIRAVSKÝ, Jan NOVÁK, Piotr BRANNY, Jakub BALUŠÍK, Daniel DANIŠ, Jan HEČKO, Marek KANTOR, Lubomír BLAHA a Radek NEUWIRTH. Hodnocení sarkopenie pomocí umělé inteligence predikuje celkové přežívání pacientů po katetrizační náhradě aortální chlopně. In 50. pracovní konference Komise experimentální kardiologie, Mikulov. 2023.
  3. FOREJT, Martin, Kateřina POKOROVÁ, Michal UHER, Jan NOVÁK a Erika ČERMÁKOVÁ. Changes in Segmental Impedances and Selected Body Composition Parameters Assessed by Multi-Frequency Bioimpedance Analysis after Fluid Consumption in Healthy Young Population. International Journal of Medical Sciences. Australia: Ivyspring, 2023, roč. 20, č. 13, s. 1783-1790. ISSN 1449-1907. doi:10.7150/ijms.77396.
  4. NOVÁK, Jan, Ondřej SOCHOR, Ladislav SKOPAL a Ivo HOFÍREK. Možnosti využití tomografické a 3D/4D sonografie v angiologii:první zkušenosti. In 48. angiologické dny 2023. 2023.
  5. BOŽENKOVÁ, Eliška, Andrea TINKOVÁ, Ladislav SKOPAL, Ivo HOFÍREK a Jan NOVÁK. Otoky a bolest obou dolních končetin jako následek trombózy dolní duté žíly při vrozené anomálii: kazuistika. In 50. pracovní konference „Komise experimentální kardiologie“. 2023. ISBN 978-80-11-03840-3.
  6. NOVÁK, Jan, Martin HOŘÁK, Jana FIALOVÁ KUČEROVÁ, Jan KUČERA, Šárka JELÍNKOVÁ, Daniela KURUCZOVÁ, Vladimír ROTREKL, Jan KREJČÍ, Stjepan ULDRIJAN, Petr FOJTÍK, Barbora VALČÍKOVÁ, Marie TOMANDLOVÁ, Josef TOMANDL, Filip ZLÁMAL a Julie DOBROVOLNÁ. Plazmatické hladiny FSTL1 a FSLT5 predikují obnovu funkce levé komory u pacientů s nově zjištěnou dilatační kardiomyopatií. In 50. pracovní konference „Komise experimentální kardiologie“. 2023. ISBN 978-80-11-03840-3.
  7. PEKAŘ, Matej, Otakar JIRAVSKÝ, Jan NOVÁK, Piotr BRANNY, Jakub BALUŠÍK, Daniel DANIŠ, Jan HEČKO, Marek KANTOR, Lubomír BLAHA a Radek NEUWIRTH. TAVI SURVIVAL PREDICTION BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE EVALUATION OF PREPROCEDURAL COMPUTED TOMOGRAPHY SCANS. 2023. ISSN 0010-8650.
  8. PEKAŘ, Matej, Otakar JIRAVSKÝ, Jan NOVÁK, Piotr BRANNY, Jakub BALUŠÍK, Daniel DANIŠ, Jan HEČKO, Marek KANTOR, Lubomír BLAHA a Radek NEUWIRTH. TAVI SURVIVAL PREDICTION BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE EVALUATION OF PREPROCEDURAL COMPUTED TOMOGRAPHY SCANS. In Czech Cardiovascular Research and Innovation Days, Prague 2023. 2023.

  2022

  1. NOVÁK, Jan, Táňa MACHÁČKOVÁ, Tereza NOVÁKOVÁ, Július GODAVA, Petr HUDE, Víta ŽAMPACHOVÁ, Karolína TRACHTOVÁ, Petr NĚMEC, Helena BEDÁŇOVÁ, Ondřej SLABÝ, Julie DOBROVOLNÁ, Lenka ŠPINAROVÁ a Jan KREJČÍ. Cirkulující mikroRNA jako biomarkery rejekce u pacientů po srdeční transplantaci: od profilování k validaci kandidátních molekul. In 49. Pracovní setkání Komise experimentální kardiologie. 2022.
  2. NOVÁK, Jan. Identification of plasmatic microRNAs and piRNAs associated with pulmonary embolism in patients with acute-onset dyspnea. In EAS Young Fellows Meeting 2022. 2022.
  3. NOVÁK, Jan, Táňa MACHÁČKOVÁ, Lucie ULRICHOVÁ, Karolína TRACHTOVÁ, Miroslav SOUČEK a Bohuslav KIANIČKA. Identification of plasmatic microRNAs associated with pulmonary embolism in patients with acute-onset dyspnea – pilot results. In Czech Cardiovascular Research and Inovation Days. 2022.
  4. ŠUSTR, Filip, Táňa MACHÁČKOVÁ, Martin PEŠL, Karolína TRACHTOVÁ, Jana SVAČINOVÁ, Zdeněk STÁREK, Lenka ŠPINAROVÁ, Bohuslav KIANIČKA, Ondřej SLABÝ a Jan NOVÁK. microRNAs as the predictors of atrial fibrillation recurrence after catheter ablation: next-generation sequencing study. In EHRA 2022. 2022. ISSN 1532-2092. doi:10.1093/europace/euac053.272.
  5. ŠUSTR, Filip, Táňa MACHÁČKOVÁ, Jana SVAČINOVÁ, Jan OPPELT, Karolína TRACHTOVÁ, Ondřej SLABÝ, Zdeněk STÁREK, Martin PEŠL, Lenka ŠPINAROVÁ, Bohuslav KIANIČKA a Jan NOVÁK. MikroRNA-206 predikuje časnou rekurenci fibrilace síní u pacientů po katétrové ablaci. In 49. Pracovní setkání Komise experimentální kardiologie. 2022.
  6. NOVÁK, Jan, Soňa MACEKOVÁ, Renata HÉŽOVÁ, Jan MÁCHAL, Filip ZLÁMAL, Ota HLINOMAZ, Michal REZEK, Miroslav SOUČEK, Anna VAŠKŮ, Ondřej SLABÝ a Julie DOBROVOLNÁ. Polymorphism rs7079 in miR-31/-584 Binding Site in Angiotensinogen Gene Associates with Earlier Onset of Coronary Artery Disease in Central European Population. Genes. BASEL: MDPI, 2022, roč. 13, č. 11, s. 1-9. ISSN 2073-4425. doi:10.3390/genes13111981.

  2021

  1. MASÁROVÁ, Lucia, Mary Luz MOJICA-PISCIOTTI, Roman PANOVSKÝ, Vladimír KINCL, Martin PEŠL, Lukáš OPATŘIL, Jan MÁCHAL, Jan NOVÁK, Tomáš HOLEČEK, Lenka JUŘÍKOVÁ a Věra FEITOVÁ. Decreased Global Strains of LV in Asymptomatic Female Duchenne Muscular Dystrophy Gene Carriers Using CMR-FT. JACC: Cardiovascular Imaging. New York: Elsevier, 2021, roč. 14, č. 5, s. 1070-1072. ISSN 1936-878X. doi:10.1016/j.jcmg.2020.09.016.
  2. BIEL, Vladislav, Jan NOVÁK, Veronika ŘÍMALOVÁ, Marie TOMANDLOVÁ, Josef TOMANDL, Jiří ŠPÁC a Miroslav SOUČEK. Levels of endothelial substances in patients with newly identified hypertension compared with healthy controls. Biomedical papers. Olomouc: Palacky University, 2021, roč. 165, č. 4, s. 395-401. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2020.062.
  3. NOVÁK, Jan, Táňa MACHÁČKOVÁ, Jan KREJČÍ, Julie DOBROVOLNÁ a Ondřej SLABÝ. MicroRNAs as theranostic markers in cardiac allograft transplantation: from murine models to clinical practice. Theranostics. Lake Haven: Ivyspring International Publisher, 2021, roč. 11, č. 12, s. 6058-6073. ISSN 1838-7640. doi:10.7150/thno.56327.

  2020

  1. SVAČINOVÁ, Jana, Simona HIDEGOVÁ, Helena SIEGLOVÁ, Zuzana KAŠČÁKOVÁ, Martin FABŠÍK, Juraj JAKUBÍK, Jan NOVÁK, Zuzana NOVÁKOVÁ a Jana HRUŠKOVÁ. Diabetici mají jinou odpověď rychlosti pulzové vlny v periferních tepnách na ortostatickou zátěž. In 96. Fyziologické dni. 2020. ISBN 978-80-8187-074-3.
  2. KIANIČKA, Bohuslav, Lumír KUNOVSKÝ, Martin BLAHO, Vladimír KOJECKÝ, Alena ONDREJKOVÁ, Hana NECHUTOVÁ, Miroslav SOUČEK, Filip ŠUSTR, Markéta MUSILOVÁ, Jan NOVÁK, Petr PISKAČ a Petr DÍTĚ. Endoskopická diagnostika a terapie pankreatobiliárních onemocnění u osob po resekci žaludku podle Billrotha I. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, o. s., 2020, roč. 66, č. 6, s. "E43"-"E45", 3 s. ISSN 0042-773X.
  3. ŠUSTR, Filip, Zdeněk STÁREK, Miroslav SOUČEK a Jan NOVÁK. Non-coding RNAs and Cardiac Arrhythmias. Advances in Experimental Medicine and Biology. Singapore: Springer, 2020, roč. 1229, č. 2020, s. 287-300. ISSN 0065-2598. doi:10.1007/978-981-15-1671-9_17.
  4. NOVÁK, Jan. Not "just another" limb ischemia - a rare case of psoriatic vasculitis. In European Federation of Internal Medicine Winter School. 2020.
  5. SVAČINOVÁ, Jana, Simona HIDEGOVÁ, Helena SIEGLOVÁ, Zuzana KAŠČÁKOVÁ, Martin FABŠÍK, Juraj JAKUBÍK, Jan NOVÁK, Zuzana NOVÁKOVÁ, Ksenia BUDINSKAYA a Jana HRUŠKOVÁ. Odpověď rychlosti pulzové vlny na ortostatickou zátěž u diabetiků a zdravých kontrol. In 96. Fyziologické dni. 2020. ISBN 978-80-8187-074-3.
  6. MASÁROVÁ, Lucia, Jan NOVÁK, Martin PEŠL, Jiří ONDRÁŠEK, Jiří SEMÉNKA, Eva ŠIMAROVÁ a Roman PANOVSKÝ. Reccurent thrombus in the gigantic left atrium during effective anticoagulant therapy: case report. BMC Cardiovascular Disorders. London: Biomed Central Ltd, 2020, roč. 20, č. 1, s. 1-7. ISSN 1471-2261. doi:10.1186/s12872-019-01279-1.
  7. SVAČINOVÁ, Jana, Jana HRUŠKOVÁ, Juraj JAKUBÍK, Ksenia BUDINSKAYA, Simona HIDEGOVÁ, Martin FABŠÍK, Helena SIEGLOVÁ, Zuzana KAŠČÁKOVÁ, Jan NOVÁK a Zuzana NOVÁKOVÁ. Variability of Peripheral Pulse Wave Velocity in Patients With Diabetes Mellitus Type 2 During Orthostatic Challenge. Physiological Research. Prague: ACAD SCIENCES CZECH REPUBLIC, 2020, roč. 69, Supplement 3, s. "S433"-"S441", 9 s. ISSN 0862-8408. doi:10.33549/physiolres.934594.

  2019

  1. SVAČINOVÁ, Jana, Simona HIDEGOVÁ, Helena SIEGLOVÁ, Zuzana KAŠČÁKOVÁ, Martin FABŠÍK, Juraj JAKUBÍK, Ksenia BUDINSKAYA, Jan NOVÁK, Zuzana NOVÁKOVÁ a Jana HRUŠKOVÁ. A different response of the upper and lower limb beat-to-beat pulse wave velocity to the orthostatic challenge. In Cornélissen, G.; Siegelová, J.; Dobšák, P. Noninvasive methods in cardiology 2019. First edition. Brno: Masaryk University Press, 2019. s. 107-111. ISBN 978-80-210-9442-0.
  2. SVAČINOVÁ, Jana, Simona HIDEGOVÁ, Helena SIEGLOVÁ, Zuzana KAŠČÁKOVÁ, Martin FABŠÍK, Juraj JAKUBÍK, Jan NOVÁK, Zuzana NOVÁKOVÁ a Jana HRUŠKOVÁ. Beat-to-beat variability of pulse wave velocity. In Joint Meeting of the Federation of European Physiological Societies (FEPS) and the Italian Physiological Society (SIF) Bologna (Italy), September 10th – 13th 2019. 2019. ISSN 1748-1708.
  3. SVAČINOVÁ, Jana, Simona HIDEGOVÁ, Helena SIEGLOVÁ, Zuzana KAŠČÁKOVÁ, Martin FABŠÍK, Juraj JAKUBÍK, Jan NOVÁK, Zuzana NOVÁKOVÁ a Jana HRUŠKOVÁ. Different response of pulse wave velocity to orthostatic challenge in older diabetics. In Jahreskongress 2019. 2019.
  4. BIEL, Vladislav, Jan NOVÁK, Luděk PLUHÁČEK a Jiří ŠPÁC. Flow mediated dilation - její úloha a význam ve screeningu rizika kardiovaskulárních chorob. Interní medicina pro praxi. Solen s.r.o., 2019, roč. 21, č. 2, s. 92-96, 6 s. ISSN 1212-7299.
  5. ŠUSTR, Filip, Jan NOVÁK, Táňa MACHÁČKOVÁ, Ondřej SLABÝ, Zdeněk STÁREK a Miroslav SOUČEK. Hledání plazmatických mikroRNA jako prognostických biomarkerů rekurence fibrilace síní po katétrové ablaci – pilotní data. In XXXVIII. Dny Mladých Internistů. 2019.
  6. PAVLOVÁ, Tereza, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL a Julie DOBROVOLNÁ. HSPB7 GENE POLYMORPHISM ASSOCIATED WITH ANTHROPOMETRIC PARAMETERS OF OBESITY AND FAT INTAKE IN A CENTRAL EUROPEAN POPULATION (vol 26, pg 272, 2018). Central European journal of public health. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 27, č. 1, s. 83. ISSN 1210-7778. doi:10.21101/cejph.a5752.
  7. NOVÁKOVÁ, Tereza, Táňa MACHÁČKOVÁ, Jan NOVÁK, Petr HUDE, Július GODAVA, Víta ŽAMPACHOVÁ, Jan OPPELT, Filip ZLÁMAL, Petr NEMEC, Helena BEDANOVA, Ondřej SLABÝ, Julie DOBROVOLNÁ, Lenka ŠPINAROVÁ a Jan KREJČÍ. Identification of a Diagnostic Set of Endomyocardial Biopsy microRNAs for Acute Cellular Rejection Diagnostics in Patients after Heart Transplantation Using Next-Generation Sequencing. Cells. Basel: MDPI, 2019, roč. 8, č. 11, s. 1-13. ISSN 2073-4409. doi:10.3390/cells8111400.
  8. NOVÁK, Jan, Táňa MACHÁČKOVÁ, Tereza NOVÁKOVÁ, Július GODAVA, Petr HUDE, Víta ŽAMPACHOVÁ, Jan OPPELT, Petr NĚMEC, Helena BEDÁŇOVÁ, Ondřej SLABÝ, Julie DOBROVOLNÁ, Jan KREJČÍ a Lenka ŠPINAROVÁ. Identifying urinary microRNAs for heart allograft rejection monitoring using small RNA sequencing - Pilot results. In ESC365. 2019. ISSN 1388-9842.
  9. NOVÁKOVÁ, Nikola, Eliška BOŽENKOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Jan NOVÁK a Miroslav SOUČEK. Komplikovaná titrace antihypertenzní medikace u pacientky na peritoneální dialýze pro chyloascites – kazuistika. In 47. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2019.
  10. NOVÁK, Jan, Lujza ZIKMUND GALKOVÁ, Ondřej LUDKA a Miroslav SOUČEK. Plazmatické mikroRNA užitelné ve skreeningu spánkové apnoe u hypertenzních pacientů. In 47. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2019.
  11. NOVÁK, Jan. Screening for obstructive sleep apnea syndrome in hypertensive patients using circulating microRNAs: concept and pilot results. In European Society of Hypertension Summer School 2019. 2019.
  12. LINHARTOVÁ, Kateřina, Ksenia BUDINSKAYA, Jana SVAČINOVÁ, Vojtěch SVÍZELA, M. PROKEŠ, M. PROKEŠOVÁ-KOSOVÁ, Jan NOVÁK a Zuzana NOVÁKOVÁ. Status of nutrition and cardiovascular system in children from the south Moravian region of the Czech Republic: a pilot study. Physiological research. Prague, 2019, roč. 68, Supplementum 3, s. „S243“-„S251“, 9 s. ISSN 0862-8408. doi:10.33549/physiolres.934355.
  13. FABŠÍK, Martin, Petr BABULA a Jan NOVÁK. Sulfán a jeho hladiny u pacientov s diabetom mellitom. In 47. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2019.
  14. BOŽENKOVÁ, Eliška, Jan NOVÁK, Nikola NOVÁKOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ a Miroslav SOUČEK. Vedlejší efekt antihypertenzní terapie: zkalení peritoneálního dialyzátu imitující bakteriální peritonitidu. In XXVI. Kongres České internistické společnosti ČLS JEP. 2019.

  2018

  1. ŘIHÁČEK, Ivan a Jan NOVÁK. Ambulatory arterial stiffness index in patients with hypertension and rheumatoid arthritis. 2018.
  2. NOVÁK, Jan, Vladislav BIEL, Mojmír BLAHA, Jiří ŠPÁC, Ivan ŘIHÁČEK, Josef TOMANDL a Miroslav SOUČEK. Circulating levels of selected microRNAs and their relation to nitric oxide levels in hypertensive patients. In 28th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection. 2018. ISSN 0263-6352.
  3. BIEL, Vladislav, Jan NOVÁK, Luděk PLUHÁČEK a Jiří ŠPÁC. Funkce endotelu, její vztah k arteriální hypertenzi a možnosti její modulace. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2018, roč. 64, 7-8, s. 762-770. ISSN 0042-773X.
  4. SOUČEK, Miroslav, Aleš DVOŘÁK a Jan NOVÁK. Glifloziny vs. diuretika v léčbě hypertenze a diabetes mellitus 2. typu. In Jiří Widimský a kolektiv. Arteriální hypertenze - současné klinické trendy XVI. Vyd. 1. Praha: Triton, 2018. s. 19-24. ISBN 978-80-7553-529-0.
  5. FABŠÍK, Martin, Zuzana KAŠČÁKOVÁ, Petr BABULA a Jan NOVÁK. Hladiny sulfánu u pacientov s diabetes mellitus 2. typu: metodická štúdia a pilotné výsledky. In 46. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2018. ISSN 1801-6103.
  6. NOVÁK, Jan, Táňa MACHÁČKOVÁ, Tereza NOVÁKOVÁ, Dalibor MLEJNEK, Július GODAVA, Petr HUDE, Víta ŽAMPACHOVÁ, Jan OPPELT, Petr NĚMEC, Helena BEDÁŇOVÁ, Ondřej SLABÝ, Julie DOBROVOLNÁ, Jan KREJČÍ a Lenka ŠPINAROVÁ. Hladiny vybraných plazmatických mikroRNA u pacientů po srdeční transplantaci odrážejí probíhající celulární rejekci štěpu - primární výsledky sekvenací. In 46. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2018. ISSN 1801-6103.
  7. PAVLOVÁ, Tereza, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL a Julie DOBROVOLNÁ. HSPB7 GENE POLYMORPHISM ASSOCIATED WITH ANTHROPOMETRIC PARAMETERS OF OBESITY AND FAT INTAKE IN A CENTRAL EUROPEAN POPULATION. Central European journal of public health. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 26, č. 4, s. 272-277. ISSN 1210-7778. doi:10.21101/cejph.a4921.
  8. KUČERA, Jan, Zdeněk SPÁČIL, David FRIEDECKÝ, Jan NOVÁK, Matej PEKAŘ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Human White Adipose Tissue Metabolome: Current Perspective. OBESITY. HOBOKEN: WILEY, 2018, roč. 26, č. 12, s. 1870-1878. ISSN 1930-7381. doi:10.1002/oby.22336.
  9. ULRICHOVÁ, Lucie a Jan NOVÁK. Identifikace potencionálních miRNA jako biomarkeru plicní embolizace s využitím sekvenování nové generace - pilotní data. In 46. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2018. ISSN 1801-6103.
  10. ŠUSTR, Filip, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Nikola NOVÁKOVÁ, František LEHAR, Zdeněk STÁREK a Jan NOVÁK. Možnosti využití plazmatických mikroRNA v predikci rekurence fibrilace síní po katétrové ablaci – první výsledky. In XXXVIII. Dni mladých internistov s medzinárodnou účasťou. 2018.
  11. LENÁRT, Peter, Jan NOVÁK a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. PIWI-piRNA pathway: Setting the pace of aging by reducing DNA damage. Mechanisms of ageing and development. Ireland: Elsevier Science Ireland, 2018, roč. 173, July, s. 29-38. ISSN 0047-6374. doi:10.1016/j.mad.2018.03.009.
  12. ŠUSTR, Filip, Táňa MACHÁČKOVÁ, Jan OPPELT, Ondřej SLABÝ, Zdeněk STÁREK a Jan NOVÁK. Použití sekvenování nové generace při hledání kandidátních mikroRNA jako biomarkerů rekurence fibrilace síní po katetrové ablaci - pilotní data. In 46. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2018. ISSN 1801-6103.
  13. MASÁROVÁ, Lucia, Jan NOVÁK, Martin PEŠL, Jiří ONDRÁŠEK, Jiří SEMÉNKA, Eva ŠIMAROVÁ a Roman PANOVSKÝ. Recidivující trombus levé síně u pacienta na účinné antikoagulační terapii - kazuistika. In 46. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2018. ISSN 1801-6103.
  14. HIDEGOVÁ, Simona, Juraj JAKUBÍK, Jana SVAČINOVÁ, Dominik NEDOMA, Zuzana KAŠČÁKOVÁ, Martin FABŠÍK, Jana HRUŠKOVÁ, Manlio VINCIGUERRA, Jan NOVÁK a Zuzana NOVÁKOVÁ. Význam bioimpedančnej pulzovej krivky u diabetikov. In 46. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2018. ISSN 1801-6103.
  15. HIDEGOVÁ, Simona, Juraj JAKUBÍK, Jana SVAČINOVÁ, Dominik NEDOMA, Helena SIEGLOVÁ, Zuzana KAŠČÁKOVÁ, Martin FABŠÍK, Jana HRUŠKOVÁ, VICIGUERRA MANLIO, Jan NOVÁK a Zuzana NOVÁKOVÁ. Význam bioimpedanční pulzové křivky u diabetiků. In 62. studentská vědecká konference LF MU Brno - konferenční abstrakt. 2018. ISBN 978-80-210-8959-4.

  2017

  1. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Filip ZLÁMAL, Aneta POHOŘALÁ, Ondřej MIKEŠ, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Jan NOVÁK, Zbyněk ŠPLÍCHAL a Hynek PIKHART. Allelic variants in vitamin D receptor gene are associated with adiposity measures in the central-European population. BMC Medical Genetics. ENGLAND: BIOMED CENTRAL LTD, 2017, roč. 18, č. 90, s. 1-9. ISSN 1471-2350. doi:10.1186/s12881-017-0454-z.
  2. SOUČEK, Miroslav, Ivan ŘIHÁČEK, Jan NOVÁK a Andrea CARBOLOVÁ. Betablokátory v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. In Diabetology news. Praha: We Make Media, 2017. s. 4-11. ISSN 1804-1647.
  3. NOVÁK, Jan, Mojmír BLAHA, ondřej LUDKA a miroslav SOUČEK. Circulating levels of microrna-210 and microrna-126 are increased in hypertensive patients suffering from obstructive sleep apnea: pilot results. In World Sleep 2017. 2017. ISSN 1389-9457. doi:10.1016/j.sleep.2017.11.707.
  4. HRUŠKA, Pavel, Silvia RYBECKÁ, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Ondřej SLABÝ, Vladimír VAŠKŮ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Combinations of common polymorphisms within GSTA1 and GSTT1 as a risk factor for psoriasis in a central European population: a case-control study. JEADV - journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. England: BLACKWELL PUBLISHING, 2017, roč. 31, č. 10, s. "E461"-"E463", 3 s. ISSN 0926-9959. doi:10.1111/jdv.14266.
  5. ULRICHOVÁ, Lucie a Jan NOVÁK. Diferenciální diagnostika dušnosti s využitím cirkulujících molekul miRNA. IV. Odborné Setkání Studentů Lékařských Fakult, 2017.
  6. NOVÁK, Jan, Jiří ŠÁNA, Tibor STRAČINA, Marie NOVÁKOVÁ a Ondřej SLABÝ. Doxorubicin and Liposomal Doxorubicin Differentially Affect Expression of miR-208a and let-7g in Rat Ventricles and Atria. Cardiovascular Toxicology. Totowa: Humana Press, 2017, roč. 17, č. 3, s. 355-359. ISSN 1530-7905. doi:10.1007/s12012-016-9393-8.
  7. TOMÁŠKOVÁ, Veronika, Nikola NOVÁKOVÁ, Filip ŠUSTR, Lucie ULRICHOVÁ, Vladislav BIEL, Ota HLINOMAZ, Miroslav SOUČEK a Jan NOVÁK. Dynamika hladin vybraných cirkulujících mikroRNA u pacientů po infarktu myokardu. In 45. Pracovní Setkání Komise Experimentální Kardiologie - "Omics technologie v kardiovaskulárním výzkumu a v klinice". 2017.
  8. NOVÁK, Jan, Peter KRUŽLIAK, Mojmír BLAHA, Jiří ŠPÁC, Ivan ŘIHÁČEK, Josef TOMANDL a Miroslav SOUČEK. Endotelová dysfunkce u pacientů s nově zjištěnou a rezistentní hypertenzí. In XXXVI. Dny mladých internistů Olomouc. 2017.
  9. NOVÁK, Jan, Peter KRUŽLIAK, Mojmír BLAHA, Jiří ŠPÁC, Ivan ŘIHÁČEK, Josef TOMANDL, Ksenia BUDINSKAYA, Jana SVAČINOVÁ, zuzana NOVÁKOVÁ a Miroslav SOUČEK. Endothelial Dysfunction in Patients With Hypertension and Resistant Hypertension - Profound Vasoconstriction or Improper Vasodilation? Pilot Results. In 27th European Meeting on Hypertension and Cardivascular Protection. 2017. ISSN 0263-6352. doi:10.1097/01.hjh.0000523434.58534.45.
  10. FOREJT, Martin, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL, Marie FORBELSKÁ, Petr BIENERT, Petra MOŘKOVSKÁ, Miroslava ZAVŘELOVÁ, Aneta POHOŘALÁ, Miluše JURÁŠKOVÁ, Nabil SALAH a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Higher energy intake variability as predisposition to obesity: novel approach using Interquartile range. Central European Journal of Public Health. Prague: National Institute of Public Health, 2017, roč. 25, č. 4, s. 321-325. ISSN 1210-7778. doi:10.21101/cejph.a4451.
  11. NOVÁK, Jan, Peter KRUŽLIAK, Mojmír BLAHA, Jiří ŠPÁC, Ivan ŘIHÁČEK, Josef TOMANDL a Miroslav SOUČEK. Hladiny oxidu dusnatého jsou sníženy u pacientů s hypertenzí a rezistentní hypertenzí. In XXV. Výroční Sjezd České Kardiologické Společnosti. 2017.
  12. ULRICHOVÁ, Lucie, Veronika TOMÁŠKOVÁ, miroslav SOUČEK a Jan NOVÁK. Hladiny vybraných cirkulujících mikroRNA u pacientů s akutní plicní embolizací – první výsledky. In 45. Pracovní Setkání Komise Experimentální Kardiologie - "Omics technologie v kardiovaskulárním výzkumu a v klinice". 2017.
  13. ONDRUŠOVÁ, Katarína, Jana SVAČINOVÁ, Michal JAVORKA, Jan NOVÁK, Marie NOVÁKOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Impaired baroreflex function during orthostatic challenge in patients after spinal cord injury. Journal of Neurotrauma. New York: Mary Ann Liebert, 2017, roč. 34, č. 24, s. 3381-3387. ISSN 0897-7151. doi:10.1089/neu.2017.4989.
  14. NOVÁK, Jan, Táňa MACHÁČKOVÁ, Jiří ŠÁNA, Tereza KÁFUŇKOVÁ, Július GODAVA, Petr HUDE, Víta ŽAMPACHOVÁ, Petr NĚMEC, Helena BEDÁŇOVÁ, Ondřej SLABÝ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jan KREJČÍ a Lenka ŠPINAROVÁ. Levels of various microRNAs are altered in endomyocardial biopsies during acute cellular rejection in patients after heart transplantation. In Europena Society of Cardiology Congress 2017. 2017. ISSN 0195-668X. doi:10.1093/eurheartj/ehx493.P6030.
  15. FABŠÍK, Martin, Jan NOVÁK a Petr BABULA. Metodické přístupy ke stanovení hladin H2S v tělních tekutinách. In 45. Pracovní Setkání Komise Experimentální Kardiologie - "Omics technologie v kardiovaskulárním výzkumu a v klinice". 2017.
  16. ŠUSTR, Filip, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Nikola NOVÁKOVÁ, František LEHAR, Zdeněk STÁREK a Jan NOVÁK. Možnosti využití plazmatických mikroRNA v predikci rekurence fibrilace síní po katétrové ablaci – první výsledky. In 45. Pracovní Setkání Komise Experimentální Kardiologie - "Omics technologie v kardiovaskulárním výzkumu a v klinice". 2017.
  17. BUDINSKAYA, Ksenia, Veronika PUCHNEROVÁ, Jana SVAČINOVÁ, Jan NOVÁK, Hana HRSTKOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Anna PEKAŘOVÁ, Matej PEKAŘ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Non-Invasive Assessment of Vascular System Function and Damage Induced by Anthracycline Treatment in the Pediatric Cancer Survivors. Physiological Research. Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2017, roč. 66, Suppl. 4, s. "S553"-"S560", 8 s. ISSN 0862-8408.
  18. SOUČEK, Miroslav, Ivan ŘIHÁČEK a Jan NOVÁK. Novinky v léčbě hypertenze. In Aktuální medicína. Liberec: Axonite CZ s.r.o., 2017. s. 48, 50, 52, 3 s. ISSN 2570-7418.
  19. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Filip ZLÁMAL, Tomáš PRUŠA, Jan NOVÁK, Ondřej MIKEŠ, Pavel ČUPR, Aneta POHOŘALÁ, Jan ŠVANCARA, Lenka ANDRÝSKOVÁ a Hynek PIKHART. Parental heights and maternal education as predictors of length/height of children at birth, age 3 and 19 years, independently on diet: the ELSPAC study. European Journal of Clinical Nutrition. LONDON: NATURE PUBLISHING GROUP, 2017, roč. 71, č. 10, s. 1193-1199. ISSN 0954-3007. doi:10.1038/ejcn.2016.244.
  20. KAŠČÁKOVÁ, Zuzana, Nikola NOVÁKOVÁ, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Danijel PETROVIČ a Jan NOVÁK. Polymorfismy v mikroRNA-146a a mikroRNA-196-a2 nepredikují výskyt diabetických mikrovaskulárních komplikací u pacientů s diabetes mellitus 2. typu. In 45. Pracovní Setkání Komise Experimentální Kardiologie - "Omics technologie v kardiovaskulárním výzkumu a v klinice". 2017.
  21. NOVÁK, Jan, Kateřina ŠAJGALÍKOVÁ, Ondřej LUDKA, Mojmír BLAHA a Miroslav SOUČEK. Screening for sleep apnoea in patients with resistant hypertension using microRNAs: preliminary report. In European Society of Cardiology Congress 2017. 2017. ISSN 0195-668X.
  22. NOVÁK, Jan, Táňa MACHÁČKOVÁ, Tereza KÁFUŇKOVÁ, Július GODAVA, Petr HUDE, Petr NĚMEC, Helena BEDÁŇOVÁ, Ondřej SLABÝ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jan KREJČÍ a Lenka ŠPINAROVÁ. Využití RNA sekvenování v identifikaci nových klinicky relevantních biomarkerů – přehled a vlastní výsledky se zaměřením na monitoring akutní rejekce u pacientů po srdeční transplantaci. In 45. Pracovní Setkání Komise Experimentální Kardiologie - "Omics technologie v kardiovaskulárním výzkumu a v klinice". 2017.
  23. NOVÁK, Jan. Využití mikroRNA v diagnostice chronického srdečního selhání. In XXII. Konference České asociace srdečního selhání. 2017.
  24. KÁFUŇKOVÁ, Tereza, Jan NOVÁK, Táňa MACHÁČKOVÁ, Jiří ŠÁNA, Július GODAVA, Petr HUDE, Víta ŽAMPACHOVÁ, Petr NĚMEC, Helena BEDÁŇOVÁ, Ondřej SLABÝ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jan KREJČÍ a lenka ŠPINAROVÁ. Změny hladin microRNA ve vzorcích endomyokardiální biopsie během akutní celulární rejekce u pacientů po srdeční transplantaci. In XXXIV. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI, XXVI. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS a BLOK ČESKÉ ASOCIACE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ ČKS. 2017.
  25. NOVÁK, Jan, Ivan ŘIHÁČEK, Jiří ŠPÁC, Mojmír BLAHA a Miroslav SOUČEK. Změny hladin vybraných cirkulujících mikroRNA u hypertenzních pacientů. In XXXIV. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI, XXVI. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS a BLOK ČESKÉ ASOCIACE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ ČKS. 2017.

  2016

  1. ZULLI, Anthony, Renee M. SMITH, Peter KUBATKA, Jan NOVÁK, Yoshio UEHARA, Hayley LOFTUS, Tawar QARADAKHI, Miroslav POHANKA, Nazarii KOBYLIAK, Angela ZAGATINA, Jan KLIMAS, Alan HAYES, Giampiero La ROCCA, Miroslav SOUČEK a Peter KRUZLIAK. Caffeine and cardiovascular diseases: critical review of current research. European Journal of Nutrition. Heidelberg: Springer Heidelberg, 2016, roč. 55, č. 4, s. 1331-1343. ISSN 1436-6207. doi:10.1007/s00394-016-1179-z.
  2. TOMÁŠKOVÁ, Veronika, Nikola TKÁČOVÁ, Filip ŠUSTR, Vladislav BIEL a Jan NOVÁK. Hladiny mikroRNA u pacientů po infarktu myokardu - pilotní data. 2016. ISBN 978-80-971699-6-1.
  3. NOVÁK, Jan a Miroslav SOUČEK. mikroRNA a vnitřní lékařství: od patofyziologie k novým diagnostickým a terapeutickým postupům. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 6, s. 477-485. ISSN 0042-773X.
  4. VOLNÝ, Ondřej, Linda KAŠIČKOVÁ, Dominika COUFALOVÁ, Petra CIMFLOVÁ a Jan NOVÁK. MikroRNA u cerebrovaskulárních onemocnění - od patofyziologie k potenciálním bio­markerům. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2016, roč. 79, č. 3, s. 287-293. ISSN 1210-7859.
  5. NOVÁK, Jan. mikroRNA v diagnostice spánkové apnoe: pilotní studie. In 44. konferencia Komisie experimentálnej kardiológie. 2016. ISBN 978-80-971699-6-1.
  6. NOVÁK, Jan. MikroRNA v kardiologii - přehled pro klinickou praxi. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2016, roč. 18, č. 4, s. 258-267. ISSN 1212-4540.
  7. HOŘÁK, Martin, Jan NOVÁK a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Muscle-specific microRNAs in skeletal muscle development. Developmental Biology. San Diego: Academic Press Inc., 2016, roč. 410, č. 1, s. 1-13. ISSN 0012-1606. doi:10.1016/j.ydbio.2015.12.013.
  8. SOUČEK, Miroslav, Ivan ŘIHÁČEK a Jan NOVÁK. Na jaké hodnoty snižovat systolický krevní tlak? Studie SPRINT. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2016, roč. 18, č. 1, s. 55-58. ISSN 1212-4540.
  9. NOVÁK, Jan. Nové možnosti diagnostiky vnitřních nemocí - mikroRNA. Medicína & umění. Praha: Petr Cincibuch, 2016, roč. 2016, č. 5, s. 17-18. ISSN 1803-3679.
  10. NOVÁK, Jan a Miroslav SOUČEK. Plasmatic and Urinary microRNAs as Biomarkers in Cardiovascular Diseases. In Anitschkow Days - Symposium of the International Atherosclerosis Society. 2016.
  11. SOUČEK, Miroslav, Ivan ŘIHÁČEK a Jan NOVÁK. Studie SPRINT: Kam až snižovat systolický krevní tlak. Časopis lékařů českých. Praha: MeDitorial, s.r.o., 2016, roč. 155, č. 4, s. 9-12. ISSN 0008-7335.
  12. NOVÁK, Jan a Miroslav SOUČEK. Význam mikroRNA v patofyziologii aterosklerózy a jejich možné klinické využití. Atheroreview. Brno: Facta Medica, s.r.o., 2016, roč. 1, č. 3, s. 144-150. ISSN 2464-6555.
  13. NOVÁK, Jan. XXIII. kongres České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 10, s. 847. ISSN 0042-773X.

  2015

  1. MERLO, S., Jan NOVÁK, Nikola TKÁČOVÁ, Nikolajević J. STARČEVIĆ, Šantl M. LETONJA, J. MAKUC, Cokan A. VUJKOVAC, J. LETONJA, D. BREGAR, M. ZORC, M. ROJKO, S. MANKOČ, Peter KRUŽLIAK a D. PETROVIČ. Association of the ACE rs4646994 and rs4341 Polymorphisms with the Progression of Carotid Atherosclerosis in Slovenian Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. Balkan Journal of Medical Genetics. Skopje: Macedonian Academy of Sciences and Arts, 2015, roč. 18, č. 2, s. 37-42. ISSN 1311-0160. doi:10.1515/bjmg-2015-0084.
  2. TKÁČOVÁ, Nikola, Danijel PETROVIČ a Jan NOVÁK. Inserčně-deleční polymorfismus v genu pro ACE a jeho vztah k rychlosti progrese aterosklerózy karotid u pacientů s DM 2. typu. In 43. Pracovní Konference Komise Experimentální Kardiologie. 2015. ISSN 1801-6103.
  3. NOVÁK, Jan, Veronika OLEJNÍČKOVÁ, Nikola TKÁČOVÁ a Gaetano SANTULLI. Mechanistic Role of MicroRNAs in Coupling Lipid Metabolism and Atherosclerosis. Advances in Experimental Medicine and Biology. New York: Springer, 2015, roč. 887, "neuvedeno", s. 79-100. ISSN 0065-2598. doi:10.1007/978-3-319-22380-3_5.
  4. VOLNÝ, Ondřej, Linda KAŠIČKOVÁ, Dominika COUFALOVÁ, Petra CIMFLOVÁ a Jan NOVÁK. microRNAs in Cerebrovascular Disease. Advances in Experimental Medicine and Biology. Cham: Springer, 2015, roč. 888, "neuvedeno", s. 155-195. ISSN 0065-2598. doi:10.1007/978-3-319-22671-2_9.
  5. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Jan NOVÁK a Anna VAŠKŮ. MicroRNAs in pulmonary arterial hypertension: pathogenesis, diagnosis and treatment. Journal of the American Society of Hypertension. New York: Elsevier Science Inc., 2015, roč. 9, č. 3, s. 221-234. ISSN 1933-1711. doi:10.1016/j.jash.2014.12.011.
  6. NOVÁK, Jan. mikroRNA v protekci myokardu. In 43. Pracovní Konference Komise Experimentální Kardiologie. 2015. ISSN 1801-6103.
  7. ŠUSTR, Filip, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Jan NOVÁK. Polymorfismy RS5186 v AT1R a RS7079 v AGT ovlivňují krevní tlak a jeho variabilitu u mladých osob. In 43. Pracovní Konference Komise Experimentální Kardiologie. 2015. ISSN 1801-6103.
  8. MÁCHAL, Jan, Jan NOVÁK, Renata HÉŽOVÁ, Filip ZLÁMAL, Anna VAŠKŮ, Ondřej SLABÝ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Polymorphism in miR-31 and miR-584 binding site in the angiotensinogen gene differentially influences body fat distribution in both sexes. Genes and Nutrition. New York: Springer, 2015, roč. 10, č. 5, s. 1-7. ISSN 1555-8932. doi:10.1007/s12263-015-0488-9.
  9. ŠPLÍCHAL, Zbyněk, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Martin FOREJT, Soňa HAVLENOVÁ, Aneta JACKOWSKÁ a Anna VAŠKŮ. The common polymorphism Val109Asp in the omentin gene is associated with daily energy intake in the Central-European population. Nutritional Neuroscience. West Yorkshire: Maney Publishing, 2015, roč. 18, č. 1, s. 41-48. ISSN 1028-415X. doi:10.1179/1476830513Y.0000000100.
  10. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Filip ZLÁMAL, Josef TOMANDL, Zuzana HODICKÁ, Jan NOVÁK, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Pavel VENTRUBA, Vojtěch THON a Anna VAŠKŮ. The presence of B-cell activating factor (BAFF) in umbilical cord blood in both healthy and pre-eclamptic pregnancies and in human breast milk. Journal of Reproductive Immunology. Clare: Elsevier Ireland Ltd., 2015, roč. 109, JUN 2015, s. 89-93. ISSN 0165-0378. doi:10.1016/j.jri.2014.12.003.
  11. PAVLOVÁ, Tereza, Jan NOVÁK a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. The role of visfatin (PBEF/Nampt) in pregnancy complications. Journal of Reproductive Immunology. Shannon: Elsevier Ireland LTD, 2015, roč. 112, NOV 2015, s. 102-110. ISSN 0165-0378. doi:10.1016/j.jri.2015.09.004.

  2014

  1. VINKLÁREK, Jan, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Dana AMBROZKOVÁ, Alena STEJSKALOVÁ, Ivo NEČESÁNEK, Daniela KODYTKOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Association of a SNP in miR-576-5p binding site of NHLH2 gene with neuroectodermal tumours in paediatrics. 2014.
  2. NOVÁK, Jan. Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající studenty doktorských studijních programů MU. rektor Masarykovy univerzity, 2014.
  3. VAŠKŮ, Anna, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jiří PAŘENICA, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Jan NOVÁK, Monika CHMELÍKOVÁ, Dana HONSOVÁ, Jolana LIPKOVÁ, Petr KALA a Jindřich ŠPINAR. Central Pulse Pressure and Variability in Matrix Metalloproteinases Genes and Their Inhibitors in Patients With Ischemic Heart Disease. Physiological Research. Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2014, roč. 63, Suppl. 4, s. "S497"-"S507", 11 s. ISSN 0862-8408.
  4. HODICKÁ, Zuzana, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jan NOVÁK a Anna VAŠKŮ. Double Heterozygotes for ACE ID and AGT M235T Polymorphisms Are in Lower Risk of Developing Non.Syndromic Intrauterine Growth Restriction: A Possible Role of Appetite? NOVA, 2014. s. 177-188.
  5. NOVÁK, Jan, Tibor STRAČINA a Marie NOVÁKOVÁ. Doxorubicin and liposomal doxorubicin affect microRNA expression in rat right ventricles. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research 2014. 2014. ISBN 978-80-8141-064-2.
  6. TKÁČOVÁ, Nikola, Jan NOVÁK a Zuzana NOVÁKOVÁ. Dysbalance autonomního nervového systému u mladých dospělých s nadváhou. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Brno: Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2014, roč. 23, č. 3. ISSN 1210-5481.
  7. TKÁČOVÁ, Nikola, Jan NOVÁK, Zuzana NOVÁKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Evaluation of Baroreflex Sensitivity in Overweight Young Adults. In 23rd Meeting of ES-PCR (European Society of Paediatric Clinical Research). 2014. ISBN 978-961-6909-33-4.
  8. KONEČNÝ, Tomáš, Amber D. KHANNA, Jan NOVÁK, Abdi A. JAMA, George M ZAWADOWSKI, Marek ORBAN, Gregg PRESSMAN, Jan BUKARTYK, Tomáš KÁRA, Frank Jr. CETTA, Barry A BORLAUG, Virend K. SOMERS a Guy S. REEDER. Interatrial Pressure Gradients During Simulated Obstructive Sleep Apnea: A Catheter-Based Study. Cathetrization and cardiovascular interventions. 2014. ISSN 1522-726X. doi:10.1002/ccd.25433.
  9. NOVÁK, Jan, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Tomáš KÁRA a Miroslav NOVÁK. MicroRNAs Involved in the Lipid Metabolism and Their Possible Implications for Atherosclerosis Development and Treatment. Mediators of Inflammation. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2014, roč. 2014, č. 275867, s. 1-14. ISSN 0962-9351. doi:10.1155/2014/275867.
  10. NOVÁK, Jan, Peter KRUŽLIAK, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Ondřej SLABÝ a Miroslav NOVÁK. MicroRNA-206: a Promising Theranostic Marker. THERANOSTICS. LAKE HAVEN: IVYSPRING INT PUBL, 2014, roč. 4, č. 2, s. 119-133. ISSN 1838-7640. doi:10.7150/thno.7552.
  11. VINKLÁREK, Jan, Jan NOVÁK, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jaroslav ŠTĚRBA a Ondřej SLABÝ. Role mikroRNA v patofyziologii neuroblastomu a možnosti jejich využití pro diagnostiku, odhad prognózy a terapii. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media a.s., 2014, roč. 27, č. 5, s. 331-339. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2014331.
  12. KRUŽLIAK, Peter, Jan NOVÁK, Miroslav NOVÁK a George J. FODOR. Role of calprotectin in cardiometabolic diseases. Cytokine & Growth Factor Reviews. Oxford: Elsevier Science Ltd., 2014, roč. 25, č. 1, s. 67-75. ISSN 1359-6101. doi:10.1016/j.cytogfr.2014.01.005.
  13. BIENERTOVÁ-VAŠKŮ, Julie, Ivo NEČESÁNEK, Jan NOVÁK, Jan VINKLÁREK a Filip ZLÁMAL. "Stress entropic load" as a transgenerational epigenetic response trigger. Medical Hypotheses. Edinburg: Churchill Livingstone, 2014, roč. 82, č. 3, s. 271-274. ISSN 0306-9877. doi:10.1016/j.mehy.2013.12.008.
  14. ŠPLÍCHAL, Zbyněk, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL, Martin FOREJT, Aneta JACKOWSKÁ, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Anna VAŠKŮ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. The common polymorphism Val109Asp in the omentin gene is associated with daily energy intake in the Central-European population. 2014.
  15. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL, Jolana LIPKOVÁ, Jiří ŠŤASTNÝ, Martin FOREJT, Aneta JACKOWSKÁ a Anna VAŠKŮ. The PER3 VNTR polymorphism is a predictor of dietary composition in the Central European population. Biological Rhythm Research. Oxon: Taylor & Francis Ltd., 2014, roč. 45, č. 5, s. 747-757. ISSN 0929-1016. doi:10.1080/09291016.2014.913949.
  16. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL, Martin FOREJT, Soňa HAVLENOVÁ, Aneta JACKOWSKÁ, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Zbyněk ŠPLÍCHAL a Anna VAŠKŮ. The prediction role of indexes of circulating adipokines for common anthropometric and nutritional characteristics of obesity in the obese Central European population. Eating Behaviors. Amsterdam: ELSEVIER SCIENCE BV, 2014, roč. 15, č. 2, s. 244-251. ISSN 1471-0153. doi:10.1016/j.eatbeh.2014.03.001.
  17. KRUŽLIAK, Peter, Jan NOVÁK a Miroslav NOVÁK. Vascular endothelial growth factor inhibitor-induced hypertension: from pathophysiology to prevention and treatment based on long-acting nitric oxide donors. American Journal of Hypertension. Oxford: Oxford University Press, 2014, roč. 27, č. 1, s. 3-13. ISSN 0895-7061. doi:10.1093/ajh/hpt201.
  18. NOVÁK, Jan, Renata HÉŽOVÁ, Jan MÁCHAL, Jan VINKLÁREK, Ivo NEČESÁNEK, Ota HLINOMAZ, Ladislav GROCH, Jiří VÍTOVEC, Ondřej SLABÝ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. +11525 C/A Polymorphism in MicroRNA Binding Site of Angiotensinogen is Associated with Occurence of Restenosis in Patients After Myocardial Infarction. In European Society of Human Genetics. 2014.

  2013

  1. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Filip ZLÁMAL, Jan NOVÁK, Jan VINKLÁREK, Ivo NEČESÁNEK, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Silvia RYBECKÁ a Anna VAŠKŮ. Epigenetické změny na úrovni tukové tkáně během ontogenetického vývoje z hlediska rizika rozvoje komplexních onemocnění později během života. In 19. konference českých a slovenských patofyziologů. 2013.
  2. NOVÁK, Jan, Eva ZÁVODNÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Kombinovaný vliv polymorfismů v genech pro aldosteronsyntázu (ALDS) a angiotenzin-konvertující enzym (ACE) na krátkodobou variabilitu a regulaci krevního tlaku. In 41. Konference Komise Experimentální Kardiologie. 2013.
  3. NOVÁK, Jan, Jan VINKLÁREK, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ a Ondřej SLABÝ. MicroRNAs involved in skeletal muscle development and their roles in rhabdomyosarcoma pathogenesis. PEDIATRIC BLOOD & CANCER. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2013, roč. 60, č. 11, s. 1739-1746. ISSN 1545-5009. doi:10.1002/pbc.24664.
  4. NOVÁK, Jan, Jan VINKLÁREK, Ivo NEČESÁNEK, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ a Ondřej SLABÝ. MikroRNA: DIAGNOSTICKÉ, PROGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ MOŽNOSTI U KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ (ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDEČNÍ). In 19. konference českých a slovenských patofyziologů. 2013.
  5. ŠPLÍCHAL, Zbyněk, filip ZLÁMAL, Jan NOVÁK, Jan VINKLÁREK, Ivo NEČESÁNEK, Silvia RYBECKÁ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Omentin a epigenetické souvislosti u komplexních nemocí. In 19. konference českých a slovenských patofyziologů. 2013.
  6. ZLÁMAL, Filip, Jan NOVÁK, Jan VINKLÁREK, Ivo NEČESÁNEK, Silvia RYBECKÁ, Zbyněk ŠPLÍCHAL a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. STRES A EPIGENETIKA Z POHLEDU SOUČASNÉ FYZIKY. In 19. konference českých a slovenských patofyziologů. 2013.
  7. NEČESÁNEK, Ivo, Filip ZLÁMAL, Jan NOVÁK, Jan VINKLÁREK, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Silvia RYBECKÁ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. VLIV KOMPENZATORNÍ BUNĚČNÉ ENERGETIKY / ENERGETICKÉ NÁLOŽE/ NA FIXACI EPIGENOMU. In 19. konference českých a slovenských patofyziologů. 2013.
  8. VINKLÁREK, Jan, Jan NOVÁK, Ivo NEČESÁNEK, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Ondřej SLABÝ a Jaroslav ŠTĚRBA. VÝZNAM MIKRORNA V PATOGENEZI, DIAGNOSTICE, PROGNÓZE A TERAPII NEUROBLASTOMEM TRPÍCÍCH PEDIATRICKÝCH PACIENTŮ. In 19. konference českých a slovenských patofyziologů. 2013.
  9. NOVÁK, Jan. Vztah inzerčně-delečního polymorfismu v genu pro angiotensin-konvertující enzym k variabilitě krevního tlaku. In 57. Studentská vědecká konference. 2013. ISBN 978-80-210-6234-4.

  2012

  1. NOVÁK, Jan. Vliv C-344T polymorfismu v genu pro aldosteronsyntázu na krátkodobou regulaci krevního tlaku. In 56. Studentská vědecká konference. 2012. ISBN 978-80-210-5857-6.
  2. NOVÁK, Jan, Eva ZÁVODNÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. VLIV POLYMORFISMU V GENU PRO ALDOSTERONSYNTÁZU NA KRÁTKODOBOU VARIABILITU SRDEČNÍ FREKVENCE A CITLIVOST BAROREFLEXU U MLADÝCH OSOB. In 40. Pracovní setkání Komise experimentální kardiologie. 2012. ISSN 1801-6103.

  2011

  1. NOVÁK, Jan, Matej PEKAŘ, Anna PETROVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. A cosinor analysis of 24-hour ambulatory blood pressure monitoring in young adults; the effect of anthracycline therapy. In 87. Fyziologické dny. 2011. ISSN 0862-8408.
  2. NOVÁK, Jan, Matej PEKAŘ, Anna PETROVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. A cosinor analysis of 24-hour ambulatory blood pressure monitoring in young adults; the effect of anthracycline therapy. In 87. Fyziologické dny. 2011. ISBN 978-80-969544-8-3.

  2010

  1. NOVÁK, Jan, Matej PEKAŘ a Anna PETROVÁ. Kosinorová analýza profilů 24 hodinových krevních tlaků u mladých dospělých, efekt antracyklinové terapie. In 54. Studentská vědecká konference. 2010. ISBN 978-80-210-5189-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 2. 2024 15:22