Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
22. 9.
2005

Když počítač opravuje 900 písemek

Dosud nehodnoceno.
Novinky
S prvním týdnem podzimního semestru přicházejí na Masarykově univerzitě v některých předmětech ke slovu tzv. rozřazovací zkoušky. Jedná se o diagnostické testy, které mají zhodnotit úroveň v určité disciplíně, např. pro následné zařazení do seminárních skupin odstupňovaných podle obtížnosti, nebo mají smysl jako prerekvizita pro povolení absolvovat předmět.

Typické je použití v jazykových kurzech. Na fakultě informatiky se letos ke studiu předmětu VB035 Angličtina I přihlásilo více než 900 studentů. Rozřazovací test byl proveden za použití nových e-learningových agend Informačního systému MU. Studenti byli rozděleni do celkem 12 běhů dále dělených dle kapacit počítačových učeben. IS MU pro každého studenta namíchal unikátní zadání a byl nastaven tak, aby k testu měli přístup pouze studenti příslušných skupin, a to pouze v určitém termínu. Obsluha počítačových učeben tedy jen zkontrolovala prezenci, předvedla navigaci k testu vzorovému, kde si student vyzkoušel chování, a dbala, aby studenti při řešení nepoužívali jiné služby počítačové sítě.

Lze předpokládat, že díky jednoduchosti celé administrace bylo reálné, aby zadání obsahovalo 50 otázek, tedy dostatečné množství pro kvalitní test. Opravovat ručně více než 45000 otázek by totiž při papírové podobě testu bylo pro vyučující velmi časově náročné.

Pro příští semestr se v IS MU počítá se zprovozněním další služby týkající se písemných testů nebo zkoušek: skenování, rozpoznávání a opravování odpovědních archů papírových testů. To usnadní administraci zase těm vyučujícím, kteří nemají k dispozici potřebnou kapacitu počítačových učeben.

Agendy jsou součástí budovaného e-learningového systému, který si klade za cíl nejen obohatit proces výuky či podpořit tvorbu a distribuci studijních opor pro distanční studium (obvyklé e-learningové cíle na jiných školách), ale také reagovat na složité administrativní potřeby velké školy - např. právě v oblasti automatizace ověřování znalostí.

Agenda pro zkoušení u počítače má přímou návaznost na služby tzv. Záznamníku učitele - učitel např. vidí přehledové grafy výsledků testu

22. září 2005

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
22. 9.
2005

Informační systém MU výborně obstál při rekordu

Dosud nehodnoceno.
Novinky
Se začátkem semestru na univerzitě bývá spojena celá řada povinností, které je potřeba zařídit. Jejich splnění znamená vyšší nároky na univerzitní administrativu, kde jde o řádnou evidenci studia jako jsou zapsané předměty, rozvrhy, požadované studijní materiály a celá řada dalších informací potřebných pro snadné zahájení výuky v novém semestru. Na Masarykově univerzitě je již tradičně možné tyto mnohdy nepříjemné úkoly značně zjednodušit díky komplexní osobní administrativě, kterou poskytuje Informační systém Masarykovy univerzity.

Ne jinak tomu bylo také 19. září tohoto roku, kdy na všech devíti fakultách univerzity začal semestr. I letos se tak musely univerzitní prostory vypořádat s vysokým "přílivem" studentů, kteří v první den navštívili výuku a začali vyřizovat studijní záležitosti. Tohoto mimořádného náporu nebyl přirozeně ušetřen ani Informační systém MU a bezprostředně zaznamenal neobvykle vysoké vytížení. Ukázalo se však, že díky speciálním úpravám ve vnitřní části systému i v jednotlivých aplikacích, není ani taková zátěž pro systém problematickou. Informační systém MU dosáhl v tento vypjatý den

rekordní propustnosti 1.161.935 autentizovaných webových transakcí za den,
které byly vykonány 19.225 uživateli
.

Důležitá je rovněž skutečnost, že i přes takovýto nápor dokázal systém vyřizovat všechny požadavky bez jakékoliv vážnější prodlevy nebo dokonce celkového výpadku.

Souběžně s tímto náporem studentů prvního dne semestru probíhal také výběr povinné sportovní aktivity studentů. Také tuto časovou soutěž IS MU zvládl bez jakéhokoliv vážnějšího problému, přestože vytížení bylo opravdu mimořádné. Pouze krátkodobé zvýšení odezvy během několika minut před a po zahájení hlavního náporu dávalo tušit, že o výběr těch nejlukrativnějších sportů a jednotlivých termínů je skutečně mimořádný zájem. Dlouholeté zkušenosti a zejména četná přání studentů však ukazují, že na rozdíl od jiných způsobů registrace, které IS MU úspěšně využívá, neexistuje přijatelnější způsob, jak tuto velmi lukrativní výuku rozdělit. Ukazuje se však, že za pomocí řady technologií použitých v IS MU je tento způsob nejen uskutečnitelný, ale také nejlepší možný. Podrobněji o výběru sportu se lze dočíst v článku Výběr sportu studenty MU.

22. září 2005

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
20. 9.
2005

Výběr sportu studenty MU

Dosud nehodnoceno.
Novinky
Nejvýraznější zátěžovou zkouškou pro Informační systém MU bývá moment, kdy si tisíce studentů bakalářského studia volí rozvrh povinné sportovní aktivity. Již několik let se Informační systém MU osvědčil právě zvládáním administrativy a zátěže při dělení všech studentů Masarykovy univerzity do seminárních skupin TV najednou. Dříve byly sporty vypisovány zvlášť každou fakultou pro její studenty. Stávalo se tedy, že nabídka konkrétních posiloven či aerobiků se zaplnila tak rychle, že student musel vzít za vděk pro něj méně oblíbeným sportem. Centrální registrace na libovolné sportoviště MU v Brně přináší podstatně větší efektivitu, klade však mnohem větší nároky na technologické řešení (studenti klikají o závod, neboť chtějí získat nejlepší rozvrh). V podzimním semestru 2005 byly 19.září 2005 v prvních minutách po spuštění soutěže obslouženy následující počty studentů:
v 1.minutě: 743
v 2.minutě: 1204
ve 3.minutě: 1483
ve 4.minutě: 1699
v 5.minutě: 1835
v 10.minutě: 2344
v 60.minutě: 4738
v 90.minutě: 5267 (fyzických osob 4987)
Počet uživatelů pracujících během 5 minut: 4281
Počet operací provedených během 5 minut v 17:05: 8787 stránek

Využití Informačního systému MU ve výuce tělesné výchovy je mimořádně rozsáhlé. Kromě zmíněného řešení rozvrhu využívá Katedra sportovních aktivit Informační systém MU pro celoroční přihlášky k Letním a Zimním výcvikovým kurzům - systém studenty informuje o podrobné nabídce kurzů v agendě tzv. Rozpisů studentů.

Aplikačně byl také podpořen poměrně složitý systém členění výuky sportu na povinnou (poskytovanou zdarma) a volitelnou, na kterou si student obvykle připlácí. IS MU v různých kontextech zjišťuje, zda student penzum povinné výuky již vyčerpal, a následně mu z(ne)přístupňuje možnosti. V minulosti, kdy sportovní kurzy byly součástí nabídky jednotlivých fakult, byly nejrůzněji organizované a zejména evidované. Proto má student, jak už je v IS MU ostatně zvykem, o historii jeho čerpání penza TV k dispozici podrobnou personalizovanou stránku.

22. září 2005

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
12. 9.
2005

Informační systém Masarykovy univerzity nabízí služby i svým absolventům

Dosud nehodnoceno.
Novinky
Od počátku své existence byl Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU) zaměřen netradičně - především na poskytování služeb studentům. Záhy docílil asi osmdesátiprocentní nahrazení administrativních procesů (spojených se studiem) maximální elektronizací, prostřednictvím agend v IS MU. A tak již několik let uchazeč o studium podává e-přihlášku prostřednictvím sofistikované aplikace, student Masarykovy univerzity se již šest let zapisuje ke studiu kompletně elektronicky, vyřizuje si studijní záležitosti prostřednictvím IS MU, přihlašuje se na zkoušky, sleduje důležité, ale i zábavné informace na Vývěsce, diskutuje s pedagogy v předmětových diskusních fórech, ale i se spolužáky, využívá své e-mailové schránky a mnoho dalších standardních i nadstandardních služeb.

A právě například e-mailová schránka nebo přístup do autentizované části informačního systému je jednou ze služeb pro absolventy, která nezaniká ani po ukončení studia na Masarykově univerzitě. Toto privilegium není definováno žádným pravidlem a vyjadřuje vzájemnou loajálnost absolventa a univerzity.

Nově lze v informačním systému nalézt aplikaci, která slouží Spolku absolventů a přátel MU v Brně (IS MU: Osobní administrativa -> Spolek absolventů a přátel MU v Brně). Pro absolventy a přátele univerzity se připravují zajímavé programy, které pojí univerzitu, absolventy nebo přátele školy, a směřují například ke zprostředkování kontaktů mezi absolventy, k pořádání společných absolventských srazů, k informování o dění na univerzitě, k přístupu k zajímavým agendám Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU), dokonce i pro ty členy, kteří absolvovali studium ještě před existencí IS MU, k účasti na akademických slavnostech, kulturních akcích, odborných přednáškách univerzity, ke spolupráci s podobnými zahraničními spolky apod. Každý, kdo má zájem o členství a má přístup do informačního systému, se může registrovat prostřednictvím registračního formuláře (IS MU: Osobní administrativa -> Spolek absolventů a přátel MU v Brně -> Registrační formulář člena Spolku absolventů a přátel MU v Brně). Vyplněním a odesláním formuláře proběhne dobrovolná registrace v databázi Spolku absolventů a přátel Masarykovy univerzity v Brně a budou zpřístupněny členské služby.

Co nabízí Informační systém MU členům Spolku? Po ukončení studia v IS MU zůstává absolventu e-mailová schránka a Osobní stránka, ale agendy Vývěska a Diskusní fórum jsou k dispozici pouze pro čtení. Členové spolku však získávají možnost do obou agend navíc přispívat. Vývěska Vývěska slouží ke zveřejňování informací a je rozčleněna na tematické nástěnky včetně prostoru pro osobní nebo komerční inzerci. Využití tohoto komunikačního nástroje ze strany uživatelů je nesmírné, studenti používají velkou měrou například inzertní služby. Členové spolku mají nově také možnost se zapojit a například nabízet studentům/absolventům práci či brigádu, zvát je na zajímavé akce, inzerovat svoje služby a výrobky. Diskusní fórum Diskusní fórum je dalším komunikačním nástrojem, který nabízí členům spolku možnost zůstat v kontaktu s bývalými spolužáky, relaxovat prostřednictvím Plkárny, obracet se na studenty MU s diskusními tématy, která jsou osobně nebo profesně zajímavá. K dispozici je navíc speciální fórum pouze pro členy Spolku.

Předpokládá se, že se budou postupně služby a nabídka dalších možností pro členy Spolku rozšiřovat. Uvažuje se například o přístupu k privátním sítím na MU v Brně, ke knihovnám, o možnosti používat Wi-Fi (bezdrátové připojení k Internetu v prostorách fakult), prezentační balíček, odběry tiskovin MU a podobně. K vyjádření přání (o jaký typ služby byste měli zájem) nebo názoru lze využít právě Diskusního vlákna Spolku absolventů. Pokud někdo zapomněl heslo do informačního systému IS MU nebo absolvoval studium na MU v dřívější době, nebo nikdy nebyl ve vztahu k MU, ale chce se stát přítelem MU, může požádat na adrese absolventi\@muni.cz.

12. září 2005

Dosud nečteno0 komentářůpermalink