Oblouk v pluhu – statický


Terén

mírný, dostatečně široký svah

Sníh

upravený, vodivý

Popis

Do oblouku najíždíme šikmo svahem v oboustranném přívratu. Oblouk zahájíme zatížením budoucí vnější lyže se současným pohybem kolena dopředu a dovnitř tvořeného oblouku. Osa ramen je v mírné protirotaci, pánev tlačíme dovnitř oblouku (ke svahu).

Vnitřní lyže je méně zatížená. Celý oblouk je proveden na vnitřních (nesouhlasných) hranách.

Držení paží a holí je stejné jako při jízdě v pluhu.

Cvičení


Napojované oblouky

Napojované oblouky

Samostatný oblouk ze spádnice


Samostatný oblouk přes spádnici

Samostatný oblouk přes spádnici

Paže jsou v upažení, vnější ruku přiložit k vnějšímu kolenu


Paže jsou v upažení, obě ruce přiložit a přitlačit na vnější koleno

Paže jsou v upažení, obě ruce přiložit
a přitlačit na vnější koleno

„Letadlo“ - paže jsou v upažení, ve fázi vedení oblouku úklon nad vnější lyží

„Letadlo“ – paže jsou v upažení, ve fázi vedení oblouku úklon nad vnější lyží

Vnější ruka v bok


Hrotem vnější hole kreslit čáru

  • Video není k dispozici
Hole držet podhmatem před tělem ve vodorovné poloze

Hole držet podhmatem před tělem ve vodorovné poloze

PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D. a kolektiv |
Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
| Stránky střediska na Elportále