Oblouk z přívratu vyšší lyže


Terén

mírný svah

Sníh

vodivý, upravený

Popis

1. fáze

Z jízdy šikmo svahem zahájíme oblouk vysunutím patky vyšší lyže do přívratného postavení, současně provádíme mírný vertikální pohyb nahoru. Lyže natočíme (nadriftujeme) do spádnice.

2. fáze

V okamžiku nájezdu do spádnice stavíme vnější lyži více na hranu (pohybem bérce dopředu a dovnitř) a současně ji plynule zatěžujeme. Pánev přikláníme ke svahu a plynule se snižujeme.

3. fáze

Odlehčenou vnitřní lyži přisuneme k lyži vnější do paralelního postavení (až za spádnicí!!!), pánev je stále ke svahu a dokončíme oblouk.

Cvičení


Na místě opakované vysunutí lyže do přívratného postavení

Na místě opakované vysunutí lyže do přívratného postavení

Jízda šikmo svahem, přívrat vyšší lyží, vrátit do paralelního postavení

Jízda šikmo svahem, přívrat vyšší lyží, vrátit do paralelního postavení

Samostatná girlanda


Napojované girlandy

Napojované girlandy

Samostatný oblouk

Samostatný oblouk

Napojované oblouky

Napojované oblouky

PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D. a kolektiv |
Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
| Stránky střediska na Elportále