Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. ROHAN, Tomáš, Tomáš ANDRAŠINA, Tomáš JŮZA, Peter MATKULČÍK, Dalibor ČERVINKA, Iva SVOBODOVÁ, Veronika NOVOTNÁ, Vladan BERNARD, Vlastimil VÁLEK a Nahum GOLDBERG. Experimental model of occluded biliary metal stent recanalization using irreversible electroporation via a tubular catheter. International Journal of Hyperthermia. 2021, roč. 2021, č. 1, s. 393-401. ISSN 0265-6736. doi:10.1080/02656736.2021.1875061.
 2. BERNARD, Vladan, Erik STAFFA, Aleš BOUREK, Marek DOSTÁL, Vojtěch MORNSTEIN a Jana POKORNÁ. PROTECTIVE ASPECTS IN CONTACTLESS INFRARED THERMOGRAPHY FEVER SCREENING. Lékař a technika. ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství, 2021, roč. 50, č. 3, s. 95-100, 5 s. ISSN 0301-5491. doi:10.14311/CTJ.2020.3.03.
 3. 2020

 4. MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Marek DOSTÁL, Ivo HRAZDIRA, Erik STAFFA, Jaromír ŠRÁMEK a Daniel VLK. Lékařská fyzika a biofyzika. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 339 s. ISBN 978-80-210-8984-6.
 5. 2019

 6. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Vladimír ČAN, Jana POKORNÁ, Andrea ZETELOVÁ, Martina FARKAŠOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN a Zdeněk KALA. Bezkontaktní infračervená termografie u ezofagektomie pro karcinom – první výsledky. In XLII. Dny lékařské biofyziky. 2019. ISBN 978-80-88199-06-9.
 7. POKORNÁ, Jana, Erik STAFFA, Vladan BERNARD a Vojtěch MORNSTEIN. Capsaicin Effects on Human Facial and Neck Temperature. In Lhotska, L Sukupova, L Lackovic, I Ibbott, GS. WORLD CONGRESS ON MEDICAL PHYSICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING 2018, VOL 1. NEW YORK: SPRINGER, 2019. s. 87-90. ISBN 978-981-10-9035-6. doi:10.1007/978-981-10-9035-6_16.
 8. BERNARD, Vladan, Jana POKORNÁ, Erik STAFFA, Petra HANÁKOVÁ, Zdenka BÁLINTOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Facial palsy - contactless thermographic study. In 23rd Conference of the Polish Association of Thermology combined with the European Association of Thermology in Zakopane, Poland. 2019.
 9. POKORNÁ, Jana, Zdenka BÁLINTOVÁ, Vladan BERNARD, Erik STAFFA, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Infrared Thermography: A New Approach for Examination of Brachial Plexus Injury. In 23rd Conference of the Polish Association of Thermology combined with the European Association of Thermology in Zakopane, Poland. 2019.
 10. POKORNÁ, Jana, Erik STAFFA, Vladimír ČAN, Vladan BERNARD, Vojtěch MORNSTEIN, Martina FARKAŠOVÁ, Andrea ZETELOVÁ a Zdeněk KALA. Intestinal resection of a porcine model under thermographic monitoring. Physiological Measurement. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2019, roč. 40, č. 1, s. 1-7. ISSN 0967-3334. doi:10.1088/1361-6579/aafa8e.
 11. BERNARD, Vladan, Jana POKORNÁ, Erik STAFFA, Petra HANÁKOVÁ, Zdenka BÁLINTOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Neurological disease monitored by contactless thermography: facial palsy. In XLII. Dny lékařské biofyziky. 2019. ISBN 978-80-88199-06-9.
 12. BERNARD, Vladan, Erik STAFFA, Vladimír ČAN, Martina FARKAŠOVÁ, Jana POKORNÁ, Ladislav MITÁŠ, Andrea ZETELOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN a Zdeněk KALA. Semi-Quantitative Comparison of Infrared Thermography with Indocyanine Green Imaging in Porcine Intestinal Resection. IRBM. New York: Elsevier Science INC., 2019, roč. 40, č. 6, s. 307-312. ISSN 1959-0318. doi:10.1016/j.irbm.2019.06.004.
 13. JŮZA, Tomáš, Tomáš ROHAN, Peter MATKULČÍK, Tomáš ANDRAŠINA a Vladan BERNARD. Teplotní účinky vysokofrekvenční ireverzibilní elektroporace na ex vivo modelu. In XLII. dny lékařské biofyziky. 2019. ISBN 978-80-88199-06-9.
 14. POKORNÁ, Jana, Zdenka BÁLINTOVÁ, Vladan BERNARD a Erik STAFFA. Termografie jako zobrazovací metoda při vyšetření poporodní parézy plexus brachialis. In 53. Česko - Slovenské dny dětské neurologie. 2019.
 15. ANDRAŠINA, Tomáš, Tomáš GROLICH, Michal CRHA, Ladislav STEHLIK, Tomáš ROHAN, Červinka DALIBOR, Veronika NOVOTNÁ, Vladan BERNARD, Iva SVOBODOVÁ a Vlastimil VÁLEK. The Methodology for Endoluminal Irreversible Electroporation in Porcine Models. Acta Veterinaria Brno. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2019, roč. 88, č. 2, s. 201-211. ISSN 0001-7213. doi:10.2754/avb201988020201.
 16. STAFFA, Erik, Vladimír ČAN, Vladan BERNARD, Jana POKORNÁ, Andrea ZETELOVÁ, Martina FARKAŠOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN a Zdeněk KALA. Usefulness of blood supply visualization by infrared thermography and indocyanine green fluorescence angiography for invasive esophagectomy performed after ischemic gastric conditioning. In 23rd Conference of the Polish Association of Thermology combined with the European Association of Thermology in Zakopane, Poland, 2019. 2019.
 17. POKORNÁ, Jana, Zdenka BÁLINTOVÁ, Vladan BERNARD, Erik STAFFA a Vojtěch MORNSTEIN. Využití termografie při diagnostice poporodní parézy plexus brachialis. In XLII. Dny lékařské biofyziky. 2019. ISBN 978-80-88199-06-9.
 18. 2018

 19. BERNARD, Vladan, Ondřej ZOBAČ, Marcela VLKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN a Jiří SOPOUŠEK. AgCu bimetallic nanoparticles modified by polyvinyl alcohol - the cells viability study in vitro. Lékař a technika. Praha: Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, 2018, roč. 48, č. 1, s. 5-10. ISSN 0301-5491.
 20. DOSTÁL, Marek, Miloš KEŘKOVSKÝ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Eva NĚMCOVÁ, Jakub STULÍK, Monika STAŇKOVÁ a Vladan BERNARD. Analysis of diffusion tensor measurements of the human cervical spinal cord based on semiautomatic segmentation of the white and gray matter. Journal of Magnetic Resonance Imaging. Hoboken: Wiley, 2018, roč. 48, č. 5, s. 1217-1227. ISSN 1053-1807. doi:10.1002/jmri.26166.
 21. POKORNÁ, Jana, Erik STAFFA, Vladimír ČAN, Vladan BERNARD, Vojtěch MORNSTEIN, Andrea ZETELOVÁ, Martina FARKAŠOVÁ a Zdeněk KALA. Bezkontaktní termografické vyšetření jako kontrolní nástroj při resekci střeva. In 41. DNI LEKÁRSKEJ BIOFYZIKY. 2018. ISBN 978-80-8187-045-3.
 22. POKORNÁ, Jana, Erik STAFFA, Vladan BERNARD a Vojtěch MORNSTEIN. Capsaicin effects on human facial and neck temperature. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering. 2018.
 23. POKORNÁ, Jana, Erik STAFFA, Vladan BERNARD a Vojtěch MORNSTEIN. Capsaicin thermal effects measured by thermal camera. In XXII. Polish National Congress of Thermology joint with the European Association of Thermology. 2018.
 24. BERNARD, Vladan, Erik STAFFA, Jana POKORNÁ, Aleš BOUREK a Vojtěch MORNSTEIN. Department of Biophysics, MU: Overview of recent infrared thermographic studies in human and veterinary medicine. In XXII Polish National Congress of Thermology. 2018.
 25. STAFFA, Erik, Vladimír ČAN, Martina FARKAŠOVÁ, Jana POKORNÁ, Ladislav MITÁŠ, Andrea ZETELOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN, Zdeněk KALA a Vladan BERNARD. Dynamic contactless thermography as a supportive imaging method in surgery of colorectal carcinoma. In IUPESM Prague 2018. 2018.
 26. BERNARD, Vladan, Erik STAFFA, Vladimír ČAN, Andrea ZETELOVÁ, Martina FARKAŠOVÁ, Jana POKORNÁ, Ladislav MITÁŠ, Vojtěch MORNSTEIN a Zdeněk KALA. DYNAMIC INFRARED THERMOGRAPHY AS A TOOL FOR IMAGING ISCHEMIA DURING ABDOMINAL SURGERY. In Clinical Thermometry and Thermal Imaging, XIV EAT Congress, Thermology international Vol 28 (2018), No. 2: 114-123. 2018. ISSN 1560-604X.
 27. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Vladimír ČAN, Jana POKORNÁ, Andrea ZETELOVÁ, Martina FARKAŠOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN a Zdeněk KALA. INFRARED THERMOGRAPHY AND INDOCYANINE GREEN ANGIOGRAPHY AS IMAGING METHODS IN COLON SURGERY - CASE STUDY. In XXII Polish National Congress of Thermology joint with the European Association of Thermology, Thermology international, Volume 28, 2018, Supplement. 2018.
 28. MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Marek DOSTÁL, Ivo HRAZDIRA, Erik STAFFA, Jaromír ŠRÁMEK a Daniel VLK. Lékařská fyzika a biofyzika. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 339 s. ISBN 978-80-210-8984-6.
 29. MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Marek DOSTÁL, Ivo HRAZDIRA, Erik STAFFA, Jaromír ŠRÁMEK a Daniel VLK. Lékařská fyzika a biofyzika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 339 s. ISBN 978-80-210-8984-6.
 30. MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Aleš BOUREK, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Daniel VLK. Přítomnost a budoucnost Biofyzikálního ústavu LF MU. In 41. Dni lekárskej biofyziky s medzinárodnou účasťou. 2018. ISBN 978-80-8187-045-3.
 31. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Jana POKORNÁ a Vojtěch MORNSTEIN. SLEDOVÁNÍ EFEKTU POŽÍTÍ KAPSAICINU POMOCÍ INFRAČERVENÉ TERMOGRAFIE. In In: 41. dni lekárskej biofyziky [elektronický dokument] : zborník abstraktov. 2018. ISBN 978-80-8187-045-3.
 32. POKORNÁ, Jana, Erik STAFFA, Vladan BERNARD, Vojtěch MORNSTEIN, Vladimír ČAN, Martina FARKAŠOVÁ, Andrea ZETELOVÁ a Zdeněk KALA. Využití bezkontaktního termografického měření při nalezení optimálního místa střevní anastomózy. In 62. Studentská vědecká konference. 2018. ISBN 978-80-210-8959-4.
 33. 2017

 34. BERNARD, Vladan, Tomáš ANDRAŠINA, D. ČERVINKA, J. MARTIŠ, P. PROCHÁZKA, Vojtěch MORNSTEIN a Vlastimil VÁLEK. A Thermographic Comparison of Irreversible Electroporation and Radiofrequency Ablation. IRBM. New York: Elsevier Science INC., 2017, roč. 38, č. 1, s. 26-33. ISSN 1959-0318. doi:10.1016/j.irbm.2016.11.001.
 35. FARKAŠOVÁ, Martina, Erik STAFFA, Vladan BERNARD, Vladimír ČAN, Jana POKORNÁ, Ladislav MITÁŠ, Zdeněk KALA, Vojtěch MORNSTEIN a Jiřina VALKOVIČOVÁ. Bezkontaktní termografie jako pomocný nástroj v chirurgii kolorektálního karcinomu. In 4. národní kongres o kolorektálním karcinomu. 12. postgraduální kurz SGO. 2017. ISBN 978-80-906662-6-9.
 36. POKORNÁ, Jana, Erik STAFFA, Vladimír ČAN, Vladan BERNARD, Martina FARKAŠOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN, Jiřina VALKOVIČOVÁ, Zdeněk KALA a Ladislav MITÁŠ. Dynamická bezkontaktní termografie jako nástroj pro určení ischemie střeva. In SYLLABUS 4. národní kongres o kolorektálním karcinomu. 2017. ISBN 978-80-906662-6-9.
 37. ROHAN, Tomáš, Tomáš ANDRAŠINA, Jiří PÁNEK, Jakub HUSTÝ, Vladan BERNARD a Vlastimil VÁLEK. Endoluminal radiofrequency ablation using the monopolar approach for the treatment of an occluded metal biliary stent in malignancy. In CIRSE 2017. 2017. ISSN 0174-1551.
 38. BERNARD, Vladan, Vladimír ČAN, Erik STAFFA, Martina FARKAŠOVÁ, Michaela NĚMCOVÁ, Marek DOSTÁL, Zdeněk KALA a Vojtěch MORNSTEIN. Infrared thermal imaging: A potential tool used in open colorectal surgery. Minerva Chirurgica. Turin: Edizioni Minerva Medica, 2017, roč. 72, č. 5, s. 442-446. ISSN 0026-4733. doi:10.23736/S0026-4733.17.07366-7.
 39. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Robert VLACHOVSKÝ, Daniel VLK, Vojtěch MORNSTEIN, Aleš BOUREK a Robert STAFFA. Infrared thermography as option for evaluating the treatment effect of percutaneous transluminal angioplasty by patients with peripheral arterial disease. Vascular. London: Sage Publications Inc, 2017, roč. 25, č. 1, s. 42-49. ISSN 1708-5381. doi:10.1177/1708538116640444.
 40. BERNARD, Vladan, Erik STAFFA, Vojtěch MORNSTEIN, Martina FARKAŠOVÁ a Michaela NĚMCOVÁ. Použití sterilního PE návleku při termografickém měření. In Sborník abstrakt XXXX: Dny lékařské biofyziky. 2017. ISBN 978-80-87878-26-2.
 41. NĚMCOVÁ, Michaela, Vladan BERNARD, Erik STAFFA a Vojtěch MORNSTEIN. UŽITÍ INFRAČERVENÉ TERMOGRAFIE KE ZJIŠTĚNÍ VLIVU PROKRVENÍ ČLÁNKŮ PRSTŮ PŘI PRÁCI S POČÍTAČOVOU MYŠÍ. In XXXX. Dny lékařské biofyziky. 2017. ISBN 978-80-87878-26-2.
 42. STAFFA, Erik, Vladimír ČAN, Vladan BERNARD, Martina FARKAŠOVÁ, Michaela NĚMCOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Využití bezkontaktní termografie při anastomóze střeva – pilotní studie. In XXXX. Dny lékařské biofyziky. 2017. ISBN 978-80-87878-26-2.
 43. 2016

 44. BERNARD, Vladan, Erik STAFFA, Luboš KUBÍČEK, Václav ŽIŽLAVSKÝ, Vojtěch MORNSTEIN a Jiřina VALKOVIČOVÁ. BYPASS REVASCULARISATION OF LOWER LIMBS – TERMOGRAPHIC STUDY. In XXXIX. Dni lekárskej biofyziky. 2016. ISBN 978-80-223-4105-9.
 45. ANDRAŠINA, Tomáš, Jiří PÁNEK, Jan HLAVSA, Vladan BERNARD a Vlastimil VÁLEK. Endoluminal radiofrequency ablation of hilarcholangiocarcinoma. In ESGAR 2016. 2016. doi:10.1007/s13244-016-0502-9.
 46. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Václav ŽIŽLAVSKÝ, Daniel VLK a Vojtěch MORNSTEIN. Infračervená termografie – diagnostický nástroj pro sledování prokrvení dolních končetin. In XXXIX. Dni lekárskej biofyziky, Piešťany. 2016. ISBN 978-80-223-4105-9.
 47. VALKOVIČOVÁ, Jiřina a Vladan BERNARD. Inovace vzdělávací činnosti:biofyzika v oblasti fyzioterapie. In XXXIX Dni lekárskej biofyziky. 2016. ISBN 978-80-223-4105-9.
 48. BERNARD, Vladan a Vojtěch MORNSTEIN. The viability of ovarian carcinoma cells A2780 affected by titanium dioxide nanoparticles and low ultrasound intensity. Lékař a technika. Praha: Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, 2016, roč. 46, č. 1, s. 21-24. ISSN 0301-5491.
 49. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Robert VLACHOVSKÝ, Daniel VLK, Vojtěch MORNSTEIN a Robert STAFFA. Using Noncontact Infrared Thermography for Long-term Monitoring of Foot Temperatures in a Patient with Diabetes Mellitus. Ostomy Wound Management. Malvern: HMP Communications, 2016, roč. 62, č. 4, s. 54-61. ISSN 0889-5899.
 50. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Václav ŽIŽLAVSKÝ, Jana LANGEROVÁ, Daniel VLK, Robert VLACHOVSKÝ, Robert STAFFA a Vojtěch MORNSTEIN. Využití bezkontaktní termografie u pacientů s vaskulárním onemocněním. In XIII. celostátní kongres s mezinárodní účastní na téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2016.
 51. VALKOVIČOVÁ, Jiřina a Vladan BERNARD. Zlaté nanočástice: stabilita a toxicita produktů green syntézy ve srovnání s konzervativní čistě chemickou syntézou. In XXXIX. DNI LEKÁRSKEJ BIOFYZIKY. 2016. ISBN 978-80-223-4105-9.
 52. 2015

 53. VALKOVIČOVÁ, Jiřina, Vladan BERNARD a Jana DRBOHLAVOVÁ. Cytotoxicity reduction as a main challenge on gold nanorods synthesis using seedless silver-assisted method. In Nanotech Dubai 2015. Dubai, 2015. s. 91.
 54. KOLÁŘOVÁ, Dana a Vladan BERNARD. Detection of facial areas in thermal images. Lékař a technika. Praha: Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, 2015, roč. 45, č. 2, s. 48-52. ISSN 0301-5491.
 55. ANDRAŠINA, Tomáš, Jiří PÁNEK, Jan HLAVSA, Vladan BERNARD a Vlastimil VÁLEK. Endoluminal radiofrequency ablation of malignant biliary stenoses. In European Congress of Radiology 2015. 2015. ISSN 1869-4101. doi:10.1007/s13244-015-0387-z.
 56. VALKOVIČOVÁ, Jiřina, Vladan BERNARD a J. DRBOHLAVOVÁ. GOLD NANOPARTICLES SYNTHESIS AND TOXICITY: MORPHOLOGY AND SURFACE MODIFICATION EFFECT. In XXXVIII. Dny lékařské biofyziky. 2015. ISBN 978-80-7259-068-1.
 57. BOUREK, Aleš, Vladan BERNARD a Erik STAFFA. Health educationand promotion and Quality management in health care institutions (AtlHEAL project workshop). 2015.
 58. BERNARD, Vladan a Tomáš ANDRAŠINA. Infrared camera as a tool for study of radiofrequency ablation. In SMIT2015. 2015.
 59. BERNARD, Vladan, Tomáš ANDRAŠINA, Vojtěch MORNSTEIN, Erik STAFFA a Vlastimil VÁLEK. Infrared thermography as a tool for monitoring of radiofrequency tissue ablation inside of metal stent. In 13th Congress of the European Association of Thermology. 2015. ISSN 1560-604X.
 60. BERNARD, Vladan, Tomáš ANDRAŠINA, Vojtěch MORNSTEIN, Vlastimil VÁLEK a Erik STAFFA. Radiofrequency ablation procedure - an infrared thermography study. In XXXVIII. Dny lékařské biofyziky. 2015. ISBN 978-80-7259-068-1.
 61. BERNARD, Vladan, Erik STAFFA a Vojtěch MORNSTEIN. Termografické měření jako příklad biofyzikálního výzkumu v medicíně. Zpravodaj Československé biologické společnosti. Brno: Československá biologická společnost, 2015, roč. 25, č. 2, s. 4-14. ISSN 1805-9619.
 62. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Daniel VLK, Vojtěch MORNSTEIN, Luboš KUBÍČEK, Václav ŽIŽLAVSKÝ a Jana LANGEROVÁ. Termokamera jako doplňková metoda při cévně-chirurgickém vyšetření pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin. In XXXVIII. Dny lékařské biofyziky. 2015. ISBN 978-80-7259-068-1.
 63. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Václav ŽIŽLAVSKÝ, Robert VLACHOVSKÝ, Daniel VLK, Vojtěch MORNSTEIN a Robert STAFFA. Thermal imaging to assess changes of foot skin temperature in patients treated with percutaneous transluminal angioplasty. In 13th Congress of the European Association of Thermology. 2015. ISSN 1560-604X.
 64. 2014

 65. BERNARD, Vladan, Ondřej ZOBAČ, Jiří SOPOUŠEK a Vojtěch MORNSTEIN. AgCu Bimetallic Nanoparticles under Effect of Low Intensity Ultrasound: The Cell Viability Study In Vitro. Journal of Cancer Research. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2014, roč. 2014, č. 971769, s. 1-6. ISSN 2356-7201. doi:10.1155/2014/971769.
 66. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD a Luboš KUBÍČEK. Bezkontaktní termografie jako doplňková metoda při diagnostice syndromu diabetické nohy. In VI. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie ČLS JEP a 17. Hejhalův den s mezinárodní účastí. 2014.
 67. BERNARD, Vladan, Vojtěch MORNSTEIN, Josef JAROŠ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Combined effect of silver nanoparticles and therapeutical ultrasound on ovarian carcinoma cells A2780. Journal of Applied Biomedicine. České Budějovice: Faculty of Health and Social Care, University of South Bohemia, 2014, roč. 12, č. 3, s. 137-145. ISSN 1214-021X. doi:10.1016/j.jab.2014.01.002.
 68. ANDRAŠINA, Tomáš, Vladan BERNARD, Jiří PÁNEK, Jan HLAVSA, Jaroslav BOUDNÝ a Vlastimil VÁLEK. Endoluminal ablation for malignant biliary duct stenosis. In CIRSE 2014. 2014.
 69. BERNARD, Vladan a Adéla KALUŽOVÁ. Metalické nanočástice v prostředí terapeutického ultrazvuku - studium viability nádorových buněk in vitro. Lékař a technika. Praha: Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, 2014, roč. 44, č. 1, s. 5-8. ISSN 0301-5491.
 70. BERNARD, Vladan, Tomáš ANDRAŠINA, Vojtěch MORNSTEIN a Vlastimil VÁLEK. Radiofrequency tissue ablation inside of metal stent - A thermographis study. IRBM. New York: Elsevier Science INC., 2014, roč. 35, č. 3, s. 164-169. ISSN 1959-0318. doi:10.1016/j.irbm.2014.02.007.
 71. ZOBAČ, Ondřej, František ZELENKA, Aleš STÝSKALÍK, David ŠKODA, Vladan BERNARD, Jiří SOPOUŠEK a Pavel BROŽ. Synthesis , characterisation and effect on cell viability of AgCu nanoparticles. In Markus Dettenhofer. Frontier in material and and life sciences. 1. vyd. Brno: muni press, 2014. s. 252-253. ISBN 978-80-210-7159-9.
 72. BERNARD, Vladan, Vojtěch MORNSTEIN a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. The effect of titanium dioxide nanoparticles and low intensity ultrasound on cell viability. In doc. Ján Sabo. Zbornik abstraktov XXXVII. DNI LEKÁRSKEJ BIOFYZIKY. 2014. s. 13. ISBN 978-80-8152-143-0.
 73. BERNARD, Vladan, Vojtěch MORNSTEIN a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. The study of combined action of metallic nanoparticles in presence of therapeutical ultrasound field on human carcinoma cells. In ondřej Slabý. sborník přednášek a posterů XXI: Biologické dny. Praha, 2014. s. 57-57, 102 s. ISBN 978-80-260-6793-1.
 74. BERNARD, Vladan, Adéla KALUŽOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. The study of the effects of nanomaterials on human tumor cells under ultrasound exposure. In Nanocon 2014 conference proceedings. Ostrava. Tanger Ltd., 2014. s. 138. ISBN 978-80-87294-55-0.
 75. BERNARD, Vladan. Utilization of thermal imaging camera for monitoring of radiofrequency ablation of metallic stent. Warsaw, 2014. s. 57-57.
 76. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Daniel VLK, Luboš KUBÍČEK a Robert VLACHOVSKÝ. Využití termografických metod u syndromu diabetické nohy. 2014. ISBN 978-80-8152-143-0.
 77. 2013

 78. BERNARD, Vladan a Vojtěch MORNSTEIN. Carboplatin utilized in sonodynamic therapy. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 11-11, 41 s. ISBN 978-80-210-6341-9.
 79. BERNARD, Vladan, Vojtěch MORNSTEIN a Aleš BOUREK. Effect of near field ultrasound on carboplatin treatment of ovarian carcinoma cells. Indian Journal of Biochemistry & Biophysics. India: National Institute of Science Communicat, 2013, roč. 50, č. 4, s. 284-288. ISSN 0301-1208.
 80. BERNARD, Vladan a Vojtěch MORNSTEIN. Effect of simultaneous application of therapeutical ultrasound and silver nanoparticles on carcinoma cells A2780. 2013. s. 110. ISBN 978-80-87294-44-4.
 81. BERNARD, Vladan, Erik STAFFA, Vojtěch MORNSTEIN a Aleš BOUREK. Infrared camera assessment of skin surface temperature - Effect of emissivity. Physica Medica, European Journal of Medical Physics. Oxford: Elsevier Ltd, 2013, roč. 29, č. 6, s. 583-591. ISSN 1120-1797. doi:10.1016/j.ejmp.2012.09.003.
 82. BERNARD, Vladan a Vojtěch MORNSTEIN. Nanotechnologie a s nimi spojená rizika. Biologie - chemie - zeměpis. Praha: SPN, 2013, roč. 22, č. 3, s. 124-126. ISSN 1210-3349.
 83. BERNARD, Vladan a Vojtěch MORNSTEIN. Ovlivnění buněčné viability při kombinovaném působení ultrazvukového pole a nanočástic stříbra. In Josef Hanuš. XXXVI. Dny lékařské biofyziky- sborník abstrakt. UK v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2013. s. 14-14. ISBN 978-80-87727-04-1.
 84. BERNARD, Vladan a Tomáš ANDRAŠINA. Termografické hodnocení radiofrekvenční ablace stentů ex vivo. Lékař a technika. Praha: Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, 2013, roč. 43, č. 4, s. 10-14. ISSN 0301-5491.
 85. BRABEC, Jan, Jaromír ŠRÁMEK a Vladan BERNARD. Texture spectrum and its optimization for ultrasound images. In XXXVI. Dny lékařské biofyziky, Lázně Bělohrad. 2013. ISBN 978-80-87727-04-1.
 86. 2012

 87. BERNARD, Vladan, Erik STAFFA a Vojtěch MORNSTEIN. Měření povrchové teploty pomocí termovizní kamery. In Sborník abstrakt, XXXV. Dny lékařské biofyziky. 2012. ISBN 978-80-244-3125-3.
 88. BERNARD, Vladan, Vojtěch MORNSTEIN, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Josef JAROŠ. Ultrasound and Cisplatin Combined Treatment of Human Melanoma Cells A375—the Study of Sonodynamic Therapy. Ultrasound in Medicine and Biology. 2012, roč. 38, č. 7, s. 1205-1211. ISSN 0301-5629. doi:10.1016/j.ultrasmedbio.2012.02.006.
 89. BERNARD, Vladan, Erik STAFFA a Vojtěch MORNSTEIN. Úskalí termografického měření v medicíně. Clinician and Technology (Lékař a technika). Praha: Czech Medical Association J.E.Purkyne, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 5-10, 5 s. ISSN 0301-5491.
 90. 2011

 91. BERNARD, Vladan a Vojtěch MORNSTEIN. Cisplatin utilized in sonodynamic therapy. In Proceedings-Biopolymers: structure and dynamics , A biophysical workshop. 2011. ISBN 978-80-263-0050-2.
 92. BERNARD, Vladan, Lukáš FOJT, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Determination of free cisplatin in medium by differential pulse polarography after ultrasound and cisplatin treatment of a cancer cell culture. Indian Journal of Biochemistry & Biophysics. India: National Institute of Science Communicat, 2011, roč. 48, č. 1, s. 59-62. ISSN 0301-1208.
 93. BERNARD, Vladan, Vojtěch MORNSTEIN, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Naděžda VAŠKOVICOVÁ. Interakce ultrazvukového pole s biologickými strukturami. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., 2011, roč. 60 (2011), 3-4, s. 199-203. ISSN 0009-0700.
 94. BERNARD, Vladan, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Sonodynamická terapie - studie účinků na buňkách A375 lidského majligního melanomu. In Sborník abstrakt XXXIV. dnů lékařské biofyziky. 2011. ISBN 978-80-254-9898-9.
 95. 2010

 96. BERNARD, Vladan, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN a Iva SLANINOVÁ. Biological effects of combined ultrasound and cisplatin treatment on ovarian carcinoma cells. Ultrasonics. 2010, roč. 50, č. 3, 357-362. ISSN 0041-624X.
 97. BERNARD, Vladan, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Ovlivnění buněčných linií A2780 a A2780cis v závislosti na aplikaci ultrazvukového pole a cytostatika. Folia Medica Cassoviensia. Košice (Slovenská Republika): Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2010, roč. 65 / 2010, č. 1, s. 23-25. ISSN 1337-7817.
 98. BERNARD, Vladan, Lukáš FOJT, Jan KUTA, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Stanovení cisplatiny v buněčné suspenzi po sonodynamické aplikaci ultrazvuku. In XXXIII. Dny Lékařské Biofyziky. 2010. ISBN 978-80-7399-962-9.
 99. BERNARD, Vladan. Viabilita buněk lidského karcinomu vaječníku při kombinované aplikaci ultrazvukového pole a cytostatika. In Program a sborník abstraktů 54. Studentské vědecké konference. 2010. ISBN 978-80-210-5189-8.
 100. 2009

 101. BERNARD, Vladan, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Aplikace fyzikálně-chemických faktorů na buňky ovariálního karcinomu. In XXXII. DNI LEKÁRSKEJ BIOFYZIKY. 2009. ISBN 978-80-7097-750-7.
 102. NOVÁKOVÁ, Olga, Jaroslav MALINA, Jana KAŠPÁRKOVÁ, Anna HALÁMIKOVÁ, Vladan BERNARD, Francesco INTINI, Giovanni NATILE a Viktor BRABEC. Energetics, conformation and recognition of DNA duplexes modified by methylated analougues of [PtCl(dien)]+. Chemistry – A European Journal. Germany: Wiley, 2009, roč. 2009, č. 15, s. 6211-6221. ISSN 0947-6539.
 103. 2008

 104. BERNARD, Vladan, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. The combined effect of ultrasound exposure and cisplatin on human ovarian carcinoma cells A2780. Folia Biologica (Praha). 2008, roč. 2008, č. 54, s. 97-101. ISSN 0015-5500.
 105. BERNARD, Vladan, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. The in vitro effect of ultrasound and cisplatin on A2780 and A2780cis cell line. In XIX. BIOLOGICKÉ DNY. Hradec Králové, 2008. s. 54. ISBN 978-80-7399-545-4.
 106. BERNARD, Vladan, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. The viability of human ovarian carcinoma cell lines A2780 and A2780cis after ultrasound exposure and cisplatin treatment. In The 31st Medical Biophysics Conference. 2008. ISBN 978-80-244-1985-5.
 107. BERNARD, Vladan, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Viabilita buněk linií lidského ovariálního karcinomu A2780 a A2780cis po kombinovaných účincích ultrazvuku a cisplatiny. In Proceedings XXXI. dny lékařské biofyziky. Olomouc: UP Olomouc, 2008. s. 13-16. ISBN 978-80-244-1985-5.
 108. 2007

 109. OHLÍDALOVÁ, Dana, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Roman JANISCH a Vladan BERNARD. Changes in the Locomotion of Protozoan Cells after Exposure to Therapeutic Ultrasound. In proceedings, 8th Multinational Congress on Microscopy. České Budějovice: Czechoslovak Microscopy Society, 2007. s. 445-446. ISBN 978-80-239-9397-4.
 110. BERNARD, Vladan, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Účinek nízkých intenzit ultrazvuku a cisplatiny na viabilitu buněk A2780. In Sborník abstrakt XXX. Dnů lékařské biofyziky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, Ústav biofyziky, 2007. s. 12. ISBN 978-80-239-9421-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 4. 2021 14:12