Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
21. 12.
2005

Informační systém MU nasadil ve svých aplikacích novou generaci serverů

Dosud nehodnoceno.
Novinky

V posledních týdnech roku 2005 došlo k další rozsáhlé modernizaci infrastruktury Informačního systému MU, která má za cíl zejména zvýšit propustnost systému a umožnit tak jeho další rozvoj v několika příštích letech. Původní aplikační servery, které se starají o zpracování všech uživatelských požadavků, byly povýšeny o procesory nové generace, operační paměť a další potřebné součásti. Velká část stávajících komponent však mohla být znovu využita, což umožnilo efektivní modernizaci při zachování velmi nízkých nákladů.

Ačkoliv nové aplikační servery přinášejí ještě vyšší rychlost běhu zejména některých velmi náročných aplikací, hlavním cílem bylo zvýšení celkové propustnosti systému. To je užitečné především při velkých nárazových špičkách, kdy tisíce současně pracujících uživatelů dočasně zatíží aplikační počítače natolik, že může dojít i ke zvýšení doby zpracování uživatelem zadaných operací. K tomuto zvýšení propustnosti napomáhá nejen vyšší výkon nové generace šedesátičtyřbitových procesorů, ale také tzv. dvojjaderná technologie, která umožňuje jednoduše zdvojnásobit jejich celkový počet ve všech aplikačních serverech.

Dalším významným aspektem tohoto povýšení byla nutnost zachování nepřetržitého chodu systému. Jednotlivé aplikační servery tak musely být nahrazovány postupně, aby vždy část z nich mohla pokračovat v obsluze běžného provozu. Nebylo možné využít mimopracovní den, kdy by studijní informační systém logicky měl být minimálně zatížen? Pohled do grafů užívání is.muni.cz (grafy využití IS) ukazují, že nikoliv - např. nedělní zátěže se v tomto období stabilně znamenají vyřízené požadavky od 10 000 uživatelů za hodinu. Je to proto, že IS MU už dávno neplní pouze roli podpory studijní administrativy, ale je využíván jako centrální zdroj informací a nástroj komunikace širokou univerzitní veřejností.
I tento logisticky náročný požadavek však zvládli správci IS MU ve spolupráci s dodavatelskou firmou bez problémů.

Přestože všechny práce, které si vyžádaly několik týdnů příprav, ještě nebyly dokončeny, první výsledky naznačují, že nové servery zajistí více než trojnásobnou propustnost oproti původnímu řešení. Kromě zmíněných zátěžových špiček tak nová infrastruktura zajistí hladký provoz nových aplikací, které jsou již nyní zaváděny pro masívní elektronickou podporu univerzitní výuky.

21. prosince 2005

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
22. 11.
2005

Interaktivní osnova - osnova v e-learningovém kurzu

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning
V předchozím měsíci probíhalo testování nové e-learningové agendy Interaktivní osnova, která slouží k rozvrhnutí celého e-kurzu, buď tématicky nebo časově.

Interaktivní osnova představuje scénář kurzu - rozcestník, ze kterého student vstupuje do jednotlivých e-learningových aktivit. Učitel si postupně připraví aktivity, které by chtěl mít rozděleny do jednotlivých témat nebo například do týdenních výukových celků (v průběhu semestru, e-kurzu), vytvoří je v IS MU v aplikaci Osobní administrativa -> Záznamník učitele -> Interaktivní osnovy (ve Studijní materiály), a pak osnovu studentu zveřejní v přehledné podobě.

Pro prezenční výuku může učitel používat jen část e-learningu (např. procvičování, odevzdávárnu, diskusní fórum) a pro malý počet aktivit během semestru není nutné tvořit osnovu. Pokud ale má učitel přehledným způsobem zpracovány výukové aktivity v elektronické formě, je pro jeho studenty výhodnější například vidět a sledovat, co se který týden děje.

Interaktivní osnova

Osnova není editorem pro tvorbu materiálů, ale je místem kumulujícím e-learningové aktivity, které již v IS existují a byly připraveny v agendě Studijní materiály a Interaktivní materiály (zveřejnění studijních materiálů, sběr úkolů v Odevzdávárnách, diskutování v Diskusním předmětovém fóru, použití testovací agendy, průzkumu apod.). Editací osnovy vytváříme a upravujeme kostru osnovy, rozdělujeme ji na požadovaný počet oddílů, podosnov. K jednotlivým podosnovám lze vkládat komentářový text, sdělení, lze využít vkládání odkazů na jiné soubory, složky, ale i jiné osnovy (nemusí se vytvářet/přepisovat zcela nové aktivity pro e-kurzy, které spolup vzájemné souvisí). Studentům můžeme nastavit časový harmonogram, kdy jsou jim jednotlivé oddíly (aktivity) zveřejněny, pak podosnovy "vidí" a mohou rozbalit na dílčí aktivity až v nastaveném časovém období (například v týdnu od 21.10.2005 do 30.10.2005).

Tyto a mnoho dalších funkcí lze v aplikaci využívat a kombinovat, včetně nastavení přístupových práv.

Naopak student používá osnovu ve své aplikaci Student -> Studijní materiály (e-learning), kde vidí přehledně zveřejněné Interaktivní osnovy jednotlivých předmětů.

Není dána pevná struktura, jak kurzy strukturovat. Závisí na učiteli, co mu vyhovuje a co potřebuje. Možné příklady struktury osnovy jsou: - jedna osnova s třinácti podcelky pro třináct týdnů semestru - jedna osnova s několika podcelky - tématy, kterým se chcete věnovat - zvláštní osnova pro každou seminární skupinu - jedna osnova, kde každý týden se člení ještě na přednášku a cvičení - osnova se společnými informacemi, která se dále člení na osnovy pro jednotlivé   seminární skupiny

22. listopadu 2005

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
9. 11.
2005

Technologie a zkušenosti z Masarykovy univerzity pomáhají při zavádění rozsáhlých podnikových IS

Dosud nehodnoceno.
Novinky
Technologie a zkušenosti z Masarykovy univerzity pomáhají při zavádění rozsáhlých podnikových IS

Tisková informace 9. listopadu 2005

Masarykova univerzita v Brně (MU) je přední českou akademickou institucí v mnoha oblastech vzdělávání, výzkumu a vývoje. Jednou z aktivit, která má na univerzitě dlouholetou tradici je výzkum a vývoj rozsáhlých informačních systémů pro řízení a podporu studia, tzv. akademických informačních systémů. O zkušenosti z nasazení moderních technologií při usnadnění obvykle zatěžující a nepříjemné administrativy se stále více zajímají odborníci z dalších oblastí, kde informační technologie mohou zásadně pomoci.

Jedním z příkladů je zájem americké společnosti Silicon Graphics (SGI), která dodává high-end systémy pro náročné počítačové výpočty a zpracování rozsáhlých dat. Právě tyto systémy, které se MU rozhodla nasadit ve svých kritických službách pro téměř 40 000 pravidelných uživatelů, jsou schopny díky své unikátní architektuře efektivně obsloužit vysokou zátěž, jež je tvořena současným přístupem tisíců uživatelů k informacím zpracovávaným vždy v reálném čase.

Na své návštěvě na Masarykově univerzitě 8. listopadu tento zájem osobně projevil viceprezident společnosti SGI Philippe Miltin, který v SGI působí zároveň jako General Manager pro oblast EMEA. Během schůzky s děkanem Fakulty informatiky profesorem Jiřím Zlatuškou a zástupci Vývojového týmu Informačního systému (IS MU) se osobně přesvědčil o významu tohoto unikátního a mezinárodně oceněného řešení pro oblast elektronické podpory univerzitní výuky.

Zkušenosti z vývoje IS MU však jsou příkladem nejen pro reformy uvnitř moderní univerzity, které umožní samotná technologie IS MU. Jak Philippe Miltin zdůraznil, systémy SGI nabízí výjimečnou přidanou hodnotu pro databázové systémy v jádrech podnikových informačních systémů z různých oblastí výroby, služeb i statní správy. "Právě podnikové informační systémy jsou nyní hlavním cílem snah společnosti SGI v Evropě a postupně na celém světě", dodal.

Česká republika se proto i díky Masarykově univerzitě postupně mění z pouhého konzumenta technologií na region s velkým potenciálem pro vývoj nových inovativních řešení. To potvrdil také Michal Klimeš, Managing Director SGI pro oblast střední a východní Evropy, který je jedním z iniciátorů prosazení nových technologií v oblasti rozsáhlých podnikových databází a aplikací.

Masarykova univerzita v Brně je přední univerzitou v rámci regionu s pravidelně nejvyšším počtem uchazečů o studium ve velmi širokém spektru studijních oborů. Informační systém MU byl v letošním roce oceněn prestižním mezinárodním oceněním EUNIS Elite Award for Excellence 2005. Více informací o systému IS MU naleznete na adrese http://is.muni.cz/.

Společnost SGI je předním dodavatelem grafických a vysoce výkonných výpočetních systémů. SGI nabízí nejobsáhlejší paletu produktů v odvětví - výkonné grafické pracovní stanice, servery i superpočítače - pro vybraná klíčová odvětví, zahrnující státní správu, veřejné služby, komunikace, výrobu, vědu a výzkum, mediální tvorbu a distribuci. SGI vyvinula a používá již více než pět let ve svých počítačích architekturu ccNUMA a je jednoznačně vedoucím dodavatelem této technologie budoucnosti s tržním podílem více než 90%. Více informací o společnosti SGI naleznete na adrese http://www.sgi.cz/.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
9. 11.
2005

Technologie a zkušenosti MU pomáhají při zavádění podnikových IS

Dosud nehodnoceno.
Novinky

Masarykova univerzita v Brně (MU) je přední českou akademickou institucí v mnoha oblastech vzdělávání, výzkumu a vývoje. Jednou z aktivit, která má na univerzitě dlouholetou tradici je vývoj rozsáhlého informačního systém pro řízení a podporu studia. O zkušenosti z nasazení moderních technologií při usnadnění obvykle zatěžující a nepříjemné administrativy se stále více zajímají odborníci z dalších oblastí, kde informační technologie mohou zásadně pomoci.

Jedním z příkladů je zájem americké společnosti Silicon Graphics (SGI), která dodává high-end systémy pro náročné počítačové výpočty a zpracování rozsáhlých dat. Právě tyto systémy, které se MU rozhodla nasadit ve svých kritických službách pro téměř 40 000 pravidelných uživatelů, jsou schopny díky své unikátní architektuře efektivně obsloužit vysokou zátěž, jež je tvořena současným přístupem tisíců uživatelů k informacím zpracovávaným vždy v reálném čase.

Na své návštěvě na Masarykově univerzitě 8. listopadu tento zájem osobně projevil viceprezident společnosti SGI Philippe Miltin, který v SGI působí zároveň jako General Manager pro oblast EMEA. Během schůzky s děkanem Fakulty informatiky profesorem Jiřím Zlatuškou a zástupci Vývojového týmu Informačního systému (IS MU) se osobně přesvědčil o významu tohoto unikátního a mezinárodně oceněného řešení pro oblast elektronické podpory univerzitní výuky.

Zkušenosti z vývoje IS MU však jsou příkladem nejen pro reformy uvnitř moderní univerzity, které umožní samotná technologie IS MU. Jak Philippe Miltin zdůraznil, systémy SGI nabízí výjimečnou přidanou hodnotu pro databázové systémy v jádrech podnikových informačních systémů z různých oblastí výroby, služeb i statní správy. "Právě podnikové informační systémy jsou nyní hlavním cílem snah společnosti SGI v Evropě a postupně na celém světě", dodal.

Česká republika se proto i díky Masarykově univerzitě postupně mění z pouhého konzumenta technologií na region s velkým potenciálem pro vývoj nových inovativních řešení. To potvrdil také Michal Klimeš, Managing Director SGI pro oblast střední a východní Evropy, který je jedním z iniciátorů prosazení nových technologií v oblasti rozsáhlých podnikových databází a aplikací.

Masarykova univerzita v Brně je přední univerzitou v rámci regionu s pravidelně nejvyšším počtem uchazečů o studium ve velmi širokém spektru studijních oborů. Informační systém MU byl v letošním roce oceněn prestižním mezinárodním oceněním EUNIS Elite Award for Excellence 2005. Více informací o systému IS MU naleznete na adrese http://is.muni.cz/.

Společnost SGI je předním dodavatelem grafických a vysoce výkonných výpočetních systémů. SGI nabízí nejobsáhlejší paletu produktů v odvětví - výkonné grafické pracovní stanice, servery i superpočítače - pro vybraná klíčová odvětví, zahrnující státní správu, veřejné služby, komunikace, výrobu, vědu a výzkum, mediální tvorbu a distribuci. SGI vyvinula a používá již více než pět let ve svých počítačích architekturu ccNUMA a je jednoznačně vedoucím dodavatelem této technologie budoucnosti s tržním podílem více než 90%. Více informací o společnosti SGI naleznete na adrese http://www.sgi.cz/.

 

9. listopadu 2005

Dosud nečteno0 komentářůpermalink