Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
24. 6.
2005

Informační systém MU obdržel prestižní ocenění EUNIS ELITE AWARD 2005!

Dosud nehodnoceno.
Novinky

"EUNIS Elite Award for excellence in implementing Administrative Information Systems for Higher Education" je prestižní evropská cena, která je udělována za nejlepší implementaci univerzitních informačních systémů a jako uznání vedoucího postavení v používání informačních technologií v rámci vysokého školství od roku 1999.

Za zcela ojedinělý studijní informační systém tuto cenu včera převzala Masarykova univerzita v Brně na konferenci EUNIS 2005 v Manchestru.

MU získává cenu EUNIS ELITE AWARD jako první z České republiky a jako první z nových deseti členských států EU.

Celý článek na http://is.muni.cz/clanky/2005_eunis_elite_award.pl.

24. června 2005

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
21. 6.
2005

Vydávání univerzitních diplomů a dodatků k diplomu

Dosud nehodnoceno.
Novinky
Jednou z příjemných povinností univerzity je vydávání univerzitních diplomů absolventům, kteří úspěšně splnili všechny požadavky dané příslušným studijním programem. Slavnostní akt završení studia při závěrečné promoci však předchází, kromě několikaletého úsilí studentů, také poměrně komplikovaná agenda kontroly studijních požadavků a sběru všech údajů pro vydání diplomu. Studenti a administrativní pracovníci Masarykovy univerzity však mají tuto práci značně usnadněnu díky celé řadě automatických funkcí poskytovaných Informačním systémem MU.

V posledních letech však evropské univerzity kromě samotného diplomu a vysvědčení o statní zkoušce vydávají absolventům jednotný dokument obsahující další podrobnější informace o studiu, které držitel diplomu absolvoval, včetně údajů, které jsou užitečné pro případné další studium nebo zaměstnání v zahraničí. Právě tento dokument, takzvaný dodatek k diplomu (Diploma Supplement), byl dosud na Masarykově univerzitě vydáván pouze na přání formou výpisu předmětu, jejich ukončení, počet kreditů, název oboru a programu. Nyní je jeho sestavení snadné, je integrovanou součástí Informačního systému MU. Nová agenda, která byla do systému přidána v těchto dnech, umožní, aby letošní úspěšní absolventi získali mezinárodně uznávaný dodatek mnohem snadněji. Informační systém nyní sám zkontroluje, zda jsou desítky údajů potřebné pro vydání dodatku k dispozici a jednoduchým povelem administrativního pracovníka celý dokument vytiskne na připravenou tiskárnu. Systém navíc umožní zobrazit a vytisknout kontrolní verzi dodatku k diplomu samotnému studentovi. Ten se tak ještě před koncem studia může přesvědčit, že dodatek je správný a vyhovuje jeho požadavkům.

Samozřejmostí nové agendy je návaznost na automatický tiskový subsystém, který umožní jednotlivým studijním oddělením zcela samostatnou práci, bez nutnosti spolupráce se správci IS MU či správci lokální počítačové sítě. Nově tiskový subsystém zahrnuje také univerzální rozhraní proprietárních tiskáren, čímž došlo k rozšíření spektra podporovaných tiskáren pro grafický tisk sestav (tedy nikoliv pro přímý tisk z internetového prohlížeče). IS MU tak nyní podporuje v rámci interních tiskových mechanismů prakticky libovolnou tiskárnu a není vázán na konkrétní dodávané ovladače.

21. června 2005

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
21. 6.
2005

Větší podpora dalšího z formátů pro ukládání a přenos dokumentů

Dosud nehodnoceno.
Novinky
V uplynulých dnech byla do systému ke stávajícím možnostem zobrazování a editace údajů přidána lepší podpora pro jeden z formátů pro přenos dokumentů od společnosti Adobe - tzv. PDF. Nově tak bude možné vytvářet soubory typu PDF přímo v systému bez nutnosti konverze. Tato funkce je automaticky přístupná ve všech aplikacích podporujících tisk pomocí interního tiskového subsystému, tedy nikoliv pomocí přímého tisku z prohlížeče.

Jednou z velkých výhod Informačního systému Masarykovy univerzity je jeho velmi široká kompatibilita. Systém tak lze snadno použít nejen v nejmodernějších a obvykle také nejdražších počítačích, ale v prakticky jakémkoliv prostředí, které je připojeno k Internetu bez ohledu na kvalitu a rychlost spojení a dodavatele koncového zařízení. Velká část uživatelů tak běžně se systémem pracuje z různých alternativních internetových prohlížečů, mobilních telefonů či jiných zařízení.

Dosáhnout tohoto stavu však není jednoduché. Systém proto disponuje vlastním mechanismem pro automatickou konverzi proprietárních dokumentů, které nemusí být pro uživatele jednoduché otevřít bez nutnosti zakoupení drahého softwarového vybavení. Dokumenty a další údaje, jako jsou například studijní materiály, lze proto snadno otevřít i v méně běžných počítačích. Zmiňovaná kompatibilita je také důvodem, proč je formát PDF pouze jednou z možností, jak prezentovat údaje, nikoliv jediným možným způsobem ukládání dokumentů.

21. června 2005

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
6. 6.
2005

Pozvánka: Dovolujeme si Vás pozvat na Britsko-česko-slovenský seminář (9.6.2005)

Dosud nehodnoceno.
Novinky

Dovolujeme si Vás pozvat na Britsko-česko-slovenský seminář pracovníků univerzitní administrativy věnovanému vedení univerzitní administrativy a také informačním technologiím v této oblasti. Ve čtvrtek 9. června 2005 v dopoledních hodinách představí Mgr. Miroslava Misáková Informační systém Masarykovy univerzity v příspěvku "Univerzitní systém: kroky k realizaci pokročilého strategického nástroje".
Ve své přednášce bude klást otázky a odpovídat na ně:
Co by měla vysoká škola požadovat od informačního systému, aby byl tento skutečně strategickým nástrojem? Jak dosáhnout toho, aby systém žil, byl potřebný a používaný? Jaké možnosti takový systém škole otevírá? Jaké služby by měl systém nabízet? Co je potřeba vyřešit, chceme-li systém zavést?
Celý příspěvek Mgr. Mirky Misákové "Univerzitní systém: kroky k realizaci pokročilého strategického nástroje" se nachází na http://is.muni.cz/clanky/2005_uniad.pl.

 

6. června 2005

Dosud nečteno0 komentářůpermalink