VLRL11XX Family Medicine and Geriatrics

Faculty of Medicine
Spring 2010
Extent and Intensity
0/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (seminar tutor)
Anna Kubišová (assistant)
Guaranteed by
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Department of Internal Medicine, Geriatrics and Practical Medicine - Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine - Faculty of Medicine
Prerequisites (in Czech)
( VLFA0822p Pharmacology II - L || VLFA0722p Pharmacology - L ) && VLNE9X1p Neurology - lecture && VLPY9X1p Psychiatry - lect. && VLVZ9X1c Health Care and Polcy && VSDV9X22p Dermatovenerology II-l && VLAM9X1p Intensive care med. - lect. && VLVL101p Internal.medicine -lec. && VLVL9X66c Occupational medicine && ( VLVL9X65c Internal medicine part 5 || VLVL7X65c Internal medicine part 5 ) && VLPD1033c Pediatrics III-practice && VLIN9X22 Infectious diseases II && VLSD7X1p Forensic med.-lecture && VSEI7X1 Epidemiology of Infect. Diseas && VLOL7X1 Ophthal. && VSOT7X1p ENT && VLPL9X1 Prevent. Med. && VLON091 Clinical oncology && VLST7X1p stomatolology  l. && VSLE7X1p Medical Ethics 2 - lecture && VLPG1022c Gynecol. and obst. II- pract. && VYCET ( 3 , VSAT081 Fundament.of AntimicrobTherap , VLKA091 Clinical anatomy , VSPM071 Palliative Medicine , VLKB091 Clinical Chemistry , VLKF091 Clinical Pharmacology , BMBS051 Biostatistics - basic course , VLPM071 Legal Aspects in Medicine , VLEP041 The Economics of Health Care , VLIA081 Clin.immunol. alergol. , VLKM081 Commun.in medicine , VLRL041 Medicinal Plants , VLTL081 Sports Medicine , VSAL081 Anaesth. and Tr. of Pain I , VSFP071 Neonatal Physiology and Pathol ) && VLCH9X33c Surgery III - practicals && VLPX102t Vacational Training && ( VSAJ0222 English 1 II -p || VSNJ0222 German 1 II -p || VSSJ0222 Spanish 1 II -p || VSFJ0222 French 1 II -p || VSRJ0222 Russian 1 II -p )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Subject General practice/ family medicine offers students the overview containing basic aspects of general practice, main difference between general practice and other specialities of medicine. The practical part of this subject runs in general practitioners offices. These general practitioners are teachers of Medical Faculty of Masaryk University
Syllabus
 • Family medicine and general practice. Development, content of the subject, methods of work.
 • 2. Family in the past and today. The family environment influence on health and diasease. Dynamice of the family.
 • 3. Competences of general practicioner in diagnostics and therapy.
 • 4. Interdisciplinary cooperation in health service, cooperation between family medicine/general praktice and other medical specialities. How to achieve the compliance.
 • 5. Aspects of the care for seriously ill patients et home. Specificities of the care for patiens with cardiovascular, oncological adn locomotion diseases.
 • 6. Specificities of the diseases in elderly. Pharmacological and non farmacological methods in elderly.
 • 7. Psychiatric patient in the family and at non-psychiatric hospital.
 • 8. First aid at home and at work place. The equipment for first aid at the non-urgent healthcare service.
 • 9. Communication with patients. Empathy and burn-out syndrom prevention.
 • 10. Communication with handicapped, especially with visual and hearing disturbances.
 • 11. Cross influence of health and social situation. Complex home care as a support of out-patient basis care.
 • 12. Different types of social facilities. Nutritional probléme, physiotherapy and care for blind patiens in social facilities.
 • 13. Education to health life style.
 • 14. Ethic aspects of primary care.
Literature
 • MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Pavel ŠEVČÍK, Michal MAŠEK, Zdeněk KADAŇKA, Blanka VEPŘEKOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Roman GÁL, Dagmar SEIDLOVÁ and Helena ONDRÁŠKOVÁ. Akutní stavy v geriatrii (Emergencies in geriatrics). 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 233 pp. akutní medicína, geriatrie. ISBN 978-80-7262-620-5. info
 • JIRÁK, Roman, Iva HOLMEROVÁ and Claudia BORZOVÁ. Demence a jiné poruchy paměti : komunikace a každodenní péče. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 164 s. ISBN 9788024724546. info
 • KALVACH, Zdeněk. Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 336 s. ISBN 9788024724904. info
 • THE, Anne-Mei. Paliativní péče a komunikace. Translated by Jiří Ogrocký. 1. vydání. Brno: Společnost pro odbornou literaturu, 2007. 241 stran. ISBN 9788087029244. info
 • PARKES, Colin Murray, Marilyn RELF and Ann COULDRICK. Poradenství pro smrtelně nemocné a pozůstalé. Translated by Pavel Pšeja. 1. vydání. Brno: Společnost pro odbornou literaturu, 2007. 180 stran. ISBN 9788087029237. info
 • MUNZAROVÁ, Marta. Eutanazie, nebo paliativní péče? 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 108 s. ISBN 8024710250. info
 • SEIFERT, Bohumil and Václav BENEŠ. Všeobecné praktické lékařství. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. 292 s. ISBN 8072623699. info
 • KALVACH, Zdeněk. Geriatrie a gerontologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 861 s. ISBN 8024705486. info
 • SEIFERT, Bohumil. Primární péče. Praktické lékařství : výukový text pro studenty magisterského studia lékařství. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 156 s. ISBN 8024608839. info
 • KUBEŠOVÁ, Hana, Josef HOLÍK and Ivana BOGROVÁ. Praktické lékařství pro magisterské studium lékařských věd. : Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, 2002. 75 pp. info
 • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Thanatologie : nauka o umírání a smrti. 1. vyd. Praha: Galén, 2000. 191 s. ISBN 8072620347. info
Teaching methods
4 seminars, 1 workshop, stage at GP office, at paediatric office, at geriatric department
Assessment methods
koloqium, case description
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
General note: výuka včetně kolokvia musí být absolvována před poslední SRZ.
Information on the extent and intensity of the course: stá 4 týdny.
The course is also listed under the following terms Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, autumn 2018, spring 2019, autumn 2019, spring 2020, spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2010, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2010/VLRL11XX