Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. VYBÍHAL, Václav, Martin SMRČKA, Ivana ROŠKOVÁ, Tomáš KAZDA, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Jiří ŠÁNA, Ondřej SLABÝ, Marek VEČEŘA, Leoš KŘEN a Pavel FADRUS. Chirurgická léčba mozkových metastáz. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Prague: CZECH MEDICAL SOC, 2020, roč. 83, č. 2, s. 157-165. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2020157.
 2. LAKOMÝ, Radek, Tomáš KAZDA, Iveta SELINGEROVÁ, Alexandr POPRACH, Petr POSPÍŠIL, Renata BELANOVÁ, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Václav VYBÍHAL, Radim JANČÁLEK, Igor KISS, Katarína MÚČKOVÁ, Michal HENDRYCH, Andrea KNIGHT, Jiří ŠÁNA, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. Pre-Radiotherapy Progression after Surgery of Newly Diagnosed Glioblastoma: Corroboration of New Prognostic Variable. Diagnostics. Basel: MDPI, 2020, roč. 10, č. 9, s. 1-13. ISSN 2075-4418. doi:10.3390/diagnostics10090676.
 3. LAKOMÝ, Radek, Tomáš KAZDA, Iveta SELINGEROVÁ, Alexandr POPRACH, Petr POSPÍŠIL, Renata BELANOVÁ, Pavel FADRUS, Václav VYBÍHAL, Martin SMRČKA, Radim JANČÁLEK, Ludmila HYNKOVÁ, Katarína MÚČKOVÁ, Michal HENDRYCH, Jiří ŠÁNA, Ondřej SLABÝ a Pavel ŠLAMPA. Real-World Evidence in Glioblastoma: Stupp's Regimen After a Decade. Frontiers in Oncology. Lausanne: Frontiers Media S.A., 2020, roč. 10, July 2020, s. 1-11. ISSN 2234-943X. doi:10.3389/fonc.2020.00840.
 4. 2019

 5. KOPKOVÁ, Alena, Jiří ŠÁNA, Táňa MACHÁČKOVÁ, Marek VEČEŘA, Lenka RADOVÁ, Karolína TRACHTOVÁ, Václav VYBÍHAL, Martin SMRČKA, Tomáš KAZDA, Ondřej SLABÝ a Pavel FADRUS. Cerebrospinal Fluid MicroRNA Signatures as Diagnostic Biomarkers in Brain Tumors. Cancers. BASEL: MDPI, 2019, roč. 11, č. 10, s. 1-12. ISSN 2072-6694. doi:10.3390/cancers11101546.
 6. VYBÍHAL, Václav. Evidence – based medicína v neurotraumatologii. In Semináře Neurochirurgické kliniky FN Brno a FL MU. 2019.
 7. VYBÍHAL, Václav. Evidence-based medicína v neurotraumatologii. In XXVI. Postgraduální kurz v neurochirurgii, 10. – 12. 4. 2019, Hradec Králové. 2019.
 8. KAZDA, Tomáš, Renat BELANOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Ludmila HYNKOVÁ, Radek LAKOMÝ, Václav VYBÍHAL, Pavel FADRUS, Radim JANČÁLEK, Ondřej SLABÝ a Pavel ŠLAMPA. Glioart, investigátorem iniciovaná akademická klinická studie – prospektivní randomizovaná analýza recidiv glioblastomů (patterns of failure) a závislost na taktice adjuvantní radioterapie (stanovení cílových objemů dle RTOG vs. EORTC). In Klinická onkologie. 2019. ISBN 978-80-204-5325-9.
 9. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Marek SOVA, Evžen HOVORKA, Jan DOBROVOLNÝ, Martin SMRČKA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Hydrocefalus u nádorových onemocnění mozku a jeho léčba. In Brněnské neurochirurgické dny, Sborník abstrakt. 2019.
 10. VYBÍHAL, Václav. Chirurgická léčba mozkových metastáz. In Terapie mozkových nádorů, Brno, Hotel Avanti, 18. 4. 2019. 2019.
 11. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Jiří ŠÁNA, Marek VEČEŘA, Tomáš KAZDA, Martin SMRČKA, Ondřej SLABÝ, Z ČERMÁKOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Chirurgická léčba mozkových metastáz – prognostické skórovací systémy a role mikroRNA. In Klinická onkologie. 2019. ISSN 0862-495X.
 12. NEUMAN, Eduard, Marek SOVA, Václav VYBÍHAL, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Kateřina PROCHÁZKOVÁ, A DOLEŽELOVÁ, Petr KIAS a Martin SMRČKA. Monitorace emocionálních procesů při awake kraniotomiích. In Brněnské neurochirurgické dny, Sborník abstrakt. 2019.
 13. FADRUS, Pavel, Václav VYBÍHAL, Lenka NEKULOVÁ, Martin SMRČKA, Miloš KEŘKOVSKÝ, Leoš KŘEN, Evžen HOVORKA a Jan DOBROVOLNÝ. Ovlivnění diagnostiky primárního lymfomu mozku při současné terapii kortikoidy - kazuistika. In Klinická onkologie. 2019. ISSN 0862-495X.
 14. HOVORKA, Evžen, Ondřej NAVRÁTIL, Václav VYBÍHAL, Vilém JURÁŇ a Martin SMRČKA. Rebleeding po clippingu aneurysmatu ACoA a zavedení VP shuntu, manifestující se epileptickými paroxysmy – kazuistika. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti, Sborník abstraktů. 2019.
 15. KOPKOVÁ, Alena, Jiří ŠÁNA, Martin VEČEŘA, Václav VYBÍHAL, Jaroslav JURÁČEK, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA a Ondřej SLABÝ. Sekvenování krátkých RNA a validace vybraných MikroRNA v mozkomíšním moku u pacientů s mozkovými nádory. In Klinická onkologie. 2019. ISSN 0862-495X.
 16. VYBÍHAL, Václav, Marek SOVA, Pavel FADRUS, Evžen HOVORKA, Martin SMRČKA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Shuntogram a jeho využití v diagnostice malfunkce shuntu. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti, Sborník abstraktů. 2019.
 17. 2018

 18. ĎURIŠ, Kamil, Eduard NEUMAN, Václav VYBÍHAL, Vilém JURÁŇ, Jana GOTTWALDOVÁ, Michal KÝR, Anna VAŠKŮ a Martin SMRČKA. Early Dynamics of Interleukin-6 in Cerebrospinal Fluid after Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. Journal of Neurological Surgery, Part A: Central European Neurosurgery. New York: Thieme Medical Publ Inc, 2018, roč. 79, č. 2, s. 145-151. ISSN 2193-6315. doi:10.1055/s-0037-1604084.
 19. FADRUS, Pavel, Alena KOPKOVÁ, Marek VEČEŘA, Jiří ŠÁNA, Jan OPPELT, Táňa MACHÁČKOVÁ, Václav VYBÍHAL, Martin SMRČKA a Ondřej SLABÝ. Global microRNA analysis in cerebrospinal fluid in glioblastoma patients. In The 15th Meeting of the Asian Society for Neuro-Oncology (ASNO 2018), Bejing, China,. 2018.
 20. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Jiří ŠÁNA, Ivana ROŠKOVÁ, Marek VEČEŘA, Tomáš KAZDA, Martin SMRČKA, Ondřej SLABÝ, Zdena ČERMÁKOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Chirurgická terapie mozkových metastáz – prognostické skórovací systémy a role mikroRNA. In Brněnské neurochirurgické dny, 29. 11. – 30. 11. 2018, Velké Bílovice, Sborník abstrakt, s. 11-12. 2018.
 21. KOPKOVÁ, Alena, Jiří ŠÁNA, Pavel FADRUS, Táňa MACHÁČKOVÁ, Marek VEČEŘA, Václav VYBÍHAL, Jaroslav JURÁČEK, Petra VYCHYTILOVÁ, Martin SMRČKA a Ondřej SLABÝ. MicroRNA isolation and quantification in cerebrospinal fluid: A comparative methodical study. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2018, roč. 13, č. 12, s. 1-12. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0208580.
 22. FADRUS, Pavel, Jiří ŠÁNA, Ondřej SLABÝ, Václav VYBÍHAL, Radek LAKOMÝ, Leoš KŘEN, Pavel ŠLAMPA a Martin SMRČKA. Prediction potentialof #S#ed microRNAs in glioblastoma patients. In The 15th Meeting of the Asian Society for Neuro-Oncology (ASNO 2018). Bejing, China. 2018.
 23. SMRČKA, Martin, Václav VYBÍHAL a Eduard NEUMAN. Rizika a komplikace operací pacientů s intraaxiálními tumory mozku. In PragueOnco Journal. Praha: PragueOnco Journal, 2018. s. 82-82. ISBN 978-80-87339-36-7.
 24. 2017

 25. VYBÍHAL, Václav. Drenážní systémy v neurointenzivní péči. In Teorie a praxe v neurointenzivní péči. Cévní onemocnění mozku. 2017.
 26. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Eduard NEUMAN, M SOVA, Tomáš SVOBODA, Leoš KŘEN a Martin SMRČKA. Endoskopická biopsie v diagnostice mozkových nádorů. In Glio Meeting 2017 (v rámci XLI. Brněnských onkologických dnů). 2017.
 27. VYBÍHAL, Václav. Léčba dospělých pacientů s hydrocefalem ve FN Brno. In Cévní onemocnění mozku. Hydrocefalus. 2017.
 28. VYBÍHAL, Václav, Evžen HOVORKA, Martin POLOCZEK, Marián FELŠŐCI, Petr KALA, Miloš KEŘKOVSKÝ a Martin SMRČKA. Migrace atriálního katétru do srdce – raritní komplikace cystoatriálního shuntu. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2017.
 29. VYBÍHAL, Václav, Evžen HOVORKA, Jan DOBROVOLNÝ, Martin POLOCZEK, Marián FELŠŐCI, Petr KALA, Miloš KEŘKOVSKÝ a Martin SMRČKA. Migrace distálního katétru cystoatriálního shuntu do srdce – kazuistika. In Brněnské neurochirurgické dny. 2017.
 30. VYBÍHAL, Václav a Markéta MALATOVÁ. Péče o drenážní systémy. In Teorie a praxe v neurointenzivní péči. Cévní onemocnění mozku. 2017.
 31. VYBÍHAL, Václav, Marián FELŠŐCI, Marek SOVA, Monika LEDNOVÁ, Evžen HOVORKA, Jan DOBROVOLNÝ, Martin SMRČKA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Ventrikuloatriální shunty v léčbě hydrocefalu. In Brněnské neurochirurgické dny. 2017.
 32. VYBÍHAL, Václav. Využití moderních zobrazovacích metod v neurochirurgii. In Seminář NCHK FN Brno,. 2017.
 33. 2016

 34. VYBÍHAL, Václav. Drenážní systémy v neurointenzivní péči. In Teorie a praxe v neurointezivní péči. Cévní onemocnění mozku. 2016.
 35. VYBÍHAL, Václav, George HANOUN, Marek SOVA, Ondřej NAVRÁTIL, Lednová MONIKA, Martin SMRČKA a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Komplikace ventrikuloperitoneálních shuntů po abdominálních operacích - kazuistiky. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2016.
 36. VYBÍHAL, Václav, Romana GERYCHOVÁ, Petr JANKŮ, George HANOUN, Marek SOVA, Miloš KEŘKOVSKÝ a Martin SMRČKA. Management hydrocefalu u pacientek s implantovaným shutem během gravidity a porodu. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2016, roč. 17, č. 4, s. 232-235. ISSN 1213-1814.
 37. VYBÍHAL, Václav, Miloš DUBA, George HANOUN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Radek LAKOMÝ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Leoš KŘEN a Jiří ŠÁNA. Nádorová duplicita u pacienta s maligním melanomem - intraventrikulární papílární meningeom - kazuistika. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2016.
 38. VYBÍHAL, Václav, Marián FELŠŐCI, George HANOUN, Marek SOVA, Lednová MONIKA, Martin SMRČKA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Ventrikuloatriální shunty v terapii hydrocefalu. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2016.
 39. ĎURIŠ, Kamil, Eduard NEUMAN, Václav VYBÍHAL, Vilém JURÁŇ, Jana GOTTWALDOVÁ, Michal KÝR, Anna VAŠKŮ a Martin SMRČKA. Vztah likvorových hladin IL-6 ke změnám parciálního tlaku kyslíku v mozku a k rozvoji vazospazmů u pa cientů po subarachnoidálním krvácení z ruptury aneuryzmatu mozkové tepny. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 79, č. 5, s. 573-578. ISSN 1210-7859.
 40. MONIKA, Lednová, Václav VYBÍHAL, Marek SOVA a Martin SMRČKA. Zkratové operace u dospělých pacientů s posttraumatickým hydrocefalem. In Brněnské neurochirurgické dny. 2016.
 41. VYBÍHAL, Václav, Barbora HOLUBCOVÁ, Pavla HORŇÁČKOVÁ, Veronika MATUŠKOVÁ a George HANOUN. Zkratové operace v terapii idiopatické intrakraniální hypertenze. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2016.
 42. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Ivana ČERVINKOVÁ, Barbora JUROVÁ, Václav VYBÍHAL a Marek MECHL. Zobrazovací metody v diagnostice hydrocefalu. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2016, roč. 17, č. 4, s. 213-217. ISSN 1213-1814.
 43. 2015

 44. HANOUN, G., Václav VYBÍHAL, M. SOVA, J. BOUDNÝ, Tomáš SVOBODA a Martin SMRČKA. Absces mozku jako první klinická manifestace hereditární hemoragické teleangiektázie - tři kazuistiky. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 3, s. 348-353. ISSN 1210-7859.
 45. VYBÍHAL, Václav, R SLÁMOVÁ, V BERANOVÁ, G NEZVALOVÁ, George HANOUN a Pavel FADRUS. Akutní hydrocefalus jako první manifestace mnohočetných metastáz mozku. Význam multioborové spolupráce – kazuistika. In XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2015.
 46. HANOUN, George a Václav VYBÍHAL. Diagnostika pseudoprogrese recidivy metastázy mozku – kazuistika. In Klinická onkologie - XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno, 2015. s. 132-132. ISSN 1802-5307.
 47. MÁCA, Karel a Václav VYBÍHAL. Endoskopie v neuroonkologii. In Terapie mozkových nádorů,. 2015.
 48. ŠÁNA, Jiří, Andrej BEŠŠE, Jakub ONDRÁČEK, Marek VEČEŘA, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Radek LAKOMÝ, Václav VYBÍHAL, Martin SMRČKA, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. Exprese miRNA-31-5p u pacientů s multiformním glioblastomem a její funkční vliv na gliobastomové buňky. In XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno. 2015.
 49. VYBÍHAL, Václav, Eduard NEUMAN, Marek SOVA, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Leoš KŘEN a Miloš KEŘKOVSKÝ. Chirurgická léčba difuzních nízkostupňových gliomů. In Klinikcká onkologie - XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno, 2015. s. 133-133. ISSN 1802-5307.
 50. FADRUS, Pavel, Ludmila HYNKOVÁ, J GARČIC, Štěpán RUSÍN, Radek LAKOMÝ, Ivana ŠIKOVÁ, Soňa KRYŠTOFOVÁ, Eduard NEUMAN, Václav VYBÍHAL, Pavel ŠLAMPA a Martin SMRČKA. Chirurgická léčba v kombinaci se stereotaktickou radiochirurgií v terapii mnohočetných mozkových metastáz. In Klinická onkologie - XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2015. s. 132-132. ISSN 1802-5307.
 51. VYBÍHAL, Václav, George HANOUN, Pavel FADRUS, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Leoš KŘEN a Jiří ŠÁNA. Chirurgická terapie mozkových metastáz. In XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2015.
 52. MÁCA, Karel, Václav VYBÍHAL a Martin SMRČKA. Komplexní léčba adenomů hypofýzy. Onkologie. Olomouc: Solen, 2015, roč. 9, č. 5, s. 218-220. ISSN 1802-4475.
 53. HANOUN, George, Václav VYBÍHAL, Ondřej NAVRÁTIL, P POKORNÝ a Miloš KEŘKOVSKÝ. Kranionazální komunikace u frontobazálního poranění, naše zkušenosti, kazuistika. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Olomouc, 2015. s. 88-88. ISBN 978-80-87562-39-0.
 54. VYBÍHAL, Václav, Marek SOVA, Eduard NEUMAN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Mnohočetné gliomy mozku. In Brněnské neurochirurgické dny. 2015.
 55. VYBÍHAL, Václav, Marek SOVA, Eduard NEUMAN, Pavel FADRUS, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Mnohočetné gliomy mozku. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Olomouc, 2015. s. 58-58. ISBN 978-80-87562-39-0.
 56. SOVA, M., E. NEUMAN, Václav VYBÍHAL, Pavel FADRUS, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Naše zkušenosti s chirurgickou léčbou tumorů periferních nervů. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 6, s. 694-698. ISSN 1210-7859.
 57. NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ, Radka, Václav VYBÍHAL, Petra VALKOVSKÁ a Ondřej BOUŠA. Neuropsychologický profil pacientů s normotenzním hydrocefalem. In 57. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2015.
 58. FADRUS, Pavel, Jiří ŠÁNA, Ondřej SLABÝ, Radek LAKOMÝ, Ludmila HYNKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Leoš KŘEN, Václav VYBÍHAL, Eduard NEUMAN, Marek SOVA a Martin SMRČKA. Predikce časné progrese multiformního glioblastomu pomocí analýzy vybraných mikroRNA. In XXII. Jihočeské onkologické dny. 2015.
 59. NEUMAN, Eduard, Marek SOVA, Miloš DUBA, Václav VYBÍHAL, Pavel FADRUS a Martin SMRČKA. Volumometrie v pooperačním sledování nízkostupňových gliomů. In Brněnské neurochirurgické dny. 2015.
 60. NEUMAN, Eduard, Marek SOVA, Miloš DUBA, Václav VYBÍHAL, Marián SANDECKÝ, Pavel FADRUS a Martin SMRČKA. Zobrazovací metody a elektrofyziologie při chirurgické léčbě nádorů mozku. Onkologie. Olomouc: Solen, 2015, roč. 9, č. 5, s. 226-231. ISSN 1802-4475.
 61. 2014

 62. HANOUN, George a Václav VYBÍHAL. Akutní hydrocefalus jako první příznak mnohočetných metastáz mozku - kazuistika. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII.konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.
 63. VYBÍHAL, Václav, Martin SMRČKA, Vilém JURÁŇ a Lenka NEKULOVÁ. Evidence-based medicine v neurotraumatologii. In Sborník. Program, Odborné přednášky. Postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika v Hradci Králové, 2014. s. 12-13.
 64. VYBÍHAL, Václav, Z SVOBODA, George HANOUN, Pavel FADRUS, Michalčáková R NEUŽILOVÁ a Martin SMRČKA. Gait disorder in normal pressure hydrocephalus. In EANS 2014. Praha : The European Association of Neurosurgical Societies. 2014.
 65. VYBÍHAL, Václav, Romana GERYCHOVÁ, Petr JANKŮ, G. HANOUN, M. SOVA, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Gravidita a porod u pacientek s implantovaným shuntem pro hydrocefalus. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2014, roč. 79, č. 4, s. 309-313. ISSN 1210-7832.
 66. VYBÍHAL, Václav. Chirurgická léčba hydrocefalu. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 77, č. 1, s. 7-21. ISSN 1210-7859.
 67. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, George HANOUN, Marek SOVA, Eduard NEUMAN, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Možnosti chirurgické terapie u rekurentního multiformního glioblastomu. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII.konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.
 68. MRLIAN, A., Kamil ĎURIŠ, E. NEUMAN, Václav VYBÍHAL a Martin SMRČKA. Možnosti kontinuálního monitoringu průtoku krve mozkem v detekci vazospazmů u pacientů po těžkém subarachnoidálním krvácení. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 77, č. 3, s. 326-333. ISSN 1210-7859.
 69. FADRUS, Pavel, Václav VYBÍHAL, Marek SOVA, Eduard NEUMAN, Tomáš SVOBODA, Soňa KRYŠTOFOVÁ a Martin SMRČKA. Role chirurgické resekce v léčbě gliomů mozku. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII.konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.
 70. VYBÍHAL, Václav, Tomáš SVOBODA, Karel MÁCA, Marek SOVA, George HANOUN, Martin SMRČKA a Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ. Selekce pacientů s normotenzním hydrocefalem k implantaci shuntu. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2014, roč. 15, č. 1, s. 43-46. ISSN 1213-1814.
 71. VIDLÁK, Milan, Martin SMRČKA, Andrej MRLIAN, Václav VYBÍHAL, Tomáš SVOBODA a B. PLANKA. Střelné poranění hlavy replikou historické zbraně - patofyziologie a popis kazuistiky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 77, č. 6, s. 770-774. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2014770.
 72. SMRČKA, Martin a Václav VYBÍHAL. Syndrom karpálního tunelu. Standardy léčebných postupů a kvalita zdravotní péče. Praha: Dashöfer, 2014, roč. 2014, březen, s. "nestránkováno", 13 s. ISSN 2336-4580.
 73. VYBÍHAL, Václav a Martin SMRČKA. Syndrom karpálního tunelu. Angis revue. Vyškov: Angis plus s.r.o., 2014, roč. 7, č. 4, s. 50-52.
 74. VYBÍHAL, Václav, Andrej MRLIAN, E. NEUMAN, R. UHMANNOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Martin SMRČKA. Využití telemetrického monitorování intrakraniálního tlaku v diferenciální diagnostice idiopatické nitrolební hypertenze - kazuistika. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 93, č. 2, s. 82-86. ISSN 0035-9351.
 75. ĎURIŠ, Kamil, Eduard NEUMAN, Andrej MRLIAN, Václav VYBÍHAL, Vilém JURÁŇ, Michal KÝR a Martin SMRČKA. Vztah mezi parametry transkraniální dopplerometrie a tkáňovou oxymetrií u pacientů s těžkým subarachnoidálním krvácením. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 77, č. 2, s. 196-201. ISSN 1210-7859.
 76. 2013

 77. VYBÍHAL, Václav a Martin SMRČKA. Drenážní systémy v neurointenzivní péči. In Teorie a praxe v neurointenzivní péči. Cévní onemocnění mozku. 2013.
 78. ŠMARDOVÁ, Jana, Květoslava LIŠKOVÁ, Barbora RAVČUKOVÁ, Lenka KUBICZKOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Jaroslav MICHÁLEK, Miluše SVITÁKOVÁ, Václav VYBÍHAL, Leoš KŘEN a Jan ŠMARDA. High Frequency of Temperature-Sensitive Mutants of p53 in Glioblastoma. PATHOLOGY & ONCOLOGY RESEARCH. DORDRECHT (Netherlands): Springer, 2013, roč. 19, č. 3, s. 421-428. ISSN 1219-4956. doi:10.1007/s12253-012-9596-7.
 79. HANOUN, George, Václav VYBÍHAL a Martin SMRČKA. Implantace ventilů Monostep a Dualswitch firmy Miethke u pacientů se zvýšenou hladinou erytrocytů a bílkoviny v mozkomíšním moku. In 6. Brněnské neurochirurgické dny - Abstrakta. Brno: Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2013. s. 14-15.
 80. VYBÍHAL, Václav a Martin SMRČKA. Léčba dospělých pacientů s hydrocefalem ve FN Brno. In Cévní onemocnění mozku. Hydrocefalus. 2013.
 81. VYBÍHAL, Václav. Léčba dospělých pacientů s hydrocefalem ve FN Brno. In Cévní onemocnění mozku. Hydrocefalus. 2013.
 82. VYBÍHAL, Václav, Ladislav KABELKA, Miloš DUBA a Martin SMRČKA. Meningeom jako nemaligní histologická léze s pozvolna progredujícím závažným klinickým průběhem - kazuistika. In Sborník abstrakt - XXXVII. Brněnské onkologické dny. 2013.
 83. FADRUS, Pavel, Ondřej SLABÝ, Jiří ŠÁNA, Radek LAKOMÝ, Ludmila HYNKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Eva LŽIČAŘOVÁ, Leoš KŘEN, Václav VYBÍHAL, Eduard NEUMAN, Marek SOVA a Martin SMRČKA. Možnosti využití některých mikroRNA u multiformního glioblastomu. In XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 84. VYBÍHAL, Václav, George HANOUN, Marek SOVA, Martin SMRČKA, Zbyněk BORTLÍČEK a Miloš KEŘKOVSKÝ. Normotenzní hydrocefalus – komplikace z předrénování a jejich závislost na použitém ventilu. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 76, č. 2, s. 217-220. ISSN 1210-7859.
 85. FADRUS, Pavel, Ondřej SLABÝ, Radek LAKOMÝ, Jiří ŠÁNA, Ludmila HYNKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Leoš KŘEN, Václav VYBÍHAL, Eduard NEUMAN, Marek SOVA a Martin SMRČKA. Nové prediktivní a prognostické faktory u multiformního glioblastomu. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti - Kniha abstrakt. Brno: Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2013. s. 28-29.
 86. KABELKA, Ladislav a Václav VYBÍHAL. Palliative Care for Stroke Patients - Experience from the Regional Organizatio of Care. European Journal of Palliative Care. Praha: 13th World Congress of the European Association for Palliative Care, 2013, s. 34-34. ISSN 1479-0793.
 87. VYBÍHAL, Václav. Peroperační UZ mozku. In SMRČKA, Martin. Kurz UZ techniky, Utrazvukový kongres. 2013.
 88. VYBÍHAL, Václav, Z SVOBODA, George HANOUN a Pavel FADRUS. Porucha chůze u normotenzního hydrocefalu. In 6. Brněnské neurochirurgické dny - Abstrakta. Brno: Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2013. s. 12-13.
 89. VYBÍHAL, Václav. Posttraumatický hydrocefalus u polytraumatizované pacientky - kazuistika. In 6. Brněnské neurochirurgické dny. 2013.
 90. VYBÍHAL, Václav, Miloš DUBA, Pavel FADRUS, Marek SOVA, V MUŽÍK a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Poúrazový hydrocefalus u pacientky s polytraumatem - kazuistika. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti - Kniha abstrakt. 2013.
 91. VYBÍHAL, Václav, Tomáš SVOBODA, Pavel FADRUS, Miloš KEŘKOVSKÝ a Leoš KŘEN. Recidivující pseudoprogrese mozkové metastázy karcinomu prsu - kazuistika. In Sborník abstrakt - XXXVII. Brněnské onkologické dny. 2013.
 92. VYBÍHAL, Václav, Tomáš SVOBODA, V PROCHÁZKA, Petr BENDA, George HANOUN, K SVOBODA, Pavel FADRUS, Eva BUDINSKÁ a Šárka BOHATÁ. Srovnání laparotomie a laparoskopie při implantaci peritoneální části shuntu v léčbě hydrocefalu. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti - Kniha abstrakt. 2013.
 93. VYBÍHAL, Václav, George HANOUN, Marek SOVA, Lenka NEKULOVÁ a Miloš KEŘKOVSKÝ. Zkratové operace u dospělých pacientů s posttraumatickým hydrocefalem. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti - Kniha abstrakt. 2013.
 94. 2012

 95. SMRČKA, Martin, Václav VYBÍHAL, Eva BRICHTOVÁ a Jiří VENTRUBA. Arachnoidální cysty dětí a dospělých. In Tomáš Česák. XIX. postgraduální kurz v neurochirurgii. 1. vyd. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice, Hradec Králové, 2012. s. 21-22. ISBN 978-80-260-1886-5.
 96. VYBÍHAL, Václav a Martin SMRČKA. Drenážní systémy v neurointenzivní péči. In Teorie a praxe v neurointenzivní péči. 2012.
 97. VYBÍHAL, Václav, VLK, George HANOUN, Marek SOVA a Martin SMRČKA. Experimentální model lumbálního infuzního testu. In Výroční kongres České neurochirirurgické společnosti - Abstrakta. 1. vyd. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika LF UK v Hradci Králové, 2012. s. 5-5. ISBN 978-80-260-3111-6.
 98. VYBÍHAL, Václav, L. KABELKA a Martin SMRČKA. Meningeom - nemaligní histologická léze s pozvolna progredujícím závažným klinickým průběhem - kazuistika. In Paliatívna medicína a liečba bolesti. Bratislava: Solen, 2012. s. 16-16. ISSN 1337-9917.
 99. VYBÍHAL, Václav, Vladimír SMRČKA, Martin SMRČKA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Mozkové arachnoidální cysty u dospělých - retrospektivní analýza výsledků chirurgické terapie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2012, roč. 75, č. 4, s. 480-484. ISSN 1210-7859.
 100. VYBÍHAL, Václav, Marek SOVA, George HANOUN, Pavel FADRUS a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Možnosti využití peroperačního ultrazvuku v neurochirurgii. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti ČLS - Abstrakta. 1. vyd. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika LF UK v Hradci Králové, 2012. s. 67-67. ISBN 978-80-260-3111-6.
 101. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Eduard NEUMAN, Václav VYBÍHAL, M KOŠŤÁLOVÁ a Marek MECHL. MR traktografie jako předoperační vyšetření u pacientů s mozkovým nádorem. In 16. vědecké zasedání MR sekce. 2012.
 102. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Eduard NEUMAN, Václav VYBÍHAL, Milena KOŠŤÁLOVÁ a Marek MECHL. MR traktografie jako předoperační vyšetření u pacientů s mozkovým nádorem. In 16. vědecké zasedání MR sekce. 2012.
 103. VYBÍHAL, Václav, Tomáš SVOBODA, Pavel FADRUS, Miloš KEŘKOVSKÝ a Leoš KŘEN. Opakovaná pseudoprogrese mozkové metastázy karcinomu prsu - kazuistika. In Výroční kongres České neurochirirurgické společnosti - Abstrakta. 1. vyd. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika 1. LF UK v Hradci Králové, 2012. s. 7-7. ISBN 978-80-260-3111-6.
 104. VYBÍHAL, Václav, Gabriela WATZINGEROVÁ a Martin SMRČKA. Péče o drenážní systémy. In Teorie a praxe v neurointenzivní péči. 2012.
 105. VYBÍHAL, Václav a Tomáš SVOBODA. Selekce pacientů s normotenzním hydrocefalem k implantaci shuntu. Neurologie pro praxi. In Press, 2012.
 106. VYBÍHAL, Václav, Tomáš SVOBODA, Vladimír PROCHÁZKA, Petr BENDA, George HANOUN, Martin SMRČKA, Zdeněk KALA, Eva BUDINSKÁ a Šárka BOHATÁ. Srovnání laparotomické a laparoskopické techniky při implantaci peritoneální části shuntu v terapii hydrocefalu. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 91, č. 6, s. 305-310. ISSN 0035-9351.
 107. VYBÍHAL, Václav a Martin SMRČKA. Syndrom karpálního tunelu a jeho operační léčba. In Tomáš Česák. XIX. postgraduální kurz v neurochirurgii. 1. vyd. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice, Hradec Králové, 2012. s. 52-53. ISBN 978-80-260-1886-5.
 108. VYBÍHAL, Václav, Martin SMRČKA, Andrej MRLIAN, Pavel FADRUS a Radoslava UHMANNOVÁ. Telemetrické monitorování intrakraniálního tlaku v diferenciální diagnostice idiopatické nitrolební hypertenze - kazuistika. In Výroční kongres České neurochirirurgické společnosti - Abstrakta. 1. vyd. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika 1. LF UK v Hradci Králové, 2012. s. 6-6. ISBN 978-80-260-3111-6.
 109. FADRUS, Pavel, Radek LAKOMÝ, Ondřej SLABÝ, Václav VYBÍHAL, Tomáš SVOBODA, M SOVA, George HANOUN, Eduard NEUMAN, Ludmila HYNKOVÁ, I ŠIKOVÁ, Martin SMRČKA, Pavel ŠLAMPA a Rostislav VYZULA. Výsledky chirurgické léčby pacientů s glioblastomem multiforme léčených ve FN Brno a MOÚ Brno. In Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2012. s. 16-16. ISSN 1213-1814.
 110. 2011

 111. SVOBODA, Tomáš, Eduard NEUMAN, Pavel FADRUS, Jaroslav DUBA a Václav VYBÍHAL. "Awake resekce" při operacích low-grade gliomů. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Sborník abstrakt - lékaři. 2011.
 112. VYBÍHAL, Václav, Martin SMRČKA, Pavel FADRUS, Karel SVOBODA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Clinical experience with a Monostep valve and a Dualswitch (Miehtke) valve in the case of elevated cerebrospinal fluid levels of red blood cells and proteins. In Hydrocephalus 2011- Abstracts. Kodaň, 2011. s. 6.
 113. VYBÍHAL, Václav, Hedvika BORÝSKOVÁ a Eva ZAPLETALOVÁ. Drény a další vstupy v neurointenzivní péči. In Intenzivní péče v neurochirurgii, Hotel Bobycentrum, Brno. 2011.
 114. MÁCA, Karel a Václav VYBÍHAL. Endoskopie v neuroonkologii. In Terapie mozkových nádorů, Hotel International, Brno. 2011.
 115. KŘEN, Leoš, Ondřej SLABÝ, Katarína MÚČKOVÁ, Eva LŽIČAŘOVÁ, Marek SOVA, Václav VYBÍHAL, Tomáš SVOBODA, Pavel FADRUS, Radek LAKOMÝ, Petr VAŇHARA, Zdenka KŘENOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Martin SMRČKA a Jaroslav MICHÁLEK. Expression of immune-modulatory molecules HLA-G and HLA-E by tumor cells in glioblastomas: An unexpected prognostic significance? Neuropathology. 2011, roč. 31, č. 2, s. 129-134. ISSN 0919-6544. doi:10.1111/j.1440-1789.2010.01149.x.
 116. VYBÍHAL, Václav, Marek SOVA, Martin SMRČKA, Karel SVOBODA, Karel MÁCA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Hydrocefalus v graviditě – 4 kazuistiky. In Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2011. s. 14.
 117. VYBÍHAL, Václav, Marek SOVA, Ondřej NAVRÁTIL, George HANOUN, Tomáš SVOBODA a Josef MUSIL. Implantace ventilů Monostep a Dualswitch firmy Miethke u pacientů se zvýšenou hladinou erytrocytů a bílkoviny v mozkomíšním moku. In Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2011. s. 13.
 118. VYBÍHAL, Václav, P HLAVÁČOVÁ, Karel SVOBODA, Tomáš SVOBODA, George HANOUN a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Lumboperitoneální shunty v terapii idiopatické a sekundární intrakraniální hypertenze. In Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2011. s. 13-14.
 119. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Tomáš SVOBODA, Eduard NEUMAN, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Mnohočetné gliomy mozku. In Brněnské neurochirurgické dny. Abstrakta. Brno: Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2011. s. 6-6.
 120. FADRUS, Pavel, Tomáš SVOBODA, Václav VYBÍHAL, Eduard NEUMAN, Soňa KRYŠTOFOVÁ, Marek SOVA, Martin SMRČKA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Možnosti zlepšení chirurgické resekce u gliomů mozku. In XXXV.Brněnské onkologické dny,Edukační sborník. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2011. s. 232.
 121. VYBÍHAL, Václav, George HANOUN, Pavel FADRUS, Karel SVOBODA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Nazální meningoencefalokéla - kazuistika. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Sborník abstrakt - lékaři. České Budějovice: Česká neurochirurgická společnost ve spolupráci s NCH oddělením Nemocnice České Budějovice, 2011. s. 108-108.
 122. VYBÍHAL, Václav. Normotenzní hydrocefalus. Neurologie pro praxi. 2011, roč. 12, č. 6, s. 411-417. ISSN 1213-1814.
 123. VYBÍHAL, Václav. Normotenzní hydrocephalus. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2011, roč. 12, č. 6, s. 411-417. ISSN 1213-1814.
 124. VYBÍHAL, Václav, Miloš DUBA, Marek SOVA, Pavel FADRUS, V. MUŽÍK a ŠPRLÁKOVÁ. Poúrazový hydrocefalus s komplikovaným průběhem - kazuistika. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Sborník abstrakt - lékaři. České Budějovice: Česká neurochirurgická společnost ve spolupráci s NCH oddělením Nemocnice České Budějovice, 2011. s. 109-109.
 125. VYBÍHAL, Václav, Tomáš SVOBODA, Eduard NEUMAN, Pavel FADRUS, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Problematika mnohočetných gliomů mozku. In Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2011. s. 12.
 126. VYBÍHAL, Václav, Radka MICHALČÁKOVÁ, Tomáš SVOBODA, Marek SOVA a George HANOUN. The Addenbrooke’s Cognitive Examination in the evaluation of the cognitive impairment in patients with idiopathic normal pressure hydrocephalus. In Hydrocephalus 2011 - Abstracts. Kodaň, 2011. s. 31.
 127. 2010

 128. VYBÍHAL, Václav, G. HANOUN, Marek SOVA, Pavel FADRUS a Miloš KEŘKOVSKÝ. Duplicita primárních mozkových nádorů. Onkologie. 2010, roč. 4, č. 1, s. 46, 49-50, 3 s. ISSN 1802-4475.
 129. LAKOMÝ, Radek, Pavel FADRUS, Pavel ŠLAMPA, A POPRACH, Tomáš SVOBODA, Václav VYBÍHAL, Leoš KŘEN, R BELANOVÁ, I ŠIKOVÁ a O SLABÝ. Glioblastoma multiforme – naše zkušenosti s léčbou v letech 2003-2008. In Edukační sborník, XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno, 2010. s. 48.
 130. VYBÍHAL, Václav, Marek SOVA, Martin SMRČKA, Pavel FADRUS, Karel MÁCA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Hydrocefalus v těhotenství - 4 kazuistiky. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2010.
 131. FADRUS, Pavel, Radek LAKOMÝ, P. HÜBNEROVÁ, Ondřej SLABÝ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Tomáš SVOBODA, Václav VYBÍHAL, Eduard NEUMAN, Soňa KRYŠTOFOVÁ, Marek SOVA a Martin SMRČKA. Intrakraniální nádory – diagnostika a terapie. Interní medicína pro praxi. 2010, roč. 12, 7 a 8, s. 376-381. ISSN 1212-7299.
 132. VYBÍHAL, Václav, Petra HLAVÁČOVÁ, Tomáš SVOBODA, Pavel FADRUS, Miloš DUBA a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Lumbo-peritoneální shunty v léčbě idiopatické a sekundární intrakraniální hypertenze. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2010.
 133. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Tomáš SVOBODA, Eduard NEUMAN, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Mnohočetné gliomy mozku. In Edukační sborník - XXXIV. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2010. s. 74-75.
 134. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Miloš DUBA, Milan VIDLÁK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Morbus Lhermitte-Duclos - kazuistika. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 73, č. 5, s. 563-567. ISSN 1210-7859.
 135. VYBÍHAL, Václav, Marek SOVA, Tomáš SVOBODA, Eduard NEUMAN, Ondřej NAVRÁTIL a Josef MUSIL. Naše zkušenosti s implantací ventilů Monostep a Dualswitch firmy Miethke u pacientů se zvýšenou hladinou erytrocytů a bílkoviny v mozkomíšním moku. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2010.
 136. KŘEN, Leoš, Katarína MÚČKOVÁ, Eva LŽIČAŘOVÁ, Marek SOVA, Václav VYBÍHAL, Tomáš SVOBODA, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Ondřej SLABÝ, Radek LAKOMÝ, Petr VAŇHARA, Zdenka KŘENOVÁ a Jaroslav MICHÁLEK. Production of immune-modulatory nonclassical molecules HLA-G and HLA-E by tumor infiltrating ameboid microglia/macrophages in glioblastomas: A role in innate immunity? Journal of Neuroimmunology. Netherlands: Elsevier/North-Holland, 2010, roč. 220, 1-2, s. 131-135. ISSN 0165-5728. doi:10.1016/j.jneuroim.2010.01.014.
 137. KŘEN, Leoš, Katarína MÚČKOVÁ, Eva LŽIČAŘOVÁ, Marek SOVA, Václav VYBÍHAL, Tomáš SVOBODA, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, O SLABÝ, Radek LAKOMÝ, P VAŇHARA a Jaroslav MICHÁLEK. Produkce imunomodulatorních neklasických molekul HLA-G a HLA-E tumor infiltrující améboidní mikroglií u glioblastomů:role v protinádorové imunitě? In Edukační sborník, XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno, 2010. s. 49.
 138. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, George HANOUN, Andrej MRLIAN, Karel SVOBODA a Tomáš SVOBODA. Snížení rizika komplikací peritoneální části shuntu pomocí laparoskopicky asistované implantace. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2010.
 139. FADRUS, Pavel, Václav VYBÍHAL, Radek LAKOMÝ, O SLABÝ, Tomáš SVOBODA, Pavel ŠLAMPA, Miloš KEŘKOVSKÝ, Jaroslav MICHÁLEK, Martin SMRČKA, Eduard NEUMAN a I ŠIKOVÁ. Současné možnosti v terapii high grade gliomů mozku. In Edukační sborník, XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2010.
 140. SOVA, Marek, Miloš DUBA, Václav VYBÍHAL, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a L. JUŘÍČEK. Střelná poranění hlavy a mozku. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 73, č. 5, s. 547-551. ISSN 1210-7859.
 141. FADRUS, Pavel, R. LAKOMÝ, O. SLABÝ, Václav VYBÍHAL, Tomáš SVOBODA, Pavel ŠLAMPA, Miloš KEŘKOVSKÝ, Jaroslav MICHÁLEK, Martin SMRČKA, Eduard NEUMAN a I. ŠIKOVÁ. Terapie high grade gliomů mozku. In Neuro Ski. Harrachov, 2010.
 142. ŠMEJKAL, Jiří, Petr VAŇHARA, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Lenka KUBICZKOVÁ, Leoš KŘEN, Marek SOVA, Václav VYBÍHAL, Jaroslav MICHÁLEK a Jan ŠMARDA. Úloha proteinu TGF beta v regulaci miRNA v buňkách high-grade gliomů. In XIV. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2010. ISBN 978-80-210-5164-5.
 143. 2009

 144. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Ondřej SLABÝ, Radek LAKOMÝ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Cerebelární a temporální gangliogliom - 2 kazuistiky. Neurologie pro praxi,. Olomouc: SOLEN s.r.o., Lazecká 297/51, 2009, roč. 10, Suppl. B, s. 11-11. ISSN 1213-1814.
 145. FADRUS, Pavel, Václav VYBÍHAL, Eduard NEUMAN, Ondřej SLABÝ a Radek LAKOMÝ. Cerebral ganglioma - diagnostika a terapie. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 72/105, Suppl 1, s. 56-56. ISSN 1210-7859.
 146. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Marek SOVA, George HANOUN, Tomáš SVOBODA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Diagnostika, suplementární testy a léčba normotenzního hydrocefalu. In XIII. Pražské gerontologické dny. Praha, 2009. s. 29-29.
 147. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Marek SOVA, Martin SMRČKA, Miloš KEŘKOVSKÝ a Leoš KŘEN. Duplicita primárních mozkových nádorů - kazuistika. In Edukační sborník - XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2009. s. 324-325. ISBN 978-80-86793-12-2.
 148. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Radek LAKOMÝ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Gangliogliom: 2 kazuistiky s výsledky MR a PET vyšetření. In XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2009. s. 229-229. ISBN 978-80-86793-12-2.
 149. FADRUS, Pavel, Václav VYBÍHAL, Eduard NEUMAN, Radek LAKOMÝ a Ondřej SLABÝ. Gliomatosis cerebri - diagnostika a terapie. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 72/105, Suppl 1, s. 55-55. ISSN 1210-7859.
 150. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Radek LAKOMÝ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Eva LŽIČAŘOVÁ. Gliomatosis cerebri: stereobioptická diagnostika a léčba radioterapií. In Edukační sborník - XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2009. s. 231-232. ISBN 978-80-86793-12-2.
 151. FADRUS, Pavel, Václav VYBÍHAL, Tomáš SVOBODA, Soňa KRYŠTOFOVÁ, Eduard NEUMAN a Josef MUSIL. Implantace peritoneální části shuntu pomocí laparotomie a laparoskopie. Neurologie pro praxi, Suplementum C. Olomouc: SOLEN s.r.o., Lazecká 297/51, 2009, roč. 10/2009, Suppl. B, s. 10-11. ISSN 1213-1814.
 152. VYBÍHAL, Václav, Martin SMRČKA, Vilém JURÁŇ, Ondřej NAVRÁTIL a J. BOUDNÝ. Incidence of chronic hydrocephalus following suarachnoid hemorrhage, depending on surgical and endovascular treatment. In Hydrocephalus 2009. Baltimore, Maryland, USA, 2009. s. 141-141.
 153. HANOUN, George, Václav VYBÍHAL, Eduard NEUMAN a Ondřej NAVRÁTIL. Léze podkolenní jamky s neurlogickou symptomatologií. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 72/105, Suppl 1, s. 50-50. ISSN 1210-7859.
 154. VYBÍHAL, Václav, Marek SOVA, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Maternal hydrocepahlus with CSF shunts: Report of three cases. In Hydrocephalus 2009. Baltimore, Maryland, USA, 2009. s. 140-140.
 155. DUBA, Miloš, Marek BRADÁVKA, Andrej MRLIAN, Václav VYBÍHAL a Josef MUSIL. Metastáza maligního melanomu v mozku - obtíže v diagnostice, kazuistika. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 72/105, Suppl 1, s. 55-55. ISSN 1210-7859.
 156. FADRUS, Pavel, Václav VYBÍHAL, Tomáš SVOBODA, Eduard NEUMAN, Martin SMRČKA, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Morbus Lhermitte-Duclos - kazuistika. In Edukační sborník - XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2009. s. 324-324. ISBN 978-80-86793-12-2.
 157. ĎURIŠ, Kamil, Martin SMRČKA, Pavel ŠEVČÍK, Roman GÁL, Vilém JURÁŇ, Eduard NEUMAN, Marek SOVA, Václav VYBÍHAL a M. KÝR. Možnosti využití tkáňové oxymetrie v detekci vyzospazmů u pacientů po SAK. Anesteziologie & Intenzivní medicína. ČLS J.E.Purkyně Praha, 2009, roč. 20, č. 2, s. 102-106. ISSN 1214-2158.
 158. SMRČKA, Martin, Marek SOVA, Václav VYBÍHAL, Soňa KRYŠTOFOVÁ, Eduard NEUMAN, Pavel FADRUS a Tomáš SVOBODA. Možnosti zvýšení radikality resekce u pacientů s gliomy mozku. In Edukační sborník - XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2009. s. 226-226. ISBN 978-80-86793-12-2.
 159. VYBÍHAL, Václav, Martin SMRČKA, Olga BAUDYŠOVÁ a Miloš KEŘKOVSKÝ. Normotenzní hydrocefalus - selekce pacientů k implantaci shuntu. In Brněnské neurochirurgické dny. 2009.
 160. FADRUS, Pavel, O. SLABÝ, Radek LAKOMÝ, Eva LŽIČAŘOVÁ, Leoš KŘEN, Pavel ŠLAMPA, Tomáš SVOBODA, Václav VYBÍHAL a Martin SMRČKA. Stanovení stupně metylace genu kódujícího O6-metylguanin DNA metyltrensferázu (MGMT) u pacientů s glioblastomem. Neurologie pro praxi,. Olomouc: SOLEN s.r.o., Lazecká 297/51, 2009, roč. 10/2009, Suplement, s. 14-15. ISSN 1213-1814.
 161. 2008

 162. FADRUS, Pavel, Tomáš SVOBODA, Eduard NEUMAN, Martin SMRČKA, Václav VYBÍHAL a Leoš KŘEN. Cerebral Gangliogliomas - Case Report. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, Suppl. 2, s. 67-67. ISSN 1210-7859.
 163. FADRUS, Pavel, Tomáš SVOBODA, Josef MUSIL, Martin SMRČKA, Václav VYBÍHAL a Leoš KŘEN. Cerebral Gangliogliomas: A Case Report. Journal für Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie. Gablitz: Krause und Pachernegg GmbH, 2008, roč. 9.Jahrgang, Sonderh. 1, s. 29. ISSN 1608-1587.
 164. FADRUS, Pavel, Eduard NEUMAN, Tomáš SVOBODA, Václav VYBÍHAL, Martin SMRČKA a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Gliomatosis cerebri - a Report Cases Treated Stereo Biopsy and the Radiation Therapy. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, Suppl. 2, s. 64-64. ISSN 1210-7859.
 165. VYBÍHAL, Václav, Marek SOVA, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA a M. KEŘKOVSKÝ. Hydrocephalus with cerebrospinal fluid shunts during pregnancy: Report of two cases. Clinical Neurology and Neurosurgery. Holandsko: Elsevier, 2008, roč. 110, Suppl. 1, s. S40, 1 s. ISSN 0303-8467.
 166. DUBA, Miloš, Josef MUSIL, Václav VYBÍHAL a Katarína MÚČKOVÁ. Intracerebrální supratentoriální maligní Schwannom-kazuistika. In III. Žilinské neurochirurgické dny - Sborník abstrakt. 2008.
 167. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, George HANOUN, M. MAN a E. BUDINSKÁ. Laparoscopic versus laparotomic shunt placement in adults with hydrocephalus. In Clinical Neurology and Neurosurgery, vol. 110, Suppl. 1. 2008. ISSN 0303-8467.
 168. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, George HANOUN, M. MAN a Martin SMRČKA. Laparotomická a laparoskopická technika při implantaci peritoneální části shuntu. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, Suppl. 2, s. 64-65. ISSN 1210-7859.
 169. DUBA, Miloš, Andrej MRLIAN, Václav VYBÍHAL, Josef MUSIL a K. MÚČKOVÁ. Metastáza maligního melanomu v mozku - obtíže v diagnostice. Kazuistika. Rozhledy v Chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 87, č. 12, s. 624-627. ISSN 0035-9351.
 170. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Josef MUSIL a Milan VIDLÁK. Morbus Lhermitte-Duclos - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, Suppl. 2, s. 64-64. ISSN 1210-7859.
 171. ĎURIŠ, Kamil, Vilém JURÁŇ, Eduard NEUMAN, Václav VYBÍHAL a Michal KÝR. Možnosti využití tkáňové oxymetrie v časné detekci mozkové ischemie u pacientů po SAK. In Brněnské neurochirurgické dny - Abstrakta - pátek. Brno: Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU, 2008. 2 s.
 172. VYBÍHAL, Václav. Normotenzní hydrocefalus - diagnostika a léčba. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, supplementum. Praha: Česká lékařská společnost, 2008, roč. 71/104, Suppl. 3, s. 65-65. ISSN 1210-7859.
 173. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Marek SOVA, Martin SMRČKA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Normotenzní hydrocefalus - naše zkušenosti s diagnostikou a léčbou. Neurologie pro praxi. SOLEN s.r.o., 2008, roč. 2008, Suppl. A, s. A14-A14, 1 s. ISSN 1213-1814.
 174. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Marek SOVA, Martin SMRČKA a Miloš KEŘKOVSKÝ. Normotenzní hydrocefalus - naše zkušenosti s diagnostikou a léčbou. In NeuroSki 2008. 2008.
 175. VYBÍHAL, Václav, Martin SMRČKA, Vladimír SMRČKA a Pavel FADRUS. Normotenzní hydrocefalus - selekce pacientů k implantaci shuntu. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, Suppl. 2, s. 29-29. ISSN 1210-7859.
 176. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Miloš DUBA, Milan VIDLÁK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Vzácné nádory mozečku - kazuistiky. In Edukační sborník - XXXII. Brněnské onkologické dny. 2008.
 177. 2007

 178. FADRUS, Pavel, Vilém JURÁŇ, Eduard NEUMAN, Martin SMRČKA, Václav VYBÍHAL a Leoš KŘEN. Cerebral gangliogliomas. The case reports with MR and PET findings. Acta Neurochirurgica. Wien, 2007, I-CCXXVII, s. 126. ISSN 0001-6268.
 179. FADRUS, Pavel, Vilém JURÁŇ, Tomáš SVOBODA, Martin SMRČKA, Václav VYBÍHAL a Leoš KŘEN. Gliomatosis cerebri. The case reports treated with radiation therapy. Acta Neurochirurgica. Wien, 2007, I-CCXXVII, s. 130-130. ISSN 0001-6268.
 180. VYBÍHAL, Václav a Martin SMRČKA. Our Experience with the use of lumbar infusion test in the determination of shunt-responsive patients with normal pressure hydrocephalus. In Progress and controversies in hydrocephalus - Abstract Book. 2007.
 181. VYBÍHAL, Václav a Martin SMRČKA. Our first experience with the implantation of a progav valve in the treatment of normal pressure hydrocephalus. In Progress and controversies in hydrocephalus. 2007.
 182. SMRČKA, Martin a Václav VYBÍHAL. Syndrom karpálního tunelu. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2007, roč. 8, č. 4, s. 243-246. ISSN 1213-1814.
 183. HANOUN, George, Andrej MRLIAN, Martin SMRČKA a Václav VYBÍHAL. Treatment of Anterior Fossa Fistula. Acta Neurochirurgica. Wien, 2007, roč. 17, Suppl 1, s. 98-98. ISSN 0001-6268.
 184. HANOUN, George, Andrej MRLIAN, Martin SMRČKA a Václav VYBÍHAL. Treatment of Anterior Fossa Fistula. Skull Base Surgery. New York - Stuttgart: Thieme, 2007, roč. 17, Suppl. 1, s. 98. ISSN 1531-5010.
 185. 2006

 186. FADRUS, Pavel, Tomáš SVOBODA, Josef MUSIL, Martin SMRČKA, Václav VYBÍHAL a Leoš KŘEN. Cerebral gangliogliomas: a report of two cases with MR and PET findings. In Proceedings - 4th CENS Meeting. Budapest, Hungary, 2006. s. 71.
 187. VYBÍHAL, Václav, Martin SMRČKA, Jaroslav BOUDNÝ a Pavel FADRUS. Incidence chronického hydrocefalu po subarachnoidálním krvácení v závislosti na způsobu ošetření aneuryzmatu. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2006, roč. 69/102, Suppl. 3, s. 36. ISSN 1210-7859.
 188. VYBÍHAL, Václav, Martin SMRČKA a Pavel FADRUS. Incidence of hydrocephalus following the subarachnoidal haemorrhage with respect to the surgical or endovascular treatment of aneurysm. In Hydrocephalus 2006 - Final programme. Göteborg, Sweden: Hydrocephalus society, 2006. s. Po4, 1 s.
 189. SMRČKA, Martin a Václav VYBÍHAL. Postižení nervů v oblasti zápěstí. In Chirurgie zápěstí. 1. vyd. Praha: Galén, 2006. s. 151-156. sv. 1. ISBN 80-7262-376-1.
 190. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA a Petr BENDA. Post-operation complications of the peritoneal part of a shunt after laparotomy and laparoscopy. In Hydrocephalus 2006 - Final programme. Göteborg, Sweden: Hydrocephalus society, 2006. s. Po49, 1 s.
 191. VYBÍHAL, Václav, Marek SOVA, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA a René JURA. Změny intrakraniální hemodynamiky po kranioplastice. In Kuncův memoriál 2006. Praha: Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze, 2006. s. 27.
 192. 2005

 193. FADRUS, Pavel, Tomáš SVOBODA, Vilém JURÁŇ, Martin SMRČKA, Josef MUSIL, Václav VYBÍHAL a Z ŘEHÁK. Vyšetření PET u nádorů CNS - první zkušenosti z pohledu neurochirurga. In Sborník abstrakt - Pracovní dny České neurochirurgické společnosti. Praha: Česká neurochirurgická společnost, 2005. 1 s.
 194. 2004

 195. VYBÍHAL, Václav a Martin SMRČKA. Orbitozygomatický přístup u supraselárních lézí. Rozhledy v Chirurgii. Praha: Česká Lékařská Společnost JEP, 2004, roč. 83, č. 2, s. 58-61. ISSN 0035-9351.
 196. 2003

 197. VYBÍHAL, Václav a Jiří NEUBAUER. Spinální ganglionektomie a její perkutánní modifikace v terapii postherpetické neuralgie. Bolest. Praha: Tigis, 2003, roč. 6, č. 2, s. 102-104. ISSN 1212-0634.
 198. 2000

 199. TŮMA, Jiří, Karel KRAFKA a Václav VYBÍHAL. Laparoscopic Pyloromyotomy - Yes or No? Surgery in childhood international. Warsaw: INVEST-DRUCK, 2000, roč. 8, č. 1, 10-12. ISSN 1230-5545.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 5. 2021 04:42