Základní sjezdový postoj a jízda přímo


Terén

mírný svah, dojezd do roviny nebo protisvahu

Sníh

vodivý, upravený

Popis

Obě lyže jsou v paralelním postavení. Lyže jsou od sebe vzdáleny na šířku pánve. Stojíme na plochách, hmotnost je rovnoměrně rozložena na obou lyžích. Hlezenní, kolenní a kyčelní klouby jsou mírně pokrčené. Trup je v mírném předklonu. Těžiště je v neutrálním postavení. Paže držíme před tělem mírně pokrčené v loketních kloubech ve vzdálenosti o něco větší, než je šíře ramen. Ruce jsou v zorném úhlu.

Hole jsou v rovnoběžném postavení, hroty směřují těsně za patky vázání.

Pohled směřuje vpřed.

Cvičení


Základní sjezdový postoj

Základní sjezdový postoj

sjezd přímo v základním sjezdovém postoji

Sjezd přímo v základním sjezdovém postoji

Dlaně na kolena, podřepy v kolenou

dlaně na kolena, podřepy v kolenou

paže v upažení – dotek špiček bot


paže střídavě upažit a vzpažit

Paže střídavě upažit a vzpažit

dotýkat se levého a pravého okraje bot

Dotýkat se levého a pravého okraje bot

projíždět pod branami z holí

Projíždět pod branami z holí

Projíždět pod branami z holí, mezi brankami ve vzpažení tlesknout


střídavě zvedat patky lyží

Střídavě zvedat patky lyží

Klouzavé kroky během jízdy


Zvedání předmětů


Házení a chytání předmětů


Vystupování do nové stopy


Lehké poskoky během jízdy


PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D. a kolektiv |
Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
| Stránky střediska na Elportále