Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. SLANÝ, Antonín a Hana LIPOVSKÁ. Economic and Social Policy in the Czech Republic as a Response to Economic Crises and Growth. In Astrid Lorenz, Hana Formánková. Czech Democracy in Crisis (překlad titulu Das politische System Tschechiens). 1. v angličtině. London: Palgrave Macmillan, 2020. s. 205-227. Democracy. ISBN 978-3-030-40005-7. doi:10.1007/978-3-030-40006-4_10.
 2. VACEKOVÁ, Gabriela, Hana LIPOVSKÁ a Jana SOUKOPOVÁ. The development of civil society organisations in the transitional economy of the Czech Republic. In David Billis, Colin Rochester. Handbook on Hybrid Organisations. 1st ed. London, UK: Edward Elgar Publishing, 2020. s. 348-369. ISBN 978-1-78536-610-9.
 3. LIPOVSKÁ, Hana. The Political Economy of Independence in Europe. 1. vyd. United Kingdom: Routledge, 2020. 240 s. Routledge Studies in the European Economy. ISBN 978-0-367-89647-8.
 4. 2019

 5. LIPOVSKÁ, Hana. Alan Krueger: Worker in the Vineyard of Economics. Central European Journal of Public Policy. CESES FSV UK, 2019, roč. 13, č. 1, s. 46-49. ISSN 1802-4866. doi:10.2478/cejpp-2019-0005.
 6. SLANÝ, Antonín a Hana LIPOVSKÁ. Hospodářská a sociální politika v České republice jako reakce na hospodářské krize a růst. In Astrid Lorenz, Hana Formánková. Politický systém Česka (český překlad titulu Das politische System Tschechiens). 1. v českém jazyce. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019. s. 173-194. Politologická řada, sv. 75. ISBN 978-80-7325-483-4.
 7. NOHAVOVÁ, Iveta, Věra FIBIGEROVÁ, Eva KRÁLÍKOVÁ, Hana LIPOVSKÁ, Zdena PROVAZNÍKOVÁ a K. SADÍLKOVÁ. Intervention to smokers in psychiatry: can nurses make a difference? Pioneer education changes in the largest Czech psychiatric hospital. In 19th conference of the Society for Research on Nicotine and Tobacco Europe. 2019.
 8. LIPOVSKÁ, Hana. Má to cenu? Lekce z ekonomie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 125 s. Munice, sv. č. 3. ISBN 978-80-210-9250-1.
 9. LIPOVSKÁ, Hana. Má to cenu? Lekce z ekonomie. 1. vyd. Munipress, 2019. 125 s. Munice, číslo 3. ISBN 978-80-210-9250-1.
 10. LIPOVSKÁ, Hana. První dáma československého národního hospodářství. In Simona Pecková, Ivana Mičínová. Konference u příležitosti 100. výročí založení Vysoké školy obchodní: SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Z KONFERENCE. Praha: Vysoká škola obchodní vPraze, o.p.s., 2019. s. 62-72. ISBN 978-80-7615-062-1.
 11. 2018

 12. FISCHER, Jakub a Hana LIPOVSKÁ. Coffee Index as Quick and Simple Indicator of Purchasing Power Parity. Statistika: Ekonomicko-statistický časopis. Praha: Český statistický úřad, 2018, roč. 98, č. 1, s. 55-67. ISSN 0322-788X.
 13. LIPOVSKÁ, Hana a Karel DYBA. České ekonomické století. In X. BIENNIAL CONFERENCE, CZECH ECONOMIC SOCIETY. 2018.
 14. SLANÝ, Antonín a Hana LIPOVSKÁ. Die Wirtschafts- und Sozialpolitik in der Tschechischen Republik als Reaktion auf ökonomische Krisen und Aufschwung. In Lorenz, A., Formánková, H. Das politische System Tschechiens. 1. vyd. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 2018. s. 177-200. ISBN 978-3-658-21558-3. doi:10.1007/978-3-658-21559-0_9.
 15. LIPOVSKÁ, Hana, Lucie COUFALOVÁ a Libor ŽÍDEK. HOMO ECONOMICUS IN THE SHORTAGE ECONOMY. DANUBE: Law and Economics Review. Walter de Gruyter, 2018, roč. 9, č. 4, s. 207-226. ISSN 1804-6746. doi:10.2478/danb-2018-0013.
 16. LIPOVSKÁ, Hana. Joseph E. Stiglitz: Euro – How a Common Currency Threatens the Future of Europe. Central European Journal of Public Policy. Praha: CESES UK, 2018, roč. 12, č. 2, s. 1-4. ISSN 1802-4866. doi:10.2478/cejpp-2018-0007.
 17. LIPOVSKÁ, Hana. Naše místo v eurozóně. In Conference Competition 2018. 2018.
 18. LIPOVSKÁ, Hana. POLITICAL ECONOMY OF CONFLICT: SECESSION IN THE EU. ECONOMICS AND MANAGEMENT. Brno: University of Defence in Brno, 2018, roč. 2018, č. 2, s. 37-46. ISSN 1802-3975.
 19. LIPOVSKÁ, Hana a Jakub FISCHER. Prices Indices and Inflation Measurement: Scanner Data Challenge. In Lucie Váchová a kol. 36th International Conference Mathematical Methods in Economics. 1. vyd. Prague: MatfyzPress, Publishing House of the Faculty of Mathematics and Physics Charles University, 2018. s. 294-299. ISBN 978-80-7378-371-6.
 20. 2017

 21. LIPOVSKÁ, Hana, Libor ŽÍDEK a Lucie COUFALOVÁ. ECONOMIC CRIMES IN THE SHORTAGE ECONOMY. In Dr. Klara Cermakova, Jiri Rotschedl. Proceedings of the Law & Political Science Conference. Prague: International Institute of Social and Economic Sciences, 2017. s. 29-51. ISBN 978-80-87927-41-0.
 22. LIPOVSKÁ, Hana. Economics of the Vanity Secession. In Slovak Economic Association Meeting 2017. 2017. ISBN 978-80-225-4421-4.
 23. ŠEDOVÁ, Jindřiška, Hana LIPOVSKÁ a Jakub FISCHER. Fiscal autonomy in the secessionist regions. In Matějová, L. Proceedings of the 21st International Conference: Current Trends in Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2017. s. 140-147. ISBN 978-80-210-8448-3.
 24. LIPOVSKÁ, Hana. Moderní ekonomie: Jednoduše o všem, co byste měli vědět. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, a. s., 2017. 256 s. ISBN 978-80-271-0120-7.
 25. LIPOVSKÁ, Hana a Jakub FISCHER. SECESSION AS THE BATTLE OVER HUMAN CAPITAL. In Milan Houška, Igor Krejčí, Martin Flégl, Martina Fejfarová, Hana Urbancová, Jakub Husák. Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2017. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2017. s. 206-212. ISBN 978-80-213-2762-7.
 26. LIPOVSKÁ, Hana. TERRITORIAL CLAIMS AND RIGHT TO SECEDE. In Magdalena Náplavová a Kateřina Pochobradská. New Approaches to the National Security. 1. vyd. Brno: University of Defence in Brno, 2017. s. 267-273. ISBN 978-80-7231-402-7.
 27. LOUŽEK, Marek a Hana LIPOVSKÁ. Thomas Piketty: Kapitál v 21. století. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017, roč. 65, č. 3, s. 384-389. ISSN 0032-3233. doi:10.18267/j.polek.1139.
 28. 2016

 29. FISCHER, Jakub a Hana LIPOVSKÁ. Deflation as Seen by Consumers. In Martin Boďa, Mária Grausová. Book of Abstracts of the 19th International Scientific Conference AMSE 2016. Banská Bystrica, Slovakia: Obcianske združenie Financ, Banská Bystrica, Slovakia, 2016. s. 95-104. ISBN 978-80-89438-03-7.
 30. LIPOVSKÁ, Hana. ECONOMICS OF THE EUROPEAN SECESSION. In Michal Tvrdoň. 9th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE FOR Ph.D. STUDENTS AND YOUNG SCIENTISTS. Karviná: Silesian university in Opava, School of business administration in Karvina, 2016. s. 241-251. ISBN 978-80-7510-214-0.
 31. LIPOVSKÁ, Hana. Ekonomický růst v roce 2015 - není co slavit. In Martin Slaný. Boom české ekonomiky: Anomálie, nebo trvalý trend? 1. vyd. Praha: Institut Václava Klause, 2016. s. 47-58. 24/2016. ISBN 978-80-7542-011-4.
 32. LIPOVSKÁ, Hana a Martin SLANÝ. Esej na obranu (nejen) ekonomické svobody. In Hana Lipovská, Martin Slaný. Mladí ekonomové (o) Václavu Klausovi : Festschrift k 75. narozeninám. 1. vyd. Praha: Institut Václava Klause, 2016. s. 117-142. ISBN 978-80-7542-015-2.
 33. LIPOVSKÁ, Hana. Evropská secese: ekonomická integrace na cestě k politické desintegraci? Současná Evropa. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2016, roč. 21, č. 1, s. 29-69. ISSN 1804-1280.
 34. LIPOVSKÁ, Hana a Daniel NĚMEC. Fiscal Bills and Implementation Lags. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2016. s. 163-170. ISBN 978-80-210-8082-9.
 35. LIPOVSKÁ, Hana a Jakub FISCHER. GIFTED STUDENTS AND HUMAN CAPITAL ACCUMULATION. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science. 2016, roč. 9, č. 3, s. 60-69. ISSN 1803-1617. doi:10.7160/eriesj.2016.090302.
 36. FISCHER, Jakub, Hana LIPOVSKÁ a Daniel NĚMEC. IMPLEMENTAČNÍ ZPOŽDĚNÍ DISKREČNÍ FISKÁLNÍ POLITIKY. Politická ekonomie. Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016, roč. 64, č. 3, s. 245-263. ISSN 0032-3233. doi:10.18267/j.polek.1069.
 37. LIPOVSKÁ, Hana. Kritika kvazi-ekonomických argumentů o ekonomické migraci. In Marek Loužek. Masová imigrace - Záchrana, nebo zkáza Evropy? 1. vyd. Praha: Institut Václava Klause, 2016. s. 55-68. 23/2016. ISBN 978-80-87806-95-1.
 38. LIPOVSKÁ, Hana. Měnová politika po Velké recesi. Politická ekonomie. Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016, roč. 64, č. 5, s. 627-629. ISSN 0032-3233. doi:10.18267/j.polek.1089.
 39. LIPOVSKÁ, Hana. Padáme do deflační pasti? In Filip Šebesta. IVK v roce třetím: výběr textů. Praha: Institut Václava Klause, 2016. s. 203-207. 25/2016. ISBN 978-80-7542-009-1.
 40. LIPOVSKÁ, Hana a Jakub FISCHER. TALENTED STUDENTS AND THEIR FAMILY BACKGROUND. In Martin Flégl, Milan Houšek, Igor Krejčí. Proceedings of the 13th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2016. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 319-326. ISBN 978-80-213-2646-0.
 41. 2015

 42. FISCHER, Jakub a Hana LIPOVSKÁ. Academic inbreeding in the Czech Republic. In Krejci I.; Flegl M.; Houska M. Efficiency and Responsibility in Education 2015. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 112-119. ISBN 978-80-213-2560-9.
 43. FISCHER, Jakub a Hana LIPOVSKÁ. Brain Drain - Brain Gain: Slovak Students at Czech Universities. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science. 2015, roč. 8, č. 3, s. 54-59. ISSN 1803-1617. doi:10.7160/eriesj.2015.080301.
 44. FISCHER, Jakub a Hana LIPOVSKÁ. Burgernomics Revisited: Regional Purchasing Power. In David Martinčík. Mathematical Methods in Economics 33rd international conference in Cheb. Plzeň: University of West Bohemia, 2015. s. 184-189. ISBN 978-80-261-0539-8.
 45. FISCHER, Jakub a Hana LIPOVSKÁ. Doctoral brain drain from Czech Academia. In Igor Krejčí. Proceedings of the 12th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2015. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 120-126. ISBN 978-80-213-2560-9.
 46. LIPOVSKÁ, Hana. European Integration: Road to Secession? In Karel Skokan et al. Sborník příspěvků VIII. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2015. s. 150-159. ISBN 978-80-7510-177-8.
 47. BAUER, Luboš, Hana LIPOVSKÁ, Miloslav MIKULÍK a Vít MIKULÍK. Matematika v ekonomii a ekonomice. první vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2015. 352 s. ISBN 978-80-247-4419-3.
 48. FISCHER, Jakub a Hana LIPOVSKÁ. Novel Government Debt Indicator: Government Debt to Net Wealth of Households. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research - the 19th International Conference. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 110-116. ISBN 978-80-210-7532-0.
 49. LIPOVSKÁ, Hana. The Fiscal Placebo. ACTA VŠFS. 2015, roč. 9, č. 2, s. 130-148. ISSN 1802-792X.
 50. 2014

 51. FISCHER, Jakub a Hana LIPOVSKÁ. PATH TO THE LABOUR MARKET: CZECH STUDENTS’ STUDY WORKLOAD AND WORK EXPERIENCES. In Milan Houška et al. Proceedings of the 11th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2014. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2014. s. 118 - 124. ISBN 978-80-213-2468-8.
 52. FISCHER, Jakub a Hana LIPOVSKÁ. THE WORK-STUDY DILEMMA OF CZECH UNDERGRADUATES. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science. 2014, roč. 7, 3-4, s. 45-52. ISSN 1803-1617. doi:10.7160/eriesj.2014.070301.
 53. 2013

 54. FISCHER, Jakub a Hana LIPOVSKÁ. BUILDING HUMAN CAPITAL: THE IMPACT OF PARENTS' INITIAL EDUCATIONAL LEVEL AND LIFELONG LEARNING ON THEIR CHILDREN. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science. 2013, roč. 6, č. 4, s. 134-142. ISSN 1803-1617.
 55. FISCHER, Jakub a Hana LIPOVSKÁ. How Does The Parents´ Attained Level Of Education Influence Lifelong Learning Of Children? In Roman Kvasnička. Efficiency and Responsibility in Education: 10th International Conference. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 128-135. ISBN 978-80-213-2378-0.
 56. LIPOVSKÁ, Hana a Jakub FISCHER. Income Inequality and Gross Domestic Private Product Growth in Different Groups of Countries. In Hana Vojáčková. Proceedings of the 31st International Conference Mathematical Methods in Economics 2013. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2013. s. 535-540. ISBN 978-80-87035-76-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 9. 2021 01:54