Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Marek DOSTÁL, Ivo HRAZDIRA, Erik STAFFA, Jaromír ŠRÁMEK a Daniel VLK. Lékařská fyzika a biofyzika. 2. dotisk 1. Brno: Masarykova univerzita, 2023. 339 s. ISBN 978-80-210-8984-6.
  2. JŮZA, Tomáš, Daniel VLK a Marek DOSTÁL. Základní principy a klinické využití spektrální (dual-energy) výpočetní tomografie. In XLIV. dny lakárskej biofyziky. 2023. ISBN 978-80-223-5603-9.

  2022

  1. REMENÁROVÁ, Veronika, Tomáš JŮZA a Daniel VLK. APLIKÁCIA PRE ANALÝZU ZMIEN POVRCHOVEJ TEPLOTY TELA PRED A PO ZÁŤAŽI. In 43. Dny lékařské biofyziky, 2022. 2022. ISBN 978-80-7392-383-9.
  2. JŮZA, Tomáš a Daniel VLK. LOKÁLNÍ CHLADOVÝ TEST V RÁMCI INFRAČERVENÉ TERMOGRAFIE RUKY - NÁVRHY PROTOKOLU VYŠETŘENÍ. In 43. Dny lékařské biofyziky. 2022. ISBN 978-80-7392-383-9.
  3. MORNSTEIN, Vojtěch a Daniel VLK. Sborník abstrakt, XLIII. dnů lékařské biofyziky. Brno: MSD, spol. s.r.o., Minská 103, 616 00 Brno, 2022. 68 s. ISBN 978-80-7392-383-9.
  4. VLK, Daniel, Pavlína SIKOROVÁ a Klára ŠOLTÉS MERTOVÁ. Tensiomyografie – analýza nejistot měření. In Sborník abstrakt, XLIII. dnů lékařské biofyziky. 2022. ISBN 978-80-7392-383-9.

  2020

  1. MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Marek DOSTÁL, Ivo HRAZDIRA, Erik STAFFA, Jaromír ŠRÁMEK a Daniel VLK. Lékařská fyzika a biofyzika. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 339 s. ISBN 978-80-210-8984-6.

  2019

  1. JŮZA, Tomáš, Veronika REMENÁROVÁ a Daniel VLK. Porovnání teplotních změn obličeje po celotělové fyzické zátěži mezi profesionálními sportovci a nesportovci – první výsledky. 2019. ISBN 978-80-88199-06-9.

  2018

  1. JŮZA, Tomáš a Daniel VLK. Immediate Effect of Physical Exercise on Blood Flow Velocity in Radial Artery in Young Adults. Lékař a technika. ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství, 2018, roč. 48, č. 4, s. 118-122. ISSN 0301-5491.
  2. MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Marek DOSTÁL, Ivo HRAZDIRA, Erik STAFFA, Jaromír ŠRÁMEK a Daniel VLK. Lékařská fyzika a biofyzika. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 339 s. ISBN 978-80-210-8984-6.
  3. MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Marek DOSTÁL, Ivo HRAZDIRA, Erik STAFFA, Jaromír ŠRÁMEK a Daniel VLK. Lékařská fyzika a biofyzika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 339 s. ISBN 978-80-210-8984-6.
  4. MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Aleš BOUREK, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Daniel VLK. Přítomnost a budoucnost Biofyzikálního ústavu LF MU. In 41. Dni lekárskej biofyziky s medzinárodnou účasťou. 2018. ISBN 978-80-8187-045-3.

  2017

  1. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Robert VLACHOVSKÝ, Daniel VLK, Vojtěch MORNSTEIN, Aleš BOUREK a Robert STAFFA. Infrared thermography as option for evaluating the treatment effect of percutaneous transluminal angioplasty by patients with peripheral arterial disease. Vascular. London: Sage Publications Inc, 2017, roč. 25, č. 1, s. 42-49. ISSN 1708-5381. doi:10.1177/1708538116640444.

  2016

  1. JŮZA, Tomáš a Daniel VLK. BEZPROSTŘEDNÍ VLIV KONZUMACE ENERGETICKÝCH NÁPOJŮ NA HEMODYNAMICKÉ PARAMETRY V ARTERIA RADIALIS MĚŘENÉ POMOCÍ DOPPLEROVSKÉHO ULTRAZVUKU U MLADÝCH DOSPĚLÝCH: PRVNÍ VÝSLEDKY. In 60. studentská vědecká konference. 2016. ISBN 978-80-210-8257-1.
  2. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Václav ŽIŽLAVSKÝ, Daniel VLK a Vojtěch MORNSTEIN. Infračervená termografie – diagnostický nástroj pro sledování prokrvení dolních končetin. In XXXIX. Dni lekárskej biofyziky, Piešťany. 2016. ISBN 978-80-223-4105-9.
  3. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Robert VLACHOVSKÝ, Daniel VLK, Vojtěch MORNSTEIN a Robert STAFFA. Using Noncontact Infrared Thermography for Long-term Monitoring of Foot Temperatures in a Patient with Diabetes Mellitus. Ostomy Wound Management. Malvern: HMP Communications, 2016, roč. 62, č. 4, s. 54-61. ISSN 0889-5899.
  4. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Václav ŽIŽLAVSKÝ, Jana LANGEROVÁ, Daniel VLK, Robert VLACHOVSKÝ, Robert STAFFA a Vojtěch MORNSTEIN. Využití bezkontaktní termografie u pacientů s vaskulárním onemocněním. In XIII. celostátní kongres s mezinárodní účastní na téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2016.
  5. JŮZA, Tomáš a Daniel VLK. Změny toku krve v arteria radialis mladých dospělých po zátěži. In XXXIX. Dni Lekarskej Biofyziky. 2016. ISBN 978-80-223-4105-9.

  2015

  1. JŮZA, Tomáš a Daniel VLK. BEZPROSTŘEDNÍ VLIV ZÁTĚŽE NA RYCHLOST PROUDĚNÍ KRVE V ARTERIA RADIALIS MLADÝCH DOSPĚLÝCH. In 59. studentská vědecká konference. 2015. ISBN 978-80-210-7852-9.
  2. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Daniel VLK, Vojtěch MORNSTEIN, Luboš KUBÍČEK, Václav ŽIŽLAVSKÝ a Jana LANGEROVÁ. Termokamera jako doplňková metoda při cévně-chirurgickém vyšetření pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin. In XXXVIII. Dny lékařské biofyziky. 2015. ISBN 978-80-7259-068-1.
  3. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Václav ŽIŽLAVSKÝ, Robert VLACHOVSKÝ, Daniel VLK, Vojtěch MORNSTEIN a Robert STAFFA. Thermal imaging to assess changes of foot skin temperature in patients treated with percutaneous transluminal angioplasty. In 13th Congress of the European Association of Thermology. 2015. ISSN 1560-604X.

  2014

  1. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Daniel VLK, Luboš KUBÍČEK a Robert VLACHOVSKÝ. Využití termografických metod u syndromu diabetické nohy. 2014. ISBN 978-80-8152-143-0.

  2013

  1. STAFFA, Erik, Daniel VLK a Robert VLACHOVSKÝ. Hodnocení revaskularizace dolních končetin pomocí termografických měření a metodika. Lékař a technika. Praha: Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, 2013, roč. 43, č. 2, s. 35-37. ISSN 0301-5491.
  2. STAFFA, Erik, Daniel VLK a Robert VLACHOVSKÝ. Lze predikovat výskyt syndromu diabetické nohy pomocí termografických metod? In XXXVI. Dny lékařské biofyziky. 2013. ISBN 978-80-87727-04-1.

  2012

  1. STAFFA, Erik, Daniel VLK a Robert VLACHOVSKÝ. Hodnocení revaskularizace dolních končetin za pomocí termografických měření - modelová studie. In Sborník abstrakt, XXXV. Dny lékařské biofyziky. 2012. ISBN 978-80-244-3125-3.
  2. VLK, Daniel, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Vojtěch MORNSTEIN a Jaroslav ŠTĚRBA. Optimed - Optimalizovaná výuka všeobecného lékařství - horizontální a vertikální propojení a efektivita pro praxi: příspěvek biofyzikálního ústavu k řešení projektu. In XXXV. Dny lékařské biofyziky. 2012. ISBN 978-80-244-3125-3.

  2011

  1. STAFFA, Erik a Daniel VLK. Magnetické pole vyzařované ultrazvukovými diagnostickými přístroji. In Sborník abstrakt XXXIV. dnů lékařské biofyziky. 2011. 2011. ISBN 978-80-254-9898-9.
  2. VLK, Daniel, Libor VOJTEK a Pavel HYRŠL. Účinek ultrazvukového pole na bioluminiscenční bakterie. In XXXIV. Dny Lékařské biofyziky. 2011. ISBN 978-80-254-9898-9.

  2010

  1. VLK, Daniel, Vojtěch MORNSTEIN, Lenka FORÝTKOVÁ, Carmel J. CARUANA a Ivo PROVAZNÍK. First experience of teaching General Biophysics to Biomedical Technologists. In Teaching and learning physics today: Challenges? Benefits? International conference, Reims, France. 2010.
  2. VLK, Daniel a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika, komunikační nástroj - terminologický základ pro všechny zdravotnické odbornosti. 2010. ISBN 978-80-7399-962-9.
  3. MORNSTEIN, Vojtěch, Daniel VLK, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Lenka FORÝTKOVÁ a Carmel J. CARUANA. Medical biophysics curricula for first year students of medicine and dentistry at Masaryk University, Brno, Czech republic. In Teaching and learning physics today: Challenges? Benefits? International conference, Reims, France. 2010.
  4. VLK, Daniel, Vojtěch MORNSTEIN a Carmel J. CARUANA. Medical Physics and Biomedical Engineering at the Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno. Medical Physics in the Baltic States. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 86-89. ISSN 1822-5721.
  5. MORNSTEIN, Vojtěch, Daniel VLK a Carmel J. CARUANA. Teaching of medical physics to medical, dental, healthcare and biomedical engineering students in the Czech Republic. Medical Physics in the Baltic States. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 153-156. ISSN 1822-5721.
  6. MORNSTEIN, Vojtěch, Daniel VLK a Carmel J. CARUANA. What topics shoul we include in the physics component of the entrance examination for medical schools? In Teaching and learning physics today: Challenges? Benefits? International conference, Reims, France. 2010.
  7. MORNSTEIN, Vojtěch a Daniel VLK. XXXIII. Dny lékařské biofyziky. První. Brno: Tribun EU, 2010. 76 s. ISBN 978-80-7399-962-9.

  2009

  1. VLK, Daniel, Vojtěch MORNSTEIN a Carmel J. CARUANA. A medical biophysics conceptual base for medical/healthcare/technology students at the Department of biophysics, Faculty of Medicine, Masaryk Uni., Brno. In IFMBE Proceedings, Vol. 25/XII., World Congress on medical physics and biomedical engineering. Berlin: Springer, 2009. s. 54-56. ISBN 978-3-642-03897-6.
  2. MORNSTEIN, Vojtěch, Daniel VLK a Carmel J. CARUANA. Lékařská biofyzika pro lékařské i nelékařské obory na LF MU a její širší význam. In XXXII. DNI LEKÁRSKEJ BIOFYZIKY. 2009. ISBN 978-80-7097-750-7.

  2008

  1. VLK, Daniel, Vojtěch MORNSTEIN a Carmel J. CARUANA. A medical biophysics laboratory practical curriculum for biomedical technology and bioinformatics students. In 6th ESBME 2008 - Proceedings. Chania: Nicolas Pallikarakis, 2008. 2 s.
  2. MORNSTEIN, Vojtěch, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Daniel VLK a Carmel J. CARUANA. Biofyzika ve zdravotnických bakalářských oborech. In XXXI. Dny lékařské biofyziky. 1. vydání. Olomouc: Jan Hálek, 2008. s. 105-110, 10 s. ISBN 978-80-244-1985-5.
  3. MORNSTEIN, Vojtěch, Ivo PROVAZNÍK, Daniel VLK a Carmel J. CARUANA. The Contribution of the medical faculty, Masaryk univ., Brno, to the education of biomedical technologists. In 6th ESBME 2008 - Proceedings. Chania: Nicolas Pallikarakis, 2008. 2 s.
  4. MORNSTEIN, Vojtěch, Carmel J. CARUANA, Daniel VLK, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Lenka FORÝTKOVÁ a Pavel GREC. Výuka lékařské biofyziky pro zdravotnické profese v budoucnosti. Co bychom měli učit? Lékař a technika. Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 22-29. ISSN 0301-5491.
  5. VLK, Daniel a Vojtěch MORNSTEIN. Výuka praktických cvičení z biofyziky pro studenty technicky zaměřených nelékařských zdravotnických bakalářských oborů. In XXXI. Dny lékařské biofyziky. 1. vydání. Olomouc: Jan Hálek, 2008. s. 151-154. ISBN 978-80-244-1985-5.

  2007

  1. MORNSTEIN, Vojtěch, Carmel J. CARUANA, Daniel VLK, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Lenka FORÝTKOVÁ. Biomedical physic education for healthcare professionals of the future,. In Sborník abstrakt. 2007. vyd. Praha: Universita Karlova v Praze, 2007. s. 40-41. ISBN 978-80-239-9421-6.

  2006

  1. VLK, Daniel, Aleš BOUREK, Lenka FORÝTKOVÁ a Kristina ZGODAVOVÁ. Improhealth - e-learningový kurz zdravotnického manažmentu. Bratislava Medical Journal. Bratislava, Slovakia: School of Medicine, Comenius University, 2006, roč. 2006, 107/4, s. 178-9, 2 s. ISSN 0006-9248.
  2. BOUREK, Aleš, Věra CHALOUPKOVÁ, Lenka FORÝTKOVÁ a Daniel VLK. Informace o Centru pro kvalitu ve zdravotnictví Státního zdravotního ústavu. In Sborník Mezinárodní konference ICEQ 2006 - Efektivita, kvalita a spokojenost klientů ve zdravotnictví a sociální péči, Praha. Pardubice: Stapro s.r.o., Pardubice, 2006. s. 21-24. ISBN 80-903167-6-X.
  3. MORNSTEIN, Vojtěch, Daniel VLK a Lenka FORÝTKOVÁ. Project support of practical training in biophysics. Bratislava Medical Journal. Bratislava: SAP-Slovak Academic Press,s.r.o., 2006, roč. 8/2006, č. 107, s. 336-338. ISSN 0006-9248.
  4. BOUREK, Aleš, Lenka FORÝTKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN a Daniel VLK. Zdroje zdravotnických znalostí, nástroje na jejich správu (možnosti, omezení, rizika). In II.Celofakultní konference o studiu na Lékařské fakultě MU Brno,2006. Brno: Lékařská fakulta MU, Brno, 2006.

  2005

  1. BOUREK, Aleš, Lenka FORÝTKOVÁ a Daniel VLK. HTA - Elegantní a vědecký přístup ke zvládání nejistoty v medicíně. In Sborník XXVIII.Dny lékařské biofyziky,Valtice 2005. Brno: Masarykova Universita, 2005. s. 11. ISBN 80-983-2005.

  2004

  1. BOUREK, Aleš, Miloš SUCHÝ, Lenka FORÝTKOVÁ a Daniel VLK. Data-Information-Knowledge use for Healthcare Assessment: Tools, Process, Information Technology - (Placing it all Together). In HTAi 2004 HTA in "Real-Time" The 1st Annual Meeting in Krakow, Poland. Brno, Česká republika: House of Masaryk University, Technical University Campus, Kraví Hora, Brno, 2004. s. 1-12. ISBN 80-210-3395-9.
  2. BOUREK, Aleš, Lenka FORÝTKOVÁ a Daniel VLK. HTA - elegantní a vědecký přístup ke zvládání nejistoty v medicíně. Brno: ApS Brno, IČO 543535, 2004.

  2003

  1. BOUREK, Aleš, Lenka FORÝTKOVÁ a Daniel VLK. Centrum pro kvalitu ve zdravotnictví SZÚ Praha a záměry resortního ministerstva v oblasti kvality ve zdravotnictví. In Sborník. 2003. vyd. Olomouc, 2003.

  1999

  1. PALEČEK, Emil, Marie BRÁZDOVÁ, Hana ČERNOCKÁ, Daniel VLK, Václav BRÁZDA a Bořivoj VOJTĚŠEK. Effect of transition metals on binding of p53 protein to supercoiled DNA and to consensus sequence in DNA fragments. Oncogene. Basingstoke: Macmillan Press, 1999, roč. 24, č. 18, s. 3617-3625. ISSN 0950-9232.

  1997

  1. PALEČEK, Emil, Daniel VLK, Veronika STAŇKOVÁ, Václav BRÁZDA, Bořivoj VOJTĚŠEK, Ted R. HUPP, Achim SCHAPER a Thomas M. JOVIN. Tumor suppresor protein p53 binds preferentially to supercoiled DNA. Oncogene. Basingstoke: Macmillan Press, 1997, roč. 18, č. 15, s. 2201-2009, 9 s. ISSN 0950-9232.

  1995

  1. PALEČEK, Emil, Daniel VLK, Marie VOJTÍŠKOVÁ a Pavla BOUBLÍKOVÁ. Complex of osmium tetroxide with 1,10-phenantroline binds covalently to double-stranded DNA. Journal of Biomolecular Structure & Dynamics. Adenine Press, 1995, roč. 3, č. 13, s. 537-546. ISSN 0739-1102.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 2. 2024 21:28