Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. MUSIL, Libor. Lokální aktéři a strategie podpory příležitostí lidí s mentálním handicapem. In Miloš Votoupal, Hans van Ewijk a Libor Musil. Podpora příležitostí lidí s mentálním handicapem. Praha, Brno: Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, 2022. s. 145-180. Studijní texty, sv. 75. ISBN 978-80-246-5451-5.
  2. VOTOUPAL, Miloš a Libor MUSIL. Nezávislý život lidí s mentálním handicapem : fikce nebo realita? 2022.
  3. VOTOUPAL, Miloš, Hans VAN EWIJK a Libor MUSIL. Podpora příležitostí Lidí s mentálním handicapem. 1. vyd. Praha, Brno: Univerzita Karlova, Karolinum; Masarykova univerzita, 2022. 245 s. Studijní texty, sv. 75. ISBN 978-80-246-5451-5.
  4. MUSIL, Libor. Policies by People with Intellectual Disabilities. Sociální práce / Czech and Slovak Social Work. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci; ERIS, 2022, roč. 22, č. 4, s. 21-35. ISSN 1213-6204.
  5. VOTOUPAL, Miloš, Hans VAN EWIJK a Libor MUSIL. Úvod. In Miloš Votoupal, Hans van Ewijk a Libor Musil. Podpora příležitostí lidí s mentálním handicapem. Praha, Brno: Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, 2022. s. 9-16. Studijní texty, sv. 75. ISBN 978-80-246-5451-5.
  6. VOTOUPAL, Miloš, Hans VAN EWIJK a Libor MUSIL. Závěr. In Miloš Votoupal, Hans van Ewijk a Libor Musil. Podpora příležitostí lidí s mentálním handicapem. Praha, Brno: Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, 2022. s. 230-233. Studijní texty, sv. 75. ISBN 978-80-246-5451-5.

  2021

  1. VOTOUPAL, Miloš a Libor MUSIL. Photovoice : participace lidí žijících se stigmatem mentálního postižení (workshop v rámci Mezinárodní vědecké konference pro inkluzi osob se speciálními potřebami ICIPSEN). 2021.

  2020

  1. MUSIL, Libor. Interpretace očekávání těch druhých sociálními pracovníky. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2020, roč. 20, č. 6, s. 5-22. ISSN 1213-6204.
  2. MUSIL, Libor a Daniela JAKLOVÁ STŘIHAVKOVÁ. Reflecting on a Common Core and the Variability of Social Work Definitions : “Theme and its Interpretations” by Foucault. Journal of Social Work Education. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2020, roč. 56, č. 2, s. 384-393. ISSN 1043-7797. doi:10.1080/10437797.2019.1656573.
  3. BALÁŽ, Roman, Jana HAVLÍKOVÁ a Libor MUSIL. Síťování v sociální práci. Sociální práce, 20(5). Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2020. 154 s. ISSN 1213-6204.
  4. BALÁŽ, Roman, Jana HAVLÍKOVÁ a Libor MUSIL. Síťování v sociální práci a předpoklady pro navazování spolupráce při řešení problémů. Sociální práce. Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2020, roč. 20, čís. 5, s. 3-4. ISSN 1213-6204.

  2019

  1. MUSIL, Libor, Roman BALÁŽ, Monika PUNOVÁ a Miloš VOTOUPAL. Doporučení ke vzdělávání sociálních pracovníků. Praha: VÚPSV, 2019. 22 s.
  2. MUSIL, Libor, Roman BALÁŽ, Jana HAVLÍKOVÁ, Monika PUNOVÁ a Miloš VOTOUPAL. Předpoklady a osobnostní rysy vhodné pro výkon sociální práce. Praha: VÚPSV, 2019. 170 s. ISBN 978-80-7416-373-9.

  2018

  1. MUSIL, Libor. Social work and functions of participative action research. Pensée plurielle : Parol, pratiques et réflexions du social. De Boeck Supérieur, 2018, roč. 48, č. 2, s. 91-97. ISSN 1376-0963. doi:10.3917/pp.048.0091.

  2016

  1. BALÁŽ, Roman a Libor MUSIL. Faktory bránící dosahování oborových zájmů sociální práce. Sociální práce|Sociálna práca|Czech and Slovak Social Work. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2016, roč. 16/2016, č. 5, s. 50-69. ISSN 1213-6204.

  2014

  1. MUSIL, Libor, Olga HUBÍKOVÁ a Jana HAVLÍKOVÁ. Sociální práce s lidmi s hmotnou nouzí. Sociální práce Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2014, roč. 14, č. 2, s. 71-86. ISSN 1213-6204.

  2013

  1. MUSIL, Libor. Administrativní (procedurální) přístup. In Matoušek O. a kol. Encyklopedie sociální práce. první. Praha: Portál s.r.o., 2013. s. 104-106. 2110. ISBN 978-80-262-0366-7.
  2. MUSIL, Libor. Hospodaření v rámci případu. In Matoušek O. a kol. Encyklopedie sociální práce. první. Praha: Portál s.r.o., 2013. s. 131-133. 2110. ISBN 978-80-262-0366-7.
  3. MUSIL, Libor. Challenges of Postmodern Institutionalisation for Education in Social Work. In Matulayová, T., Musil, L. Social Work, Education and Postmodernity. Theory and Studies in Selected Czech, Slovak and Polish Issues. first. Liberec: Technical University of Liberec, 2013. s. 10-72. ISBN 978-80-7494-032-3.
  4. MUSIL, Libor. Identita oboru/profese sociální práce. In Matoušek O. a kol. Encyklopedie sociální práce. první. Praha: Portál s.r.o., 2013. s. 512-514. 2110. ISBN 978-80-262-0366-7.
  5. MUSIL, Libor. Interakce. In Matoušek O. a kol. Encyklopedie sociální práce. první. Praha: Portál s.r.o., 2013. s. 217-219. 2110. ISBN 978-80-262-0366-7.
  6. MUSIL, Libor. Kultura organizace. In Matoušek O. a kol. Encyklopedie sociální práce. první. Praha: Portál s.r.o., 2013. s. 520-524. 2110. ISBN 978-80-262-0366-7.
  7. MALÍK HOLASOVÁ, Věra a Libor MUSIL. Manažerismus. In Matoušek O. a kol. Encyklopedie sociální práce. první. Praha: Portál s.r.o., 2013. s. 246-248. 2110. ISBN 978-80-262-0366-7.
  8. GOJOVÁ, Alice a Libor MUSIL. Práce se sítěmi podpory. In Matoušek O. a kol. Encyklopedie sociální práce. první. Praha: Portál s.r.o., 2013. s. 316-319. 2110. ISBN 978-80-262-0366-7.
  9. MUSIL, Libor. Případ. In Matoušek O. a kol. Encyklopedie sociální práce. první. Praha: Portál s.r.o., 2013. s. 219-221. 2110. ISBN 978-80-262-0366-7.
  10. MUSIL, Libor, Olga HUBÍKOVÁ, Jana HAVLÍKOVÁ a Kateřina KUBALČÍKOVÁ. Raná fáze implementace reformy v rámci agendy dávek pomoci v hmotné nouzi. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2013. 107 s. ISBN 978-80-7416-124-7.
  11. MATULAYOVÁ, Tatiana a Libor MUSIL. Social Work, Education and Postmodernity. Theory and Studies in Selected Czech, Slovak and Polish Issues. first. Liberec: Technical University of Liberec, 2013. 145 s. 55-100-13. ISBN 978-80-7494-032-3.
  12. MUSIL, Libor. Sociální akce. In Matoušek O. a kol. Encyklopedie sociální práce. první. Praha: Portál s.r.o., 2013. s. 324-326. 2110. ISBN 978-80-262-0366-7.
  13. MUSIL, Libor. Sociální intervence. In Matoušek O. a kol. Encyklopedie sociální práce. první. Praha: Portál s.r.o., 2013. s. 238-241. 2110. ISBN 978-80-262-0366-7.
  14. MUSIL, Libor. Sociální práce a jiné pomáhající obory/profese. In Matoušek O. a kol. Encyklopedie sociální práce. první. Praha: Portál s.r.o., 2013. s. 506-509. 2110. ISBN 978-80-262-0366-7.
  15. MUSIL, Libor. Sociální prostředí. In Matoušek O. a kol. Encyklopedie sociální práce. první. Praha: Portál s.r.o., 2013. s. 213-215. 2110. ISBN 978-80-262-0366-7.
  16. KAPPL, Miroslav a Libor MUSIL. Teorie komunikativního jednání. In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál s.r.o., 2013. s. 84-88. 2110. ISBN 978-80-262-0366-7.
  17. HAVLÍKOVÁ, Jana, Olga HUBÍKOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ a Libor MUSIL. Typy pojetí sociální pomoci poskytované příjemcům dávek pomoci v hmotné nouzi pracovníky ÚP ČR po sociální reformě: tři případové studie. Fórum sociální politiky. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2013, roč. 7, č. 6, s. 2-9, 9 s. ISSN 1802-5854.
  18. MUSIL, Libor. Vyjednávání. In Matoušek o. a kol. Encyklopedie sociální práce. první. Praha: Portál s.r.o., 2013. s. 294-295. 2110. ISBN 978-80-262-0366-7.
  19. MUSIL, Libor. Zprostředkování. In Matoušek O. a kol. Encyklopedie sociální práce. první. Praha: Portál s.r.o., 2013. s. 296-299. 2110. ISBN 978-80-262-0366-7.

  2012

  1. MUSIL, Libor. Jak překonávat obtíže při zprostředkování souběžné pomoci pro klienta? Sociální práce Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2012, roč. 2012/12, č. 1, s. 52-76. ISSN 1213-6204.
  2. KLVAČ, Pavel a Libor MUSIL. Les mezi zahradou a divočinou. Veronica. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2012, XXVI, č. 1, s. 20-21. ISSN 1213-0699.
  3. MUSIL, Libor a Renáta TALAŠOVÁ. Sebevýzkum jako nástroj řešení problémů práce s klientem. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 75-89. ISSN 1213-6204.

  2011

  1. MUSIL, Libor a Vlasta JANSKÁ. Dilema ‚loajálního úředníka a empatického pomocníka‘ a akceptace změn. In Winkler, J., Žižlavský, M. (eds.) Institucionální změna a veřejná politika. Analýza politiky zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita, muniPRESS, 2011. s. 123-149. první. ISBN 978-80-210-5601-5.
  2. JANSKÁ, Vlasta a Libor MUSIL. The Influence of Prejudicial Typifications on My Approach to Clients Suffering From Mental Illness. Social Work in Mental Health. 2011, roč. 9, č. 6, s. 417-434, 17 s. ISSN 1533-2985.

  2010

  1. MUSIL, Libor. Constancy of Concepts of Desirable Social Workers’ Actions and Experiencing their Dissimilarity in an Organisation. Czech and Slovak Social Work. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2010, roč. 11, č. 5, s. 17-26. ISSN 1213-6204.
  2. MUSIL, Libor a Vlasta JANSKÁ. Neochota ke změně - rigidita nebo rezistance? In Winkler, J.; Klimplová, L. (eds.): Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy české veřejné politiky. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 161-185, 24 s. MOPO. ISBN 978-80-210-5352-6.
  3. MUSIL, Libor. Tři pohledy na budoucnost sociální práce. první. Hradec Králové: Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 11-25, 14 s. ISBN 978-80-7435-086-3.

  2009

  1. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina, Libor MUSIL a Jana HAVLÍKOVÁ. Faktory ovlivňující přístup k zavádění Standardů kvality v azylových domech pro osoby bez přístřeší a důsledky pro praxi. 2009.
  2. RŮŽIČKOVÁ, Daniela a Libor MUSIL. Hledají sociální pracovníci kolektivní identitu? Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2009, roč. 9, 3/2009, s. 79 - 92. ISSN 1213-6204.
  3. MUSIL, Libor, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Jana HAVLÍKOVÁ a Olga HUBÍKOVÁ. Kvalita v sociálních službách: implementace nástroje řízení kvality na úrovni poskytovatelů sociálních služeb. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 14-19, 32 s. ISSN 1802-5854.
  4. MUSIL, Libor a Vlasta JANSKÁ. Problémy poradců pro zprostředkování při výkonu jejich profese. In Třetí pracovní konference projektu: Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy jejich politické regulace v ČR po vstupu do EU. 2009.
  5. MUSIL, Libor a Vlasta JANSKÁ. Problémy poradců pro zprostředkování při výkonu jejich profese. In Třetí pracovní konference projektu: Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy jejich politické regulace v ČR po vstupu do EU. 2009. 2009.

  2008

  1. MUSIL, Libor, Kateřina KUBALČÍKOVÁ a Mirka NEČASOVÁ. Dilemmas Faced by Frontline Workers in Statutory and Non-Governmental Care for Elderly. In Fortunato, V., Frieshahn, G., Kantowicz, E. (Eds.) Social Work in Restructured European Welfare Systems. Roma: Carocci editore, 2008. s. 95-113. first edition. ISBN 978-88-430-4559-4.
  2. MUSIL, Libor a Jindřich ŠRAJER. Dimenze životní situace rodiny. In ŠRAJER, Jindřich a Libor MUSIL. Etické kontexty sociální práce s rodinou. Brno: Albert, 2008. s. 9 - 17. ISBN 978-80-7326-145-0.
  3. ŠRAJER, Jindřich a Libor MUSIL. Etické kontexty sociální práce s rodinou. Brno: Albert, 2008. 152 s. ISBN 978-80-7326-145-0.
  4. KŘIŠŤAN, Alois a Libor MUSIL. Nezodpovězená otázka vztahu "pozorného srdce" a "odbornosti" v křesťansky zakotvené praxi sociální práce. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVPS, 2008, roč. 8, 4/2008, s. 93 - 99. ISSN 1213-6204.
  5. DOHNALOVÁ, Zdeňka a Libor MUSIL. Přínos sdružení Dlouhá cesta pro matky a rodiny vyrovnávající se se ztrátou dítěte. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2008, roč. 8, 2/2008, s. 106 - 120. ISSN 1213-6204.
  6. MUSIL, Libor. Různorodost pojetí, nejasná nabídka a kontrola výkonu "sociální práce". Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2008, roč. 8, 2/2008, s. 60 - 79. ISSN 1213-6204.
  7. MUSIL, Libor a Jindřich ŠRAJER. Změny sociálního prostředí a životní úkoly rodiny. In Etické kontexty sociální práce s rodinou. Brno: Albert, 2008. s. 127 - 150. ISBN 978-80-7326-145-0.
  8. MUSIL, Libor a Mirka NEČASOVÁ. Zvládání nesourodých očekávání a morální orientace sociálních pracovníků. In Etické kontexty sociální práce s rodinou. Brno: Albert, 2008. s. 83 - 105. ISBN 978-80-7326-145-0.

  2007

  1. DOHNALOVÁ, Zdeňka, Mirka NEČASOVÁ, Libor MUSIL a Annamaria CAMPANINI. Identita sociální práce a specifika supervize. 2007.
  2. JANEBOVÁ, Radka a Libor MUSIL. Mýty o roli sociálních pracovníků a pracovnic. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 50-61, 11 s. ISSN 1213-6204.
  3. MUSIL, Libor, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Olga HUBÍKOVÁ a Jana HAVLÍKOVÁ. Působení politiky sociálních služeb na kulturu poskytování osobních sociálních služeb ve vybrané organizaci. Praha: VÚPSV Praha, 2007. 68 s. Transformace sociálních služeb. ISBN 978-80-87007-56-3.

  2006

  1. MUSIL, Libor. Coping with Dilemmas. Working Conditions and Interactions of Social Workeres with their Clients. Stassfurt: ISIS, 2006. 130 s. Comparative Social Work Science Vol. 6. ISBN 80-7326-090-5.
  2. MUSIL, Libor, Kateřina KUBALČÍKOVÁ a Olga HUBÍKOVÁ. Kvalifiakční potřeby pracovníků v sociálních službách pro seniory. Praha: VÚPSV, 2006. 136 s. ISBN 80-87007-41-7.
  3. NEČASOVÁ, Mirka a Libor MUSIL. PRACOVNÍ PODMÍNKY A DILEMATA POMÁHAJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ. Sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 57 - 71, 14 s. ISSN 1213-6204.
  4. MUSIL, Libor, Olga HUBÍKOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ a Jana HAVLÍKOVÁ. Působení politiky sociálních služeb na kulturu poskytování sociálních služeb ve vybrané organizaci OSS. Průběžná zpráva. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2006. ISBN 80-87007-22-0.

  2005

  1. MUSIL, Libor. člen Pracovní skupiny pro sociální vědy při Akreditační komisi. 2005.
  2. MUSIL, Libor. "De- and re-construction processes within different welfare regimes in Europe - Consequences for social work theory and practice". 2005.
  3. MUSIL, Libor a Pavel KLVAČ. Duchovní cesty krajinou. Veronica. Brno, 2005, XIX, č. 4, s. 16-17. ISSN 1213-0699.
  4. MUSIL, Libor, Olga HUBÍKOVÁ a Kateřina KUBALČÍKOVÁ. Kvalifikace pracovníků v sociálních službách. VÚPS Praha, pracoviště Brno: VÚPS Praha, pracoviště Brno, 2005.
  5. NEČASOVÁ, Mirka a Libor MUSIL. Social exclusion of elderly people receiving care services in the perception of the workers. In Social Work Challenges for Social Cohesion. 2005.
  6. NEČASOVÁ, Mirka a Libor MUSIL. Social exclusion of the elderly people receiving home care service in the perception of the workers and the impact on social cohesion - examples from research. In Social Work Challenges for Social Cohesion. IFSW, CyASW, Lefkosia, Cyprus. 2005.

  2004

  1. MUSIL, Libor, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Olga HUBÍKOVÁ a Mirka NEČASOVÁ. Do social workers avoid the dilemmas of work with cliens? European journal of social work. Oxfordshire: Carfax Publishing, 2004, roč. 3/2004, č. 7, s. 305-319. ISSN 1369-1457.
  2. MUSIL, Libor, Olga HUBÍKOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ a Mirka NEČASOVÁ. Do social workers avoid the dilemmasof work with clients? European journal of social work. Oxfordshire: Carfax Publishing, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 305 - 319, 14 s. ISSN 1369-1457.
  3. MUSIL, Libor, Olga HUBÍKOVÁ a Kateřina KUBALČÍKOVÁ. Jak překonat nesnáze při zavádění Standardů kvality v Domech na půl cesty a v pečovatelské službě. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2004, roč. 1/2004, č. 1, s. 35-48. ISSN 1213-6204.
  4. MUSIL, Libor, Olga HUBÍKOVÁ a Kateřina KUBALČÍKOVÁ. Jak překonat nesnáze při zavádění Standardů kvality v Domech na půl cesty a v Pečovatelské službě. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2004, roč. 2/2004, č. 2, s. 31-46. ISSN 1213-6204.
  5. MUSIL, Libor a Pavel KLVAČ. Jak vnímají pracovníci průmyslu přírodu a krajinu Ostravska? In Průmyslová krajina - Sborník referátů z odborné konference. Vyd. 1. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004. s. 195-204. ISBN 80-7248231-9.
  6. MUSIL, Libor. "Ráda bych Vám pomohla, ale ..." Dilemata práce s klienty v organizacích. Brno: Marek Zeman, 2004. 243 s. ISBN 80-903070-1-9.
  7. MUSIL, Libor. Standardy kvality a sociální práce v sociálních službách. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2004, roč. 1/2004, č. 1, s. 53-74. ISSN 1213-6204.

  2003

  1. KLVAČ, Pavel a Libor MUSIL. O paměti křížů, Božích muk a kapliček. Veronica. Časopis ochránců přírody. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2003, XVII, č. 5, s. 17-20. ISSN 1213-0699.
  2. NAVRÁTIL, Pavel. Romové v české společnosti: Jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 224 s. Výzkumné zprávy. ISBN 80-7178-741-8.
  3. MUSIL, Libor a Pavel NAVRÁTIL. Sociální práce jako nástroj překonávání sociálního vyloučení Romů. In Romové v české společnosti. 1. vyd. Praha: Portál, s.r.o., 2003. s. 193-208. Portál, s. r. o. 884. publikace. ISBN 80-7178-741-8.
  4. MUSIL, Libor a Pavel KLVAČ. Studánky životodárné, magické, posvátné i ekologické. Veronica. Brno, 2003, XVII, č. 3, s. 20-21. ISSN 1213-0699.
  5. KLVAČ, Pavel a Libor MUSIL. Úcta k (ne)obyčejným stromům. Veronica. Brno, 2003, XVII, č. 1, s. 15-17. ISSN 1213-0699.

  2002

  1. MUSIL, Libor. Dilema kvantity a kvality v kultuře služeb sociální práce. Sociální práce. Brno: ASVSP, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 73-90. ISSN 1213-624.
  2. MUSIL, Libor. Jednostrannost a symetrie v kultuře služeb sociálni práce. In Sociologie jako umění Možného. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 129-161. Sociální studia 8. ISBN 80-210-2852-1.
  3. MUSIL, Libor, Kateřina KUBALČÍKOVÁ a Olga HUBÍKOVÁ. Pečovatelská služba a Domy na půl cesty před zavedením standardů kvality sociálních služeb. Sociální politika. Praha: MPSV ČR, 2002, roč. 28, 7-8, s. 14-18. ISSN 0049-0962.
  4. MUSIL, Libor a Pavel NAVRÁTIL. Přístupy k práci s menšinami. In Přístupy k práci s menšinamy. MU FSS v Brně: Masarykova universita v Brně, 2002. s. 263-290. Georgetown. ISBN 80-210-2791-6.
  5. MUSIL, Libor. Strategie terénní práce v problémových komunitách aneb Jak reagovat na politiku sestěhování neplatičů. In In Sirovatka T. ed., Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 291-309. Georgetown. ISBN 80-210-2791-6.

  2001

  1. MUSIL, Libor a Miroslav GREGOR. Cíle intervencí a dilemata pracovníků služeb sociální práce. Sociální práce : odborná revue pro sociální práci. Brno: Národní centrum pro rodinu, 2001, roč. 2001, 2001/0, s. 14-36. ISSN 1213-6204.
  2. MUSIL, Libor a Pavel NAVRÁTIL. Přístupy k práci s minoritami. In Základy sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. s. 267-292. ISBN 80-7178-473-7.
  3. MUSIL, Libor. Social Workes, Their Approaches to Clients and the Credibility of Social Security Measures. In Confidence and Changes: Managing Social Protection in the New Millennium. The Hague: Kluwer Law International, 2001. s. 251-265. ISBN 90-411-1681-8.
  4. MUSIL, Libor. Sociální dávky jako součást komplexní intervence do situace klienta. In Dávky sociálního státu. Brno: Georgetown, 2001. s. 128-137. Rubikon, sv. 6. ISBN 80-210-2624-3.

  2000

  1. MUSIL, Libor a Oldřich CHYTIL. Making Education i Social Work Better - Czech Experience. Blansko: Chytil Oldřich, 2000. 11 s. Albert. ISBN 80-7326-004-2.
  2. MUSIL, Libor. O významu mikrosvěta pro fungování sociálního státu. Sociológia. Bratislava: Sociologický ústav SAV, Bratislava, 2000, roč. 32, č. 1, s. 98-102. ISSN 0049-1225.
  3. NAVRÁTIL, Pavel a Libor MUSIL. Sociální práce s příslušníky menšinových skupin. Sociální studia. Fakulta sociálních studií MU Brno, 2000, roč. 2000, č. 5, s. 127-163. ISSN 1212-365X.

  1999

  1. MUSIL, Libor. Kultura pracovišť služeb sociální práce. Sociální studia. Brno: FSS MU, 1999, roč. 1998, č. 4, s. 106-114. ISSN 1212-365X.
  2. MUSIL, Libor. Organizace těžby v OKD a problém prostředí. In Potůček, M. (ed.), Česká společnost na konci tisíciletí. Praha: Karolinum, 1999. s. 251-261. ISBN 80-7184-825-5.
  3. MUSIL, Libor a Pavel NAVRÁTIL. Přístupy k práci s menšinami: dilemata a možnosti jejich řešení (část I). Sociální práce. Brno: NCR, 1999, roč. 1999, č. 5, s. 36-51.
  4. MUSIL, Libor a Pavel NAVRÁTIL. Přístupy k práci s menšinami: dilemata a možnosti jejich řešení (část II). Sociální práce. Brno: NCR, 1999, roč. 1999, č. 6, s. 34-52.
  5. MUSIL, Libor. Social Professions for the Whole Europe ?!? In Chytil, O., Seibel, F.W. (eds.), European Dimensions in Training and Practice of Social Professions. Ostrava: Albert, 1999. s. 260-264. ISBN 80-85834-62-6.
  6. MUSIL, Libor. Těžba uhlí, problém prostředí, modernita. Jak ovlivnila ekologická výzva organizaci jedné ostravské šachty. Brno: Masarykova universita, Nakladatelství Georgetown, 1999. 257 s. Spisy FSS brněnské university, Svazek 1. ISBN 80-210-2188-8.

  1998

  1. MUSIL, Libor. Tři ideologie problému prostředí. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 1998, roč. 1998, 3, č. 3, s. 45-69. ISSN 1212-365X.

  1997

  1. MUSIL, Libor. Trvalá udržitelnost a pokora v postojích obyvatel jižní Moravy ke krajině. Sociální studia 2. Brno: Filosofická fakulta MU Brno, 1997, roč. 1997,, č. 2, s. 133-150. ISSN 1211-6815.

  1996

  1. MUSIL, Libor. Krajina jako předmět konfliktu a. Sborník praci Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Filosofická fakulta MU Brno, 1996, G37, 1995, G37, s. 49-63.
  2. MUSIL, Libor. Vývoj sociálního státu v Evropě. Čítanka z historie moderní evropské sociální politiky. Brno: Doplněk, 1996. 256 s. Doplněk. ISBN 80-85765-62-4.

  1995

  1. MUSIL, Libor. Chudoba a československý stát mezi dvěma světovými válkami. SPFFBU. Brno: Filosifcká fakulta MU Brno, 1995, roč. 1995, G36, G36, s. 23-44. ISSN 80-0231-512-2.
  2. MUSIL, Libor. Participation and Privatization - the Concept. In Mo�ný, I. et. al, Social Consequences of a Change in Ownership. Two Case Studies in Industrial Enterprises in the Czech Republic Spring 1993. Brno: MU Brno, 1995. s. 27-51.
  3. MOŽNÝ, Ivo, Petr MAREŠ a Libor MUSIL. Social Consequences of a Change in Ownership. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. 154 s. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis 306. ISBN 80-210-1204-8.
  4. MUSIL, Libor. Statusová solidarita a česká sociální politika. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1995, roč. 31, č. 4, s. 423-434. ISSN 0038-0288.

  1994

  1. MUSIL, Libor a Petr MAREŠ. The Entitelment Mentality and Legitimacy of Privatization in Industry. In SPFFBU. G35, 1994. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. s. 78-97. SPFFBU G 35. ISBN 80-210-0925-X.
  2. MUSIL, Libor a Petr MAREŠ. The Legitimacy of Privatization: Two Case Studies of Privatizated Enterprises. Czechoslovak Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1994, roč. 2, č. 2, s. 187-199. ISSN 1210-3861.
  3. MARE�, Petr, Libor MUSIL a Ladislav RABU�IC. Values and the welfare state in Czechoslovakia. In Bryant, G.A., Mokrzycki, E., The New Great Transformation? first. London: Routledge, 1994. s. 78-98. ISBN 0-415-09249-3.
  4. RABUŠIC, Ladislav, Petr MAREŠ a Libor MUSIL. Values and the Welfare State in Czechoslovakia. In New Great Transformation? London: Routledge, 1994. s. 78-98. není. ISBN 0-415-09249-3.
  5. MUSIL, Libor. Zda a jak oslovit veřejnost. Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 1994, roč. 1994, č. 5, s. 243-245. ISSN 0044-4863.

  1993

  1. RABUŠIC, Ladislav, Petr MAREŠ a Libor MUSIL. Civic Society and Cultural Change in Czechoslovakia. In Zwischen den Zeiten. Wiena: VWGÖ, 1993. s. 159-165. není. ISBN 3-85369-867-0.
  2. GREGOR, Miroslav, Petr MAREŠ a Libor MUSIL. Hledání pružné organizace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. 100 s. ISBN 80-210-0663-3.
  3. MUSIL, Libor. Horníci. In Gregor a kol., Hledání pru�né organizace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. s. 22-26. ISBN 80-210-0663-3.
  4. MAREŠ, Petr, Libor MUSIL a Ladislav RABUŠIC. Charakter naší sociální změny. Sociologické aktuality. Praha: Vodáková, Maříková, Ryba, 1993, roč. 1992, č. 3, s. 3. ISSN 1210-4620.
  5. MUSIL, Libor. Instrumental Participation and Legitimacy of Privatization. In The VIIth General Conference EADI, Berlin, 1993. Berlin: EADI, 1993. s. 20-37.
  6. RABUŠIC, Ladislav, Petr MAREŠ a Libor MUSIL. Is the Moravian Movement the Last Straw which the Moravian Grasp? In Sborník prací FF BU. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. s. 51-61. G34. ISBN 80-210-0551-3.
  7. MAREŠ, Petr, Libor MUSIL a Ladislav RABUŠIC. K moravskému nacionalismu. Sociologické aktuality. Praha: Vodáková, Maříková, Ryba, 1993, roč. 1992, č. 3, s. 14-15. ISSN 1210-4620.
  8. MUSIL, Libor. Ke společnému cíli bez příkazů. In Gregor a kol., Hledání pru�né organizace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. s. 85-90. ISBN 80-210-0663-3.
  9. MUSIL, Libor. Krajina pod Pálavou: Shrnutí hlavních poznatků sociologických průzkumů a doporučení. �ivotné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 1993, roč. 1993, č. 1, s. 39-40. ISSN 0044-4863.
  10. MAREŠ, Petr, Libor MUSIL a Ladislav RABUŠIC. Pocit jistoty a touha po pořádku. Sociologické aktuality. Praha: Vodáková, Maříková, Ryba, 1993, roč. 1992, č. 4, s. 4-5. ISSN 1210-4620.
  11. MUSIL, Libor. Potřeba pru�něj�í organizace. In Gregor, M. a kol., Hledání pru�né organizace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. s. 49-55. ISBN 80-210-0663-3.
  12. MUSIL, Libor. Úvaha o dosud nepřekonané minulosti. In Gregor, M. a kol., Hledání pru�né organizace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. s. 13-21. ISBN 80-210-0663-3.

  1992

  1. MAREŠ, Petr, Libor MUSIL a Ladislav RABUŠIC. Fenomén moravanství. Sociológia. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 1992, roč. 24, č. 1, s. 85-88. ISSN 0049-1225.
  2. MUSIL, Libor, Petr MAREŠ a Ladislav RABUŠIC. Hodnoty a moravanství. In Morava v českém státě včera, dnes a zítra. Brno: Moravské zemské muzeum, 1992. s. 37-46.

  1991

  1. RABUŠIC, Ladislav, Petr MAREŠ a Libor MUSIL. Sociální změna očima české veřejnosti. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1991, roč. 27, č. 6, s. 702-714. ISSN 0038-0288.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 2. 2024 06:53