Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. KUMSTÁT, Michal, Martin SEBERA a Michal VIČAR. The Effects of Commercially Available Energy Drink on Cognitive Performance. In Jan Cacek, Zuzana Sajdlová, Katarína Šimkov. Proceedings of the 12th Conference on Kinanthroplogy. Brno: Masaryk University Press, 2020. s. 57-65, 443 s. ISBN 978-80-210-9631-8.
 2. 2019

 3. KUMSTÁT, Michal, Ivan STRUHÁR, Tomáš HLINSKÝ a Andy THOMAS. Effects of immediate post-exercise recovery after a high intensity exercise on subsequent cycling performance. Journal of Human Sport and Exercise, Universidad de Alicante, 2019, roč. 14, č. 2, s. 399-410. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2019.142.12.
 4. KUMSTÁT, Michal. Nízko-sacharidová strava ve sportu. In Sborník abstraktů XXXV. MEZINÁRODNÍ KONGRES SKVIMP. 2019. ISBN 978-80-7177-935-3.
 5. KUMSTÁT, Michal. Periodizace sportovní výživy jako součást kondiční přípravy vrcholových sportovců. In Konference pro trenéry a sportovní odborníky: Kondiční příprava. 2019.
 6. KUMSTÁT, Michal a Tomáš HLINSKÝ. Sportovní výživa v tréninkové a závodní praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 114 s. ISBN 978-80-210-9456-7.
 7. KUMSTÁT, Michal a Tomáš HLINSKÝ. Sportovní výživa v tréninkové a závodní praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9456-7.
 8. KUMSTÁT, Michal, Petr ŠIRC, Ivan STRUHÁR, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Roman GRMELA a Tomáš HLINSKÝ. The effects of 32 weeks of beta-alanine supplementation on CrossFit-specific performance, body composition and dietary habits in CrossFit athletes. In 24th Annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE. 2019. ISBN 978-3-9818414-2-8.
 9. 2018

 10. KUMSTÁT, Michal, Tomáš HLINSKÝ, Ivan STRUHÁR a Andy THOMAS. Does sodium citrate cause the same ergogenic effect as sodium bicarbonate on swimming performance? Journal of Human Kinetics, 2018, roč. 65, č. 1, s. 89-98. ISSN 1640-5544. doi:10.2478/hukin-2018-0022.
 11. KUMSTÁT, Michal, Michal VIČAR, Martin SEBERA a Lenka DOVRTĚLOVÁ. Efekt nealkoholického nápoje na bdělost, pozornost a autonomní nervový systém. Brno: ISOline EU, s.r.o., 2018. 21 s.
 12. STRUHÁR, Ivan, Michal KUMSTÁT a Dagmar MOC KRÁLOVÁ. Effect of Compression Garments on Physiological Responses After Uphill Running. Journal of Human Kinetics, 2018, roč. 61, č. 1, s. 119-129. ISSN 1640-5544. doi:10.1515/hukin-2017-0136.
 13. KUMSTÁT, Michal. Energetická dostupnost jako nový nástroj pro hodnocení energetické potřeby sportovců. In Specifika výživy výkonnostních sportovců. 2018.
 14. KUMSTÁT, Michal. Ketogenní dieta ve sportu. In "III. Hanácké dny laboratorní medicíny - Sport a medicína, nejen laboratorní". 2018.
 15. KUMSTÁT, Michal. Periodizovaná výživa ve vytrvalostním sportu. In Martin Pupiš, Zuzana Pupišová. Kondičný tréning v roku 2018. prvé. Banská Bystrica: Slovenská asociácia kondičných trenérov, 2018. s. 291-300, 10 s. ISBN 978-80-8141-196-0.
 16. KUMSTÁT, Michal. Příjem tekutin během vytrvalostního zatížení - pít podle pocitu žízně, ano nebo ne? Studia Sportiva, Masarykova univerzita, 2018, roč. 12, č. 2, s. 70-78. ISSN 1802-7679.
 17. KUMSTÁT, Michal. Sportovní výživa jako vědecká disciplína. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 156 s. ISBN 978-80-210-9162-7.
 18. KUMSTÁT, Michal. Sportovní výživa jako vědecká disciplína. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 154 s. ISBN 978-80-210-9163-4.
 19. KUMSTÁT, Michal. Sportovní výživa jako vědecká disciplína. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 154 s. ISBN 978-80-210-9162-7.
 20. KUMSTÁT, Michal a Ivan STRUHÁR. Využitelnost kompresních návleků horních končetin ve sportu. Brno: Aries, a.s., 2018. 35 s.
 21. 2017

 22. KUMSTÁT, Michal. Doplňky stravy v podpoře sportovního výkonu a regenerace. In Most mezi sportovní vědou a tréninkovou praxí - seminář 2017. 2017.
 23. KUMSTÁT, Michal. Dostupnost sacharidů ve sportu, nové paradigma? Med.Sport.Boh.Slov., Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2017, roč. 26, č. 1, s. 11-21. ISSN 1210-5481.
 24. KUMSTÁT, Michal, Tomáš HLINSKÝ a Ivan STRUHÁR. Effect of Sodium Bicarbonate and Sodium Citrate Supplementation on Swimming Performance. In Dragan Milanović, Goran Sporiš, Sanja Šalaj and Dario Škegro. 8th International Scientific Conference on Kinesiology. 1st ed. Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, 2017. s. 104-107, 4 s. ISBN 978-953-317-049-7.
 25. STRUHÁR, Ivan, Michal KUMSTÁT a Kateřina KAPOUNKOVÁ. Effects of compression calf sleeves on force production during concentric and eccentric muscle testing. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 249-257, 9 s. ISBN 978-80-210-8917-4.
 26. KUMSTÁT, Michal, Kateřina KAPOUNKOVÁ a Lenka DOVRTĚLOVÁ. Hydration for Better Performance – Autonomous or Prescribed Drinking Regime? In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 674-684, 11 s. ISBN 978-80-210-8917-4.
 27. KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Tamara BÍLKOVÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Pavlína HONKOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Michal KUMSTÁT, Hanne LANGOVÁ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, Ivan STRUHÁR a Iveta HOLÁ. Moderní gymnastika Učební text pro trenéry III.třídy. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 292 s. Učebnice. ISBN 978-80-210-8513-8.
 28. KUMSTÁT, Michal. Nízko-sacharidová vysokotuková výživa (nejen) ve sportu. In Konference Pohybový aparát a zdraví II. 2017.
 29. KUMSTÁT, Michal. Nízko-sacharidová vysokotuková výživa (nejen) ve sportu. In Marie Blahutková. Pohybový aparát a zdraví. Brno: Paido, 2017. s. 67-74, 8 s. ISBN 978-80-7315-265-9.
 30. BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ a Ivan STRUHÁR. Regenerace a výživa ve sportu. 2., přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 250 s. ISBN 978-80-210-8810-8.
 31. BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ a Ivan STRUHÁR. Regenerace a výživa ve sportu. 2., přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 250 s. ISBN 978-80-210-8810-8.
 32. STRUHÁR, Ivan a Michal KUMSTÁT. Variation in Pressure Applied by Compression Calf Sleeves Does Not Influence Immediate Post Exercise Recovery. In Dragan Milanović, Goran Sporiš, Sanja Šalaj and Dario Škegro. 8th International Scientific Conference on Kinesiology. 1st ed. Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, 2017. s. 652-655, 4 s. ISBN 978-953-317-049-7.
 33. HLINSKÝ, Tomáš a Michal KUMSTÁT. Vliv ergogenních nutričních prostředků na vrcholovou výkonnost v plavání. In Jiří Suchý a kolektiv. Scientia Movens. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017. s. 502-512, 11 s. ISBN 978-80-87647-35-6.
 34. 2016

 35. REGULI, Zdenko, Martina BERNACIKOVÁ a Michal KUMSTÁT. Anthropometric Characteristics and Body Composition in Aikido Practitioners. International Journal of Morphology, TEMUCO: SOC CHILENA ANATOMIA, 2016, roč. 34, č. 2, s. 417-423. ISSN 0717-9502.
 36. KUMSTÁT, Michal, Silvie RYBÁŘOVÁ, Andy THOMAS a Jan NOVOTNÝ. Case Study: Competition Nutrition Intakes during the Open Water Swimming Grand Prix Races in Elite Female Swimmer. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 2016, roč. 26, č. 4, s. 370-376. ISSN 1526-484X. doi:10.1123/ijsnem.2015-0168.
 37. KUMSTÁT, Michal. Co je nového ve světě sportovní výživy. Studia Sportiva, Masarykova univerzita, 2016, roč. 10, č. 2, s. 67-75. ISSN 1802-7679.
 38. KUMSTÁT, Michal. Manipulace s příjmem sacharidů ve vytrvalostním sportu. In Symposium sportovní medicíny a dalších věd ve vrcholovém sportu. 2016.
 39. 2015

 40. KUMSTÁT, Michal. Aktuální vědecké poznatky ve výživě vytrvalostních sportovců a jejich aplikace v dálkovém plavání - kazuistika. In Vědecká pracovní schůze Slovenské lékařské společnosti. 2015.
 41. RICHTER, Michal a Michal KUMSTÁT. Příjem bílkovin po odporovém tréninku a svalová hypertrofie. Studia Sportiva, Masarykova univerzita, 2015, roč. 9, č. 2, s. 100-106. ISSN 1802-7679.
 42. KUMSTÁT, Michal, Ondřej ŠIMKO a Tomáš HLINSKÝ. Sodium Bicarbonate, Caffeine, and Their Combination Does Not Enhance Repeated 200-m Freestyle Performance. In 10th International Conference on Kinanthropology. 2015. ISBN 978-80-210-8029-4.
 43. 2014

 44. KUMSTÁT, Michal. Aktuální doporučení ve sportovní výživě a jejich interpretace. In Sportovní výživa 2014. 2014.
 45. SMOLKA, Ondřej a Michal KUMSTÁT. Caffeine intake enhances endurance performance in sub-elite but not in elite athletes. Annales Kinesiologiae, 2014, roč. 5, č. 2, s. 131-140. ISSN 2232-2620.
 46. SMOLKA, Ondřej, Michal KUMSTÁT a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. CAFFEINE INTAKE ENHANCES ENDURANCE PERFORMANCE IN SUB-ELITE BUT NOT IN ELITE ATHLETES. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. s. 638-641, 4 s. ISBN 978-953-317-014-5.
 47. SMOLKA, Ondřej, Michal KUMSTÁT a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. CAFFEINE INTAKE ENHANCES ENDURANCE PERFORMANCE IN SUB-ELITE BUT NOT IN ELITE ATHLETES. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY. Opatija: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. s. 638-641, 4 s. ISBN 978-953-317-027-5.
 48. STRUHÁR, Ivan a Michal KUMSTÁT. Consequences of overweight and obesity on human skeletal system. In 21th European Congress on Obesity (ECO2014). 2014. ISBN 978-3-318-02707-5.
 49. DOVRTĚLOVÁ, Lenka, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Michal KUMSTÁT a Ivan STRUHÁR. Metabolický syndrom-mezioborový problém. 2014.
 50. KUMSTÁT, Michal. Nutriční podpora během plaveckého maratonu na 57 km. In Konference České společnosti tělovýchovného lékařství 2014. 2014. ISSN 1210-5481.
 51. KUMSTÁT, Michal. Nutriční podpora v prevenci a léčbě metabolického syndromu ve světle aktuálních poznatků. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, Brno: Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2014, roč. 23, č. 3, s. 164-166. ISSN 1210-5481.
 52. STRUHÁR, Ivan, Lenka DOVRTĚLOVÁ a Michal KUMSTÁT. Resistance Training as a Powerful Tool in the Prevention and Treatment of Cardiovascular Diseases. International Journal of Medical, Health, Pharmaceutical and Biomedical Engineering, 2014, roč. 8, č. 7, s. 373-376. ISSN 1307-6892.
 53. BERNACIKOVÁ, Martina, Zdenko REGULI a Michal KUMSTÁT. SOMATOTYPES OF DIFFERENT LEVELS IN CZECH AIKIDOKAS. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. s. 77-81, 5 s. ISBN 978-953-317-014-5.
 54. BERNACIKOVÁ, Martina, Zdenko REGULI a Michal KUMSTÁT. SOMATOTYPES OF DIFFERENT LEVELS IN CZECH AIKIDOKAS. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. s. 77-81, 5 s. ISBN 978-953-317-027-5.
 55. SMOLKA, Ondřej, Michal KUMSTÁT a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Vliv kofeinu na maximální dosažený výkon při dlouhodobé vytrvalostní aktivitě u profesionálních a neprofesionálních cyklistů. In Konference České společnosti tělovýchovného lékařství 2014. 2014. ISSN 1210-5481.
 56. KUMSTÁT, Michal. Výživa v prevenci a léčbě metabolického syndromu. In Pavel Stejskal. Metabolický syndrom - mezioborový problém. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 51-59, 9 s. ISBN 978-80-210-7539-9.
 57. HRNČIŘÍKOVÁ, Iva, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Michal KUMSTÁT a Lenka DOVRTĚLOVÁ. Young athletes and their dietary habits. 2014. ISSN 2386-673X.
 58. 2013

 59. KUMSTÁT, Michal. A current literature review: Actual concepts and contemporary scientific interests in sport nutrition. In Zuzana Sajdlová, Martin Zvonař. Sport and Quality of Life 2013. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 59-66, 8 s. ISBN 978-80-210-6640-3.
 60. SMOLKA, Ondřej, Michal KUMSTÁT, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Martin SEBERA. Caffeine effect on maximal power output during endurance performance. In The 8th International INSHS Christmas Sport Scientific Conference - Szombathely 2013. 2013.
 61. KUMSTÁT, Michal a Luboš HRAZDIRA. Dietou indukovaná termogeneze: porovnání dvou izoenergetických nápojů. In Mgr. Jana Juříková, Ph.D.. Problematika výživových zvyklostí I. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 61-73, 13 s. ISBN 978-80-210-6163-7.
 62. KUMSTÁT, Michal. LIMITUJÍCÍ FAKTORY VE SPORTOVNÍ VÝŽIVĚ. In Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.. Problematika výživových zvyklostí II. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 8 - 21, 14 s. ISBN 978-80-210-6333-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6334-2013.
 63. HEJMALOVÁ, Michaela, Michal KUMSTÁT a Roman GRMELA. Metabolický syndrom a dětský věk. In Konference Výživa, pohyb a zdravý životní styl. 2013. ISBN 978-80-87502-14-3.
 64. HEJMALOVÁ, Michaela a Michal KUMSTÁT. OD HISTORIE K DEFINICI METABOLICKÉHO SYNDROMU. In Mgr. Jana Juříková, Ph.D.. Problematika výživových zvyklostí I. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 75-88, 14 s. ISBN 978-80-210-6163-7.
 65. KUMSTÁT, Michal a Luboš HRAZDIRA. Postprandiální termogeneze po podání bílkovinného a sacharidového isoenergetického pokrmu. Slovak Journal of Health Sciences, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2013, roč. 4, č. 2, s. 45-54. ISSN 1338-161X.
 66. KUMSTÁT, Michal. Problematika výživových zvyklostí II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 151 s. ISBN 978-80-210-6333-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6334-2013.
 67. BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ a Tomáš ULBRICH. Regenerace a výživa ve sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 252 s. ISBN 978-80-210-6253-5.
 68. KUMSTÁT, Michal a Luboš HRAZDIRA. TERMICKÝ VLIV JÍDLA: POROVNÁNÍ DOPLŇKŮ STRAVY MALTODEXTRINU A BÍLKOVINNÉHO NÁPOJE. In Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.. Problematika výživových zvyklostí II. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 22 - 37, 16 s. ISBN 978-80-210-6333-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6334-2013.
 69. SMOLKA, Ondřej, Michal KUMSTÁT, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Martin SEBERA. The effect of caffeine administration on endurance performance –using The Borg scale. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. In 9th International Conference Sport and Quality of Life 2013. Brno: Muni press, Masaryk University, 2013. s. 67-72, 6 s. ISBN 978-80-210-6640-3.
 70. HEJMALOVÁ, Michaela, Luboš HRAZDIRA, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Michal KUMSTÁT a Roman GRMELA. The most important events of definiton of the metabolic syndrome. In Journal of Diabetes. 2013. ISSN 1753-0393.
 71. KUMSTÁT, Michal, Luboš HRAZDIRA, Lenka DOVRTĚLOVÁ a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Thermic effect of a meal: A comparison of maltodextrin and protein isocaloric meal-replacement shakes. In International Journal of Sport Nutrition & Exercise Metabolism, vol. 23, S1-S15. 2013. ISSN 1543-2742.
 72. SMOLKA, Ondřej, Michal KUMSTÁT, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Josef MALEČEK. Vliv podávání kofeinu a jeho účinky na vytrvalostní výkon (první část měření). In Medicina sportiva Bohemica et. Slovaca. 2013. ISSN 1210-5481.
 73. KUMSTÁT, Michal a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Výživa jako prostředek optimalizace sportovního výkonu: aktualizace nutričních doporučení před OH v Londýně. In Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, Vol.22, No. 1. 2013.
 74. HEJMALOVÁ, Michaela a Michal KUMSTÁT. Zdravotní aspekty pohybové aktivity u diabetu mellitu 1. a 2. typu. In Mgr. Michal Kumstát, Ph.D. a kol.. Problematika výživových zvyklostí II. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 76-103, 28 s. ISBN 978-80-210-6333-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6334-2013.
 75. HEJMALOVÁ, Michaela, Michal KUMSTÁT a Roman GRMELA. Zhodnocení nutričního stavu účastníků akce "Den diabetu". In Konference Výživa, pohyb a zdravý životní styl. 2013. ISBN 978-80-87502-14-3.
 76. 2012

 77. KUMSTÁT, Michal. Aktuální doporučení ve sportovní výživě: příjem sacharidů před, při a po výkonu. In Medicina Sportiva Bohemica et. Slovaca. 2012. ISSN 1210-5481.
 78. KUMSTÁT, Michal a Luboš HRAZDIRA. Diet-Induced Thermogenesis: Comparison of Two Isocaloric Meal-Replacement Shakes. A pilot study. Journal of Human Sport and Exercise, 2012, roč. 7, č. 1, s. "S140"-"S146". ISSN 1988-5202. doi:10.4100/jhse.2012.7.Proc1.15.
 79. KUMSTÁT, Michal. Limitující faktory ve sportovní výživě. In Jiří Suchý a kolektiv. Scientia Movens. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012. s. 210-215, 6 s. ISBN 80-86317-92-7.
 80. HEJMALOVÁ, Michaela a Michal KUMSTÁT. Od historie k definici Metabolického syndromu. In Konference Výživa, potraviny a zdravý životní styl. 2012. ISBN 978-80-87502-05-1.
 81. HEJMALOVÁ, Michaela, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Michal KUMSTÁT a Pavla JAKLOVÁ. Současné možnosti chirurgické léčby obezity u osob s metabolickým syndromem. In Sjezd výživových poradců a nutričních terapeutů. 2012. ISBN 978-80-87502-07-5.
 82. KUMSTÁT, Michal a Luboš HRAZDIRA. Termický vliv stravy a vliv vybraných faktorů. Slovak Journal of Health Sciences, 2012, roč. 3, č. 2, s. 10-20. ISSN 1338-161X.
 83. SMOLKA, Ondřej, Michal KUMSTÁT a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Vliv podávání kofeinu a jeho účinky na vytrvalostní výkon. In Medicina Sportiva Bohemica et. Slovaca. 2012. ISSN 1210-5481.
 84. BERÁNKOVÁ, Lenka, Luboš HRAZDIRA, Michal HROUZEK, Michal KUMSTÁT a Jana ŘEZANINOVÁ. Změny v pohybových preferencích u jedinců léčených na diabetes mellitus II typu. Physiotherapia Slovaca, Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012, roč. 2, č. 2, s. 2-6. ISSN 1338-1601.
 85. 2011

 86. BERÁNKOVÁ, Lenka, Michal HROUZEK, Luboš HRAZDIRA, Michal KUMSTÁT a Jana ŘEZANINOVÁ. Changes in preferences of physical activities in persons suffering from diabetes mellitus type II. In Sport and quality of life, Book of abstracts. 2011. ISBN 978-80-210-5610-7.
 87. KUMSTÁT, Michal, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Lenka BERÁNKOVÁ. Nutritional Status and Body Composition of Czech Elite Female Gymnasts. Studia Sportiva, Brno (CZ): Masarykova univerzita, 2011, roč. 5, č. 3, s. 17-24. ISSN 1802-7679.
 88. KUMSTÁT, Michal, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Lenka BERÁNKOVÁ. Nutritional Status and Body Composition of Czech Elite Female Gymnasts. In Sport and quality of life, Book of abstracts. 2011. ISBN 978-80-210-5610-7.
 89. KUMSTÁT, Michal, Robert VYSOKÝ, Iva TOMÁŠKOVÁ, Ondřej SMOLKA a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Pohybový program pro jedince s rizikovými faktory kardiovaskulárních onemocnění. Studia sportiva, Masarykova univerzita: FSpS MU, 2011, roč. 2011/5, č. 1, s. 167-172. ISSN 1802-7679.
 90. 2010

 91. KUMSTÁT, Michal, Robert VYSOKÝ, Lenka BERÁNKOVÁ a Iva TOMÁŠKOVÁ. Zhodnocení pilotního pohybového programu pro osoby s rizikovými faktory kardiovaskulárních onemocnění na Fakultě sportovních studií MU Brno. Med Sport Boh Slov, Praha: ČSTL, 2010, roč. 19, č. 4. ISSN 1210-5481.
 92. 2009

 93. KUMSTÁT, Michal. Zhodnocení čtyřměsíční pohybové intervence u jedince s predispozicemi k metabolickému syndromu. Studia Sportiva, Brno: Fakulta sportovních studií, 2009, roč. 2009/3, č. 1, s. 101-108. ISSN 1802-7679.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 9. 2020 23:10