Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
23. 5.
2006

Automatický převod souborů do PDF

Dosud nehodnoceno.
Novinky

V průběhu dubna byla uživatelům IS MU nabídnuta nová vlastnost systému - automatická konverze dokumentů v datovém úložišti (Studijní materiály, Úschovna, ...) do formátu PDF. Tato funkcionalita doplňuje stávající schopnost systému převádět dokumenty ve formátech MS Word, Excel, Powerpoint a dalších do čistě textové podoby pro účely vyhledávání a prohlížení na platformách, pro které původní formáty nejsou vhodné. Nová vlastnost tak dále zvyšuje přístupnost systému z nejrůznějších klientských platforem. Tento formát navíc proti verzi TXT garantuje bezproblémové a věrné zobrazení či tisk. Stačí soubor umístit do příslušného datového úložiště a za určitou dobu "vedle něj" vzniknou ikony dvou dalších formátů: PDF (Portable Document Format) a holý text. Prohlížeč PDF je volně šířený dostupný software.

Tento automatický převod je vlastnost týkající se celého datového úložiště (Dokumenty, Studijní materiály, Archivy závěrečných prací, Úschovna, Můj web, Poskytovny). Výjimku pro konverzi tvoří zdrojový dokument, který je obzvlášť netypický (např. oskenované obrázky), pak se textová verze nevytvoří.

Během roku 2006 bylo v IS MU zatím evidováno 25.000 takto převedených souborů, součet za předchozí roky je přibližně 70.000 souborů, dodatečná konverze uložených dokumentů z předchozích let probíhá.

Služba má návaznost na archiv závěrečných prací. Vytvoření textové verze je jednou z podmínek převzetí elektronické práce - pokud se textová verze správně vytvořila, lze očekávat, že dokument je v natolik standardním formátu, že bude čitelný i za několik let bez ohledu na budoucí formáty dokumentů. A poskytne nejen cenné informace veřejnosti v souladu se zveřejňováním prací dle vysokoškolského zákona, ale přispěje k transparentnosti a zajištění kvality těchto prací, vytváří předpoklady pro odhalování plagiátorství.

24. května 2006

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
28. 4.
2006

Nové agendy Poskytovna, Můj web a přístup k záznamům přednášek

Dosud nehodnoceno.
Novinky

Kromě nových funkcionalit přinesla změna Správce souborů také následující nové agendy a služby uživatelům.

Poskytovna
Poskytovna je prostor v Informačním systému MU, kam si studenti mohou poskytnout studijní materiály v rámci solidární svépomoci. Vše, co studenti chtějí nabídnout ostatním studentům, mohou umístit sem.
K umisťovaným dokumentům patří zápisky z přednášky, audionahrávky, podklady k výuce (články, odkazy na web, obrázky) nebo aktuální materiály ke studiu na státní zkoušky z předmětu.
Poskytovna existuje ke každému předmětu z Katalogu předmětů, v každém semestru. Vkládat mohou studenti, kteří mají daný předmět v semestru zapsaný, a všichni učitelé fakulty, kterých se předmět týká. Svou identitu může a nemusí vkladatel zobrazit. Učitel není nijak zodpovědný za obsah Poskytovny či za případné porušování pravidel studenty, ale současně má možnost sledovat, jaké materiály studenti používají, posoudit jejich korektnost a zavčas informovat studenty o nepřesných a chybných podkladech ke studiu. Dříve podobné "sklady" materiálů vytvářeli spontánně studenti sami mimo Informační systém MU, což často nebylo možné zjistit, vůbec zakázat či postihovat.
Poskytovna přináší:
- zužitkování energie studentů k solidaritě (spolupráce, příprava ke zkoušce, ...);
- učiteli dobrovolnou možnost všímat si, co si studenti poskytují a reagovat na to například v diskusním fóru;
- možnost sledovat schopné potenciální studenty a vytipovat je za spolupracovníky pro tvorbu studijních materiálů (pro tvorbu otázek, testů, ilustračních obrázků, korektury materiálů).

Můj web
Můj web je osobní prostor každého uživatele k vytváření své webové prezentace.
Uživatelům vyhovuje, mají-li všechny data přístupné z jednoho zdroje - z IS MU. Mohou si zde například zřídit úložiště souborů, nebo sdílet projekt s dalšími uživateli, ať už za účelem tvorby konkrétního díla nebo přístupu k souboru, který lze nastavit pro vybranou skupinu uživatelů. Prostor mohou využít pro práci nanečisto, například pro vytváření
e-learningových kurzů nebo materiálů. Maximální objem dat v mém webu je nastaven na 50 MB.
Web mohou používat aktivní uživatelé systému (aktuální student, zaměstnanec, externí spolupracovník, člen Spolku).

Obě agendy jsou přístupné ze Správce souborů. Nápovědu naleznete na: Osobní administrativa -> Nové agendy Správce souborů (Poskytovna, Můj web).

Záznamy přednášek
V Informačním systému Masarykovy univerzity bylo nově implementováno zpřístupnění a přímé spuštění záznamů přednášek ze Studijních materiálů, kam jsou studenti již navyklí "chodit" pro informace o předmětu, podklady ke studiu nebo odevzdání elektronických úkolů. V Učebních materiálech (podsložka Studijních materiálů) vznikla složka Záznamy přednášek a do ní IS automaticky ukládá podle kódové identifikace předmětu odkaz na přednášku (z videoserveru http://video.fi.muni.cz/). Záznam je zpravidla dostupný ve více formátech (*.avi, *.rm).
Jakmile je zpřístupněn záznam první přednášky, přijde učiteli tato informace prvotním
e-mailem a má možnost se rozhodnout, zda nabídne přednášky svým studentům a nastaví příslušná přístupová práva pro kohokoli v Internetu, jakéhokoli autentizovaného uživatele IS MU, nebo studenty zapsané v předmětu (dle postupu v e-mailu). Od té chvíle jsou i dalším záznamům přidělena stejná přístupová práva.


Poskytovna v předmětu UNIX, jaro 2006

28. dubna 2006

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
28. 4.
2006

MU navštívil náměstek Vladislav Hořejší

Dosud nehodnoceno.
Novinky

Masarykovu univerzitu navštívil náměstek ministryně informatiky Vladislav Hořejší

Náměstek ministryně informatiky Vladislav Hořejší navštívil 24.dubna 2006 Fakultu informatiky MU.

Rozvoji a modernizaci informačních a komunikačních technologií věnuje Masarykova univerzita nemalou pozornost, zasahují všechny oblasti infrastruktury univerzity. Důvodem návštěvy, původně i ministryně informatiky Dany Bérové, která však ze zdravotních důvodů nemohla přijet, byl zájem seznámit se s úrovní IT, koncepcí integrace informačních systémů na Masarykově univerzitě a oceněným systémem pro studium cenou EUNIS Elite Award 2005.

Součástí programu na Fakultě informatiky byla přednáška náměstka ministryně informatiky Vladimíra Hořejšího na téma "Informační systémy ve státní správě" následovaná diskusí se studenty. Poté se pan náměstek odebral, aby vyslechl přednášku vedoucí oddělení informačních systémů ÚVT Jany Kohoutkové k informačním systémům pro řízení ekonomiky, personalistiky, projektů a dalších provozních služeb na MU.
Vzápětí proběhla prezentace Informačního systému MU vedoucím projektu Michalem Brandejsem, po níž setrval pan náměstek v neformálním rozhovoru ve společnosti děkana Fakulty informatiky, ředitele Ústavu výpočetní techniky Václava Račanského, proděkana pro studijní programy Jiřího Sochora a obou přednášejících. Hovořili o tom, jak moc ovlivňuje postupující elektronizace charakter vysokoškolského studia, jaký vliv má na studenta samotného, nebo v čem spočívá úspěch unikátních IT řešení a kdo může být nositelem pokroku v instituci.

Na závěr návštěvy shlédl v doprovodu ředitele ÚVT Václava Račanského na Masarykově onkologickém ústavu praktické výsledky dlouhodobé spolupráce MU s resortem zdravotnictví v oblasti zpracování a výměny medicinských obrazových informací.

28. dubna 2006

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
26. 4.
2006

SOUTĚŽ: PĚTISTÝ MILIÓNTÝ klik v Informačním systému - vyhodnocení

Dosud nehodnoceno.
Novinky

 

PĚTISTÝ MILIÓNTÝ klik v Informačním systému

 
Dnes 25.dubna 2006 v jedné sekundě v 08:39:12 hodin zaznamenal Informační systém Masarykovy univerzity 45 přístupů. Tři přístupy z toho byly vítěznými kliky, a tak se vzápětí mohli z cen radovat:

Matúš Švanda uskutečnil klik č. 500000000
kliknutím na https://is.muni.cz/auth/predmety/katalog.pl, je studentem Právnické fakulty a získal první cenu MIKINU.

Bc. Veronika Vašková uskutečnila klik č. 500000001
kliknutím na https://is.muni.cz/auth/, je studentkou Fakulty informatiky a Pedagogické fakulty a získala druhou cenu KAPESNÍ DALEKOHLED.

Miloš Husák uskutečnil klik č. 500000002
kliknutím na https://is.muni.cz/auth/, je studentem Fakulty informatiky a získal třetí cenu TRIKO.

 

Výhercům gratulujeme!

Podrobnější informace k soutěži naleznete zde.

26. dubna 2006

Dosud nečteno0 komentářůpermalink